Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 55 din 24 februarie 2021  privind transmiterea unor părţi din imobilele 1027 şi 3072 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 55 din 24 februarie 2021 privind transmiterea unor părţi din imobilele 1027 şi 3072 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 199 din 1 martie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă transmiterea unor părţi din imobilele 1027 şi 3072, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj.
    (2) După preluare, părţile de imobile transmise potrivit alin. (1) se utilizează în vederea realizării obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes local „Modernizare tronson strada Moş Ion Roată şi extindere reţele, km 0+264-km 0+915,089“, declarat de utilitate publică de interes local prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 983/2019, într-un termen de 5 ani, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 654/2020.

    ART. 2
    În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobile, obligaţiile şi termenele asumate de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca prin Hotărârea nr. 654/2020, acestea revin în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 3
    Predarea-preluarea părţilor de imobile transmise potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor, modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare


    Bucureşti, 24 februarie 2021.
    Nr. 55.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale părţilor din imobilele 1027 şi 3072 care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea
    Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj

┌────┬───────┬───────────┬──────────┬────────────┬────────────────┬──────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Elementele-cadru│ │ │ │
│ │ │ │ │ │de descriere │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnică/valorile│Valoarea │Persoana │Persoana │
│ │ │ │ │ │contabile │părţii de │juridică de │juridică la │
│Nr. │ │Codul de │Denumirea │ │aferente │imobil │la care se │care se │
│crt.│Nr. MFP│clasificare│imobilului│Adresa │activelor fixe │care se │transmite │transmite │
│ │ │ │ │ │corporale ce │transmite │partea de │partea de │
│ │ │ │ │ │compun partea de│(lei) │imobil/CUI │imobil/CUI │
│ │ │ │ │ │imobil/ carte │ │ │ │
│ │ │ │ │ │funciară/nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cadastrale │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1. Amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │ │teren: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │
│ │ │ │ │ │sârmă ghimpată │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pe 2 rânduri - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │251 ml │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 2,51│ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Împrejmuire │ │Statul român,│ │
│ │ │ │ │Judeţul │metalică -195 ml│ │din │Municipiul │
│ │106759 │ │Imobilul │Cluj, │- valoare │ │administrarea│Cluj-Napoca,│
│1 │- │8.19.01 │1027 - │municipiul │contabilă - │200.736,96│Ministerului │judeţul Cluj│
│ │parţial│ │parţial │Cluj-Napoca,│19.287,45 lei │ │Apărării │CUI - │
│ │ │ │ │str. Moş Ion│Total valoare │ │Naţionale CUI│4305857 │
│ │ │ │ │Roată nr. 18│contabilă - │ │- 4183229 │ │
│ │ │ │ │ │19.289,96 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2. Teren: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │terenului - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1.127 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │181.447 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CF 340341 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. cad. 340341 │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1. Construcţii: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul L23: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │13,32 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │44,16 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - 0,5 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │lei. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul L24: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │5,18 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │5,18 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │6.554,60 lei. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │18,50 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată - │ │Statul român,│ │
│ │ │ │ │Judeţul │49,34 mp │ │din │Municipiul │
│ │106679 │ │Imobilul │Cluj, │Total valoare │ │administrarea│Cluj-Napoca,│
│2 │- │8.19.01 │3072 - │municipiul │contabilă - │159.691,60│Ministerului │judeţul Cluj│
│ │parţial│ │parţial │Cluj-Napoca,│6.555,10 lei │ │Apărării │CUI - │
│ │ │ │ │str. Moş Ion│2. Amenajări la │ │Naţionale CUI│4305857 │
│ │ │ │ │Roată nr. 18│teren: │ │- 4183229 │ │
│ │ │ │ │ │Drum betonat - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │40 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1.341,61 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Reţea alimentare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │cu apă - 70 ml │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1.674,76 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │
│ │ │ │ │ │metalică - 189 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ml - valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │17.620,47 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │20.636,84 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3. Teren: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │terenului - 883 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp - valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │132.499,66 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CF 340349 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. cad. 340349 │ │ │ │
└────┴───────┴───────────┴──────────┴────────────┴────────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016