Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 546 din 13 mai 2021  privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 793 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexelor nr. 4 şi 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 546 din 13 mai 2021 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar a imobilului 793 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi a anexelor nr. 4 şi 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 523 din 20 mai 2021
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 152146, aflat în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, conform anexei nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 din administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Ministerul Apărării Naţionale utilizează imobilul prevăzut la alin. (1) pentru nevoi specifice domeniului apărării naţionale.

    ART. 3
    (1) Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului 793, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MF 104078, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul menţionat la art. 2 alin. (1), conform anexei nr. 3.
    (2) Se aprobă radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a nr. MF 152146, ca urmare a comasării cu nr. MF 104078.

    ART. 4
    Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 4 şi 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Mihnea-Claudiu Drumea,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 13 mai 2021.
    Nr. 546.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MF 152146, la care se actualizează descrierea tehnică şi valoarea de inventar

┌──────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bunului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │imobil │ │ │
│ │ │Denumirea│ │Elementele-cadru│Elementele-cadru│înscrisă în│Valoarea de│ │
│ │ │bunului │ │de descriere │de descriere │Inventarul │inventar │ │
│Nr. │Codul de │din │ │tehnică din │tehnică │centralizat│actualizată│Administratorul│
│M.F. │clasificare│domeniul │Adresa │inventarul │actualizate/ │al │a bunului │bunului/CUI │
│ │ │public al│ │centralizat/ │Carte funciară/ │bunurilor │imobil │ │
│ │ │statului │ │Carte funciară/ │Nr. cadastral │din │(lei) │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │public al │ │ │
│ │ │ │ │ │ │statului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │Judeţul │ │ │ │ │Muncii şi │
│ │ │ │Sibiu, │S + P + 2E* S = │S + P + 2E* S = │ │ │Protecţiei │
│ │ │Clădire +│municipiul│2.963 mp S teren│2.751 mp S teren│ │ │Sociale, prin │
│152146│8.29.08 │teren │Sibiu, │= 8.000 mp CF │= 8.000 mp CF │408.372 │2.982.254 │Agenţia │
│ │ │ │şos. Alba │117634 Nr. │117634 Nr. │ │ │Naţională │
│ │ │ │Iulia nr. │cadastral 117634│cadastral 117634│ │ │pentru Ocuparea│
│ │ │ │76 │ │ │ │ │Forţei de Muncă│
│ │ │ │ │ │ │ │ │CUI - 4266669 │
└──────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┘


    *Regimul de înălţime al imobilului este subsol + parter + 2 etaje.

    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

┌──────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Codul de │
│ │ │ │ │Elementele-cadru│ │Persoana │Persoana │clasificare│
│ │ │Denumirea│ │de descriere │Valoarea │juridică de │juridică la │ce se va │
│Nr. │Codul de │bunului │Adresa │tehnică/ Carte │de │la care se │care se │atribui │
│M.F. │clasificare│imobil │ │funciară/Nr. │inventar │transmite │transmite │părţii de │
│ │ │ │ │cadastrale │(lei) │imobilul/ CUI│imobilul/ CUI│imobil care│
│ │ │ │ │ │ │ │ │se │
│ │ │ │ │ │ │ │ │transmite │
├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Construcţii: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul A - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │117634-C1 - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - 508│ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp - suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │936 mp - valoare│ │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │470.749 lei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul E - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │117634-C2 - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - 330│ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp - suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │330 mp - valoare│ │Statul român,│ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │din │ │ │
│ │ │ │ │160.986 lei │ │administrarea│ │ │
│ │ │ │Judeţul │Pavilionul I - │ │Ministerului │Statul român,│ │
│ │ │ │Sibiu, │117634-C3 - │ │Muncii şi │în │ │
│ │ │ │municipiul│suprafaţă │ │Protecţiei │administrarea│ │
│152146│8.29.08 │Clădire +│Sibiu, │construită - │2.982.254│Sociale, │Ministerului │8.19.01 │
│ │ │teren │şos. Alba │1.485 mp - │ │prin Agenţia │Apărării │ │
│ │ │ │Iulia nr. │suprafaţă │ │Naţională │Naţionale CUI│ │
│ │ │ │76 │desfăşurată - │ │pentru │- 4183229 │ │
│ │ │ │ │1.485 mp - │ │Ocuparea │ │ │
│ │ │ │ │valoare │ │Forţei de │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │Muncă CUI - │ │ │
│ │ │ │ │735.283 lei │ │4266669 │ │ │
│ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2.323 mp Total │ │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │2.751 mp Total │ │ │ │ │
│ │ │ │ │valoare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1.367.018 lei │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Teren: Teren - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │8.000 mp - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │valoarea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1.615.236 lei CF│ │ │ │ │
│ │ │ │ │117634 Nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │cadastral 117634│ │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 793 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a comasării acestuia cu imobilul înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MF 152146, transmis din administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

┌────┬──────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Valoarea de│Persoana │ │
│Nr. │Nr. │Codul de │Denumirea│ │de descriere │inventar a │juridică care│ │
│crt.│M.F. │clasificare│bunului │Adresa │tehnică/ Carte │bunului │deţine │Observaţii│
│ │ │ │imobil │ │funciară/Nr. │imobil (în │imobilul în │ │
│ │ │ │ │ │cadastrale │lei) │administrare │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Nr. M.F. │
│ │ │ │ │Judeţul │ │ │Statul român,│152146 │
│ │ │ │ │Sibiu, │Clădire + teren*│ │în │se radiază│
│ │ │ │Clădire +│municipiul│C.F. 117634 │ │administrarea│ca urmare │
│1 │152146│8.29.08 │teren │Sibiu, │Nr. cadastral │2.982.254 │Ministerului │a │
│ │ │ │ │şos. Alba │117634 │ │Apărării │comasării │
│ │ │ │ │Iulia nr. │ │ │Naţionale │cu nr. │
│ │ │ │ │76 │ │ │CUI - 4183229│M.F. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │104078. │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Statul român,│ │
│ │ │ │ │Judeţul │Construcţii şi │ │în │ │
│ │ │ │Imobil │Sibiu, │teren* │ │administrarea│ │
│2 │104078│8.19.01 │793 │municipiul│C.F. 119782 │1.932.290 │Ministerului │ │
│ │ │ │ │Sibiu │Nr. cadastral │ │Apărării │ │
│ │ │ │ │ │119782 │ │Naţionale │ │
│ │ │ │ │ │ │ │CUI - 4183229│ │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Construcţii şi │ │Statul român,│ │
│ │ │ │ │ │teren* │ │în │ │
│ │ │ │ │Judeţul │CF 117634 │ │administrarea│ │
│3 │104078│8.19.01 │Imobil │Sibiu, │Nr. cadastral │4.914.544**│Ministerului │ │
│ │ │ │793 │municipiul│117634 │ │Apărării │ │
│ │ │ │ │Sibiu │C.F. 119782 │ │Naţionale CUI│ │
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral │ │- 4183229 │ │
│ │ │ │ │ │119782 │ │ │ │
└────┴──────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┘


    * Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
    ** Valoarea de inventar modificată a imobilului 793, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul de la nr. crt. 1, transmis în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016