Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 545 din 13 mai 2021  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 545 din 13 mai 2021 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A1, judeţul Giurgiu, poziţiile km 48 + 000-49 + 000" de pe raza localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 519 din 19 mai 2021
    Având în vedere prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost aprobat Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, şi având în vedere Decizia Gărzii Forestiere Bucureşti nr. 110 din 29.11.2016, prin care au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A1, judeţul Giurgiu“, anexa nr. 9 - Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A1, judeţul Giurgiu, poziţiile km 48 + 000-49 + 000,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A1, judeţul Giurgiu, poziţiile km 48 + 000-49 + 000“ de pe raza localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice, prevăzute în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărţii topografice, fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A1, judeţul Giurgiu, poziţiile km 48 + 000-49 + 000“ de pe raza localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, în cuantum de 84.846 lei în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru anul 2021 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 55 „Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de împădurire“.

    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora, de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, la dispoziţia proprietarilor de imobile, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Robert-Eugen Szép,
                    secretar de stat
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 13 mai 2021.
    Nr. 545.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌──────────────────────────────────────┐
│Categoria de folosinţă │
├──────────────────────────────────────┤
│A - Arabil │
└──────────────────────────────────────┘


    Obiectivul de investiţii: „Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A1, judeţul Giurgiu“, poziţiile km: 48 + 000-49 + 000, pe raza administrativ-teritorială a localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu

┌────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Nr. │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │Numele şi prenumele │ │Nr. │parcelă │ │ │Suprafaţă │suprafeţelor│
│Nr. │ │Unitatea │proprietarului/ │Categoria│cadastral│în │Tarlaua│Poziţia │de │care vor fi │
│crt.│Judeţul │administrativ-teritorială│deţinătorului │de │/ Nr. │planul │/ │faţă de │expropriat│expropriate,│
│ │ │ │terenului │folosinţă│carte │de │Parcela│localitate│(mp) │conform │
│ │ │ │ │ │funciară │situaţie│ │ │ │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴────────────┤
│Tronsonul 48 + 000-49 + 000, UAT Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬────────────┤
│1 │Giurgiu │Vânătorii Mici │S.C. CATINU-CATALIN │A-Arabil │30214 │1 │T73 │extravilan│1025 │1.435,03 lei│
│ │ │ │IMPEX - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│2 │Giurgiu │Vânătorii Mici │OMV PETROM - S.A. │A-Arabil │97-98-99/│2 │T73 │extravilan│2700 │3.780,09 lei│
│ │ │ │ │ │30819 │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. TRANSPORT │ │ │ │ │ │ │44.925,57 │
│3 │Giurgiu │Vânătorii Mici │SERVICE GROUP - │A-Arabil │30835 │3 │T73 │intravilan│3163 │lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ANDRIES OVIDIU IOAN │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Giurgiu │Vânătorii Mici │şi ANDRIES LUMINITA │A-Arabil │30058 │4 │T73 │extravilan│498 │697,22 lei │
│ │ │ │VIOLETA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│5 │Giurgiu │Vânătorii Mici │S.C. GARDEN CENTRE │A-Arabil │30088 │5 │T73 │extravilan│249 │348,61 lei │
│ │ │ │GRUP - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│6 │Giurgiu │Vânătorii Mici │S.C. GARDEN CENTRE │A-Arabil │30147 │6 │T73 │intravilan│495 │7.030,72 lei│
│ │ │ │GRUP - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│7 │Giurgiu │Vânătorii Mici │S.C. GARDEN CENTRE │A-Arabil │30843 │7 │T73 │extravilan│465 │651,02 lei │
│ │ │ │GRUP - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│8 │Giurgiu │Vânătorii Mici │PROPRIETARI │A-Arabil │ │8 │T73 │extravilan│244 │341,61 lei │
│ │ │ │NEIDENTIFICAŢI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│9 │Giurgiu │Vânătorii Mici │DANILESCU HRISTACHE │A-Arabil │30870 │9 │T73 │extravilan│977 │1.367,83 lei│
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│10 │Giurgiu │Vânătorii Mici │CONSTANTIN ELENA │A-Arabil │ │10 │T73 │extravilan│1020 │1.428,03 lei│
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│11 │Giurgiu │Vânătorii Mici │PROPRIETARI │A-Arabil │ │11 │T73 │extravilan│475 │665,02 lei │
│ │ │ │NEIDENTIFICAŢI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│12 │Giurgiu │Vânătorii Mici │BUNEA ADRIAN │A-Arabil │31021 │12 │T73 │extravilan│270 │378,01 lei │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│13 │Giurgiu │Vânătorii Mici │BUNEA ADRIAN │A-Arabil │30966 │13 │T73 │extravilan│561 │785,42 lei │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│14 │Giurgiu │Vânătorii Mici │PROPRIETARI │A-Arabil │ │14 │T73 │extravilan│8 │11,20 lei │
│ │ │ │NEIDENTIFICAŢI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DOROBANTU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ECATERINA, │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │Giurgiu │Vânătorii Mici │SANDULESCU VASILE, │A-Arabil │898/33357│15 │T73 │extravilan│682 │954,82 lei │
│ │ │ │SANDULESCU MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SANDULESCU VICTOR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│16 │Giurgiu │Vânătorii Mici │DANILESCU HRISTACHE │A-Arabil │30869 │16 │T73 │extravilan│718 │1.005,22 lei│
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│17 │Giurgiu │Vânătorii Mici │DANILESCU HRISTACHE │A-Arabil │30871 │17 │T73 │extravilan│487 │681,82 lei │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┬┴─────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │FLOREA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │Giurgiu│Vânătorii Mici │CONSTANTINESCU │A-Arabil │30811 │18 │T73 │extravilan│2178 │3.049,27 lei│
│ │ │ │TEODORA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │FLOREA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │Giurgiu│Vânătorii Mici │CONSTANTINESCU │A-Arabil │30812 │19 │T73 │extravilan│197 │275,81 lei │
│ │ │ │TEODORA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│20 │Giurgiu│Vânătorii Mici │OLTEANU ION │A-Arabil │30809 │20 │T73 │extravilan│433 │606,21 lei │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│21 │Giurgiu│Vânătorii Mici │S.C. GARDEN CENTRE │A-Arabil │30810 │21 │T73 │extravilan│396 │554,41 lei │
│ │ │ │GRUP - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│22 │Giurgiu│Vânătorii Mici │S.C. GARDEN CENTRE │A-Arabil │31026 │22 │T73 │extravilan│450 │630,01 lei │
│ │ │ │GRUP - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CHIRITA VICTORIA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ONICA LILIANA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PINTILEI NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PINTILEI RODICA, │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │Giurgiu│Vânătorii Mici │ONICA PETRICA, │A-Arabil │31131 │23 │T73 │extravilan│702 │982,82 lei │
│ │ │ │SERBAN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTINA-GABRIELA,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BERBEC │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA-MIRELA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│24 │Giurgiu│Vânătorii Mici │DOROBANTU GHEORGHE │A-Arabil │ │24 │T73 │extravilan│636 │890,42 lei │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│25 │Giurgiu│Vânătorii Mici │STAN F. MARIN │A-Arabil │ │25 │T73 │extravilan│424 │593,61 lei │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│26 │Giurgiu│Vânătorii Mici │PROPRIETARI │A-Arabil │ │26 │T73 │extravilan│552 │772,82 lei │
│ │ │ │NEIDENTIFICAŢI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│27 │Giurgiu│Vânătorii Mici │CIOBANESCU NEDELCU │A-Arabil │33355 │27 │T73 │extravilan│742 │1.038,82 lei│
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BALESCU MARIN, NEAGU│ │ │ │ │ │ │ │
│28 │Giurgiu│Vânătorii Mici │CONSTANTIN, PANA │A-Arabil │ │28 │T73 │extravilan│788 │1.103,23 lei│
│ │ │ │DIDINA, MOMOCEA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│29 │Giurgiu│Vânătorii Mici │FLOREA MARIA │A-Arabil │ │29 │T73 │extravilan│1987 │2.781,87 lei│
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│30 │Giurgiu│Vânătorii Mici │FLOREA MARIA │A-Arabil │ │30 │T73 │extravilan│204 │285,61 lei │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│31 │Giurgiu│Vânătorii Mici │ANTON FLOREA │A-Arabil │ │31 │T73 │extravilan│284 │397,61 lei │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│32 │Giurgiu│Vânătorii Mici │PROPRIETARI │A-Arabil │ │32 │T73 │extravilan│229 │320,61 lei │
│ │ │ │NEIDENTIFICAŢI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│33 │Giurgiu│Vânătorii Mici │BADEA TRAIAN │A-Arabil │30201 │33 │T73 │extravilan│620 │868,02 lei │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│34 │Giurgiu│Vânătorii Mici │DINU FLORICA RODICA,│A-Arabil │ │34 │T73 │extravilan│622 │870,82 lei │
│ │ │ │MATEI IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│35 │Giurgiu│Vânătorii Mici │PREDA FLOAREA │A-Arabil │ │35 │T73 │extravilan│183 │256,21 lei │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│36 │Giurgiu│Vânătorii Mici │CHIRITA MILIAN │A-Arabil │ │36 │T73 │extravilan│827 │1.157,83 lei│
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│37 │Giurgiu│Vânătorii Mici │PROPRIETARI │A-Arabil │ │37 │T73 │extravilan│20 │28,00 lei │
│ │ │ │NEIDENTIFICAŢI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│38 │Giurgiu│Vânătorii Mici │RADU ION, RADU │A-Arabil │376/33364│38 │T73 │extravilan│452 │632,81 lei │
│ │ │ │PETRUTA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│39 │Giurgiu│Vânătorii Mici │MIHAI PUIU, MIHAI │A-Arabil │33358 │39 │T73 │extravilan│187 │261,81 lei │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴──────────────────────────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │27150 │84.845,87 │
│ │ │lei │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘


    Notă: La poziţiile la care apare menţiunea „Proprietari neidentificaţi“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, normele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016