Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 544 din 13 mai 2021  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 544 din 13 mai 2021 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 70 + 900-72 + 700; 72 + 750-73 + 280; 73 + 350-78 + 700; 78 + 800-85 + 600, de pe raza localităţilor Dor Mărunt, Vlad Ţepeş şi Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 523 din 20 mai 2021
    Având în vedere prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost aprobat Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.252/2016*) prin care au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 Judeţul Călăraşi“, anexa nr. 1 - Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, Judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 70 + 900-72 + 700; 72 + 750-73 + 280; 73 + 350-78 + 700; 78 + 800-85 + 600,
     *) Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.252/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 70 + 900-72 + 700; 72 + 750-73 + 280; 73 + 350-78 + 700; 78 + 800-85 + 600, de pe raza localităţilor Dor Mărunt, Vlad Ţepeş şi Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi“, conform variantei finale a studiului de fezabilitate şi a planului de amplasament/hărţii topografice, prevăzută în anexa nr. 1**).
    **) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 70 + 900-72 + 700; 72 + 750-73 + 280; 73 + 350-78 + 700; 78 + 800-85 + 600, de pe raza localităţilor Dor Mărunt, Vlad Ţepeş şi Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţilor Dor Mărunt, Vlad Ţepeş şi Dragoş Vodă din judeţul Călăraşi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Dor Mărunt, Vlad Ţepeş şi Dragoş Vodă din judeţul Călăraşi, în cuantum de 440.202 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru anul 2021 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 55 „Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de împădurire“.

    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora, de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişarea pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Robert-Eugen Szép,
                    secretar de stat
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 13 mai 2021.
    Nr. 544.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Dor Mărunt, Vlad Ţepeş şi Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌──────────────────────────────────────┐
│Categorie de folosinţă: │
├──────────────────────────────────────┤
│A - Arabil │
├──────────────────────────────────────┤
│P - Păşune │
├──────────────────────────────────────┤
│N - Neproductiv │
└──────────────────────────────────────┘


    Obiectivul de investiţii: „Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 70 + 900-72 + 700; 72 + 750-73 + 280; 73 + 350-78 + 700; 78 + 800-85 + 600“

┌────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Număr │ │ │ │Valoarea justă│
│ │ │ │Numele şi │ │Nr. │parcelă │ │Poziţia │Suprafaţă │a │
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │Categoria│cadastral│în │Tarla/ │faţă │de │despăgubirilor│
│crt.│Judeţ │administrativ-teritorială│proprietarului/ │de │/ Nr. │planul │Parcelă│de │expropriat│terenului, │
│ │ │ │deţinătorului │folosinţă│carte │de │ │localitate│(mp) │conform Legii │
│ │ │ │terenului │ │funciară │situaţie│ │ │ │nr. 255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 70 + 900-71 + 936, UAT Dor Mărunt, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Radu Constantin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Duta Ioana │ │ │ │T 123/ │ │ │ │
│1 │Călăraşi│Dor Mărunt │Bancila Vasilica│A │714/2 │1 │2, P 7 │extravilan│2.326 │3.076,81 lei │
│ │ │ │Radu Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nica Floarea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │Călăraşi│Dor Mărunt │Mocanu Victor │A │712/2 │2 │T 123/ │extravilan│10.277 │13.594,31 lei │
│ │ │ │Chitoiu Dumitru │ │ │ │2, P 8 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Călăraşi│Dor Mărunt │Stoian Maria │A │713/2 │3 │T 123/ │extravilan│7.874 │10.415,65 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │2, P 9 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │Călăraşi│Dor Mărunt │Stanescu Ion │A │711/2 │4 │T 123/ │extravilan│6.195 │8.194,68 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │2, P 10│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │Călăraşi│Dor Mărunt │Craciun Nicoleta│A │21123 │5 │T 123/ │extravilan│5.098 │6.743,58 lei │
│ │ │ │Cati │ │ │ │2, P 11│ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │31.770 │42.025,03 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 72 + 750-73 + 280, UAT Dor Mărunt, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Călăraşi│Dor Mărunt │Gheorghe Aurel │A │- │1 │T 146/ │extravilan│189 │250,01 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │3, P 5 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │Călăraşi│Dor Mărunt │Ciurea Gheorghe │A │- │2 │T 146/ │extravilan│1.024 │1.354,54 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │3, P 4 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Călăraşi│Dor Mărunt │SC Solproiect - │A │20854 │3 │T 146/ │extravilan│2.323 │3.072,84 lei │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │4, P 3 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Tone Victoria │ │ │ │T 146/ │ │ │ │
│4 │Călăraşi│Dor Mărunt │Stanciu Serbana │A │- │4 │3, P 3 │extravilan│2.942 │3.891,65 lei │
│ │ │ │Tone Daniela │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Stanciu Gheorghe│ │ │ │T 146/ │ │ │ │
│5 │Călăraşi│Dor Mărunt │Stanciu │A │- │5 │4, P 1/│extravilan│2.771 │3.665,45 lei │
│ │ │ │Laurentiu │ │ │ │1 │ │ │ │
│ │ │ │Stanciu Emilian │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │Călăraşi│Dor Mărunt │Stanciu │A │727/2 │6 │T 146/ │extravilan│3.821 │5.054,38 lei │
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │3, P 19│ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │13.070 │17.288,87 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 74 + 734-78 + 700, UAT Dor Mărunt, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Costache │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Costache Vasile │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Călăraşi│Dor Mărunt │Costache │A │20592 │1 │T 128/ │extravilan│7.451 │9.856,11 lei │
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │5, P2 │ │ │ │
│ │ │ │Costache │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Niculae Maria │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │3 │T128/1/│extravilan│63 │83,34 lei │
├────┤Călăraşi│Dor Mărunt │Stoia Nastase │A │399 ├────────┤1, P1 ├──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │ │ │ │ │ │4 │ │extravilan│3.416 │4.518,65 lei │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nitulica Ionut │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Călăraşi│Dor Mărunt │Ciprian │A │23805 │5 │T128/1/│extravilan│5.752 │7.608,69 lei │
│ │ │ │Nitulica Mirela │ │ │ │1, P2 │ │ │ │
│ │ │ │Andreea │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │Călăraşi│Dor Mărunt │Mitu Elena │A │20842 │6 │T128/1/│extravilan│13.953 │18.456,89 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │2, P18 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │Călăraşi│Dor Mărunt │Balan Ion │A │20760 │7 │T128/1/│extravilan│4.444 │5.878,48 lei │
│ │ │ │Balan Claudia │ │ │ │2, P16 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │Călăraşi│Dor Mărunt │Balan Ion │A │21812 │8 │T128/1/│extravilan│713 │943,15 lei │
│ │ │ │Balan Claudia │ │ │ │2, P15 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│8 │Călăraşi│Dor Mărunt │Balan Ion │A │20773 │9 │T128/1/│extravilan│16 │21,16 lei │
│ │ │ │Balan Claudia │ │ │ │2, P14 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│9 │Călăraşi│Dor Mărunt │Smaranda Vasile │A │23419 │11 │T128/1/│extravilan│6.243 │8.258,18 lei │
│ │ │ │Smaranda Maria │ │ │ │1, P1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │Călăraşi│Dor Mărunt │Zamfir Mihai │A │- │12 │T128/1/│extravilan│11.383 │15.057,32 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │3, P2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│11 │Călăraşi│Dor Mărunt │Hincu Marian │A │- │13 │T128/1/│extravilan│94 │124,34 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │3, P3 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│12 │Călăraşi│Dor Mărunt │Nica Alexandra │A │520 │14 │T128/1/│extravilan│10.855 │14.358,88 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │4, P1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Sirbu Paulina │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Nedelciu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Paulina) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sirbu Nichifora │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Varlan Niculina │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ciorei Silvia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Varga Radu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cadar Genoveva │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sarbu Maria │ │ │ │T129/5/│ │ │ │
│13 │Călăraşi│Dor Mărunt │Lupp mihaela │A │20751 │16 │2, P1 │extravilan│7.303 │9.660,33 lei │
│ │ │ │Sarbu Culina │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Anghel Alexandru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Anghel Marian │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sorin │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Anghel Romeo │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Danut │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tata Veronica │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florentina │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T129/5/│ │ │ │
│14 │Călăraşi│Dor Mărunt │Apostol Elena │A │21288 │18 │1(129/ │extravilan│8.160 │10.793,96 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1), P1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│15 │Călăraşi│Dor Mărunt │Zglobiu Ioana │A │- │19 │T129/5/│extravilan│10.325 │13.657,80 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Rucareanu │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │Călăraşi│Dor Mărunt │Dumitru │A │21492 │21 │T129/5,│extravilan│11.619 │15.369,49 lei │
│ │ │ │Rucareanu │ │ │ │P1 │ │ │ │
│ │ │ │Liliana │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│17 │Călăraşi│Dor Mărunt │Marin Stefan │A │21203 │22 │T129/5,│extravilan│6.658 │8.807,13 lei │
│ │ │ │Marin Gica │ │ │ │P2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Badescu Elena │ │ │ │T129/6,│ │ │ │
│18 │Călăraşi│Dor Mărunt │Vintiloiu │A │421 │24 │P1 │extravilan│10.496 │13.884,00 lei │
│ │ │ │Dumitra │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │118.944 │157.337,90 lei│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 78 + 800-79 + 384, UAT Dor Mărunt, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Călăraşi│Dor Mărunt │Raita Ion │A │- │1 │T 130/ │extravilan│4.487 │5.935,36 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │2, P 7 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │Călăraşi│Dor Mărunt │Radu Gheorghe │A │723/2 │2 │T 130/ │extravilan│8.930 │11.812,51 lei │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │2, P 5 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Călăraşi│Dor Mărunt │Popa Teodora, │A │718/2 │3 │T 123/ │extravilan│4.219 │5.580,85 lei │
│ │ │ │Popa Constantin │ │ │ │2, P 4 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │17.636 │23.328,72 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL UAT Dor Mărunt, judeţul Călăraşi │181.420 │239.980,52 lei│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 79 + 384-79 + 717, UAT Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │SC SOLPROIECT - │A │20996 │2 │T 52/1,│extravilan│6.873 │7.200,23 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │P 9 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Sprinceana │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Victoria, Stancu│A │- │3 │T 52/1,│extravilan│2.977 │3.118,74 lei │
│ │ │ │Ilie, Dascalu │ │ │ │P 10 │ │ │ │
│ │ │ │Ioana │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │9.850 │10.318,97 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 79 + 735-80 + 655, UAT Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Constantin │A │220/2 │1 │T 52/2,│extravilan│6.945 │7.275,66 lei │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │P 5 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Sandru Craciun │A │- │3 │T 52/3,│extravilan│2.471 │2.588,65 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 9 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Mihalcea Dumitru│A │108 │4 │T 52/3,│extravilan│4.554 │4.770,82 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 10 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Capra Florian │A │- │5 │T 52/4,│extravilan│1.753 │1.836,46 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 20 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Paun Dumitru │A │- │6 │T 52/4,│extravilan│12.277 │12.861,52 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 21 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │28.000 │29.333,11 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 80 + 676-81 + 122, UAT Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Stancu Toma, │A │20563 │1 │T 53/1,│extravilan│13.660 │14.310,36 lei │
│ │ │ │Stancu Emilia │ │ │ │P 5 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │13.660 │14.310,36 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 81 + 149-81 + 614, UAT Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA AGRO │ │ │ │T 54/1,│ │ │ │
│1 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │TUDOR 2000 - │A │21998 │1 │P 12 │extravilan│13.960 │14.624,65 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │13.960 │14.624,65 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 81 + 635-81 + 841, UAT Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Dragomir Nicolae│A │- │1 │T 55/1,│extravilan│1.674 │1.753,70 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 5 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Ionita Florin, │ │ │ │T 55/1,│ │ │ │
│2 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Ionita Gabriela │A │21058 │2 │P 6, │extravilan│4.526 │4.741,49 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │Lot 2 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │6.200 │6.495,19 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 81 + 866-82 + 107, UAT Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Cernodolea │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Florin-Cristian,│A │20820 │1 │T 56/1,│extravilan│6.720 │7.039,95 lei │
│ │ │ │Cernodolea │ │ │ │P 6 │ │ │ │
│ │ │ │Mariana │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │6.720 │7.039,95 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 82 + 130-82 + 575, UAT Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Ivan Ion │A │- │1 │T 56/3,│extravilan│4.123 │4.319,30 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 8 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Nicolae │A │- │2 │T 56/3,│extravilan│6.152 │6.444,90 lei │
│ │ │ │Paraschiva │ │ │ │P 9 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Călăraşi│Vlad Ţepeş │Ungureanu │A │126 │3 │T 56/3,│extravilan│3.065 │3.210,93 lei │
│ │ │ │Aurelia │ │ │ │P1 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │13.340 │13.975,13 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL UAT Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi │91.730 │96.097,36 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 82 + 597-83 + 050, UAT Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────┬──────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Voinea George │A │21627 │1 │T 73/1,│extravilan│3.722 │4.707,80 lei │
│ │ │ │Victor │ │ │ │P 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Draghici │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucretia, │ │ │ │T 73/1,│ │ │ │
│2 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Draghici │A │- │2 │P 2 │extravilan│681 │861,37 lei │
│ │ │ │Nicolae, Nitoi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasilica │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Istrate Floarea │A │635/2 │3 │T 73/1,│extravilan│682 │862,63 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 3 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Proprietar │A │- │4 │T 73/1,│extravilan│211 │266,88 lei │
│ │ │ │neidentificat │ │ │ │P3/1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Draghici │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucretia, │ │ │ │T 73/1,│ │ │ │
│5 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Draghici │A │- │5 │P 4 │extravilan│616 │779,15 lei │
│ │ │ │Nicolae, Nitoi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasilica │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Nitoi Nicolae │A │- │6 │T 73/1,│extravilan│686 │867,69 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 5 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Nitoi Nicolae │A │- │7 │T 73/1,│extravilan│611 │772,83 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 5/1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│8 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Munteanu │A │- │8 │T 73/1,│extravilan│430 │543,89 lei │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │P 6 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│9 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Munteanu │A │- │9 │T 73, P│extravilan│500 │632,43 lei │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │7 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Munteanu Nicolae│A │- │10 │T 73/1,│extravilan│448 │566,66 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 8 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│11 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Munteanu Dumitru│A │- │11 │T 73/1,│extravilan│293 │370,60 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 9 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│12 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Rusu Nicolae │A │- │12 │T 73/1,│extravilan│1.781 │2.252,71 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 10 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│13 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Rusu Nicolae │A │- │13 │T 73/1,│extravilan│346 │437,64 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 11 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│14 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Simionescu Mihai│A │- │14 │T 73/1,│extravilan│152 │192,26 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 12 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│15 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Fratila Florea │A │- │15 │T 73/1,│extravilan│2.401 │3.036,92 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 13 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────┴──────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │13.560 │17.151,46 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 83 + 080-83 + 450, UAT Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────┬───────────┬──────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Draghici │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucretia, │ │ │ │T 73/1,│ │ │ │
│1 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Draghici │A │1063 │1 │P 16 │extravilan│727 │919,55 lei │
│ │ │ │Nicolae, Nitoi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasilica │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Constantin Maria│A │- │2 │T 73/1,│extravilan│302 │381,99 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 17 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Toma Paraschiva │A │- │3 │T 73/1,│extravilan│936 │1.183,91 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 18 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Achim Nicolae │A │- │4 │T 73/1,│extravilan│354 │447,76 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 19 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Achim Nicolae │A │- │5 │T 73/1,│extravilan│656 │829,75 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 20 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Marin Cosma │A │- │6 │T 73/1,│extravilan│444 │561,60 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 21 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Graure Ilarie │A │- │7 │T 73/1,│extravilan│801 │1.013,15 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 22 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│8 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Ciuraru Irina │A │- │8 │T 73/1,│extravilan│714 │903,11 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 23 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│9 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Voinea George │A │21359 │9 │T 73/1,│extravilan│1.378 │1.742,97 lei │
│ │ │ │Victor │ │ │ │P 24 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Bucoveanu │A │- │10 │T 73/1,│extravilan│1.835 │2.321,01 lei │
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │P 25 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Bucoveanu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Victoria, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ciuraru │ │ │ │T 73/1,│ │ │ │
│11 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Niculina, │A │- │11 │P 26 │extravilan│775 │980,26 lei │
│ │ │ │Grigore │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Paraschiva, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pirvu Maria │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│12 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Albert Ioan │A │- │12 │T 73/1,│extravilan│168 │212,50 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 27 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA │ │ │ │T 73/1,│ │ │ │
│13 │Călăraşi│Dragoş Vodă │AGRICOM JULIEN -│A │21107 │13 │P 28 │extravilan│2.192 │2.772,57 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Duia Elena, │ │ │ │T 73/1,│ │ │ │
│14 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Ristache Elena, │A │21797 │14 │P 29 │extravilan│807 │1.020,74 lei │
│ │ │ │Ristache Marian │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│15 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Ion Tanase │A │- │15 │T 73/1,│extravilan│347 │438,91 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 30 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────┼───────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA │ │ │ │T 73, P│ │ │ │
│16 │Călăraşi│Dragoş Vodă │AGRICOM JULIEN -│A │21951 │16 │30/1 │extravilan│1.164 │1.472,29 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────┴───────────┴──────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │13.600 │17.202,07 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 83 + 568-84 + 006, UAT Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────┬──────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA │ │42/ │ │T 73/1,│ │ │ │
│1 │Călăraşi│Dragoş Vodă │AGRICOM JULIEN -│A │21125│1 │P 31 │extravilan│2.391 │3.024,27 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Dumitru │A │NC: │2 │T 73/3,│extravilan│295 │373,13 lei │
│ │ │ │Ecaterina │ │653/2│ │P 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Virgilia, Tescan│A │NC: │3 │T 73/3,│extravilan│4.538 │5.739,92 lei │
│ │ │ │Maria, Vasilescu│ │632/2│ │P 3 │ │ │ │
│ │ │ │Tita │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Preda Ion │A │NC: │4 │T 73/3,│extravilan│2.327 │2.943,32 lei │
│ │ │ │ │ │649/2│ │P 4 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Proprietar │A │NC: │5 │T 73/3,│extravilan│3.289 │4.160,12 lei │
│ │ │ │neidentificat │ │1048 │ │P 5 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────┴──────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │12.840 │16.240,76 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 84 + 030-84 + 545, UAT Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────┬──────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 75/1,│ │ │ │
│1 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Bontea Victor │A │21953│1 │P 1, │extravilan│481 │608,40 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │Lot 1/1│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 75/1,│ │ │ │
│2 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Bontea Gheorghe │A │22004│2 │P 1, │extravilan│812 │1.027,06 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │Lot 1/2│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │T 75/1,│ │ │ │
│3 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Bontea Radu │A │22021│3 │P 1, │extravilan│1.525 │1.928,91 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │Lot 1/3│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Zugravu │ │ │ │T 75/1,│ │ │ │
│4 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Gherghina, Mike │A │22006│4 │P 1, │extravilan│781 │987,85 lei │
│ │ │ │Marius │ │ │ │Lot 1/5│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Bontea Elena, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hagi Gherghina, │ │ │ │T 75/1,│ │ │ │
│5 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Milita Maria, │A │- │5 │P 1, │extravilan│680 │860,10 lei │
│ │ │ │Stoica Nicolae, │ │ │ │Lot 1/6│ │ │ │
│ │ │ │Teleanu Stefana │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Ciuca Doru, │ │ │ │T 75/1,│ │ │ │
│6 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Ciuca Zina │A │20895│6 │P 2 │extravilan│2.256 │2.853,52 lei │
│ │ │ │Cristina │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Proprietar │A │- │7 │T 75/1,│extravilan│544 │688,08 lei │
│ │ │ │neidentificat │ │ │ │P 3 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│8 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Nicolae Dumitru │A │- │8 │T 75/1,│extravilan│643 │813,30 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 4 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│9 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Lipianu Emil │A │- │9 │T 75/1,│extravilan│565 │714,64 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 5 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Banu Ana │A │- │10 │T 75/1,│extravilan│3.285 │4.155,06 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 6 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│11 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Ciurez Gheorghe │A │- │11 │T 75/1,│extravilan│605 │765,24 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 7 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│12 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Postelnicu │A │- │12 │T 75/1,│extravilan│1.025 │1.296,48 lei │
│ │ │ │Stancu │ │ │ │P 8 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│13 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Postelnicu │A │- │13 │T 75/1,│extravilan│669 │846,19 lei │
│ │ │ │Staicu │ │ │ │P 9 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│14 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Postelnicu │A │- │14 │T 75/1,│extravilan│909 │1.149,76 lei │
│ │ │ │Vasile │ │ │ │P 10 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│15 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Parvu Aneta │A │631/2│15 │T 75/1,│extravilan│596 │753,86 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 11 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│16 │Călăraşi│Dragoş Vodă │Proprietar │A │- │16 │T 75/1,│extravilan│374 │473,06 lei │
│ │ │ │neidentificat │ │ │ │P 12 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴─────┴──────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │15.750 │19.921,51 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 84 + 570-85 + 050, UAT Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi │
├────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬──────┬────────┬────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Chivu Ioana │A │- │1 │T 76, │extravilan│1.484 │1.877,05 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Chiriac Georgeta │A │734/2 │2 │T 76, │extravilan│2.478 │3.134,32 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 2 │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Marcu Maria │A │905 │3 │T 76, │extravilan│546 │690,61 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 3 │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Marcu Maria, Tudor │A │950 │4 │T 76, │extravilan│1.590 │2.011,12 lei │
│ │ │ │Dumitru, Tudor Grigore │ │ │ │P 4 │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Marcu Maria, Marcu Bucur,│A │1032 │5 │T 76, │extravilan│1.002 │1.267,39 lei │
│ │ │ │Vescan Aurica │ │ │ │P 5 │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Proprietar neidentificat │A │- │6 │T 76, │extravilan│469 │593,22 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P6 │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Dumitru Mihai │A │1050 │7 │T 76, │extravilan│761 │962,56 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 8 │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│8 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Feru Gheorghe │A │974 │8 │T 76, │extravilan│261 │330,13 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 9 │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Petcu Ecaterina, Militaru│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iosif, Militaru Gheorghe,│ │ │ │ │ │ │ │
│9 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Militaru Valeriu, │A │22055 │9 │T 76, │extravilan│2.155 │2.725,77 lei │
│ │ │ │Militaru Ion, Voinea Ion,│ │ │ │P 10 │ │ │ │
│ │ │ │Voinea Stefana, Voinea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe, Voinea Paulina │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Rusu Pavel │A │22281 │10 │T 76, │extravilan│1.644 │2.079,43 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 11 │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Postelnicu Andrei, │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Postelnicu Ioana, │A │978 │11 │T 76, │extravilan│1.323 │1.673,41 lei │
│ │ │ │Postelnicu Iorgu, Rusu │ │ │ │P 12 │ │ │ │
│ │ │ │Floarea, Serban Maria │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│12 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Proprietar neidentificat │A │998 │12 │T 76 │extravilan│667 │843,66 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P13 │ │ │ │
├────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴──────┴────────┴────┴──────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │14.380 │18.188,67 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 85 + 080-85 + 600, UAT Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi │
├────┬───────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬──────┬────────┬────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │1 │T 78, │ │13.475 │13.635,16 lei │
├────┤Călăraşi │Dragoş Vodă │Proprietar neidentificat │P │NC: 1059├────┤P 451 │extravilan├──────────┼──────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │3 │ │ │1.593 │1.611,93 lei │
├────┼───────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │Călăraşi │Dragoş Vodă │Proprietar neidentificat │N │- │2 │T78 │extravilan│272 │172,02 lei │
├────┴───────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┴──────┴────────┴────┴──────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │15.340 │15.419,11 lei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL UAT Dragoş Vodă, judeţul Călăraşi │85.470 │104.123,58 lei│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL GENERAL │358.620 │440.201,46 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘


    NOTĂ:
    Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „PROPRIETAR NEIDENTIFICAT“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016