Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 536 din 13 mai 2021  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 536 din 13 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 510 din 17 mai 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (5)-(7) din ordonanţa de urgenţă, condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d) se consideră îndeplinite."

    2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 7 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (4) şi art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se cuvin pentru fiecare naştere sau, după caz, pentru fiecare situaţie prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă."

    3. La articolul 4^1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care persoana îndreptăţită optează pentru concediu fără plată potrivit alin. (2), cererea pentru acordarea acestuia se depune şi se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 şi 22 din ordonanţa de urgenţă."

    4. La articolul 4^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Perioada prevăzută la alin. (6) reprezintă perioada de dinainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi şi nu poate fi constituită fracţionat sau din perioade anterioare în care persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului."

    5. La articolul 6 alineatul (5), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) dovada privind veniturile realizate în anii fiscali anteriori celui în care s-a născut copilul, corespunzători perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, sau, după caz, dovada privind veniturile realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declaraţia fiscală, prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3 din ordonanţa de urgenţă, pentru care Codul fiscal nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;"

    6. La articolul 6 alineatul (6), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) dovada eliberată de instituţia care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situaţiile prevăzute la lit. k) şi x);
    ...............................................................................................
d) dovada eliberată de angajator pentru situaţiile prevăzute la lit. c), d), f), i), j), u), precum şi în cazul indemnizaţiei acordate în baza art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, pentru situaţia prevăzută la lit. y);"

    7. La articolul 6, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) În cazurile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. g) sau h) din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul indemnizaţiei acordate în baza art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi/sau de prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la art. 2 alin. (5) lit. y) din ordonanţa de urgenţă, nu este necesar ca persoana îndreptăţită să prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situaţii, drepturile respective fiind acordate de agenţiile teritoriale."

    8. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activităţii pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situaţia solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă."

    9. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) În aplicarea prevederilor art. 9^1 din ordonanţa de urgenţă, perioada luată în calcul este cea cuprinsă între luna calendaristică în care copilul anterior împlineşte vârsta de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap şi luna calendaristică în care se naşte sau se înregistrează o nouă situaţie dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, fără a se depăşi 12 luni.
    (2) În situaţia prevăzută la art. 9^1 din ordonanţa de urgenţă, pentru stabilirea dreptului la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copiilor, se iau în calcul perioadele prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (4).
    (3) Pentru calculul indemnizaţiei pentru creşterea copiilor, în situaţia prevăzută la art. 9^1 din ordonanţa de urgenţă, se procedează după cum urmează:
    a) dacă perioada de eligibilitate este acoperită în totalitate de perioada de concediu şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, se acordă aceeaşi valoare cu indemnizaţia primită pentru copilul anterior;
    b) dacă perioada de eligibilitate este constituită şi din perioade în care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, atunci indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) şi (6) şi a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanţa de urgenţă. Dacă din calcul rezultă un cuantum al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizaţiei primit pentru copilul anterior, atunci se acordă indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului primită pentru copilul anterior."

    10. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care persoana îndreptăţită beneficiară a stimulentului de inserţie în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi, reluarea plăţii stimulentului de inserţie se realizează în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă."

    11. La articolul 13, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) Pentru persoanele care solicită acordarea stimulentului de inserţie după împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilităţi, prevăzut la art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, acesta se acordă după cum urmează:
    a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită realizează venituri supuse impozitului, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanţa de urgenţă;
    b) începând cu data depunerii cererii în cazul în care cererea este depusă peste termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanţa de urgenţă.
(3) Stimulentul de inserţie prevăzut la art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă oricăruia dintre părinţi sau oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, care a efectuat cel puţin o lună de concediu pentru creşterea copiilor."

    12. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 11,art. 31 alin. (1), (2) şi (7) şi la art. 32 alin. (1) lit. c) şi d),alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă se completează de către persoanele îndreptăţite, reprezentanţii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul de cerere se publică şi este disponibil pe site-urile autorităţilor administraţiei publice locale, ale agenţiilor teritoriale, pe site-ul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi pe punctul de contact unic electronic în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic."

    13. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 19^1
    (1) În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, agenţiile teritoriale dezvoltă sisteme informatice de primire şi înregistrare a solicitărilor, cererea şi documentele doveditoare pentru drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă pot fi depuse electronic.
    (2) Depunerea prin poşta electronică a cererilor, declaraţiilor şi documentelor justificative este opţională şi se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (3) Prin excepţie de la prevederile art. 19, în situaţia prevăzută la alin. (1), dacă cererea şi documentele justificative sunt depuse electronic la agenţia teritorială, certificarea de către primar sau persoana împuternicită de acesta nu este necesară."

    14. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Solicitarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) şi (2), art. 11,art. 31 alin. (1), (2) şi (7) şi la art. 32 alin. (1) lit. c) şi d),alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă se soluţionează prin decizie scrisă emisă de directorul executiv al agenţiei teritoriale, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.
    (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poştă, inclusiv poşta electronică sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)."

    15. La articolul 21, alineatul (5) se abrogă.
    16. La articolul 22, alineatele (1), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) În situaţia persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului se recalculează în baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plăţii anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declaraţia pe propria răspundere.
    ...............................................................................................
    (5) În vederea verificării veniturilor din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, agenţia teritorială poate solicita organului fiscal central competent cu administrarea situaţia privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizaţiei prevăzute la art. 2 din ordonanţa de urgenţă.
    ...............................................................................................
    (7) În situaţia veniturilor din salarii şi asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se aplică numai în situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă. Recalcularea se face fie la solicitarea persoanei îndreptăţite, fie din oficiu aplicându-se corespunzător prevederile alin. (3) şi (4), precum şi prevederile art. 18 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă."

    17. La articolul 23, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se acordă cu respectarea termenelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-d) şi e) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă."

    18. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:
    a) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
    b) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
    c) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) şi art. 31 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;
    d) începând cu ziua următoare celei în care persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă realizează venituri supuse impozitului pe venit, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;
    e) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a)-d)."

    19. La articolul 29 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) primăria, pentru situaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. g), precum şi la art. 17 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, precum şi pentru orice modificări cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de către beneficiari, de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă;"

    20. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Suspendarea plăţii/Încetarea drepturilor/ Reluarea plăţii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7,31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d),alin. (2) şi (5) din ordonanţa de urgenţă se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenţiei teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii direct sau prin poştă, inclusiv poşta electronică sau orice alt mijloc de comunicare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei."

    21. Articolul 33 se abrogă.
    22. Articolul 35 se abrogă.
    23. La articolul 36, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 9 alin. (4) şi art. 31 din ordonanţa de urgenţă constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii.
    (2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la alin. (1), în care persoana beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 9 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, punctajul lunar al asiguratului se determină conform art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5,art. 9 alin. (4) şi art. 31 din ordonanţa de urgenţă constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi se are în vedere la stabilirea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj şi a cotelor procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj conform art. 39 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea stagiului minim de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

    24. Anexa „Perioade asimilate“ la anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    25. Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    În situaţia persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului se află în plata stimulentului de inserţie prevăzut de art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, iar copilul nu a împlinit vârsta de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi, stimulentul de inserţie se acordă, din oficiu, în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2021.

    ART. III
    Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Mihnea-Claudiu Drumea,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 13 mai 2021.
    Nr. 536.
    ANEXA 1

    (Anexa la anexa nr. 1 la normele metodologice)
    ANEXA 1

     PERIOADE ASIMILATE

┌──────────────────────────────────┬───┐
│Perioade asimilate: │Cod│
├──────────────────────────────────┼───┤
│au beneficiat de indemnizaţie de │ │
│şomaj, stabilită conform legii, │ │
│sau a realizat perioade de stagiu │ │
│de cotizare în sistemul public de │01 │
│pensii, în condiţiile prevăzute de│ │
│actele normative cu caracter │ │
│special care reglementează │ │
│concedierile colective │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│s-au aflat în evidenţa agenţiilor │ │
│judeţene pentru ocuparea forţei de│ │
│muncă, respectiv a municipiului │02 │
│Bucureşti, în vederea acordării │ │
│indemnizaţiei de şomaj │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│au beneficiat de concedii şi de │ │
│indemnizaţii de asigurări sociale │ │
│de sănătate prevăzute de Ordonanţa│ │
│de urgenţă a Guvernului nr. 158/ │ │
│2005 privind concediile şi │ │
│indemnizaţiile de asigurări │03 │
│sociale de sănătate, aprobată cu │ │
│modificări şi completări prin │ │
│Legea nr. 399/2006, cu │ │
│modificările şi completările │ │
│ulterioare │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│au beneficiat de concedii medicale│ │
│şi de indemnizaţii pentru │ │
│prevenirea îmbolnăvirilor şi │ │
│recuperarea capacităţii de muncă, │ │
│exclusiv pentru situaţiile │ │
│rezultate ca urmare a unor │ │
│accidente de muncă sau boli │04 │
│profesionale în baza Legii nr. 346│ │
│/2002 privind asigurarea pentru │ │
│accidente de muncă şi boli │ │
│profesionale, republicată, cu │ │
│modificările şi completările │ │
│ulterioare │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│au beneficiat de pensie de │05 │
│invaliditate, în condiţiile legii │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│se află în perioada de întrerupere│ │
│temporară a activităţii, din │ │
│iniţiativa angajatorului, fără │ │
│încetarea raportului de muncă, │06 │
│pentru motive economice, │ │
│tehnologice, structurale sau │ │
│similare, potrivit legii │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│au beneficiat de concediu şi │ │
│indemnizaţia lunară pentru │07 │
│creşterea copilului │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│au beneficiat de concediu şi │ │
│indemnizaţie lunară pentru │08 │
│creşterea sau, după caz, pentru │ │
│îngrijirea copilului cu handicap │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│au beneficiat de concediu fără │09 │
│plată pentru creşterea copilului │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│se află în perioada de 3 luni de │ │
│la încetarea unui contract de │ │
│muncă pe durată determinată şi │ │
│începerea unui alt contract de │ │
│muncă pe durată determinată, aşa │10 │
│cum este aceasta definită de Legea│ │
│nr. 53/2003 - Codul muncii, │ │
│republicată, cu modificările şi │ │
│completările ulterioare │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│şi-au însoţit soţul/soţia trimis/ │ │
│trimisă în misiune permanentă în │11 │
│străinătate │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│au efectuat sau efectuează │ │
│serviciul militar pe bază de │12 │
│voluntariat, a fost concentrat, │ │
│mobilizat sau în prizonierat │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│frecventează, fără întrerupere, │ │
│cursurile de zi ale învăţământului│ │
│preuniversitar, inclusiv în cadrul│ │
│programului „A doua şansă“, sau, │ │
│după caz, universitar la nivelul │ │
│studiilor universitare de licenţă │ │
│ori de master, precum şi ale │ │
│învăţământului postuniversitar la │13 │
│nivel de masterat, organizate │ │
│potrivit legii, în ţară sau în │ │
│străinătate, într-un domeniu │ │
│recunoscut de Ministerul │ │
│Educaţiei, cu excepţia situaţiei │ │
│de întrerupere a cursurilor din │ │
│motive medicale │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│au calitatea de doctorand, în │ │
│condiţiile prevăzute de Legea │ │
│educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu│14 │
│modificările şi completările │ │
│ulterioare │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│se află în perioada cuprinsă între│ │
│încheierea unei forme de │ │
│învăţământ preuniversitar şi │ │
│începerea în acelaşi an │15 │
│calendaristic a unei alte forme de│ │
│învăţământ preuniversitar, cursuri│ │
│de zi, organizate potrivit legii, │ │
│frecventate fără întrerupere │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│se află în perioada cuprinsă între│ │
│absolvirea cursurilor de zi ale │ │
│învăţământului preuniversitar, │ │
│organizat potrivit legii, şi │16 │
│începerea învăţământului │ │
│universitar, cursuri de zi, în │ │
│acelaşi an calendaristic │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│se află în perioada cuprinsă între│ │
│încheierea unei forme de │ │
│învăţământ universitar, cursuri de│ │
│zi, cu sau fără examen de licenţă │ │
│sau de diplomă şi începerea în │17 │
│acelaşi an calendaristic a unei │ │
│alte forme de învăţământ │ │
│universitar, cursuri de zi, │ │
│organizate potrivit legii, │ │
│frecventate fără întrerupere │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│se află în perioada cuprinsă între│ │
│încheierea unei forme de │ │
│învăţământ universitar, la nivelul│ │
│studiilor universitare de licenţă │ │
│sau de master, precum şi ale │ │
│învăţământului postuniversitar la │ │
│nivel de masterat, cursuri de zi, │18 │
│şi începerea, în acelaşi an │ │
│calendaristic, a unei alte forme │ │
│de învăţământ universitar la │ │
│nivelul studiilor universitare de │ │
│licenţă sau de master, cursuri de │ │
│zi, organizate potrivit legii, │ │
│frecventate fără întrerupere │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│se află în perioada cuprinsă între│ │
│încheierea unei forme de │ │
│învăţământ postuniversitar, │ │
│cursuri de zi, şi începerea în │ │
│acelaşi an calendaristic a unei │19 │
│alte forme de învăţământ │ │
│postuniversitar, cursuri de zi, │ │
│organizate potrivit legii, │ │
│frecventate fără întrerupere │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│se află în perioada de 60 de zile │ │
│de la finalizarea cursurilor │ │
│învăţământului obligatoriu sau, │ │
│după caz, de la absolvirea │ │
│cursurilor de zi ale │ │
│învăţământului preuniversitar, │ │
│universitar la nivelul studiilor │ │
│universitare de licenţă sau de │20 │
│master şi postuniversitar la nivel│ │
│de masterat, organizate potrivit │ │
│legii, cu sau fără examen de │ │
│absolvire, în vederea angajării │ │
│ori, după caz, trecerii în şomaj, │ │
│calculate începând cu data de 1 a │ │
│lunii următoare finalizării │ │
│studiilor │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│au beneficiat de concediu fără │ │
│plată pentru a participa la │ │
│cursuri de formare şi │ │
│perfecţionare profesională din │21 │
│iniţiativa angajatorului sau la │ │
│care acesta şi-a dat acordul, │ │
│organizate în condiţiile legii │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│se află în perioada cuprinsă între│ │
│absolvirea cursurilor de zi ale │ │
│învăţământului medical superior, │ │
│organizat potrivit legii, cu │22 │
│examen de licenţă organizat în │ │
│prima sesiune, şi începerea │ │
│primului rezidenţiat după │ │
│absolvire │ │
├──────────────────────────────────┼───┤
│au beneficiat de indemnizaţia │ │
│lunară prevăzută la art. XI şi XV │ │
│din Ordonanţa de urgenţă a │ │
│Guvernului nr. 30/2020 pentru │ │
│modificarea şi completarea unor │ │
│acte normative, precum şi pentru │ │
│stabilirea unor măsuri în domeniul│ │
│protecţiei sociale în contextul │ │
│situaţiei epidemiologice │ │
│determinate de răspândirea │23 │
│coronavirusului SARS-CoV-2, │ │
│aprobată cu modificări şi │ │
│completări prin Legea nr. 59/2020,│ │
│şi/sau de prevederile art. 3 din │ │
│Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │ │
│nr. 132/2020, aprobată cu │ │
│modificări şi completări prin │ │
│Legea nr. 282/2020, cu │ │
│modificările şi completările │ │
│ulterioare │ │
└──────────────────────────────────┴───┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
    ^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016