Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 52 din 24 februarie 2021  privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, precum şi pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 24 februarie 2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, precum şi pentru stabilirea metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 211 din 3 martie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cadrul scenariilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, porţia de corn şi/sau baton poate să fie înlocuită cu o porţie de biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, iar decizia luată conform prevederilor art. 18 alin. (3) lit. a) poate prevedea ca porţia de produs lactat să fie înlocuită cu o porţie de lapte, cu respectarea numărului de porţii pe parcursul unei săptămâni aşa cum este prevăzut la alin. (3), sub rezerva ca aceste informaţii/opţiuni să fie prevăzute în documentele achiziţiei, anterior iniţierii procedurii de atribuire, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice."

    2. La articolul 4 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) utilizarea de materiale didactice/educative care să prezinte preşcolarilor şi elevilor informaţii adaptate vârstei despre obiceiuri alimentare sănătoase, agricultură, lanţuri de aprovizionare şi produse locale, producţia ecologică, producţia sustenabilă şi combaterea risipei alimentare."

    3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cadrul scenariilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, prevăzute în anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021, măsurile educative se pot realiza şi în mediul educaţional virtual, definit potrivit art. 2 lit. b) din Metodologia-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.545/2020."

    4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul scenariilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ 2 şi 3, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021, sesiunile de degustare prevăzute la alin. (2) se pot asigura la domiciliul preşcolarilor şi elevilor prin distribuirea unui pachet de produse/preşcolar sau elev, în condiţiile de distribuţie stabilite pentru cele două scenarii şi cu respectarea condiţiilor aplicabile produselor care pot fi degustate."

    5. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Dreptul de a primi produsele prevăzute la art. 2 lit. a), pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, îl au şi preşcolarii şi elevii prezenţi la cursuri conform scenariilor 2 şi 3 de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021."

    6. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), prin preşcolar/elev prezent la cursuri se înţelege şi preşcolarul/elevul care a participat la cel puţin o oră de curs/zi în cadrul scenariilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021.
(3^2) Preşcolarii şi elevii prevăzuţi la alin. (2^1), prezenţi la cursuri conform scenariului 2, prevăzut la art. 3 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021, primesc produsele aferente perioadei respective, după revenirea în unitatea de învăţământ preuniversitar.
(3^3) Preşcolarii şi elevii prevăzuţi la alin. (2^1), prezenţi la cursuri conform scenariului 3, prevăzut la art. 3 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021, primesc produsele aferente perioadei respective prin ridicarea acestora de către părinţi/reprezentanţi legali/ocrotitori legali sau, acolo unde acest lucru este posibil, de către elevi, pe baza evidenţelor de participare la cel puţin o oră de curs/zi."

    7. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind primirea, depozitarea şi distribuţia produselor, după caz, de comunicarea directă cu furnizorul în privinţa cantităţilor ce trebuie livrate preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la art. 8 alin. (2), (2^1), (3) şi (3^1), precum şi de întocmirea evidenţelor prezenţei preşcolarilor/elevilor la distribuţia produselor şi la desfăşurarea măsurilor educative."    ART. II
    (1) Se stabileşte metodologia de redistribuire a disponibilului de produse contractate în cadrul Programului pentru şcoli al României şi nedistribuite, în situaţia suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, către organizaţii umanitare, unităţi sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.
    (2) În sensul prezentei metodologii, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) situaţia suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar - suspendarea prezenţei fizice a preşcolarilor/ elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, respectiv organizarea şi desfăşurarea cursurilor în scenariul 3 prevăzut la art. 3 din Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
    b) disponibil de produse contractate şi nedistribuite - produsele contractate conform prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, şi rămase nedistribuite după aplicarea prevederilor art. 8 alin. (3^2), (3^3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre.

    (3) Pentru a fi redistribuite, produsele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) produsele să se fi aflat în stocul furnizorului la data suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit legii;
    b) produsele aflate în stoc au fost fabricate/achiziţionate în scopul distribuirii conform prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare;
    c) produsele să corespundă întocmai, din punctul de vedere al denumirii şi caracteristicilor, cu cele prevăzute în contractele/acordurile-cadru de furnizare;
    d) să fie produse gata de consum, în sensul că nu mai necesită prelucrări suplimentare, cu excepţia merelor care pot fi spălate şi ambalate, fără ca aceste operaţiuni să conducă la creşterea preţului prevăzut în contractele/acordurile-cadru de furnizare;
    e) să fie inventariate cantitativ şi calitativ la furnizor, atât faptic, cât şi scriptic, în baza documentelor de evidenţă a gestiunii;
    f) data durabilităţii minimale/data-limită de consum să nu fie depăşită la momentul redistribuirii.

    (4) Autorităţile deliberative de la nivelul judeţelor şi/sau de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor adoptă toate măsurile necesare în vederea evitării acumulării de stocuri şi pentru modificarea clauzelor contractuale pentru asigurarea posibilităţii redistribuirii produselor către destinatarii prevăzuţi la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.
    (5) Autorităţile deliberative de la nivelul judeţelor şi/sau de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor asigură pista de audit a acţiunilor întreprinse conform prevederilor art. 2 lit. ţ) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.
    (6) Pista de audit prevăzută la alin. (5) vizează măsuri pentru stabilirea listei beneficiarilor şi pentru întocmirea unui proces-verbal de recepţie a produselor, al cărui format este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe baza documentelor care însoţesc produsele redistribuite către aceştia, conform prevederilor legale în vigoare.
    (7) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor prevăzut la alin. (6), autorităţile deliberative de la nivelul judeţelor şi/sau de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor pot solicita, după caz, punctul de vedere al instituţiilor de specialitate care fac parte din comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017, cu modificările şi completările ulterioare, responsabilitatea concluziilor şi propunerilor din respectivul proces-verbal de recepţie revenind autorităţilor deliberative de la nivelul judeţelor şi/sau de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.
    (8) Plata produselor redistribuite se face pe baza documentelor care însoţesc produsele potrivit alin. (6) şi se asigură din sumele repartizate pe judeţe şi pentru municipiul Bucureşti, potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán

    Bucureşti, 24 februarie 2021.
    Nr. 52.
    ANEXA 1

    PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A PRODUSELOR
    Încheiat astăzi, .................
    Comisia de recepţie a produselor, înfiinţată în baza Deciziei nr. ................ din .................., compusă din:
    Responsabil: .......................
    Membri: ........................
    .....................
    ......................


    a efectuat recepţia produselor aparţinând S.C. .......................... - S.R.L./- S.A., în calitate de furnizor în cadrul Programului pentru şcoli în anul şcolar ........., la adresa .................................. .
    Recepţia s-a efectuat prin verificarea fizică a produselor aflate în proprietatea S.C. ...................... - S.R.L./- S.A. şi a prevederilor contractuale referitoare la produsele furnizate.
    Au fost recepţionate următoarele produse:

┌──────────┬──────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │ │Data │
│ │Număr │Data │durabilităţii│
│Produs │de │producţiei│minimale/ │
│ │porţii│ │Data-limită │
│ │ │ │de consum │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Mere │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Pere │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] │ │ │ │
│Struguri │ │ │ │
│de masă │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Prune │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] │ │ │ │
│Morcov, │ │ │ │
│păstârnac,│ │ │ │
│ţelină │ │ │ │
│rădăcină, │ │ │ │
│sfeclă │ │ │ │
│roşie │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Ardei │ │ │ │
│graşi │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] │ │ │ │
│Castraveţi│ │ │ │
│proaspeţi │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────────┴─────────────┘


┌───────────┬──────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │ │Data │
│ │Număr │Data │durabilităţii│
│Produs │de │producţiei│minimale/ │
│ │porţii│ │Data-limită │
│ │ │ │de consum │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Lapte │ │ │ │
│pasteurizat│ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Lapte │ │ │ │
│UHT │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Iaurt │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Lapte │ │ │ │
│acru │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Lapte │ │ │ │
│covăsit │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Chefir │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Sana │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Alte │ │ │ │
│sortimente │ │ │ │
│de lapte, │ │ │ │
│fermentate │ │ │ │
│sau acrite │ │ │ │
└───────────┴──────┴──────────┴─────────────┘


┌────────┬──────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │ │Data │
│ │Număr │Data │durabilităţii│
│Produs │de │producţiei│minimale/ │
│ │porţii│ │Data-limită │
│ │ │ │de consum │
├────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] Corn│ │ │ │
├────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] │ │ │ │
│Baton │ │ │ │
├────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] │ │ │ │
│Covrigi │ │ │ │
│simpli │ │ │ │
├────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│[ ] │ │ │ │
│Biscuiţi│ │ │ │
│uscaţi │ │ │ │
└────────┴──────┴──────────┴─────────────┘


    Concluzii şi propuneri
    În urma verificării fizice s-au constatat următoarele:

┌────────────────────────────────┬──┬──┐
│Produsele se aflau în stocul │ │ │
│furnizorului la data suspendării│ │ │
│cursurilor în unităţile de │ │ │
│învăţământ preuniversitar, │ │ │
│potrivit prevederilor legale în │[ │[ │
│vigoare ……………………… (Se │] │] │
│completează actul normativ care │DA│NU│
│a instituit suspendarea │ │ │
│cursurilor în unităţile de │ │ │
│învăţământ preuniversitar la │ │ │
│nivel naţional şi/sau judeţean.)│ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Produsele aflate în stoc au fost│ │ │
│fabricate/achiziţionate în │ │ │
│scopul distribuirii conform │ │ │
│prevederilor hotărârii │ │ │
│Guvernului prevăzute la art. 3 │ │ │
│alin. (2) din Ordonanţa │[ │[ │
│Guvernului nr. 13/2017 privind │] │] │
│aprobarea participării României │DA│NU│
│la Programul pentru şcoli al │ │ │
│Uniunii Europene, aprobată cu │ │ │
│completări prin Legea nr. 55/ │ │ │
│2018, cu completările │ │ │
│ulterioare, pentru anul şcolar │ │ │
│……………… │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Produsele corespund întocmai, │ │ │
│din punctul de vedere al │[ │[ │
│denumirii şi caracteristicilor, │] │] │
│cu cele prevăzute în contractele│DA│NU│
│/acordurile-cadru de furnizare. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Produsele sunt gata de consum şi│ │ │
│nu mai necesită prelucrări │ │ │
│suplimentare, cu excepţia │ │ │
│merelor care pot fi spălate şi │[ │[ │
│ambalate, fără ca aceste │] │] │
│operaţiuni să conducă la │DA│NU│
│creşterea preţului prevăzut în │ │ │
│contractele/acordurile-cadru de │ │ │
│furnizare. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Produsele au putut fi │ │ │
│inventariate cantitativ şi │[ │[ │
│calitativ, atât faptic, cât şi │] │] │
│scriptic, în baza documentelor │DA│NU│
│de evidenţă a gestiunii la │ │ │
│adresa indicată de furnizor. │ │ │
├────────────────────────────────┼──┼──┤
│Data durabilităţii minimale a │[ │[ │
│produselor/Data-limită de consum│] │] │
│nu este depăşită. │DA│NU│
└────────────────────────────────┴──┴──┘


    Produsele recepţionate pot fi redistribuite conform legislaţiei în vigoare (Se va indica actul normativ în baza căruia se redistribuie produsele.):
    [ ] DA [ ] NU

    Aceste concluzii şi propuneri vor fi înaintate spre aprobare autorităţilor deliberative de la nivelul judeţelor şi/sau de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, pentru a se lua decizia finală.
    Drept care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
    Comisia de recepţie:
    Responsabil: .......................
    Membri: .......................
    ......................
    .......................


    Data: .....................

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016