Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 514 din 5 mai 2021  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 514 din 5 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 497 din 13 mai 2021
    Având în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/166 al Comisiei din 10 februarie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.368 în ceea ce priveşte prelungirea programelor naţionale în sectorul apicol,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 6 mai 2020, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2020-2022 este de 152.419 mii lei, din care suma de 76.209,5 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 974 din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită astfel:
    a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei;
    b) pentru anul 2021: 51.128 mii lei;
    c) pentru anul 2022: 51.081 mii lei."

    2. La anexa nr. 1, capitolul I „Scopul Programului naţional apicol“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. I
    Scopul Programului naţional apicol
    Scopul Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, denumit în continuare Program, este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea de sprijin financiar apicultorilor pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii şi pentru achiziţionarea de: medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, cutii noi în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, echipament de protecţie apicol, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci/pavilioane apicole, mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, mătci şi/sau familii de albine, precum şi prin acordarea de sprijin deţinătorilor de stupine de multiplicare/elită pentru achiziţionarea de produse proteice solide, incubator de creştere a mătcilor, incubator de transport botci şi kit de inseminare care conţine cel puţin microscop, butelie CO_2, aparat de inseminare şi seringă de inseminare, precum şi prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanţă în apicultură, promovarea apiculturii şi a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură, achiziţia de echipament pentru procesarea cerii şi echipament pentru ambalarea mierii."

    3. La anexa nr. 1, capitolul III „Beneficiarii Programului“, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) asociaţii, federaţii, cooperative agricole, uniuni, constituite din apicultori conform legislaţiei în vigoare, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori prevăzută la cap. IX subcap. I.A, denumite în continuare forme asociative apicole legal constituite."

    4. La anexa nr. 1, capitolul V „Atribuirea codului unic de identificare APIA“, ultimele două paragrafe se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "În acest sens, apicultorii şi/sau formele asociative apicole legal constituite care depun prima dată la APIA o cerere de plată în calitate de solicitanţi în funcţie de forma lor de organizare trebuie să se prezinte la APIA Centrul judeţean/municipiul Bucureşti, unde vor completa şi depune, înainte de data de depunere a cererii de plată, formularul de solicitare a codului unic de identificare (RO). După înregistrare în sistemul informatic se va genera codul unic de identificare, care se va comunica în scris solicitantului.
    Totodată, în momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare solicitanţii au obligaţia să prezinte documentul de identificare financiară care trebuie să conţină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României şi o copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală/CI, după caz."

    5. La anexa nr. 1, capitolul VI „Modul de finanţare“, paragraful al treilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 34, respectiv 40 din acelaşi regulament, la valoarea de 4,7830 lei pentru plăţile aferente anului 2020, la valoarea de 4,8683 lei pentru plăţile aferente anului 2021."

    6. La anexa nr. 1, capitolul VII „Instituţiile publice responsabile“, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Constantinescu», denumită în continuare ANZ, este autoritatea competentă pentru activitatea de înregistrare a stupilor şi stupinelor, prin implementarea sistemului unitar de identificare, pentru autorizarea stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare, precum şi pentru recunoaşterea materialului biologic apicol produs pentru comercializare numai din stupinele de elită şi stupinele de multiplicare autorizate"

    7. La anexa nr. 1, capitolul VIII „Evitarea dublei finanţări“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VIII
    Evitarea dublei finanţări
    Solicitanţii/Beneficiarii Programului pot accesa simultan sprijin prin măsurile agricole de sprijin financiar forfetar din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020, precum şi din perioada de tranziţie 2021-2022, respectiv submăsurile 6.1 «Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri», 6.3 «Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici», cu condiţia ca măsurile sprijinite şi/sau planificate şi propuse spre finanţare de apicultori prin PNDR 2014-2020, inclusiv prin sprijinul acordat în perioada de tranziţie, să nu fie solicitate prin Programul naţional apicol aprobat şi viceversa.
    Condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, inclusiv pentru sprijinul solicitat în perioada de tranziţie 2021-2022, iar lista cheltuielilor stabilită de apicultor prin planul de afaceri depus la PNDR 2014-2020, respectiv prin planul de afaceri depus în cadrul măsurilor lansate în perioada de tranziţie 2021-2022 devine neeligibilă prin Program pentru respectivul solicitant.
    Restricţia de mai sus nu se aplică solicitanţilor care accesează sM6.1/6.3 din PNDR 2014-2020, inclusiv perioada de tranziţie 2021-2022 pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin Program.
    În ceea ce priveşte măsurile agricole de investiţii din PNDR 2014-2020, respectiv din perioada de tranziţie 2021-2022 în cazul sM 4.1 «Investiţii în exploataţii agricole», solicitanţii care au accesat sprijin prin Program, aprobat pentru cheltuieli eligibile comune celor două programe, vor putea accesa măsuri din PNDR 2014-2020, respectiv măsuri din perioada de tranziţie 2021-2022 pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiţiei derulate prin Program, adică după efectuarea plăţii de către agenţia de plăţi către beneficiar, iar lista de cheltuieli decontată prin Program va deveni neeligibilă în proiectul depus în cadrul PNDR 2014-2020, respectiv măsuri din perioada de tranziţie 2021-2022 pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiţiei derulate prin Program, adică după efectuarea plăţii de către agenţia de plăţi către beneficiar, iar lista de cheltuieli decontată prin Program va deveni neeligibilă în proiectul depus în cadrul PNDR 2014-2020, respectiv pentru proiectul depus în cadrul perioadei de tranziţie 2021-2022.
    Pentru sM 4.2 «Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole» este permisă accesarea simultană a submăsurii 4.2 cu Programul, demarcarea va fi făcută ex-ante, astfel cheltuielile eligibile în cadrul Programului fiind excluse de la finanţare prin intermediul sM 4.2."

    8. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A „Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori“, alineatul (3) „Condiţii de eligibilitate generale“, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Forma asociativă apicolă trebuie să deţină minimum 30 de membri apicultori la data depunerii cererii de intenţie şi să fie împuternicită de membrii acesteia pentru reprezentare şi pentru solicitarea sprijinului financiar."

    9. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.1 „Consultanţă în apicultură“, alineatul (1) „Condiţii de eligibilitate specifice“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Condiţii de eligibilitate specifice:
    1. Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un singur contract de prestări servicii pentru activităţi de consultanţă în domeniul apicol, iar persoana care asigură consultanţa să fie absolvent de învăţământ superior cu profil zootehnic şi/sau veterinar.
    2. Prestatorul de servicii de consultanţă trebuie să fie persoană juridică/persoană fizică autorizată şi să deţină cod CAEN pentru servicii de consultanţă.
    3. Definirea clară în contract a activităţilor de consultanţă, a perioadelor de realizare a acestora şi a documentelor puse la dispoziţia formei asociative de către prestator.
    4. Activităţile cuprinse în contract trebuie să se desfăşoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activităţi de consultanţă pentru fiecare an apicol în parte.
    5. Solicitantul se asigură că activitatea de consultanţă cuprinsă în contract este pusă în aplicare la timp, iar obiectivele acesteia sunt îndeplinite."

    10. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.1 „Consultanţă în apicultură“, alineatul (3), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) raport de realizare a serviciilor de consultanţă conform contractului, întocmit de forma asociativă, care trebuie să conţină cel puţin descrierea modului de realizare a serviciilor de consultanţă, numărul şi data facturii pentru fiecare cheltuială efectuată de către prestator, descrierea modului în care solicitantul s-a asigurat că activitatea de consultanţă a fost pusă în aplicare la timp şi în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite;"

    11. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.1 „Consultanţă în apicultură“, alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:
    "g) copii ale documentelor care dovedesc efectuarea activităţilor de consultanţă, puse la dispoziţia solicitantului de către prestator, în funcţie de activitate;
h) copia documentului care atestă deţinerea de către prestator a codului CAEN pentru servicii de consultanţă."

    12. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.2 „Promovarea apiculturii şi a produselor apicole“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A.2. Promovarea apiculturii şi a produselor apicole

    (1) Condiţii de eligibilitate specifice:
    1. acţiunea de promovare a apiculturii cuprinde activităţile de publicitate, respectiv presă scrisă/tipărituri, afişe, panouri, broşuri, reclame TV, radio, online, precum şi organizarea de târguri comerciale cu specific apicol, conferinţe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii şi a produselor apicole, zile de degustare;
    2. forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru activităţile de promovare în domeniul apicol;
    3. prestatorul de servicii de promovare trebuie să deţină cod CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfăşurat;
    4. definirea clară în contract a activităţilor de promovare şi perioadele de realizare a acestora, a documentelor/ materialelor, respectiv publicaţii, foto, audio, video, mostre, puse la dispoziţia formei asociative de către prestator conform contractului;
    5. activităţile cuprinse în contract trebuie să se desfăşoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activităţi de promovare pentru fiecare an apicol în parte;
    6. solicitantul se asigură că activităţile de promovare cuprinse în contract sunt puse în aplicare la timp, iar obiectivele acesteia sunt îndeplinite.

    (2) Cheltuieli eligibile:
    - preţul fără TVA pentru cheltuieli cu organizarea de târguri, expoziţii, conferinţe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii şi a produselor apicole, publicitate, zile de degustare.

    (3) Documente justificative specifice:
    a) copie facturi şi dovada efectuării plăţii cheltuielilor cu promovarea produselor apicole;
    b) copia contractului/contractelor de prestări servicii de promovare;
    c) raport de realizare a serviciilor de promovare conform contractului, întocmit de forma asociativă, care trebuie să conţină cel puţin descrierea modului de realizare a serviciilor de promovare, cheltuielile efectuate de către prestator cu nr. şi data facturii pentru fiecare activitate/material de promovare în parte, descrierea modului în care solicitantul s-a asigurat că activitatea de promovare a fost pusă în aplicare la timp şi în limita bugetului stabilit, iar obiectivele acesteia au fost îndeplinite;
    d) copii/fotocopii ale documentelor şi/materialelor/ elementelor vizuale care dovedesc efectuarea activităţilor de promovare, puse la dispoziţia solicitantului de către prestator, în funcţie de activitate;
    e) copia documentului care atestă deţinerea de către prestator a codului CAEN specific fiecărui serviciu de promovare desfăşurat."

    13. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.3 „Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură“, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Condiţii de eligibilitate specifice:
    1. forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură cu un furnizor de formare profesională în domeniul apicol, autorizat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, conform legislaţiei în domeniu;
    2. organizarea unui număr maxim de 3 cursuri/an/forma asociativă, cu participare de minimum 10 şi maximum 28 de cursanţi/curs;
    3. activităţile cuprinse în contractul de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură trebuie să se desfăşoare în cursul anului apicol pentru care se solicită sprijin financiar, iar în cazul contractului multianual acesta trebuie să cuprindă graficul de activităţi pentru fiecare an apicol în parte."

    14. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.3 „Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură“, alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) copia documentului care atestă autorizarea de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei a furnizorului de servicii pentru organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură;"

    15. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.3 „Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură“, la alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) copia diplomelor/adeverinţelor eliberate de către furnizor participanţilor la încheierea cursurilor de perfecţionare."

    16. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.4 „Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obţinerii fagurilor artificiali“, alineatul (3), literele h) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) copia documentului de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară, care se va depune după instalarea echipamentului de procesare a cerii;
    .............................................................................................
j) notificarea anuală de utilizare a echipamentului de procesare a cerii, care trebuie să conţină informaţii cu privire la numărul, numele membrilor apicultori care au utilizat echipamentul şi perioada utilizării."

    17. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul I.A, punctul A.5 „Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii“, alineatul (3), literele h) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) copia documentului de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară, care se va depune după instalarea echipamentului de ambalare a mierii;
    ............................................................................................
j) notificarea anuală de utilizare a echipamentului de ambalare a mierii, care trebuie să conţină cel puţin informaţii cu privire la numărul, numele membrilor apicultori care au utilizat echipamentul şi perioada utilizării."

    18. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul II.B „Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei“, alineatul (2), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină cu toate activităţile desfăşurate în cadrul stupinei, respectiv mişcarea efectivului, efectuarea tratamentelor, în cursul anului apicol, la data efectuării acestora."

    19. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C „Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral“, alineatul (2), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină."

    20. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, după partea introductivă a punctului C.1 „Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral“ se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Prin cutie se înţelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar şi pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producţie."

    21. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, punctul C.3 „Achiziţionarea de unelte apicole şi echipamente de protecţie“, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Condiţii de eligibilitate specifice:
    1. apicultorul poate achiziţiona: echipament apicol de protecţie, afumător, daltă apicolă, furculiţă pentru descăpăcit, cuţit pentru descăpăcit, sită filtrare miere;
    2. să achiziţioneze unelte şi echipamente de protecţie maximum de 2 ori pe perioada derulării Programului/beneficiar şi maximum 2 bucăţi din fiecare produs."

    22. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, partea introductivă a punctului C.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "C.4. Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral"

    23. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, punctul C.4 „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral“, alineatul (1), punctele 2-4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. apicultorul poate achiziţiona: remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;
3. să achiziţioneze mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci apicole/pavilioane apicole şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 1 produs din fiecare;
4. să păstreze şi să utilizeze mijloacele de transport apicol fără autopropulsie - remorci apicole/pavilioane apicole şi mijloacele de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral pentru o perioadă de minimum 3 ani;"

    24. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, punctul C.4 „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral“, alineatul (1), după punctul 5 se introducdouă noi puncte, punctele 6 şi 7, cu următorul cuprins:
    "6. mijloacele de transport apicol fără autopropulsie şi mijloacele fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral trebuie să fie noi la momentul achiziţiei;
7. mijloacele de transport apicol fără autopropulsie trebuie să fie omologate de către Registrul Auto Român cu codul specific."

    25. La anexa nr. 1, la capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, punctul C.4 „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral“, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cheltuieli eligibile:
    - preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de mijloace de transport fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol şi de mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral."

    26. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul III.C, punctul C.4 „Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral“, alineatul (3), literele a), b), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) cererea de intenţie, prin care îşi asumă achiziţia ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorca apicolă/pavilion apicol şi/sau mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Program, precum şi copia facturii proforme a remorcii/pavilionului apicol şi/sau mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor;
b) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii mijloacelor de transport fără autopropulsie, respectiv remorcă apicolă/pavilion apicol, precum şi a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare;
c) copia cărţii de identitate a remorcii apicole/pavilionului apicol;
    .............................................................................................
e) declaraţia pe propria răspundere a apicultorului că va păstra echipamentul achiziţionat şi decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani;"

    27. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul IV.D „Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA IV

    D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune
    D.1. Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultură

    (1) Solicitanţii/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

    (2) Condiţii de eligibilitate:
    1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
    2. apicultorii care solicită sprijin pentru familii de albine începând cu anul 2022 trebuie să facă dovada deţinerii unui efectiv cel puţin egal cu 70% din numărul total de familii de albine deţinute conform adeverinţei ANZ faţă de efectivul deţinut conform adeverinţei ANZ din anul anterior de Program;
    3. să achiziţioneze mătci, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine de elită şi/sau multiplicare, autorizate de ANZ conform criteriilor de autorizare a stupinelor de elită şi de multiplicare prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013 şi autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA;
    4. să achiziţioneze familii de albine, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine identificate în baza de date a ANZ, potrivit Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, şi autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. familiile de albine achiziţionate prin Program trebuie să conţină mătci achiziţionate de la stupine de elită şi/sau multiplicare;
    6. familiile de albine achiziţionate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deţinute de apicultor până la data efectuării plăţii sprijinului financiar; de asemenea, familiile deţinute de apicultor nu se unifică între ele până la data efectuării plăţii sprijinului;
    7. pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deţinut, cât şi cel achiziţionat;
    8. apicultorul trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017;
    9. mătcile achiziţionate trebuie să fie marcate în conformitate cu Codul internaţional de marcare a mătcilor pentru anul apicol în care acestea se achiziţionează;
    10. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină.

    (3) Cheltuieli eligibile:
    a) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de 75 de familii de albine în cazul apicultorilor care deţin maximum 75 de familii de albine la data eliberării adeverinţei ANZ;
    b) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de familii de albine egal cu 75% din familiile de albine deţinute de către apicultor la data eliberării adeverinţei ANZ, dar nu mai mult de 100 de familii, în cazul apicultorilor care deţin peste 75 de familii de albine;
    c) preţul fără TVA pentru achiziţia unui număr maxim de mătci egal cu numărul de familii de albine deţinute.

    (4) Documente justificative:
    a) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F.;
    b) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;
    c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
    d) adeverinţa eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute emisă înainte de efectuarea achiziţiilor;
    e) copia certificatului de origine/copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită şi/sau stupine de multiplicare autorizate de către ANZ;
    f) copia documentului de autorizare sanitară-veterinară a stupinelor furnizoare de mătci, eliberat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor (DSVSA) judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea;
    g) copia documentului de autorizare sanitară-veterinară a stupinelor furnizoare de familii de albine, eliberat de DSVSA judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/ unitatea;
    h) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competenţele apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare privind formarea profesională, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
    i) copia facturii de achiziţie a mătcilor şi/sau a familiilor de albine;
    j) copia facturii/facturilor mătcilor care atestă provenienţa acestora din stupinele de elită/multiplicare în cazul achiziţiei familiilor de albine. Acest document nu se solicită stupinelor de elită/multiplicare care comercializează familii de albine;
    k) copia documentelor de efectuare a plăţii mătcilor şi/sau familiilor de albine, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare la data efectuării plăţii;
    l) copie de pe documentul de cont bancar al solicitantului;
    m) copie de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate şi mişcarea efectivelor de albine.
    D.2. Achiziţionarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită şi multiplicare

    (1) Solicitanţii/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, care deţin stupine de elită/multiplicare.

    (2) Condiţii de eligibilitate:
    1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
    2. apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
    3. stupina de elită/multiplicare să fie autorizată de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013;
    4. produsele proteice solide achiziţionate pentru familiile de albine trebuie să fie notificate prin procedură naţională de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi a Medicamentelor de Uz Veterinar - ICPBMV sau la orice autoritate competentă a Uniunii Europene;
    5. prin Program se decontează maximum 10 kg de produse proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de multiplicare şi maximum 20 kg de produse proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de elită, în funcţie de numărul de familii de albine deţinut;
    6. apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină cu toate activităţile desfăşurate în cadrul stupinei în cursul anului apicol la data efectuării acestora.

    (3) Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA al produselor proteice solide achiziţionate pentru familii de albine în cursul anului apicol, de la furnizori autorizaţi sanitar-veterinar de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), conform legislaţiei în domeniu, utilizate pentru efectivul de familii de albine deţinut conform adeverinţei eliberate de ANZ, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor.

    (4) Documente justificative:
    a) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. şi Î.F;
    b) copia actului de identitate B.I./C.I. al/a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;
    c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate în funcţie de forma de organizare;
    d) copia adeverinţei eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deţinute în ferma de elită sau în ferma de multiplicare, emisă înainte de efectuarea achiziţiilor de produse proteice solide;
    e) copia autorizaţiei stupinei de multiplicare/elită, emisă de ANZ;
    f) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competenţele apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare privind formarea profesională, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
    g) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;
    h) copia facturii de achiziţie a produselor proteice solide pentru familii de albine şi copia documentelor care atestă efectuarea plăţii produselor proteice solide pentru familii de albine, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare;
    i) copia documentului care atestă notificarea produselor proteice solide;
    j) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat.
    D.3. Achiziţionarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare

    (1) Solicitanţii/Beneficiarii sunt apicultorii, deţinători de stupine de elită/stupine de multiplicare, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

    (2) Condiţii de eligibilitate:
    1. apicultorul trebuie să deţină competenţe în domeniul apiculturii;
    2. apicultorii trebuie să deţină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
    3. stupina de elită/multiplicare să fie autorizată de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 323/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013;
    4. apicultorul, deţinător al stupinei de multiplicare/stupinei de elită, poate să achiziţioneze următoarele accesorii apicole: incubator de creştere a mătcilor, incubator de transport botci şi kit de inseminare;
    5. să achiziţioneze accesoriile o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum un produs din fiecare;
    6. accesoriile achiziţionate trebuie să fie noi la momentul achiziţiei.

    (3) Cheltuieli eligibile: preţul fără TVA pentru decontarea achiziţiei de incubator de creştere a mătcilor, incubator de transport botci şi kit de inseminare artificială a mătcilor care să conţină cel puţin microscop, butelie CO_2, aparat de inseminare şi seringă inseminare, cu condiţia să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziţionate, începând de la data achiziţiei.

    (4) Documente justificative specifice:
    a) cererea de intenţie, prin care îşi asumă achiziţia ulterioară a incubatorului de creştere a mătcilor, incubatorului de transport botci şi kitului de inseminare artificială a mătcilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Program, precum şi copia facturii proforme a acestora;
    b) copia facturii de achiziţie şi a documentelor de efectuare a plăţii accesoriilor apicole, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare;
    c) declaraţia pe propria răspundere că va păstra minimum 3 ani accesoriile achiziţionate;
    d) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole."

    28. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul V.E „Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă“, alineatul (2), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. apicultorii care deţin peste 75 de familii de albine şi care solicită sprijin pentru oricare dintre măsurile B, C şi D ale Programului trebuie să efectueze cel puţin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice ale mierii, prevăzute la alin. (3) lit. a) pct. (i)-(v);"

    29. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul V.E „Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă“, alineatul (2), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. analizele pentru reziduuri de substanţe antimicrobiene vor fi efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar, care deţine acreditare pentru metoda de determinare a reziduurilor de substanţe antimicrobiene, şi vor fi decontate doar pentru apicultorii care deţin peste 150 de familii de albine;"

    30. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul V.E „Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă“, alineatul (2), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
    "7. obligativitatea efectuării setului de analize nu se aplică stupinelor de elită/multiplicare care produc material biologic apicol, cu condiţia ca aceste stupine să nu deţină şi stupină de producţie."

    31. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul V.E „Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă“, alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) preţul fără TVA pentru cel puţin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice care atestă calitatea mierii:
    (i) determinarea hidroximetilfurfuralului - HMF;
    (ii) determinarea glucozei şi fructozei însumate din miere;
    (iii) determinarea conţinutului în apă;
    (iv) determinarea indicelui diastazic;
    (v) determinarea zaharozei;
    (vi) indicele polenic pentru mierea monofloră;
    (vii) examen organoleptic;
    (viii) aciditate;
    (ix) conductivitatea electrică;"

    32. La anexa nr. 1, capitolul IX „Detalierea acţiunilor aprobate în Program“, subcapitolul V.E „Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă“, alineatul (4), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) copia facturii pentru cel puţin 5 determinări din setul de analize fizico-chimice/pentru analize de determinare a reziduurilor care să ateste calitatea mierii şi copia documentelor de efectuare a plăţii acestor analize;"

    33. Anexele nr. 1 şi 3 la anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
    34. La anexa nr. 2, articolul 1, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea centralizării şi încadrării în plafonul alocat pentru acţiunea prevăzută la cap. IX subcap. III.C pct. C.4 şi subcap. IV.D pct. D.3 din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul judeţean APIA sau online la adresa de e-mail a centrului judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, până la data de 31 mai, cererea de intenţie, prin care îşi asumă achiziţia ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol şi/sau a mijloacelor fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor, a incubatorului de creştere a mătcilor, a incubatorului de transport botci şi a kitului de inseminare.
    ..............................................................................................
(4) În vederea centralizării şi încadrării în plafonul alocat pentru măsurile menţionate la cap. IX subcap. I.A din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul judeţean APIA sau la adresa de e-mail a centrului judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 31 mai, cererea de intenţie, prin care estimează cheltuielile pentru măsurile de la pct. A.1, A.2 şi A.3 şi/sau prin care îşi asumă achiziţia ulterioară pentru măsurile de la pct. A.4 şi A.5."

    35. La anexa nr. 2, articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Formele asociative apicole, care au solicitat sprijin pentru acţiunile menţionate la cap. IX subcap. I.A. «Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori», pct. A.4 şi A.5, trebuie să depună anual până la data de 1 martie pe o perioadă de 3 ani de la achiziţionarea echipamentului de procesare a cerii şi/sau de ambalare a mierii notificarea anuală de utilizare a echipamentului de procesare a cerii şi/de ambalare a mierii. În cazul netransmiterii notificării anuale în termenul prevăzut, se va recupera de la forma asociativă apicolă sprijinul financiar acordat prin Program."

    36. La anexa nr. 2, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Termenul-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc este data de 31 iulie a fiecărui an."

    37. La anexa nr. 2, după articolul 2^1 se introduce un nou articol, articolul 2^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^2
    Prin excepţie de la prevederile art. 2, pentru anul 2022, termenul-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc este data de 31 decembrie 2022."

    38. La anexa nr. 2, articolul 8, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:
    "(8) În cazurile de forţă majoră şi/sau circumstanţe excepţionale sau ale altor evenimente neprevăzute apărute în intervalul cuprins între data depunerii cererii de plată şi plată, acestea trebuie să fie comunicate în scris la APIA Centrul judeţean/Centrul Municipiului Bucureşti, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să transmită aceste dovezi.
(9) În cazul în care din plafonul alocat pentru una dintre acţiuni rămâne o sumă neutilizată, suma disponibilă va fi redistribuită în următoarea ordine acţiunilor B, E, C, D sau A."

    39. Anexa la anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 6 mai 2020, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 5 mai 2021.
    Nr. 514.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la program)
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    CERERE DE INTENŢIE PENTRU FORMELE ASOCIATIVE APICOLE
    Programul naţional apicol 2021
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la program)
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    CERERE DE INTENŢIE PENTRU APICULTORI
    Programul naţional apicol 2021
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    (Anexa la normele de aplicare)
    PLAFOANE
    alocate pentru fiecare măsură din Program

┌──────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │Buget euro (50% FEGA + 50% Buget │
│PNA 2020-2022 │naţional) alocat conform Deciziei (CE) │
│ │974/2019 │
├──────────────┼─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│Măsura │2020 │2021 │2022 │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A. Asistenţă │ │ │ │
│tehnică pentru│ │ │ │
│apicultori şi │1.791.375,77 │1.774.901,65 │1.763.685,69 │
│organizaţiile │ │ │ │
│de apicultori,│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.1. │ │ │ │
│Consultanţă în│501.585,21 │198.094,93 │496.036,60 │
│apicultură │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.2. │ │ │ │
│Promovarea │ │ │ │
│apiculturii şi│179.137,58 │182.400,96 │186.013,73 │
│a produselor │ │ │ │
│apicole │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.3. │ │ │ │
│Organizarea de│ │ │ │
│cursuri de │107.482,55 │112.246,74 │117.119,75 │
│perfecţionare │ │ │ │
│în apicultură │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.4. Achiziţia│ │ │ │
│de către │ │ │ │
│formele │ │ │ │
│asociative de │501.585,21 │641.079,51 │482.257,81 │
│echipament │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│procesarea │ │ │ │
│cerii │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.5. Achiziţia│ │ │ │
│de către │ │ │ │
│formele │ │ │ │
│asociative de │501.585,21 │641.079,51 │482.257,81 │
│echipament │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│ambalarea │ │ │ │
│mierii │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│B. Combaterea │ │ │ │
│agresorilor şi│ │ │ │
│a bolilor │ │ │ │
│specifice │2.436.271,04 │2.455.397,53 │2.445.736,02 │
│stupilor, în │ │ │ │
│special a │ │ │ │
│varoozei: │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C. │ │ │ │
│Raţionalizarea│2.543.753,59 │2.553.613,43 │2.562.855,77 │
│transhumanţei,│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C.1. │ │ │ │
│Achiziţionarea│ │ │ │
│de cutii noi │ │ │ │
│în vederea │ │ │ │
│înlocuirii │788.205,34 │785.727,21 │792.280,68 │
│cutiilor uzate│ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│deplasării în │ │ │ │
│pastoral │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C.2. │ │ │ │
│Achiziţionarea│644.895,28 │631.387,94 │620.045,75 │
│de accesorii │ │ │ │
│apicole │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C.3. │ │ │ │
│Achiziţionarea│ │ │ │
│de unelte │394.102,67 │406.894,45 │406.474,44 │
│apicole şi │ │ │ │
│echipamente de│ │ │ │
│protecţie │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C.4. │ │ │ │
│Achiziţionarea│ │ │ │
│de mijloace de│ │ │ │
│transport │ │ │ │
│apicol fără │ │ │ │
│autopropulsie │ │ │ │
│- remorci/ │716.550,31 │729.603,84 │744.054,90 │
│pavilioane şi │ │ │ │
│mijloace fără │ │ │ │
│autopropulsie │ │ │ │
│de încărcare -│ │ │ │
│descărcare a │ │ │ │
│stupilor în │ │ │ │
│pastoral │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│D. Măsuri │ │ │ │
│pentru │3.081.166,32 │3.051.708,36 │3.031.334,79 │
│repopulare │ │ │ │
│şeptel: │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│D.1. Măsuri │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│repopulare: │ │ │ │
│achiziţionarea│ │ │ │
│de mătci │ │1.951.708,36 │1.931.334,79 │
│(regine) şi/ │ │ │ │
│sau familii de│ │ │ │
│albine pentru │ │ │ │
│apicultură │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│D.2. │ │ │ │
│Achiziţionarea│ │ │ │
│de produse │ │ │ │
│proteice │ │ │ │
│solide de │ │300.000 │300.000 │
│către │ │ │ │
│stupinele de │ │ │ │
│elită şi │ │ │ │
│multiplicare │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│D.3. │ │ │ │
│Achiziţionarea│ │ │ │
│de accesorii │ │ │ │
│apicole de │ │800.000 │800.000 │
│către │ │ │ │
│stupinele de │ │ │ │
│elită/ │ │ │ │
│multiplicare │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│E. │ │ │ │
│Îmbunătăţirea │ │ │ │
│calităţii │ │ │ │
│produselor în │ │ │ │
│vederea unei │ │ │ │
│mai bune │ │ │ │
│valorificări a│ │ │ │
│produselor pe │644.895,28 │666.465,04 │688.939,72 │
│piaţă: │ │ │ │
│decontarea │ │ │ │
│analizelor │ │ │ │
│fizico-chimice│ │ │ │
│care să ateste│ │ │ │
│calitatea │ │ │ │
│mierii │ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total euro │10.497.595,65│10.502.086,01│10.492.552,00│
├──────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total lei │50.209.360,75│51.127.305,27│51.080.890,22│
└──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016