Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 500 din 28 aprilie 2021  privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie şi a denumirii unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 500 din 28 aprilie 2021 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea codului de clasificaţie şi a denumirii unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 484 din 11 mai 2021
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile înscrise la nr. MFP 120861, 62597, 149190, 105989, 160291, a descrierii tehnice şi modificarea codului de clasificaţie pentru bunul cu nr. MF 160291 şi a denumirii bunurilor imobile cu nr. MF 120861, 62597, 149190 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, ca urmare a reevaluării acestor bunuri în condiţiile legii, a înregistrării corecte a codului de clasificaţie, a completării descrierii tehnice cu numărul extrasului de carte funciară şi schimbării denumirii unor bunuri, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 28 aprilie 2021.
    Nr. 500.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE ACTUALIZATE
    ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

┌────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi │26369185 │Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei │
│ale administraţiei publice centrale) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Ordonator secundar de credite │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│3. Ordonator terţiar de credite │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub │ │
│autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de │ │
│cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului │ │
│nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările şi completările │ │
│ulterioare │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │
├──────┬───────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────┤
│ │ │ │Datele de identificare │ │ │Situaţia juridică │Concesiune│ │
│ │ │ │ │Anul │ │ │/Închiriat│ │
│Nr. │Codul de │ ├────────────┬─────────────┬──────────┤dobândirii│Valoarea ├──────────┬──────────────┤/ │Tip/ │
│M.F. │clasificare│Denumirea │Descrierea │Vecinătăţile │ │/ dării în│de inventar│ │În │Dat cu │Bun │
│ │ │ │tehnică (pe │(după caz, pe│Adresa │folosinţă │(în lei) │Baza │administrare/ │titlu │ │
│ │ │ │scurt) │scurt) │ │ │ │legală │concesiune │gratuit │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Clădire │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │beton armat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tronson 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(P+M+4E) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │utilă totală│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │= 3.947,17 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │mp, din │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │care: │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │S utilă │ │ │ │ │nr. 119/ │ │ │ │
│ │ │ │parter = │ │ │ │ │1993, │ │ │ │
│ │ │ │645,57 mp, S│ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │utilă │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │mezanin = │ │ │ │ │nr. 337/ │ │ │ │
│ │ │ │636,98 mp, S│ │ │ │ │1996, │ │ │ │
│ │ │ │utilă etaj 1│ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │= 756,11 mp,│ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │S utilă etaj│ │Ţara: │ │ │nr. 520/ │În │ │ │
│ │ │Clădire │2 = 614,67 │ │România, │ │ │2001, │administrarea │ │ │
│ │ │administrativă│mp, │Ministerul │municipiul│ │ │Hotărârea │Ministerului │ │ │
│120861│8.29.06 │- sediul │S utilă etaj│Finanţelor │Bucureşti,│2001 │9.000.000 │Guvernului│Dezvoltării, │ │Imobil│
│ │ │administrativ │3 = 630,06 │Publice │sector 5 │ │ │nr. 911/ │Lucrărilor │ │ │
│ │ │central │mp, S utilă │ │Bulevardul│ │ │2010, │Publice şi │ │ │
│ │ │ │etaj 4 = │ │Libertăţii│ │ │Hotărârea │Administraţiei│ │ │
│ │ │ │663,78 mp, │ │nr. 16 │ │ │Guvernului│CUI 26369185 │ │ │
│ │ │ │St parter = │ │ │ │ │nr. 15/ │ │ │ │
│ │ │ │684,46 mp, │ │ │ │ │2017, │ │ │ │
│ │ │ │St mezanin =│ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │673,87 mp, │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │St etaj 1 = │ │ │ │ │nr. 539/ │ │ │ │
│ │ │ │791,62 mp, │ │ │ │ │2017, │ │ │ │
│ │ │ │St etaj 2 = │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │650,64 mp, │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │St etaj 3 = │ │ │ │ │nr. 14/ │ │ │ │
│ │ │ │666,23 mp, │ │ │ │ │2018 │ │ │ │
│ │ │ │St etaj 4 = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │699,86 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr. CF │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │227909-C1-U2│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UAT │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sector 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Clădire │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │beton armat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tronson 5-6 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(etaje 4, 5)│ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │utilă totală│Ministerul │Ţara: │ │ │nr. 911/ │În │ │ │
│ │ │ │= 1.442,50 │Mediului, │România, │ │ │2010, │administrarea │ │ │
│ │ │Clădire │mp, din │Administraţia│municipiul│ │ │Hotărârea │Ministerului │ │ │
│ │ │administrativă│care: S │Naţională a │Bucureşti,│ │ │Guvernului│Dezvoltării, │ │ │
│62597 │8.29.06 │- sediul │utilă etaj 4│Rezervelor de│sector 5 │2003 │3.618.000 │nr. 539/ │Lucrărilor │ │Imobil│
│ │ │administrativ │= 689,65 mp,│Stat şi │Bulevardul│ │ │2017, │Publice şi │ │ │
│ │ │ │S utilă etaj│Probleme │Libertăţii│ │ │Hotărârea │Administraţiei│ │ │
│ │ │ │5 = 752,85 │Speciale │nr. 14 │ │ │Guvernului│CUI 26369185 │ │ │
│ │ │ │mp │ │ │ │ │nr. 14/ │ │ │ │
│ │ │ │Nr. CF │ │ │ │ │2018 │ │ │ │
│ │ │ │218037-C1-U2│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │UAT │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sector 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Clădire │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │beton armat │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │Tronson 5-6 │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │(etaje 4, 5)│ │ │ │ │nr. 846/ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │2013; │ │ │ │
│ │ │ │utilă totală│ │Ţara: │ │ │Hotărârea │În │ │ │
│ │ │ │= 1.128,31 │Ministerul │România, │ │ │Guvernului│administrarea │ │ │
│ │ │Clădire │mp, din │Finanţelor │municipiul│ │ │nr. 1.163/│Ministerului │ │ │
│ │ │administrativă│care: S │Publice, │Bucureşti,│ │ │2013, │Dezvoltării, │ │ │
│149190│8.29.06 │- sediu │utilă etaj 4│Ministerul │sector 5 │2013 │2.838.000 │Hotărârea │Lucrărilor │ │Imobil│
│ │ │administrativ │= 105,25 mp,│Justiţiei, │Bulevardul│ │ │Guvernului│Publice şi │ │ │
│ │ │ │S utilă etaj│ANAF │Libertăţii│ │ │nr. 539/ │Administraţiei│ │ │
│ │ │ │5 = 1.023,06│ │nr. 16 │ │ │2017, │CUI 26369185 │ │ │
│ │ │ │mp │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │Nr. CF │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │227909-C1-U3│ │ │ │ │nr. 14/ │ │ │ │
│ │ │ │UAT │ │ │ │ │2018 │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sector 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Clădire │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │planşeu din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │beton şi │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │pereţi din │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │cărămidă │ │ │ │ │nr. 680/ │ │ │ │
│ │ │ │An │ │ │ │ │2002 │ │ │ │
│ │ │ │construcţie:│ │ │ │ │PV 1081/ │ │ │ │
│ │ │ │1940 │ │ │ │ │2003; │ │ │ │
│ │ │ │Regim de │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │înălţime: │N - Str. │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │S+P+2m+8E │Eforie S-E - │ │ │ │nr. 1.373/│ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţă │Direcţia │ │ │ │2009; │ │ │ │
│ │ │ │construită │Generală de │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │la sol = 978│Poliţie a │Ţara: │ │ │Guvernului│În │ │ │
│ │ │ │mp │Municipiului │România, │ │ │nr. 1/ │administrarea │ │ │
│ │ │ │Suprafaţă │Bucureşti │municipiul│ │ │2013; │Ministerului │ │ │
│105989│8.29.06 │Imobil - sediu│desfăşurată │S - │Bucureşti,│1991 │4.122.000 │Hotărârea │Dezvoltării, │ │Imobil│
│ │ │administrativ │totală = │Str. Domniţa │sector 5 │ │ │Guvernului│Lucrărilor │ │ │
│ │ │ │6.472,48 mp,│Anastasia, │str. │ │ │nr. 96/ │Publice şi │ │ │
│ │ │ │Suprafaţă │V - │Eforie nr.│ │ │2012; │Administraţiei│ │ │
│ │ │ │utilă = │Intersecţia │5 │ │ │Hotărârea │CUI 26369185 │ │ │
│ │ │ │5.682 mp │străzilor │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │Nr. │Eforie cu │ │ │ │nr. 95/ │ │ │ │
│ │ │ │cadastral │Domniţa │ │ │ │2016; │ │ │ │
│ │ │ │230821-C1 │Anastasia │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │Teren │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │intravilan │ │ │ │ │nr. 1.005/│ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │2016; │ │ │ │
│ │ │ │teren = 978 │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │mp │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │Nr. │ │ │ │ │nr. 206/ │ │ │ │
│ │ │ │cadastral/ │ │ │ │ │2018 │ │ │ │
│ │ │ │nr. CF │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │230821 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │construită =│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │13.425 (S1 =│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1.622, SM = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1.622, P = │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │647, Et. 1 =│ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │1.622, Et. 2│ │ │ │ │nr. 670/ │ │ │ │
│ │ │ │= 1.622, Et.│ │ │ │ │2014, │ │ │ │
│ │ │ │3 = 1.622, │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │et. 4 = │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │1.628, Et. 5│ │Ţara: │ │ │nr. 630/ │În │ │ │
│ │ │ │= 2.040, Et.│ │România, │ │ │2015, │administrarea │ │ │
│ │ │ │6 + spaţii │ │municipiul│ │ │Hotărârea │Ministerului │ │ │
│160291│8.29.06 │Corp B3 │tehnice = │Camera │Bucureşti,│2014 │115.050.000│Guvernului│Dezvoltării, │ │Imobil│
│ │ │ │1.000) mp; │Deputaţilor │sector 5 │ │ │nr. 19/ │Lucrărilor │ │ │
│ │ │ │Suprafaţă │ │str. Izvor│ │ │2016, │Publice şi │ │ │
│ │ │ │desfăşurată │ │nr. 2-4 │ │ │Hotărârea │Administraţiei│ │ │
│ │ │ │= mp; │ │ │ │ │Guvernului│CUI 26369185 │ │ │
│ │ │ │Regimul de │ │ │ │ │nr. 15/ │ │ │ │
│ │ │ │înălţime = ;│ │ │ │ │2017, │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │Legea nr. │ │ │ │
│ │ │ │teren = mp; │ │ │ │ │90/2016, │ │ │ │
│ │ │ │Nr. CF │ │ │ │ │Legea nr. │ │ │ │
│ │ │ │226904, │ │ │ │ │205/2018 │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sectorul 5; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │utilă = mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴──────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016