Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 497 din 28 aprilie 2021  privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei,  precum şi pentru închirierea unor spaţii din acest bun imobil    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 497 din 28 aprilie 2021 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, precum şi pentru închirierea unor spaţii din acest bun imobil

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 482 din 10 mai 2021
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă modificarea datelor de identificare pentru concordanţa cu extrasul de carte funciară şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006.

    ART. 3
    Se aprobă închirierea unor spaţii din imobilul prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexă, cu destinaţia de birouri cu activităţi aferente domeniului cinematografiei.

    ART. 4
    (1) Închirierea spaţiilor prevăzute la art. 3 se va realiza prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
    (2) Se împuterniceşte Centrul Naţional al Cinematografiei, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, aflat în subordinea Ministerului Culturii, în calitate de administrator al bunului imobil, să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor prevăzute la art. 3.
    (3) Contractul de închiriere se încheie de către Centrul Naţional al Cinematografiei pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii cu un an, prin act adiţional, cu acordul părţilor.
    (4) Preţul minim pentru închirierea spaţiilor prevăzute în anexă este de 8 euro/mp/lună.
    (5) Sumele obţinute din închirierea spaţiilor prevăzute la art. 3 se virează integral la bugetul de stat.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul culturii,
                    Bogdan Gheorghiu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 28 aprilie 2021.
    Nr. 497.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei,
    pentru care se modifică datele de identificare şi se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării,
    precum şi a spaţiilor din imobilul respectiv care vor fi închiriate

┌──────────────┬───────┬───────────────┐
│1. Ordonator │ │Ministerul │
│principal de │4192812│Culturii │
│credite │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┤
│2. Ordonator │ │Centrul │
│secundar de │4283830│Naţional al │
│credite │ │Cinematografiei│
├──────────────┼───────┼───────────────┤
│3. Ordonator │ │ │
│terţiar de │ │ │
│credite │ │ │
├──────────────┼───────┼───────────────┤
│4. Regii │ │ │
│autonome şi │ │ │
│companii/ │ │ │
│societăţi │ │ │
│naţionale │ │ │
│subordonate │ │ │
│ordonatorului │ │ │
│principal │ │ │
└──────────────┴───────┴───────────────┘┌──────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬──────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Descrierea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnică │ │ │ │Caracteristicile spaţiului│ │
│ │ │ │ │a bunului │ │ │ │care se închiriază │Descrierea │
│ │ │ │Denumirea │(suprafaţă │ │Descrierea │Valoarea de │ │tehnică │
│ │ │ │bunului │construită, │Valoarea │tehnică │inventar │ │şi valoarea │
│Nr. │Codul de │Adresa │care face │suprafaţă │de │actualizată │actualizată,├──────────┬───────────────┤de inventar │
│M.F.P.│clasificare│ │obiectul │desfăşurată,│inventar │a bunului │ca urmare a │ │ │a părţii din│
│ │ │ │actului │regim │(în lei) │imobil │reevaluării │Suprafaţa │ │bunul imobil│
│ │ │ │normativ │înălţime, │ │ │(în lei) │care se │Destinaţia │care se │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │închiriază│ │închiriază │
│ │ │ │ │teren, C.F.)│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Parter │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1. Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B1 - 32,67│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2. Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B2 - 16,53│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3. Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B6 - 11,31│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4. Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B7 - 8,79 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5. Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B8 - 13,11│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6. Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B9 - 12,17│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7. Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B11 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31,31 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8. Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B15 - 4,26│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9. Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B16 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │12,13 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │construită │ │10. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │la sol: 992 │ │B17 - 3,91│ │ │
│ │ │ │ │ │ │mp, 991,60 │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │construcţie │ │11. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │birouri │ │B18 - 9,39│ │ │
│ │ │ │ │ │ │(S + P + │ │mp; │ │Suprafaţă │
│ │ │ │ │ │ │3E), │ │12. Spaţiu│ │totală │
│ │ │ │ │ │ │- subsol = │ │B19 - │ │spaţii care │
│ │ │România, │ │ │ │381,13 mp │ │17,90 mp; │ │se │
│ │ │municipiul│ │Suprafaţă │ │- parter = │ │13. Spaţiu│ │închiriază: │
│ │ │Bucureşti,│ │construită =│ │760,51 mp │ │B20 - │activităţi de │929,1 mp │
│ │ │sectorul │ │suprafaţă │4.559.719│- etaj 1 = │14.098.935 │17,15 mp; │birou aferente │Valoarea de │
│35895 │8.29.08 │1, str. │Imobil │desfăşurată:│lei │683,39 mp │lei │14. Spaţiu│domeniului │inventar a │
│ │ │Dem I. │ │3.043 mp, │ │- etaj 2 = │ │B21 - │cinematografiei│părţii │
│ │ │Dobrescu │ │CF nr. │ │658,75 mp │ │16,24 mp; │ │din bunul │
│ │ │nr. 4-6 │ │223062 │ │- etaj 3 = │ │15. Spaţiu│ │imobil care │
│ │ │ │ │ │ │667,62 mp │ │B22 - │ │se │
│ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │13,30 mp; │ │închiriază: │
│ │ │ │ │ │ │desfăşurată:│ │16. Spaţiu│ │1.397.199,16│
│ │ │ │ │ │ │3.151,4 mp │ │B23 - │ │lei │
│ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │25,60 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │teren: │ │17. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │1.152 mp │ │C24 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. │ │13,47 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cadastral │ │18. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │223062 │ │C25 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │16,40 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │C28 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10,50 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │20. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │anexa C29 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- 12,95 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │21. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │C30 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │18,10 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │22. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │C31 - 9,52│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │23. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │C32 - 9,38│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │24. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │C33 - 6,86│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │25. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │anexa C34 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- 10,50 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │26. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │anexa C35 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- 1,16 mp.│ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼──────────┬┴────────────┼───┬─────┴────────────┼────────────┴┬─────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Etaj 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B101 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8,29 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B102 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12,40 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B103 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8,73 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B104 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │20,90 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B106 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │44,06 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B108 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12,18 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B109 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │20,97 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B111 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12,56 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B112 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │26,15 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B113 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19,40 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │11. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B114 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19,69 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B115 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14,50 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B116 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14,54 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B117 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │23,50 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │15. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B118 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2,58 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │16. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │C119 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13,26 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │C120 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10,49 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │18. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │C122 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6,20 mp. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Etaj 3 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B303 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │20,40 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B304 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │27,60 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │3. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B306 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19,47 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B307 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19,33 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │5. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B308 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4,25 mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B309 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10,49 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │7. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B310 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │-19,89 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │8. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B311 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │16,63 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │9. Spaţiu│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B312 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │20,92 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B313 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │42,41 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │11. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B314 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │17,94 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │12. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B315 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │18,26 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │13. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │B316 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19,83 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │A331 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │11,48 mp;│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │15. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Spaţiu │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │A332 - │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │19,44 mp.│ │ │
└──────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴───────────────┴────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016