Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 468 din 21 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 468 din 21 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.337/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Secţiunea 3B pe teritoriul localităţilor Ip, Crasna, Nuşfalău şi Boghiş din judeţul Sălaj" din cadrul obiectivului de investiţie "Autostrada Braşov-Cluj-Borş", precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aflate pe raza localităţilor Meseşenii de Jos, Crasna, Boghiş, Nuşfalău, Ip şi Marca din judeţul Sălaj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 448 din 27 aprilie 2021
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 739/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 31 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Secţiunea 3B pe teritoriul localităţilor Ip, Crasna, Nuşfalău şi Boghiş din judeţul Sălaj“ din cadrul obiectivului de investiţie „Autostrada Braşov-Cluj-Borş“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 6 noiembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "HOTĂRÂRE
    privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică «Secţiunea 3B Mihăieşti - Suplacu de Barcău» din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş- Cluj-Oradea» pe raza localităţilor Meseşenii de Jos, Crasna, Boghiş, Nuşfalău, Ip şi Marca din judeţul Sălaj"

    2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică «Secţiunea 3B Mihăieşti - Suplacu de Barcău» din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea» pe raza localităţilor Meseşenii de Jos, Crasna, Boghiş, Nuşfalău, Ip şi Marca din judeţul Sălaj, conform studiului de fezabilitate revizuit, în conformitate cu anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională."

    3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menţionate în tabelele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3."

    4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    6. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    7. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Barcău din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea» pe raza localităţilor Meseşenii de Jos, Crasna, Boghiş, Nuşfalău, Ip şi Marca din judeţul Sălaj“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2008, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată, supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Meseşenii de Jos, Crasna, Boghiş, Nuşfalău, Ip şi Marca din judeţul Sălaj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa nr. 3.

    ART. III
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Barcău din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea», pe raza localităţilor Meseşenii de Jos, Crasna, Boghiş, Nuşfalău, Ip şi Marca din judeţul Sălaj“, sunt în cuantum total de 6.940 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport Rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 - „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. I pct. 2, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. IV
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2008, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. V
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2008, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. VI
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 21 aprilie 2021.
    Nr. 468.
    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2008)
    LISTA
    cu imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
    „Secţiunea 3B pe teritoriul localităţilor Ip, Crasna, Nuşfalău şi Boghiş din judeţul Sălaj“
    din cadrul obiectivului de investiţie „Autostrada Braşov-Cluj-Borş“

┌────┬───────┬─────────────────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │Suprafaţa terenului │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┬──────────┤ │Numele │
│Nr. │ │Unitatea │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Suprafaţa │proprietarului │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│cadastral│rezultată│rezultată │construcţiilor│conform │
│ │ │ │ │din acte │din │(m^2) │documentaţiilor │
│ │ │ │ │(m^2) │măsurători│ │tehnico-cadastrale│
│ │ │ │ │ │(m^2) │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤
│401 │SĂLAJ │CRASNA │922/1 │1.210,00 │1.210,00 │0 │S.C. PROFITERM - │
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │
└────┴───────┴─────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2008)
    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    „Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Barcău din cadrul obiectivului de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»
    pe raza localităţilor Meseşenii de Jos, Crasna, Boghiş, Nuşfalău, Ip şi Marca din judeţul Sălaj“,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────┬──────────────┬──────────┬───────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬─────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │Valoarea de │
│ │ │ │prenumele │ │ │ │Extravilan│cadastral│ │Suprafaţa│de │de │despăgubire,│
│Nr. │Judeţul│U.A.T. │proprietarului│Tarlaua │Parcela│Categoria de │/ │/ nr. │Nr. │totală │expropriat │expropriat│conform │
│crt.│ │ │/deţinătorului│ │ │folosinţă │Intravilan│topo/ nr.│CF │(mp) │- │- teren │Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ID │ │ │construcţii│(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp/ml) │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│1 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │43814 │- │12.344 │15.084,37 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│FEHERVARY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │SĂLAJ │DE JOS │ELISABETA │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │4843 │- │313 │333,66 │
│ │ │ │MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │8338 │- │41 │50,10 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│4 │SĂLAJ │MESEŞENII│CRISAN IOAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │6100 │- │3.555 │4.344,21 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5 │SĂLAJ │MESEŞENII│CRISAN IOAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │1931 │- │1.930 │2.358,46 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│6 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │1875 │- │289 │353,16 │
│ │ │DE JOS │TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│7 │SĂLAJ │MESEŞENII│IGRET DORINA │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │1875 │- │122 │149,08 │
│ │ │DE JOS │FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│8 │SĂLAJ │MESEŞENII│CRISAN IOAN, │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │1599 │- │109 │133,20 │
│ │ │DE JOS │REVNIC PETRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│9 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │5808 │- │359 │438,70 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│10 │SĂLAJ │MESEŞENII│DOBRA MARIA │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │1000 │- │576 │703,87 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│BOLOJAN FLORIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │SĂLAJ │DE JOS │VICTOR, POP │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │50414│3188 │- │80 │97,76 │
│ │ │ │IONUT MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│12 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │3922 │- │2.551 │3.117,32 │
│ │ │DE JOS │GAVRIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│13 │SĂLAJ │MESEŞENII│UNGURUŞAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │51179│980 │- │108 │131,98 │
│ │ │DE JOS │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ARDELEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │SĂLAJ │MESEŞENII│VIORICA, │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │50573│977 │- │103 │125,87 │
│ │ │DE JOS │ARDELEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GAVRIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│ILIES A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │SĂLAJ │DE JOS │AUGUSTIN, │Berc │- │Curţi-construcţii│Extravilan│- │51421│1169 │- │76 │59,28 │
│ │ │ │ILIES ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│ARDELEAN IOAN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │SĂLAJ │DE JOS │ARDELEAN │Boncohedi │- │Arabil │Extravilan│- │- │17200 │- │1.634 │1.996,75 │
│ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│ROB LAZAR, │Dealu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │SĂLAJ │DE JOS │BUCI VALENTINA│Niculii │- │Arabil │Extravilan│- │- │12000 │- │6.431 │7.858,68 │
│ │ │ │/BODEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│18 │SĂLAJ │MESEŞENII│SILDAN GAVRIL │Crepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │1234 │- │18 │22,00 │
│ │ │DE JOS │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│19 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZAVA SUSANA │Crepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │2596 │- │929 │1.135,24 │
│ │ │DE JOS │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│20 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU GAVRIL │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │1928 │- │90 │109,98 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│PETCU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │SĂLAJ │DE JOS │BRISCAN ANA, │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │2037 │- │41 │50,10 │
│ │ │ │TARAU GAVRIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│22 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU G. │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │776 │- │12 │14,66 │
│ │ │DE JOS │GLIGOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│23 │SĂLAJ │MESEŞENII│SUTIC D. │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │2181 │- │11 │13,44 │
│ │ │DE JOS │SORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│24 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │53624│2400 │- │14 │17,11 │
│ │ │DE JOS │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│25 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │53623│3488 │- │30 │36,66 │
│ │ │DE JOS │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│26 │SĂLAJ │MESEŞENII│VAS IOAN, VAS │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │6000 │- │689 │841,96 │
│ │ │DE JOS │ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │16303 │- │15.522 │18.967,88 │
│ │ │MESEŞENII│RADA MARIA, │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │SĂLAJ │DE JOS │MAIOS FLORICA ├──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Dealu │- │Împrejmuire │Extravilan│- │- │- │38 ml │- │18.043,35 │
│ │ │ │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│28 │SĂLAJ │MESEŞENII│ILIES ANA, │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │7313 │- │883 │1.079,03 │
│ │ │DE JOS │ILIES VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│29 │SĂLAJ │MESEŞENII│FAUR IOAN, │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │1500 │- │595 │727,09 │
│ │ │DE JOS │FAUR DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│ILIES MARIA - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │SĂLAJ │DE JOS │ARDELEAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │3000 │- │1.800 │2.199,60 │
│ │ │ │TRAIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│HEGHEDUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │SĂLAJ │DE JOS │GAVRIL - │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │3500 │- │2.946 │3.600,01 │
│ │ │ │HEGEDUS GLIGOR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│32 │SĂLAJ │MESEŞENII│CRISAN AUREL │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │2473 │- │2.473 │3.022,01 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│33 │SĂLAJ │MESEŞENII│MILAS REGHINA │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │7636 │- │7.636 │9.331,19 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│34 │SĂLAJ │MESEŞENII│MILAS REGHINA │Gr. Nistor│- │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │2.500 │3.055,00 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│35 │SĂLAJ │MESEŞENII│MILAS REGHINA │Gr. Nistor│- │Arabil │Extravilan│- │- │3476 │- │3.476 │4.247,67 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│PRODAN │Aciu │- │Arabil │Extravilan│- │- │8276 │- │8.224 │10.049,73 │
│36 │SĂLAJ │DE JOS │GHEORGHE SANDU├──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Aciu │- │Împrejmuire │Extravilan│- │- │- │487 ml │- │46.152,99 │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│37 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN IOAN │Boncohedi │- │Arabil │Extravilan│- │- │2734 │- │1.261 │1.540,94 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│38 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN ILIE │Boncohedi │- │Arabil │Extravilan│- │- │2800 │- │1.774 │2.167,83 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│39 │SĂLAJ │MESEŞENII│ONICAS FLOAREA│Boncohedi │- │Arabil │Extravilan│- │- │2100 │- │1.606 │1.962,53 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CIORBA VIORICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │MESEŞENII│CUMPĂRAT DE LA│Dealu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │SĂLAJ │DE JOS │ILONTA AURELIA│Niculii │- │Arabil │Extravilan│- │- │1648 │- │1.648 │2.013,86 │
│ │ │ │(DEF. GINSCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GAVRIL) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│41 │SĂLAJ │MESEŞENII│CIORBA VIORICA│Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │3000 │- │3.000 │3.666,00 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│42 │SĂLAJ │MESEŞENII│COTOR GAVRIL, │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │2700 │- │1.254 │1.532,39 │
│ │ │DE JOS │MILAS REGHINA │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│43 │SĂLAJ │MESEŞENII│GUDEA FLORINA,│Dealu │- │Fâneaţă │Extravilan│- │50514│2121 │- │987 │1.052,14 │
│ │ │DE JOS │GUDEA LIVIU │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│44 │SĂLAJ │MESEŞENII│GUDEA FLORINA,│Berc │- │Fâneaţă │Extravilan│- │51023│12579 │- │6.566 │6.999,36 │
│ │ │DE JOS │GUDEA LIVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│45 │SĂLAJ │MESEŞENII│POP FLOARE │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │10000 │- │8.145 │9.953,19 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│46 │SĂLAJ │MESEŞENII│MIHUT ONITA │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │1768 │- │1.470 │1.796,34 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│47 │SĂLAJ │MESEŞENII│VAS VIRGINIA │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │51600│3500 │- │2.635 │3.219,97 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│48 │SĂLAJ │MESEŞENII│CIORBA NELU │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │3500 │- │2.777 │3.393,49 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│49 │SĂLAJ │MESEŞENII│POP LAURENTIU │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │3500 │- │2.492 │3.045,22 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│50 │SĂLAJ │MESEŞENII│CIORBA │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │3500 │- │2.516 │3.074,55 │
│ │ │DE JOS │CONSTANTIN │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│51 │SĂLAJ │MESEŞENII│CIORBA VIORICA│Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │2500 │- │1.447 │1.768,23 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│52 │SĂLAJ │MESEŞENII│STIRB IULIU, │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │1750 │- │914 │1.116,91 │
│ │ │DE JOS │STIRB VALERIA │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│53 │SĂLAJ │MESEŞENII│CRISAN ANA │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │1750 │- │837 │1.022,81 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│54 │SĂLAJ │MESEŞENII│CURTEAN MARIE │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │13213 │- │1.972 │2.409,78 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│55 │SĂLAJ │MESEŞENII│BALOG FLOAREA │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4000 │- │2.253 │2.753,17 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│56 │SĂLAJ │MESEŞENII│GILGAU MARIA │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4000 │- │2.616 │3.196,75 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│57 │SĂLAJ │MESEŞENII│POP NICOLAE │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4000 │- │2.524 │3.084,33 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│58 │SĂLAJ │MESEŞENII│AGHIRESAN │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4000 │- │2.378 │2.905,92 │
│ │ │DE JOS │VALERIA │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│59 │SĂLAJ │MESEŞENII│FAUR GHEORGHE │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │5800 │- │3.162 │3.863,96 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│60 │SĂLAJ │MESEŞENII│CRISAN ANA │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │5800 │- │2.910 │3.556,02 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│61 │SĂLAJ │MESEŞENII│UNGURUSAN │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4200 │- │1.913 │2.337,69 │
│ │ │DE JOS │GHEORGHE │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│62 │SĂLAJ │MESEŞENII│POP IOAN │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │2000 │- │809 │988,60 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│63 │SĂLAJ │MESEŞENII│BARNA IOAN │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │2000 │- │754 │921,39 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│64 │SĂLAJ │MESEŞENII│CARBUNARU RADU│Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │5800 │- │1.950 │2.382,90 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│65 │SĂLAJ │MESEŞENII│ONICAS │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │6000 │- │115 │140,53 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│66 │SĂLAJ │MESEŞENII│BODEAN │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │6600 │- │811 │991,04 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│67 │SĂLAJ │MESEŞENII│SABADIS │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │5800 │- │1.245 │1.521,39 │
│ │ │DE JOS │VERONICA │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│68 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU REGHINA │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │51324│5692 │- │1.485 │1.814,67 │
│ │ │DE JOS │ │Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│69 │SĂLAJ │MESEŞENII│CRISAN GAVRIL,│Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │11687 │- │2.890 │3.531,58 │
│ │ │DE JOS │CRISAN CORNEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│70 │SĂLAJ │MESEŞENII│ALMASI ROZALIA│Berc │- │Livadă │Intravilan│- │50380│2192 │- │68 │901,68 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│71 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY VILMA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │14 │- │14 │17,11 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│72 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHER │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1452 │- │18 │22,00 │
│ │ │DE JOS │ELISABETA │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│73 │SĂLAJ │MESEŞENII│TURCAS VASILE │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │4180 │- │1 │1,22 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│74 │SĂLAJ │MESEŞENII│BEKO MIHAI │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │2090 │- │124 │151,53 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STÂNEAN CORNEL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│75 │SĂLAJ │MESEŞENII│VASILE, │Berc │- │Arabil │Intravilan│- │51656│2018 │- │170 │2.254,20 │
│ │ │DE JOS │STÂNEAN ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANCUŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│COZMA IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│76 │SĂLAJ │DE JOS │MOIGRADEAN ANA│Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │7388 │- │4.058 │4.958,88 │
│ │ │ │DELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│77 │SĂLAJ │MESEŞENII│BENE ELISABETA│Berc │- │Arabil │Extravilan│- │51123│1500 │- │1.075 │1.313,65 │
│ │ │DE JOS │ANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Berc │- │Arabil │Intravilan│- │51123│1500 │- │425 │5.635,50 │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │HAIDUC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, VOICU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, HOCIOTĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│78 │SĂLAJ │MESEŞENII│VIORICA, │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │51124│1500 │- │1.445 │1.765,79 │
│ │ │DE JOS │CRISTE ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MASTAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURELIA, DUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Berc │- │Arabil │Intravilan│- │51124│1500 │- │55 │729,30 │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│79 │SĂLAJ │MESEŞENII│CIORBA │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │2772 │- │2.772 │3.387,38 │
│ │ │DE JOS │LUDOVICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│80 │SĂLAJ │MESEŞENII│ONICAS │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │2200 │- │2.200 │2.688,40 │
│ │ │DE JOS │MARIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│81 │SĂLAJ │MESEŞENII│CIORBA ADRIAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │3834 │- │1.941 │2.371,90 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│82 │SĂLAJ │MESEŞENII│NUNA ANA │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │2158 │- │558 │681,88 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Berc │- │Construcţie de │Extravilan│- │- │- │92 mp │- │47.720,40 │
│ │ │ │ │ │ │locuit │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Berc │- │Construcţie anexă│Extravilan│- │- │- │84 mp │- │27.736,80 │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│ARDELEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│83 │SĂLAJ │DE JOS │TEODOR, IOAN, │Berc │- │Arabil │Intravilan│- │52862│1506 │- │1.487 │13.918,32 │
│ │ │ │DANILUC AURICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│84 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │2004 │- │2.004 │2.448,89 │
│ │ │DE JOS │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│85 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN AUREL│Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │2737 │- │2.736 │3.343,39 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│86 │SĂLAJ │MESEŞENII│ILIES TRAIAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │4200 │- │450 │549,90 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│87 │SĂLAJ │MESEŞENII│PACURAR FLOARE│Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │3800 │- │1.567 │1.914,87 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│88 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │3000 │- │2.024 │2.473,33 │
│ │ │DE JOS │VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│89 │SĂLAJ │MESEŞENII│ILIES FLOARE │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │1300 │- │993 │1.213,45 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│90 │SĂLAJ │MESEŞENII│MELEG VASILE │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │1704 │- │1.307 │1.597,15 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│91 │SĂLAJ │MESEŞENII│COZMA ANA │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │2683 │- │2.052 │2.507,54 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│92 │SĂLAJ │MESEŞENII│KUI IOAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │52296│2683 │- │1.540 │1.881,88 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│93 │SĂLAJ │MESEŞENII│KUI ANDREI │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │2683 │- │10 │12,22 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│94 │SĂLAJ │MESEŞENII│COZMA ANA │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │5624 │- │2.005 │2.450,11 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│95 │SĂLAJ │MESEŞENII│MOIGRADAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │2878 │- │190 │232,18 │
│ │ │DE JOS │DORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│96 │SĂLAJ │MESEŞENII│CRETIU IOAN │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │2877 │- │1.783 │2.178,83 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│ARDELEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│97 │SĂLAJ │DE JOS │TEODOR, IOAN, │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │50863│8167 │- │5.308 │6.486,38 │
│ │ │ │DANILUC AURICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│COPAS CORNEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│98 │SĂLAJ │DE JOS │VASILE, COPAS │Berc │- │Arabil │Intravilan│- │51658│2012 │- │242 │3.208,92 │
│ │ │ │IOANA SANDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│99 │SĂLAJ │MESEŞENII│CRISAN DUMITRU│Berc │- │Arabil │Intravilan│- │51654│1002 │- │215 │2.850,90 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│TURCAS EMILIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│100 │SĂLAJ │DE JOS │TURCAS │Berc │- │Arabil │Intravilan│- │- │6332 │- │276 │3.659,76 │
│ │ │ │LEONTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│101 │SĂLAJ │MESEŞENII│ROB LAZAR, │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │5700 │- │3.089 │3.774,76 │
│ │ │DE JOS │BUCI VALENTINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│102 │SĂLAJ │MESEŞENII│LIEŞ IOAN, │Berc │- │Fâneaţă │Extravilan│- │52047│1760 │- │1.760 │1.876,16 │
│ │ │DE JOS │ILIEŞ ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │HAIDUC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, VOICU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, HOCIOTĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│103 │SĂLAJ │MESEŞENII│VIORICA, │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │51122│1500 │- │993 │1.213,45 │
│ │ │DE JOS │CRISTE ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MASTAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURELIA, DUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Berc │- │Arabil │Intravilan│- │51122│1500 │- │454 │6.020,04 │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │HAIDUC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, VOICU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, HOCIOTĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│104 │SĂLAJ │MESEŞENII│VIORICA, │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │51121│1500 │- │880 │1.075,36 │
│ │ │DE JOS │CRISTE ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MASTAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURELIA, DUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Berc │- │Arabil │Intravilan│- │51121│1500 │- │175 │2.320,50 │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │HAIDUC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU, VOICU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, HOCIOTĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│105 │SĂLAJ │MESEŞENII│VIORICA, │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │51120│2000 │- │877 │1.071,69 │
│ │ │DE JOS │CRISTE ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MASTAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURELIA, DUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│106 │SĂLAJ │MESEŞENII│VERES GH. ISAC│Berc │- │Arabil │Extravilan│- │50021│6029 │- │1.256 │1.534,83 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│107 │SĂLAJ │MESEŞENII│NAGY │Berc │ │Arabil │Extravilan│- │51204│3279 │- │1.100 │1.344,20 │
│ │ │DE JOS │OTTO-EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│NAGY ERNESTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│108 │SĂLAJ │DE JOS │NAGY ZSUZSANNA│Berc │ │Arabil │Extravilan│- │51223│3280 │- │168 │205,30 │
│ │ │ │ROZALIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│109 │SĂLAJ │MESEŞENII│SUCIU │Berc │- │Arabil │Intravilan│- │50004│17724 │- │371 │4.919,46 │
│ │ │DE JOS │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│110 │SĂLAJ │MESEŞENII│NAGY LASZLO │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │51613│3353 │- │65 │79,43 │
│ │ │DE JOS │ISTVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Berc │- │Împrejmuire │Extravilan│- │- │- │24 ml │- │12.915,24 │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│111 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │5800 │- │5.576 │6.813,87 │
│ │ │DE JOS │FLOAREA │Mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│112 │SĂLAJ │MESEŞENII│MORAR VASILE, │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │5800 │- │5.431 │6.636,68 │
│ │ │DE JOS │MORAR IOAN │Mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│113 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │2446 │- │2.064 │2.522,21 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│Mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│114 │SĂLAJ │MESEŞENII│MORAR EUGENIA │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │4000 │- │2.651 │3.239,52 │
│ │ │DE JOS │ │Mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│115 │SĂLAJ │MESEŞENII│BRISCAN MARIA │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │2754 │- │174 │212,63 │
│ │ │DE JOS │ │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│116 │SĂLAJ │MESEŞENII│SILDAN │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │4303 │- │83 │101,43 │
│ │ │DE JOS │LUDOVICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│117 │SĂLAJ │MESEŞENII│KRISAN REGHINA│Grepsa │- │Neproductiv │Extravilan│- │- │4001 │- │139 │43,37 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│118 │SĂLAJ │MESEŞENII│SILDAN │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │6261 │- │202 │246,84 │
│ │ │DE JOS │LUDOVICA │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│119 │SĂLAJ │MESEŞENII│BRISC MARIA │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │3652 │- │73 │89,21 │
│ │ │DE JOS │ │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│120 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │1590 │- │1 │1,22 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│121 │SĂLAJ │MESEŞENII│MELEG GHEORGHE│Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │1964 │- │1 │1,22 │
│ │ │DE JOS │ │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│122 │SĂLAJ │MESEŞENII│CARABA │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │1865 │- │2 │2,44 │
│ │ │DE JOS │ALEXANDRU │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│123 │SĂLAJ │MESEŞENII│BRISCAN │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │2010 │- │9 │11,00 │
│ │ │DE JOS │NICOLAE │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│124 │SĂLAJ │MESEŞENII│HADADEAN IOAN │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │6459 │- │1.450 │1.771,90 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│125 │SĂLAJ │MESEŞENII│BRISCAN GLIGOR│Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │2083 │- │734 │896,95 │
│ │ │DE JOS │ │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│126 │SĂLAJ │MESEŞENII│CAPRAR │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │2925 │- │1.437 │1.756,01 │
│ │ │DE JOS │GHEORGHE │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│127 │SĂLAJ │MESEŞENII│NEAGA SIMION │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │3899 │- │2.427 │2.965,79 │
│ │ │DE JOS │ │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│128 │SĂLAJ │MESEŞENII│AGRIJAN IOSIF │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │1930 │- │1.202 │1.468,84 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│129 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUTCOVAN │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │1877 │- │1.127 │1.377,19 │
│ │ │DE JOS │FLOARE │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│130 │SĂLAJ │MESEŞENII│MAIOS MARIA │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │1084 │- │898 │1.097,36 │
│ │ │DE JOS │ │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│131 │SĂLAJ │MESEŞENII│GROZE │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │968 │- │767 │937,27 │
│ │ │DE JOS │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│132 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU GLIGOR │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │1882 │- │1.362 │1.664,36 │
│ │ │DE JOS │ │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│133 │SĂLAJ │MESEŞENII│ALB IOAN │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │1019 │- │692 │845,62 │
│ │ │DE JOS │ │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│134 │SĂLAJ │MESEŞENII│BRISCAN │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │3136 │- │1.789 │2.186,16 │
│ │ │DE JOS │NICOLAE │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│135 │SĂLAJ │MESEŞENII│ALB IOAN │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │419 │- │58 │70,88 │
│ │ │DE JOS │ │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│136 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU GLIGOR │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │1169 │- │246 │300,61 │
│ │ │DE JOS │ │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│137 │SĂLAJ │MESEŞENII│GROZE │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │675 │- │122 │149,08 │
│ │ │DE JOS │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│138 │SĂLAJ │MESEŞENII│MAIOS MARIA │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │710 │- │123 │150,31 │
│ │ │DE JOS │ │Fetindii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│139 │SĂLAJ │MESEŞENII│GAVRIAN │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│52265 │- │3906 │- │1.604 │1.960,09 │
│ │ │DE JOS │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│140 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │5273 │- │160 │195,52 │
│ │ │DE JOS │VASILE │Mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│141 │SĂLAJ │MESEŞENII│REVNIC TEODOR │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │5273 │- │596 │728,31 │
│ │ │DE JOS │ │Mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│142 │SĂLAJ │MESEŞENII│FAUR DUMITRU │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │2929 │- │503 │614,67 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│CRISAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│143 │SĂLAJ │DE JOS │AURELIA, │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │25 │- │25 │30,55 │
│ │ │ │REVNIC MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│CRISAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│144 │SĂLAJ │DE JOS │AURELIA, │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │1669 │- │1.429 │1.746,24 │
│ │ │ │REVNIC MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│145 │SĂLAJ │MESEŞENII│NUNA PAULINA │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │3000 │- │1.280 │1.564,16 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│146 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN MARIA│Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │4000 │- │370 │452,14 │
│ │ │DE JOS │ │Mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│147 │SĂLAJ │MESEŞENII│CRISAN ILIE │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │2509 │- │8 │9,78 │
│ │ │DE JOS │ │Mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│148 │SĂLAJ │MESEŞENII│DRAGOS V │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │2207 │- │250 │305,50 │
│ │ │DE JOS │ │Mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│149 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEREDAI BELA │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │7000 │- │113 │138,09 │
│ │ │DE JOS │ │Mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│150 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEREDAI BELA │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │4978 │- │53 │64,77 │
│ │ │DE JOS │ │Mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│151 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU DUMITRU,│Ritul │- │Pădure │Extravilan│- │- │1779 │- │193 │213,27 │
│ │ │DE JOS │SILAGHI AURICA│Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│152 │SĂLAJ │MESEŞENII│TOC TEODOR │Ritul │- │Pădure │Extravilan│- │- │2399 │- │1.147 │1.267,44 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│153 │SĂLAJ │MESEŞENII│MILAS EUSTACHE│Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │1681 │- │633 │773,53 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│154 │SĂLAJ │MESEŞENII│BRISCAN AUREL │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │1064 │- │388 │474,14 │
│ │ │DE JOS │- CLUJ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│155 │SĂLAJ │MESEŞENII│BRISCAN AUREL │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │873 │- │375 │458,25 │
│ │ │DE JOS │- CLUJ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│156 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU FLOARE │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │2393 │- │1.013 │1.237,89 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│157 │SĂLAJ │MESEŞENII│CIUTRE IOAN │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │3125 │- │79 │96,54 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│158 │SĂLAJ │MESEŞENII│TURCAS │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │1913 │- │471 │575,56 │
│ │ │DE JOS │ALEXANDRU │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│159 │SĂLAJ │MESEŞENII│SFARASAN ALEXA│Poiana │- │Arabil │Extravilan│- │- │344 │- │224 │273,73 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│160 │SĂLAJ │MESEŞENII│DRAGOS ANA │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │460 │- │215 │262,73 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│161 │SĂLAJ │MESEŞENII│KONTRAS GABOR │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │416 │- │36 │43,99 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│162 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │800 │- │120 │146,64 │
│ │ │DE JOS │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│163 │SĂLAJ │MESEŞENII│GILGAU GAVRIL │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │515 │- │179 │218,74 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│164 │SĂLAJ │MESEŞENII│BICA NICOLAE │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │623 │- │191 │233,40 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│165 │SĂLAJ │MESEŞENII│CHIS NICOLAE │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │515 │- │118 │144,20 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│166 │SĂLAJ │MESEŞENII│TURCAS FLOARE │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │324 │- │53 │64,77 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│167 │SĂLAJ │MESEŞENII│GUDEA AUREL │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │702 │- │68 │83,10 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│168 │SĂLAJ │MESEŞENII│BRISCAN MARIA │Suvar │- │Arabil │Extravilan│- │- │682 │- │1 │1,22 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│169 │SĂLAJ │MESEŞENII│MURESAN IOAN │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │2183 │- │945 │1.154,79 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│170 │SĂLAJ │MESEŞENII│MURESAN IOAN │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │1150 │- │1.049 │1.281,88 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│171 │SĂLAJ │MESEŞENII│TURCAS │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │2463 │- │95 │116,09 │
│ │ │DE JOS │ALEXANDRU │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│172 │SĂLAJ │MESEŞENII│SILAGHI AURICA│Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │1622 │- │982 │1.200,00 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│173 │SĂLAJ │MESEŞENII│GALGAU FLOARE │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │1341 │- │883 │1.079,03 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│174 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU IOSIF │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │1363 │- │938 │1.146,24 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│175 │SĂLAJ │MESEŞENII│BARTA MARIA │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │1671 │- │1.222 │1.493,28 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│176 │SĂLAJ │MESEŞENII│GUDEA VALERIA │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │903 │- │668 │816,30 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│177 │SĂLAJ │MESEŞENII│GALGAU NICOLAE│Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │703 │- │481 │587,78 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│178 │SĂLAJ │MESEŞENII│MARIAN │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │1272 │- │751 │917,72 │
│ │ │DE JOS │CORNELIA │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│179 │SĂLAJ │MESEŞENII│MAIOS IOAN │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │1162 │- │470 │574,34 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│180 │SĂLAJ │MESEŞENII│SILDAN EMIL │Barbarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │377 │- │8 │9,78 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│181 │SĂLAJ │MESEŞENII│NEAGA MARIA │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │164 │- │145 │177,19 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│182 │SĂLAJ │MESEŞENII│SILAGHI AURICA│Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │353 │- │166 │202,85 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│183 │SĂLAJ │MESEŞENII│GALGAU FLOARE │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │455 │- │160 │195,52 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│184 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU IOSIF │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │588 │- │172 │210,18 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│185 │SĂLAJ │MESEŞENII│BARTA MARIA │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │797 │- │162 │197,96 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│186 │SĂLAJ │MESEŞENII│GUDEA VALERIA │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │471 │- │55 │67,21 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│187 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU GLIGOR │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │1566 │- │676 │826,07 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│188 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU GLIGOR │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │884 │- │884 │1.080,25 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│189 │SĂLAJ │MESEŞENII│CIUTRE IOAN │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │860 │- │860 │1.050,92 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│190 │SĂLAJ │MESEŞENII│SILDAN EMIL │Barbarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2874 │- │2.805 │3.427,71 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│NEAGA V. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│191 │SĂLAJ │DE JOS │SIMION, NEAGA │Barbarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1865 │- │1.837 │2.244,81 │
│ │ │ │AVRAM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│NEAGA V. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│192 │SĂLAJ │DE JOS │SIMION, NEAGA │Barbarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2084 │- │2.072 │2.531,98 │
│ │ │ │AVRAM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│193 │SĂLAJ │MESEŞENII│CIUTRE IOAN │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │454 │- │13 │15,89 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│194 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU GLIGOR │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │451 │- │31 │37,88 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│195 │SĂLAJ │MESEŞENII│MURESAN IOAN │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │515 │- │70 │85,54 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│196 │SĂLAJ │MESEŞENII│MURESAN │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │237 │- │55 │67,21 │
│ │ │DE JOS │VALERIA │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│197 │SĂLAJ │MESEŞENII│CIUTRE SIMION │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │318 │- │116 │141,75 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│ │Sub │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│198 │SĂLAJ │DE JOS │MELEG MARIA │Fântâna │- │Arabil │Extravilan│- │- │275 │- │274 │334,83 │
│ │ │ │ │Crepsei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│199 │SĂLAJ │MESEŞENII│CIUTRE IOAN │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │180 │- │180 │219,96 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│200 │SĂLAJ │MESEŞENII│CIUTRE IOAN │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │34 │- │34 │41,55 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│201 │SĂLAJ │MESEŞENII│TURCAS │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │259 │- │259 │316,50 │
│ │ │DE JOS │VERONICA │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│202 │SĂLAJ │MESEŞENII│MILAS FLOARE │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │307 │- │307 │375,15 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│203 │SĂLAJ │MESEŞENII│TURCAS │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │751 │- │561 │685,54 │
│ │ │DE JOS │ALEXANDRU │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│204 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN MARIA│Dos │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │9374 │- │66 │70,36 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│205 │SĂLAJ │MESEŞENII│CRIŞAN FLORIN │Dosul │- │Arabil │Extravilan│- │51520│7229 │- │8 │9,78 │
│ │ │DE JOS │ │Crepsei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│206 │SĂLAJ │MESEŞENII│MARGIN FLORICA│Dosul │- │Arabil │Extravilan│- │- │5150 │- │422 │515,68 │
│ │ │DE JOS │ │Crepsei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│207 │SĂLAJ │MESEŞENII│GALGAU EUGENIA│Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │2378 │- │1.846 │2.255,81 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│208 │SĂLAJ │MESEŞENII│BERBECAR │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │2378 │- │1.899 │2.320,58 │
│ │ │DE JOS │PARASCA │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│209 │SĂLAJ │MESEŞENII│JURCAN IOSIF │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │2378 │- │1.938 │2.368,24 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│210 │SĂLAJ │MESEŞENII│JULA REGHINA │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │2378 │- │1.899 │2.320,58 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│211 │SĂLAJ │MESEŞENII│NEMETI MARIA │Crepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │2774 │- │2.023 │2.472,11 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│212 │SĂLAJ │MESEŞENII│NEMETI MARIA │Crepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │3423 │- │2.215 │2.706,73 │
│ │ │DE JOS │ │Mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│ALMASI ISTVAN,│Crepsa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│213 │SĂLAJ │DE JOS │ALMASI │Mica │- │Arabil │Extravilan│- │50887│3043 │- │1.681 │2.054,18 │
│ │ │ │REBEKA-ESZTER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│214 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES ROZALIA │Dosul │- │Arabil │Extravilan│- │- │2350 │- │1.097 │1.340,53 │
│ │ │DE JOS │- AGHIRES │Crepsei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│215 │SĂLAJ │MESEŞENII│MELEG GHEORGHE│Dosul │- │Arabil │Extravilan│- │- │3962 │- │1.493 │1.824,45 │
│ │ │DE JOS │ │Crepsei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│216 │SĂLAJ │MESEŞENII│PRODAN IOAN │Dosul │- │Arabil │Extravilan│- │- │3957 │- │1.057 │1.291,65 │
│ │ │DE JOS │ │Crepsii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│217 │SĂLAJ │MESEŞENII│ARDELEAN │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │2081 │- │391 │477,80 │
│ │ │DE JOS │GHEOGHE │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│218 │SĂLAJ │MESEŞENII│TURCAS VIORICA│Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │4521 │- │472 │576,78 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│219 │SĂLAJ │MESEŞENII│BALOG FLOAREA │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │3328 │- │96 │117,31 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│220 │SĂLAJ │MESEŞENII│DRAGOS - ROMAN│Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │50392│3378 │- │38 │46,44 │
│ │ │DE JOS │FLOARE │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│221 │SĂLAJ │MESEŞENII│COTOR D. │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │50296│3606 │- │11 │13,44 │
│ │ │DE JOS │EMILIA │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│222 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │20005 │- │169 │206,52 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│223 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU DUMITRU │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │2008 │- │464 │567,01 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│224 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI FRANCISC │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │5084 │- │5.007 │6.118,55 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│225 │SĂLAJ │MESEŞENII│BALINT SUSANA │Circului │- │Arabil │Extravilan│- │- │11000 │- │9.229 │11.277,84 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│226 │SĂLAJ │MESEŞENII│BARTHA TIBERIU│Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │1968 │- │701 │856,62 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│227 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHER │Aghireş │- │Arabil │Extravilan│- │- │2387 │- │76 │92,87 │
│ │ │DE JOS │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│228 │SĂLAJ │MESEŞENII│AGRIJAN │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │21172 │- │11.780 │14.395,16 │
│ │ │DE JOS │CONSTANTIN │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│229 │SĂLAJ │MESEŞENII│POP FLOARE │Grepsa │- │Arabil │Extravilan│- │- │3990 │- │294 │359,27 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GROZA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│230 │SĂLAJ │MESEŞENII│GHEORGHE, │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │51461│3333 │- │336 │410,59 │
│ │ │DE JOS │GROZA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│231 │SĂLAJ │MESEŞENII│BORDAS IRMA │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │2938 │- │2.938 │3.590,24 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│232 │SĂLAJ │MESEŞENII│TOLOMAN IOAN │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │1462 │- │798 │975,16 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│233 │SĂLAJ │MESEŞENII│BAIDOC SIMONA,│Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │1701 │- │900 │1.099,80 │
│ │ │DE JOS │PERNES VIORICA│Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│234 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU MARIE │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │2736 │- │1.422 │1.737,68 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│235 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI ELISABETA│Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │1656 │- │855 │1.044,81 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│236 │SĂLAJ │MESEŞENII│TURCAS IOAN │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │2520 │- │1.575 │1.924,65 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│237 │SĂLAJ │MESEŞENII│HOSU MARIA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2141 │- │107 │130,75 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│SERES │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│238 │SĂLAJ │DE JOS │ALEXANDRU, │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │4313 │- │108 │131,98 │
│ │ │ │SERES VALENTIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│COMUNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│239 │SĂLAJ │DE JOS │MESEŞENII DE │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1761 │- │158 │193,08 │
│ │ │ │JOS** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│RAGYOCZY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│240 │SĂLAJ │DE JOS │IRINA, FODOR │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │23300 │- │7.678 │9.382,52 │
│ │ │ │GABOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│241 │SĂLAJ │MESEŞENII│DEHELEAN IOAN │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1408 │- │27 │32,99 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│242 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │13722 │- │6.560 │8.016,32 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│243 │SĂLAJ │MESEŞENII│BORDAS IRMA │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │8681 │- │8.304 │10.147,49 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│244 │SĂLAJ │MESEŞENII│BORDAS IRMA │Coasta │- │Arabil │Extravilan│- │- │2980 │- │2.980 │3.641,56 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│245 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Keskehat │- │Arabil │Extravilan│- │- │5750 │- │4 │4,89 │
│ │ │DE JOS │SUSANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│246 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Keskehat │- │Arabil │Extravilan│- │- │7000 │- │85 │103,87 │
│ │ │DE JOS │SUSANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│247 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES ELENA │Keskehat │- │Arabil │Extravilan│- │- │7000 │- │300 │366,60 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│248 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Keskehat │- │Arabil │Extravilan│- │- │7000 │- │421 │514,46 │
│ │ │DE JOS │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│249 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Togul │- │Arabil │Extravilan│- │- │3600 │- │677 │827,29 │
│ │ │DE JOS │MAGDALENA │Circului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│250 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARII │Togul │- │Arabil │Extravilan│- │- │4720 │- │1.130 │1.380,86 │
│ │ │DE JOS │BERTA │Circului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│251 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARII │Togul │- │Arabil │Extravilan│- │- │3011 │- │796 │972,71 │
│ │ │DE JOS │BERTA │Circului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│252 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IULIANA │Togul │- │Arabil │Extravilan│- │- │2288 │- │490 │598,78 │
│ │ │DE JOS │ │Circului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│253 │SĂLAJ │MESEŞENII│MATE FRANCISC │Togul │- │Arabil │Extravilan│- │- │10613 │- │2.929 │3.579,24 │
│ │ │DE JOS │ │Circului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│254 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2294 │- │1.430 │1.747,46 │
│ │ │DE JOS │IULISCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│255 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2077 │- │1.108 │1.353,98 │
│ │ │DE JOS │IULISCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│256 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2244 │- │1.013 │1.237,89 │
│ │ │DE JOS │IULISCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│257 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES VALENTIN│Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │6888 │- │2.200 │2.688,40 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│258 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES ANTAL │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1213 │- │1.072 │1.309,98 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│259 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IDA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1638 │- │1.638 │2.001,64 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│260 │SĂLAJ │MESEŞENII│HATHAZI ILEANA│Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │6981 │- │6.837 │8.354,81 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│261 │SĂLAJ │MESEŞENII│COPAS ILIE │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │3702 │- │3.098 │3.785,76 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│262 │SĂLAJ │MESEŞENII│COPAS ILIE │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2941 │- │2.146 │2.622,41 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│263 │SĂLAJ │MESEŞENII│BEKO BALINT │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │6104 │- │4.049 │4.947,88 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│264 │SĂLAJ │MESEŞENII│MURESAN │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │756 │- │492 │601,22 │
│ │ │DE JOS │VALERIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│265 │SĂLAJ │MESEŞENII│DEHELEAN │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │972 │- │640 │782,08 │
│ │ │DE JOS │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│266 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IULIANA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1512 │- │1.018 │1.244,00 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│SERES VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│267 │SĂLAJ │DE JOS │FEHERVARI │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1512 │- │1.052 │1.285,54 │
│ │ │ │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│268 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │3996 │- │2.940 │3.592,68 │
│ │ │DE JOS │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│269 │SĂLAJ │MESEŞENII│MARI GIZELLA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2604 │- │1.881 │2.298,58 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│270 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY KLARA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1364 │- │865 │1.057,03 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│271 │SĂLAJ │MESEŞENII│CARABA TEODOR │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1344 │- │659 │805,30 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│272 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARAP VICTORIA│Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1974 │- │786 │960,49 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│273 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARAP VICTORIA│Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1974 │- │648 │791,86 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│274 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │4100 │- │661 │807,74 │
│ │ │DE JOS │SUSANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│275 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOROS BERTA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2468 │- │1.694 │2.070,07 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│276 │SĂLAJ │DE JOS │ELISABETA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2408 │- │1.425 │1.741,35 │
│ │ │ │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│277 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1344 │- │783 │956,83 │
│ │ │DE JOS │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│278 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1344 │- │681 │832,18 │
│ │ │DE JOS │MAGDALEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│279 │SĂLAJ │MESEŞENII│CARABA TEODOR │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1344 │- │682 │833,40 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│280 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES ELENA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │4000 │- │538 │657,44 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│281 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │3875 │- │219 │267,62 │
│ │ │DE JOS │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│282 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES ANTAL │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2382 │- │1.940 │2.370,68 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│283 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI ELISABETA│Arini │- │Arabil │Extravilan│- │- │2331 │- │333 │406,93 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│284 │SĂLAJ │MESEŞENII│VIDA IULIANA │Arini │- │Arabil │Extravilan│- │- │1685 │- │180 │219,96 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│285 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY │Cozac │- │Arabil │Extravilan│- │- │2687 │- │211 │257,84 │
│ │ │DE JOS │IULISCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│286 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOROS BERTA │Arini │- │Arabil │Extravilan│- │- │2520 │- │96 │117,31 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│287 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI BARNA │Egheres │- │Arabil │Extravilan│- │- │1296 │- │6 │7,33 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│288 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELLY ALEX.│Cozac │- │Arabil │Extravilan│- │- │3687 │- │438 │535,24 │
│ │ │DE JOS │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│289 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES MIHAI │Cozac │- │Arabil │Extravilan│- │- │3500 │- │699 │854,18 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│290 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZOLLOSI │Cozac │- │Arabil │Extravilan│- │- │2296 │- │530 │647,66 │
│ │ │DE JOS │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│291 │SĂLAJ │MESEŞENII│FAZAKAS │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │4830 │- │354 │377,36 │
│ │ │DE JOS │ROZALIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│292 │SĂLAJ │MESEŞENII│BORDAS │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │3256 │- │262 │279,29 │
│ │ │DE JOS │MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│293 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU FLOAREA │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │5684 │- │9 │11,00 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│294 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU FLOAREA │Unocor │- │Arabil │Extravilan│- │- │2229 │- │32 │39,10 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│295 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU VASILE │Unocor │- │Arabil │Extravilan│- │- │1521 │- │34 │41,55 │
│ │ │DE JOS │VALERIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│296 │SĂLAJ │MESEŞENII│DEHELEAN │Unocor │- │Arabil │Extravilan│- │- │2241 │- │67 │81,87 │
│ │ │DE JOS │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│297 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOROS JULIANA │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │2453 │- │95 │101,27 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│298 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARAP VICTORIA│Unocor │- │Arabil │Extravilan│- │- │2979 │- │153 │186,97 │
│ │ │DE JOS │AURELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│299 │SĂLAJ │MESEŞENII│ORDAS ANA │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │2881 │- │166 │176,96 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│300 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │1832 │- │597 │729,53 │
│ │ │DE JOS │SUSANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│301 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │955 │- │82 │100,20 │
│ │ │DE JOS │IULISCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│302 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │1239 │- │374 │457,03 │
│ │ │DE JOS │MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│303 │SĂLAJ │MESEŞENII│MURESAN VALERI│Unocor │- │Arabil │Extravilan│- │- │5910 │- │117 │142,97 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│304 │SĂLAJ │MESEŞENII│MURESAN VALERI│Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │3499 │- │5 │5,33 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│305 │SĂLAJ │MESEŞENII│DEHELEAN │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │2574 │- │124 │132,18 │
│ │ │DE JOS │LUCRETIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│306 │SĂLAJ │MESEŞENII│FAZAKAS │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │1207 │- │82 │87,41 │
│ │ │DE JOS │ANDREIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│307 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZOLLOSI IULIU│Unocor │- │Arabil │Extravilan│- │- │8081 │- │352 │430,14 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│308 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZOKE VALENTIN│Borza │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │164 │- │164 │174,82 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│309 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI ELISABETA│Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │37 │- │37 │45,21 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│310 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IDA │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │617 │- │332 │405,70 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│311 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI MAGDALENA│Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │328 │- │308 │376,38 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│312 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES │Horogos │- │Arabil │Extravilan│- │- │2625 │- │1.868 │2.282,70 │
│ │ │DE JOS │MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│313 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Horogos │- │Arabil │Extravilan│- │- │4741 │- │2.411 │2.946,24 │
│ │ │DE JOS │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│314 │SĂLAJ │MESEŞENII│DEHELEAN │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │357 │- │329 │350,71 │
│ │ │DE JOS │LUCRETIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│315 │SĂLAJ │MESEŞENII│FAZAKAS │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │287 │- │287 │305,94 │
│ │ │DE JOS │ANDREIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│316 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZOLLOSI IULIU│Unocor │- │Arabil │Extravilan│- │- │1576 │- │1.576 │1.925,87 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│317 │SĂLAJ │MESEŞENII│MURESAN VALERI│Unocor │- │Arabil │Extravilan│- │- │1972 │- │1.931 │2.359,68 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│318 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU FLOAREA │Unocor │- │Arabil │Extravilan│- │- │556 │- │555 │678,21 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│319 │SĂLAJ │MESEŞENII│FAZAKAS │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │1108 │- │788 │840,01 │
│ │ │DE JOS │ROZALIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│320 │SĂLAJ │MESEŞENII│BORDAS │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │724 │- │511 │544,73 │
│ │ │DE JOS │MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│321 │SĂLAJ │MESEŞENII│POP VASILE │Borza │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │993 │- │727 │774,98 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│322 │SĂLAJ │MESEŞENII│POP VASILE │Borza │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │927 │- │680 │724,88 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│323 │SĂLAJ │MESEŞENII│DEHELEAN │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │234 │- │175 │213,85 │
│ │ │DE JOS │FLOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│324 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES FRANCISC│Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │928 │- │674 │823,63 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│325 │SĂLAJ │MESEŞENII│NAGY ROZALIA │Borza │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │787 │- │627 │668,38 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│326 │SĂLAJ │MESEŞENII│NAGY ROZALIA │Borza │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │463 │- │384 │409,34 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│327 │SĂLAJ │MESEŞENII│MILAS VASILE │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │1623 │- │1.471 │1.797,56 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│328 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU FLOAREA │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │1599 │- │1.593 │1.946,65 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│329 │SĂLAJ │MESEŞENII│BEKO ALEXANDRU│Borza │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │854 │- │629 │670,51 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│330 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES ARPAD │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │644 │- │453 │553,57 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│331 │SĂLAJ │MESEŞENII│MARI GIZELLA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │3667 │- │849 │1.037,48 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│332 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY KLARA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1827 │- │343 │419,15 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│333 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOROS BERTA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1833 │- │345 │421,59 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│SZEKELY │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│334 │SĂLAJ │DE JOS │ELISABETA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │3764 │- │765 │934,83 │
│ │ │ │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│335 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2310 │- │291 │355,60 │
│ │ │DE JOS │MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│336 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2281 │- │245 │299,39 │
│ │ │DE JOS │MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│337 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2416 │- │247 │301,83 │
│ │ │DE JOS │BERTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│338 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │788 │- │140 │171,08 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│339 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2157 │- │345 │421,59 │
│ │ │DE JOS │SUSANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│340 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARAP VICTORIA│Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1196 │- │206 │251,73 │
│ │ │DE JOS │AURELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│341 │SĂLAJ │MESEŞENII│VASTAG RODICA │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1198 │- │185 │226,07 │
│ │ │DE JOS │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│342 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2283 │- │346 │422,81 │
│ │ │DE JOS │SUSANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│343 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │720 │- │87 │106,31 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│344 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Babarit │- │Arabil │Extravilan│- │- │3757 │- │421 │514,46 │
│ │ │DE JOS │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│345 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IDA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │9988 │- │1.243 │1.518,95 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│346 │SĂLAJ │MESEŞENII│BORBELY │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │487 │- │46 │56,21 │
│ │ │DE JOS │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│347 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHER │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1061 │- │139 │169,86 │
│ │ │DE JOS │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│348 │SĂLAJ │MESEŞENII│NAGY ROZALIA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1320 │- │150 │183,30 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│349 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOLDI MIHAIU │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │571 │- │29 │35,44 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│350 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IDA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │46 │- │46 │56,21 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│351 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI ELISABETA│Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │118 │- │57 │69,65 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│352 │SĂLAJ │MESEŞENII│SALLAI IULIU │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │95 │- │49 │59,88 │
│ │ │DE JOS │TIBERIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│353 │SĂLAJ │MESEŞENII│BALLA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │81 │- │42 │51,32 │
│ │ │DE JOS │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│354 │SĂLAJ │MESEŞENII│BERCEAN SANDU │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │122 │- │58 │70,88 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│355 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY VILMA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │47 │- │19 │23,22 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│356 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY VILMA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │57 │- │16 │19,55 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│357 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IDA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │12 │- │2 │2,44 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│358 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IDA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │11 │- │1 │1,22 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│359 │SĂLAJ │MESEŞENII│SFARASAN ALEXA│Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │338 │- │282 │344,60 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│360 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU DUMITRU │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │359 │- │155 │189,41 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│361 │SĂLAJ │MESEŞENII│SFARASAN ALEXA│Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1978 │- │318 │388,60 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│362 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY VILMA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1401 │- │1.327 │1.621,59 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│363 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY VILMA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1322 │- │1.322 │1.615,48 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│364 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IDA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │785 │- │785 │959,27 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│365 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IDA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │802 │- │802 │980,04 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│366 │SĂLAJ │MESEŞENII│GECSE IULIANA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1607 │- │1.607 │1.963,75 │
│ │ │DE JOS │- CRASNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│367 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI ELISABETA│Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2103 │- │2.103 │2.569,87 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│368 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI IOAN │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2074 │- │2.074 │2.534,43 │
│ │ │DE JOS │ATILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│369 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI LASZLO │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2014 │- │2.014 │2.461,11 │
│ │ │DE JOS │(VASILE) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│370 │SĂLAJ │MESEŞENII│SALLAI TAMAS │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │3088 │- │2.953 │3.608,57 │
│ │ │DE JOS │JOZSEF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│371 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI ELISABETA│Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1585 │- │1.585 │1.936,87 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│372 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI IOAN │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1663 │- │1.608 │1.964,98 │
│ │ │DE JOS │ATILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│373 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI LASZLO │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1714 │- │1.593 │1.946,65 │
│ │ │DE JOS │(VASILE) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│374 │SĂLAJ │MESEŞENII│SALLAI TAMAS │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2581 │- │2.352 │2.874,14 │
│ │ │DE JOS │JOZSEF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│375 │SĂLAJ │MESEŞENII│MATE IULIANA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │995 │- │192 │234,62 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│376 │SĂLAJ │MESEŞENII│MURESAN GAVRIL│Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2325 │- │419 │512,02 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│377 │SĂLAJ │MESEŞENII│HOSU ANISIA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2220 │- │651 │795,52 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│378 │SĂLAJ │MESEŞENII│SFARASAN ALEXA│Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │3757 │- │1.589 │1.941,76 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│379 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU DUMITRU │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │2797 │- │2.444 │2.986,57 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│380 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI ELISABETA│Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │935 │- │935 │1.142,57 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│381 │SĂLAJ │MESEŞENII│SALLAI IULIU │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1078 │- │1.078 │1.317,32 │
│ │ │DE JOS │TIBERIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│382 │SĂLAJ │MESEŞENII│BALLA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1198 │- │1.198 │1.463,96 │
│ │ │DE JOS │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│383 │SĂLAJ │MESEŞENII│BERCEAN SANDU │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1724 │- │1.724 │2.106,73 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│384 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY VILMA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1097 │- │1.097 │1.340,53 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│385 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY VILMA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1217 │- │1.217 │1.487,17 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│386 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IDA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │513 │- │513 │626,89 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│387 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IDA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │512 │- │512 │625,66 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│388 │SĂLAJ │MESEŞENII│GECSE IULIANA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1065 │- │1.065 │1.301,43 │
│ │ │DE JOS │- CRASNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│389 │SĂLAJ │MESEŞENII│MILAS VASILE │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │65 │- │13 │15,89 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│390 │SĂLAJ │MESEŞENII│MURESAN GAVRIL│Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │298 │- │122 │149,08 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│391 │SĂLAJ │MESEŞENII│HOSU ANISIA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │488 │- │131 │160,08 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│392 │SĂLAJ │MESEŞENII│GECSE IULIANA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │45 │- │45 │54,99 │
│ │ │DE JOS │- CRASNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│393 │SĂLAJ │MESEŞENII│BERCEAN SANDU │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │321 │- │42 │51,32 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│394 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY VILMA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │158 │- │145 │177,19 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│395 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY VILMA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │123 │- │123 │150,31 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│396 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IDA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │63 │- │63 │76,99 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│397 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOLDI │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │492 │- │31 │37,88 │
│ │ │DE JOS │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│398 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOLDI │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │434 │- │13 │15,89 │
│ │ │DE JOS │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│399 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1042 │- │53 │64,77 │
│ │ │DE JOS │ERZSEBET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│400 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOLDI ESTERA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │532 │- │54 │65,99 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│401 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOLDI MIHAIU │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │519 │- │59 │72,10 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│402 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHERVARI │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │475 │- │56 │68,43 │
│ │ │DE JOS │SUSANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│403 │SĂLAJ │MESEŞENII│BALOGH IRINA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │1246 │- │597 │729,53 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│404 │SĂLAJ │MESEŞENII│NEAGA TEODOR │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │530 │- │485 │592,67 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│405 │SĂLAJ │MESEŞENII│MILAS VASILE │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │272 │- │272 │332,38 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│406 │SĂLAJ │MESEŞENII│MURESAN GAVRIL│Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │459 │- │459 │560,90 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│407 │SĂLAJ │MESEŞENII│HOSU ANISIA │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │436 │- │436 │532,79 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│408 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES FRANCISC│Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1372 │- │197 │240,73 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│409 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZOLLOSI MIHAI│Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1939 │- │440 │537,68 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│410 │SĂLAJ │MESEŞENII│TORMA IULIU │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1899 │- │671 │819,96 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│411 │SĂLAJ │MESEŞENII│TURCAS TRAIAN │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │968 │- │495 │604,89 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│412 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU RAVEICA │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │975 │- │562 │686,76 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│413 │SĂLAJ │MESEŞENII│POP IOAN │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1686 │- │1.073 │1.311,21 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│414 │SĂLAJ │MESEŞENII│DRAGOS IOAN │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │993 │- │640 │782,08 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│415 │SĂLAJ │MESEŞENII│PAUSAN IOAN │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1000 │- │650 │794,30 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│416 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU IACOB │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │812 │- │431 │526,68 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│417 │SĂLAJ │MESEŞENII│TURCAS EMILIE │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1799 │- │52 │63,54 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│418 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IULIU │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │448 │- │33 │40,33 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│419 │SĂLAJ │MESEŞENII│MATE FRANCISC │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1661 │- │197 │240,73 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│420 │SĂLAJ │MESEŞENII│DEHELEAN │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1303 │- │225 │274,95 │
│ │ │DE JOS │GEORGE │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│421 │SĂLAJ │MESEŞENII│PAROHIA │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │4235 │- │1.316 │1.608,15 │
│ │ │DE JOS │ORTODOXĂ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│422 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES MARIA │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1493 │- │706 │862,73 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│423 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZOLLOSI │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │498 │- │70 │85,54 │
│ │ │DE JOS │VASILE LEVENTE│şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│424 │SĂLAJ │MESEŞENII│PAROHIA │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │5362 │- │1.253 │1.531,17 │
│ │ │DE JOS │ORTODOXĂ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│425 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES MARIA │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1850 │- │260 │317,72 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│426 │SĂLAJ │MESEŞENII│DEHELEAN │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │2212 │- │176 │215,07 │
│ │ │DE JOS │FLOARE │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│427 │SĂLAJ │MESEŞENII│MATE FRANCISC,│Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │50800│2582 │- │19 │23,22 │
│ │ │DE JOS │MATE IULIANA │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│428 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZOLLOSI │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │961 │- │47 │57,43 │
│ │ │DE JOS │ALEXANDRU │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│429 │SĂLAJ │MESEŞENII│SEREDAI ILDIKO│Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1010 │- │115 │140,53 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│430 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU GHEORGHE│Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1010 │- │185 │226,07 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│431 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU AURELIA │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1455 │- │373 │455,81 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│432 │SĂLAJ │MESEŞENII│DEHELEAN ION │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1013 │- │333 │406,93 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│433 │SĂLAJ │MESEŞENII│TURCAS EMILIE │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1023 │- │398 │486,36 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│434 │SĂLAJ │MESEŞENII│TOLOMAN │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1000 │- │446 │545,01 │
│ │ │DE JOS │VERONICA │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│435 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOARIU MIRCEA │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1022 │- │514 │628,11 │
│ │ │DE JOS │FLORIAN │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│436 │SĂLAJ │MESEŞENII│BALOGH IRINA │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │4438 │- │2.844 │3.475,37 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│BUCIU │Ritu Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│437 │SĂLAJ │DE JOS │SEVASTILIA │şi Sorei │- │Arabil │Extravilan│- │- │2036 │- │1.383 │1.690,03 │
│ │ │ │FLORITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│438 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU GHEORGHE│Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │2098 │- │1.389 │1.697,36 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│439 │SĂLAJ │MESEŞENII│FEHER │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1529 │- │912 │1.114,46 │
│ │ │DE JOS │ELISABETA │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│440 │SĂLAJ │MESEŞENII│KOVACS VILMA │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │979 │- │959 │1.171,90 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│441 │SĂLAJ │MESEŞENII│TURCAS EMILIE │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │111 │- │111 │135,64 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│442 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES IULIU │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │540 │- │253 │309,17 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│443 │SĂLAJ │MESEŞENII│MATE FRANCISC │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │2210 │- │892 │1.090,02 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│444 │SĂLAJ │MESEŞENII│STIR IOAN │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │979 │- │22 │26,88 │
│ │ │DE JOS │ │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│445 │SĂLAJ │MESEŞENII│DEHELEAN │Ritu Mare │- │Arabil │Extravilan│- │- │1690 │- │569 │695,32 │
│ │ │DE JOS │GEORGE │şi Sorei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│446 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │21526 │- │7.435 │9.085,57 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│447 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │29431 │- │486 │593,89 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MATHE IULIANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FAZAKAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │MESEŞENII│FAZAKAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│448 │SĂLAJ │DE JOS │GHEORGHE, │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │51287│4994 │- │435 │531,57 │
│ │ │ │FAZAKAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CZECZEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│449 │SĂLAJ │MESEŞENII│NAGY ALEXANDRU│Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │4026 │- │137 │167,41 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│450 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES MIHAI │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │4026 │- │519 │634,22 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│451 │SĂLAJ │MESEŞENII│FILDAN │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │2928 │- │636 │777,19 │
│ │ │DE JOS │VERONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│452 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │2928 │- │823 │1.005,71 │
│ │ │DE JOS │FRANCISC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│453 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZOLLOSI │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │2562 │- │857 │1.047,25 │
│ │ │DE JOS │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│454 │SĂLAJ │MESEŞENII│STIR IOAN │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │2196 │- │824 │1.006,93 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│455 │SĂLAJ │MESEŞENII│SABO VASILE │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │2562 │- │1.062 │1.297,76 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│456 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI VASILE │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │1880 │- │847 │1.035,03 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│457 │SĂLAJ │MESEŞENII│SERES MIHAI │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │2976 │- │1.463 │1.787,79 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│458 │SĂLAJ │MESEŞENII│STIR PETRU │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │4092 │- │2.181 │2.665,18 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│459 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY IOAN │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │4092 │- │2.217 │2.709,17 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│460 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI VASILE │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │4092 │- │2.172 │2.654,18 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│461 │SĂLAJ │MESEŞENII│BLIDAR TEODOR │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │2604 │- │1.364 │1.666,81 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│462 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI VASILE │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │3348 │- │1.727 │2.110,39 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│463 │SĂLAJ │MESEŞENII│BEKO MIHAI │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │4092 │- │2.020 │2.468,44 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│464 │SĂLAJ │MESEŞENII│DRAGOS VASILE │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │4092 │- │1.913 │2.337,69 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│465 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOLDI │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │2604 │- │1.234 │1.507,95 │
│ │ │DE JOS │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│466 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOLDI │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │2604 │- │1.119 │1.367,42 │
│ │ │DE JOS │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│467 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI IOAN │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │5040 │- │1.742 │2.128,72 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│468 │SĂLAJ │MESEŞENII│CARABA IOAN │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │7920 │- │1.662 │2.030,96 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│469 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI ILEANA │Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │6480 │- │569 │695,32 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│470 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI ALEXANDRU│Kiskut │- │Arabil │Extravilan│- │- │6480 │- │35 │42,77 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│471 │SĂLAJ │MESEŞENII│BORDAS VASILE │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │1600 │- │589 │719,76 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│472 │SĂLAJ │MESEŞENII│STIR PETRU │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │1600 │- │569 │695,32 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│473 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU ILIE │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │2926 │- │13 │15,89 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│474 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU MARIA │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │2926 │- │43 │52,55 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│475 │SĂLAJ │MESEŞENII│SZEKELY VASILE│Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │3344 │- │151 │184,52 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│476 │SĂLAJ │MESEŞENII│BALOG VASILE │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │2040 │- │114 │139,31 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│477 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU VERONICA│Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │8000 │- │621 │758,86 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│478 │SĂLAJ │MESEŞENII│TOLOMAN TEODOR│Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │3200 │- │341 │416,70 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│479 │SĂLAJ │MESEŞENII│DRAGOS VASILE │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │3200 │- │404 │493,69 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│480 │SĂLAJ │MESEŞENII│BLIDAR FLOARE │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │3200 │- │473 │578,01 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│481 │SĂLAJ │MESEŞENII│NAGY ALEXANDRU│Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │4000 │- │660 │806,52 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│482 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU TEODOR │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │4000 │- │694 │848,07 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│483 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU RAVEICA │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │4000 │- │739 │903,06 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│484 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU MARIA │Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │4000 │- │779 │951,94 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│485 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIUMAN PETRU│Vapou │- │Arabil │Extravilan│- │- │7200 │- │1.388 │1.696,14 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│486 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4017 │- │3 │3,67 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│487 │SĂLAJ │MESEŞENII│MILAS SIMION │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4006 │- │96 │117,31 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│488 │SĂLAJ │MESEŞENII│CADAR IACOB │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4003 │- │376 │459,47 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│489 │SĂLAJ │MESEŞENII│DRAGOS EMILIA │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │2002 │- │433 │529,13 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│490 │SĂLAJ │MESEŞENII│TARAU PETRU │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4012 │- │884 │1.080,25 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│491 │SĂLAJ │MESEŞENII│MILAS GAVRIL │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4020 │- │990 │1.209,78 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│492 │SĂLAJ │MESEŞENII│MILAS NICOLAIE│Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │2025 │- │540 │659,88 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│493 │SĂLAJ │MESEŞENII│ALB SIMION │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4025 │- │1.155 │1.411,41 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│494 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4002 │- │1.283 │1.567,83 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│495 │SĂLAJ │MESEŞENII│IUGA ILIE │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4004 │- │1.264 │1.544,61 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│496 │SĂLAJ │MESEŞENII│AGRIJAN │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │2030 │- │581 │709,98 │
│ │ │DE JOS │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│497 │SĂLAJ │MESEŞENII│SUTIC GHEORGHE│Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4008 │- │1.173 │1.433,41 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│498 │SĂLAJ │MESEŞENII│HERLE GAVRIL │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │2002 │- │596 │728,31 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│499 │SĂLAJ │MESEŞENII│MOGA IOAN │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4012 │- │1.231 │1.504,28 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│500 │SĂLAJ │MESEŞENII│IEPURE TRAIAN │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │2003 │- │644 │786,97 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│501 │SĂLAJ │MESEŞENII│BRISCAN │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4013 │- │1.342 │1.639,92 │
│ │ │DE JOS │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│502 │SĂLAJ │MESEŞENII│HERLE PETRU │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4019 │- │1.291 │1.577,60 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│503 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4035 │- │930 │1.136,46 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│504 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │3510 │- │701 │856,62 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│505 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │5610 │- │992 │1.212,22 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│506 │SĂLAJ │MESEŞENII│DEHELEAN │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4036 │- │398 │486,36 │
│ │ │DE JOS │TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│507 │SĂLAJ │MESEŞENII│BAKOI IANOS │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4036 │- │351 │428,92 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│508 │SĂLAJ │MESEŞENII│PANTEA VASILE │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │2910 │- │214 │261,51 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│509 │SĂLAJ │MESEŞENII│HOSU VASILE │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │6000 │- │342 │417,92 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│510 │SĂLAJ │MESEŞENII│COTOR IOAN │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │6003 │- │214 │261,51 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│511 │SĂLAJ │MESEŞENII│HOSU VASILE │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │6000 │- │134 │163,75 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│512 │SĂLAJ │MESEŞENII│BOROS LUDOVIC │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │4040 │- │77 │94,09 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│513 │SĂLAJ │MESEŞENII│HOSU IOAN, │Baronu │- │Arabil │Extravilan│- │- │6060 │- │42 │51,32 │
│ │ │DE JOS │HOSU ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│514 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI VALENTIN,│Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │1247 │- │134 │163,75 │
│ │ │DE JOS │HARI MAGDALENA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│515 │SĂLAJ │MESEŞENII│POP VASILE, │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │203 │- │11 │13,44 │
│ │ │DE JOS │SIRCA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│516 │SĂLAJ │MESEŞENII│SABOU TEODOR, │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │509 │- │24 │29,33 │
│ │ │DE JOS │COTOR FLOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│PAUSAN IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│517 │SĂLAJ │DE JOS │MURESAN │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │554 │- │23 │28,11 │
│ │ │ │VALERIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│518 │SĂLAJ │MESEŞENII│DRAGOS FLOARE,│Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │1064 │- │40 │48,88 │
│ │ │DE JOS │PETER FLOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│KOMARNYIK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│519 │SĂLAJ │DE JOS │ALEXANDRU, │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │581 │- │20 │24,44 │
│ │ │ │KOMORNYIK ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BALLA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│520 │SĂLAJ │MESEŞENII│VALENTIN, │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │549 │- │124 │151,53 │
│ │ │DE JOS │BALLA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│SZOLLOSI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│521 │SĂLAJ │DE JOS │SUSANA, BOROS │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │488 │- │91 │111,20 │
│ │ │ │JULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│522 │SĂLAJ │MESEŞENII│PAUSAN ANA, │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │356 │- │58 │70,88 │
│ │ │DE JOS │PAUSAN VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│523 │SĂLAJ │MESEŞENII│POP I. IOAN, │Borza │- │Arabil │Extravilan│- │- │205 │- │13 │15,89 │
│ │ │DE JOS │POP FLOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│BISERICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│524 │SĂLAJ │DE JOS │ORTODOXĂ │Berc │- │Arabil │Extravilan│- │- │45220 │- │160 │195,52 │
│ │ │ │AGHIREŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │SERES SUSANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │MESEŞENII│BOLDI ILEANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│525 │SĂLAJ │DE JOS │BOLDI S. │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │407 │- │4 │4,89 │
│ │ │ │MIHAI, BOLDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│526 │SĂLAJ │MESEŞENII│PĂŞUNE VIRSOLT│Coasta │- │Păşune │Extravilan│- │- │6166 │- │4.393 │1.713,27 │
│ │ │DE JOS │ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│527 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │13385 │- │1.004 │1.226,89 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│528 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Dealu │- │Arabil │Extravilan│- │- │8151 │- │12 │14,66 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │MESEŞENII│TURCAS EMILIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│529 │SĂLAJ │DE JOS │TURCAS │Berc │- │Arabil │Intravilan│- │- │9996 │- │70 │928,20 │
│ │ │ │LEONTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│530 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Dealu │- │Neproductiv │Extravilan│- │- │445 │- │79 │24,65 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│Niculii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│531 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │6703 │- │457 │558,45 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│532 │SĂLAJ │MESEŞENII│HARI FRANCISC │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │12446 │- │669 │817,52 │
│ │ │DE JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│533 │SĂLAJ │MESEŞENII│PROPRIETAR │Pop Rit │- │Arabil │Extravilan│- │- │873 │- │41 │50,10 │
│ │ │DE JOS │NEIDENTIFICAT*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│534 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │4006 │- │2.803 │2.988,00 │
│ │ │DE JOS │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│535 │SĂLAJ │MESEŞENII│BUCIU │Unocor │- │Fâneaţă │Extravilan│- │- │17906 │- │1.515 │1.614,99 │
│ │ │DE JOS │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│536 │SĂLAJ │MESEŞENII│MAIOS IOAN │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │- │806 │- │742 │906,72 │
│ │ │DE JOS │ │Clostii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│537 │SĂLAJ │MESEŞENII│MARIAN │Ritul │- │Arabil │Extravilan│- │