Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 456 din 15 aprilie 2021  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 456 din 15 aprilie 2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Realizare împrejmuiri în cazarma 329 Boboc"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 430 din 23 aprilie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 63 alin. (9) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale nr. 70 din 16.06.2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Realizare împrejmuiri în cazarma 329 Boboc“, în conformitate cu articolul unic lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 207/2020 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, a documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“ care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare împrejmuiri în cazarma 329 Boboc“, care cuprinde coridorul de expropriere prevăzut în anexa nr. 1, potrivit variantei finale a studiului de fezabilitate.

    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare împrejmuiri în cazarma 329 Boboc“, prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Apărării Naţionale.
    (2) Se aprobă lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor proprietate privată, supuse exproprierii potrivit alin. (1), ce constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare împrejmuiri în cazarma 329 Boboc“, situate pe raza comunei Cochirleanca, judeţul Buzău, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru toate imobilele proprietate privată aflate pe coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare împrejmuiri în cazarma 329 Boboc“, sunt în cuantum de 261.064,44 lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, la capitolul 60.01 „Apărare“ subcapitolul 60.01.02 „Apărare naţională“ titlul 71 „Active nefinanciare“ articolul 71.01 „Active fixe“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Apărării Naţionale într-un termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare împrejmuiri în cazarma 329 Boboc“, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Apărării Naţionale răspunde de realitatea datelor înscrise în lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul Consiliului local al comunei Cochirleanca, judeţul Buzău, şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1*) şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Ministerul Apărării Naţionale, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planurilor de amplasament/hărţilor topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare


    Bucureşti, 15 aprilie 2021.
    Nr. 456.
    ANEXA 2

    LISTA
    proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul
    care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare împrejmuiri în cazarma 329 Boboc“,
    pe raza administrativă a comunei Cochirleanca, judeţul Buzău
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    a) - unitatea administrativ-teritorială;
    b) - număr tarla/parcelă;
    c) - număr cadastral (nr. topografic);
    d) - numărul cărţii funciare/titlului de proprietate;
    e) - categoria de folosinţă;
    f) - intravilan/extravilan;
    g) - suprafaţa totală proprietar - teren (mp);
    h) - suprafaţa de expropriat - teren (mp).

    Localitatea (coloana 1): Cochirleanca

┌────┬────────────┬────────────────┬───┬─────┬─────┬──┬──────────┬──────┬───────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de│
│ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │despăgubire│
│ │ │prenumele │ │ │ │ │ │ │ │a │
│Nr. │a) │proprietarului/ │b) │c) │d) │e)│f) │g) │h) │imobilelor,│
│crt.│ │deţinătorului │ │ │ │ │ │ │ │conform │
│ │ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│ │ │S.C. Universal │64/│ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Cochirleanca│Group Impex - │572│20469│20469│A │extravilan│72.500│2.978 │8.660,39 │
│ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│2 │Cochirleanca│Proprietar │64/│ │ │A │extravilan│35.861│16.234 │47.210,45 │
│ │ │necunoscut │572│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│3 │Cochirleanca│Nicolai Ion │3/ │22123│22123│A │extravilan│45.000│6.882 │20.013,70 │
│ │ │Nicolai Paula │15 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│4 │Cochirleanca│Preotu Liliana │3/ │20696│20696│A │extravilan│55.000│12.161 │35.365,67 │
│ │ │ │15 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│5 │Cochirleanca│Lentoiu Ionel │3/ │ │ │A │extravilan│14.583│894 │2.599,86 │
│ │ │ │15 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│ │ │Popescu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Cochirleanca│Ana-Maria │3/ │22161│22161│A │extravilan│14.583│788 │2.291,60 │
│ │ │Popescu │15 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Nikolas-Costin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│ │ │Nicolai N. Ion -│3/ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Cochirleanca│întreprindere │15 │21999│21999│A │extravilan│14.583│716 │2.082,22 │
│ │ │individuală │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│ │ │Nicolai N. Ion -│3/ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Cochirleanca│întreprindere │15 │21998│21998│A │extravilan│14.583│624 │1.814,67 │
│ │ │individuală │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│9 │Cochirleanca│Nica │3/ │22377│22377│A │extravilan│10.000│382 │1.110,90 │
│ │ │Alexandru-Sergiu│15 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│10 │Cochirleanca│Proprietar │3/ │ │ │A │extravilan│20.000│187 │543,82 │
│ │ │necunoscut │15 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│11 │Cochirleanca│Horjan Toma │58/│22098│22098│A │extravilan│5.000 │1.173 │3.411,23 │
│ │ │ │545│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│12 │Cochirleanca│Horjan Toma │58/│22164│22164│A │extravilan│5.000 │744 │2.163,64 │
│ │ │ │545│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│ │ │Devie Bernard │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Paul Marie │58/│ │ │ │ │ │ │ │
│13 │Cochirleanca│Devie Sylvie │545│21854│21854│A │extravilan│2.944 │575 │1.672,17 │
│ │ │Lucienne │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Fernande │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│14 │Cochirleanca│Proprietar │58/│ │ │A │extravilan│22.508│6.609 │19.219,78 │
│ │ │necunoscut │545│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│15 │Cochirleanca│Proprietar │58/│ │ │A │extravilan│7.792 │1.647 │4.789,68 │
│ │ │necunoscut │545│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│16 │Cochirleanca│Proprietar │58/│ │ │A │extravilan│21.725│3.688 │10.725,15 │
│ │ │necunoscut │545│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│17 │Cochirleanca│Proprietar │58/│ │ │A │extravilan│42.290│1.967 │5.720,28 │
│ │ │necunoscut │545│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│18 │Cochirleanca│Proprietar │58/│ │ │A │extravilan│ │6.343 │18.446,22 │
│ │ │necunoscut │545│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(59│ │ │ │ │ │ │ │
│19 │Cochirleanca│Sava Gheorghe │/1)│ │ │A │extravilan│2.500 │28 │81,43 │
│ │ │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │550│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │moştenitori │(59│ │ │ │ │ │ │ │
│20 │Cochirleanca│defunct Sava │/1)│ │ │A │extravilan│7.000 │996 │2.896,49 │
│ │ │Ghe. Gheorghe │/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │550│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(59│ │ │ │ │ │ │ │
│21 │Cochirleanca│Horjan Toma │/1)│21553│21553│A │extravilan│5.000 │1.572 │4.571,57 │
│ │ │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │550│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │moştenitori │(59│ │ │ │ │ │ │ │
│22 │Cochirleanca│defunct Cretu │/1)│ │ │A │extravilan│2.500 │1.052 │3.059,34 │
│ │ │Ion │/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │550│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │59 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Popa I. Gheorghe│(59│ │ │ │ │ │ │ │
│23 │Cochirleanca│Dumitru │/1)│ │ │A │extravilan│5.000 │1.631 │4.743,15 │
│ │ │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │550│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│24 │Cochirleanca│Axinte Vasile │64/│ │ │A │extravilan│80.500│4.798 │13.953,17 │
│ │ │ │575│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│25 │Cochirleanca│Scarlat Moise │64/│ │ │A │extravilan│34.800│1.739 │5.057,22 │
│ │ │ │575│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│26 │Cochirleanca│Anghel Pericle │64/│ │ │A │extravilan│28.300│48 │139,59 │
│ │ │ │575│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼───┼─────┼─────┼──┼──────────┼──────┼───────┼───────────┤
│27 │Cochirleanca│Proprietar │58/│ │ │P │extravilan│ │33.287 │38.721,06 │
│ │ │necunoscut │545│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────────┴───┴─────┴─────┴──┴──────────┴──────┼───────┼───────────┤
│TOTAL │109.743│261.064,44 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┘    Legenda privind denumirea categoriilor de folosinţă:
    A - arabil;
    P - păşune.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016