Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 455 din 15 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 455 din 15 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu", precum şi suplimentarea sumei aferente despăgubirilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 430 din 23 aprilie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (8) şi al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 63 alin. (9) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Numărul curent 1138 se completează în sensul introducerii imobilelor proprietate privată, reprezentând construcţii şi amenajări la terenuri situate pe terenul supus exproprierii, în condiţiile legii, care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2020 şi a sumei individuale aferente despăgubirii, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    2. Numerele curente 1174, 1177, 1180, 1184, 1188 şi 1191 se modifică în sensul actualizării datelor de identificare ale suprafeţelor construite/desfăşurate ale construcţiilor existente pe terenurile supuse exproprierii, în condiţiile legii, care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2020 şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, respectiv construcţii şi amenajări la terenuri prevăzute la art. I pct. 1.

    ART. III
    (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu“, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2020, cu suma totală de 1.319.769,86 lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, capitolul 60.01 „Apărare“, subcapitolul 60.01.02 „Apărare naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021.
    (2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Apărării Naţionale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile, pentru imobilele prevăzute la art. I pct. 1 şi 2, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. IV
    Ministerul Apărării Naţionale răspunde de realitatea datelor din anexa la prezenta hotărâre şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 15 aprilie 2021.
    Nr. 455.
    ANEXA 1

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie
    coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu“,
    pe raza administrativă a comunei Mihail Kogălniceanu şi a comunei Lumina,
    judeţul Constanţa, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    a - unitatea administrativ-teritorială, judeţ;
    b - nr. tarla/parcelă;
    c - număr cadastral (nr. topo);
    d - numărul cărţii funciare/titlului de proprietate;
    e - categoria de folosinţă;
    f - intravilan/extravilan;
    g - suprafaţa de expropriat - teren (mp);
    h - suprafaţa de expropriat - construcţii şi amenajări la terenuri (mp, ml).


┌────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬──────────┬──────┬───────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │despăgubire │
│ │poziţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a │
│ │din anexa │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │imobilelor, │
│ │nr. 2 │ │prenumele │ │ │ │ │ │ │ │conform │
│Nr. │la │a │proprietarului│b │c │d │e │f │g │h │Legii nr. │
│crt.│Hotărârea │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │255/2010, cu│
│ │Guvernului│ │deţinătorului │ │ │ │ │ │ │ │modificările│
│ │nr. 23/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │
│ │2020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │completările│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Fudulea Sima │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────┤ │ │ │Cc │ │15.155│ │502.662,56 │
│ │ │ │Fudulea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sultana │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────┤ ├──────┼──────┼─────┤ ├──────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- administrativ│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ birouri Sc = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │143,8 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- administrativ│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ magazie Sc = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │398 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- şopron Sc = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │81,55 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- conac Sc = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │363,85 mp, Sd =│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │471,45 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- baracă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lemn–dormitoare│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sc = 297,50 mp;│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- baracă lemn– │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │dormitoare Sc =│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │297,50 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- baracă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metalică 1 Sc =│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │320 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- baracă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metalică 2 Sc =│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │320 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- administrativ│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ grajd Sc = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │58,50 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- seră Sc = 130│ │
│ │ │Mihail │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │
│1 │1138 │Kogălniceanu,│ │762│ │ │ │Intravilan│ │- împrejmuire │ │
│ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │plasă zincată N│ │
│ │ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │ │595 ml; │ │
│ │ │ │Fudulea Sima │ │ │ │C-ţii│ │ │- împrejmuire │1.206.822,07│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plasă zincată S│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │490 ml; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- împrejmuire │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plasă zincată E│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │470 ml; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- împrejmuire │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plasă zincată V│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │495 ml; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- puţ forat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţeavă PVC 200 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- puţ forat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţeavă PVC 30 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- puţ forat cu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţeavă PVC 25 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- drum beton │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │425 mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- drum asfaltat│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu macadam │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cilindrat 1.155│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- platformă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │betonată │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │magazie 344,50 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- platformă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │betonată │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │85,50 mp. │ │
├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Comuna Mihail │714│104340│104340│A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Mihail │Kogălniceanu │/41│ │ │ │ │ │ │ │
│2 │1174 │Kogălniceanu,├──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │P, Sc. = 171 │ │
│ │ │Constanţa │Rusu Madalina │ │ │ │C-ţii│ │ │mp, fundaţie 19│30.670,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m/9 m │ │
├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Comuna Mihail │714│104351│104351│A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │ │Kogălniceanu │/41│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Mihail │ │ │ │ │ │ │ │P + M, Sc = │ │
│3 │1177 │Kogălniceanu,│ │ │ │ │ │ │ │97,50 mp Sd = │ │
│ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │195 mp, │ │
│ │ │Constanţa │Slăvescu Şarda│ │ │ │C-ţii│ │ │construcţie la │106.119,24 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │roşu fără │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │finisaje şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ferestre │ │
├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Comuna Mihail │714│104356│104356│A │Intravilan│500 │ │9.476,60 │
│ │ │Mihail │Kogălniceanu │/41│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Kogălniceanu,├──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│4 │1180 │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │P, Sc = 90 mp, │ │
│ │ │Constanţa │Precup Nicolae│ │ │ │C-ţii│ │ │Sd = 90 mp, │44.705,39 │
│ │ │ │Daniel │ │ │ │ │ │ │fundaţie şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zidărie BCA │ │
├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Comuna Mihail │714│104369│104369│A │Intravilan│496 │ │9.400,79 │
│ │ │ │Kogălniceanu │/41│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mihail ├──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │Kogălniceanu,│ │ │ │ │ │ │ │P + M, Sc = 117│ │
│5 │1184 │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │mp, Sd = 223,08│ │
│ │ │Constanţa │Smadu Nicolae │ │ │ │C-ţii│ │ │mp, construcţie│121.400,41 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la roşu, fără │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │finisaje şi │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ferestre │ │
├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Comuna Mihail │714│104378│104378│A │Intravilan│478 │ │9.059,63 │
│ │ │Mihail │Kogălniceanu │/41│ │ │ │ │ │ │ │
│6 │1188 │Kogălniceanu,├──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │judeţul │Zait Robert │714│ │ │ │ │ │P, Sc = 148,75 │ │
│ │ │Constanţa │George │/41│ │ │C-ţii│ │ │mp, fundaţie │26.679,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17,5 m/8,5 m │ │
├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │Comuna Mihail │714│104382│104382│A │Intravilan│478 │ │9.059,63 │
│ │ │Mihail │Kogălniceanu │/41│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Kogălniceanu,├──────────────┼───┼──────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼───────────────┼────────────┤
│7 │1191 │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │P, Sc = 203,50 │ │
│ │ │Constanţa │Burlea Cosmin │714│ │ │C-ţii│ │ │mp, fundaţie 14│36.499,28 │
│ │ │ │Marian │/41│ │ │ │ │ │m/11 m + 4,5 m/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 m │ │
└────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴──────────┴──────┴───────────────┴────────────┘

    Legenda privind denumirea categoriilor de folosinţă:
    Cc - curţi-construcţii;
    C-ţii - construcţii;
    A - arabil.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016