Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 430 din 7 aprilie 2021  privind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 430 din 7 aprilie 2021 privind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Administraţiei Prezidenţiale şi pentru modificarea descrierii tehnice a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 408 din 19 aprilie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă transmiterea bunurilor mobile de artă plastică, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Administraţiei Prezidenţiale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, în vederea expunerii în spaţiile din Complexul „Palat Cotroceni“.

    ART. 2
    Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 3
    Se aprobă modificarea descrierii tehnice pentru bunurile mobile cu nr. MF 21220, 21212, 21228, 21221, 21222 şi 21223, înscrise în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ şi Administraţia Prezidenţială vor modifica datele din evidenţa cantitativ-valorică proprie şi descrierea tehnică a bunurilor prevăzute la art. 1, iar Secretariatul General al Guvernului şi Administraţia Prezidenţială, împreună cu Ministerul Finanţelor, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 19 şi 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 7 aprilie 2021.
    Nr. 430.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor mobile de artă plastică aparţinând domeniului public al statului, care trec din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Administraţiei Prezidenţiale şi a căror descriere tehnică se modifică^1
    ^1 În sensul eliminării din cuprinsul descrierii tehnice a menţiunii finale: „Custodie la Administraţia Prezidenţială“, pentru fiecare din cele 17 bunuri mobile din anexa nr. 1.

┌────┬──────┬───────┬───────────────┬─────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Denumirea │Valoarea │Persoana │Persoana │
│Nr. │Nr. │Nr. │bunului, │bunului │juridică de la│juridică la │
│crt.│inv. │inv. │caracteristici │care se │care se │care se │
│ │M.F.P.│RA-APPS│tehnice │transferă│transferă │transferă │
│ │ │ │ │(lei) │bunul mobil │bunul mobil │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou „Ţăran │ │ │ │
│ │ │ │pe bancă“, │ │ │ │
│ │ │ │autor Alexandru│ │ │ │
│ │ │ │Bassarab, ulei/│ │ │ │
│ │ │ │carton, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 18 x│ │ │ │
│ │ │ │36 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │ │ │
│ │ │ │domeniul public│ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │al statului: │ │„Administraţia│Administraţia│
│1 │21227 │2-3707 │Lucrarea redă │120,00 │Patrimoniului │Prezidenţială│
│ │ │ │un personaj │ │Protocolului │ │
│ │ │ │masculin în │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │poziţie şezând │ │ │ │
│ │ │ │şi cu │ │ │ │
│ │ │ │picioarele │ │ │ │
│ │ │ │desculţe, în │ │ │ │
│ │ │ │fundal este o │ │ │ │
│ │ │ │clădire. Semnat│ │ │ │
│ │ │ │stânga jos │ │ │ │
│ │ │ │BASSARAB şi │ │ │ │
│ │ │ │nedatat │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou │ │ │ │
│ │ │ │„Peisaj“, autor│ │ │ │
│ │ │ │Nicolae │ │ │ │
│ │ │ │Vermont, ulei/ │ │ │ │
│ │ │ │carton, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 20 x│ │ │ │
│ │ │ │25 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │ │ │
│ │ │ │domeniul public│ │ │ │
│ │ │ │al statului: │ │ │ │
│ │ │ │Tabloul redă în│ │ │ │
│ │ │ │plan secund o │ │ │ │
│ │ │ │casă boierească│ │ │ │
│ │ │ │încadrată în │ │ │ │
│ │ │ │copaci │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │înfrunziţi. În │ │„Administraţia│ │
│2 │21231 │2-3709 │prim plan se │2.500,00 │Patrimoniului │Administraţia│
│ │ │ │observă un │ │Protocolului │Prezidenţială│
│ │ │ │personaj │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │feminin care │ │ │ │
│ │ │ │însoţeşte un │ │ │ │
│ │ │ │copil. Femeia │ │ │ │
│ │ │ │este îmbrăcată │ │ │ │
│ │ │ │întro rochie │ │ │ │
│ │ │ │roz şi cu o │ │ │ │
│ │ │ │umbrelă, iar │ │ │ │
│ │ │ │fetiţa are o │ │ │ │
│ │ │ │rochiţă de │ │ │ │
│ │ │ │culoare albă cu│ │ │ │
│ │ │ │bonetă albă pe │ │ │ │
│ │ │ │cap. Semnat │ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos cu │ │ │ │
│ │ │ │maro roşcat N. │ │ │ │
│ │ │ │Vermont şi │ │ │ │
│ │ │ │datat ’95 │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou │ │ │ │
│ │ │ │„Florăreasa“, │ │ │ │
│ │ │ │autor Nicolae │ │ │ │
│ │ │ │Vermont, ulei/ │ │ │ │
│ │ │ │carton, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 75 x│ │ │ │
│ │ │ │45 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │bunuri din │ │„Administraţia│Administraţia│
│3 │21224 │2-3710 │domeniul public│1.000,00 │Patrimoniului │Prezidenţială│
│ │ │ │al statului: │ │Protocolului │ │
│ │ │ │Pânza redă o │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │tânără ţigancă │ │ │ │
│ │ │ │cu mâinile la │ │ │ │
│ │ │ │brâu. Semnat │ │ │ │
│ │ │ │stânga jos cu │ │ │ │
│ │ │ │negru N. │ │ │ │
│ │ │ │Vermont şi │ │ │ │
│ │ │ │datat 1908 │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou „Car cu │ │ │ │
│ │ │ │boi trecând │ │ │ │
│ │ │ │apa“, autor │ │ │ │
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │
│ │ │ │Bassarab, ulei/│ │ │ │
│ │ │ │carton, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 33,5│ │ │ │
│ │ │ │x 22 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │bunuri din │ │„Administraţia│Administraţia│
│4 │21232 │2-3711 │domeniul public│120,00 │Patrimoniului │Prezidenţială│
│ │ │ │al statului: │ │Protocolului │ │
│ │ │ │Pictura │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │înfăţişează pe │ │ │ │
│ │ │ │orizontală │ │ │ │
│ │ │ │uscatul şi o │ │ │ │
│ │ │ │apă traversată │ │ │ │
│ │ │ │de car cu boi. │ │ │ │
│ │ │ │Semnat dreapta │ │ │ │
│ │ │ │jos BASSARAB şi│ │ │ │
│ │ │ │nedatat │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou „Natură │ │ │ │
│ │ │ │statică cu │ │ │ │
│ │ │ │mere“, autor T.│ │ │ │
│ │ │ │Tudor Vulcan, │ │ │ │
│ │ │ │ulei/carton, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 35 x│ │ │ │
│ │ │ │49 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │ │ │
│ │ │ │domeniul public│ │ │ │
│ │ │ │al statului: │ │ │ │
│ │ │ │Pe o suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │de culoare │ │ │ │
│ │ │ │închisă este │ │ │ │
│ │ │ │aşezată o │ │ │ │
│ │ │ │farfurie de │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │culoare │ │„Administraţia│ │
│5 │21215 │2-3712 │deschisă (alb │80,00 │Patrimoniului │Administraţia│
│ │ │ │murdar) plină │ │Protocolului │Prezidenţială│
│ │ │ │cu 9 mere │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │roşii, alte 3 │ │ │ │
│ │ │ │mere sunt │ │ │ │
│ │ │ │aşezate lângă │ │ │ │
│ │ │ │farfurie. │ │ │ │
│ │ │ │Fundalul este │ │ │ │
│ │ │ │de culoare │ │ │ │
│ │ │ │închisă. Semnat│ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos cu │ │ │ │
│ │ │ │roşu T. Tudor │ │ │ │
│ │ │ │Vulcan, nedatat│ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună, în partea│ │ │ │
│ │ │ │de jos a │ │ │ │
│ │ │ │tabloului │ │ │ │
│ │ │ │stratul de │ │ │ │
│ │ │ │culoare │ │ │ │
│ │ │ │prezintă │ │ │ │
│ │ │ │cracluri. │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou „Natură │ │ │ │
│ │ │ │statică“, autor│ │ │ │
│ │ │ │Sabin Bălaşa, │ │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 61 x│ │ │ │
│ │ │ │50 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │ │ │
│ │ │ │domeniul public│ │ │ │
│ │ │ │al statului: │ │ │ │
│ │ │ │Într-un vas │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │format pară de │ │„Administraţia│ │
│6 │21218 │2-3714 │culoare verde │400,00 │Patrimoniului │Administraţia│
│ │ │ │este aşezat un │ │Protocolului │Prezidenţială│
│ │ │ │buchet de flori│ │de Stat“ │ │
│ │ │ │diferite │ │ │ │
│ │ │ │(lalele, │ │ │ │
│ │ │ │garoafe, flori │ │ │ │
│ │ │ │de câmp) în │ │ │ │
│ │ │ │culori de │ │ │ │
│ │ │ │galben, alb, │ │ │ │
│ │ │ │roşu, roz. │ │ │ │
│ │ │ │Semnat dreapta │ │ │ │
│ │ │ │jos cu roşu │ │ │ │
│ │ │ │Sabin Bălaşa, │ │ │ │
│ │ │ │datat ’82 │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou „Natură │ │ │ │
│ │ │ │statică“, autor│ │ │ │
│ │ │ │N. Stăncescu, │ │ │ │
│ │ │ │ulei/carton, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 70 x│ │ │ │
│ │ │ │49 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │ │ │
│ │ │ │domeniul public│ │ │ │
│ │ │ │al statului: │ │ │ │
│ │ │ │Lucrarea redă │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │pe o suprafaţă │ │„Administraţia│Administraţia│
│7 │21229 │2-3717 │plană │120,00 │Patrimoniului │Prezidenţială│
│ │ │ │portocale, │ │Protocolului │ │
│ │ │ │narcise şi două│ │de Stat“ │ │
│ │ │ │borcane de │ │ │ │
│ │ │ │sticlă, unul │ │ │ │
│ │ │ │din ele are un │ │ │ │
│ │ │ │buchet de │ │ │ │
│ │ │ │narcise albe şi│ │ │ │
│ │ │ │galbene. Semnat│ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos cu │ │ │ │
│ │ │ │negru N. │ │ │ │
│ │ │ │Stăncescu şi │ │ │ │
│ │ │ │nedatat │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou │ │ │ │
│ │ │ │„Peisaj“, autor│ │ │ │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │
│ │ │ │Mihalcea-Bragă,│ │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 49 x│ │ │ │
│ │ │ │40 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │ │ │
│ │ │ │domeniul public│ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │al statului: │ │„Administraţia│ │
│8 │21226 │2-3719 │Lucrarea redă │40,00 │Patrimoniului │Administraţia│
│ │ │ │în prim plan o │ │Protocolului │Prezidenţială│
│ │ │ │pajişte │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │înverzită. │ │ │ │
│ │ │ │Planul următor,│ │ │ │
│ │ │ │copaci │ │ │ │
│ │ │ │înverziţi. │ │ │ │
│ │ │ │Coloritul │ │ │ │
│ │ │ │verde-arămiu. │ │ │ │
│ │ │ │Semnat dreapta │ │ │ │
│ │ │ │jos cu negru C.│ │ │ │
│ │ │ │Mihalcea şi │ │ │ │
│ │ │ │nedatat │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou „Peisaj │ │ │ │
│ │ │ │cu pomi şi │ │ │ │
│ │ │ │snopi de grâu“,│ │ │ │
│ │ │ │autor Dumitru │ │ │ │
│ │ │ │Ghiaţă, ulei/ │ │ │ │
│ │ │ │pânză, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 46 x│ │ │ │
│ │ │ │35 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │ │ │
│ │ │ │domeniul public│ │ │ │
│ │ │ │al statului: │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │Lucrarea redă │ │„Administraţia│ │
│9 │21213 │2-3720 │în prim plan │300,00 │Patrimoniului │Administraţia│
│ │ │ │doi snopi de │ │Protocolului │Prezidenţială│
│ │ │ │grâu legaţi, în│ │de Stat“ │ │
│ │ │ │partea stângă │ │ │ │
│ │ │ │un pom │ │ │ │
│ │ │ │înfrunzit, iar │ │ │ │
│ │ │ │în dreapta un │ │ │ │
│ │ │ │alt pom │ │ │ │
│ │ │ │înfrunzit. │ │ │ │
│ │ │ │Cerul este │ │ │ │
│ │ │ │înnourat. │ │ │ │
│ │ │ │Semnat stânga │ │ │ │
│ │ │ │jos cu roşu D. │ │ │ │
│ │ │ │Ghiaţă şi │ │ │ │
│ │ │ │nedatat │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou „Natură │ │ │ │
│ │ │ │statică“, │ │ │ │
│ │ │ │semnat A.P., │ │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 50 x│ │ │ │
│ │ │ │54 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │domeniul public│ │„Administraţia│ │
│10 │21233 │2-3722 │al statului: │80,00 │Patrimoniului │Administraţia│
│ │ │ │Pânza redă o │ │Protocolului │Prezidenţială│
│ │ │ │cană cu coadă, │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │cu un buchet de│ │ │ │
│ │ │ │flori albe, │ │ │ │
│ │ │ │galbene, │ │ │ │
│ │ │ │vişiniu, în │ │ │ │
│ │ │ │dreapta - două │ │ │ │
│ │ │ │pere. Semnat cu│ │ │ │
│ │ │ │negru jos A.P. │ │ │ │
│ │ │ │şi datat ’78. │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou „Natură │ │ │ │
│ │ │ │statică“, autor│ │ │ │
│ │ │ │Kimon Loghi, │ │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 65 x│ │ │ │
│ │ │ │54 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │ │ │
│ │ │ │domeniul public│ │ │ │
│ │ │ │al statului: │ │ │ │
│ │ │ │Pe un fundal de│ │ │ │
│ │ │ │culoare │ │ │ │
│ │ │ │deschisă este │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │redat un buchet│ │„Administraţia│Administraţia│
│11 │21216 │2-3723 │cu maci roşii, │600,00 │Patrimoniului │Prezidenţială│
│ │ │ │aşezat într-un │ │Protocolului │ │
│ │ │ │vas bulbar viu │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │colorat. Pe │ │ │ │
│ │ │ │lângă vas sunt │ │ │ │
│ │ │ │alţi câţiva │ │ │ │
│ │ │ │maci. Semnat │ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos cu │ │ │ │
│ │ │ │brun-negru │ │ │ │
│ │ │ │Kimon Loghi, │ │ │ │
│ │ │ │nedatat │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună. Pânza │ │ │ │
│ │ │ │prezintă mici │ │ │ │
│ │ │ │exfolieri în │ │ │ │
│ │ │ │partea dreaptă │ │ │ │
│ │ │ │sus. │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou │ │ │ │
│ │ │ │„Peisaj“, autor│ │ │ │
│ │ │ │Alexandru │ │ │ │
│ │ │ │Bassarab, ulei/│ │ │ │
│ │ │ │carton, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 45 x│ │ │ │
│ │ │ │30 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │domeniul public│ │„Administraţia│ │
│12 │21234 │2-3724 │al statului: │250,00 │Patrimoniului │Administraţia│
│ │ │ │Lucrarea redă │ │Protocolului │Prezidenţială│
│ │ │ │un peisaj │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │montan cu apă │ │ │ │
│ │ │ │curgătoare, pe │ │ │ │
│ │ │ │drum în partea │ │ │ │
│ │ │ │dreaptă sunt │ │ │ │
│ │ │ │care cu boi şi │ │ │ │
│ │ │ │ţărani. Semnat │ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos cu │ │ │ │
│ │ │ │negru Bassarab │ │ │ │
│ │ │ │şi nedatat │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou „Peisaj │ │ │ │
│ │ │ │cu pădure“, │ │ │ │
│ │ │ │autor Alexandru│ │ │ │
│ │ │ │Henţia, ulei/ │ │ │ │
│ │ │ │pânză, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 70 x│ │ │ │
│ │ │ │56 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │ │ │
│ │ │ │domeniul public│ │ │ │
│ │ │ │al statului: │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │Lucrarea redă │ │„Administraţia│ │
│13 │21214 │2-3725 │un pâlc de │600,00 │Patrimoniului │Administraţia│
│ │ │ │copaci │ │Protocolului │Prezidenţială│
│ │ │ │înfrunziţi, în │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │spatele │ │ │ │
│ │ │ │pâlcului este │ │ │ │
│ │ │ │un luminiş, la │ │ │ │
│ │ │ │fel în faţa lui│ │ │ │
│ │ │ │- unde este │ │ │ │
│ │ │ │prezent un │ │ │ │
│ │ │ │personaj │ │ │ │
│ │ │ │feminin. Semnat│ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos cu │ │ │ │
│ │ │ │roşu Al. Henţia│ │ │ │
│ │ │ │şi nedatat │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou „Natură │ │ │ │
│ │ │ │statică“, autor│ │ │ │
│ │ │ │Ştefan Popescu,│ │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 66 x│ │ │ │
│ │ │ │51 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │ │ │
│ │ │ │domeniul public│ │ │ │
│ │ │ │al statului: │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │Pe o suprafaţă │ │„Administraţia│ │
│14 │21219 │2-3726 │acoperită cu o │2.000,00 │Patrimoniului │Administraţia│
│ │ │ │ţesătură se │ │Protocolului │Prezidenţială│
│ │ │ │află aşezate o │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │carte cu │ │ │ │
│ │ │ │coperţi verzi │ │ │ │
│ │ │ │şi un vas de │ │ │ │
│ │ │ │formă bulbară, │ │ │ │
│ │ │ │plin cu lalele │ │ │ │
│ │ │ │galbene. Semnat│ │ │ │
│ │ │ │dreapta jos cu │ │ │ │
│ │ │ │negru St. │ │ │ │
│ │ │ │Popescu, │ │ │ │
│ │ │ │nedatat │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou „Peisaj │ │ │ │
│ │ │ │de toamnă“, │ │ │ │
│ │ │ │autor Elena │ │ │ │
│ │ │ │Herţa │ │ │ │
│ │ │ │Urdăreanu, ulei│ │ │ │
│ │ │ │/pânză, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 50 x│ │ │ │
│ │ │ │35 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │domeniul public│ │„Administraţia│Administraţia│
│15 │21235 │2-3727 │al statului: │70,00 │Patrimoniului │Prezidenţială│
│ │ │ │Înfăţişează în │ │Protocolului │ │
│ │ │ │prim plan jos o│ │de Stat“ │ │
│ │ │ │pajişte, în │ │ │ │
│ │ │ │plan secund │ │ │ │
│ │ │ │copaci, printre│ │ │ │
│ │ │ │care se văd │ │ │ │
│ │ │ │case. │ │ │ │
│ │ │ │Semnat dreapta │ │ │ │
│ │ │ │jos cu negru │ │ │ │
│ │ │ │Urdăreanu şi │ │ │ │
│ │ │ │nedatat │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou „Natură │ │ │ │
│ │ │ │statică“, autor│ │ │ │
│ │ │ │Kimon Loghi, │ │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 51 x│ │ │ │
│ │ │ │62 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │ │ │
│ │ │ │domeniul public│ │ │ │
│ │ │ │al statului: │ │ │ │
│ │ │ │Pe o suprafaţă │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │plană de │ │„Administraţia│ │
│16 │21217 │2-3728 │culoare │600,00 │Patrimoniului │Administraţia│
│ │ │ │bej-crem se │ │Protocolului │Prezidenţială│
│ │ │ │află un vas │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │colorat │ │ │ │
│ │ │ │gri-cenuşiu. În│ │ │ │
│ │ │ │vas sunt │ │ │ │
│ │ │ │aşezate garoafe│ │ │ │
│ │ │ │roşii, de │ │ │ │
│ │ │ │asemenea, şi │ │ │ │
│ │ │ │lângă vas. │ │ │ │
│ │ │ │Semnat stânga │ │ │ │
│ │ │ │jos cu roşu │ │ │ │
│ │ │ │Kimon Loghi, │ │ │ │
│ │ │ │nedatat │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
├────┼──────┼───────┼───────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Tablou │ │ │ │
│ │ │ │„Peisaj“, │ │ │ │
│ │ │ │semnat AD. │ │ │ │
│ │ │ │Kaufman, ulei/ │ │ │ │
│ │ │ │pânză, │ │ │ │
│ │ │ │dimensiuni 61 x│ │ │ │
│ │ │ │36 cm │ │ │ │
│ │ │ │Descriere │ │ │ │
│ │ │ │conform │ │ │ │
│ │ │ │Inventar │ │ │ │
│ │ │ │centralizat │ │ │ │
│ │ │ │bunuri din │ │ │ │
│ │ │ │domeniul public│ │ │ │
│ │ │ │al statului: │ │ │ │
│ │ │ │Peisajul │ │ │ │
│ │ │ │înfăţişează un │ │ │ │
│ │ │ │drum de ţară pe│ │ │ │
│ │ │ │care se află un│ │ │ │
│ │ │ │personaj │ │ │ │
│ │ │ │masculin │ │ │ │
│ │ │ │(ţăran) cu │ │Regia Autonomă│ │
│ │ │ │cămaşa albă, │ │„Administraţia│ │
│17 │21230 │2-3729 │căciulă pe cap │2.000,00 │Patrimoniului │Administraţia│
│ │ │ │şi haină pe │ │Protocolului │Prezidenţială│
│ │ │ │umăr, şi în │ │de Stat“ │ │
│ │ │ │faţa lui trei │ │ │ │
│ │ │ │vaci. De o │ │ │ │
│ │ │ │parte şi de │ │ │ │
│ │ │ │alta a drumului│ │ │ │
│ │ │ │sunt pomi şi │ │ │ │
│ │ │ │frunze arămii, │ │ │ │
│ │ │ │în plan │ │ │ │
│ │ │ │apropiat stânga│ │ │ │
│ │ │ │jos - flori │ │ │ │
│ │ │ │albe şi │ │ │ │
│ │ │ │arbuşti, iar în│ │ │ │
│ │ │ │plan îndepărtat│ │ │ │
│ │ │ │- copaci │ │ │ │
│ │ │ │înfrunziţi. Cer│ │ │ │
│ │ │ │înnorat. Semnat│ │ │ │
│ │ │ │stânga jos AD. │ │ │ │
│ │ │ │Kaufman şi │ │ │ │
│ │ │ │nedatat │ │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │ │
└────┴──────┴───────┴───────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale unor bunuri mobile din domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“, cod fiscal 2351555, a căror descriere tehnică se modifică^1
    ^1 În sensul eliminării din cuprinsul descrierii tehnice a menţiunii finale: „Custodie la Administraţia Prezidenţială“, pentru fiecare din cele şase bunuri mobile din anexa nr. 2.

┌─────┬────────────┬────────┬───────────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │Descrierea │ │Valoarea│
│Nr. │Cod de │Denumire│tehnică (pe │Adresa │de │
│MF │clasificaţie│ │scurt) │ │inventar│
│ │ │ │modificată │ │(lei) │
├─────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────┼────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │„Natură │ │ │
│ │ │ │statică“- E. │ │ │
│ │ │ │Muller │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: 49 │ │ │
│ │ │ │x 59 cm │ │ │
│ │ │ │Lucrarea │ │ │
│ │ │ │prezintă o │ │ │
│ │ │ │suprafaţă │ │ │
│ │ │ │acoperită cu │Ţara: │ │
│ │ │ │pânză roşie pe │România; │ │
│ │ │ │care este │judeţul: │ │
│ │ │ │aşezat un vas │municipiul│ │
│21220│8.30._ │TABLOU │uşor alungit cu│Bucureşti;│45,00 │
│ │ │ │desene │sectorul │ │
│ │ │ │orientale; în │1; aleea │ │
│ │ │ │vas sunt │Alexandru │ │
│ │ │ │crizanteme │nr. 45; │ │
│ │ │ │colorate, alb, │SRP TRIUMF│ │
│ │ │ │galben, roz. │ │ │
│ │ │ │Semnat dreapta │ │ │
│ │ │ │jos cu negru E.│ │ │
│ │ │ │Muller nedatat │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │
│ │ │ │Restaurat pe │ │ │
│ │ │ │alocuri │ │ │
├─────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │„Peisaj cu case│ │ │
│ │ │ │şi pomi“ │ │ │
│ │ │ │Galben │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: 32 │ │ │
│ │ │ │x 35 cm │ │ │
│ │ │ │În prim plan │Ţara: │ │
│ │ │ │apare o casă │România; │ │
│ │ │ │bătrânească; în│judeţul: │ │
│ │ │ │spatele ei sunt│municipiul│ │
│ │ │ │pomi │Bucureşti;│ │
│21212│8.30._ │TABLOU │înfrunziţi, iar│sectorul │30,00 │
│ │ │ │în partea │1; aleea │ │
│ │ │ │dreaptă multă │Alexandru │ │
│ │ │ │verdeaţă. În │nr. 45; │ │
│ │ │ │plan îndepărtat│SRP TRIUMF│ │
│ │ │ │apar brazi. │ │ │
│ │ │ │Nesemnat şi │ │ │
│ │ │ │nedatat │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │
├─────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │„La seceriş“ - │ │ │
│ │ │ │Bassarab │ │ │
│ │ │ │ulei/carton │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: 36 │ │ │
│ │ │ │x 23 cm │ │ │
│ │ │ │Lucrarea redă │ │ │
│ │ │ │care cu oi, │ │ │
│ │ │ │personaje │Ţara: │ │
│ │ │ │masculine şi │România; │ │
│ │ │ │feminine în │judeţul: │ │
│ │ │ │mişcare şi o │municipiul│ │
│ │ │ │maşină de │Bucureşti;│ │
│21228│8.30._ │TABLOU │treierat în │sectorul │100,00 │
│ │ │ │jurul căreia se│1; │ │
│ │ │ │află oameni │aleea │ │
│ │ │ │muncind. │Alexandru │ │
│ │ │ │Semnat dreapta │nr. 45; │ │
│ │ │ │jos cu negru │SRP TRIUMF│ │
│ │ │ │Bassarab şi │ │ │
│ │ │ │nedatată │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │
│ │ │ │Custodie la │ │ │
│ │ │ │Administraţia │ │ │
│ │ │ │Prezidenţială │ │ │
├─────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │Masă │ │ │
│ │ │ │dreptunghiulară│ │ │
│ │ │ │cu două │Ţara: │ │
│ │ │ │sertare, două │România; │ │
│ │ │ │picioare tip │judeţul: │ │
│ │ │ │tăblie masivă │municipiul│ │
│ │ │ │unite prin │Bucureşti;│ │
│21221│8.30._ │MASĂ │traversa │sectorul │1.200,00│
│ │ │ │rotundă │1; │ │
│ │ │ │sculptată │aleea │ │
│ │ │ │H = 76, L = │Alexandru │ │
│ │ │ │170, l = 72 │nr. 45; │ │
│ │ │ │Stare de │SRP TRIUMF│ │
│ │ │ │conservare: │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │
├─────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │„Natură │ │ │
│ │ │ │statică“ - N. │ │ │
│ │ │ │Blei │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: 59 │ │ │
│ │ │ │x 59 cm │ │ │
│ │ │ │Pe un fundal de│Ţara: │ │
│ │ │ │culoare │România; │ │
│ │ │ │galben-ocru se │judeţul: │ │
│ │ │ │evidenţiază un │municipiul│ │
│ │ │ │vas înalt de │Bucureşti;│ │
│21222│8.30._ │TABLOU │culoare verde │sectorul │80,00 │
│ │ │ │şi la bază bej │1; │ │
│ │ │ │plin cu │aleea │ │
│ │ │ │diferite flori │Alexandru │ │
│ │ │ │colorate în │nr. 45; │ │
│ │ │ │alb, roşu, │SRP TRIUMF│ │
│ │ │ │galben, roz. │ │ │
│ │ │ │Semnat stânga │ │ │
│ │ │ │jos cu ocru N. │ │ │
│ │ │ │Blei, datat 86 │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │
├─────┼────────────┼────────┼───────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │„Natură │ │ │
│ │ │ │statică“ - P. │ │ │
│ │ │ │Pantra │ │ │
│ │ │ │ulei/pânză │ │ │
│ │ │ │dimensiuni: 63 │ │ │
│ │ │ │x 53 cm │ │ │
│ │ │ │Lucrarea redă o│ │ │
│ │ │ │suprafaţă plană│ │ │
│ │ │ │de culoare │ │ │
│ │ │ │galben-crem pe │ │ │
│ │ │ │care este │ │ │
│ │ │ │aşezat un vas │ │ │
│ │ │ │plin cu flori │Ţara: │ │
│ │ │ │bej, roz; de │România; │ │
│ │ │ │asemenea, se │judeţul: │ │
│ │ │ │mai află pe │municipiul│ │
│ │ │ │această │Bucureşti;│ │
│21223│8.30._ │TABLOU │suprafaţă 2 │sectorul │80,00 │
│ │ │ │cărţi, 1 │1; │ │
│ │ │ │ceainic, 1 cană│aleea │ │
│ │ │ │cu farfurie, 1 │Alexandru │ │
│ │ │ │pahar şi două │nr. 45; │ │
│ │ │ │nuci. │SRP TRIUMF│ │
│ │ │ │Semnat stânga │ │ │
│ │ │ │jos cu ocru P. │ │ │
│ │ │ │Pantra şi datat│ │ │
│ │ │ │cu 87. │ │ │
│ │ │ │Stare de │ │ │
│ │ │ │conservare: │ │ │
│ │ │ │bună │ │ │
│ │ │ │Rama aurită │ │ │
│ │ │ │prezintă │ │ │
│ │ │ │porţiuni cu │ │ │
│ │ │ │zgârieturi şi │ │ │
│ │ │ │pete. │ │ │
└─────┴────────────┴────────┴───────────────┴──────────┴────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016