Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 428 din 7 aprilie 2021  privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului  şi în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului,  în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 428 din 7 aprilie 2021 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 407 din 19 aprilie 2021
    Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Valoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Penitenciarului Vaslui, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a imobilelor cu nr. MFP 155995 - Casă supraveghetor şi nr. MFP 155996 - Îngrăşătorie porci, aflate în administrarea Penitenciarului Vaslui, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Trecerea în domeniul privat al statului a imobilelor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.
    (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea imobilelor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Vaslui îşi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenţa cantitativ-valorică.

    ART. 3
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor, modificările corespunzătoare în anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul justiţiei,
                    Stelian-Cristian Ion
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare


    Bucureşti, 7 aprilie 2021.
    Nr. 428.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor la care se modifică valoarea de inventar, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Vaslui - CUI 4446325

┌──────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────┬──────────────────────────────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Situaţie juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │Anul │Valoarea├──────────┬────────────┬──────────┤Tipul │
│Nr. │Codul de │ │Descrierea │ │ │dobândirii│de │ │ │Concesiune│bunului│
│M.F. │clasificare│Denumirea │tehnică │Vecinătăţi│Adresa │/ dării în│inventar│Baza │În │/Închiriat│(mobil/│
│ │ │ │ │ │ │folosinţă │(în lei)│legală │administrare│/ Dat cu │imobil)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/ concesiune│titlu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratuit │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Dec. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31/1984, │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │ │Ţara: │ │ │CP. │ │ │ │
│ │ │ │construită │ │România,│ │ │Vaslui, │ │ │ │
│ │ │ │= P - 47,00│ │judeţul:│ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │mp; │ │Vaslui, │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │ │MRJ │ │ │nr. 295/ │ │ │ │
│155995│8.25.02 │Casă │desfăşurată│ │comuna │1984 │4.493 │2011, │În │ │Imobil │
│ │ │supraveghetor│= 47,00 mp;│ │Muntenii│ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │Regim de │ │de Jos, │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │înălţime = │ │str. │ │ │nr. 1.106/│ │ │ │
│ │ │ │P, CF = │ │Avicola │ │ │2012, │ │ │ │
│ │ │ │71152-C9 │ │nr. 2 │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 416/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2016 │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Dec. nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │31/1984, │ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │ │Ţara: │ │ │CP. │ │ │ │
│ │ │ │construită │ │România,│ │ │Vaslui, │ │ │ │
│ │ │ │= P - │ │judeţul:│ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │294,00 mp; │ │Vaslui, │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │Suprafaţa │ │MRJ │ │ │nr. 295/ │ │ │ │
│155996│8.25.02 │Îngrăşătorie │desfăşurată│ │comuna │1994 │20.727 │2011, │În │ │Imobil │
│ │ │porci │= 294,00 │ │Muntenii│ │ │Hotărârea │administrare│ │ │
│ │ │ │mp; │ │de Jos, │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │Regim de │ │str. │ │ │nr. 1.106/│ │ │ │
│ │ │ │înălţime = │ │Avicola │ │ │2012, │ │ │ │
│ │ │ │P, CF = │ │nr. 2 │ │ │Hotărârea │ │ │ │
│ │ │ │71152-C7 │ │ │ │ │Guvernului│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 416/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2016 │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilelor aflate în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

┌────┬──────┬───────────┬─────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Anul │ │Valoarea│Persoana │
│Nr. │Nr. │Codul de │Denumirea │Adresa │dobândirii│Descrierea │de │juridică care│
│crt.│M.F. │clasificare│imobilului │imobilului│/dării în │tehnică │inventar│administrează│
│ │ │ │ │ │folosinţă │ │(în lei)│bunul │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │România, │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │= P - 47,00│ │ │
│ │ │ │ │Vaslui, │ │mp; │ │ │
│ │ │ │Casă │MRJ comuna│ │Suprafaţa │ │Penitenciar │
│1 │155995│8.25.02 │supraveghetor│Muntenii │1984 │desfăşurată│4.493 │Vaslui - CUI │
│ │ │ │ │de Jos, │ │= 47,00 mp;│ │4446325 │
│ │ │ │ │str. │ │Regim de │ │ │
│ │ │ │ │Avicola │ │înălţime = │ │ │
│ │ │ │ │nr. 2 │ │P, CF = │ │ │
│ │ │ │ │ │ │71152-C9 │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │România, │ │construită │ │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │= P - │ │ │
│ │ │ │ │Vaslui, │ │294,00 mp; │ │ │
│ │ │ │Îngrăşătorie │MRJ comuna│ │Suprafaţa │ │Penitenciar │
│2 │155996│8.25.02 │porci │Muntenii │1994 │desfăşurată│20.727 │Vaslui - CUI │
│ │ │ │ │de Jos, │ │= 294,00 │ │4446325 │
│ │ │ │ │str. │ │mp; Regim │ │ │
│ │ │ │ │Avicola │ │de înălţime│ │ │
│ │ │ │ │nr. 2 │ │= P, CF = │ │ │
│ │ │ │ │ │ │71152-C7 │ │ │
└────┴──────┴───────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016