Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 405 din 7 aprilie 2021  pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 405 din 7 aprilie 2021 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 363 din 8 aprilie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi de finanţare a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Departamentului pentru dezvoltare durabilă.
    (2) Suma de 3.000 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, de către Departamentul pentru dezvoltare durabilă.

    ART. 2
    (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) pe baza propunerii însuşite din punctul de vedere al oportunităţii şi necesităţii de consilierul de stat al prim-ministrului desemnat să coordoneze Departamentul pentru dezvoltare durabilă şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic şi juridic.
    (2) Departamentul pentru dezvoltare durabilă justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale avizate de consilierul de stat şi aprobate de ordonatorul principal de credite.
    (3) La solicitările Departamentului pentru dezvoltare durabilă, însuşite de către conducătorii acestor structuri şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1) şi (2).
    (4) Pentru sumele avansate potrivit alin. (3), beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau acţiunilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2021.
    (5) Departamentul pentru dezvoltare durabilă poate utiliza fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) şi pentru finanţări nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologiile privind regimul de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor menţionate în anexă, elaborate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă şi avizate de direcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Sergiu-Horia Hossu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 7 aprilie 2021.
    Nr. 405.
    ANEXA 1

    REPARTIZAREA ŞI UTILIZAREA PARŢIALĂ
    a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021
    ART. 1
    Suma de 2.000 mii lei prevăzută la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare“ din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni realizate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă, independent sau în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) organizarea şi participarea la proiecte, acţiuni, evenimente de comunicare şi/sau campanii de informare publică şi promovare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, a Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, imaginii şi intereselor româneşti, desfăşurate în ţară şi peste hotare;
    b) organizarea de consultări şi dezbateri publice, de evenimente şi campanii de comunicare şi informare referitoare la strategii, programe şi politici publice guvernamentale şi/sau subiecte şi teme de actualitate în plan intern şi/sau european/internaţional, precum şi de acţiuni destinate diseminării informaţiilor de interes public privind actul de guvernare şi politicile guvernamentale;
    c) achiziţionarea unor sondaje de opinie, studii, evaluări, rapoarte şi analize de politici publice şi strategii pentru optimizarea programelor şi strategiilor guvernamentale, inclusiv în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea gradului de implementare a Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 şi, respectiv, sprijinirea liberului acces la informaţii de interes public în domeniul dezvoltării durabile şi sporirea capacităţii de colaborare între instituţiile publice centrale şi locale, mediul academic, activitatea de cercetare, mediul de afaceri şi organizaţiile neguvernamentale pentru implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă în România;
    d) achiziţionarea unor programe şi aplicaţii informatice, baze de date, rapoarte/analize interne şi internaţionale în domenii de interes guvernamental, inclusiv pentru promovarea şi conştientizarea importanţei dezvoltării durabile;
    e) achiziţionarea/realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate a unor materiale de prezentare şi promovare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, a Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, precum şi a unor materiale de promovare şi informare internă cu privire la politicile şi strategiile guvernamentale şi la politicile UE (cărţi, broşuri, publicaţii periodice, enciclopedii, dicţionare, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale şcolare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, afişe, hărţi, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede şi medalii comemorative şi/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiţionale, instrumente muzicale, drapele, steguleţe, uniforme de diverse tipuri, piese de recuzită şi obiecte de vestimentaţie, materiale sportive, materiale promoţionale şi alte materiale);
    f) organizarea, finanţarea şi participarea la seminare, colocvii, schimburi de experienţă, vizite de documentare, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, workshopuri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, evenimente publice şi reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, inclusiv acţiuni şi proiecte organizate de instituţii UE, ONU şi alte instituţii naţionale şi internaţionale sau organisme asociate acestora, pe tema politicilor publice guvernamentale, a promovării actului de guvernare, implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă şi a susţinerii comunicării europene;
    g) sprijinirea unor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, periodice, tipărituri etc.) în scopul asigurării informării publice cu privire la politicile şi strategiile guvernamentale şi la politicile UE şi ONU şi al susţinerii proiectelor şi acţiunilor de promovare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă, a Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, a culturii, identităţii şi intereselor româneşti, în ţară şi peste hotare;
    h) realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate a unor publicaţii, reviste, broşuri, în format tipărit sau online, pentru promovarea internă şi internaţională a stadiului implementării în România a Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 în baza Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă şi a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă;
    i) susţinerea financiară a unor activităţi, acţiuni, conferinţe, seminare, workshopuri, reuniuni şi alte manifestări desfăşurate în cadrul implementării de proiecte finanţate din fonduri bugetare, fonduri europene nerambursabile, alte fonduri nerambursabile, precum şi în contextul exercitării de către România a preşedinţiei unor organisme europene şi/sau internaţionale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    j) susţinerea financiara a proiectelor iniţiate de departament, independent sau în colaborare cu alte autorităţi publice centrale, instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii, naţionale şi internaţionale, în scopul implementării şi promovării Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 şi a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă;
    k) susţinerea calităţii de membru (membership) în organizaţiile internaţionale la care România aderă sau este parte prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă, prin plata cotizaţiilor şi a altor cheltuieli şi/sau obligaţii financiare;
    l) alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform reglementărilor legale în vigoare.


    ART. 2
    Suma de 1.000 mii lei prevăzută la lit. d) „Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural“ din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni realizate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă, inclusiv a proiectelor şi acţiunilor realizate în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme şi organizaţii internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) acţiuni cu caracter ştiinţific, social-cultural şi educativ, inclusiv acţiuni şi proiecte desfăşurate în ţară sau în străinătate şi dedicate marcării unor evenimente semnificative pentru dezvoltarea durabilă, în România şi la nivel global;
    b) susţinerea şi implementarea de programe, proiecte, acţiuni şi activităţi desfăşurate în ţară sau în străinătate şi dedicate promovării unor evenimente semnificative pentru politicile şi strategiile naţionale şi internaţionale de dezvoltare durabilă;
    c) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziţii, festivaluri, spectacole, evenimente publice desfăşurate în ţară şi în străinătate şi având ca obiectiv promovarea unor măsuri, proiecte, programe şi strategii guvernamentale de interes naţional, european şi global, inclusiv sprijinirea procesului de reformă a administraţiei publice din România şi dezvoltarea colaborării cu mediul asociativ;
    d) sprijinirea unor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, periodice, tipărituri etc.) în scopul promovării dezvoltării durabile, culturii, identităţii naţionale şi intereselor româneşti, în ţară şi peste hotare, inclusiv în cadrul unor proiecte cu caracter ştiinţific şi/sau social-cultural desfăşurate în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale;
    e) sprijinirea dotării şcolilor, catedrelor şi bibliotecilor folosite şi/sau frecventate de vorbitori de limbă română în terţe state cu materiale de promovare a dezvoltării durabile, limbii şi culturii române, prin achiziţia şi distribuirea de astfel de materiale (cărţi, dicţionare, albume, enciclopedii, manuale şcolare, atlase, hărţi, CD-uri, DVD-uri şi altele) către autorităţile abilitate ale ţărilor respective, conform acordurilor bilaterale încheiate cu statele în cauză;
    f) organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni, proiecte, studii, evaluări şi analize de politici publice şi strategii guvernamentale, care pot fi desfăşurate inclusiv în colaborare cu organisme private, structuri de tip asociativ şi instituţii din ţară şi din străinătate;
    g) invitarea în România a reprezentanţilor unor instituţii academice şi de cercetare, a unor experţi şi consultanţi în domeniile de activitate specifice Departamentului pentru dezvoltare durabilă, a reprezentanţilor unor instituţii de media, ai unor organizaţii neguvernamentale internaţionale, instituţii europene sau state membre UE, instituţii ONU sau state membre ONU;
    h) susţinerea financiară a unor activităţi, acţiuni, conferinţe, seminare, workshopuri, reuniuni şi alte manifestări desfăşurate în cadrul implementării de proiecte finanţate din fonduri bugetare, fonduri europene nerambursabile şi alte fonduri nerambursabile;
    i) realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate a unor publicaţii, reviste, broşuri, în format tipărit sau online, pentru promovarea dezvoltării durabile, culturii, identităţii naţionale şi intereselor româneşti, în ţară şi peste hotare, inclusiv în cadrul unor proiecte cu caracter ştiinţific şi/sau social-cultural desfăşurate în parteneriat cu organizaţii neguvernamentale;
    j) alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform reglementărilor legale în vigoare.


    ART. 3
    Pentru proiectele şi acţiunile cuprinse la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, Departamentul pentru dezvoltare durabilă poate acoperi următoarele cheltuieli:
    a) cazare, transport şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfăşoară activităţi specifice Departamentului pentru dezvoltare durabilă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Departamentului pentru dezvoltare durabilă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în structurile pentru care Departamentul pentru dezvoltare durabilă asigură secretariatul permanent, conform reglementărilor legale în vigoare;
    b) cazare, transport, diurnă şi diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului care desfăşoară activităţi specifice Departamentului pentru dezvoltare durabilă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Departamentului pentru dezvoltare durabilă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în structurile pentru care Departamentul pentru dezvoltare durabilă asigură secretariatul permanent conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) masă, în barem de 120 lei/zi/persoană, trataţii (apă, ceai şi/sau cafea), la un barem de 20 lei/zi/persoană, cazare în regim de maximum 3 stele în structuri de cazare turistice, pentru participanţii la acţiunile şi proiectele realizate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte structuri, instituţii şi/sau organizaţii din ţară sau străinătate, conform reglementărilor legale în vigoare;
    d) trataţii, la un barem de 20 lei/zi/persoană, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţii din ţară sau străinătate, oferite de consilierul de stat coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;
    e) cazare, transport intern şi internaţional, trataţii şi masă oficială pentru participanţii la acţiunile (workshopuri, conferinţe, vizite de studiu etc.) şi proiectele realizate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă, inclusiv cele realizate în parteneriat cu alte instituţii şi/sau organizaţii din ţară sau străinătate, transport intern şi internaţional pentru diverse echipamente şi materiale (costume, decoruri, instrumente, aparatură tehnică, exponate) necesare pentru desfăşurarea acţiunilor şi proiectelor menţionate;
    f) bilete de acces şi taxe de participare la diverse conferinţe, reuniuni, summituri, congrese, seminare, spectacole, concursuri, programe de formare profesională desfăşurate în ţară şi în străinătate şi alte evenimente şi manifestări desfăşurate în ţară sau în străinătate, bilete de acces şi taxe de vizitare a unor obiective cultural-turistice şi de interes din punctul de vedere al dezvoltării durabile - din România sau din străinătate, taxe poştale, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale, poliţe de asigurare pentru obiecte de artă, exponate muzeale şi artefacte culturale aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice;
    g) onorarii pentru prestaţii artistice, social-culturale şi ştiinţifice, respectiv pentru solişti, interpreţi de muzică (voce), instrumentişti (violonişti, pianişti etc.), şefi de orchestră, şefi de partidă, compozitori, autori de texte/cantautori, dirijori, concertmaiştri, ilustratori muzicali, coordonatori muzicali, coordonatori artistici, coregrafi, balerini, dansatori, performeri, membri şi coordonatori ai unor formaţii corale, actori profesionişti sau amatori, regizori, regizori scenă, scenarişti, recuziteri şi alt personal tehnico-administrativ asociat activităţilor cultural-artistice, scriitori, poeţi, artişti plastici şi vizuali (pictori, sculptori, desenatori, graficieni, fotografi, operatori şi editori video şi multimedia etc.), muzeografi, ghizi, custozi de manifestări artistice, pedagogi muzeali, decoratori, alţi specialişti şi creatori în domeniul artei şi culturii, inclusiv artişti şi meşteri populari, artizani şi meşteşugari, precum şi pentru specialişti în domeniul dezvoltării durabile, lectori şi conferenţiari, alţi specialişti şi experţi aparţinând societăţii civile sau mediului de afaceri invitaţi să susţină conferinţe şi prelegeri publice în domeniile în care sunt recunoscuţi ca specialişti, în limita maximă a sumei de 15.000 lei brut/persoană;
    h) achiziţia de servicii de realizare a unor sondaje de opinie, studii, cercetări, consultanţă, analize şi evaluări de strategii, programe şi politici publice, achiziţia de abonamente la publicaţii din ţară şi din străinătate, achiziţia de servicii de consultanţă pentru scrierea cererilor de finanţare, pentru elaborarea caietelor de sarcini, achiziţia de servicii de realizare de campanii de informare publică şi promovare a imaginii în ţară şi în străinătate, achiziţia de servicii de consultanţă şi de realizare şi administrare site-uri de internet, achiziţia de consultanţă pentru realizarea programelor, aplicaţiilor şi sistemelor informatice, achiziţia de sisteme, programe şi aplicaţii informatice, achiziţia de servicii de promovare în media (presă scrisă, presă on-line, radio, televiziune) a activităţilor Departamentului pentru dezvoltare durabilă şi temelor care derivă din Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, precum şi din orice alte politici şi strategii sectoriale ale Guvernului în acest domeniu, având ca obiectiv stimularea dezbaterii publice privind dezvoltarea durabilă a României;
    i) achiziţia de servicii de promovare în media (presă scrisă, presă on-line, radio, televiziune) a activităţilor Departamentului pentru dezvoltare durabilă, inclusiv promovarea temelor care derivă din Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, precum şi din orice alte politici şi strategii sectoriale ale Guvernului;
    j) achiziţia de filme documentare, filme artistice, filme de scurtmetraj, filme de animaţie, filme de promovare şi videoclipuri pe diverse suporturi (casete, peliculă, CD, DVD, flash-uri USB ş.a.), precum şi achiziţia de servicii de producţie şi conexe destinate realizării unor astfel de materiale audiovideo, inclusiv în cadrul unor parteneriate încheiate cu instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale, respectiv achiziţia de servicii de multiplicare şi distribuire a producţiilor şi materialelor menţionate mai sus, în ţară şi în străinătate;
    k) achiziţia, realizarea, editarea, traducerea, tipărirea, multiplicarea şi difuzarea în ţară şi în străinătate de materiale de promovare şi obiecte promoţionale: cărţi, broşuri, publicaţii periodice, dicţionare, enciclopedii, pliante, albume, albume foto, manuale, manuale şcolare, tipărituri, bannere, pixuri, stilouri, obiecte de papetărie, afişe, hărţi, atlase, agende, calendare, compact-discuri, DVD-uri, insigne, monede şi medalii comemorative şi/sau aniversare, produse filatelice, obiecte de artizanat, obiecte decorative, tablouri, produse culinare tradiţionale, instrumente muzicale, drapele, steguleţe, uniforme de diverse tipuri, costume populare, piese de recuzită, obiecte de vestimentaţie, materiale şi echipamente sportive, materiale promoţionale şi alte materiale;
    l) achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv chirie, servicii de organizare a evenimentelor, conferinţelor, expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, festivalurilor, spectacolelor, congreselor şi a altor manifestări publice, servicii fotografice şi video profesionale şi de procesare şi editare foto/video, servicii de scriere/printare şi multiplicare multimedia (pe CD, DVD şi alte suporturi digitale), servicii de traducere (text, simultană, subtitrare), servicii de închiriere sală şi/sau standuri la diverse manifestări, conferinţe, seminare etc. şi de amenajare şi decorare a spaţiilor unde acestea se desfăşoară, achiziţia echipamentelor şi materialelor informatice şi de birotică şi închirierea aparaturii tehnice necesare desfăşurării manifestărilor respective, pentru evenimente organizate în ţară sau în străinătate, precum şi achiziţia altor servicii şi bunuri mobile pentru buna desfăşurare a altor activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform reglementărilor legale în vigoare;
    m) premii pentru elevi şi tineri care participă la concursuri tematice organizate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă, acordate în limita a maximum 2.000 lei/premiu;
    n) contribuţii voluntare la organisme, organizaţii internaţionale, regionale şi naţionale, precum şi cotizaţii şi alte obligaţii financiare necesare pentru susţinerea calităţii de membru (membership) în organizaţiile internaţionale la care România aderă sau este parte, cu scopul strategic de sprijinire a implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă;
    o) premii în limita a maximum 25.000 lei pentru concursuri de idei pentru promovarea conceptului de dezvoltare durabilă;
    p) burse de studiu la universităţi din ţară, în cuantum de maximum 7.200 lei anual, divizate lunar, sau din afara ţării, în cuantum de maximum 38.000 lei anual, divizate lunar, acordate ca premii la concursurile tematice organizate de Departamentul pentru dezvoltare durabilă;
    q) alte categorii de cheltuieli necesare şi oportune îndeplinirii acţiunilor specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale şi al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, conform reglementărilor legale în vigoare.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016