Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 393 din 31 martie 2021  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 393 din 31 martie 2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 370 din 9 aprilie 2021
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 963/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“, judeţul Giurgiu,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a proiectului tehnic.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), aflate pe raza municipiului Giurgiu şi a localităţii Frăteşti din judeţul Giurgiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de legătură DN 5-Şoseaua de Centură-Pod Prieteniei km 61 + 400“, aflate pe raza municipiului Giurgiu şi a localităţii Frăteşti din judeţul Giurgiu, sunt în cuantum total de 2.209 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport Rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 - „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 31 martie 2021.
    Nr. 393.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe amplasamentul suplimentar,
    care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Drum de legătură DN 5 - Şoseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61 + 400“, aflate pe raza municipiului Giurgiu
    şi a localităţii Frăteşti din judeţul Giurgiu, proprietarii sau deţinătorii acestora,
    precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────┬────────────┬───────────────┬──────────┬─────────────────────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │Numele şi prenumele │ │ │ │Numărul │ │Suprafaţa │Suprafaţa │Valoarea │
│Nr. │ │Unitatea │proprietarului/ │Tarlaua │Categoria│Intravilan/ │cadastral │Numărul │totală a │terenului │despăgubirii │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială │deţinătorului │/ │de │Extravilan │/ Numărul │cărţii │imobilului │expropriat│conform Legii │
│ │ │ │imobilului │Parcela │folosinţă│ │topo │funciare │(mp) │(mp) │nr. 255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│1 │Giurgiu│Giurgiu │Rădulescu Viorel │T22/2 │Arabil │Intravilan │ │ │2.500 │371 │48.450 │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│2 │Giurgiu│Giurgiu │Moştenitor Teodorescu│T22/2, │Arabil │Intravilan │ │ │4.500 │896 │117.012 │
│ │ │ │Elena │P43 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│3 │Giurgiu│Giurgiu │Municipiul Giurgiu - │T22/2, │Arabil │Intravilan │ │ │1.100 │73 │9.533 │
│ │ │ │domeniul privat │P49 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│4 │Giurgiu│Giurgiu │Dobre M. Ion │T22/2, │Arabil │Intravilan │ │ │5.000 │46 │6.007 │
│ │ │ │ │P14 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│5 │Giurgiu│Giurgiu │Moştenitor Oprea │T22/2, │Arabil │Intravilan │ │ │8.300 │1.233 │161.022 │
│ │ │ │Gheorghe │P13 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│6 │Giurgiu│Giurgiu │Rusu Fanica │T21/2 │Arabil │Intravilan │39732 │ │2.500 │153 │19.981 │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│7 │Giurgiu│Giurgiu │Dragne Floarea │T22/2, │Arabil │Intravilan │34577 │34577 │1.500 │140 │18.283 │
│ │ │ │ │P46 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│8 │Giurgiu│Giurgiu │Stancu Florica │T22/2, │Arabil │Intravilan │ │ │1.500 │155 │20.242 │
│ │ │ │ │P47 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│9 │Giurgiu│Giurgiu │Florescu Vasilica │T22/2, │Arabil │Intravilan │ │ │1.100 │138 │18.022 │
│ │ │ │ │P48 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│10 │Giurgiu│Giurgiu │Municipiul Giurgiu - │T22/2, │Arabil │Intravilan │ │ │1.550 │321 │41.920 │
│ │ │ │domeniul privat │P50 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│11 │Giurgiu│Giurgiu │Lazăr Alin (defunct │T22/2, │Arabil │Intravilan │ │ │2.500 │81 │10.578 │
│ │ │ │Găman Mariana) │P37 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Popa Ciprian Adrian │T22/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Giurgiu│Giurgiu │(defunct Tâncabă │P32 │Arabil │Intravilan │ │ │3.500 │1 │131 │
│ │ │ │Stratică) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│13 │Giurgiu│Giurgiu │S.C. COSMOPOLIDAN │T22/1 │Arabil │Intravilan │30629 │30629 │80.051 │123 │16.063 │
│ │ │ │INVESTMENTS - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│14 │Giurgiu│Giurgiu │S.C. COSMOPOLIDAN │T22/1 │Arabil │Intravilan │30629 │30629 │80.051 │44 │5.746 │
│ │ │ │INVESTMENTS - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│15 │Giurgiu│Giurgiu │Berbec Georgeta │T22/1, │Arabil │Intravilan │38771 │ │10.000 │690 │90.109 │
│ │ │ │ │P8 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│16 │Giurgiu│Giurgiu │Lungu Petrică │T21/2, │Arabil │Intravilan │30758 │ │6.667 │292 │38.133 │
│ │ │ │ │P1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│17 │Giurgiu│Giurgiu │Lungu Marin │T21/2, │Arabil │Intravilan │30524 │ │6.667 │450 │58.767 │
│ │ │ │ │P1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│18 │Giurgiu│Giurgiu │Municipiul Giurgiu - │T21/1, │Arabil │Intravilan │ │ │456 │506 │66.080 │
│ │ │ │domeniul privat │P45 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│19 │Giurgiu│Giurgiu │Spoială │T21/2, │Arabil │Intravilan │40968 │ │14.268 │558 │72.871 │
│ │ │ │Florina-Aurelia │P1/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│20 │Giurgiu│Giurgiu │Lungu Marin │T21/2, │Arabil │Intravilan │30524 │30524 │6.667 │524 │68.431 │
│ │ │ │ │P1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│21 │Giurgiu│Giurgiu │Spoială │T21/2, │Arabil │Intravilan │40968 │ │14.268 │1.835 │239.639 │
│ │ │ │Florina-Aurelia │P1/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│22 │Giurgiu│Giurgiu │Spoială │T21/2, │Arabil │Intravilan │40968 │ │14.268 │256 │33.432 │
│ │ │ │Florina-Aurelia │P1/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Defunct Ralita │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │Giurgiu│Giurgiu │Constantin, │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │3.500 │10 │1.306 │
│ │ │ │moştenitor Caraiman │P4 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabriel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│24 │Giurgiu│Giurgiu │Chiran Ion │T22/1, │Arabil │Intravilan │ │ │5.000 │13 │1.698 │
│ │ │ │ │P42 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│25 │Giurgiu│Giurgiu │Brătan Dumitru │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │4.500 │3 │392 │
│ │ │ │ │P6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Defunct Găman │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │Giurgiu│Giurgiu │Mariana, moştenitor │P7 │Arabil │Intravilan │ │ │2.500 │3 │392 │
│ │ │ │Lazăr Silviu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Defunct Tâncabă │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │Giurgiu│Giurgiu │Stratica, moştenitor │P8 │Arabil │Intravilan │ │ │1.500 │2 │261 │
│ │ │ │Popa Ciprian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│28 │Giurgiu│Giurgiu │Alexandru Ion │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │1.500 │2 │261 │
│ │ │ │ │P9 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Iosif Viorica │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │Giurgiu│Giurgiu │(defunct Iosif Ion, │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │5.000 │10 │1.306 │
│ │ │ │moştenitor Iosif │P10 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iulian Marius) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┴─────────────────┬───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Gheorghiceanu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │Giurgiu │Giurgiu │Anghilina (cumpărat │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │2.500 │4 │522 │
│ │ │ │de la Dermegiu │P11 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Victoria) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│31 │Giurgiu │Giurgiu │Marciu Mircea, Marciu│T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │3.000 │3 │392 │
│ │ │ │Severus │P12 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│32 │Giurgiu │Giurgiu │Urda Ioana │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │5.000 │3 │392 │
│ │ │ │ │P13 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│33 │Giurgiu │Giurgiu │Urdă Ioana │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │5.000 │2 │261 │
│ │ │ │ │P14 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Defunct Tonca │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │Giurgiu │Giurgiu │Cristache, moştenitor│P19 │Arabil │Intravilan │ │ │5.000 │2 │261 │
│ │ │ │Tiron Viorica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Defunct Tonca │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │Giurgiu │Giurgiu │Cristache, moştenitor│P19A │Arabil │Intravilan │ │ │5.000 │23 │3.004 │
│ │ │ │Păunescu Mirela │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│36 │Giurgiu │Giurgiu │Velicu Gică │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │2.500 │20 │2.612 │
│ │ │ │ │P20 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Danilov Victor │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│37 │Giurgiu │Giurgiu │(cumpărat de la Bici │P21 │Arabil │Intravilan │ │ │2.000 │27 │3.526 │
│ │ │ │Elena) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│38 │Giurgiu │Giurgiu │Moştenitor Bici │T21/2 │Arabil │Intravilan │ │ │1.000 │2 │261 │
│ │ │ │Teodor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│39 │Giurgiu │Giurgiu │Municipiul Giurgiu - │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │400 │17 │2.220 │
│ │ │ │domeniul privat │P31 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│40 │Giurgiu │Giurgiu │Drăghia Rădiţa │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │1.500 │22 │2.873 │
│ │ │ │ │P22 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│41 │Giurgiu │Giurgiu │Rusovici Ştefan │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │2.500 │40 │5.224 │
│ │ │ │ │P23 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│42 │Giurgiu │Giurgiu │Dumitru Mitică │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │1.500 │25 │3.265 │
│ │ │ │ │P24 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│43 │Giurgiu │Giurgiu │Mehmet Iuseim │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │1.500 │48 │6.268 │
│ │ │ │ │P26 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Ionescu Marian │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │Giurgiu │Giurgiu │(cumpărat de la │P28 │Arabil │Intravilan │5912 │ │1.200 │53 │6.921 │
│ │ │ │Hassan Vasilica) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │David Nicuşor, Prodan│T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │Giurgiu │Giurgiu │Marian (cumpărat de │P30 │Arabil │Intravilan │6370 │ │10.000 │54 │7.052 │
│ │ │ │la Anghel Daniel) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │David Nicuşor, Prodan│T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│46 │Giurgiu │Giurgiu │Marian (cumpărat de │P30 │Arabil │Intravilan │6370 │ │10.000 │858 │112.049 │
│ │ │ │la Anghel Daniel) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│47 │Giurgiu │Giurgiu │Vasiliu Georgeta │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │2.500 │1 │131 │
│ │ │ │ │P18 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Defunct Tonca │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │Giurgiu │Giurgiu │Cristache, moştenitor│P19 │Arabil │Intravilan │ │ │5.000 │26 │3.395 │
│ │ │ │Tiron Viorica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Defunct Tonca │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│49 │Giurgiu │Giurgiu │Cristache, moştenitor│P19A │Arabil │Intravilan │ │ │5.000 │41 │5.354 │
│ │ │ │Păunescu Mirela │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│50 │Giurgiu │Giurgiu │Velicu Gică │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │2.500 │22 │2.873 │
│ │ │ │ │P20 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Danilov Victor │T21/2, │ │ │ │ │ │ │ │
│51 │Giurgiu │Giurgiu │(cumpărat de la Bici │P21 │Arabil │Intravilan │ │ │2.000 │24 │3.134 │
│ │ │ │Elena) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│52 │Giurgiu │Giurgiu │Municipiul Giurgiu - │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │400 │20 │2.612 │
│ │ │ │domeniul privat │P31 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│53 │Giurgiu │Giurgiu │Drăghia Rădiţa │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │1.500 │29 │3.787 │
│ │ │ │ │P22 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│54 │Giurgiu │Giurgiu │Rusovici Ştefan │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │2.500 │57 │7.444 │
│ │ │ │ │P23 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│55 │Giurgiu │Giurgiu │Dumitru Mitică │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │1.500 │33 │4.310 │
│ │ │ │ │P24 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│56 │Giurgiu │Giurgiu │Mehmet Iuseim │T21/2, │Arabil │Intravilan │ │ │1.500 │5 │653 │
│ │ │ │ │P26 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│57 │Giurgiu │Giurgiu │S.C. CERAMICA IMPEX -│T21, P4 │Arabil │Intravilan │33094 │33094 │9.662 │7 │914 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│58 │Giurgiu │Giurgiu │S.C. CERAMICA IMPEX -│T21, P4 │Arabil │Intravilan │33094 │33094 │9.662 │6 │784 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│59 │Giurgiu │Giurgiu │Municipiul Giurgiu - │Str. │Arabil │Intravilan │ │ │1.577 │1.577 │205.946 │
│ │ │ │domeniul privat │Unirii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│60 │Giurgiu │Giurgiu │Pieleanu Valeriu │Str. │Arabil │Intravilan │36743 │36743 │5.088 │9 │1.106 │
│ │ │ │ │Unirii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│61 │Giurgiu │Giurgiu │Municipiul Giurgiu - │Str. │Arabil │Intravilan │41037 │38352 │75.000 │1.044 │128.320 │
│ │ │ │domeniul privat │Unirii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│62 │Giurgiu │Giurgiu │Municipiul Giurgiu - │Str. │Arabil │Intravilan │41036 │38352 │42.537 │289 │37.741 │
│ │ │ │domeniul privat │Unirii │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│63 │Giurgiu │Giurgiu │S.C. OMV PETROM │Giurgiu │Arabil │Intravilan │30061 │30061 │4.121 │2 │261 │
│ │ │ │MARKETING - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┴─────┬───────────┴─────┬───┴──┬─────────┴─────┬─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│64 │Giurgiu │Giurgiu │S.C. SUNNY - S.R.L. │Giurgiu │Arabil│Intravilan │30063 │30063 │1.622 │11 │2.295 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│65 │Giurgiu │Giurgiu │Municipiul Giurgiu - │T22/1 │Arabil│Intravilan │ │ │9.850 │297 │38.786 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│66 │Giurgiu │Giurgiu │Lungu Gherghina │T22/1, │Arabil│Intravilan │ │ │2.900 │329 │42.965 │
│ │ │ │ │P25 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│67 │Giurgiu │Giurgiu │Moştenitor Naipeanu │T21/1, │Arabil│Intravilan │ │ │10.000 │2.093 │273.332 │
│ │ │ │Vasile │P41 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│68 │Giurgiu │Giurgiu │Municipiul Giurgiu - │T21/1 │Arabil│Intravilan │ │ │850 │64 │8.358 │
│ │ │ │domeniul privat │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│69 │Giurgiu │Giurgiu │Municipiul Giurgiu - │T21/2, │Arabil│Intravilan │ │ │1.265 │35 │4.571 │
│ │ │ │domeniul privat │P32 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│70 │Giurgiu │Frăteşti │EUROBANK ERGASIAS - S.A. │T46 │Arabil│Extravilan │31145 │31145 │4.000 │14 │145 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│71 │Giurgiu │Frăteşti │Popa Petruş │T46 │Arabil│Extravilan │33050 │33050 │5.000 │21 │217 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│72 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Petre │T46 │Arabil│Extravilan │ │ │4.803 │8 │83 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│73 │Giurgiu │Frăteşti │S.C. LOSAN ROMANIA - │T46 │Arabil│Extravilan │31765 │31765 │15.000 │38 │393 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│74 │Giurgiu │Frăteşti │administrativ-teritorială │T84 │Arabil│Extravilan │33096 │33096 │17.000 │14 │145 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│75 │Giurgiu │Frăteşti │Dima Ştefan │T84 │Arabil│Extravilan │32110 │32110 │24.420 │423 │4.371 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│76 │Giurgiu │Frăteşti │administrativ-teritorială │T84 │Arabil│Extravilan │33096 │33096 │17.000 │2 │21 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│77 │Giurgiu │Frăteşti │S.C. LOSAN ROMANIA - │T46 │Arabil│Extravilan │32042 │32042 │- │56 │579 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Bobirică M. Maria, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│78 │Giurgiu │Frăteşti │Nicolae Stela, Bobirică │T84 │Arabil│Extravilan │31835 │31835 │6.600 │5 │52 │
│ │ │ │Stana, Deliu Nidelea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│79 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Niţu │T51, P63/ │Arabil│Extravilan │30179 │30179 │3.573 │152 │1.571 │
│ │ │ │Dobre │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Bobirică M. Maria, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│80 │Giurgiu │Frăteşti │Nicolae Stela, Bobirică │T84 │Arabil│Extravilan │31835 │31835 │6.600 │285 │2.945 │
│ │ │ │Stana, Deliu Nidelea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│81 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Ioniţă │T84 │Arabil│Extravilan │30180 │ │8.471 │206 │2.129 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│82 │Giurgiu │Frăteşti │Niculescu Ion, Niculescu │T84 │Arabil│Intravilan │31407 │31407 │1.500 │12 │124 │
│ │ │ │Mariana Lavinia │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│83 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Niţu │T51, P63/ │Arabil│Extravilan │30179 │30179 │3.573 │63 │651 │
│ │ │ │Dobre │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│84 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Ioniţă │T84 │Arabil│Extravilan │30180 │ │8.471 │216 │2.232 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│85 │Giurgiu │Frăteşti │Pană Dănuţ Cătălin │T84 │Arabil│Extravilan │31839 │31839 │7.500 │380 │3.927 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│86 │Giurgiu │Frăteşti │Matache N. Constanţa │T84 │Arabil│Extravilan │31852 │31852 │9.000 │208 │2.149 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│87 │Giurgiu │Frăteşti │Bălăn Anghel Florin │T84, P2 │Arabil│Intravilan │31000 │31000 │1.500 │1 │10 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Bobirică M. Maria, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│88 │Giurgiu │Frăteşti │Nicolae Stela, Bobirică │T84 │Arabil│Extravilan │31835 │31835 │6.600 │165 │1.705 │
│ │ │ │Stana, Deliu Nidelea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│89 │Giurgiu │Frăteşti │Pană Dănuţ Cătălin │T84 │Arabil│Extravilan │31839 │31839 │7.500 │22 │227 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Bobirică M. Maria, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│90 │Giurgiu │Frăteşti │Nicolae Stela, Bobirică │T84 │Arabil│Extravilan │31835 │31835 │6.600 │230 │2.377 │
│ │ │ │Stana, Deliu Nidelea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│91 │Giurgiu │Frăteşti │Matache N. Constanţa │T84 │Arabil│Extravilan │31852 │31852 │9.000 │851 │8.794 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│92 │Giurgiu │Frăteşti │Bonteanu Maria │T84 │Arabil│Extravilan │31837 │31837 │14.000 │590 │6.097 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│93 │Giurgiu │Frăteşti │Bonteanu Maria │T84 │Arabil│Extravilan │31837 │31837 │14.000 │714 │7.378 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│94 │Giurgiu │Frăteşti │Ghiţă D. Maria │T84 │Arabil│Extravilan │31834 │31834 │6.777 │255 │2.635 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│95 │Giurgiu │Frăteşti │Bălănică Ion │T84 │Arabil│Extravilan │31854 │31854 │13.047 │40 │413 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│96 │Giurgiu │Frăteşti │Ghiţă D. Maria │T84 │Arabil│Extravilan │31834 │31834 │6.777 │101 │1.044 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│97 │Giurgiu │Frăteşti │Ghiţă D. Maria │T84 │Arabil│Extravilan │31834 │31834 │6.777 │77 │796 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│98 │Giurgiu │Frăteşti │Bălănică Ion │T84 │Arabil│Extravilan │31854 │31854 │13.047 │208 │2.149 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│99 │Giurgiu │Frăteşti │Bălănică Ion │T84 │Arabil│Extravilan │31854 │31854 │13.047 │53 │548 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│100 │Giurgiu │Frăteşti │Dragomir Maria │T84 │Arabil│Extravilan │31833 │31833 │5.159 │70 │723 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Dragomir Tudora, Dragomir │ │ │ │ │ │ │ │ │
│101 │Giurgiu │Frăteşti │Milică Gigel, Dragomir │T84 │Arabil│Extravilan │31668 │31668 │5.000 │49 │506 │
│ │ │ │Cristinel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│102 │Giurgiu │Frăteşti │Dragomir Maria │T84 │Arabil│Extravilan │31833 │31833 │5.159 │15 │155 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│103 │Giurgiu │Frăteşti │Dragomir Maria │T84 │Arabil│Extravilan │31838 │31838 │3.231 │17 │176 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Dragomir Tudora, Dragomir │ │ │ │ │ │ │ │ │
│104 │Giurgiu │Frăteşti │Milică Gigel, Dragomir │T84 │Arabil│Extravilan │31668 │31668 │5.000 │15 │155 │
│ │ │ │Cristinel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│105 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Olea │T84 │Arabil│Extravilan │30181 │30181 │11.310 │58 │599 │
│ │ │ │Gherghina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│106 │Giurgiu │Frăteşti │Dragomir Maria │T84 │Arabil│Extravilan │31838 │31838 │3.231 │8 │83 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│107 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Olea │T84 │Arabil│Extravilan │30181 │30181 │11.310 │34 │351 │
│ │ │ │Gherghina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│108 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Olea │T84 │Arabil│Extravilan │ │ │5.005 │23 │238 │
│ │ │ │Gherghina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│109 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Olea │T84 │Arabil│Extravilan │ │ │5.005 │15 │155 │
│ │ │ │Gherghina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│110 │Giurgiu │Frăteşti │Soare Grigore │T84 │Arabil│Extravilan │31793 │31793 │1.200 │5 │52 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│111 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Ionel │T84 │Arabil│Extravilan │31836 │31836 │10.000 │45 │465 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│112 │Giurgiu │Frăteşti │Soare Grigore │T84 │Arabil│Extravilan │31793 │31793 │1.200 │4 │41 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│113 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Ionel │T84 │Arabil│Extravilan │31836 │31836 │10.000 │32 │331 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│114 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Tufa │T84 │Arabil│Extravilan │30183 │ │9.403 │37 │382 │
│ │ │ │Florea, Tufa Cornel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│115 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Tufa │T84 │Arabil│Extravilan │30183 │ │9.403 │34 │351 │
│ │ │ │Florea, Tufa Cornel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│116 │Giurgiu │Frăteşti │Dumitru Elisabeta (Stan) │T84 │Arabil│Extravilan │30184 │ │9.403 │36 │372 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│117 │Giurgiu │Frăteşti │Dumitru Elisabeta (Stan) │T84 │Arabil│Extravilan │30184 │ │9.403 │32 │331 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│118 │Giurgiu │Frăteşti │Nedelcu Maria │T84 │Arabil│Extravilan │30185 │ │2.275 │10 │103 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│119 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Tufa │T84 │Arabil│Extravilan │30186 │ │9.039 │37 │382 │
│ │ │ │Florea, Tufa Cornel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│120 │Giurgiu │Frăteşti │Nedelcu Maria │T84 │Arabil│Extravilan │30185 │ │2.275 │8 │83 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│121 │Giurgiu │Frăteşti │Olea Anghel │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │4.000 │112 │224 │
│ │ │ │ │P23 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│122 │Giurgiu │Frăteşti │Nedelcu Maria │T84 │Arabil│Extravilan │30185 │ │2.275 │3 │31 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│123 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Tufa │T84 │Arabil│Extravilan │30186 │ │9.039 │63 │651 │
│ │ │ │Florea, Tufa Cornel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│124 │Giurgiu │Frăteşti │Niţu Nicolae │T51/2, │Arabil│Extravilan │ │ │4.000 │38 │76 │
│ │ │ │ │P55-56 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│125 │Giurgiu │Frăteşti │Mitran Vasile │T51/2, P4 │Arabil│Extravilan │ │ │2.000 │120 │240 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│126 │Giurgiu │Frăteşti │Niţu Anghel │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │10.000 │216 │432 │
│ │ │ │ │P24 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│127 │Giurgiu │Frăteşti │Stanica Ion │T51/2, P3 │Arabil│Extravilan │ │ │2.000 │132 │264 │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│128 │Giurgiu │Frăteşti │Olea Dumitra │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │6.500 │27 │54 │
│ │ │ │ │P25 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│129 │Giurgiu │Frăteşti │Dinu Pavel │T51(84), │Arabil│Extravilan │34218 │34218 │5.000 │15 │30 │
│ │ │ │ │P25 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│130 │Giurgiu │Frăteşti │Cristache Ghiţă │T51/2, │Arabil│Extravilan │ │ │2.000 │152 │304 │
│ │ │ │ │P59 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│131 │Giurgiu │Frăteşti │Palas - S.R.L. │T51(84), │Arabil│Extravilan │33781 │33781 │10.531 │38 │76 │
│ │ │ │ │P27 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│132 │Giurgiu │Frăteşti │Alexandrescu Lina │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │26.200 │67 │134 │
│ │ │ │ │P27 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│133 │Giurgiu │Frăteşti │Dumitru Cleopa │T52/2, │Arabil│Extravilan │ │ │2.000 │175 │350 │
│ │ │ │ │P60 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│134 │Giurgiu │Frăteşti │Chiopreaca Marin │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │13.200 │61 │122 │
│ │ │ │ │P28 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│135 │Giurgiu │Frăteşti │Jipa Nicolae │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │1.500 │6 │12 │
│ │ │ │ │P29 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│136 │Giurgiu │Frăteşti │Jipa Ion │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │3.500 │15 │30 │
│ │ │ │ │P30 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│137 │Giurgiu │Frăteşti │Stanica Stan │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │10.000 │39 │78 │
│ │ │ │ │P31 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│138 │Giurgiu │Frăteşti │Stanica Stan │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │10.000 │12 │24 │
│ │ │ │ │P31 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│139 │Giurgiu │Frăteşti │Ciobanu Ovidiu │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │10.000 │30 │60 │
│ │ │ │ │P32 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┴┬─────────┬┴───────────────────────────┼─────────────────┴┬─────┴───┬───────────┴──┬──────┴┬─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│140 │Giurgiu │Frăteşti │Ciobanu Ovidiu │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │10.000 │40 │80 │
│ │ │ │ │P32 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│141 │Giurgiu │Frăteşti │Ştirbu Nicuşor │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │11.300 │40 │80 │
│ │ │ │ │P33 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│142 │Giurgiu │Frăteşti │Ştirbu Nicuşor │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │11.300 │36 │72 │
│ │ │ │ │P33 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│143 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Petre │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │10.000 │147 │294 │
│ │ │ │ │P34 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│144 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Petre │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │10.000 │27 │54 │
│ │ │ │ │P34 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│145 │Giurgiu │Frăteşti │Dumitru Petra │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │13.400 │376 │751 │
│ │ │ │ │P35 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│146 │Giurgiu │Frăteşti │Dumitru Petra │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │13.400 │31 │62 │
│ │ │ │ │P35 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Unitatea │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│147 │Giurgiu │Frăteşti │administrativ-teritorială │P58 │Arabil │Extravilan │ │ │18.602 │412 │823 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Unitatea │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│148 │Giurgiu │Frăteşti │administrativ-teritorială │P58 │Arabil │Extravilan │ │ │18.602 │217 │434 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│149 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Gheţu │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │4.300 │43 │86 │
│ │ │ │Dumitru │P57 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│150 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Gheţu │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │4.300 │227 │454 │
│ │ │ │Dumitru │P57 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│151 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Petre, Mihale Ioana │T51(84), │Arabil │Extravilan │33167 │33167 │4.700 │203 │406 │
│ │ │ │ │P56 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Unitatea │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│152 │Giurgiu │Frăteşti │administrativ-teritorială │P55 │Arabil │Extravilan │ │ │20.000 │200 │400 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│153 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Petre, Mihale Ioana │T51(84), │Arabil │Extravilan │33167 │33167 │4.700 │232 │464 │
│ │ │ │ │P56 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Unitatea │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│154 │Giurgiu │Frăteşti │administrativ-teritorială │P55 │Arabil │Extravilan │ │ │20.000 │987 │1.973 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│155 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Neagu │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │2.500 │6 │12 │
│ │ │ │Ilie │P54 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│156 │Giurgiu │Frăteşti │Oprea Paula │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │2.800 │7 │14 │
│ │ │ │ │P53 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│157 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Neagu │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │2.500 │123 │246 │
│ │ │ │Ilie │P54 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│158 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │8.000 │20 │40 │
│ │ │ │Picotici Ilie │P52 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│159 │Giurgiu │Frăteşti │Oprea Paula │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │2.800 │138 │276 │
│ │ │ │ │P53 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│160 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │8.000 │263 │526 │
│ │ │ │Picotici Ilie │P52 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│161 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Ghetu │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │2.500 │8 │16 │
│ │ │ │Dumitru │P51 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│162 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Ghetu │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │2.500 │6 │12 │
│ │ │ │Dumitru │P50 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│163 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Defta │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │2.500 │7 │14 │
│ │ │ │Ioana │P49 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│164 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Pencea │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │7.200 │19 │38 │
│ │ │ │Marin │P48 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│165 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Nastea │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │15.000 │42 │84 │
│ │ │ │Elefterie │P47 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│166 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Tufeanu │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │13.500 │42 │84 │
│ │ │ │Panait │P46 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│167 │Giurgiu │Frăteşti │Pană Dănuţ Cătălin │T51(84), │Arabil │Extravilan │34333 │34333 │2.800 │9 │18 │
│ │ │ │ │P33 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│168 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct Tufeanu │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │13.500 │1 │2 │
│ │ │ │Panait │P46 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│169 │Giurgiu │Frăteşti │Pană Dănuţ Cătălin │T51(84), │Arabil │Extravilan │34464 │34464 │15.900 │57 │114 │
│ │ │ │ │P33/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│170 │Giurgiu │Frăteşti │Pană Dănuţ Cătălin │T51(84), │Arabil │Extravilan │34333 │34333 │2.800 │4 │8 │
│ │ │ │ │P33 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│171 │Giurgiu │Frăteşti │Pană Dănuţ Cătălin │T51(84), │Arabil │Extravilan │34464 │34464 │15.900 │26 │52 │
│ │ │ │ │P33/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│172 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │2.900 │15 │30 │
│ │ │ │Tichineaţă Gavrilă │P43 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│173 │Giurgiu │Frăteşti │Moştenitor defunct │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │2.900 │7 │14 │
│ │ │ │Tichineaţă Gavrilă │P43 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│174 │Giurgiu │Frăteşti │Dinu Pavel │T51(84), │Arabil │Extravilan │32651 │32651 │1.900 │8 │16 │
│ │ │ │ │P30 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│175 │Giurgiu │Frăteşti │Dinu Pavel │T51(84), │Arabil │Extravilan │32652 │32652 │2.500 │10 │20 │
│ │ │ │ │P30 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────────────────────┼──────────┼───────────────┤
│176 │Giurgiu │Frăteşti │Dinu Pavel │T51(84), │Arabil │Extravilan │32651 │32651 │1.900 │4 │8 │
│ │ │ │ │P30 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┴──┬──────┴───────────┬────────────────┴──┬───────────────┴┬──────┬─┴──────────────┼───────┴┬────────┴─────┬───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│177 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Secere │P41 │Arabil│Extravilan │ │ │2.900 │12 │24 │
│ │ │ │Constantina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│178 │Giurgiu │Frăteşti │Dinu Pavel │T51(84), │Arabil│Extravilan │32652 │32652 │2.500 │5 │10 │
│ │ │ │ │P30 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│179 │Giurgiu │Frăteşti │Toma Petra │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │7.000 │31 │62 │
│ │ │ │ │P40 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│180 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Secere │P41 │Arabil│Extravilan │ │ │2.900 │7 │14 │
│ │ │ │Constantina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│181 │Giurgiu │Frăteşti │Toma Petra │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │7.000 │17 │34 │
│ │ │ │ │P40 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│182 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Ion │P39 │Arabil│Extravilan │ │ │7.600 │33 │66 │
│ │ │ │Spirea Stancu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│183 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Ion │P39 │Arabil│Extravilan │ │ │7.600 │21 │42 │
│ │ │ │Spirea Stancu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│184 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Preda │P38 │Arabil│Extravilan │ │ │5.000 │21 │42 │
│ │ │ │Stancu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│185 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Preda │P38 │Arabil│Extravilan │ │ │5.000 │15 │30 │
│ │ │ │Stancu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│186 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Preda │P37 │Arabil│Extravilan │ │ │5.000 │21 │42 │
│ │ │ │Alina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│187 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Preda │P37 │Arabil│Extravilan │ │ │5.000 │15 │30 │
│ │ │ │Alina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│188 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Secere │P36 │Arabil│Extravilan │ │ │5.600 │26 │52 │
│ │ │ │Constantina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│189 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Secere │P36 │Arabil│Extravilan │ │ │5.600 │17 │34 │
│ │ │ │Constantina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│190 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Bădălău │P35 │Arabil│Extravilan │ │ │5.900 │29 │58 │
│ │ │ │Dumitra │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│191 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Bădălău │P35 │Arabil│Extravilan │ │ │5.900 │16 │32 │
│ │ │ │Dumitra │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│192 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Apostol │P34 │Arabil│Extravilan │ │ │3.800 │18 │36 │
│ │ │ │Andrei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│193 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Apostol │P34 │Arabil│Extravilan │ │ │3.800 │9 │18 │
│ │ │ │Andrei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│194 │Giurgiu │Frăteşti │defunct │P33 │Arabil│Extravilan │ │ │2.800 │14 │28 │
│ │ │ │Bătrânetu Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│195 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Preda │P32 │Arabil│Extravilan │ │ │7.300 │36 │72 │
│ │ │ │Marin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│196 │Giurgiu │Frăteşti │defunct │P33 │Arabil│Extravilan │ │ │2.800 │6 │12 │
│ │ │ │Bătrânetu Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│197 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Preda │P32 │Arabil│Extravilan │ │ │7.300 │12 │24 │
│ │ │ │Marin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│198 │Giurgiu │Frăteşti │defunct │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │900 │4 │8 │
│ │ │ │Joacălesne │P31 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│199 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Iuga │P30 │Arabil│Extravilan │ │ │4.800 │24 │48 │
│ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│200 │Giurgiu │Frăteşti │defunct │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │900 │1 │2 │
│ │ │ │Joacălesne │P31 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petre │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│201 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Iuga │P30 │Arabil│Extravilan │ │ │4.800 │8 │16 │
│ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│202 │Giurgiu │Frăteşti │Dinu Pavel │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │2.500 │12 │24 │
│ │ │ │ │P29 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│203 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Pană │P28 │Arabil│Extravilan │ │ │5.000 │26 │52 │
│ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│204 │Giurgiu │Frăteşti │Dinu Pavel │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │2.500 │5 │10 │
│ │ │ │ │P29 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│205 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Pană │P28 │Arabil│Extravilan │ │ │5.000 │12 │24 │
│ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│206 │Giurgiu │Frăteşti │Oprea Marin │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │10.000 │61 │122 │
│ │ │ │ │P27 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│207 │Giurgiu │Frăteşti │Oprea Marin │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │10.000 │33 │66 │
│ │ │ │ │P27 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│208 │Giurgiu │Frăteşti │Dima Elena │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │3.000 │20 │40 │
│ │ │ │ │P26 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│209 │Giurgiu │Frăteşti │Badea Stelica │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │1.700 │11 │22 │
│ │ │ │ │P25 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│210 │Giurgiu │Frăteşti │Dima Elena │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │3.000 │11 │22 │
│ │ │ │ │P26 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│211 │Giurgiu │Frăteşti │defunct │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │5.000 │35 │70 │
│ │ │ │Dragomir St. │P24 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│212 │Giurgiu │Frăteşti │Badea Stelica │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │1.700 │6 │12 │
│ │ │ │ │P25 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│213 │Giurgiu │Frăteşti │defunct │T51(84), │Arabil│Extravilan │ │ │5.000 │18 │36 │
│ │ │ │Dragomir St. │P24 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│214 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Dima │P23 │Arabil│Extravilan │ │ │5.000 │36 │72 │
│ │ │ │Marin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│215 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Dima │P23 │Arabil│Extravilan │ │ │5.000 │19 │38 │
│ │ │ │Marin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼──────┼────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┤
│216 │Giurgiu │Frăteşti │Pană Dănuţ │T51(84), │Arabil│Extravilan │33730 │ │4.900 │36 │72 │
│ │ │ │Cătălin │P22 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┴──┬─────────────┼──────┴─┬──────────────┼────────┴─┬────────────┴─────┬─────────────┴┬─────────┼───────────────┤
│217 │Giurgiu │Frăteşti │Pană Dănuţ │T51(84), │Arabil │Extravilan │33730 │ │4.900 │21 │42 │
│ │ │ │Cătălin │P22 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│218 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Gheorghe │P21 │Arabil │Extravilan │ │ │15.000 │117 │234 │
│ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│219 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Gheorghe │P21 │Arabil │Extravilan │ │ │15.000 │74 │148 │
│ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│220 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Spînu │P20 │Arabil │Extravilan │ │ │8.300 │67 │134 │
│ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│221 │Giurgiu │Frăteşti │defunct. Spînu │P20 │Arabil │Extravilan │ │ │8.300 │48 │96 │
│ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│222 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Malaeru │P19 │Arabil │Extravilan │ │ │3.900 │32 │64 │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│223 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Matei │P18 │Arabil │Extravilan │ │ │3.000 │25 │50 │
│ │ │ │Radu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│224 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Malaeru │P19 │Arabil │Extravilan │ │ │3.900 │24 │48 │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│225 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Matei │P17 │Arabil │Extravilan │ │ │600 │5 │10 │
│ │ │ │Radu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│226 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Defta │P16 │Arabil │Extravilan │ │ │10.000 │84 │168 │
│ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│227 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Matei │P18 │Arabil │Extravilan │ │ │3.000 │19 │38 │
│ │ │ │Radu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│228 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Matei │P17 │Arabil │Extravilan │ │ │600 │4 │8 │
│ │ │ │Radu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│229 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Defta │P16 │Arabil │Extravilan │ │ │10.000 │60 │120 │
│ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│230 │Giurgiu │Frăteşti │Vuscan Teodor │T51(84), │Arabil │Extravilan │34924 │34924 │8.000 │69 │138 │
│ │ │ │ │P12/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│231 │Giurgiu │Frăteşti │Vuscan Teodor │T51(84), │Arabil │Extravilan │34924 │34924 │8.000 │46 │92 │
│ │ │ │ │P12/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│232 │Giurgiu │Frăteşti │Vuscan Teodor │T51(84), │Arabil │Extravilan │34917 │34917 │1.300 │11 │22 │
│ │ │ │ │P12 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│233 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Raboj │P13 │Arabil │Extravilan │ │ │7.150 │59 │118 │
│ │ │ │Anghel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│234 │Giurgiu │Frăteşti │Vuscan Teodor │T51(84), │Arabil │Extravilan │34917 │34917 │1.300 │7 │14 │
│ │ │ │ │P12 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│235 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Raboj │P13 │Arabil │Extravilan │ │ │7.150 │40 │80 │
│ │ │ │Anghel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│236 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Raboj │P12 │Arabil │Extravilan │ │ │1.200 │10 │20 │
│ │ │ │Anghel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│237 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Alexa │P11 │Arabil │Extravilan │ │ │5.600 │46 │92 │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│238 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Raboj │P12 │Arabil │Extravilan │ │ │1.200 │7 │14 │
│ │ │ │Anghel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│239 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Alexa │P11 │Arabil │Extravilan │ │ │5.600 │28 │56 │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│240 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Soare │P10 │Arabil │Extravilan │ │ │4.400 │36 │72 │
│ │ │ │Mihalache │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│241 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Petre, │T51(84), │Arabil │Extravilan │32061 │ │2.500 │21 │42 │
│ │ │ │Mihale Ioana │P9 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│242 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Soare │P10 │Arabil │Extravilan │ │ │4.400 │20 │40 │
│ │ │ │Mihalache │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│243 │Giurgiu │Frăteşti │Proprietar │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │4.400 │36 │72 │
│ │ │ │neidentificat* │P8 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│244 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Petre, │T51(84), │Arabil │Extravilan │32061 │ │2.500 │11 │22 │
│ │ │ │Mihale Ioana │P9 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Mihale Aurel, │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│245 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Irina │P7 │Arabil │Extravilan │31600 │ │6.400 │53 │106 │
│ │ │ │Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│246 │Giurgiu │Frăteşti │Proprietar │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │4.400 │20 │40 │
│ │ │ │neidentificat │P8 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Mihale Aurel, │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│247 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Irina │P7 │Arabil │Extravilan │31600 │ │6.400 │28 │56 │
│ │ │ │Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│248 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Aurel │T51(84), │Arabil │Extravilan │31594 │ │6.400 │52 │104 │
│ │ │ │ │P6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│249 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Aurel │T51(84), │Arabil │Extravilan │31594 │ │6.400 │28 │56 │
│ │ │ │ │P6 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│250 │Giurgiu │Frăteşti │Pencea Floarea │T51(84), │Arabil │Extravilan │33300 │ │9.400 │74 │148 │
│ │ │ │ │P5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│251 │Giurgiu │Frăteşti │Pencea Floarea │T51(84), │Arabil │Extravilan │33300 │ │9.400 │49 │98 │
│ │ │ │ │P5 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│252 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Pencea │P4 │Arabil │Extravilan │ │ │5.100 │46 │92 │
│ │ │ │Stan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│253 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Bobirică │P3 │Arabil │Extravilan │ │ │5.000 │335 │669 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│254 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Pencea │P4 │Arabil │Extravilan │ │ │5.100 │32 │64 │
│ │ │ │Stan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│255 │Giurgiu │Frăteşti │Bobircă Marian │T51(84), │Arabil │Extravilan │32996 │ │700 │48 │96 │
│ │ │ │ │P2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│256 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Cristea │P1 │Arabil │Extravilan │ │ │16.100 │1.109 │2.216 │
│ │ │ │Elefterie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│257 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Bobirică │P3 │Arabil │Extravilan │ │ │5.000 │27 │54 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│258 │Giurgiu │Frăteşti │Bobircă Marian │T51(84), │Arabil │Extravilan │32996 │ │700 │4 │8 │
│ │ │ │ │P2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Moştenitor │T51(84), │ │ │ │ │ │ │ │
│259 │Giurgiu │Frăteşti │defunct Cristea │P1 │Arabil │Extravilan │ │ │16.100 │88 │176 │
│ │ │ │Elefterie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│260 │Giurgiu │Frăteşti │Gheţu M. Tudora │T85, P102 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │22 │44 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Botgros Floarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cleopatra, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│261 │Giurgiu │Frăteşti │Dumitru Stan, │T85/1, P4 │Arabil │Extravilan │30837 │ │12.100 │169 │338 │
│ │ │ │Trică Elena, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru Petre, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru Păun │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│262 │Giurgiu │Frăteşti │Mihaela Gigi │T85, P101 │Arabil │Extravilan │33230 │33230 │2.000 │44 │88 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│263 │Giurgiu │Frăteşti │Simion Gheorghe │T85, P100 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │47 │94 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Lazăr Ioana, │T85/1, │ │ │ │ │ │ │ │
│264 │Giurgiu │Frăteşti │Radu Dumitra, │P25 │Arabil │Extravilan │30838 │ │4.800 │915 │1.829 │
│ │ │ │Mihale Ilinca │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│265 │Giurgiu │Frăteşti │Pană Petre │T85, P99 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │51 │102 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│266 │Giurgiu │Frăteşti │Marin Victor │T85, P98 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │55 │110 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│267 │Giurgiu │Frăteşti │Defta Ilie │T85, P97 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │59 │118 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│268 │Giurgiu │Frăteşti │Dumitru I. Stan │T85, P96 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │63 │126 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Gogoneata Lina, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petre Mariea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gogoneata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│269 │Giurgiu │Frăteşti │Teodora, Vlaicu │T85, P95 │Arabil │Extravilan │32997 │32997 │2.000 │66 │132 │
│ │ │ │George, Ionescu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petra, Gogoneata │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│270 │Giurgiu │Frăteşti │Marin C. │T85, P94 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │67 │134 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│271 │Giurgiu │Frăteşti │Marin Anghel │T85, P93 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │69 │138 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│272 │Giurgiu │Frăteşti │Stanică Gh. Stan │T85, P92 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │70 │140 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│273 │Giurgiu │Frăteşti │Olea Dumitru │T85, P91 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │72 │144 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│274 │Giurgiu │Frăteşti │Dinu Pavel │T85, P90 │Arabil │Extravilan │32930 │32930 │1.500 │55 │110 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│275 │Giurgiu │Frăteşti │Penciu │T85, P89 │Arabil │Extravilan │ │ │1.500 │55 │110 │
│ │ │ │Florentina │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│276 │Giurgiu │Frăteşti │Mirica P. │T85, P88 │Arabil │Extravilan │ │ │1.500 │52 │104 │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│277 │Giurgiu │Frăteşti │Nasta Elefterie │T85, P87 │Arabil │Extravilan │ │ │3.000 │90 │180 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│278 │Giurgiu │Frăteşti │Ruse Petre │T85, P86 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │49 │98 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│279 │Giurgiu │Frăteşti │Vasile Dumitru │T85, P85 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │40 │80 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│280 │Giurgiu │Frăteşti │Bonteanu Ioana │T85, P84 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │31 │62 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│281 │Giurgiu │Frăteşti │Buduru Ana │T85, P83 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │28 │56 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Botgros Floarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cleopatra, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│282 │Giurgiu │Frăteşti │Dumitru Stan, │T85/1, P4 │Arabil │Extravilan │30837 │ │12.100 │208 │416 │
│ │ │ │Trică Elena, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru Petre, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dumitru Paun │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│283 │Giurgiu │Frăteşti │Drăgăn Maria │T85, P82 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │28 │56 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│284 │Giurgiu │Frăteşti │Badea Petra │T85, P81 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │34 │68 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│285 │Giurgiu │Frăteşti │Bobircă Marin │T85, P80 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │42 │84 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│286 │Giurgiu │Frăteşti │Craiciu Stela │T85, P79 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │58 │116 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│287 │Giurgiu │Frăteşti │Dumitru Petra │T85, P78 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │80 │160 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│288 │Giurgiu │Frăteşti │Pană Ion │T85, P77 │Arabil │Extravilan │34097 │34097 │2.000 │102 │204 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│289 │Giurgiu │Frăteşti │Vasile P. │T85/2, │Arabil │Extravilan │ │ │2.500 │205 │410 │
│ │ │ │Dumitru │P14 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│290 │Giurgiu │Frăteşti │Botgros │T85/1, │Arabil │Extravilan │30836 │30836 │5.000 │4 │8 │
│ │ │ │Alexandru │P23 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│291 │Giurgiu │Frăteşti │Marin C. Stan │T85, P76 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │101 │202 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│292 │Giurgiu │Frăteşti │Soare Paulina │T85/2, │Arabil │Extravilan │ │ │2.500 │244 │488 │
│ │ │ │ │P13 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│293 │Giurgiu │Frăteşti │Radan Gheorghe │T85, P75 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │93 │186 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│294 │Giurgiu │Frăteşti │Copoiu Anghel │T85, P74 │Arabil │Extravilan │ │ │800 │36 │72 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│295 │Giurgiu │Frăteşti │Bolintis Petre │T85/2 │Arabil │Extravilan │ │ │3.300 │362 │723 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│296 │Giurgiu │Frăteşti │Copoiu Nicolae │T85, P73 │Arabil │Extravilan │ │ │800 │31 │62 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│297 │Giurgiu │Frăteşti │Copoiu Marin │T85, P72 │Arabil │Extravilan │ │ │3.400 │88 │176 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│298 │Giurgiu │Frăteşti │Copoiu St. Ion │T85, P71 │Arabil │Extravilan │ │ │1.000 │19 │38 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│299 │Giurgiu │Frăteşti │Bernhardt Maria │T85, P69 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │34 │68 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│300 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Petre, │T85, P65 │Arabil │Extravilan │32635 │32635 │2.000 │30 │60 │
│ │ │ │Mihale Ioana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤
│301 │Giurgiu │Frăteşti │Pletea Valeriu │T85, P68 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │30 │60 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┴──┬──────────┴┬───────┴───┬──────────┼──────────┴─┬────────────────┴──────┬───────┼─────────┼───────────────┤
│302 │Giurgiu │Frăteşti │Zidaru T. Ion │T85, P67 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │29 │58 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│303 │Giurgiu │Frăteşti │Batrînetu Ion │T85, P66 │Arabil │Extravilan│33217 │33127 │2.300 │32 │64 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│304 │Giurgiu │Frăteşti │Batrânetu F. │T85, P65 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │28 │56 │
│ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│305 │Giurgiu │Frăteşti │Soare D. Stelica │T85, P64 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │27 │54 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│306 │Giurgiu │Frăteşti │Boboc Maria │T85, P63 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │30 │60 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│307 │Giurgiu │Frăteşti │Boboc Gherghina │T85, P62 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │29 │58 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│308 │Giurgiu │Frăteşti │Tone Dumitru │T85, P61 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │26 │52 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│309 │Giurgiu │Frăteşti │Tone Gheorghe │T85, P60 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │23 │46 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│310 │Giurgiu │Frăteşti │Guţă Badea │T85, P59 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │20 │40 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│311 │Giurgiu │Frăteşti │Nicolae Georgeta │T85, P58 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │9 │18 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│312 │Giurgiu │Frăteşti │Coman Niculina │T85, P57 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │8 │16 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│313 │Giurgiu │Frăteşti │Cristea │T85, P56 │Arabil │Extravilan│33558 │33558 │2.000 │18 │36 │
│ │ │ │Petrică-Bogdan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│314 │Giurgiu │Frăteşti │Bolintis Petre │T85/2 │Arabil │Extravilan│ │ │3.300 │245 │490 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│315 │Giurgiu │Frăteşti │Bădălău I. Petre │T85, P55 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │21 │42 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│316 │Giurgiu │Frăteşti │Vasile Calin │T85, P54 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │11 │22 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│317 │Giurgiu │Frăteşti │Vasile Marin │T85, P53 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │24 │48 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│318 │Giurgiu │Frăteşti │Voicu Daniel │T85, P51 │Arabil │Extravilan│30654 │30654 │1.500 │26 │52 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│319 │Giurgiu │Frăteşti │Vasile Marin │T85, P52 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │20 │40 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│320 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Petre, │T85, │Arabil │Extravilan│31188 │31188 │4.000 │58 │116 │
│ │ │ │Mihale Ioana │P49-50 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│321 │Giurgiu │Frăteşti │Preda D. Stoian │T85, P49 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │31 │62 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│322 │Giurgiu │Frăteşti │Soare C. Grigore │T85, P47 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │33 │66 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│323 │Giurgiu │Frăteşti │Grosu Marin │T85, P46 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │34 │68 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│324 │Giurgiu │Frăteşti │Iordache Nidelea │T85, P45 │Arabil │Extravilan│ │ │3.000 │55 │110 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│325 │Giurgiu │Frăteşti │Bolintis Stana │T85, P44 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │37 │74 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│326 │Giurgiu │Frăteşti │Cojocaru Marian │T85, P44 │Arabil │Extravilan│31582 │31582 │1.450 │27 │54 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│327 │Giurgiu │Frăteşti │Inchici Ioana │T85, P43 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │36 │72 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│328 │Giurgiu │Frăteşti │Predica Tudor, │T85, P42 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │17 │34 │
│ │ │ │Predica Victor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│329 │Giurgiu │Frăteşti │Lazar Ioana │T85, P41 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │22 │44 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│330 │Giurgiu │Frăteşti │Ruse Gheorghe │T85/3 │Arabil │Extravilan│ │ │4.500 │54 │108 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│331 │Giurgiu │Frăteşti │Călinescu Elena │T85, P40 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │49 │98 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│332 │Giurgiu │Frăteşti │Gheorghe Dumitra │T85, P39 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │29 │58 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│333 │Giurgiu │Frăteşti │Gheorghe Velicu │T85, P38 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │5 │10 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│334 │Giurgiu │Frăteşti │Dumitru I. Stan │T85, P30 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │4 │8 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│335 │Giurgiu │Frăteşti │Dumitru I. Vasile │T85, P29 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │16 │32 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│336 │Giurgiu │Frăteşti │Soare I. Ilie │T85, P28 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │17 │34 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│337 │Giurgiu │Frăteşti │Ciobanu I. Petre │T85, P27 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │17 │34 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│338 │Giurgiu │Frăteşti │Burcea Marian │T85, P26 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │9 │18 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│339 │Giurgiu │Frăteşti │Mihale Petre, │T85, │Arabil │Extravilan│32060 │32060 │1.400 │12 │24 │
│ │ │ │Mihale Ioana │P25.25/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│340 │Giurgiu │Frăteşti │Coşcai Tanta │T85, P24 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │18 │36 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│341 │Giurgiu │Frăteşti │Cristea Elena │T85, P23 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │18 │36 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│342 │Giurgiu │Frăteşti │Chivu Tudor │T85, P22 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │9 │18 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│343 │Giurgiu │Frăteşti │Gheorghe Ion │T85, │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │19 │38 │
│ │ │ │ │P20-21 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│344 │Giurgiu │Frăteşti │Coşcai Gh. Mitica │T85, P19 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │10 │20 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│345 │Giurgiu │Frăteşti │Mihai Floarea │T85, │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │20 │40 │
│ │ │ │ │P17-18 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│346 │Giurgiu │Frăteşti │Oprinescu │T85, P16 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │10 │20 │
│ │ │ │Valerica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│347 │Giurgiu │Frăteşti │Dragomir │T85, │Arabil │Extravilan│35093 │ │1.400 │14 │28 │
│ │ │ │Ecaterina │P15,15/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│348 │Giurgiu │Frăteşti │Toma D. Ion │T85, P15 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │6 │12 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│349 │Giurgiu │Frăteşti │Moise Nicolae │T85, P14 │Arabil │Extravilan│ │ │2.000 │21 │42 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│350 │Giurgiu │Frăteşti │Cristea Petrică │T85, P13 │Arabil │Extravilan│33559 │33559 │2.000 │21 │42 │
│ │ │ │Bogdan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│351 │Giurgiu │Frăteşti │Radan Gheorghe │T85, P12 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │9 │18 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│352 │Giurgiu │Frăteşti │Dragomir T. Maria │T85, P7 │Arabil │Extravilan│ │ │1.000 │4 │8 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┬──┴───────────┼─────────┬─┴──────────┼────────────┴─┬─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│353 │Giurgiu │Frăteşti │Dragomir Rada │T85, P6 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │48 │96 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│354 │Giurgiu │Frăteşti │Tanase M. Marin │T85, P5 │Arabil │Extravilan │ │ │1.000 │27 │54 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│355 │Giurgiu │Frăteşti │Ruse Gheorghe │T85/3 │Arabil │Extravilan │ │ │4.500 │29 │58 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│356 │Giurgiu │Frăteşti │Gheorghe I. Ilie │T85, P4 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │38 │76 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│357 │Giurgiu │Frăteşti │Asociaţia Remuş │T85, P3 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │37 │74 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│358 │Giurgiu │Frăteşti │Mitran Marin │T85, P2 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │37 │74 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│359 │Giurgiu │Frăteşti │Mitran Stancu │T85, P1 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │38 │76 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│360 │Giurgiu │Frăteşti │Defta Anghel │T90 │Arabil │Extravilan │ │ │4.000 │477 │953 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│361 │Giurgiu │Frăteşti │Ilie Ileana │T96, P4 │Arabil │Extravilan │ │ │1.000 │13 │26 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│362 │Giurgiu │Frăteşti │Moise Maria │T96, P5 │Arabil │Extravilan │ │ │1.000 │29 │58 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│363 │Giurgiu │Frăteşti │Ilie Ileana │T96 │Arabil │Extravilan │ │ │1.000 │6 │12 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│364 │Giurgiu │Frăteşti │Defta Anghel │T90 │Arabil │Extravilan │ │ │4.000 │170 │340 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│365 │Giurgiu │Frăteşti │Bazaran Vasilica │T90/1 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │482 │963 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│366 │Giurgiu │Frăteşti │Ilie Ileana │T96 │Arabil │Extravilan │ │ │1.000 │244 │488 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│367 │Giurgiu │Frăteşti │Moise Maria │T96, P5 │Arabil │Extravilan │ │ │1.000 │232 │464 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Unitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│368 │Giurgiu │Frăteşti │administrativ-teritorială│T96 │Arabil │Extravilan │ │ │7.000 │67 │134 │
│ │ │ │Frăteşti │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│369 │Giurgiu │Frăteşti │Niţu Anghel │T109 │Arabil │Extravilan │ │ │2.500 │91 │182 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│370 │Giurgiu │Frăteşti │Ilie Maria │T109 │Arabil │Extravilan │32492 │32492 │10.000 │2 │4 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│ │ │ │Frujina │ │ │ │ │ │ │ │ │
│371 │Giurgiu │Frăteşti │Valerica, Moise │T109 │Arabil │Extravilan │ │ │2.500 │3 │6 │
│ │ │ │Maria Mariana │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│372 │Giurgiu │Frăteşti │Căciulan Ion │T109 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │12 │24 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│373 │Giurgiu │Frăteşti │Boboc Pompiliu │T109 │Arabil │Extravilan │ │ │4.000 │2 │4 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│374 │Giurgiu │Frăteşti │Iordache Vasile │T109 │Arabil │Extravilan │ │ │5.000 │3 │6 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│375 │Giurgiu │Frăteşti │Bolintis │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │6.500 │182 │364 │
│ │ │ │Alexandrina │P22 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│376 │Giurgiu │Frăteşti │Andrei Petre │T51(84), │Arabil │Extravilan │ │ │18.000 │253 │506 │
│ │ │ │ │P21 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│377 │Giurgiu │Frăteşti │Simion Gheorghe │T85/2, P12 │Arabil │Extravilan │ │ │1.000 │98 │196 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│378 │Giurgiu │Frăteşti │Nedea Simona │T85/2, P11 │Arabil │Extravilan │ │ │1.100 │108 │216 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│379 │Giurgiu │Frăteşti │Cristea Ion │T85/2, P10 │Arabil │Extravilan │ │ │4.800 │470 │939 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│380 │Giurgiu │Frăteşti │Coşcai Traian │T85/2, P9 │Arabil │Extravilan │ │ │1.900 │187 │374 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│381 │Giurgiu │Frăteşti │Guţă Badea │T85/2, P8 │Arabil │Extravilan │ │ │1.500 │147 │294 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│382 │Giurgiu │Frăteşti │Vişan Leana │T85/2, P7 │Arabil │Extravilan │ │ │2.300 │226 │452 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│383 │Giurgiu │Frăteşti │Tene Ghe. Maria │T85/2, P6 │Arabil │Extravilan │ │ │2.500 │238 │476 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│384 │Giurgiu │Frăteşti │Batrînetu I. │T85/2, P5 │Arabil │Extravilan │ │ │1.400 │105 │210 │
│ │ │ │Stan │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│385 │Giurgiu │Frăteşti │Nicolae Ion │T85/2, P4 │Arabil │Extravilan │ │ │2.000 │106 │212 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│386 │Giurgiu │Frăteşti │Lazăr Anton │T85/2, P3 │Arabil │Extravilan │ │ │2.500 │60 │120 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│387 │Giurgiu │Frăteşti │Bonteanu Manda │T96, P6 │Arabil │Extravilan │ │ │1.500 │337 │673 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│388 │Giurgiu │Frăteşti │Ciobanu Ştefan │T96, P7 │Arabil │Extravilan │ │ │7.500 │1.682 │3.361 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│389 │Giurgiu │Frăteşti │Preda Marin │T96, P8 │Arabil │Extravilan │ │ │900 │202 │404 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│390 │Giurgiu │Frăteşti │Preda Marin │T96, P9 │Arabil │Extravilan │ │ │3.200 │696 │1.391 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│391 │Giurgiu │Frăteşti │Cristea A. Ion │T96, P10 │Arabil │Extravilan │ │ │1.500 │278 │556 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│392 │Giurgiu │Frăteşti │Cioacă │T96, P11 │Arabil │Extravilan │ │ │1.100 │47 │94 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│393 │Giurgiu │Frăteşti │Bonteanu Manda │T96, P6 │Arabil │Extravilan │ │ │1.500 │30 │60 │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│394 │Giurgiu │Frăteşti │Ciobanu Ştefan │T96, P7 │Arabil │Extravilan │ │ │7.500 │14 │28 │
├────┴─────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────┴─────────┴────────────┼──────────────┼─────────────────────┼───────┼─────────┼───────────────┤
│ │TOTAL │ │ │44.205,00│2.208.834,00 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┴───────┴─────────┴───────────────┘


    *) Pentru poziţia în care la coloana „Numele/prenumele proprietarului/deţinătorului“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţa unităţii administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016