Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 388 din 31 martie 2021  privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 388 din 31 martie 2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 361 din 8 aprilie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Agenţia Naţională pentru Locuinţe coordonează, monitorizează sau, după caz, dezvoltă proiecte pentru viabilizarea terenurilor destinate construcţiilor de locuinţe, prin programe proprii sau prin programe guvernamentale."

    2. După articolul 1^1 se introduce un nou articol, articolul 1^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^2
    În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alocarea creditelor de angajament se realizează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, iar alocarea creditelor bugetare anuale se realizează conform modelului prevăzut în anexa nr. 22, cu detalierea distinctă a locuinţelor pentru specialişti din sănătate sau învăţământ."

    3. La articolul 15, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(17) La prelungirea contractelor de închiriere şi în perioada de valabilitate a contractului de închiriere, dacă se solicită un schimb de locuinţă, sau schimbarea locuinţei atribuite unui chiriaş cu o altă locuinţă vacantă de aceeaşi categorie, administratorii locuinţelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să verifice documentele prevăzute la alin. (15) şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (16)."

    4. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt însoţite de o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investiţiilor, prin care se vor stabili necesitatea şi oportunitatea realizării construcţiilor de locuinţe, şi sunt centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ţinându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii."

    5. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) În baza datelor primite conform art. 17 şi a studiilor de fezabilitate aprobate conform legii, în condiţiile art. 18, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va întocmi şi va supune aprobării Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei lista cuprinzând locuinţele pentru tineri propuse a fi finanţate în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, cu detalierea distinctă a locuinţelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din sănătate sau învăţământ, document care va sta la baza întocmirii listei obiectivelor de investiţii privind construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, şi la fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare în vederea finanţării acestora, conform prevederilor legale în vigoare."

    6. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Agenţia Naţională pentru Locuinţe asigură includerea obiectivelor de investiţii, cu detalierea distinctă a locuinţelor destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din sănătate sau învăţământ, în programul de investiţii publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

    7. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi la prezenta hotărâre.
    8. După anexa nr. 21 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 22, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu

    Bucureşti, 31 martie 2021.
    Nr. 388.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la normele metodologice)
    CONSILIUL LOCAL ....................................
    (Consiliul Judeţean .....................................)
    (Consiliul General al Municipiului Bucureşti)
    (Ministerul ...................................................)
    INVENTARUL
    locuinţelor pentru tineri propuse a fi finanţate în cadrul programului aprobat conform Legii nr. 152/1998
    privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

┌──────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Stadiu │ │ │ │
│Denumirea localităţii,│Număr │Număr │Regim │fizic │Suprafaţă│Stadiu │Plan │
│adresă obiectiv │cereri │locuinţe│înălţime│existent │teren │viabilizare│urbanistic│
│ │localitate│propus │propus │la data │(mp) │ │ │
│ │ │ │ │propunerii│ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Localitatea ... │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│......................│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│Total localitate │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│din care pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│specialişti din │ │ │ │ │ │ │ │
│sănătate şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │
│învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│......................│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│din care pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│specialişti din │ │ │ │ │ │ │ │
│sănătate şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │
│învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┘


    Primar,
    (Preşedintele Consiliului Judeţean)
    (Primarul general)
    (Ministrul sau altă persoană desemnată de acesta)
    ...................................................
    La coloana 0, adresa amplasamentului se completează de către autorităţile publice locale, dacă este cazul, cu sintagma „specialişti din sănătate şi/sau învăţământ“.
    La coloana 4 se completează stadiul fizic existent în procente.
    La coloana 6 se completează lucrările de viabilizare realizate la limita exterioară a amplasamentului propus, cu descrierea procentuală pentru fiecare tip de utilitate (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaze naturale etc.), astfel cum se precizează la art. 2 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    La coloana 7 se completează planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentul propus, cu precizarea numărului şi a datei actului administrativ de aprobare.
    Anexa se centralizează la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe baza datelor transmise de consiliile locale şi de autorităţile administraţiei publice centrale interesate din domeniul învăţământului ori din domeniul sănătăţii.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
    Se aprobă
    Ministru,
    ...................
    LISTA
    cuprinzând locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, pentru care se propune încheierea angajamentelor legale în anul .........

┌────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │din care: │
│ │ │ │ │ │Valoarea│Rest de │ ├─────────────┬─────────────┤
│Nr. │ │ │ │Numărul │estimată│executat│ │Buget de stat│Surse proprii│
│crt.│Judeţul │Localitatea│Amplasament│de │de │la 01.01│Total│ │ANL │
│ │ │ │ │locuinţe│finanţat│.... │ ├──────┬──────┼──────┬──────┤
│ │ │ │ │ │prin ANL│ │ │Titlul│Titlul│Titlul│Titlul│
│ │ │ │ │ │ │ │ │..... │..... │..... │..... │
├────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Obiective de investiţii în continuare - locuinţe pentru tineri │
├────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Total 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Obiective de investiţii în continuare - locuinţe pentru specialişti din │
│sănătate şi/sau învăţământ │
├────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Total 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Obiective de investiţii noi - locuinţe pentru tineri │
├────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Total 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Obiective de investiţii noi - locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau │
│învăţământ │
├────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Obiectiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │............│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │Total 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Alte cheltuieli de investiţii - locuinţe pentru tineri │
├────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │Total 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│Alte cheltuieli de investiţii - locuinţe pentru specialişti din sănătate şi/sau │
│învăţământ │
├────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│ │Total 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┴───────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


    MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
    Secretar de stat/Secretar general adjunct,
    …………………………………
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
    Director general,
    …………………………
    Direcţia .................................
    Direcţia .................................
    Direcţia .................................
    Direcţia .................................
    În cazul obiectivelor noi de investiţii, pentru prioritizarea investiţiilor propuse a se include în Programul anual de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, se au în vedere următoarele criterii:

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Criteriul │Punctaj│
├──────────────────────────────┼───────┤
│1. Obiective de investiţii │ │
│pentru care s-a emis aviz CTE,│ │
│dar nu mai mult de 5 ani faţă │ │
│de data aplicării criteriilor │ │
│de prioritizare │ │
│Data emiterii avizului, │ │
│astfel: │ │
│- pentru cea mai înaintată │ │
│dată (număr de zile │20 │
│calendaristice de la data │ │
│emiterii avizului faţă de data│ │
│aplicării criteriului) se │ │
│acordă 20 de puncte; │ │
│- pentru altă dată: │ │
│punctaj = (număr zile pentru │ │
│dată curentă/număr zile pentru│ │
│data cea mai înaintată) x 20 │ │
│de puncte │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│2. Obiective de investiţii │ │
│pentru care s-a elaborat │ │
│documentaţia tehnico-economică│ │
│(depusă la ANL), dar nu mai │ │
│mult de 5 ani faţă de data │ │
│aplicării criteriilor de │ │
│prioritizare, şi nu s-a ajuns │ │
│la faza de aprobare a │ │
│indicatorilor │ │
│tehnico-economici │ │
│- pentru cea mai înaintată │10 │
│dată (număr zile │ │
│calendaristice de la data │ │
│emiterii avizului faţă de data│ │
│aplicării criteriului) se │ │
│acordă 10 puncte; │ │
│- pentru altă dată: │ │
│punctaj = (număr zile pentru │ │
│dată curentă/număr zile pentru│ │
│data cea mai înaintată) x 10 │ │
│puncte │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│3. Amplasarea pe terenuri │ │
│libere de orice sarcini │ │
│- terenuri viabilizate complet│20 │
│sau în cazul în care │5 │
│utilităţile sunt la maximum 50│ │
│m de limita amplasamentului │ │
│- terenuri viabilizate parţial│ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│4. Acoperirea numărului de │ │
│locuinţe propus cu numărul de │20 │
│cereri │10 │
│- în proporţie de peste 200% │5 │
│- în proporţie de peste 150% │ │
│- în proporţie de peste 100% │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│5. Regim de înălţime │5 │
│- până la (S +)P + 3E │10 │
│- (S +)P + 3E + M şi peste │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│6. Stadiu fizic la data │ │
│includerii în program │ │
│- investiţie nouă │ │
│- structură existentă │20 │
│realizată în proporţie de │10 │
│51-100% │5 │
│- structură existentă │ │
│realizată în proporţie de până│ │
│la 50% │ │
└──────────────────────────────┴───────┘    NOTE:
    1. Ierarhizarea obiectivelor de investiţii se face în ordinea descrescătoare a punctajului pentru fiecare judeţ în parte.
    2. Se are în vedere repartizarea echilibrată a fondurilor alocate de la bugetul de stat pe judeţe, destinate finanţării obiectivelor de investiţii propuse de reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale, utilizând cel puţin unul dintre următorii indicatori:
    a) ponderea numărului de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ din totalul numărului de unităţi administrativ-teritoriale la nivel naţional (conform solicitărilor înregistrate la ANL):
    P = număr de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ/număr total de unităţi administrativ-teritoriale x 100
    Fonduri alocate la nivel de judeţ = P x fonduri totale alocate pentru investiţii noi;

    b) ponderea numărului de unităţi locative aferente obiectivelor de investiţii aflate în promovare de fiecare judeţ din totalul investiţiilor aflate în promovare la nivel naţional:
    P = număr de unităţi locative propuse în judeţ/număr total de unităţi locative propuse x 100
    Fonduri alocate la nivel de judeţ = P x fonduri totale alocate pentru investiţii noi


    3. Nu se vor include la finanţare, simultan, două obiective de investiţii din aceeaşi localitate, excepţie făcând locuinţele pentru specialiştii din sănătate şi/sau învăţământ.
    În cazul în care, după aplicarea criteriilor de prioritizare, în funcţie de sumele alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, se obţin punctaje similare pentru două sau mai multe investiţii din aceeaşi localitate, vor avea prioritate investiţiile stabilite conform Programului de guvernare valabil la data aplicării criteriilor de prioritizare.

    4. Sumele necesare pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în acest capitol de cheltuieli se alocă în limita fondurilor bugetare alocate anual de la bugetul de stat pentru Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 22 la normele metodologice)
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
    Se aprobă
    Ministru,
    ...................
    LISTA
    cuprinzând locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, propuse a fi finanţate din credite bugetare în anul ......... pentru angajamentele legale contractate

┌────┬────────────────┬───────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Cheltuieli din total │Finanţate din: │ │
│ │ │ │Valoarea│Valoarea de│Realizări│Rest de │Valoare │surse de finanţare │ │ │
│Nr. │Nominalizarea pe│Valoarea │de │finanţat │cumulate │executat │credit de ├───────┬─────────────┼───────┬───────┬───────┬─────┬─────────────┤Capacităţi│
│crt.│obiective de │totală a │finanţat│prin ANL │la │la │angajament│ │din care: │Surse │Surse │ │ │din care: │Termen PIF│
│ │investiţii │investiţiei│prin ANL│actualizată│31.12....│1.01.....│contractat│Total ├──────┬──────┤proprii│proprii│Credite│Buget├──────┬──────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │general│Titlul│Titlul│1* │2* │externe│ │Titlul│Titlul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │... │... │ │ │ │ │... │... │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Total, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiective de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A. │investiţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │continuare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │tineri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │închirierii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.│specialişti din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│2. │Locuinţe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │romi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│4. │................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│B. │Obiective noi de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │tineri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │închirierii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.│specialişti din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│2. │Locuinţe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │romi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│4. │................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│C. │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │tineri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │închirierii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.│specialişti din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│2. │Locuinţe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │romi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│4. │................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
├────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────────┤
│A. Obiective de investiţii în continuare │
├────┬────────────────┬───────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────────┤
│ │Locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │tineri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │închirierii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiectiv... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiectiv... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.│specialişti din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiectiv... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiectiv... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│2. │Locuinţe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiectiv... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiectiv... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │romi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│4. │................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
├────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────────┤
│B. Obiective noi de investiţii │
├────┬────────────────┬───────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────────┤
│ │Locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │tineri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │închirierii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiectiv... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiectiv... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.│specialişti din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiectiv... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiectiv... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│2. │Locuinţe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiectiv... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Obiectiv... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │romi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│4. │................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
├────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────────┤
│C. Alte cheltuieli de investiţii │
├────┬────────────────┬───────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┬──────┬──────┬──────────┤
│ │Locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │tineri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │închirierii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1.1.│specialişti din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătate şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│2. │Locuinţe de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │Locuinţe sociale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunităţile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │romi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────────┤
│4. │................│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴───────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────────┘


    1* Coloana surse proprii reprezintă sumele alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul ... al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Hotărârii Guvernului nr. ...., pentru titlul .... .
    2* Coloana surse proprii reprezintă sumele alocate în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul... al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, conform Hotărârii Guvernului nr. ...., pentru titlul .... .
    MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
    Secretar de stat/Secretar general adjunct,
    ………………………………
    Direcţia …………………
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE
    Director general,
    …………………………………….
    Direcţia .................................
    Control financiar preventiv

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016