Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 371 din 29 martie 2021  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 371 din 29 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 333 din 1 aprilie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi al art. 62 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.
    (2) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării are rol de sinteză şi de coordonare în domeniile cercetării ştiinţifice, dezvoltării experimentale şi tehnologice, inovării, comunicaţiilor şi digitalizării.
    (3) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării este autoritatea de stat în domeniile cercetării dezvoltării experimentale şi tehnologice, inovării, comunicaţiilor şi digitalizării, securităţii cibernetice, serviciilor poştale, radiocomunicaţiilor.
    (4) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării este autoritatea de stat în domeniile tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale şi cadrului naţional de interoperabilitate, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.
    (5) Sediul principal al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării este în municipiul Bucureşti, str. D. I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, şi sediul secundar în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5.

    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. digitalizare - se referă la adoptarea continuă şi implementarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor digitale pentru a transforma modul de interacţiune dintre utilizatorii şi beneficiarii serviciilor publice, precum şi asigurarea cadrului de interoperabilitate a sistemelor informatice.
    2. transformare digitală - se referă la transformarea, folosind tehnologiile digitale şi de comunicaţii, a:
    a) modului de interacţiune dintre administraţia publică şi cetăţeni;
    b) relaţiilor funcţionale dintre instituţiile statului;
    c) modului în care datele generate şi colectate de instituţiile statului sunt utilizate în luarea deciziilor şi crearea politicilor publice;
    d) modului în care inovarea, în cazul serviciilor publice, consideră identificarea problemei, testarea şi actualizarea ca făcând parte integrantă din proces;
    e) evaluării şi anticipării continue a nevoilor publicului şi adaptarea serviciilor la acestea;

    3. sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, astfel cum acesta este prevăzut la art. 6-8 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. domeniul cercetare-dezvoltare-inovare sau CDI se referă la activităţile: cercetare ştiinţifică, dezvoltare experimentală şi inovare bazată pe cercetare ştiinţifică, dezvoltare experimentală, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, acelaşi sens având şi expresiile „cercetare-dezvoltare“, „cercetare-dezvoltare-inovare“ sau „cercetare-inovare“;
    5. strategiile de specializare inteligentă - sunt definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, ca fiind strategii naţionale sau regionale în domeniul inovării, care stabilesc priorităţi în scopul de a crea un avantaj competitiv, prin dezvoltarea punctelor forte, proprii cercetării şi inovării, şi prin corelarea acestora cu nevoile întreprinderilor, în vederea abordării coerente a oportunităţilor emergente şi a evoluţiilor pieţei, evitând suprapunerea şi fragmentarea eforturilor;
    6. „Policy Support Facility“ sau PSF reprezintă mecanismul de sprijin al reformei politicilor naţionale CDI, care asigură sprijin independent autorităţilor publice naţionale cu atribuţii în domeniul CDI, la solicitarea acestora, din partea unor experţi recunoscuţi de Comisia Europeană şi este finanţat 100% prin programul-cadru.


    ART. 3
    Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al politicii în domeniul resurselor umane din sfera CDI, comunicaţiilor şi digitalizării.

    ART. 4
    (1) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, elaborează şi implementează la nivel naţional politica, strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare ale activităţilor în cadrul politicii generale a Guvernului şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniile sale de activitate: CDI, comunicaţii electronice, digitalizare, servicii poştale şi securitate cibernetică.
    (2) În domeniile tehnologiei informaţiei (cu excepţia serviciilor publice electronice), societăţii informaţionale şi cadrului naţional de interoperabilitate, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României aflată în subordinea sa, elaborează şi implementează la nivel naţional politica în aceste domenii şi îşi exercită autoritatea de stat.

    ART. 5
    (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării îndeplineşte următoarele funcţii principale:
    a) de strategie, prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul CDI şi comunicaţiilor. Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării planifică strategic şi asigură elaborarea politicilor în domeniul digitalizării, implementarea politicilor fiind realizată de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar prin care se realizează politicile din domeniile sale de activitate;
    c) control şi monitorizare în domeniile sale de activitate, în calitate de autoritate de stat.

    (2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării îndeplineşte următoarele funcţii specifice:
    a) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;
    b) de verificare a respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate, în calitate de autoritate de stat;
    c) de evaluare, coordonare şi verificare a realizării politicilor în domeniul CDI, comunicaţiilor şi digitalizării;
    d) elaborează şi fundamentează propunerile privind poziţiile României în cadrul negocierilor care se desfăşoară la nivelul Consiliului Uniunii Europene, pe problematica aferentă domeniilor sale de competenţă;
    e) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă;
    f) de cooperare internaţională, prin care asigură: aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri, iniţierea şi implementarea de oferte unilaterale în domeniile sale de activitate, participarea în proiecte şi programe bilaterale, regionale şi internaţionale; încheierea tratatelor internaţionale la nivel departamental sau iniţierea demersurilor necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele; încheierea documentelor de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    g) de reprezentare, prin care asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern, inclusiv în privinţa afacerilor europene, în conformitate cu prevederile cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    h) de implementare de programe şi proiecte finanţate din fonduri europene naţionale, precum şi din alte surse legal constituite, de stabilire a cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii, inclusiv cu privire la alte programe cu finanţare europeană, în domeniul său de competenţă;
    i) coordonează şi finanţează structuri proprii şi acţiuni de sprijin în Uniunea Europeană sau în ţări din afara acesteia, potrivit reglementărilor în vigoare, în domeniile sale de activitate;
    j) asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    k) asigură îndeplinirea în domeniul de competenţă a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora.


    ART. 6
    (1) În domeniul cercetare, dezvoltare şi inovare, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării exercită următoarele atribuţii:
    a) în sensul art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are în principal, următoarele atribuţii:
    1. elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă;
    2. asigurarea cadrului instituţional pentru aplicarea Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă;
    3. coordonarea la nivel naţional a politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate;
    4. stimularea, susţinerea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţii de cercetare-dezvoltare;
    5. conducerea, în cazuri deosebite, unor programe de cercetare-dezvoltare şi inovare sau părţi din acestea;

    b) adoptă politici de stimulare şi coordonare la nivel naţional a activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare prin care coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică sustenabilă, aplicarea rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate în societate şi în economia naţională şi internaţională, în scopul satisfacerii nevoilor cetăţeanului şi creşterii calităţii vieţii.

    (2) În domeniul cercetare-dezvoltare, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării are şi alte atribuţii:
    a) realizează studii, analize şi monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării şi pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă, a Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a celorlalte instrumente pentru implementarea acestora. Ministerul poate să contracteze servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea;
    b) stabileşte şi actualizează obiectivele strategice cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi celelalte instrumente specifice pentru implementarea Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului;
    c) elaborează Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare, evaluează programele cuprinse în acesta, asigură detalierea lor anuală şi informează asupra realizării acestora;
    d) monitorizează şi evaluează unităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare;
    e) asigură dezvoltarea instituţională a institutelor şi unităţilor de cercetare aflate în subordine, coordonare şi sub autoritate şi poate susţine dezvoltarea instituţională a altor organizaţii publice de cercetare;
    f) exercită atribuţiile care îi revin, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, privind funcţionarea institutelor şi unităţilor de cercetare aflate în subordine, coordonare şi sub autoritate;
    g) stimulează, în rândul operatorilor economici şi în economie în general, creşterea investiţiei private pentru dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, precum şi transferul tehnologic şi valorificarea rezultatelor de cercetare;
    h) asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultanţei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă;
    i) stimulează dezvoltarea regională şi locală, prin programe şi proiecte CDI, prin susţinerea înfiinţării de entităţi de inovare, transfer tehnologic şi de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, prin susţinerea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderi în colaborare cu ministerele de resort;
    j) defineşte procedurile specifice de analiză, monitorizare şi evaluare a sistemului CDI, a programelor, precum şi a proiectelor CDI;
    k) atribuie conducerea sau, după caz, conduce, finanţează şi monitorizează programe/subprograme, proiecte de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare;
    l) prognozează, planifică şi programează, după caz, bugetul aferent cercetării-dezvoltării şi inovării, cuprins în bugetul de stat, şi resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă;
    m) asigură alocarea şi gestionarea, în condiţiile legii, a fondurilor destinate finanţării Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi a celorlalte instrumente pentru implementarea strategiilor naţionale de cercetare-dezvoltare;
    n) aprobă şi finanţează alte programe, elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu şi avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităţi;
    o) finanţează acţiuni proprii, inclusiv organizarea de conferinţe ştiinţifice, conferinţe naţionale şi altele asemenea, inclusiv cu participare internaţională, în România, precum şi în alte ţări ale Uniunii Europene, pe baza programelor aprobate de ministrul cercetării, inovării şi digitalizării;
    p) finanţează proiecte de tip „de sus în jos“ (top down) şi de tip „de jos în sus“ (bottom-up), care să genereze atât producerea de cunoaştere şi stabilizarea cercetătorilor angajaţi, cât şi dezvoltarea de noi produse şi tehnologii destinate pieţei, pentru a răspunde la rezolvarea unei necesităţi identificate în sectorul public;
    q) elaborează politici privind înfiinţarea şi dezvoltarea de centre de inovare şi incubatoare de afaceri, centre de transfer tehnologic şi altele asemenea, în domeniul său de competenţă;
    r) alte atribuţii din domeniul de activitate al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prevăzute în acte normative aflate în vigoare.

    (3) În domeniul comunicaţiilor, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării exercită următoarele atribuţii:
    a) în domeniul comunicaţiilor electronice, îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniul comunicaţiilor şi serviciilor poştale, stabilind şi elaborând la nivel naţional politica, strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare ale activităţilor în cadrul politicii generale a Guvernului pentru aceste domenii;
    b) prognozează, planifică şi programează, după caz, bugetul aferent comunicaţiilor, cuprins în bugetul de stat, şi resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă.

    (4) Are şi următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează politicile şi strategiile sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, inclusiv planurile de acţiuni aferente acestora;
    b) monitorizează şi controlează realizarea politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale;
    c) asigură cadrul legislativ şi instituţional necesar pentru liberalizarea completă a pieţelor de comunicaţii electronice şi servicii poştale;
    d) promovează politicile privind stimularea concurenţei în toate segmentele pieţelor de comunicaţii electronice şi servicii poştale;
    e) elaborează politicile şi strategia privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;
    f) promovează drepturile şi interesele utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca aceştia să obţină un maxim de beneficii în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;
    g) promovează drepturile persoanelor, în special dreptul la viaţă privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale;
    h) elaborează politicile privind asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice;
    i) încurajează investiţiile eficiente în infrastructură, promovarea şi stimularea cercetării, dezvoltării, inovării şi transferului de tehnologii în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale;
    j) asistă celelalte structuri ale administraţiei publice în elaborarea politicilor privind dezvoltarea coerentă a infrastructurii de comunicaţii naţională în domeniile de competenţă, cu respectarea normelor şi standardelor recomandate de Uniunea Europeană, în condiţiile legii;
    k) asigură la nivel naţional atribuţiile Biroului de competenţă privind infrastructura de comunicaţii, cu respectarea recomandărilor Uniunii Europene;
    l) elaborează şi monitorizează implementarea strategiei privind dezvoltarea comunităţilor inteligente (SMART CITY) în România;
    m) elaborează şi promovează politici privind înfiinţarea şi dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic şi altele asemenea, în domeniul coordonat;
    n) asigură gestionarea şi utilizarea eficientă a poziţiilor orbitale atribuite României;
    o) elaborează politica în domeniul timbrelor şi efectelor poştale;
    p) defineşte indicatori specifici şi scheme de analiză în vederea monitorizării şi evaluării evoluţiei domeniilor comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale;
    q) elaborează reglementările necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul comunicaţiilor electronice;
    r) comunică cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă, precum şi cu furnizorii de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale;
    s) corelează politicile proprii cu politicile din domeniul industriei, comerţului, educaţiei, precum şi din alte domenii, în conformitate cu programul de guvernare;
    ş) promovează sistemul educaţional bazat pe tehnologia domeniului comunicaţiilor, în colaborare cu instituţiile abilitate;
    t) elaborează şi monitorizează aplicarea politicilor în domeniul compatibilităţii electromagnetice şi al conformităţii echipamentelor radio;
    ţ) elaborează şi publică rapoarte, studii şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea;
    u) realizează studii, analize, monitorizări, evaluări şi alte activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale pentru auditul performanţei programelor şi proiectelor, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea;
    v) asigură corelarea legislaţiei în domeniul comunicaţiilor cu legislaţia din domeniul audiovizualului şi al drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea promovării convergenţei media şi a neutralităţii tehnologice;
    w) coordonează activităţile de elaborare a strategiilor şi implementarea programelor şi proiectelor privind infrastructura naţională în domeniul comunicaţiilor electronice, cu excepţia programelor şi proiectelor privind infrastructura naţională în domeniul comunicaţiilor electronice, elaborate şi implementate în cadrul instituţiilor din domeniul apărării şi securităţii naţionale;
    x) avizează organizarea, implementarea, realizarea şi administrarea tuturor programelor guvernamentale la nivel naţional privind infrastructura de comunicaţii şi asigură coordonarea şi controlul acestora, în condiţiile legii.

    (5) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare pentru domeniul său de activitate.
    (6) În domeniul digitalizării, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării exercită următoarele atribuţii:
    a) asigurarea coordonării interinstituţionale în procesul de implementare şi operaţionalizare a strategiilor naţionale în domeniul tehnologiei informaţiei, elaborate de Autoritatea pentru Digitalizarea României, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    b) coordonarea la nivel interinstituţional a politicilor publice, a investiţiilor şi resurselor de tehnologie a informaţiei în vederea alinierii acestora cu obiectivele strategice din domeniul tehnologiei informaţiei şi cu cadrul naţional de interoperabilitate.

    (7) Atribuţiile generale ale Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării sunt următoarele:
    a) asigură în numele Guvernului reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale, europene şi internaţionale, pentru domeniile sale de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Autoritatea pentru Digitalizarea României asigură reprezentarea pe bază de mandat, aprobat de ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, în domeniul său de competenţă;
    b) asigură participarea, elaborarea şi fundamentarea poziţiei României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniile sale de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
    c) asigură îndeplinirea, în domeniul său de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora.

    (8) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării este autorizat:
    a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate;
    b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente;
    c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, instituţii private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale, în condiţiile legii;
    d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii;
    e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;
    f) să efectueze acte de control al regulamentelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate;
    g) să exercite responsabilităţi pentru asigurarea respectării cadrului legal în domeniile sale de competenţă prevăzute de legislaţia în vigoare şi să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


    ART. 7
    (1) În structura organizatorică a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii, birouri.
    (2) Structura organizatorică a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării este prevăzută în anexa nr. 1.
    (3) În cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, pot fi organizate structuri, la nivel de servicii, birouri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru minister. Prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, statul de funcţii, statul de personal, Regulamentul de ordine interioară, precum şi componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului ministerului, conform legii. Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării poate constitui, în condiţiile legii, colective temporare de lucru şi alte asemenea structuri organizatorice, necesare pentru realizarea activităţii.
    (4) În structura Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării se constituie Unitatea de Implementare a Reformei PSF, la nivel de direcţie, formată din personal contractual, în acord cu obligaţiile asumate în relaţia cu Comisia Europeană şi pentru coordonarea şi monitorizarea reformelor CDI.
    (5) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării poate constitui şi alte structuri necesare în vederea realizării reformei în domeniul său de activitate, în conformitate cu programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene.
    (6) Pentru atingerea obiectivelor şi îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării poate înfiinţa structuri teritoriale, fără personalitate juridică, prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.

    ART. 8
    (1) În cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării se înfiinţează unitatea de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă, condusă de către un director, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat cu personal angajat exclusiv pe perioadă determinată, în afara organigramei, potrivit legislaţiei în vigoare. Finanţarea cheltuielilor de personal, pentru personalul din afara organigramei, se face din bugetul proiectelor, prevăzute cu această destinaţie.
    (2) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de management se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.
    (3) Personalul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, numit prin ordin al ministrului, în echipele de management sau de implementare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, potrivit legislaţiei aplicabile.
    (4) Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării numeşte personalul unităţii de management şi stabileşte competenţele directorului.

    ART. 9
    (1) În cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării funcţionează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru cercetare, denumit în continuare OIC.
    (2) OIC îndeplineşte atribuţiile delegate de autorităţile de management ale programelor operaţionale, prin acordul părţilor implicate.
    (3) OIC va derula activităţile şi responsabilităţile Organismului intermediar în cadrul Programului operaţional „Competitivitate“, care a funcţionat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, până la închiderea Programului operaţional „Competitivitate“ 2014-2020.
    (4) Numărul de posturi care funcţionează în cadrul OIC este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

    ART. 10
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării este sprijinit de organismele consultative la nivel naţional în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, digitalizării şi comunicaţiilor, denumite în continuare organisme consultative, prevăzute în anexa nr. 2, care se constituie şi funcţionează conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor consultative sunt stabilite prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.
    (3) Organismele consultative pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat tehnic, format, de regulă, din maximum 6 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi remuneraţi conform legii.
    (4) Activitatea organismelor consultative este coordonată de către ministrul cercetării, inovării şi digitalizării.
    (5) Membrii organismelor consultative, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora pot fi remuneraţi şi le pot fi decontate cheltuielile de deplasare şi de cazare, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 11
    (1) Instituţiile şi unităţile de CDI care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) Autorităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării sunt prevăzute în anexa nr. 4.
    (3) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării sunt prevăzute în anexa nr. 5.
    (4) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării sunt prevăzute în anexa nr. 6.
    (5) Instituţiile şi unităţile din domeniul comunicaţiilor care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării sunt prevăzute în anexa nr. 7.
    (6) Unităţile la care Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar sunt prevăzute în anexa nr. 8.
    (7) Lista bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării sunt prevăzute în anexa nr. 9.
    (8) Poziţiile orbitale atribuite României, deţinute de România prin acorduri internaţionale şi administrate de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării sunt prevăzute în anexa nr. 10.

    ART. 12
    (1) Conducerea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării se exercită de către ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, care are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului.
    (2) Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării reprezintă Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
    (3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, ministrul cercetării, inovării şi digitalizării emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.
    (4) Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.
    (5) Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării poate delega prin ordin calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi sau altor persoane împuternicite în acest scop.
    (6) Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, atribuţiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

    ART. 13
    (1) În cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării îşi desfăşoară activitatea 4 secretari de stat şi 2 subsecretari de stat numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat şi subsecretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.

    ART. 14
    (1) Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării are un secretar general şi 2 secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi şi eliberaţi din funcţie în condiţiile legii.
    (2) Secretarul general şi cei 2 secretari generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Secretarul general şi cei 2 secretari generali adjuncţi îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, în limita competenţelor legale.

    ART. 15
    Se constituie, pe lângă ministrul cercetării, inovării şi digitalizării, Colegiul ministerului, organism consultativ ale cărui componenţă şi regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.

    ART. 16
    (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării este de 271, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
    (2) Organigrama detaliată, numărul posturilor de conducere, alocarea personalului în direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, statul de funcţii, atribuţiile şi sarcinile personalului din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării se stabilesc prin ordin al ministrului.
    (3) Personalul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării se constituie din funcţionari publici şi personal contractual.
    (4) În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

    ART. 17
    (1) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare.
    (2) Structurile organizatorice, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi unităţile din subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, precum şi structurile organizatorice pentru instituţiile şi unităţile din coordonarea acestuia se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, în condiţiile legii.
    (3) Mandatele de reprezentare pentru instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, precum şi pentru companiile şi societăţile din domeniul comunicaţiilor, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării.

    ART. 18
    Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central al ministerului, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare externă, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 20
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 21
    Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2020, cu modificările ulterioare, se va modifica în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, la propunerea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Ciprian-Sergiu Teleman
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun


    Bucureşti, 29 martie 2021.
    Nr. 371.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    Organisme consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea consiliului/ │Sursa de │
│crt.│colegiului consultativ │finanţare│
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Comitetul Român pentru │Buget de │
│1. │Infrastructuri de │stat │
│ │Cercetare (CRIC) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Comitetul de Coordonare│Buget de │
│2. │a Specializării │stat │
│ │Inteligente (CCSI) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional │ │
│3. │pentru Transfer │Buget de │
│ │Tehnologic şi Inovare │stat │
│ │(C.N.T.T.I.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional al │Buget de │
│4. │Cercetării Ştiinţifice │stat │
│ │(C.N.C.S.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Colegiul Consultativ │ │
│5. │pentru │Buget de │
│ │Cercetare-Dezvoltare şi│stat │
│ │Inovare (C.C.C.D.I.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consiliul Naţional de │ │
│ │Etică a Cercetării │ │
│6. │Ştiinţifice, │Buget de │
│ │Dezvoltării Tehnologice│stat │
│ │şi Inovării │ │
│ │(C.N.E.C.S.D.T.I.) │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    ANEXA 3

    Instituţiile şi unităţile care funcţionează
    în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

┌─────┬───────────────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Sursa de │
│crt. │ │finanţare │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│1. │Agenţia Spaţială │Venituri │
│ │Română │proprii │
├─────┼───────────────────┼────────────┤
│2. │Institutul de │Venituri │
│ │Fizică Atomică │proprii │
└─────┴───────────────────┴────────────┘    ANEXA 4

    Autorităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Sursa de finanţare │
│crt.│unităţii │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Autoritatea │Venituri proprii şi│
│1. │pentru │subvenţii acordate │
│ │Digitalizarea│de la bugetul de │
│ │României │stat │
└────┴─────────────┴───────────────────┘    ANEXA 5

    Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează
    în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Sursa de │
│crt.│ │finanţare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002 │
│ │ │privind │
│ │ │cercetarea │
│ │ │ştiinţifică │
│ │Institutul Naţional │şi │
│ │de │dezvoltarea │
│ │Cercetare-Dezvoltare│tehnologică,│
│1. │pentru │aprobată cu │
│ │Optoelectronică - │modificări │
│ │INOE 2000 Bucureşti │şi │
│ │ │completări │
│ │ │prin Legea │
│ │ │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│2. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │Turbomotoare - │prin Legea │
│ │COMOTI Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │Institutul Naţional │nr. 57/2002,│
│ │de │aprobată cu │
│ │Cercetare-Dezvoltare│modificări │
│ │în Domeniul │şi │
│3. │Geologiei, │completări │
│ │Geofizicii, │prin Legea │
│ │Geochimiei şi │nr. 324/ │
│ │Teledetecţiei - IGR │2003, cu │
│ │Bucureşti │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│4. │pentru Textile şi │completări │
│ │Pielărie - INCDTP │prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │Institutul Naţional │Guvernului │
│ │de │nr. 57/2002,│
│ │Cercetare-Dezvoltare│aprobată cu │
│ │pentru Maşini │modificări │
│ │Agricole şi │şi │
│5. │Instalaţii Destinate│completări │
│ │Agriculturii şi │prin Legea │
│ │Industriei │nr. 324/ │
│ │Alimentare - INMA │2003, cu │
│ │Bucureşti │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de Cercetare │modificări │
│ │Dezvoltare pentru │şi │
│6. │Fizică şi Inginerie │completări │
│ │Nucleară „Horia │prin Legea │
│ │Hulubei“ - IFIN HH │nr. 324/ │
│ │Bucureşti │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│7. │pentru Fizica │completări │
│ │Laserilor, Plasmei │prin Legea │
│ │şi Radiaţiei - │nr. 324/ │
│ │INFLPR Bucureşti │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│8. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │pentru Fizică │prin Legea │
│ │Tehnică - IFT Iaşi │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│9. │pentru Fizica │completări │
│ │Materialelor - │prin Legea │
│ │INCDFM Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│10. │pentru Fizica │completări │
│ │Pământului - INCDFP │prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│11. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │Chimico-Farmaceutică│prin Legea │
│ │- ICCF Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│12. │pentru Electrochimie│completări │
│ │şi Materie │prin Legea │
│ │Condensată - INCEMC │nr. 324/ │
│ │Timişoara │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│13. │pentru Geologie şi │completări │
│ │Geoecologie Marină -│prin Legea │
│ │GEOECOMAR Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│14. │pentru Ştiinţe │completări │
│ │Biologice - │prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│15. │pentru │completări │
│ │Microtehnologie - │prin Legea │
│ │IMT Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│16. │pentru Tehnologii │completări │
│ │Criogenice şi │prin Legea │
│ │Izotopice - I.C.S.I │nr. 324/ │
│ │Râmnicu Vâlcea │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │Institutul Naţional │nr. 57/2002,│
│ │de │aprobată cu │
│ │Cercetare-Dezvoltare│modificări │
│ │pentru Tehnologii │şi │
│17. │Izotopice şi │completări │
│ │Moleculare - │prin Legea │
│ │I.N.C.D.T.I.M │nr. 324/ │
│ │Cluj-Napoca │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│18. │pentru Inginerie │completări │
│ │Electrică - ICPE - │prin Legea │
│ │CA Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│19. │Aerospaţială „Elie │completări │
│ │Carafoli“ - │prin Legea │
│ │I.N.C.A.S. Bucureşti│nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│20. │pentru Mecatronică │completări │
│ │şi Tehnica Măsurării│prin Legea │
│ │- I.N.C.D.M.T.M │nr. 324/ │
│ │Bucureşti │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│21. │şi Încercări pentru │completări │
│ │Electrotehnică - │prin Legea │
│ │ICMET Craiova │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│22. │pentru Ecologie │completări │
│ │Industrială - ECOIND│prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│23. │pentru Utilaj │completări │
│ │Petrolier - IPCUP │prin Legea │
│ │Ploieşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│24. │în Sudură şi │completări │
│ │Încercări de │prin Legea │
│ │Materiale - ISIM │nr. 324/ │
│ │Timişoara │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│25. │pentru Metale şi │completări │
│ │Resurse Radioactive │prin Legea │
│ │- ICPMRR Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│26. │pentru Chimie şi │completări │
│ │Petrochimie - │prin Legea │
│ │ICECHIM Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│27. │pentru Metale │completări │
│ │Neferoase şi Rare - │prin Legea │
│ │IMNR Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │Institutul Naţional │nr. 57/2002,│
│ │de │aprobată cu │
│ │Cercetare-Dezvoltare│modificări │
│ │pentru Securitate │şi │
│28. │Minieră şi Protecţie│completări │
│ │Antiexplozivă - │prin Legea │
│ │INSEMEX - S.A. │nr. 324/ │
│ │Petroşani │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│29. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │pentru Energie - │prin Legea │
│ │ICEMENERG Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │Institutul Naţional │nr. 57/2002,│
│ │de │aprobată cu │
│ │Cercetare-Dezvoltare│modificări │
│ │în Construcţii şi │şi │
│30. │Urbanism şi │completări │
│ │Dezvoltare │prin Legea │
│ │Teritorială Durabilă│nr. 324/ │
│ │- URBAN - INCERC │2003, cu │
│ │Bucureşti │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│31. │pentru Comunicaţii -│completări │
│ │Bucureşti - INSCC │prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│32. │pentru Protecţia │completări │
│ │Muncii „Alexandru │prin Legea │
│ │Darabont“ - INCDPM │nr. 324/ │
│ │Bucureşti │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│33. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │pentru Protecţia │prin Legea │
│ │Mediului Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │Institutul Naţional │nr. 57/2002,│
│ │de │aprobată cu │
│ │Cercetare-Dezvoltare│modificări │
│ │în Domeniul │şi │
│34. │Patologiei şi │completări │
│ │Ştiinţelor │prin Legea │
│ │Biomedicale „Victor │nr. 324/ │
│ │Babeş“ Bucureşti │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│35. │pentru Bioresurse │completări │
│ │Alimentare - IBA │prin Legea │
│ │Bucureşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│36. │pentru Pedologie, │completări │
│ │Agrochimie şi │prin Legea │
│ │Protecţia Mediului -│nr. 324/ │
│ │ICPA Bucureşti │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│37. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │Agricolă - Fundulea │prin Legea │
│ │ │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│38. │pentru Biologie şi │completări │
│ │Nutriţie Animală - │prin Legea │
│ │IBNA Baloteşti │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│39. │pentru Cartof şi │completări │
│ │Sfeclă de Zahăr │prin Legea │
│ │Braşov │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│40. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │în Turism - INCDT │prin Legea │
│ │ │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│41. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │„Delta Dunării“ - │prin Legea │
│ │INCDDD Tulcea │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │Institutul Naţional │aprobată cu │
│ │de │modificări │
│ │Cercetare-Dezvoltare│şi │
│42. │pentru Cercetări │completări │
│ │Marine „Grigore │prin Legea │
│ │Antipa“ - INCDM │nr. 324/ │
│ │Constanţa │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │ │Conform │
│ │ │Ordonanţei │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 57/2002,│
│ │ │aprobată cu │
│ │Institutul Naţional │modificări │
│ │de │şi │
│43. │Cercetare-Dezvoltare│completări │
│ │în Silvicultură │prin Legea │
│ │„Marin Drăcea“ │nr. 324/ │
│ │ │2003, cu │
│ │ │modificările│
│ │ │şi │
│ │ │completările│
│ │ │ulterioare │
└────┴────────────────────┴────────────┘    ANEXA 6

    Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare
    care funcţionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea unităţii │Sursa de │
│crt.│ │finanţare│
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Societatea Comercială │ │
│ │„Institutul de │Venituri │
│1. │Cercetări în │proprii │
│ │Transporturi INCETRANS“│ │
│ │- S.A. │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Institutul de │ │
│ │Cercetare-Proiectare │Venituri │
│2. │Rulmenţi şi Organe de │proprii │
│ │Asamblare - ICPROA - │ │
│ │S.A. Braşov │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘    ANEXA 7

    Instituţiile şi unităţile din domeniul comunicaţiilor care funcţionează
    sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

┌────┬────────────────┬───────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea │ │Sursa de │
│crt.│instituţiei/ │Localitatea│finanţare│
│ │unităţii │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Compania │ │Venituri │
│1. │Naţională „Poşta│Bucureşti │proprii │
│ │Română“ -S.A. │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Societatea │ │ │
│2. │Naţională de │Bucureşti │Venituri │
│ │Radiocomunicaţii│ │proprii │
│ │- S.A. │ │ │
└────┴────────────────┴───────────┴─────────┘    ANEXA 8

    Unităţile la care Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării îndeplineşte atribuţiile
    pe care statul român le are în calitate de acţionar

┌────┬──────────────┬───────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea │ │Sursa de │
│crt.│instituţiei/ │Localitatea│finanţare│
│ │unităţii │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Telekom │ │ │
│1. │România │Bucureşti │Venituri │
│ │Communications│ │proprii │
│ │- S.A. │ │ │
└────┴──────────────┴───────────┴─────────┘    ANEXA 9

    Lista bunurilor proprietate publică a statului aflate în administrarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

┌──────┬────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┐
│ │ │ │Caracteristicile│Valoarea │
│Nr. │Cod de │Administratorul│tehnice │actualizată │
│M.F.P.│clasificaţie│ │actualizate ale │(în lei) │
│ │ │ │imobilului │ │
├──────┼────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Clădire tronson │ │
│ │ │ │1, pe nivele: │ │
│ │ │ │parter, mezanin,│ │
│ │ │ │etaj 1, etaj 2, │ │
│ │ │ │etaj 3 (cu │ │
│ │ │Ministerul │parţial şi în │ │
│34.387│8.29.06 │Cercetării, │tronson 2) şi 3 │220.369.719,42│
│ │ │Inovării şi │încăperi pe etaj│ │
│ │ │Digitalizării │4, în suprafaţă │ │
│ │ │ │utilă de │ │
│ │ │ │3.507,08 mp │ │
│ │ │ │Cote-părţi │ │
│ │ │ │comune 19.797 şi│ │
│ │ │ │cotă teren 782 │ │
└──────┴────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┘┌──────┬────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Caracteristicile│Valoarea │
│Nr. │Cod de │Administratorul│tehnice │actualizată │
│M.F.P.│clasificaţie│ │actualizate ale │(în lei) │
│ │ │ │imobilului │ │
├──────┼────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Construcţie şi │ │
│ │ │ │teren: │ │
│ │ │ │Suprafaţă │ │
│ │ │ │construită = │ │
│ │ │Ministerul │8.953,17 mp │56.642.594,10│
│ │ │Cercetării, │(subsol, parter │- clădire │
│62603 │8.29.06 │Inovării şi │+ 6 etaje şi │23.635.407 - │
│ │ │Digitalizării │mansardă) │teren │
│ │ │ │Suprafaţă │ │
│ │ │ │desfăşurată = │ │
│ │ │ │10.922,87 mp │ │
│ │ │ │Suprafaţă teren │ │
│ │ │ │= 2.715,00 mp │ │
└──────┴────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────┘    ANEXA 10

    Poziţiile orbitale atribuite României deţinute de România prin acorduri internaţionale
    şi administrate de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

┌──────┬────────────┬─────────────┬────────────────┐
│Nr. │Cod de │Administrator│Descriere │
│M.F.P.│clasificaţie│ │tehnică │
├──────┼────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Coordonatele │
│ │ │ │orbitale şi │
│ │ │ │caracteristicile│
│ │ │Ministerul │reţelelor radio │
│97073 │8.15.04 │Cercetării, │pentru sateliţii│
│ │ │Inovării şi │geostaţionari de│
│ │ │Digitalizării│telecomunicaţii │
│ │ │ │alocate României│
│ │ │ │prin convenţiile│
│ │ │ │internaţionale │
└──────┴────────────┴─────────────┴────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016