Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 37 din 10 februarie 2021  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 10 februarie 2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada de centură Bucureşti", sector Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770, pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 166 din 18 februarie 2021
    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 233/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada de centură Bucureşti“, sector Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770, şi ai obiectivului de investiţii „Autostrada de centură Bucureşti“, sector Centura Sud km 52 + 770-km 100 + 900,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0 + 000-100 + 900 - sector Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770“, aflat pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0 + 000-100 + 900 - sector Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată, supuse exproprierii potrivit alin. (1), aflate pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0 + 000-100 + 900 - sector Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770“, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, sunt în cuantum total de 69.140 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în condiţiile legii, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport Rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 - „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 10 februarie 2021.
    Nr. 37.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770“,
    situate pe raza localităţilor Săbăreni, din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti,
    Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov, proprietarii sau
    deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────┬───────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │despăgubire │
│ │ │ │Numele şi prenumele │ │ │Numărul │Numărul │Numărul │ │Extravilan│Suprafaţa │de │Suprafaţa de │a │
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului/ │Tarlaua│Parcela │cadastral│titlului de│cărţii │Categoria de │/ │totală a │expropriat│expropriat a │imobilului, │
│crt.│ │administrativ-teritorială│deţinătorului imobilului │ │ │/ Nr. │proprietate│funciare│folosinţă │Intravilan│terenului │a │construcţiilor│conform │
│ │ │ │ │ │ │topo │ │ │ │ │(mp) │terenului │(mp, ml, mc) │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│1 │ILFOV │DRAGOMIREŞTI-VALE │GREEN RESIDENCE - S.R.L. │75 │559/2/2 │1232 │- │32739 │Arabil │Intravilan│450.147,00 │153,00 │- │2.767,69 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│2 │GIURGIU│SĂBĂRENI │GREEN │75 │559/2/2 │1232 │- │32739 │Arabil │Intravilan│450.147,00 │2.709,00 │- │108.320,72 │
│ │ │ │RESIDENCE - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│3 │GIURGIU│SĂBĂRENI │POPESCU TEREZIA CONSTANTA│74 │559/1/9 │33466 │- │33466 │Arabil │Extravilan│10.000,00 │103,00 │- │236,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │TABIRCA ANA, POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGHEL, POPESCU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │GIURGIU│SĂBĂRENI │POPESCU MARCEL, POPESCU │74 │555/8 │- │118109 │- │Arabil │Extravilan│12.500,00 │265,00 │- │609,50 │
│ │ │ │CONSTANTIN, POPESCU IOAN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU POMPILIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│5 │GIURGIU│SĂBĂRENI │POLIFRONE STAN │74 │555/7 │- │118172 │- │Arabil │Extravilan│10.000,00 │294,00 │- │676,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│6 │GIURGIU│SĂBĂRENI │NICULAE MARIN │74 │555/6 │- │103761 │- │Arabil │Extravilan│13.300,00 │448,00 │- │1.030,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│7 │GIURGIU│SĂBĂRENI │GLORIA CONSULTING GRUP - │74 │- │33188 │- │33188 │Arabil │Extravilan│13.501,00 │509,00 │- │1.170,70 │
│ │ │ │S.R.L., POPA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│8 │GIURGIU│SĂBĂRENI │GLORIA CONSULTING GRUP - │74 │- │32223 │- │32223 │Arabil │Extravilan│8.302,00 │342,00 │- │786,60 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│9 │GIURGIU│SĂBĂRENI │STOICA VASILICA │74 │- │- │- │- │Arabil │Extravilan│4.385,00 │193,00 │- │443,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│10 │GIURGIU│SĂBĂRENI │DAN IOANA │74 │- │- │- │- │Arabil │Extravilan│4.341,00 │191,00 │- │439,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │VLASCEANU ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │GIURGIU│SĂBĂRENI │MARIAN, VLASCEANU MARIA │74 │555/3 │30990 │- │30990 │Arabil │Extravilan│4.182,00 │206,00 │- │473,80 │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │VLASCEANU ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │GIURGIU│SĂBĂRENI │MARIAN, VLASCEANU MARIA │74 │555/3 │30990 │- │30990 │Arabil │Extravilan│4.182,00 │8,00 │- │18,40 │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│13 │GIURGIU│SĂBĂRENI │VLASCEANU CRISTINA │74 │555/2 │33649 │- │33649 │Arabil │Extravilan│7.500,00 │384,00 │- │883,20 │
│ │ │ │MARIANA, BRANZA FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│14 │GIURGIU│SĂBĂRENI │VLASCEANU CRISTINA │74 │555/2 │33649 │- │33649 │Arabil │Extravilan│7.500,00 │63,00 │- │144,90 │
│ │ │ │MARIANA, BRANZA FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│15 │GIURGIU│SĂBĂRENI │VLASCEANU CRISTINA │74 │555/1 │31060 │- │31060 │Arabil │Extravilan│11.750,00 │664,00 │- │1.527,20 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│16 │GIURGIU│SĂBĂRENI │VLASCEANU CRISTINA │74 │555/1 │31060 │- │31060 │Arabil │Extravilan│11.750,00 │242,00 │- │556,60 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│17 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │111 │- │- │- │- │Arabil │Extravilan│740,00 │740,00 │- │7.454,76 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│18 │ILFOV │BUFTEA │ALEXANDRU COSTESCU │42 │- │- │- │- │Pădure │Extravilan│11.653,00 │11.653,00 │- │55.479,93 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│19 │ILFOV │BUFTEA │NICOLAE ION │54 │526 │246/4 │- │53147 │Arabil │Extravilan│37.272,00 │326,00 │- │3.284,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│20 │ILFOV │BUFTEA │NICOLAE ION │54 │526 │246/4 │- │53147 │Arabil │Extravilan│37.272,00 │897,00 │- │9.036,38 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│21 │ILFOV │BUFTEA │NICOLAE ION │54 │526 │2304/1 │- │53148 │Arabil │Extravilan│8.433,00 │3.284,00 │- │33.083,02 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│22 │ILFOV │BUFTEA │NICOLAE ION │54 │526 │2304/2 │- │53149 │Arabil │Extravilan│8.803,00 │8.803,00 │- │88.681,42 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│23 │ILFOV │BUFTEA │VASILE MIHAIL CRISTIAN, │54 │526 │2304/3 │- │53150 │Arabil │Extravilan│32.764,00 │3.668,00 │- │36.951,43 │
│ │ │ │VASILE GABRIELA DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│24 │ILFOV │BUFTEA │CRISTEA FLORIN, ECO STAR │96 │354/2 │60597 │- │60597 │Arabil │Intravilan│3.077,00 │16,00 │- │2.193,28 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│1.788,00 │9,00 │ │2.076,42 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│25 │ILFOV │BUFTEA │ZAMFIRESCU ECATERINA │96 │354 │1091/2 │- │- │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 7,70 ml │1.881,69 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,70 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│514,00 │43,00 │ │9.920,66 │
│ │ │ │RADUTA IONUT DANIEL, │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│26 │ILFOV │BUFTEA │RADUTA GINA │96 │354 │1091/1 │- │55113 │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 1,64 ml │400,78 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│546,00 │23,00 │ │5.306,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│27 │ILFOV │BUFTEA │ZAMFIRESCU DAN │96 │354 │2634/1 │- │- │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 21,09 ml H =│1.360,62 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│28 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│96 │354 │- │- │- │Arabil │Extravilan│4,00 │4,00 │- │40,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │FLOREA FLAVIUS ANTONIUS, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOREA TITUS STELIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │ILFOV │BUFTEA │FLOREA LIVIU TEODOR, │42 │363 │56953 │- │56953 │Pădure │Extravilan│87.585,00 │5.854,00 │- │27.870,89 │
│ │ │ │FLOREA MIORICA, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│30 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│96 │354 │- │- │- │Arabil │Extravilan│2,00 │2,00 │- │20,15 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│31 │ILFOV │BUFTEA │INOVATIO DRRUS - S.R.L. │96 │354/3 │2532/2 │- │52965 │Arabil │Extravilan│10.000,00 │63,00 │- │634,66 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│32 │ILFOV │BUFTEA │INOVATIO DRRUS - S.R.L. │96 │354/3 │2532/1 │- │52965 │Arabil │Extravilan│10.000,00 │494,00 │- │4.976,56 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│33 │ILFOV │BUFTEA │TANASESCU TUDOR │96 │354/2 │1702/1 │- │52101 │Arabil │Extravilan│7.000,00 │2.540,00 │- │25.587,96 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│34 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│96 │354 │- │- │- │Arabil │Extravilan│6,00 │6,00 │- │60,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│35 │ILFOV │BUFTEA │TANASESCU TUDOR │96 │354/2 │1702/2 │- │52101 │Arabil │Extravilan│7.000,00 │1.639,00 │- │16.511,29 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│36 │ILFOV │BUFTEA │DINESCU GHERGHINA │96 │354/1 │5412/1 │61538 │- │Arabil │Extravilan│1.000,00 │631,00 │- │6.356,69 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│37 │ILFOV │BUFTEA │DINESCU GHERGHINA │96 │354/1 │5412/2 │61538 │- │Arabil │Extravilan│1.000,00 │191,00 │- │1.924,13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│38 │ILFOV │BUFTEA │TANASESCU TUDOR │96 │354/2 │1702/3 │- │52101 │Arabil │Extravilan│7.000,00 │95,00 │- │957,03 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│39 │ILFOV │BUFTEA │DINESCU GHERGHINA │96 │354/1 │5412/3 │61538 │- │Arabil │Extravilan│160,00 │11,00 │- │110,81 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │RUSU ELENA, ANGHEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA ADRIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │ILFOV │BUFTEA │OPREA MAGDALENA, OPREA │96 │354 │4237/2 │- │55656 │Altele │Intravilan│21.838,00 │7.494,00 │- │297.927,72 │
│ │ │ │ALEXANDRU, RUSU ADINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│41 │ILFOV │BUFTEA │ILIE MARIA MAIDER │96 │354 │4237/1/2 │- │56357 │Arabil │Extravilan│4.368,00 │1.781,00 │- │17.941,79 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│42 │ILFOV │BUFTEA │COSTEA MARIANA │96 │354 │4237/1/1 │- │56356 │Arabil │Extravilan│8.735,00 │4.488,00 │- │45.212,11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│43 │ILFOV │BUFTEA │MARIN FLOAREA │96 │354 │5508 │- │- │Arabil │Extravilan│14.956,00 │14.957,00 │- │150.676,82 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│44 │ILFOV │BUFTEA │BUCUREI OVIDIU VICTOR, │96 │354 │2373 │- │52724 │Arabil │Extravilan│4.850,00 │4.842,00 │- │48.778,31 │
│ │ │ │CONSTANTIN RUXANDRA ELENA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│45 │ILFOV │BUFTEA │LOHUIS ROMANIA │51 │461 │3599/3 │- │52390 │Arabil │Intravilan│4.888,00 │176,00 │- │24.126,08 │
│ │ │ │IMPEX - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│46 │ILFOV │BUFTEA │LOHUIS ROMANIA │51 │461 │3599/2 │- │52390 │Arabil │Intravilan│4.888,00 │4.303,00 │- │589.855,24 │
│ │ │ │IMPEX - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│47 │ILFOV │BUFTEA │LOHUIS ROMANIA │51 │461 │634 │- │52290 │Arabil │Intravilan│1.518,00 │1.518,00 │- │208.087,44 │
│ │ │ │IMPEX - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│1.500,00 │306,00 │ │70.598,18 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│48 │ILFOV │BUFTEA │OVMIR PROD │51 │461 │59900 │- │59900 │ │ │ │ │= 83,59 ml H =│22.109,56 │
│ │ │ │COM - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 m │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Capela │50.753,07 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 53 mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│49 │ILFOV │BUFTEA │MUSTATA ION, │51 │461 │3697/2 │- │52892 │Altele │Extravilan│1.210,00 │144,00 │- │1.160,86 │
│ │ │ │MUSTATA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│50 │ILFOV │BUFTEA │MUSTATA ION, │51 │461 │3697/1 │- │52892 │Altele │Extravilan│1.210,00 │29,00 │- │233,78 │
│ │ │ │MUSTATA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.495,00 │168,00 │ │23.029,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│51 │ILFOV │BUFTEA │PROINVEST - S.R.L. │51 │461 │2081/2 │- │52463 │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 32,10 ml H =│17.741,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,8 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.495,00 │38,00 │ │5.209,04 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│52 │ILFOV │BUFTEA │PROINVEST - S.R.L. │51 │461 │2081/1 │- │52463 │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 3 ml │1.658,07 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,8 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│5.140,00 │338,00 │ │54.511,29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 34,17 ml H =│18.885,42 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,8 m │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│53 │ILFOV │BUFTEA │PROINVEST - S.R.L. │51 │461 │51680 │- │51680 │ │ │ │ │Platformă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │betonată │61.318,58 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(acces auto) S│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 150 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fundaţie │641,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 2 mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│1.550,00 │91,00 │ │20.994,88 │
│ │ │ │POPESCU EDUARD TRAIAN │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│54 │ILFOV │BUFTEA │AMANCIO, POPESCU ELENA │51 │461 │50969 │- │50969 │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 29,20 ml H =│16.138,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,8 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│55 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│51 │461 │- │- │- │Arabil │Intravilan│1.036,00 │10,00 │- │1.370,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│1.657,00 │182,00 │- │41.989,77 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│56 │ILFOV │BUFTEA │BADAMOIU FLORICA │54 │526 │- │- │- │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 49,95 ml H =│11.679,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│1.391,00 │148,00 │ │34.145,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│57 │ILFOV │BUFTEA │STOIAN AURELIA │54 │526 │- │- │- │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 39,03 ml H =│23.339,94 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│58 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE ION │51 │461 │- │- │- │Arabil │Intravilan│1.008,00 │372,00 │- │19.665,97 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│59 │ILFOV │BUFTEA │LOHUIS ROMANIA │51 │461 │5469 │- │56787 │Arabil │Extravilan│250,00 │254,00 │- │2.558,80 │
│ │ │ │IMPEX - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│60 │ILFOV │BUFTEA │LOHUIS ROMANIA │51 │461 │3599/1 │- │52390 │Arabil │Intravilan│4.888,00 │411,00 │- │21.727,72 │
│ │ │ │IMPEX - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│61 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│51 │461 │- │- │- │Arabil │Intravilan│2,00 │2,00 │- │105,73 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│62 │ILFOV │BUFTEA │DRAGHICI CARMEN GEORGETA │51 │461 │2503/1 │- │63680 │Arabil │Extravilan│66.621,00 │302,00 │- │3.042,35 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│63 │ILFOV │BUFTEA │DRAGHICI CARMEN GEORGETA │51 │461 │2503/2 │- │63681 │Arabil │Extravilan│4.245,00 │4.245,00 │- │42.764,13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│64 │ILFOV │BUFTEA │DRAGHICI CARMEN GEORGETA │51 │461 │2503/3 │- │63682 │Arabil │Extravilan│6.894,00 │6.894,00 │- │69.450,16 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │IGNAT IULIAN DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE CRISTINA, STANCIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│65 │ILFOV │BUFTEA │EUGENIA, IGNAT ANA ELENA,│96 │354/2 │4774/1 │- │55461 │Altele │Extravilan│20.005,00 │7.946,00 │- │64.056,68 │
│ │ │ │IGNAT ANICA, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARINA-CLAUDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │IGNAT IULIAN DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE CRISTINA, STANCIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│66 │ILFOV │BUFTEA │EUGENIA, IGNAT ANA ELENA,│96 │354/2 │4774/2 │- │55461 │Altele │Extravilan│20.005,00 │10.431,00 │- │84.089,51 │
│ │ │ │IGNAT ANICA, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARINA-CLAUDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │IGNAT IULIAN DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE CRISTINA, STANCIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│67 │ILFOV │BUFTEA │EUGENIA, IGNAT ANA ELENA,│96 │354/2 │4774/3 │- │55461 │Altele │Extravilan│20.005,00 │210,00 │- │1.692,92 │
│ │ │ │IGNAT ANICA, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARINA-CLAUDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │IGNAT IULIAN DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILIE CRISTINA, STANCIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│68 │ILFOV │BUFTEA │EUGENIA, IGNAT ANA ELENA,│96 │354/2 │4774/2 │- │55461 │Altele │Extravilan│20.005,00 │5,00 │- │40,31 │
│ │ │ │IGNAT ANICA, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARINA-CLAUDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│69 │ILFOV │BUFTEA │GHEORGHE MIHAI LUCIAN │51 │354 │5320/1 │- │51717 │Arabil │Extravilan│4.319,00 │56,00 │- │564,14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│70 │ILFOV │BUFTEA │GHEORGHE MIHAI LUCIAN │51 │354 │5320/2 │- │- │Arabil │Extravilan│671,00 │671,00 │- │6.759,65 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│71 │ILFOV │BUFTEA │BADICI ION ADRIAN │51 │354 │5321/1 │- │56896 │Altele │Extravilan│5.000,00 │47,00 │- │378,89 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│72 │ILFOV │BUFTEA │BADICI ION ADRIAN │51 │354 │5321/2 │- │56896 │Altele │Extravilan│519,00 │519,00 │- │4.183,92 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│73 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL MARGARETA │51 │354 │4879/1 │- │54693 │Arabil │Extravilan│2.002,00 │18,00 │- │181,33 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│74 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL MARGARETA │51 │354 │4879/2 │- │54693 │Arabil │Extravilan│2.002,00 │180,00 │- │1.813,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│75 │ILFOV │BUFTEA │DIMA MARIA │51 │354 │4609/1 │- │54908 │Arabil │Extravilan│9.404,00 │83,00 │- │836,14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│76 │ILFOV │BUFTEA │DIMA MARIA │51 │354 │4609/2 │- │54908 │Arabil │Extravilan│9.404,00 │648,00 │- │6.527,95 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│77 │ILFOV │BUFTEA │STANCIU DUMITRU │51 │354 │- │43394 │- │Arabil │Extravilan│17.998,00 │661,00 │- │6.658,91 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│78 │ILFOV │BUFTEA │BADEA MARIUS AUREL, BADEA│51 │461 │59273 │69294 │59273 │Arabil │Intravilan│4.863,00 │34,00 │- │1.294,60 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│79 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│51 │354 │5366/2 │- │- │Arabil │Extravilan│142,00 │142,00 │- │1.430,51 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│80 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL MARGARETA │51 │461 │4846/1 │- │54341 │Arabil │Extravilan│6.406,00 │46,00 │- │463,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│81 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL MARGARETA │51 │461 │4846/2 │- │54341 │Arabil │Extravilan│6.406,00 │157,00 │- │1.581,62 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│82 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│51 │354 │- │- │- │Arabil │Extravilan│64,00 │64,00 │- │644,74 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│83 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA, PISTOL │51 │461 │60302 │- │60302 │Arabil │Intravilan│29.775,00 │590,00 │- │22.465,14 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│84 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL GHEORGHE │51 │461 │1215/2 │- │53012 │Arabil │Intravilan│81.926,00 │16.183,00 │- │616.192,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│85 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL GHEORGHE │51 │461 │1215/3 │- │60135 │Arabil │Intravilan│45.994,00 │635,00 │- │24.178,58 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│86 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA, PISTOL │50 │407 │60275 │- │60275 │Arabil │Intravilan│36.166,00 │4,00 │- │152,31 │
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│87 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL GHEORGHE │50 │407 │1210/2 │- │53011 │Arabil │Intravilan│47.078,00 │15.681,00 │- │597.077,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│88 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL GHEORGHE │50 │407 │1210/3 │- │60142 │Arabil │Intravilan│294,00 │100,00 │- │3.807,65 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│89 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│50 │407 │- │- │- │Arabil │Intravilan│56,00 │56,00 │- │2.132,28 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│90 │ILFOV │BUFTEA │DULUMAN CRISTIEAN │50 │407 │3071/1 │- │52221 │Arabil │Extravilan│5.000,00 │139,00 │- │1.400,29 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│91 │ILFOV │BUFTEA │DULUMAN CRISTIEAN │50 │407 │3071/2 │- │52221 │Arabil │Extravilan│5.000,00 │3.438,00 │- │34.634,41 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│92 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │50 │407 │2353/1 │- │59922 │Arabil │Extravilan│2.053,00 │105,00 │- │1.057,77 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│93 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │50 │407 │2353/2 │- │59939 │Arabil │Extravilan│1.945,00 │1.945,00 │- │19.593,93 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│94 │ILFOV │BUFTEA │NEGOITA NICOLAE │50 │407 │- │39867 │- │Arabil │Extravilan│4.455,00 │1.672,00 │- │16.843,73 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│95 │ILFOV │BUFTEA │DRAGHICI CARMEN GEORGETA,│50 │407 │2683/1 │- │53110 │Arabil │Extravilan│13.495,00 │129,00 │- │1.299,55 │
│ │ │ │ABU FAYAD OMAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│96 │ILFOV │BUFTEA │DRAGHICI CARMEN GEORGETA,│50 │407 │2683/2 │- │53110 │Arabil │Extravilan│13.495,00 │822,00 │- │8.280,83 │
│ │ │ │ABU FAYAD OMAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│97 │ILFOV │BUFTEA │STOICA FILIP │48 │398 │3469/2 │- │52886 │Arabil │Extravilan│14.664,00 │30,00 │- │302,22 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│98 │ILFOV │BUFTEA │STOICA FILIP │48 │398 │3469/1 │- │52886 │Arabil │Extravilan│14.664,00 │60,00 │- │604,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│99 │ILFOV │BUFTEA │GHEORGHE STEFAN │48 │398 │51010 │73957 │51010 │Arabil │Extravilan│10.078,00 │896,00 │- │9.026,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│100 │ILFOV │BUFTEA │NESTOR VALERIA │48 │398 │5379/1 │70221 │- │Arabil │Extravilan│800,00 │15,00 │- │151,11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│101 │ILFOV │BUFTEA │NESTOR VALERIA │48 │398 │5379/2 │70221 │- │Arabil │Extravilan│800,00 │60,00 │- │604,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│102 │ILFOV │BUFTEA │NESTOR VALERIA │48 │398 │5379/3 │70221 │- │Arabil │Extravilan│800,00 │15,00 │- │151,11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│103 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA, PISTOL │48 │398 │59983 │- │59983 │Arabil │Intravilan│51.447,00 │1.085,00 │- │41.313,00 │
│ │ │ │MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│104 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA, PISTOL │48 │398 │59974 │- │59974 │Arabil │Intravilan│9.171,00 │1.087,00 │- │41.389,16 │
│ │ │ │MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│105 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │48 │398 │1535/2 │- │59841 │Arabil │Extravilan│1.273,00 │1.273,00 │- │12.824,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│106 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL MARGARETA │48 │398 │1354/2 │- │59898 │Arabil │Extravilan│322,00 │322,00 │- │3.243,83 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│107 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│48 │398 │- │- │- │Arabil │Extravilan│26,00 │26,00 │- │261,92 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│108 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │48 │398 │2822/2 │- │59845 │Arabil │Extravilan│330,00 │330,00 │- │3.324,42 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│109 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL MARGARETA │48 │398 │1536/2 │- │59848 │Arabil │Extravilan│451,00 │451,00 │- │4.543,37 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│110 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │48 │398 │1355/2 │- │53102 │Arabil │Extravilan│2.100,00 │2.100,00 │- │21.155,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│111 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│48 │398 │- │- │- │Arabil │Extravilan│5,00 │5,00 │- │50,37 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│112 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│48 │398 │- │- │- │Arabil │Extravilan│6,00 │6,00 │- │60,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│113 │ILFOV │BUFTEA │GHEORGHE STEFAN │48 │398/1 │5367/1 │- │56881 │Arabil │Extravilan│2.587,00 │56,00 │- │564,14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│114 │ILFOV │BUFTEA │GHEORGHE STEFAN │48 │398/1 │5367/2 │- │56885 │Arabil │Extravilan│230,00 │230,00 │- │2.317,02 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│115 │ILFOV │BUFTEA │GHEORGHE STEFAN │48 │398/1 │5367/3 │- │56886 │Arabil │Extravilan│563,00 │56,00 │- │564,14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│116 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL MARGARETA │48 │398 │1356/1 │- │59537 │Arabil │Extravilan│3.586,00 │77,00 │- │775,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│117 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL MARGARETA │48 │398 │1356/2 │- │53100 │Arabil │Extravilan│4.700,00 │320,00 │- │3.223,68 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│118 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│48 │398 │- │- │- │Arabil │Extravilan│4.000,00 │405,00 │- │4.079,97 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│119 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL MARGARETA │48 │398 │1356/3 │- │59606 │Arabil │Extravilan│794,00 │78,00 │- │785,77 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│120 │ILFOV │BUFTEA │DEFTA BOGDAN MIHAI │48 │398 │5370/1 │- │55687 │Arabil │Extravilan│4.700,00 │77,00 │- │775,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│121 │ILFOV │BUFTEA │DEFTA BOGDAN MIHAI │48 │398 │5370/2 │- │55687 │Arabil │Extravilan│4.700,00 │320,00 │- │3.223,68 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│122 │ILFOV │BUFTEA │DEFTA BOGDAN MIHAI │48 │396/1 │5370/3 │- │55687 │Arabil │Extravilan│4.700,00 │78,00 │- │785,77 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│123 │ILFOV │BUFTEA │FIRST BANK - S.A. │48 │398 │5319/1 │- │55686 │Arabil │Intravilan│4.001,00 │63,00 │- │2.398,82 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│124 │ILFOV │BUFTEA │FIRST BANK - S.A. │48 │398 │5319/2 │- │55686 │Arabil │Intravilan│4.001,00 │247,00 │- │9.404,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│125 │ILFOV │BUFTEA │FIRST BANK - S.A. │48 │398 │5319/3 │- │55686 │Arabil │Intravilan│4.001,00 │57,00 │- │2.170,36 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│126 │ILFOV │BUFTEA │COSTINESCU TATARANU │48 │398 │57757 │78400 │57757 │Arabil │Extravilan│16.441,00 │3.126,00 │- │31.491,32 │
│ │ │ │ALEXANDRU BARBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│127 │ILFOV │BUFTEA │ALEXE CONSTANTIN, ALEXE │48 │398 │58527 │- │58527 │Arabil │Intravilan│580,00 │77,00 │- │2.931,89 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│128 │ILFOV │BUFTEA │GHEORGHE STEFAN │47 │396 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.787,00 │229,00 │- │2.306,95 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│129 │ILFOV │BUFTEA │AVASILOAIE ANA │47 │396 │- │- │- │Arabil │Extravilan│920,00 │831,00 │- │8.371,49 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│130 │ILFOV │BUFTEA │BALDEA MARIN │47 │396 │- │- │- │Arabil │Extravilan│418,00 │418,00 │- │4.210,93 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│131 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│47 │396 │- │- │- │Arabil │Intravilan│3.884,00 │938,00 │- │35.715,76 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│132 │ILFOV │BUFTEA │FIRST BANK - S.A. │47 │396/1 │5369/1 │- │51237 │Arabil │Extravilan│1.509,00 │45,00 │- │453,33 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│133 │ILFOV │BUFTEA │FIRST BANK - S.A. │47 │396/1 │5369/2 │- │51237 │Arabil │Extravilan│1.509,00 │185,00 │- │1.863,69 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│134 │ILFOV │BUFTEA │FIRST BANK - S.A. │47 │396/1 │5369/3 │- │51237 │Arabil │Extravilan│1.509,00 │45,00 │- │453,33 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│135 │ILFOV │BUFTEA │STOICA DUMITRU, │47 │396/1 │4195/1 │- │54810 │Arabil │Extravilan│6.617,00 │822,00 │- │8.280,83 │
│ │ │ │STOICA MARIETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│136 │ILFOV │BUFTEA │STOICA DUMITRU, │47 │396/1 │4195/2 │- │54810 │Arabil │Extravilan│6.617,00 │229,00 │- │2.306,95 │
│ │ │ │STOICA MARIETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE STEFAN, GHEORGHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│137 │ILFOV │BUFTEA │ION, │47 │396/1 │5381/1 │30157 │- │Arabil │Extravilan│3.300,00 │78,00 │- │785,77 │
│ │ │ │IONITA SPIRIDON, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI CRACIUN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE STEFAN, GHEORGHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│138 │ILFOV │BUFTEA │ION, │47 │396/1 │5381/2 │30157 │- │Arabil │Extravilan│3.300,00 │123,00 │- │1.239,10 │
│ │ │ │IONITA SPIRIDON, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI CRACIUN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│139 │ILFOV │BUFTEA │ANTON NICOLAE, │47 │396 │1171/1 │- │54457 │Arabil │Extravilan│43.408,00 │437,00 │- │4.402,34 │
│ │ │ │ANTON ISABELL CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│140 │ILFOV │BUFTEA │ANTON NICOLAE, │47 │396 │1171/2 │- │54457 │Arabil │Extravilan│43.408,00 │14.671,00 │- │147.795,65 │
│ │ │ │ANTON ISABELL CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│141 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │1284/1 │- │50053 │Arabil │Extravilan│5.000,00 │17,00 │- │171,26 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│142 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │1284/2 │- │50053 │Arabil │Extravilan│5.000,00 │2.550,00 │- │25.688,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│143 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │1284/2 │- │50053 │Arabil │Extravilan│5.000,00 │15,00 │- │151,11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│144 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │50006 │- │50006 │Arabil │Extravilan│4.700,00 │16,00 │- │161,18 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│145 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │50006 │- │50006 │Arabil │Extravilan│4.700,00 │2.427,00 │- │24.449,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│146 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │50006 │- │50006 │Arabil │Extravilan│4.700,00 │14,00 │- │141,04 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│147 │ILFOV │BUFTEA │DRAGAN VERONICA, CHIURCIU│47 │396 │1544/1 │- │60401 │Arabil │Extravilan│2.439,00 │15,00 │- │151,11 │
│ │ │ │IRINA ADRIANA │ │ │ │ │60458 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│148 │ILFOV │BUFTEA │DRAGAN VERONICA, CHIURCIU│47 │396 │1544/2 │- │60401 │Arabil │Extravilan│2.439,00 │2.439,00 │- │24.570,49 │
│ │ │ │IRINA ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│149 │ILFOV │BUFTEA │DRAGAN VERONICA, CHIURCIU│47 │396 │1544/3 │- │60401 │Arabil │Extravilan│2.439,00 │14,00 │- │141,04 │
│ │ │ │IRINA ADRIANA │ │ │ │ │60458 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│150 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │1533/1 │- │59968 │Arabil │Extravilan│1.534,00 │11,00 │- │110,81 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│151 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │1533/2 │- │- │Arabil │Extravilan│1.856,00 │1.856,00 │- │18.697,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│152 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │1533/3 │- │59972 │Arabil │Extravilan│150,00 │12,00 │- │120,89 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│153 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │5159/1 │- │56172 │Arabil │Extravilan│5.640,00 │18,00 │- │181,33 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│154 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │5159/2 │- │56172 │Arabil │Extravilan│5.640,00 │2.954,00 │- │29.758,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│155 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │5159/3 │- │56172 │Arabil │Extravilan│5.640,00 │18,00 │- │181,33 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│156 │ILFOV │BUFTEA │BOCSA MARIUS DUMITRU, │47 │396 │1174/1 │- │56371 │Arabil │Intravilan│19.440,00 │62,00 │- │2.360,74 │
│ │ │ │BOCSA CARMEN ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│157 │ILFOV │BUFTEA │BOCSA MARIUS DUMITRU, │47 │396 │1174/2 │- │56371 │Arabil │Intravilan│19.440,00 │10.062,00 │- │383.125,74 │
│ │ │ │BOCSA CARMEN ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│158 │ILFOV │BUFTEA │BOCSA MARIUS DUMITRU, │47 │396 │1174/3 │- │56371 │Arabil │Intravilan│19.440,00 │63,00 │- │2.398,82 │
│ │ │ │BOCSA CARMEN ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│159 │ILFOV │BUFTEA │IONITA FLORICA │47 │396 │4607/1 │- │54842 │Altele │Extravilan│4.677,00 │13,00 │- │104,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│160 │ILFOV │BUFTEA │IONITA FLORICA │47 │396 │4607/2 │- │54842 │Altele │Extravilan│4.677,00 │2.224,00 │- │17.928,78 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│161 │ILFOV │BUFTEA │IONITA FLORICA │47 │396 │4607/3 │- │54842 │Altele │Extravilan│4.677,00 │14,00 │- │112,86 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│162 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│47 │396 │- │- │- │Arabil │Extravilan│7.338,00 │1,00 │- │10,07 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│163 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│47 │396 │- │- │- │Arabil │Extravilan│7.338,00 │76,00 │- │765,62 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│164 │ILFOV │BUFTEA │SERBAN DUMITRU │47 │396 │- │22993 │- │Arabil │Extravilan│7.338,00 │3.442,00 │- │34.674,71 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│165 │ILFOV │BUFTEA │POPA IOANA │47 │396 │2182 │- │52848 │Arabil │Extravilan│6.135,00 │3.069,00 │- │30.917,11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│166 │ILFOV │BUFTEA │SERBAN STAICU │47 │396 │- │5277 │- │Arabil │Extravilan│3.265,00 │1.468,00 │- │14.788,63 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│167 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL MARGARETA │47 │396 │1283/1 │- │53081 │Arabil │Extravilan│14.100,00 │41,00 │- │413,03 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│168 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL MARGARETA │47 │396 │1283/2 │- │53081 │Arabil │Extravilan│14.100,00 │6.908,00 │- │69.591,19 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│169 │ILFOV │BUFTEA │PISTOL MARGARETA │47 │396 │1283/3 │- │53081 │Arabil │Extravilan│14.100,00 │42,00 │- │423,11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│170 │ILFOV │BUFTEA │ANTON NICOLAE, ANTON │47 │396 │1172/1 │- │54458 │Arabil │Extravilan│22.500,00 │69,00 │- │695,11 │
│ │ │ │ISABELL CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│171 │ILFOV │BUFTEA │ANTON NICOLAE, ANTON │47 │396 │1172/2 │- │54458 │Arabil │Extravilan│22.500,00 │11.559,00 │- │116.445,37 │
│ │ │ │ISABELL CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│172 │ILFOV │BUFTEA │ANTON NICOLAE, ANTON │47 │396 │1172/3 │- │54458 │Arabil │Extravilan│22.500,00 │69,00 │- │695,11 │
│ │ │ │ISABELL CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│173 │ILFOV │BUFTEA │ANTON NICOLAE, ANTON │47 │396 │1172/1 │2003 │54458 │Arabil │Extravilan│22.500,00 │1,00 │- │10,07 │
│ │ │ │ISABELL CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│174 │ILFOV │BUFTEA │ANTON NICOLAE, ANTON │47 │396 │1172/2 │2003 │54458 │Arabil │Extravilan│22.500,00 │66,00 │- │664,88 │
│ │ │ │ISABELL CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│175 │ILFOV │BUFTEA │ALEXE VERGINIA │47 │396 │- │2003 │- │Arabil │Extravilan│2.388,00 │1.255,00 │- │12.642,87 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│176 │ILFOV │BUFTEA │ION VALERIA │47 │396 │5418/1 │- │- │Arabil │Extravilan│1.534,00 │13,00 │- │130,96 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│177 │ILFOV │BUFTEA │ION VALERIA │47 │396 │5418/2 │- │- │Arabil │Extravilan│2.259,00 │2.259,00 │- │22.757,17 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│178 │ILFOV │BUFTEA │ION VALERIA │47 │396 │5418/3 │- │- │Arabil │Extravilan│269,00 │13,00 │- │130,96 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│179 │ILFOV │BUFTEA │TANASE OPRIVA │47 │396 │2367/1/1 │- │55118 │Arabil │Extravilan│4.400,00 │30,00 │- │302,22 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│180 │ILFOV │BUFTEA │TANASE OPRIVA │47 │396 │2367/1/2 │- │55118 │Arabil │Extravilan│4.400,00 │614,00 │- │6.185,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│181 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA, DEFTA │47 │396 │2367/2/1 │- │50010 │Arabil │Extravilan│5.000,00 │4.411,00 │- │44.436,41 │
│ │ │ │BOGDAN MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│182 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA, DEFTA │47 │396 │2367/2/2 │- │50010 │Arabil │Extravilan│5.000,00 │30,00 │- │302,22 │
│ │ │ │BOGDAN MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│183 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │1285/1 │- │50051 │Altele │Extravilan│9.400,00 │29,00 │- │233,78 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│184 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │1285/2 │- │50051 │Altele │Extravilan│9.400,00 │4.993,00 │- │40.251,07 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│185 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │47 │396 │1285/3 │- │50051 │Altele │Extravilan│9.400,00 │29,00 │- │233,78 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│186 │ILFOV │BUFTEA │STAICU DANIELA │47 │396 │3936/1 │- │53193 │Arabil │Intravilan│7.430,00 │24,00 │- │913,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│187 │ILFOV │BUFTEA │STAICU DANIELA │47 │396 │3936/2 │- │53193 │Arabil │Intravilan│7.430,00 │4.194,00 │- │159.692,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│188 │ILFOV │BUFTEA │STAICU DANIELA │47 │396 │3936/3 │- │53193 │Arabil │Intravilan│7.430,00 │24,00 │- │913,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│189 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│47 │396 │- │- │- │Arabil │Extravilan│226,00 │226,00 │- │2.276,72 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│190 │ILFOV │BUFTEA │BADEA ADRIANA, │47 │396 │1170/1 │- │56415 │Altele │Extravilan│13.126,00 │44,00 │- │354,71 │
│ │ │ │BADEA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│191 │ILFOV │BUFTEA │BADEA ADRIANA, │47 │396 │1170/2 │- │56415 │Altele │Extravilan│13.126,00 │7.567,00 │- │61.001,37 │
│ │ │ │BADEA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│192 │ILFOV │BUFTEA │BADEA ADRIANA, │47 │396 │1170/3 │- │56415 │Altele │Extravilan│13.126,00 │43,00 │- │346,64 │
│ │ │ │BADEA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│193 │ILFOV │BUFTEA │BADEA ADRIANA, │47 │396 │1502/1 │- │51817 │Altele │Extravilan│5.600,00 │20,00 │- │161,23 │
│ │ │ │BADEA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│194 │ILFOV │BUFTEA │BADEA ADRIANA, │47 │396 │1502/2 │- │51817 │Altele │Extravilan│5.600,00 │3.413,00 │- │27.513,90 │
│ │ │ │BADEA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│195 │ILFOV │BUFTEA │BADEA ADRIANA, │47 │396 │1502/3 │- │51817 │Altele │Extravilan│5.600,00 │19,00 │- │153,17 │
│ │ │ │BADEA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│196 │ILFOV │BUFTEA │CIMPOIERU GHEORGHE │47 │396 │- │4372 │- │Arabil │Extravilan│1.340,00 │843,00 │- │8.492,38 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│197 │ILFOV │BUFTEA │COSMA PAVEL │47 │396 │1173/1 │- │56598 │Arabil │Intravilan│8.000,00 │49,00 │- │1.865,75 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│198 │ILFOV │BUFTEA │COSMA PAVEL │47 │396 │1173/2 │- │56598 │Arabil │Intravilan│8.000,00 │4.072,00 │- │155.047,51 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│199 │ILFOV │BUFTEA │COSMA PAVEL │47 │396 │1173/3 │- │56598 │Arabil │Intravilan│8.000,00 │7,00 │- │266,54 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│200 │ILFOV │BUFTEA │NEAGU EUGENIU │47 │396 │1330/1 │1972 │- │Arabil │Extravilan│3.700,00 │28,00 │- │282,07 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│201 │ILFOV │BUFTEA │NEAGU EUGENIU │47 │396 │1330/2 │1972 │- │Arabil │Extravilan│3.700,00 │1.222,00 │- │12.310,43 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│202 │ILFOV │BUFTEA │STOIAN ANA │46 │- │5548 │- │55954 │Arabil │Intravilan│5.690,00 │1,00 │- │38,08 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│203 │ILFOV │BUFTEA │CRETU DUMITRU DAN │46 │- │1637 │- │53376 │Arabil │Intravilan│2.330,00 │391,00 │- │14.887,91 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│204 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │394 │- │- │- │Arabil │Intravilan│80,00 │80,00 │- │3.046,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│205 │ILFOV │BUFTEA │ION FLOREA, ION LUMINITA │46 │- │846 │- │53458 │Arabil │Intravilan│1.852,00 │1.301,00 │- │49.537,53 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│206 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │394 │- │- │- │Arabil │Extravilan│12,00 │12,00 │- │120,89 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│207 │ILFOV │BUFTEA │TRIUMF │46 │394 │2297/1 │41523 │52481 │Arabil │Extravilan│2.399,00 │37,00 │- │372,74 │
│ │ │ │CONSTRUCT - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│208 │ILFOV │BUFTEA │TRIUMF │46 │394 │2297/2 │41523 │52481 │Arabil │Extravilan│2.399,00 │1.881,00 │- │18.949,19 │
│ │ │ │CONSTRUCT - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│209 │ILFOV │BUFTEA │TRIUMF │46 │394 │2297/3 │41523 │52481 │Arabil │Extravilan│2.399,00 │64,00 │- │644,74 │
│ │ │ │CONSTRUCT - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│210 │ILFOV │BUFTEA │SERBAN TRANDAFIR DUMITRU │46 │394 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.149,00 │873,00 │- │8.794,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│211 │ILFOV │BUFTEA │FLAGAS - S.R.L. │46 │- │456 │- │53254 │Arabil │Intravilan│2.453,00 │38,00 │- │1.446,91 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│212 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │394 │- │- │- │Arabil │Extravilan│146,00 │146,00 │- │1.470,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│213 │ILFOV │BUFTEA │FLAGAS - S.R.L. │46 │- │456 │- │53254 │Arabil │Intravilan│2.453,00 │2.387,00 │- │90.888,61 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│214 │ILFOV │BUFTEA │KAKILLIOGLU GULAY │46 │- │3046 │- │52307 │Altele │Extravilan│1.288,00 │1.288,00 │- │10.383,21 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│215 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │394 │- │- │- │Arabil │Extravilan│2.484,00 │2.484,00 │- │25.023,82 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│216 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │394 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.934,00 │1.934,00 │- │19.483,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │RADULESCU CARLA SIMONA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│217 │ILFOV │BUFTEA │RADULESCU ROBERT GABRIEL,│46 │394 │173/1 │- │53090 │Arabil │Intravilan│1.111,00 │1.111,00 │- │42.302,99 │
│ │ │ │RADULESCU ALESSANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│218 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │394 │- │- │- │Arabil │Extravilan│4,00 │4,00 │- │40,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│219 │ILFOV │BUFTEA │STEFAN ALEXANDRU, STEFAN │46 │394 │201/2 │- │59549 │Arabil │Intravilan│955,00 │955,00 │- │36.363,06 │
│ │ │ │IONICA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │VLAD MIREL GELU, SASU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│220 │ILFOV │BUFTEA │CAMELIA ELENA, POPESCU │46 │- │3260 │- │51116 │Altele │Extravilan│1.185,00 │1.185,00 │- │9.552,88 │
│ │ │ │IONUT, POPESCU MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PISTOL MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│221 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │46 │- │2632 │- │50008 │Altele │Intravilan│247,00 │247,00 │- │7.081,37 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│222 │ILFOV │BUFTEA │IONITA MARIN │46 │394 │- │- │- │Arabil │Extravilan│93,00 │93,00 │- │936,88 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│223 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │46 │394 │3380 │- │50056 │Arabil │Intravilan│155,00 │155,00 │- │5.901,86 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │IGNAT ANA ELENA, IGNAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANICA, IGNAT IULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│224 │ILFOV │BUFTEA │DUMITRU, ILIE CRISTINA, │46 │394 │3674 │- │52899 │Arabil │Extravilan│1.975,00 │1.972,00 │- │19.865,93 │
│ │ │ │STANCIU EUGENIA, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│225 │ILFOV │BUFTEA │NITU GHEORGHE │46 │- │3571 │- │53065 │Arabil │Extravilan│2.580,00 │2.575,00 │- │25.940,55 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│226 │ILFOV │BUFTEA │PRODPLAST - S.A. │46 │- │799 │- │53518 │Arabil │Intravilan│956,00 │956,00 │- │36.401,13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│227 │ILFOV │BUFTEA │PRODPLAST - S.A. │46 │394 │801 │- │53519 │Arabil │Intravilan│380,00 │379,00 │- │14.430,99 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│228 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │394 │- │- │- │Arabil │Intravilan│38,00 │38,00 │- │1.446,91 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│229 │ILFOV │BUFTEA │PRODPLAST - S.A. │46 │- │5939 │- │56378 │Arabil │Intravilan│965,00 │860,00 │- │32.745,79 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│230 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │394 │- │- │- │Arabil │Intravilan│5.455,00 │4.682,00 │- │178.274,17 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│520,00 │1,00 │ │125,43 │
│ │ │ │ │ │1233, 1234 │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│231 │ILFOV │BUFTEA │BOANCA NICULAE │21 │1236/1 │59173 │- │59173 │ │ │ │ │Împrejmuire L=│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3,70 ml │930,95 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│450,00 │5,00 │ │373,81 │
│ │ │ │ISPAS GHEORGHITA, ISPAS │ │1233, 1234 │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│232 │ILFOV │BUFTEA │SILE │21 │1236/1 │58454 │- │58454 │ │ │ │ │Împrejmuire L=│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4,00 ml │242,88 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,6 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.000,00 │464,00 │ │34.689,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│233 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │21 │- │1484 │- │51812 │ │ │ │ │Împrejmuire L=│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20,00 ml H = │1.214,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,6 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│234 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │21 │1233, 1234 │59174 │- │59174 │Arabil │Intravilan│1.173,00 │470,00 │ │35.137,91 │
│ │ │ │ │ │1236/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 7,74 ml │469,97 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,6 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.342,00 │1.803,00 │ │134.794,98 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│235 │ILFOV │BUFTEA │CRETU DUMITRU DAN │21 │382 │1636 │- │53375 │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 24,95 ml H =│1.514,96 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,6 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│236 │ILFOV │BUFTEA │ION FLOREA, ION LUMINITA │21 │1236 │845 │- │50148 │Altele │Intravilan│2.542,00 │272,00 │- │15.308,43 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altele │Intravilan│2.542,00 │43,00 │ │2.420,08 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│237 │ILFOV │BUFTEA │ION FLOREA, ION LUMINITA │21 │1236 │845 │- │50148 │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 28,36 ml │6.930,48 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│238 │ILFOV │BUFTEA │PAROSU COSTICA │21 │394 │- │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│1.932,00 │4,00 │- │501,72 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│1.932,00 │25,00 │ │3.135,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│239 │ILFOV │BUFTEA │PAROSU COSTICA │21 │394 │- │- │- │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 15,78 ml H =│7.077,33 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,6 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│2.503,00 │26,00 │ │261,92 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│240 │ILFOV │BUFTEA │IVANOV VERONICA │21 │394 │- │41523 │- │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 18,45 ml H =│3.949,64 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│169,00 │9,00 │ │672,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│241 │ILFOV │BUFTEA │TRANDAFIR ALEXANDRU │21 │394 │50863 │- │50863 │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 10,05 ml H =│2.151,43 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│521,00 │2,00 │ │250,86 │
│ │ │ │ISMAN CATALIN, TRANDAFIR │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│242 │ILFOV │BUFTEA │ALEXANDRU │21 │394 │50864 │- │50864 │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 2,78 ml H = │509,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│243 │ILFOV │BUFTEA │SERBAN TRANDAFIR DUMITRU │21 │394 │- │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│2.194,00 │7,00 │- │878,01 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1246, 1247,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│244 │ILFOV │BUFTEA │FLAGAS - S.R.L. │21 │1248, 1249,│455 │- │51647 │Curţi-construcţii│Intravilan│6.860,00 │4,00 │- │501,72 │
│ │ │ │ │ │1250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1246, 1247,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│245 │ILFOV │BUFTEA │FLAGAS - S.R.L. │21 │1248, 1249,│455 │- │51647 │Curţi-construcţii│Intravilan│6.860,00 │18,00 │- │2.257,75 │
│ │ │ │ │ │1250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1246, 1247,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│246 │ILFOV │BUFTEA │FLAGAS - S.R.L. │21 │1248, 1249,│455 │- │51647 │Curţi-construcţii│Intravilan│6.860,00 │2,00 │- │250,86 │
│ │ │ │ │ │1250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│247 │ILFOV │BUFTEA │KAKILLIOGLU GULAY │46 │394 │3045/1 │- │52308 │Altele │Extravilan│3.868,00 │101,00 │- │814,21 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│248 │ILFOV │BUFTEA │KAKILLIOGLU GULAY │46 │394 │3045/2 │- │52308 │Altele │Extravilan│3.868,00 │29,00 │- │233,78 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│249 │ILFOV │BUFTEA │KAKILLIOGLU GULAY │46 │394 │3045/2 │- │52308 │Altele │Extravilan│3.764,00 │30,00 │- │241,85 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│250 │ILFOV │BUFTEA │DRAGOTA BOGDAN CRISTIAN │46 │394 │1687/1 │- │56421 │Arabil │Intravilan│5.000,00 │908,00 │- │67.883,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│251 │ILFOV │BUFTEA │DRAGOTA BOGDAN CRISTIAN │46 │394 │1687/2 │- │56421 │Arabil │Intravilan│5.000,00 │63,00 │- │4.709,97 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│252 │ILFOV │BUFTEA │DRAGOTA BOGDAN CRISTIAN │46 │394 │1687/2 │- │56421 │Arabil │Intravilan│5.000,00 │31,00 │- │2.317,61 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│5.023,00 │56,00 │ │7.024,11 │
│ │ │ │PROMPT SERVICE │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│253 │ILFOV │BUFTEA │CLIMA - S.R.L. │46 │394/13 │1573 │1307 │50801 │ │ │ │ │Împrejmuire │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 35,07 ml │8.570,24 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│254 │ILFOV │BUFTEA │LA RUSTICA │46 │394 │4544/1 │- │54396 │Altele │Intravilan│2.500,00 │362,00 │- │20.373,72 │
│ │ │ │MANUFATTI - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│255 │ILFOV │BUFTEA │LA RUSTICA │46 │394 │4544/2 │- │54396 │Altele │Intravilan│2.500,00 │16,00 │- │900,50 │
│ │ │ │MANUFATTI - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Intravilan│2.500,00 │17,00 │ │487,38 │
│ │ │ │LA RUSTICA │ │ │ │ │54396 │Altele ├──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│256 │ILFOV │BUFTEA │MANUFATTI - S.R.L. │46 │394 │4544/2 │- │ │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 10,73 ml H =│2.622,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│257 │ILFOV │BUFTEA │VRACIU STEFAN │46 │394 │4545/1 │- │54397 │Altele │Intravilan│2.162,00 │473,00 │- │26.620,91 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│258 │ILFOV │BUFTEA │VRACIU STEFAN │46 │394 │4545/2 │- │54397 │Altele │Intravilan│2.162,00 │18,00 │- │1.013,06 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Intravilan│2.162,00 │4,00 │ │225,12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Altele ├──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│259 │ILFOV │BUFTEA │VRACIU STEFAN │46 │394 │4545/2 │- │54397 │ │ │ │ │Împrejmuire │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 2,45 ml │598,72 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│260 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │394 │- │- │- │Arabil │Intravilan│6,00 │6,00 │- │448,57 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │BADEA NICOLAE, BADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│261 │ILFOV │BUFTEA │PETRE, BADEA IOANA, BADEA│46 │394 │- │15760 │- │Arabil │Intravilan│800,00 │16,00 │ │1.196,18 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 12,96 ml H =│3.167,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │RADULESCU SIMONA CARLA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│262 │ILFOV │BUFTEA │RADULESCU ROBERT GABRIEL,│46 │394 │173/2/1 │- │55098 │Altele │Intravilan│4.448,00 │971,00 │- │54.648,85 │
│ │ │ │RADULESCU ALESSANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │RADULESCU SIMONA CARLA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│263 │ILFOV │BUFTEA │RADULESCU ROBERT GABRIEL,│46 │394 │173/2/2 │- │55098 │Altele │Intravilan│4.448,00 │34,00 │- │1.913,55 │
│ │ │ │RADULESCU ALESSANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │RADULESCU SIMONA CARLA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│264 │ILFOV │BUFTEA │RADULESCU ROBERT GABRIEL,│46 │394 │173/2/2 │- │55098 │Altele │Intravilan│4.448,00 │202,00 │- │11.368,76 │
│ │ │ │RADULESCU ALESSANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│265 │ILFOV │BUFTEA │STEFAN ALEXANDRU, STEFAN │46 │394 │201/1/1 │- │60225 │Arabil │Intravilan│1.314,00 │1.314,00 │- │98.236,61 │
│ │ │ │IONICA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│266 │ILFOV │BUFTEA │STEFAN ALEXANDRU, STEFAN │46 │394 │201/1/2 │- │60223 │Arabil │Intravilan│2.629,00 │456,00 │- │34.091,24 │
│ │ │ │IONICA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│267 │ILFOV │BUFTEA │STEFAN ALEXANDRU, STEFAN │46 │394 │201/1/3 │- │60224 │Arabil │Intravilan│105,00 │105,00 │- │7.849,96 │
│ │ │ │IONICA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│268 │ILFOV │BUFTEA │STEFAN ALEXANDRU, STEFAN │46 │394 │201/1/2 │- │60223 │Arabil │Intravilan│2.629,00 │21,00 │- │799,61 │
│ │ │ │IONICA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │VLAD MIREL GELU, SASU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│269 │ILFOV │BUFTEA │CAMELIA ELENA, POPESCU │46 │394 │3259 │- │51115 │Altele │Extravilan│3.615,00 │594,00 │- │4.788,53 │
│ │ │ │IONUT, POPESCU MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PISTOL MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │VLAD MIREL GELU, SASU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│270 │ILFOV │BUFTEA │CAMELIA ELENA, POPESCU │46 │394 │3259 │- │51115 │Altele │Extravilan│3.615,00 │2.934,00 │- │23.652,44 │
│ │ │ │IONUT, POPESCU MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PISTOL MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│271 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │- │- │- │- │Arabil │Extravilan│1,00 │1,00 │- │10,07 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│272 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │46 │394 │50004 │- │50004 │Altele │Extravilan│981,00 │980,00 │- │7.900,27 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│273 │ILFOV │BUFTEA │IONITA MARIN │46 │394 │- │- │- │Arabil │Extravilan│374,00 │374,00 │- │3.767,68 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│274 │ILFOV │BUFTEA │NASTASE IOANA │46 │394 │3379 │- │50055 │Altele │Intravilan│612,00 │612,00 │- │34.443,97 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │IGNAT ANA ELENA, IGNAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANICA, IGNAT IULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│275 │ILFOV │BUFTEA │DUMITRU, ILIE CRISTINA, │46 │394 │3673 │- │52898 │Altele │Extravilan│7.850,00 │7.850,00 │- │63.282,78 │
│ │ │ │STANCIU EUGENIA, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│276 │ILFOV │BUFTEA │NITU GHEORGHE │46 │394 │3570/1 │- │53064 │Arabil │Intravilan│6.980,00 │4.916,00 │- │367.527,53 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│277 │ILFOV │BUFTEA │NITU GHEORGHE │46 │394 │3570/2 │- │53064 │Arabil │Intravilan│6.980,00 │741,00 │- │55.398,27 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│278 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │394 │- │- │- │Arabil │Intravilan│21,00 │21,00 │- │1.569,99 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│279 │ILFOV │BUFTEA │HEXI MEDICAL FARMA - │46 │394 │2374 │- │57358 │Arabil │Extravilan│4.978,00 │1.338,00 │- │13.479,01 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│280 │ILFOV │BUFTEA │HEXI MEDICAL FARMA - │46 │394 │2374 │- │57358 │Arabil │Extravilan│4.978,00 │15,00 │- │151,11 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│281 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │394 │- │- │- │Arabil │Extravilan│5,00 │5,00 │- │50,37 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│282 │ILFOV │BUFTEA │PRODPLAST - S.A. │46 │394 │798/2 │- │56051 │Altele │Intravilan│1.135,00 │1.131,00 │- │63.653,81 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│283 │ILFOV │BUFTEA │PRODPLAST - S.A. │46 │394 │800/2 │- │56052 │Arabil │Intravilan│472,00 │471,00 │- │35.212,67 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│284 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│46 │394 │- │- │- │Arabil │Intravilan│1,00 │1,00 │- │74,76 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│285 │ILFOV │BUFTEA │PRODPLAST - S.A. │46 │394 394/2 │63530 │- │63530 │Curţi-construcţii│Intravilan│21.287,00 │2.718,00 │- │340.920,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│286 │ILFOV │BUFTEA │PRODPLAST - S.A. │46 │395 394/2 │63607 │- │63607 │Curţi-construcţii│Intravilan│7.249,00 │142,00 │- │17.811,13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│287 │ILFOV │BUFTEA │PRODPLAST - S.A. │46 │394 │63607 │- │63607 │Curţi-construcţii│Intravilan│31.085,00 │28,00 │- │3.512,05 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│288 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│45 │380 │- │- │- │Arabil │Intravilan│487,00 │182,00 │- │13.606,59 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│289 │ILFOV │BUFTEA │GEORGESCU MIHAI BOGDAN, │45 │380 │51318 │- │51318 │Curţi-construcţii│Intravilan│1.355,00 │152,00 │- │19.065,44 │
│ │ │ │GEORGESCU ANDREI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│290 │ILFOV │BUFTEA │SANDULESCU IOANA │45 │376 │- │28638 │- │Arabil │Intravilan│2.650,00 │297,00 │- │22.204,17 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│291 │ILFOV │BUFTEA │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│45 │- │59197 │- │59197 │Curţi-construcţii│Intravilan│11.597,00 │1,00 │- │125,43 │
│ │ │ │ORAŞ BUFTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │AVICOLA BUFTEA - S.A., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│292 │ILFOV │BUFTEA │ABU SEEDO SADDIQ OMAR, │45 │380 │59198 │- │59198 │Curţi-construcţii│Intravilan│21.392,00 │195,00 │ │24.458,95 │
│ │ │ │WAREF ROM - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 149,61 ml H │105.295,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 2 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ANDREIAS STEFAN, FAURAR -│ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│3.600,00 │2,00 │ │175,84 │
│293 │ILFOV │BUFTEA │S.R.L., ANDREIAŞ │45 │380 │51464 │- │51464 ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ALEXANDRU, BAZAVAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă │2.167,08 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 9 mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│3.600,00 │175,00 │ │15.385,56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ANDREIAS STEFAN, FAURAR -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 36,00 ml H =│17.493,57 │
│294 │ILFOV │BUFTEA │S.R.L., ANDREIAŞ │45 │380 │51464 │- │51464 │ │ │ │ │1,8 m │ │
│ │ │ │ALEXANDRU, BAZAVAN MARIA │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tip P │158.485,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 89 mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.400,00 │1,00 │ │74,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│295 │ILFOV │BUFTEA │ALEXE NICOLAE │45 │380 │1214 │- │53083 │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 2,14 ml │522,96 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,7 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.400,00 │1.264,00 │ │94.498,54 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 107,09 ml H │23.054,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 1,6 m │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│296 │ILFOV │BUFTEA │ALEXE NICOLAE │45 │380 │1214 │- │53083 │ │ │ │ │Copertină │183.482,62 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 254 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă │54.329,22 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 66 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Depozit mobilă│164.634,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 200 mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│297 │ILFOV │BUFTEA │ALEXE NICOLAE │45 │380 │1214 │- │53083 │Arabil │Intravilan│2.400,00 │4,00 │- │299,05 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│298 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│45 │380 │- │- │- │Arabil │Intravilan│18,00 │18,00 │- │1.345,71 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│6.560,00 │3.697,00 │ │276.393,27 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │VLAD CORNEL, VLAD MARCELA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 30,40 ml H =│6.073,96 │
│299 │ILFOV │BUFTEA │CECILIA, DIACONESCU │45 │380 │129 │- │53584 │ │ │ │ │1,7 m │ │
│ │ │ │ALECSANDRU │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cămin pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electrice │905,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S =1 mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│300 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│45 │380 │- │- │- │Arabil │Intravilan│5,00 │37,00 │- │2.766,18 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │VLAD CORNEL, VLAD MARCELA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│301 │ILFOV │BUFTEA │CECILIA, DIACONESCU │45 │380 │129 │- │53584 │Arabil │Intravilan│6.560,00 │2,00 │- │149,52 │
│ │ │ │ALECSANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.900,00 │361,00 │ │26.988,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 42,53 ml │23.505,91 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,8 m │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Copertină │114.134,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 158 mp │ │
│302 │ILFOV │BUFTEA │KRAFT G2 IMPEX - S.R.L. │45 │380 │1103 │- │56895 ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Depozit │236.249,79 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 287 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Copertină │60.679,29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 84 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Copertină S = │323.622,88 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │448 mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │VIERASU MARIA, VIERASU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│303 │ILFOV │BUFTEA │TANIA, VIERASU DUMITRU, │45 │380 │- │26776 │- │Arabil │Extravilan│1.400,00 │1.282,00 │- │12.914,87 │
│ │ │ │VIERASU VIOLETA, VIERASU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EUGEN GIGEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│304 │ILFOV │BUFTEA │KRAFT G2 IMPEX - S.R.L. │45 │380 │1103 │- │56895 │Arabil │Intravilan│2.900,00 │20,00 │- │1.495,23 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│305 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│85,00 │85,00 │- │856,29 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│306 │ILFOV │BUFTEA │DUMITRU VASILE SORICU │45 │380 │1176 │- │53014 │Arabil │Extravilan│1.000,00 │68,00 │- │685,03 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│2.775,00 │487,00 │ │61.084,65 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│307 │ILFOV │BUFTEA │COMSET CONSTRUCT - S.R.L.│45 │380 │23/22 │- │- │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 78,00 ml H =│23.209,88 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2,5 m │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│308 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│4,00 │4,00 │- │40,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │STANESCU GHEORGHITA, URSU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│309 │ILFOV │BUFTEA │LUCICA, NITU ALEXANDRU, │45 │380 │- │22581 │- │Arabil │Extravilan│1.600,00 │722,00 │- │7.273,43 │
│ │ │ │NITU EUGENIU, NITU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│310 │ILFOV │BUFTEA │NITU GRIGORE │45 │380 │- │26741 │- │Arabil │Extravilan│1.200,00 │1.064,00 │- │10.718,74 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│311 │ILFOV │BUFTEA │STAN STEFAN │45 │380 │3999/2 │- │53331 │Arabil │Extravilan│728,00 │49,00 │- │493,63 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│312 │ILFOV │BUFTEA │STAN STEFAN │45 │380 │3999/1 │- │53331 │Arabil │Extravilan│728,00 │613,00 │- │6.175,36 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │SCHVARTEMBERG SEBASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│313 │ILFOV │BUFTEA │IOHAN, SCHVARTEMBERG │45 │380 │4922/1 │- │55038 │Arabil │Intravilan│1.000,00 │71,00 │- │2.703,43 │
│ │ │ │DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │SCHVARTEMBERG SEBASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│314 │ILFOV │BUFTEA │IOHAN, SCHVARTEMBERG │45 │380 │4922/1 │- │55038 │Arabil │Intravilan│1.000,00 │818,00 │- │31.146,58 │
│ │ │ │DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │SCHVARTEMBERG SEBASTIAN │ │ │4922/1 │ │53308 │ │ │ │ │ │ │
│315 │ILFOV │BUFTEA │IOHAN, SCHVARTEMBERG │45 │380 │3999/1 │- │53331 │Arabil │Intravilan│993,00 │6,00 │- │228,46 │
│ │ │ │DOINA, STAN STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│316 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│45 │380 │- │- │- │Arabil │Intravilan│10,00 │10,00 │- │380,77 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│997,00 │747,00 │ │28.443,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire L │ │
│317 │ILFOV │BUFTEA │CATRINOIU TEODOR SORINEL,│45 │380 │58206 │28647 │58206 │ │ │ │ │= 87,81 ml H =│5.665,06 │
│ │ │ │CATRINOIU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,7 m │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă │21.166,79 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 90 mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE ION, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRON, VASILE GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE CHIRIAC, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│318 │ILFOV │BUFTEA │MARGARETA, GONGU DONA, │45 │380 │5525 │- │56663 │Altele │Extravilan│1.500,00 │1.045,00 │- │8.424,27 │
│ │ │ │VASILE MIRON, BOICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN-TIBERIU, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLAUDIA-NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│319 │ILFOV │BUFTEA │GRIGORESCU LUCIA, │45 │380 │5498/1 │- │- │Arabil │Extravilan│460,00 │36,00 │- │362,66 │
│ │ │ │GRIGORESCU RAZVAN COSMIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│320 │ILFOV │BUFTEA │GRIGORESCU LUCIA, │45 │380 │5498/2 │- │- │Arabil │Extravilan│926,00 │926,00 │- │9.328,52 │
│ │ │ │GRIGORESCU RAZVAN COSMIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│321 │ILFOV │BUFTEA │GRIGORESCU LUCIA, │45 │380 │5498/3 │- │- │Arabil │Extravilan│111,00 │39,00 │- │392,89 │
│ │ │ │GRIGORESCU RAZVAN COSMIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│322 │ILFOV │BUFTEA │DUMITRU CORNELIA, FLOREA │45 │380 │58794 │74221 │58794 │Arabil │Intravilan│999,00 │644,00 │- │24.521,27 │
│ │ │ │TEODORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│323 │ILFOV │BUFTEA │NEGRU LIVIU IULIAN, │45 │380 │5250 │- │54035 │Arabil │Intravilan│1.301,00 │814,00 │- │30.994,27 │
│ │ │ │IONESCU FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│324 │ILFOV │BUFTEA │TATARU CIPRIAN TEODOR │45 │380 │4884 │- │54695 │Arabil │Extravilan│1.600,00 │12,00 │- │120,89 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│325 │ILFOV │BUFTEA │DIMA MARIA │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.194,00 │167,00 │- │1.682,36 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│327 │ILFOV │BUFTEA │ALECU MARIN │45 │380 │- │74875 │- │Arabil │Extravilan│6.598,00 │2.218,00 │- │22.344,13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│328 │ILFOV │BUFTEA │DIMA ION │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│704,00 │216,00 │- │2.175,98 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│329 │ILFOV │BUFTEA │STAN ION │45 │380 │63534 │- │63534 │Arabil │Extravilan│1.906,00 │589,00 │- │5.933,59 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│330 │ILFOV │BUFTEA │GHEORGHE PAUNA │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│703,00 │218,00 │- │2.196,13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│331 │ILFOV │BUFTEA │STEFAN ELENA │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.005,00 │311,00 │- │3.133,01 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│332 │ILFOV │BUFTEA │NITU EUGENIA DOINA │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│2.596,00 │805,00 │- │8.109,57 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│333 │ILFOV │BUFTEA │TUNAREANU ALEXANDRINA │45 │380 │63547 │- │63547 │Arabil │Extravilan│1.491,00 │463,00 │- │4.664,26 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│334 │ILFOV │BUFTEA │SANDU ANA │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.791,00 │556,00 │- │5.601,14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│335 │ILFOV │BUFTEA │NICOLESCU VASILICA │45 │380 │63535 │- │63535 │Arabil │Extravilan│1.804,00 │561,00 │- │5.651,51 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│336 │ILFOV │BUFTEA │FATU SERBAN │45 │380 │63519 │- │63519 │Arabil │Extravilan│1.695,00 │528,00 │- │5.319,07 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│337 │ILFOV │BUFTEA │PARASCHIV RADU │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│2.502,00 │779,00 │- │7.847,65 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│338 │ILFOV │BUFTEA │IONITA IOAN │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│2.603,00 │810,00 │- │8.159,94 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│339 │ILFOV │BUFTEA │IONITA IOAN │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│607,00 │189,00 │- │1.903,99 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│340 │ILFOV │BUFTEA │IORGA CONSTANTIN │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.698,00 │528,00 │- │5.319,07 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│341 │ILFOV │BUFTEA │GHETEA GHEORGHE │45 │380 │63548 │- │63548 │Arabil │Extravilan│1.997,00 │623,00 │- │6.276,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│342 │ILFOV │BUFTEA │GHETEA ELENA │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.603,00 │501,00 │- │5.047,07 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│343 │ILFOV │BUFTEA │GALICA PAUNA │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.300,00 │407,00 │- │4.100,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│344 │ILFOV │BUFTEA │IONESCU ELISABETA │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.808,00 │567,00 │- │5.711,96 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│345 │ILFOV │BUFTEA │TRANDAFIR VASILICA │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.210,00 │380,00 │- │3.828,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │CERNEA ELISABETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUTUNARU STAN, STANESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│346 │ILFOV │BUFTEA │ELENA, NASTASE IOANA, │45 │380 │59591 │- │59591 │Arabil │Intravilan│3.299,00 │1.041,00 │- │39.637,64 │
│ │ │ │TUTUNARU VIORICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TUTUNARU NICOLAE SORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE ADELINA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│347 │ILFOV │BUFTEA │PARASCHIV ION │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│909,00 │288,00 │- │2.901,31 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│348 │ILFOV │BUFTEA │DINCA VASILE VIOREL │45 │380 │- │78230 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │127,00 │- │1.279,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│349 │ILFOV │BUFTEA │VISAN NICOLAE │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.002,00 │354,00 │- │3.566,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│350 │ILFOV │BUFTEA │MARIN VASILE │45 │380 │- │- │- │Arabil │Extravilan│941,00 │220,00 │- │2.216,28 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │TATARASANU MIRELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FANCISCA, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, LUNGU VOICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│351 │ILFOV │BUFTEA │NEACSU DUMITRU, NICULAE │45 │- │6082 │- │56314 │Arabil │Intravilan│11.096,00 │3.319,00 │- │126.375,90 │
│ │ │ │IOANA, BUCHERT GEORGE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, NEACSU AURICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FANTAZIU IONICA, GOGONEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHITA, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │GOGONEA GHEORGHITA, LUNGU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│352 │ILFOV │BUFTEA │VOICA, NICULAE IOANA, │45 │373 │59712 │- │59712 │Arabil │Intravilan│1.400,00 │417,00 │- │15.877,90 │
│ │ │ │NEACSU MARIN, NEACSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, NEACSU ANICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│353 │ILFOV │BUFTEA │MANOLACHE NICULAE │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.200,00 │358,00 │- │3.606,49 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│354 │ILFOV │BUFTEA │DIMITRIEVICI MARIA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│200,00 │60,00 │- │604,44 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│355 │ILFOV │BUFTEA │ALEXE CRISTINA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│500,00 │149,00 │- │1.501,03 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│356 │ILFOV │BUFTEA │TUNAREANU DUMITRU, VOICU │45 │373 │- │78221 │- │Arabil │Extravilan│600,00 │179,00 │- │1.803,25 │
│ │ │ │ION, VOICU NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│357 │ILFOV │BUFTEA │STOICA GHEORGHE │45 │373 │- │78124 │- │Arabil │Extravilan│500,00 │149,00 │- │1.501,03 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│358 │ILFOV │BUFTEA │CERNEA AUREL, CERNEA │45 │373 │- │78309 │- │Arabil │Extravilan│1.800,00 │538,00 │- │5.419,81 │
│ │ │ │ELENA, CERNEA ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│359 │ILFOV │BUFTEA │BOBIRICA ANGELICA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.000,00 │299,00 │- │3.012,13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│360 │ILFOV │BUFTEA │GHEORGHE ELENA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.500,00 │449,00 │- │4.523,23 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│361 │ILFOV │BUFTEA │GHEORGHE ELENA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│400,00 │120,00 │- │1.208,88 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│362 │ILFOV │BUFTEA │NEGOITA MARIA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│450,00 │135,00 │- │1.359,99 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│363 │ILFOV │BUFTEA │VASILE TINCA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.300,00 │389,00 │- │3.918,79 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│364 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│2.400,00 │719,00 │- │7.243,21 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│365 │ILFOV │BUFTEA │NICULESCU MARIA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.400,00 │419,00 │- │4.221,01 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│366 │ILFOV │BUFTEA │PANA MARIA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.700,00 │509,00 │- │5.127,67 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│367 │ILFOV │BUFTEA │MIRCEA AUREL │45 │373 │- │78183 │- │Arabil │Extravilan│2.000,00 │599,00 │- │6.034,33 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │BADEA MARIUS AUREL, IGNAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│368 │ILFOV │BUFTEA │EFTIMIE, IGNAT IRINA │45 │373 │59086 │- │59086 │Arabil │Intravilan│4.300,00 │1.287,00 │- │49.004,46 │
│ │ │ │LENUTA, BADEA MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│369 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│45 │373 │- │- │- │Arabil │Intravilan│1.400,00 │417,00 │- │15.877,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│370 │ILFOV │BUFTEA │CONSTANTINESCU FLORIAN │45 │373 │63390 │- │63390 │Arabil │Intravilan│1.300,00 │387,00 │- │14.735,61 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│371 │ILFOV │BUFTEA │MIRCEA GHEORGHE, MIRCEA │45 │373 │58512 │78181 │58512 │Arabil │Intravilan│1.600,00 │475,00 │- │18.086,34 │
│ │ │ │TITU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│372 │ILFOV │BUFTEA │APOSTOL DUMITRA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.000,00 │296,00 │- │2.981,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│373 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│800,00 │237,00 │- │2.387,54 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│374 │ILFOV │BUFTEA │ISPIR CONSTANTIN │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.200,00 │355,00 │- │3.576,27 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│375 │ILFOV │BUFTEA │FIRESCU SEFANA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│800,00 │236,00 │- │2.377,46 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│376 │ILFOV │BUFTEA │GHEORGHE NICOLAE │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│300,00 │89,00 │- │896,59 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│377 │ILFOV │BUFTEA │FLOAREA DUMITRA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.200,00 │354,00 │- │3.566,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│378 │ILFOV │BUFTEA │MARCHIDAN FLOREA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.600,00 │471,00 │- │4.744,85 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│379 │ILFOV │BUFTEA │MUSAT NICOLAE │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.200,00 │352,00 │- │3.546,05 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│380 │ILFOV │BUFTEA │MUSAT DUMITRA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.400,00 │410,00 │- │4.130,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│381 │ILFOV │BUFTEA │GRIGORE PANDELE │45 │373 │- │78120 │- │Arabil │Extravilan│2.600,00 │760,00 │- │7.656,24 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│382 │ILFOV │BUFTEA │MANEA MARIANA, CRISTEA │45 │373 │63393 │78585 │63393 │Arabil │Extravilan│1.200,00 │348,00 │- │3.505,75 │
│ │ │ │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│383 │ILFOV │BUFTEA │BUDEANU EMILIAN │45 │373 │63318 │- │63318 │Arabil │Intravilan│1.800,00 │517,00 │- │19.685,55 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│384 │ILFOV │BUFTEA │BUDEANU EMILIAN │45 │373 │63319 │- │63319 │Arabil │Intravilan│2.700,00 │765,00 │- │29.128,52 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│385 │ILFOV │BUFTEA │ALEXE CRISTINA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.400,00 │391,00 │- │3.938,93 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│386 │ILFOV │BUFTEA │DUMITRU STANCA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.800,00 │498,00 │- │5.016,85 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│387 │ILFOV │BUFTEA │STOICA ELENA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│580,00 │159,00 │- │1.601,77 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│388 │ILFOV │BUFTEA │STOICA ELENA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.000,00 │273,00 │- │2.750,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│389 │ILFOV │BUFTEA │STOICA ELENA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│2.000,00 │538,00 │- │5.419,81 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│390 │ILFOV │BUFTEA │STOICA ELENA │45 │373 │63394 │- │63394 │Arabil │Extravilan│800,00 │212,00 │- │2.135,69 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│391 │ILFOV │BUFTEA │APOSTOL ALEXANDRU │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│600,00 │158,00 │- │1.591,69 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│392 │ILFOV │BUFTEA │MIHAI ION │45 │373 │- │74872 │- │Arabil │Extravilan│300,00 │79,00 │- │795,85 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│393 │ILFOV │BUFTEA │OLTEANU ANDRIANA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│400,00 │104,00 │- │1.047,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│394 │ILFOV │BUFTEA │MIHAI ION │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│600,00 │156,00 │- │1.571,54 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│395 │ILFOV │BUFTEA │MIHAI ION │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.200,00 │309,00 │- │3.112,87 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│396 │ILFOV │BUFTEA │MIHAI DUMITRU │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│900,00 │229,00 │- │2.306,95 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│397 │ILFOV │BUFTEA │DUMITRU DUMITRU │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│900,00 │227,00 │- │2.286,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│398 │ILFOV │BUFTEA │DUMITRU NICOLAE │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.800,00 │449,00 │- │4.523,23 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│399 │ILFOV │BUFTEA │TUTUNARU ELENA │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.600,00 │393,00 │- │3.959,08 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│400 │ILFOV │BUFTEA │DIMA DUMITRU │45 │373 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.202,00 │350,00 │- │3.525,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│401 │ILFOV │BUFTEA │IORGA IOANA │44 │367 │3847 │- │- │Arabil │Extravilan│4.749,00 │3.022,00 │- │30.443,63 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│402 │ILFOV │BUFTEA │SAFADI ALA ALEXANDER │44 │367 │2877 │- │52035 │Altele │Extravilan│4.939,00 │1.654,00 │- │13.333,72 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │FLOREA MIORICA, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULAE, FLOREA LIVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│403 │ILFOV │BUFTEA │TEODOR, FLOREA TITUS │42 │3630 │4602/4 │- │54840 │Altele │Extravilan│22.502,00 │13.914,00 │- │112.167,71 │
│ │ │ │STELIAN, FLOREA FLAVIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANTONIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │FLOREA MIORICA, FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICULAE, FLOREA LIVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│404 │ILFOV │BUFTEA │TEODOR, FLOREA TITUS │42 │3630 │4602/4 │- │54840 │Altele │Extravilan│22.502,00 │507,00 │- │4.087,18 │
│ │ │ │STELIAN, FLOREA FLAVIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANTONIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│405 │ILFOV │BUFTEA │MUSETEANU FLORICA │42 │367 │- │268 │- │Arabil │Extravilan│40.105,00 │884,00 │- │8.905,42 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│406 │ILFOV │BUFTEA │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│42 │367 │- │- │- │Arabil │Extravilan│113,00 │113,00 │- │1.138,36 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│407 │ILFOV │BUFTEA │IOSIF VLAD ANDREI │42 │363 │59090 │385 │59090 │Pădure │Extravilan│40.062,00 │10.096,00 │- │48.067,06 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│408 │ILFOV │BUFTEA │COMPANIA DE TRANSPORT │110 │419 │638 │- │52821 │Curţi-construcţii│Intravilan│112.571,00 │2.116,00 │- │135.078,03 │
│ │ │ │FEROVIAR BUCUREŞTI - S.A.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│409 │ILFOV │MOGOŞOAIA │SHAMAIM TRADE - S.R.L. │6 │1439 │1227/2 │- │52104 │Arabil │Extravilan│69.000,00 │3.242,00 │- │31.056,74 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│410 │ILFOV │MOGOŞOAIA │SHAMAIM TRADE - S.R.L. │6 │1438 │1226 │- │53696 │Altele │Extravilan│5.700,00 │499,00 │- │3.827,58 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│411 │ILFOV │MOGOŞOAIA │TOPALU VICTOR │6 │1431 │52191 │- │52191 │Arabil │Extravilan│36.000,00 │6.694,00 │- │64.125,17 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│412 │ILFOV │MOGOŞOAIA │CALOIU NICOLAE CRISTIAN │6 │1432 │52237 │- │52237 │Arabil │Extravilan│13.500,00 │4.156,00 │- │39.812,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│413 │ILFOV │MOGOŞOAIA │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│6 │1430 │- │- │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │510,00 │- │4.885,55 │
│ │ │ │COMUNA MOGOŞOAIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│414 │ILFOV │MOGOŞOAIA │BADESCU LIVIU │6 │1429 │- │- │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │509,00 │- │4.875,97 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│415 │ILFOV │MOGOŞOAIA │FORUM CENTER - S.A. │6 │1433 │1225/3 │- │52210 │Arabil │Extravilan│20.250,00 │783,00 │- │7.500,75 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│416 │ILFOV │MOGOŞOAIA │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│6 │1428 │- │- │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │509,00 │- │4.875,97 │
│ │ │ │COMUNA MOGOŞOAIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│417 │ILFOV │MOGOŞOAIA │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│6 │1427 │- │- │- │Arabil │Extravilan│3.000,00 │306,00 │- │2.931,33 │
│ │ │ │COMUNA MOGOŞOAIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │CHIRITA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│418 │ILFOV │MOGOŞOAIA │CONSTANTINESCU ELENA, │6 │1424 │58116 │- │58116 │Arabil │Extravilan│23.500,00 │2.470,00 │- │23.661,37 │
│ │ │ │PARVU MARIN, PIRVU IOSIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │IORDACHE FLOREA, IORDACHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│419 │ILFOV │MOGOŞOAIA │DRAGOMIR, IORDACHE EUGEN,│6 │1410 │- │- │- │Arabil │Extravilan│10.841,00 │963,00 │- │9.225,06 │
│ │ │ │IORDACHE CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PERPELEA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│420 │ILFOV │MOGOŞOAIA │TRIUMF │6 │1411 │52599 │- │52599 │Arabil │Extravilan│9.126,00 │3.048,00 │- │29.198,32 │
│ │ │ │CONSTRUCT - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│421 │ILFOV │MOGOŞOAIA │SPYROU MAGDALENA │6 │1412 │53739 │- │53739 │Arabil │Extravilan│1.733,00 │602,00 │- │5.766,86 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│422 │ILFOV │MOGOŞOAIA │SPYROU MAGDALENA │6 │1413 │53736 │- │53736 │Arabil │Extravilan│3.261,00 │1.151,00 │- │11.026,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│423 │ILFOV │MOGOŞOAIA │GHEORGHE COSTICA │6 │1414 │2506 │- │53409 │Arabil │Extravilan│4.992,00 │1.812,00 │- │17.358,05 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│424 │ILFOV │MOGOŞOAIA │DIACONESCU FLOAREA │6 │1415 │- │- │- │Arabil │Extravilan│5.053,00 │1.777,00 │- │17.022,77 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│425 │ILFOV │MOGOŞOAIA │GHEORGHE MARIANA │6 │1416 │53924 │- │53924 │Arabil │Extravilan│2.413,00 │1.184,00 │- │11.342,13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│426 │ILFOV │MOGOŞOAIA │DROGEANU GHEORGHE, │5 │1218 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.875,00 │183,00 │- │1.753,05 │
│ │ │ │DROGEANU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│427 │ILFOV │MOGOŞOAIA │DROGEANU GHEORGHE, │5 │1218 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.875,00 │179,00 │- │1.714,73 │
│ │ │ │DROGEANU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│428 │ILFOV │MOGOŞOAIA │DROGEANU GHEORGHE, │5 │1218 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.875,00 │175,00 │- │1.676,41 │
│ │ │ │DROGEANU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│429 │ILFOV │MOGOŞOAIA │BORSAN PETRE │5 │1218 │- │- │- │Arabil │Extravilan│1.875,00 │173,00 │- │1.657,25 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│430 │ILFOV │MOGOŞOAIA │PAPA FILOFTEIA │5 │1218 │- │- │- │Arabil │Extravilan│3.750,00 │346,00 │- │3.314,51 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│431 │ILFOV │MOGOŞOAIA │IONITA NICOLAE │5 │1218 │58679 │916/1998 │58679 │Arabil │Extravilan│3.750,00 │345,00 │- │3.304,93 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│432 │ILFOV │MOGOŞOAIA │DOBRE CONSTANTA │5 │1218 │- │- │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │459,00 │- │4.396,99 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│433 │ILFOV │MOGOŞOAIA │IONITA GHERGHINA, IOSIF │5 │1218 │- │- │- │Arabil │Extravilan│18.485,00 │1.707,00 │- │16.352,21 │
│ │ │ │TEODORA, ZIRNA NICULAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│434 │ILFOV │MOGOŞOAIA │PETRE GEORGETA │6 │1417 │2180/2 │- │53925 │Arabil │Intravilan│239,00 │9,00 │- │1.704,96 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│435 │ILFOV │MOGOŞOAIA │SANDU PAUNA │5 │1217 │54472 │- │54472 │Arabil │Extravilan│45.856,00 │3.956,00 │- │37.896,50 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│436 │ILFOV │MOGOŞOAIA │CRISTESCU TUDOR DAN, │5 │128 │1996 │- │53230 │Altele │Extravilan│21.863,00 │1.730,00 │- │13.269,97 │
│ │ │ │CRISTESCU IOANA CARMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│437 │ILFOV │MOGOŞOAIA │SPRING CONSULTING - │5 │129 │734 │- │53649 │Arabil │Extravilan│4.156,00 │403,00 │- │3.860,54 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE MARIAN, GHEORGHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│438 │ILFOV │MOGOŞOAIA │GABRIELA MIRELA, │5 │1210 │2394 │- │53256 │Arabil │Extravilan│1.000,00 │102,00 │- │977,11 │
│ │ │ │GHIORCILA CARMEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHIORCILA IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│439 │ILFOV │MOGOŞOAIA │PHONICIA HOTELS │5 │1211 │2476 │- │53181 │Arabil │Extravilan│2.943,00 │317,00 │- │3.036,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│440 │ILFOV │MOGOŞOAIA │OVERSEAS ACCOMODATIONS │5 │1212 │2477 │- │53179 │Altele │Extravilan│4.000,00 │436,00 │- │3.344,34 │
│ │ │ │SERVICES - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│441 │ILFOV │MOGOŞOAIA │OVERSEAS ACCOMODATIONS │5 │1213 │2478 │- │53178 │Arabil │Extravilan│4.000,00 │414,00 │- │3.965,91 │
│ │ │ │SERVICES - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│442 │ILFOV │MOGOŞOAIA │BUICEA ION │5 │127 │- │- │- │Arabil │Extravilan│5.848,00 │400,00 │- │3.831,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│443 │ILFOV │MOGOŞOAIA │OVERSEAS ACCOMODATIONS │5 │1214 │2479 │- │53180 │Altele │Extravilan│4.000,00 │387,00 │- │2.968,48 │
│ │ │ │SERVICES - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│444 │ILFOV │MOGOŞOAIA │PASCU PETRE │5 │127 │ │- │ │Arabil │Extravilan│1.780,00 │118,00 │- │1.130,38 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│445 │ILFOV │MOGOŞOAIA │PAPA VASILICA │5 │127 │ │- │ │Arabil │Extravilan│1.189,00 │238,00 │- │2.279,92 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│446 │ILFOV │MOGOŞOAIA │PHOENICIA HOTELS - S.A. │5 │1215 │2480 │- │53185 │Altele │Extravilan│3.923,00 │352,00 │- │2.700,02 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│447 │ILFOV │MOGOŞOAIA │MARA STELAIN │5 │127 │- │- │- │Arabil │Extravilan│10.000,00 │645,00 │- │6.178,78 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│448 │ILFOV │MOGOŞOAIA │PETRE MARIA │5 │1216 │2541 │- │54972 │Arabil │Extravilan│31.327,00 │1.667,00 │- │15.969,03 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼──────────