Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 363 din 25 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 363 din 25 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 379 din 12 aprilie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 alin. (5) şi art. 21 alin. (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 29 septembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 litera a), după punctul (iii) se introduc două noi puncte, punctele (iv) şi (v), cu următorul cuprins:
    "(iv) cetăţeanului britanic beneficiar al art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum şi membrilor de familie ai acestuia, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi şedere pe teritoriul României;
(v) membrilor de familie ai lucrătorilor frontalieri, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020."

    2. La articolul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) aviz de angajare - documentul oficial care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcţie, prevăzut în anexa nr. 6;"

    3. La articolul 1, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
    "h) aviz de detaşare - documentul oficial care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care atestă dreptul unui beneficiar al prestării de servicii de a primi la muncă pe teritoriul României un străin detaşat pe o anumită funcţie, prevăzut în anexa nr. 8;
i) permis pentru lucrătorii frontalieri - documentul care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2020, cetăţenilor britanici beneficiari ai art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană care nu au reşedinţa pe teritoriul României, încadraţi în muncă pe teritoriul României înainte de încheierea perioadei de tranziţie şi care îşi continuă activitatea şi după încheierea acestei perioade, prevăzut în anexa nr. 9."

    4. Anexele nr. 1, 2 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
    5. După anexa nr. 7 se introduc două noi anexe, anexele nr. 8 şi 9, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la prezenta hotărâre.


    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 29 septembrie 2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 25 martie 2021.
    Nr. 363.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)
    Permis de şedere
    Rubrici faţa I:
    Codul de ţară din trei litere ROU, astfel cum se prevede în documentul Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică, integrat în fundalul imprimat.
    Simbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip fără contact (simbolul eMRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcţie de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori.
    Titlul documentului: „PERMIS DE ŞEDERE“, personalizat prin gravare laser
    Numărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranţă
    Numele: numele şi prenumele titularului, în această ordine
    Sex: simbolizat prin litera F sau M
    Cetăţenia:
    Data naşterii:
    Tipul de permis:
    1. pentru art. 1 lit. a) pct. (i) din hotărâre:
    (i) permis de şedere temporară;
    (ii) permis de şedere în scop de detaşare;
    (iii) permis ICT;
    (iv) mobile ICT;
    (v) permis de şedere pe termen lung - UE (potrivit prevederilor Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung);
    (vi) permis de şedere pe termen lung (străinului căruia i s-a acordat dreptul de şedere pe termen lung ca excepţie de la condiţiile generale);

    2. pentru art. 1 lit. a) pct. (ii) din hotărâre - permis unic;
    3. pentru art. 1 lit. a) pct. (iii) din hotărâre - permis de şedere temporară;
    4. pentru art. 1 lit. a) pct. (iv) şi (v) - permis de şedere temporară - art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană sau permis de şedere permanentă - art. 50 TUE, după caz

    Valabilitatea permisului:
    Observaţii:
    1. pentru art. 1 lit. a) pct. (i) din hotărâre - scopul şederii sau, după caz, menţiunea „Fost posesor de Carte albastră a UE“ (potrivit prevederilor Directivei 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate) şi codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări;
    2. pentru art. 1 lit. a) pct. (ii) din hotărâre - drept de muncă şi codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări;
    3. pentru art. 1 lit. a) pct. (iii) din hotărâre - forma de protecţie acordată şi codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări;
    4. pentru art. 1 lit. a) pct. (iv) şi (v) din hotărâre - art. 18 (1) din WA şi codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări;
    5. alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniu, în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene sau naţionale


    Fotografia
    Semnătura titularului

    Rubrici faţa a II-a:
    Observaţii:
    1. adresa din România;
    2. alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniu
    Data emiterii:
    Autoritatea emitentă:
    Locul naşterii:
    Zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAO

    Note:
    Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.
    Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.
    Denumirile rubricilor se scriu în limba română şi engleză folosind gravare laser.
    Pe fundalul feţei I, în partea dreaptă este tipărită harta Europei.
    Pe faţa I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.
    Material: policarbonat laminat multistrat
    Tehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizare prin gravare laser.
    Personalizarea se face prin gravare laser
    Documentul conţine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conţin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.
    Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările ulterioare.
    Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)
    Carte albastră a UE
    Codul de ţară din trei litere ROU, astfel cum se prevede în documentul Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică, integrat în fundalul imprimat
    Simbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip fără contact (simbolul e-MRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcţie de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori.
    Forma şi mărimea documentului sunt în conformitate cu caracteristicile pentru cartela tip ID-1 [document al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 partea a 3-a].
    Rubrici faţa I:
    Titlul documentului: „CARTE ALBASTRĂ A UE“, personalizat prin gravare laser
    Numărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranţă
    Numele: numele şi prenumele titularului, în această ordine
    Sex: simbolizat prin litera F sau M
    Cetăţenia:
    Data naşterii:
    Tipul de permis: Carte albastră a UE (potrivit prevederilor Directivei 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate)
    Data expirării:
    Observaţii:
    1. codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări
    2. alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniu, în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene sau naţionale

    Fotografia
    Semnătura titularului

    Rubrici faţa a II-a:
    Observaţii:
    1. adresa din România
    2. alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniu

    Data emiterii:
    Autoritatea emitentă:
    Locul naşterii:
    Zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAO
    Note:
    Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.
    Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.
    Denumirile rubricilor se scriu în limba română şi engleză folosind gravare laser.
    Pe fundalul feţei I, în partea dreaptă este tipărită harta Europei.
    Pe faţa I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.
    Material: policarbonat laminat multistrat
    Tehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizare prin gravare laser
    Personalizarea se face prin gravare laser.
    Documentul conţine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conţin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.
    Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările ulterioare.
    Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.    ANEXA 3

    (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)
    Aviz de angajare
    Elemente generale:
    Forma şi dimensiunile documentului: hârtie A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cerneală
    Textul: tipărit cu caracterele alfabetului latin în limba română
    Se eliberează categoriilor prevăzute la capitolul II din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    Descrierea avizului de angajare:
    Rubrici faţa I
    Ministerul Afacerilor Interne
    Inspectoratul General pentru Imigrări
    În baza Cererii înregistrate cu numărul ..................... din ....................... şi a documentaţiei depuse de ..............................., cu sediul/domiciliul în ...................................., nr. de înregistrare în registrul comerţului J/...../......./......, codul fiscal/codul numeric personal .......................,
    Inspectoratul General pentru Imigrări acordă
    AVIZUL DE ANGAJARE
    nr. ...........din ............,
    necesar obţinerii vizei de lungă şedere/permisului de şedere în calitate de lucrător ...................., cod funcţie COR ...., doamnei/domnului ......................, născută/născut la ............ în ..............., paşaport nr. .........................., eliberat de autorităţile ...........................
    Data înmânării:
    Inspector general:

    Faţa a II-a
    Pagină goală


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)
    Aviz de detaşare
    Elemente generale:
    Forma şi dimensiunile documentului: hârtie A5, personalizată prin imprimare laser sau cu jet de cerneală
    Textul: tipărit cu caracterele alfabetului latin în limba română
    Se eliberează categoriilor prevăzute la capitolul III din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    Descrierea avizului de detaşare:
    Rubrici faţa I:
    Ministerul Afacerilor Interne
    Inspectoratul General pentru Imigrări
    În baza cererii înregistrate cu numărul .................din ............................ şi a documentaţiei depuse de ......................, cu sediul/domiciliul în ..............................................., nr. de înregistrare în registrul comerţului J/..../....../....., cod fiscal/cod numeric personal ...................,
    Inspectoratul General pentru Imigrări acordă
    AVIZUL DE DETAŞARE
    nr. ............din ..............
    necesar obţinerii vizei de lungă şedere/permisului de şedere, în calitate de ........................., cod funcţie COR .........., doamnei/domnului ...................., născută/născut la .............. în .................., paşaport nr. ....................., eliberat de autorităţile ................................
    Data înmânării:
    Inspector general:

    Faţa a II-a
    Pagină goală


    ANEXA 5

    (Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2011)
    Permis pentru lucrător frontalier
    Rubrici faţa I:
    Codul de ţară din trei litere ROU, astfel cum se prevede în documentul Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) 9303 privind documentele de călătorie cu citire optică, integrat în fundalul imprimat
    Simbolul ICAO pentru un document de călătorie cu citire optică cu microcip fără contact (simbolul e-MRTD), imprimat cu cerneală optic variabilă. În funcţie de unghiul de privire, acesta apare în diferite culori.
    Titlul documentului: „PERMIS PENTRU LUCRĂTOR FRONTALIER“, personalizat prin gravare laser.
    Numărul documentului: personalizat prin gravare laser, în elemente grafice speciale de siguranţă
    Numele: numele şi prenumele titularului, în această ordine
    Sex: simbolizat prin litera F sau M
    Cetăţenia:
    Data naşterii:
    Tipul de permis: art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană - lucrător frontalier
    Valabilitatea permisului:
    Observaţii:
    1. art. 26 din WA şi codul numeric personal atribuit de Inspectoratul General pentru Imigrări
    2. alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniu, în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene sau naţionale

    Fotografia
    Semnătura titularului

    Rubrici faţa a II-a:
    Observaţii:
    1. alte menţiuni prevăzute de actele normative cu incidenţă în domeniu
    2. codul ţării de reşedinţă

    Data emiterii:
    Autoritatea emitentă:
    Locul naşterii:
    Zona citibilă optic (MRZ), în conformitate cu standardul ICAO
    NOTE:
    Documentul conţine un mediu de stocare electronică fără contact în care sunt incluse elementele biometrice de identificare a titularului.
    Documentul este protejat printr-un film special multistrat laminabil.
    Denumirile rubricilor se scriu în limba română şi engleză folosind gravare laser.
    Pe fundalul feţei I, în partea dreaptă este tipărită harta Europei.
    Pe faţa I este aplicat un element de securitate holografic optic variabil.
    Material: policarbonat laminat multistrat
    Tehnici de securizare utilizate: elemente de tip guilloche în două sau mai multe culori, culoare irizată fluorescentă, tipărire cu cerneală vizibilă în spectru UV, microtext, numerotare cu caractere specifice, personalizare prin gravare laser
    Personalizarea se face prin gravare laser.
    Documentul conţine simbolul grafic al documentelor de identitate electronice care conţin date biometrice, tipărit cu cerneală variabilă optic.
    Caracteristicile, rubricaţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţă sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe, cu modificările ulterioare.
    Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016