Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 341 din 17 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 341 din 17 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 303 din 25 martie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 1 februarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Studenţii români/străini, în vârstă de până la 26 de ani, care sunt prevăzuţi la art. 205 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau de rutele călătoriilor. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.
    (2) Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera studenţilor legitimaţii de călătorie cu tarif de transport redus 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, şi tarif de rezervare redus 50% pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare, precum şi abonamente lunare cu număr nelimitat de călătorii, clasa a II-a, cu tarif redus 50%.
    (3) Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera studenţilor orfani sau proveniţi din casele de copii legitimaţii de călătorie gratuite pentru călătoria la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, precum şi abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii.
    (4) Achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare cu tarif redus 50% sau gratuite pentru studenţi se poate face de la casele de bilete ale operatorilor de transport şi de la personalul de tren, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    (5) Legitimaţiile de călătorie pot fi achiziţionate şi on-line/de la automate de vânzare legitimaţii de călătorie, fie în baza confirmării calităţii de student transmise on-line operatorilor de transport feroviar de către instituţiile de învăţământ superior ale căror date de contact oficiale sunt înregistrate şi validate la operatorul feroviar, fie a confirmării/validării calităţii de student la casele de bilete în baza prezentării în original a legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pe anul universitar în curs, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    (6) Confirmarea/Validarea calităţii de student, beneficiar de reducere/gratuitate la transportul pe calea ferată, se efectuează o singură dată pentru fiecare an universitar în cadrul căruia au loc călătoriile, conform prevederilor alin. (5).
    (7) Pentru achiziţionarea de legitimaţii de călătorie/ abonamente lunare cu tarif redus 50% sau gratuite, studenţii poartă responsabilitatea documentelor prezentate, precum şi a datelor declarate în sistemul de achiziţionare on-line/automate de vânzare legitimaţii de călătorie.
    (8) În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie/abonamente lunare cu reducere/gratuite în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimaţie de student pentru gratuitate la transport.
    (9) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie cu tarif redus 50%, precum şi a abonamentelor lunare cu tarif redus 50% pentru studenţi la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs, care conţine obligatoriu fotografia posesorului şi codul numeric personal, precum şi seria şi numărul paşaportului pentru studenţii străini. Legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport este prevăzută în anexele nr. 2 şi 2^1. Pentru studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii, eliberarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, precum şi a abonamentelor lunare gratuite la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs, care conţine obligatoriu fotografia posesorului, codul numeric personal, respectiv seria şi numărul paşaportului, şi a unei adeverinţe care atestă dreptul la gratuitate, eliberată pentru anul curent de instituţia de învăţământ de apartenenţă.
    (10) De la data începerii anului universitar şi până la data de 31 octombrie inclusiv, studenţii, cu excepţia studenţilor din anii terminali unde instituţia de învăţământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimaţiei de student pentru reducere/ gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar anterior.
    (11) În cazul renunţării la călătorie, beneficiarii facilităţii la transport sunt obligaţi să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimaţiile de călătorie cu reducere/gratuitate, în condiţiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.
    (12) La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenţii vor prezenta legitimaţia de călătorie achiziţionată de la operatorul de transport şi legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs; studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii vor prezenta, pe lângă documentele prevăzute la alin. (9), şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ de apartenenţă, care atestă dreptul la gratuitate pentru anul curent.
    (13) Prin excepţie, în perioada stării de urgenţă sau de alertă, pentru verificarea legalităţii călătoriei în tren, în locul vizei aplicate anual se acceptă adeverinţa de la instituţia de învăţământ superior transmisă on-line care atestă statutul de student pentru anul universitar în curs şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport.
    (14) În cazul în care, în tren, studenţii fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (12) şi (13), fie prezintă alte documente eliberate de instituţiile de învăţământ superior la care este înmatriculat studentul sau prezintă legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor proprii ale operatorului de transport feroviar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
    (15) În cazul în care, în tren, sunt depistaţi călători care sunt în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparţin, acestea vor fi reţinute de către organele de control şi vor fi înapoiate instituţiilor de învăţământ superior de apartenenţă, iar călătorii vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport şi legislaţiei în vigoare.
    (16) În perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în contextul pandemiei generate de acesta, în scopul colaborării între instituţiile implicate şi beneficiari, calitatea de student poate fi dovedită şi prin prezentarea, inclusiv în format electronic, a unei adeverinţe emise pentru anul universitar în curs, în condiţiile în care calitatea de student, beneficiar de gratuitate la transportul feroviar, a fost confirmată şi transmisă on-line operatorului de transport feroviar de către instituţia de învăţământ superior ale cărei date de contact oficiale sunt înregistrate şi validate conform prevederilor alin. (5). Acest document emis cu caracter temporar înlocuieşte legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport în contextul imposibilităţii obţinerii fizice a vizei pe legitimaţie. Informaţiile cuprinse în adeverinţă vizează în mod obligatoriu datele prevăzute în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 2^1."

    2. La articolul 5, alineatul (3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul studenţilor străini în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care nu au prevăzut codul numeric personal pe actul de identitate sau pe paşaport, instituţia de învăţământ superior de apartenenţă va completa seria şi numărul paşaportului."

    3. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Instituţiile de învăţământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport numai către studenţii români/străini în vârstă de până la 26 de ani, prevăzuţi la art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în regim gratuit, şi a adeverinţelor cu datele de identificare ale studenţilor, respectiv nume, prenume şi codul numeric personal, respectiv serie şi număr paşaport, după caz, şi a vizării acestora la începutul fiecărui an universitar."

    4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «C.F.R. Călători» - S.A. calculul cheltuielilor de transport se face pe baza decontului centralizator prezentat, care are la bază deconturile transmise de către sucursalele regionale de transport feroviar de călători, potrivit anexelor nr. 3, 4 şi 4^1."

    5. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
    6. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4^1, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 17 martie 2021.
    Nr. 341.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
    Operator de transport feroviar de călători
    Nr. .............
    DECONTUL
    biletelor de călătorie, respectiv al abonamentelor lunare cu tarif redus 50%
    pentru transportul pe calea ferată al studenţilor luna ............ anul ..........

┌────┬───────────┬──────────┬────────┬─────────────┐
│ │Denumirea │ │ │ │
│ │unităţii │Călători │Călători│Valoarea │
│ │prestatoare│expediaţi │km │prestaţiei │
│Nr. │(sucursalei│ │ │ │
│crt.│regionale ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │de │ │ │ │
│ │transport │Nr. │Valoare │Total valoare│
│ │feroviar de│abonamente│imprimat│confecţionare│
│ │călători*) │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │TOTAL ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴────────┴─────────────┘


    *) Pentru SNTFC CFR Călători - S.A.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4^1 la normele metodologice)
    Operator de transport feroviar de călători
    Nr. .................
    DECONTUL
    biletelor de călătorie, respectiv al abonamentelor lunare gratuite pentru transportul
    pe calea ferată al studenţilor orfani sau proveniţi de la casele de copii luna ............ anul ........

┌────┬───────────┬──────────┬────────┬─────────────┐
│ │Denumirea │ │ │ │
│ │unităţii │Călători │Călători│Valoarea │
│ │prestatoare│expediaţi │km │prestaţiei │
│Nr. │(sucursalei│ │ │ │
│crt.│regionale ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │de │ │ │ │
│ │transport │Nr. │Valoare │Total valoare│
│ │feroviar de│abonamente│imprimat│confecţionare│
│ │călători*) │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │TOTAL ├──────────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴────────┴─────────────┘


    *) Pentru SNTFC CFR Călători - S.A.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016