Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 339 din 17 martie 2021  privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 339 din 17 martie 2021 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizarea liniei CF Bucureşti Nord-Jilava-Giurgiu Nord- Giurgiu Nord Frontieră". Lotul 1: "Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana" pe raza localităţilor Comana din judeţul Giurgiu şi Vidra din judeţul Ilfov

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 304 din 25 martie 2021
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.012/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei CF Bucureşti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră“. Lotul 1: „Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana“, lucrare de utilitate publică de interes naţional,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei CF Bucureşti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră“. Lotul 1: „Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana“ pe raza localităţilor Comana din judeţul Giurgiu şi Vidra din judeţul Ilfov, prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei CF Bucureşti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră“. Lotul 1: „Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana“ aflate pe raza localităţilor Comana din judeţul Giurgiu şi Vidra din judeţul Ilfov, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Comana din judeţul Giurgiu şi Vidra din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei CF Bucureşti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră“. Lotul 1: „Redeschiderea circulaţiei feroviare pe pod, peste râul Argeş între Vidra şi Comana“, pe raza localităţilor Comana din judeţul Giurgiu şi Vidra din judeţul Ilfov, sunt în cuantum de 332,1 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 84.01.04 „Transport feroviar“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, într-un cont de trezorerie, deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, urmând ca acestea să fie puse la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planurile cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 17 martie 2021.
    Nr. 339.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele-terenuri proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
     al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Modernizarea liniei CF Bucureşti Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontieră“,
    pe raza localităţilor Comana din judeţul Giurgiu şi Vidra din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora,
    precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬──────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │Numele si │ │totală │Poziţia │Categoria│Nr. │Suprafaţa │despăgubirii│
│Nr. │ │ │prenumele │Tarlaua/ │din acte │faţă │de │cad/ │terenului │terenului, │
│crt.│Judeţul│UAT │proprietarului/ │Parcela │a │de │folosinţă│Nr. │expropriat│conform │
│ │ │ │deţinătorului** │ │terenului│localitate│a │cf │(mp) │Legii │
│ │ │ │terenului │ │(mp) │ │terenului│ │ │nr. 255/2010│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PARASCHIV MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │GIURGIU│COMANA│PARASCHIV │T27, P1 │7500 │EXTRAVILAN│A │ │785 │1108,68 │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIV FLOAREA│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│2 │GIURGIU│COMANA│ENACHE CONSTANTIN│T29, P283/│2500 │EXTRAVILAN│A │ │1382 │1951,84 │
│ │ │ │MARIA │1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │T31, P290/│ │ │ │1610/│ │ │
│3 │GIURGIU│COMANA│ECO STAR - S.R.L.│1 │5000 │EXTRAVILAN│A │1214/│4 │5,65 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │n │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│4 │GIURGIU│COMANA│ECO STAR - S.R.L.│T31, P290/│2800 │EXTRAVILAN│A │33379│6 │8,47 │
│ │ │ │ │36 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BOIANGIU STELA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ENACHE EUGENIA, │T31, P290/│ │ │ │ │ │ │
│5 │GIURGIU│COMANA│BOIANGIU MARIAN, │37 │7500 │EXTRAVILAN│A │33500│69 │97,45 │
│ │ │ │BOIANGIU DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│6 │GIURGIU│COMANA│BOIANGIU MIHAI, │T31, P290/│7948 │EXTRAVILAN│A │33273│201 │283,88 │
│ │ │ │BOINGIU LILIANA │37 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│7 │GIURGIU│COMANA│MIHAI FLOREA │T31, P290/│1700 │EXTRAVILAN│A │ │65 │91,80 │
│ │ │ │CONSTANTIN │39 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│8 │GIURGIU│COMANA│GHEORGHE S. ION │T31, P290/│4100 │EXTRAVILAN│A │ │181 │255,63 │
│ │ │ │ │40 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│9 │GIURGIU│COMANA│APOSTOL MARIN │T31, P290/│2500 │EXTRAVILAN│A │ │107 │151,12 │
│ │ │ │FLOREA │41 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│10 │GIURGIU│COMANA│ENACHE DUMITRU │T31, P290/│3600 │EXTRAVILAN│A │ │142 │200,55 │
│ │ │ │ │12 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│11 │GIURGIU│COMANA│VLAD C. ALEXANDRU│T31, P290/│3500 │EXTRAVILAN│A │ │130 │183,60 │
│ │ │ │ │42/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│12 │GIURGIU│COMANA│MIHAI ION │T31, P290/│2000 │EXTRAVILAN│A │ │72 │101,69 │
│ │ │ │ │43 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│13 │GIURGIU│COMANA│DOBRE I. M. │T31, P290/│4200 │EXTRAVILAN│A │ │160 │225,97 │
│ │ │ │DUMITRU │45 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│14 │GIURGIU│COMANA│ION NICOLAE SAVU │T31,690/48│3000 │EXTRAVILAN│A │ │114 │161,01 │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│15 │GIURGIU│COMANA│DOBRE ILIE │T31, P290/│1200 │EXTRAVILAN│A │ │45 │63,55 │
│ │ │ │GHEORGHE │42 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│16 │GIURGIU│COMANA│DOBRE I. GHEORGHE│T31/290/42│2000 │EXTRAVILAN│A │ │101 │142,65 │
│ │ │ │JIDANU │/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│17 │GIURGIU│COMANA│MIHAI M. MARIA │T31/290/43│2000 │EXTRAVILAN│A │ │172 │242,92 │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│18 │GIURGIU│COMANA│DOBRE ION │T31, P290/│2500 │EXTRAVILAN│A │ │134 │189,25 │
│ │ │ │ │46 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│19 │GIURGIU│COMANA│ECO STAR - S.R.L.│T2732 │2500 │EXTRAVILAN│A │33711│130 │183,60 │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│20 │GIURGIU│COMANA│COMUNA COMANA │T31 │800 │EXTRAVILAN│A │ │42 │59,32 │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DOBRE ELENA, │T31, P290/│ │ │ │ │ │ │
│21 │GIURGIU│COMANA│DOBRE NICOLAE, │55 │2500 │EXTRAVILAN│A │33486│132 │186,43 │
│ │ │ │DOBRE PETRE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│22 │GIURGIU│COMANA│COMUNA COMANA │T31 │2609 │EXTRAVILAN│A │ │99 │139,82 │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│23 │GIURGIU│COMANA│COMUNA COMANA │T32 │533 │EXTRAVILAN│A │ │533 │752,77 │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│24 │GIURGIU│COMANA│PETCU GHEORGHE │T33, P30 │10000 │EXTRAVILAN│A │ │2592 │5175,55 │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│25 │GIURGIU│COMANA│COMUNA COMANA │ │1717 │INTRAVILAN│N │ │1717 │32109,93 │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│26 │GIURGIU│COMANA│COMUNA COMANA │ │600 │INTRAVILAN│N │ │600 │11220,71 │
├────┼───────┼──────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PETROVICI MIHĂIŢĂ│Strada │ │ │ │ │ │ │
│27 │GIURGIU│COMANA│VICTOR │Vlad Ţepeş│620 │INTRAVILAN│Cc │ │9 │311,20 │
│ │ │ │ │nr. 19 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────┴┬────────────────┼─────────┬┴─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Strada │ │ │ │ │ │ │
│28 │GIURGIU│COMANA │ANDREI MIRCEA │Vlad │625 │INTRAVILAN│Cc │ │22 │760,71 │
│ │ │ │ │Ţepeş nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │18 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CIACARU │Strada │ │ │ │ │ │ │
│29 │GIURGIU│COMANA │CONSTANŢA, │Vlad │980 │INTRAVILAN│Cc │ │48 │1659,73 │
│ │ │ │SURCAN IOANA │Ţepeş nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │17 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Strada │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Vlad │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Ţepeş nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SACALIUC-HARASOG│16 - │ │ │ │ │ │ │
│30 │GIURGIU│COMANA │ANDREEA │tarlaua │1419 │INTRAVILAN│Cc │33139│74 │2558,75 │
│ │ │ │GEORGIANA │139-15, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │parcelele│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │986 şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │987 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Strada │ │ │ │ │ │ │
│31 │GIURGIU│COMANA │BRAD VIORICA │Vlad │695 │INTRAVILAN│Cc │ │87 │3008,26 │
│ │ │ │ │Ţepeş nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │15 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Strada │ │ │ │ │ │ │
│32 │GIURGIU│COMANA │VIŞAN FLORICA │Vlad │1378 │INTRAVILAN│Cc │33542│67 │2316,71 │
│ │ │ │ │Ţepeş nr.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│33 │GIURGIU│COMANA │COMUNA COMANA │ │3655 │INTRAVILAN│N │ │3655 │63190,77 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│34 │GIURGIU│COMANA │COMUNA COMANA │T52 │1782 │EXTRAVILAN│N │ │1782 │1258,39 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│35 │GIURGIU│COMANA │COMUNA COMANA │T52, P488│612000 │EXTRAVILAN│P │33517│2787 │3148,93 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│36 │GIURGIU│COMANA │COMUNA COMANA │T52 │5795 │EXTRAVILAN│N │ │5795 │4092,22 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│37 │GIURGIU│COMANA │COMUNA COMANA │P483 │13840 │EXTRAVILAN│P │ │3085 │3485,63 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│38 │GIURGIU│COMANA │COMUNA COMANA │ │21282 │EXTRAVILAN│N │ │21282 │15028,59 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│39 │ILFOV │VIDRA │COMUNA VIDRA │44 │2054 │EXTRAVILAN│A │ │2054 │13704,36 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│40 │ILFOV │VIDRA │COMUNA VIDRA │27 │735 │EXTRAVILAN│A │ │735 │4903,95 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│41 │ILFOV │VIDRA │COMUNA VIDRA │636 │29 │EXTRAVILAN│N │ │29 │96,74 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│42 │ILFOV │VIDRA │COMUNA VIDRA │33/640 │39163 │EXTRAVILAN│A + N │ │39163 │130648,49 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│43 │ILFOV │VIDRA │COMUNA VIDRA │32/599/1 │1222 │EXTRAVILAN│A │ │1222 │8153,23 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│44 │ILFOV │VIDRA │COMUNA VIDRA │32/599 │241 │EXTRAVILAN│A │ │241 │1607,96 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│45 │ILFOV │VIDRA │COMUNA VIDRA │32/599 │188 │EXTRAVILAN│A │ │188 │1254,34 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│46 │ILFOV │VIDRA │COMUNA VIDRA │32/599 │211 │EXTRAVILAN│A │ │211 │1407,80 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│47 │ILFOV │VIDRA │COMUNA VIDRA │32/591 │4028 │EXTRAVILAN│N │ │4028 │13437,48 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│48 │ILFOV │VIDRA │COMUNA VIDRA │32/591/2 │199 │EXTRAVILAN│N │ │199 │663,87 │
├────┼───────┼───────┼────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┤
│49 │ILFOV │VIDRA │COMUNA VIDRA │27 │15 │EXTRAVILAN│N │ │15 │50,04 │
├────┴───────┴───────┴────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │96.493,00 │332.042,00 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘


     * Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat**“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în condiţiile legii.
    ** Deţinător până la soluţionarea cererilor, conform legislaţiei în vigoare.
    În urma întocmirii documentaţiei cadastrale, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, nu au fost identificate terenuri care fac parte din categoria prevăzută la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, cu completările ulterioare, respectiv: lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situri istorice, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime.
    NOTĂ:
    Alte date de identificare ale proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.

    Legendă - categorii de folosinţă terenuri:
    A - A;
    Cc - curţi şi construcţii;
    F - fâneţe;
    HR - ape curgătoare;
    L - livezi;
    N - neproductiv;
    P - păşuni;
    V - vii;
    TF - tufăriş;
    CF - căi ferate;
    Dr - drum.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016