Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 335 din 17 martie 2021  privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 3192 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 335 din 17 martie 2021 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 3192 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 316 din 29 martie 2021
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 374/2016, declararea acestuia ca bun de interes public naţional şi comasarea cu imobilul 3192 înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106676.
    (2) Imobilul transmis în domeniul public al statului ce se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale se utilizează pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale.

    ART. 2
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 3192 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a reevaluării în condiţiile legii, a constatării unei suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru, precum şi a înscrierii în cartea funciară.

    ART. 3
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 17 martie 2021.
    Nr. 335.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, care se înscrie în inventarul centralizat
    al bunurilor din domeniul public al statului, se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
    şi se declară bun de interes public naţional, transmis în domeniul public al statului
    în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 374/2016

┌────┬───┬────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Valoarea de │Persoana │
│ │ │Codul │Denumirea│ │de descriere │inventar │juridică │
│Nr. │Nr.│de │bunului │Adresa │tehnică/Carte │a bunului │care preia │
│crt.│MFP│clasificaţie│imobil │ │funciară/Nr. │imobil │imobilul în │
│ │ │ │ │ │cadastral │(în lei) │administrare│
│ │ │ │ │ │ │ │CUI │
├────┼───┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Judeţul │- Construcţii şi│ │Ministerul │
│ │ │ │ │Cluj │teren**) │ │Apărării │
│1 │*) │8.19.01 │Imobil │Municipiul │CF nr. 294211 │10.839.332,2│Naţionale │
│ │ │ │ │Cluj-Napoca│Nr. cadastral │ │CUI - │
│ │ │ │ │ │294211 │ │4183229 │
└────┴───┴────────────┴─────────┴───────────┴────────────────┴────────────┴────────────┘


    *) Imobilul se comasează cu imobilul 3192 înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106676.
    **) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului 3192 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
    la care se actualizează valoarea de inventar şi adresa poştală, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul ce se înscrie
    în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ale evaluării în conformitate
    cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe
    aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    a constatării unei suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru,
    precum şi a înscrierii în cartea funciară

┌──────┬───────────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea care │inventar a │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │se scade din │imobilului │
│ │ │ │ │Adresa │ │Persoana │Valoarea │de inventar │inventarul │după │
│ │ │Denumirea│ │actualizată│ │juridică │de inventar│a imobilului │centralizat, │regularizare │
│ │ │bunului │Adresa │a │Elementele-cadru│care are în │a │actualizată │corespunzătoare│prin scăderea│
│Nr. │Codul │din │imobilului │imobilului │de descriere │administrare│imobilului │în urma │suprafeţei │valorii │
│M.F.P.│de │domeniul │înscrisă în│ce se │tehnică/ │imobilul şi │înscrisă │comasării │constatate în │aferente │
│ │clasificare│public al│inventarul │înscrie │Carte funciară/ │codul unic │în │şi │minus în urma │suprafeţei │
│ │ │statului │centralizat│în │Nr. cadastral │de │inventarul │reevaluării │intabulării │constatate în│
│ │ │ │ │inventarul │ │înregistrare│centralizat│în condiţiile│imobilului în │minus, care │
│ │ │ │ │centralizat│ │ │(lei) │legii (lei) │cartea funciară│se înscrie în│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei/mp) │inventarul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centralizat │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├──────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├──────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Judeţul │- Construcţii şi│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Cluj, │teren*) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Judeţul │municipiul │CF nr. 294211 │Ministerul │ │ │ │ │
│ │ │Imobil │Cluj, │Cluj-Napoca│Nr. cadastral │Apărării │ │ │585.501,94/ │ │
│106676│8.19.01 │3192 │comuna │FN │294211 │Naţionale - │7.646.830 │20.056.284,98│6.443 │19.470.783,04│
│ │ │ │Floreşti, │intravilan,│CF nr. 58175 │4183229 │ │ │ │ │
│ │ │ │extravilan │comuna │Nr. cadastral │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Floreşti, │58175 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┘


    *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016