Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 327 din 17 martie 2021  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 327 din 17 martie 2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza municipiului Craiova şi a localităţilor Gherceşti şi Pieleşti din judeţul Dolj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 305 din 26 martie 2021
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, aflat pe raza municipiului Craiova şi a localităţilor Gherceşti şi Pieleşti din judeţul Dolj, conform variantei finale a proiectului tehnic, prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, aflate pe raza municipiului Craiova şi a localităţilor Gherceşti şi Pieleşti din judeţul Dolj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza municipiului Craiova şi a localităţilor Gherceşti şi Pieleşti din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, situate pe raza municipiului Craiova şi a localităţilor Gherceşti şi Pieleşti din judeţul Dolj, sunt în cuantum total de 820,21 mii lei şi se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la capitolul 84.01 ,,Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport Rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 - Programe din Fondul de Coeziune - (FC).
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 17 martie 2021.
    Nr. 327.

    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând proprietarii sau deţinătorii de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,
    care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, situate pe raza municipiului Craiova
    şi a localităţilor Gherceşti şi Pieleşti din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora,
    precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────┬───────────────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┬───────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │Valoarea de │
│ │ │ │Numele şi prenumele│ │ │Numărul │Numărul │Numărul │ │Extravilan│Suprafaţa │de │de │despăgubire,│
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului/ │Tarlaua│Parcela│cadastral│cărţii │titlului de│Categoria │/ │totală a │expropriat│expropriat │conform │
│crt.│ │administrativ-teritorială│deţinătorului │ │ │/ │funciare│proprietate│de folosinţă │Intravilan│terenului │a │construcţii│Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │Nr. topo │ │ │ │ │(mp) │terenului │(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIPROM - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FILIALA PIESTI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRUDA COSTINEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIEL, TRUDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA EUGENIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARANGHEL GEORGETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CARLUGEA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │DOLJ │CRAIOVA │GABRIEL, CONSTANTIN│17 │- │204713 │204713 │- │Curţi-construcţii│Intravilan│1.874,00 │39,00 │- │4.485,00 │
│ │ │ │ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MEGA COMPANY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L., ARANGHEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GEORGETA, BARBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BARBU LUCICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│2 │DOLJ │CRAIOVA │MEGA COMPANY - │17 │- │204714 │204714 │- │Curţi-construcţii│Intravilan│1.025,00 │5,00 │- │575,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MEGA COMPANY - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │DOLJ │CRAIOVA │S.R.L., CISMARU │17 │- │- │- │- │Drum │Intravilan│1.049,00 │124,00 │- │10.695,00 │
│ │ │ │RAZVAN, BEST │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DILIGENT - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Intravilan│12.390,00 │2.507,00 │- │288.305,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│4 │DOLJ │CRAIOVA │MIULESCU TUDORINA │17 │- │8286 │213993 │- │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 155.38 │13.906,28 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│5 │DOLJ │CRAIOVA │PROPRIETAR │18 │- │37523 │37523 │- │Arabil │Extravilan│98.184,00 │11,00 │- │442,75 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│6 │DOLJ │CRAIOVA │HUIDIU MARIA │74 │14 │244498 │244498 │- │Arabil │Extravilan│267,00 │267,00 │- │10.746,75 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│7 │DOLJ │CRAIOVA │PALALOGA CARMEN │74 │14 │18667/4/2│225547 │- │Arabil │Extravilan│643,00 │171,00 │- │6.882,75 │
│ │ │ │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│8 │DOLJ │CRAIOVA │PETROSANU FLORIN │74 │14 │244565 │244565 │- │Arabil │Extravilan│1.509,00 │459,00 │- │18.474,75 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│9 │DOLJ │CRAIOVA │CHIMACTIV - S.R.L. │74 │14 │244499 │244499 │- │Arabil │Extravilan│1.275,00 │420,00 │- │16.905,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│10 │DOLJ │CRAIOVA │CHIMACTIV -S.R.L. │74 │14 │244609 │244609 │- │Arabil │Extravilan│287,00 │100,00 │- │4.025,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│11 │DOLJ │CRAIOVA │CHIMACTIV - S.R.L. │74 │13 │244820 │244820 │- │Arabil │Extravilan│614,00 │220,00 │- │8.855,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │TIGANESTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │DOLJ │CRAIOVA │TRAIAN, │74 │13 │244610 │244610 │- │Arabil │Extravilan│586,00 │217,00 │- │8.734,25 │
│ │ │ │TIGANESTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CEZARINA CLAUDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴┬──────┼─────────────────────────┴┬──────────────────┼───────┼───────┼─────────┴─┬──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │TIGANESTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │DOLJ │CRAIOVA │TRAIAN, │74 │13 │244483 │244483│- │Arabil │Extravilan│556,00 │213,00 │- │8.573,25 │
│ │ │ │TIGANESTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CEZARINA CLAUDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│14 │DOLJ │CRAIOVA │MODORA FLOREL │74 │13 │244512 │244512│- │Arabil │Extravilan│607,00 │236,00 │- │9.499,00 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │RADULESCU MARIAN, │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│533,00 │218,00 │- │8.774,50 │
│ │ │ │RADULESCU │ │13/1 │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│15 │DOLJ │CRAIOVA │VILHELMINA MARGA │74 │LOT 1 │238142 │238142│- │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │RETI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 15,6 ml│5.050,47 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,70 m │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MEHEDINŢEANU │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│434,00 │122,00 │- │4.910,50 │
│ │ │ │IONEL-COSMIN, │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│16 │DOLJ │CRAIOVA │MARASCU │74 │13 │238126 │238126│- │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │IOANA-TEODORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 8,51 ml│3.241,29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 2,00 m │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │VULPE ARTUR │ │13/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │DOLJ │CRAIOVA │MARCEL, VULPE │74 │LOT 1 │238127 │238127│- │Arabil │Extravilan│465,00 │196,00 │- │7.889,00 │
│ │ │ │SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │VULPE ARTUR │ │13/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │DOLJ │CRAIOVA │MARCEL, VULPE │74 │LOT 1 │238129 │238129│- │Arabil │Extravilan│498,00 │245,00 │- │9.861,25 │
│ │ │ │SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │VULPE ARTUR │ │12,13/1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │DOLJ │CRAIOVA │MARCEL, VULPE │74 │LOT 1 │238140 │238140│- │Arabil │Extravilan│535,00 │325,00 │- │13.081,25 │
│ │ │ │SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│1.944,00 │102,00 │- │4.105,50 │
│ │ │ │IVAN NICOLAE, IVAN│ │12, │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│20 │DOLJ │CRAIOVA │MARIA │74 │13/1 │244509 │244509│- │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 5,10 ml│1.466,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 2,00 m │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│21 │DOLJ │CRAIOVA │PROPRIETAR │20 │28 │- │- │- │Arabil │Extravilan│3.294,00 │9,00 │- │362,25 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │DUMITRU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROBERT, DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIANA, DAMIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAUL, DAMIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FOAREA, DINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EUFROSINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMANUELA, DINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIREL PAUL, GOAGEA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DAFIN MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GOAGEA DAFIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │DOLJ │CRAIOVA │NICOLAE, │20 │27 │12760 │233491│- │Arabil │Extravilan│816,00 │4,00 │- │161,00 │
│ │ │ │MARGINEANU MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARGINEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCELA, CECHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETRICA, CECHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILEANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUNGET MIREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IBINCEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN-MARIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IBINCEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NELA-DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │DINCA EUFROSINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │DOLJ │CRAIOVA │EMANUELA, │20 │27 │12761/1 │233488│- │Arabil │Extravilan│931,00 │24,00 │- │966,00 │
│ │ │ │DINCA MIREL PAUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │RADOI DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZDRINCA DAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZDRINCA IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIAN MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAVINIA IRINA, ENE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLITA, TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GIANI DAN, TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │DOLJ │CRAIOVA │MIRELA, ZAHARIA │20 │25 │244639 │244639│- │Altele │Extravilan│1.656,00 │4,00 │- │161,00 │
│ │ │ │OANA LOREDANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN MARIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOI COSMIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN, DRAGOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CERNEA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURENTIU, COSTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIAN CATALIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSTEA MADALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │VRANCEA │ │25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │DOLJ │CRAIOVA │PAUL-OVIDIU, │20 │LOT 1 │238132 │238132│- │Arabil │Extravilan│2.906,00 │3,00 │- │120,75 │
│ │ │ │VRANCEA SPERANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│26 │DOLJ │CRAIOVA │VASILE AURELIAN │20 │23 │- │- │691-59084/ │Arabil │Extravilan│18.000,00 │254,00 │- │10.223,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1994 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│27 │DOLJ │CRAIOVA │BARBU MARIANA │20 │22 │244641 │244641│- │Arabil │Extravilan│13.128,00 │420,00 │- │16.905,00 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│28 │DOLJ │CRAIOVA │CISMARU │20 │21 │244511 │244511│- │Arabil │Extravilan│6.800,00 │811,00 │- │32.642,75 │
│ │ │ │COSTEL-DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│29 │DOLJ │CRAIOVA │BALCESCU │20 │19 │8592 │233465│- │Arabil │Intravilan│45,00 │1,00 │- │115,00 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BALCESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │DOLJ │CRAIOVA │BĂLCESCU MARIA, │20 │19 │21053/1 │226683│- │Arabil │Extravilan│1.432,00 │1,00 │- │40,25 │
│ │ │ │NICOLA MIHAI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LILIANA-MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│31 │DOLJ │CRAIOVA │LUNGEANU MARIAN, │20 │19 │223986 │223986│- │Arabil │Extravilan│2.160,00 │41,00 │- │1.650,25 │
│ │ │ │LUNGEANU MARINELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│32 │DOLJ │CRAIOVA │STANESCU MARIANA │20 │18/1 │8376 │242902│- │Curţi-construcţii│Extravilan│1.219,00 │38,00 │- │2.185,00 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│33 │DOLJ │CRAIOVA │ROTARU GHEORGHE, │20 │9/4 │19430 │205069│- │Arabil │Intravilan│1.664,00 │1,00 │- │115,00 │
│ │ │ │ROTARU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│411,00 │14,00 │- │563,50 │
│ │ │ │ROTARU GHEORGHE, │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│34 │DOLJ │CRAIOVA │ROTARU MARIA │20 │9/2 │19428 │233396│- │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L=11 ml │626,18 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,5 m │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.009,00 │169,00 │- │19.435,00 │
│35 │DOLJ │CRAIOVA │ENERGETICA │20 │- │216717 │216717│- ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ELECTRICA - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│4.404,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 22 ml │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│36 │DOLJ │CRAIOVA │ROTARU GHEORGHE, │20 │9/1 │18879 │233411│- │Arabil │Intravilan│298,00 │8,00 │- │920,00 │
│ │ │ │ROTARU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│202,00 │19,00 │- │764,75 │
│ │ │ │ROTARU GHEORGHE, │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│37 │DOLJ │CRAIOVA │ROTARU MARIA │20 │9/1 │18878 │233410│- │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 10,6 ml│3.633,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,80 m │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│38 │DOLJ │CRAIOVA │ROTARU GHEORGHE, │20 │9/1 │18878 │233410│- │Arabil │Extravilan│202,00 │7,00 │- │281,75 │
│ │ │ │ROTARU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│39 │DOLJ │CRAIOVA │ROTARU NICOLAE │20 │9 │19319 │233402│- │Curţi-construcţii│Intravilan│4.983,00 │14,00 │- │1.610,00 │
│ │ │ │CATALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│40 │DOLJ │CRAIOVA │PREDA EUGEN, │20 │6 │8677 │218100│- │Curţi-construcţii│Intravilan│3.838,00 │18,00 │- │2.070,00 │
│ │ │ │PREDA LEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│41 │DOLJ │CRAIOVA │GRASUNE DOINA │20 │5 │20794 │221250│- │Arabil │Intravilan│4.818,00 │1,00 │- │115,00 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BRATOSIN ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRATOSIN LUNA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAPA-STOIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTINA, PAPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOIAN CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARICA PAVEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARICA DUMITRANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANTON ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANTON STELUTA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARINEANU DANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │DOLJ │CRAIOVA │CONSTANTIN │20 │5 │20524/13 │231605│- │Arabil │Intravilan│706,00 │17,00 │- │1.955,00 │
│ │ │ │MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN EUGEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MITRICA DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORENTIN, MITICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GINA VIOLETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRABETE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN-DANIEL,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RACHITEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINEL-IONEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RACHITEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANUSIA-GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│43 │DOLJ │CRAIOVA │STAN JUSTINA │20 │5 │20524/1 │223652│- │Curţi-construcţii│Intravilan│383,00 │3,00 │- │345,00 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│44 │DOLJ │GHERCEŞTI │PROPRIETAR │41 │472/ │- │- │- │Arabil │Extravilan│143.879,00│3.381,00 │- │5.054,60 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│45 │DOLJ │GHERCEŞTI │PROPRIETAR │41 │472/ │- │- │- │Arabil │Extravilan│249.727,00│4.711,00 │- │7.042,95 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│46 │DOLJ │GHERCEŞTI │PROPRIETAR │41 │472/ │- │- │- │Arabil │Extravilan│55.000,00 │2.044,00 │- │3.055,78 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│47 │DOLJ │GHERCEŞTI │PROPRIETAR │41 │472/ │- │- │- │Arabil │Extravilan│143,00 │143,00 │- │82,23 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│48 │DOLJ │GHERCEŞTI │PROPRIETAR │41 │472/ │- │- │- │Arabil │Extravilan│55.000,00 │515,00 │- │296,13 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│49 │DOLJ │GHERCEŞTI │PROPRIETAR │41 │472 │- │- │- │Arabil │Extravilan│43.633,00 │72,00 │- │41,40 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│50 │DOLJ │GHERCEŞTI │PROPRIETAR │41 │472 │- │- │- │Arabil │Extravilan│43.633,00 │4.312,00 │- │6.446,44 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│51 │DOLJ │GHERCEŞTI │PROPRIETAR │41 │472 │- │- │- │Arabil │Extravilan│43.633,00 │3.828,00 │- │5.722,86 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│52 │DOLJ │GHERCEŞTI │PROPRIETAR │41 │467/4 │- │- │- │Arabil │Extravilan│42.041,00 │14.913,00 │- │22.294,94 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│53 │DOLJ │GHERCEŞTI │PROPRIETAR │41 │467/4 │- │- │- │Arabil │Extravilan│42.041,00 │5.453,00 │- │8.152,24 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│54 │DOLJ │GHERCEŞTI │GIRJU VALENTIN, │41 │699 │30675 │30675 │- │Arabil │Extravilan│1.334,00 │6,00 │- │3,45 │
│ │ │ │GIRJU MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│55 │DOLJ │GHERCEŞTI │RAVIGAN MARIN │41 │467/ │32204 │32204 │- │Arabil │Extravilan│150.300,00│994,00 │- │571,55 │
│ │ │ │ │ │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│56 │DOLJ │GHERCEŞTI │RAVIGAN MARIN │41 │467/ │32204 │32204 │- │Arabil │Extravilan│150.300,00│410,00 │- │235,75 │
│ │ │ │ │ │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│57 │DOLJ │GHERCEŞTI │U.A.T. COMUNA │35 │- │36132 │36132 │- │Arabil │Extravilan│101.966,00│6.808,00 │- │10.177,96 │
│ │ │ │GHERCEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│58 │DOLJ │GHERCEŞTI │RAVIGAN MARIN │35 │16 │36131 │36131 │- │Arabil │Extravilan│39.500,00 │27,00 │- │15,53 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│59 │DOLJ │GHERCEŞTI │RAVIGAN MARIN │35 │16 │36131 │36131 │- │Arabil │Extravilan│39.500,00 │11.940,00 │- │17.850,30 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│60 │DOLJ │GHERCEŞTI │U.A.T. COMUNA │35 │- │36130 │36130 │- │Arabil │Extravilan│44.352,00 │11.056,00 │- │16.528,72 │
│ │ │ │GHERCEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│61 │DOLJ │GHERCEŞTI │TILEA │35 │10 │36127 │36127 │- │Arabil │Extravilan│27.500,00 │1.472,00 │- │2.200,64 │
│ │ │ │MARIAN-COSTINEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│62 │DOLJ │GHERCEŞTI │U.A.T. COMUNA │35 │- │36128 │36128 │- │Arabil │Extravilan│9.772,00 │2.347,00 │- │3.508,77 │
│ │ │ │GHERCEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│63 │DOLJ │GHERCEŞTI │ROMAN │36 │6 │454/2 │34909 │- │Arabil │Extravilan│13.987,00 │2.068,00 │- │3.091,66 │
│ │ │ │FERONIA-DESPINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│64 │DOLJ │GHERCEŞTI │POPESCU DANIEL │36 │6 │454/1 │34908 │- │Arabil │Extravilan│10.999,00 │6.167,00 │- │9.219,67 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│65 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU MARIN │36 │7 │662/51 │31128 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │273,00 │- │156,98 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│66 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU MARIN │36 │7 │662/50 │31123 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │155,00 │- │89,13 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MANDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│67 │DOLJ │GHERCEŞTI │DANIEL-RĂZVAN, │36 │7 │662/49 │31492 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │165,00 │- │94,88 │
│ │ │ │MANDA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MANDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│68 │DOLJ │GHERCEŞTI │DANIEL-RĂZVAN, │36 │7 │662/48 │31493 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │157,00 │- │90,28 │
│ │ │ │MANDA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MANDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│69 │DOLJ │GHERCEŞTI │DANIEL-RĂZVAN, │36 │7 │662/47 │32310 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │271,00 │- │155,83 │
│ │ │ │MANDA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MANDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│70 │DOLJ │GHERCEŞTI │DANIEL-RĂZVAN, │36 │7 │662/46 │32309 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │395,00 │- │227,13 │
│ │ │ │MANDA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MOISA MARIUS ALIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│71 │DOLJ │GHERCEŞTI │MOISA ADRIANA │36 │7 │662/45 │32308 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │400,00 │- │230,00 │
│ │ │ │CONSTANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MOISA MARIUS ALIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│72 │DOLJ │GHERCEŞTI │MOISA ADRIANA │36 │7 │662/44 │32307 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │400,00 │- │230,00 │
│ │ │ │CONSTANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│73 │DOLJ │GHERCEŞTI │TICUDEANU ANDREI │36 │7 │662/43 │31660 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │400,00 │- │230,00 │
│ │ │ │STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│74 │DOLJ │GHERCEŞTI │TICUDEANU ANDREI │36 │7 │662/42 │31661 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │400,00 │- │230,00 │
│ │ │ │STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │VILCEANU IULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│75 │DOLJ │GHERCEŞTI │TRAIAN, VILCEANU │36 │7 │662/41 │31319 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │400,00 │- │230,00 │
│ │ │ │ELENA MADALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │VILCEANU IULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│76 │DOLJ │GHERCEŞTI │TRAIAN, VILCEANU │36 │7 │662/40 │30959 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │400,00 │- │230,00 │
│ │ │ │ELENA MADALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│77 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU IONEL │36 │7 │662/39 │31620 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │394,00 │- │226,55 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│78 │DOLJ │GHERCEŞTI │CATANA RODICA, │36 │7 │662/38 │30841 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │305,00 │- │175,38 │
│ │ │ │CATANA PETRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│79 │DOLJ │GHERCEŞTI │CATANA RODICA, │36 │7 │662/37 │30865 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │180,00 │- │103,50 │
│ │ │ │CATANA PETRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │VLAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│80 │DOLJ │GHERCEŞTI │ALEXANDRU-DRAGOS, │36 │7 │662/36 │30390 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │91,00 │- │52,33 │
│ │ │ │VLAD ANGELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│81 │DOLJ │GHERCEŞTI │GRECU LOREDANA │36 │7 │662/18 │31323 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │3,00 │- │1,73 │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │DINCA VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│82 │DOLJ │GHERCEŞTI │DINCA ADINA │36 │7 │662/19 │32298 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │103,00 │- │59,23 │
│ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│83 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU ELENA │36 │7 │662/20 │31617 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │231,00 │- │132,83 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│84 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU ELENA │36 │7 │662/22 │32299 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │191,00 │- │109,83 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│85 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU IONEL, │36 │7 │662/28 │32305 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │225,00 │- │129,38 │
│ │ │ │DUMITRU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│86 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU IONEL │36 │7 │662/21 │32019 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │400,00 │- │230,00 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PARASCHIVA CLAUDIU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│87 │DOLJ │GHERCEŞTI │MARIAN, PARASCHIVA│36 │7 │662/29 │30905 │- │Arabil │Extravilan│400,00 │400,00 │- │230,00 │
│ │ │ │ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│88 │DOLJ │GHERCEŞTI │MIRSU ILIE FLORIN,│36 │7 │662/23 │32306 │- │Arabil │Extravilan│450,00 │450,00 │- │258,75 │
│ │ │ │MIRSU ANISOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│89 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU ELENA │36 │7 │662/34 │30963 │- │Arabil │Extravilan│450,00 │450,00 │- │258,75 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│90 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU ELENA │36 │7 │662/35 │30964 │- │Arabil │Extravilan│450,00 │450,00 │- │258,75 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│91 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU ELENA │36 │7 │662/31 │31414 │- │Arabil │Extravilan│548,00 │546,00 │- │313,95 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│92 │DOLJ │GHERCEŞTI │BĂILESCU │36 │7 │662/32 │31619 │- │Arabil │Extravilan│500,00 │287,00 │- │165,03 │
│ │ │ │SORIN-ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│93 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU ELENA │36 │7 │662/30 │31618 │- │Arabil │Extravilan│500,00 │50,00 │- │28,75 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│94 │DOLJ │GHERCEŞTI │BOABA MARIA │36 │5 │453 │34795 │- │Arabil │Extravilan│49.716,00 │70,00 │- │40,25 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│95 │DOLJ │GHERCEŞTI │BOABA MARIA │36 │5 │453 │34795 │- │Arabil │Extravilan│49.716,00 │12,00 │- │6,90 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │TOMA FLOREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│96 │DOLJ │GHERCEŞTI │TOMESCU GHEORGHE, │37 │22 │35537 │35537 │- │Arabil │Extravilan│5.786,00 │6,00 │- │3,45 │
│ │ │ │TOMA TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│97 │DOLJ │GHERCEŞTI │STEFAN ANGELA, │37 │81 │35568 │35568 │- │Arabil │Extravilan│3.900,00 │94,00 │- │54,05 │
│ │ │ │STEFAN MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│98 │DOLJ │GHERCEŞTI │U.A.T. COMUNA │37 │81/1 │35569 │35569 │- │Arabil │Extravilan│7.700,00 │932,00 │- │535,90 │
│ │ │ │GHERCEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│99 │DOLJ │GHERCEŞTI │OLTEANU DANUT │37 │82 │35570 │35570 │- │Arabil │Extravilan│10.000,00 │1.852,00 │- │2.768,74 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┬┴──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │VOICAN AUREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│100 │DOLJ │GHERCEŞTI │VOICAN │37 │83 │35571 │35571 │- │Arabil │Extravilan│10.000,00 │2.467,00 │- │3.688,17 │
│ │ │ │IRINA-ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│101 │DOLJ │GHERCEŞTI │PATRUICA MARIA │37 │84 │35572 │35572 │- │Arabil │Extravilan│10.000,00 │2.447,00 │- │3.658,27 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│102 │DOLJ │GHERCEŞTI │U.A.T. COMUNA │35 │- │36087 │36087 │- │Arabil │Extravilan│236.809,00│44,00 │- │25,30 │
│ │ │ │GHERCEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│103 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU MARIN │37 │85 │35573 │35573 │- │Arabil │Extravilan│6.646,00 │930,00 │- │534,75 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│104 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU MARIN │37 │85 │35573 │35573 │- │Arabil │Extravilan│6.646,00 │1.939,00 │- │2.898,81 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│105 │DOLJ │GHERCEŞTI │RADULESCU ELENA │37 │86 │35574 │35574 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │1.658,00 │- │2.478,71 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│106 │DOLJ │GHERCEŞTI │RADULESCU ELENA │37 │86 │35574 │35574 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │581,00 │- │334,08 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│107 │DOLJ │GHERCEŞTI │NEDELCU GIGEL │37 │87 │35575 │35575 │- │Arabil │Extravilan│10.000,00 │3.116,00 │- │4.658,42 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│108 │DOLJ │GHERCEŞTI │NEDELCU GIGEL │37 │87 │35575 │35575 │- │Arabil │Extravilan│10.000,00 │1.524,00 │- │2.278,38 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│109 │DOLJ │GHERCEŞTI │MOACA MARIN │37 │88, 89 │35576 │35576 │- │Arabil │Extravilan│10.000,00 │1.541,00 │- │2.303,80 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│110 │DOLJ │GHERCEŞTI │MOACA MARIN │37 │88, 89 │35576 │35576 │- │Arabil │Extravilan│10.000,00 │1.287,00 │- │1.924,07 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│111 │DOLJ │GHERCEŞTI │SERBAN FLOREA, │37 │90 │35577 │35577 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │774,00 │- │445,05 │
│ │ │ │SERBAN NICOLITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│112 │DOLJ │GHERCEŞTI │MOACA ECATERINA │37 │91 │35578 │35578 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │775,00 │- │445,63 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│113 │DOLJ │GHERCEŞTI │MOACA MARIN │37 │92 │35579 │35579 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │777,00 │- │446,78 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│114 │DOLJ │GHERCEŞTI │PAUN GHEORGHE, │37 │93 │35580 │35580 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │780,00 │- │448,50 │
│ │ │ │PAUN ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│115 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRASCU ELENA │37 │94 │35581 │35581 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │788,00 │- │453,10 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│116 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU GHEORGHE │37 │95 │35582 │35582 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │712,00 │- │409,40 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│117 │DOLJ │GHERCEŞTI │VOICAN PASCU │37 │96 │35583 │35583 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │604,00 │- │347,30 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│118 │DOLJ │GHERCEŞTI │MOGOSANU TINCA │37 │97 │35584 │35584 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │444,00 │- │255,30 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│119 │DOLJ │GHERCEŞTI │NISTOR NICOLAE │37 │98 │35585 │35585 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │295,00 │- │169,63 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│120 │DOLJ │GHERCEŞTI │U.A.T. COMUNA │37 │99 │35586 │35586 │- │Arabil │Extravilan│17.800,00 │142,00 │- │81,65 │
│ │ │ │GHERCEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │SADOVEANU MARIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│121 │DOLJ │GHERCEŞTI │SADOVEANU DOINA │37 │36 │35558 │35558 │- │Arabil │Extravilan│9.936,00 │39,00 │- │22,43 │
│ │ │ │ANGELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│122 │DOLJ │GHERCEŞTI │ULMEANU CONSTANTA │37 │37 │35559 │35559 │- │Arabil │Extravilan│11.078,00 │603,00 │- │346,73 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│123 │DOLJ │GHERCEŞTI │PIRVU ELENA │37 │38 │35560 │35560 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │512,00 │- │294,40 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│124 │DOLJ │GHERCEŞTI │LEPADAT MARIN │37 │39 │35561 │35561 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │662,00 │- │380,65 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│125 │DOLJ │GHERCEŞTI │BRINDUSA NICULINA,│37 │40 │35562 │35562 │- │Arabil │Extravilan│5.009,00 │792,00 │- │455,40 │
│ │ │ │CHIMOIU MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────────┴┬──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│126 │DOLJ │GHERCEŞTI │U.A.T. COMUNA │37 │41 │35563 │35563 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │814,00 │- │468,05 │
│ │ │ │GHERCEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│127 │DOLJ │GHERCEŞTI │SOIMUS NICOLAE │37 │42 │35564 │35564 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │813,00 │- │467,48 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│128 │DOLJ │GHERCEŞTI │TRASCA IONICA │37 │43 │35565 │35565 │- │Arabil │Extravilan│4.434,00 │718,00 │- │412,85 │
│ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│129 │DOLJ │GHERCEŞTI │STROE GHEORGHITA │37 │44 │35566 │35566 │- │Arabil │Extravilan│4.570,00 │741,00 │- │426,08 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│130 │DOLJ │GHERCEŞTI │SANDU MARIN, SANDU│37 │73 │35623 │35623 │- │Arabil │Extravilan│10.000,00 │6,00 │- │3,45 │
│ │ │ │NICOLITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│131 │DOLJ │GHERCEŞTI │PIRVU ELENA │37 │72 │35624 │35624 │- │Arabil │Extravilan│3.750,00 │50,00 │- │28,75 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│132 │DOLJ │GHERCEŞTI │VODA GHEORGHITA │37 │71 │35625 │35625 │- │Arabil │Extravilan│6.250,00 │213,00 │- │122,48 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│133 │DOLJ │GHERCEŞTI │STROE DANUT, │37 │70 │35626 │35626 │- │Arabil │Extravilan│4.897,00 │279,00 │- │160,43 │
│ │ │ │STROE FICA ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│134 │DOLJ │GHERCEŞTI │STROIE ELENA │37 │69 │35627 │35627 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │387,00 │- │222,53 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│135 │DOLJ │GHERCEŞTI │MOACĂ ILIUŢĂ, │37 │68 │35628 │35628 │- │Arabil │Extravilan│7.500,00 │773,00 │- │444,48 │
│ │ │ │MOACĂ NICUŞOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│136 │DOLJ │GHERCEŞTI │CROITORU ION │37 │67 │35629 │35629 │- │Arabil │Extravilan│7.500,00 │983,00 │- │565,23 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│137 │DOLJ │GHERCEŞTI │LAMBRU ILEANA │37 │66 │35630 │35630 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │682,00 │- │392,15 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│138 │DOLJ │GHERCEŞTI │ILIUTA MARIN │37 │65 │35631 │35631 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │682,00 │- │392,15 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│139 │DOLJ │GHERCEŞTI │NEAGU MARITA │37 │64 │35632 │35632 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │681,00 │- │391,58 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│140 │DOLJ │GHERCEŞTI │STEFAN VIRGIL │37 │63 │35633 │35633 │- │Arabil │Extravilan│10.000,00 │1.398,00 │- │2.090,01 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│141 │DOLJ │GHERCEŞTI │STEFAN ION │37 │62 │35634 │35634 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │697,00 │- │400,78 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│142 │DOLJ │GHERCEŞTI │ŞTEFAN CONSTANŢA │37 │61 │35635 │35635 │- │Arabil │Extravilan│2.500,00 │343,00 │- │197,23 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│143 │DOLJ │GHERCEŞTI │DUMITRU NICOLITA │37 │60 │35636 │35636 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │686,00 │- │394,45 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│144 │DOLJ │GHERCEŞTI │STOICA ION │37 │59 │35637 │35637 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │686,00 │- │394,45 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│145 │DOLJ │GHERCEŞTI │MANDA MARCEL │37 │58 │35638 │35638 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │689,00 │- │396,18 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ILIUTA VERA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│146 │DOLJ │GHERCEŞTI │ILIUTA │37 │58 │35639 │35639 │- │Arabil │Extravilan│7.500,00 │1.034,00 │- │1.545,83 │
│ │ │ │ILEANA-ANA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│147 │DOLJ │GHERCEŞTI │STAN GHEORGHE │37 │56 │35640 │35640 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │691,00 │- │397,33 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│148 │DOLJ │GHERCEŞTI │MANDA IONEL │37 │56 │35641 │35641 │- │Arabil │Extravilan│7.500,00 │1.038,00 │- │1.551,81 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE DANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│149 │DOLJ │GHERCEŞTI │GHEORGHE │37 │55 │35642 │35642 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │692,00 │- │397,90 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│150 │DOLJ │GHERCEŞTI │UNGUREANU GHEORGHE│37 │53 │35643 │35643 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │692,00 │- │397,90 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│151 │DOLJ │GHERCEŞTI │CIRSTEA GHEORGHE │37 │52 │35644 │35644 │- │Arabil │Extravilan│9.000,00 │1.244,00 │- │1.859,78 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│152 │DOLJ │GHERCEŞTI │ILIUTA MARIA, │37 │48 │35645 │35645 │- │Arabil │Extravilan│15.000,00 │2.073,00 │- │3.099,14 │
│ │ │ │ILIUTA RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│153 │DOLJ │GHERCEŞTI │MOGOSANU GHEORGHE │37 │50 │35646 │35646 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │690,00 │- │396,75 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│154 │DOLJ │GHERCEŞTI │VOICAN NICOLAE │37 │49/1 │35647 │35647 │- │Arabil │Extravilan│6.841,00 │943,00 │- │542,23 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│155 │DOLJ │GHERCEŞTI │STANCIU MARIA │37 │49/1 │35472 │35472 │- │Arabil │Extravilan│6.842,00 │959,00 │- │551,43 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│156 │DOLJ │GHERCEŞTI │CALARASU TUDORA │37 │49 │35648 │35648 │- │Arabil │Extravilan│18.500,00 │2.570,00 │- │3.842,15 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│157 │DOLJ │GHERCEŞTI │PAPAROIU MARIN │37 │48 │35649 │35649 │- │Arabil │Extravilan│2.486,00 │342,00 │- │196,65 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│158 │DOLJ │GHERCEŞTI │PAPAROIU MARIN │37 │48/1 │35650 │35650 │- │Arabil │Extravilan│6.000,00 │1.269,00 │- │1.897,16 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │POPA GEORGETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│159 │DOLJ │GHERCEŞTI │POPA MARIAN │38 │64 │35876 │35876 │- │Arabil │Extravilan│5.000,00 │12,00 │- │6,90 │
│ │ │ │MADALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │POPA MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│160 │DOLJ │GHERCEŞTI │MADALIN, POPA │38 │64 │35875 │35875 │- │Arabil │Extravilan│10.231,00 │133,00 │- │76,48 │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PATRU FLORIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│161 │DOLJ │GHERCEŞTI │PATRU STELUTA, │38 │65 │35874 │35874 │- │Arabil │Extravilan│8.286,00 │219,00 │- │125,93 │
│ │ │ │IONICA VERGICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │POPA MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│162 │DOLJ │GHERCEŞTI │MADALIN, POPA │38 │66 │35873 │35873 │- │Arabil │Extravilan│20.000,00 │951,00 │- │546,83 │
│ │ │ │GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│163 │DOLJ │GHERCEŞTI │TICA AURICA │38 │67 │35872 │35872 │- │Arabil │Extravilan│10.000,00 │682,00 │- │392,15 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│164 │DOLJ │GHERCEŞTI │PIRVU ELENA │38 │68 │35871 │35871 │- │Arabil │Extravilan│20.000,00 │1.587,00 │- │2.372,57 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│165 │DOLJ │GHERCEŞTI │ILIUTA ION │38 │69 │35870 │35870 │- │Arabil │Extravilan│10.202,00 │806,00 │- │463,45 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│166 │DOLJ │GHERCEŞTI │PIRVU ION │38 │70 │35869 │35869 │- │Arabil │Extravilan│4.733,00 │376,00 │- │216,20 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│167 │DOLJ │GHERCEŞTI │PIRVU ION │38 │70/1 │35868 │35868 │- │Arabil │Extravilan│7.886,00 │627,00 │- │360,53 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│168 │DOLJ │GHERCEŞTI │NITU ION │38 │71 │35867 │35867 │- │Arabil │Extravilan│6.845,00 │543,00 │- │312,23 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│169 │DOLJ │GHERCEŞTI │PAPAROIU MARIN │38 │72 │35866 │35866 │- │Arabil │Extravilan│14.500,00 │1.137,00 │- │1.699,82 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PAPAROIU VIRGIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│170 │DOLJ │GHERCEŞTI │COSMIN, PAPAROIU │38 │73 │35865 │35865 │- │Arabil │Extravilan│8.915,00 │696,00 │- │400,20 │
│ │ │ │EMILIA CARMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│171 │DOLJ │GHERCEŞTI │PAPAROIU VICTORIA │38 │74 │35864 │35864 │- │Arabil │Extravilan│17.148,00 │1.348,00 │- │2.015,26 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│172 │DOLJ │GHERCEŞTI │PAPAROIU VICTORIA │38 │73/2 │35863 │35863 │- │Arabil │Extravilan│5.249,00 │415,00 │- │238,63 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│173 │DOLJ │GHERCEŞTI │PAPAROIU VICTORIA │38 │73/3 │35862 │35862 │- │Arabil │Extravilan│10.120,00 │799,00 │- │459,43 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │144,00 │- │82,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│174 │DOLJ │GHERCEŞTI │GIOLGAU GHEORGHITA│25 │1 │32341 │32341 │ │Arabil │Extravilan│8.833,00 │ │ÎMPREJMUIRE│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 11,62 │4.425,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 2 m │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│175 │DOLJ │GHERCEŞTI │GIOLGAU GHEORGHITA│25 │1 │32341 │32341 │- │Arabil │Extravilan│8.833,00 │1,00 │- │0,58 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│176 │DOLJ │PIELEŞTI │SANDU GHEORGHE │27 │1 │- │- │485-15065 │Arabil │Extravilan│5.000,00 │95,00 │- │54,63 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MANEA IONUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI, SILISTEANU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│177 │DOLJ │PIELEŞTI │MARIANA, │27 │4; 5; 6│78 │32692 │- │Arabil │Extravilan│8.979,00 │178,00 │- │102,35 │
│ │ │ │SILISTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│178 │DOLJ │PIELEŞTI │STANCIU ALEXANDRU │27 │7 │- │- │815-58985 │Arabil │Extravilan│2.800,00 │69,00 │- │39,68 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│179 │DOLJ │PIELEŞTI │TUDOR MIHAI │27 │9 │- │- │1158-1200 │Arabil │Extravilan│900,00 │106,00 │- │60,95 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│180 │DOLJ │PIELEŞTI │STOICA ELENA │27 │11 │- │- │765-1366 │Arabil │Extravilan│3.200,00 │62,00 │- │35,65 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│181 │DOLJ │PIELEŞTI │MISCHIANU IONEL │27 │13 │- │- │1118-1200 │Arabil │Extravilan│2.000,00 │14,00 │- │8,05 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi-Construcţii│Intravilan│ │406,00 │- │14.007,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă │189,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 11 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│7.534,47 │
│182 │DOLJ │PIELEŞTI │FAUR CRISTIAN, │23/24 │9 │- │36071 │- │ │ │4.300,00 │ │L = 91,4 ml│ │
│ │ │ │FAUR CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 178,85 │12.217,24 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,8 m │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │400,00 │- │230,00 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Intravilan│ │443,00 │- │9.170,10 │
│183 │DOLJ │PIELEŞTI │DRAGHICI DORINA │23/24 │8 │- │- │485-15065 │Arabil ├──────────┤2.200,00 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Extravilan│ │1.659,00 │- │2.480,21 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │STEFAN ANGHEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│184 │DOLJ │PIELEŞTI │STEFAN CARMEN │23/24 │5; 6; 7│- │30707 │- │Arabil │Extravilan│4.000,00 │176,00 │- │101,20 │
│ │ │ │MIHAELA, STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│185 │DOLJ │PIELEŞTI │STEFAN ANGHEL │23/24 │7/1 │- │- │862-58985 │Arabil │Extravilan│5.300,00 │582,00 │- │334,65 │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ION SILISTEANU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│186 │DOLJ │PIELEŞTI │GEORGETA │23/24 │2 │- │- │814-58985 │Arabil │Extravilan│9.448,00 │2,00 │- │1,15 │
│ │ │ │SILISTEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│187 │DOLJ │PIELEŞTI │VICTORIA, │23/24 │1 │- │- │1535-45408 │Arabil │Extravilan│5.400,00 │20,00 │- │11,50 │
│ │ │ │GHEORGHITA SANDU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────┼───────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Intravilan│1.000,00 │51,00 │ │1.759,50 │
│ │ │ │NEAMTU IULIE, │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│188 │DOLJ │PIELEŞTI │NEAMTU LEONIDA, │24 │1 │1969 │32773 │- │Curţi-Construcţii│ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │NEAMTU MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 13,48 │1.049,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├─────┴──────┴──────────────────────────┴──────────────────┴───────┴───────┴───────────┴──────┴───────────┴─────────────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │TOTAL │169.813,00│11 (mp) │820.203,54 │
│ │ │(mp) │523,54 (ml)│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┘


    *) Pentru poziţiile în care la coloana „Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“ şi, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016