Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 326 din 17 martie 2021  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 326 din 17 martie 2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitare DN76 (E79) Deva-Oradea km 0 + 000 - km 184 + 390" - sector "Beiuş-Oradea km 133 + 660 - km 184 + 390"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 317 din 30 martie 2021
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 856/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare DN76 (E79) Deva-Oradea km 0 + 000 - km 184 + 390“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN76 (E79) Deva-Oradea km 0 + 000 - km 184 + 390“ - sector „Beiuş-Oradea km 133 + 660 - km 184 + 390“, conform variantei finale a proiectului tehnic, prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN76 (E79) Deva-Oradea km 0 + 000 - km 184 + 390“ - sector „Beiuş - Oradea km 133 + 660 - km 184 + 390“, situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN76 (E79) Deva-Oradea km 0 + 000 - km 184 + 390“ - sector „Beiuş-Oradea km 133 + 660 - km 184 + 390“, situate pe raza localităţilor Sânmartin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, sunt în cuantum total de 577 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport Rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 - „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legi.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 17 martie 2021.
    Nr. 326.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN76 (E79)
    Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390“, sector 5R14
    „Beiuş-Oradea km 133 + 660-km 184 + 390“, situate pe raza localităţilor
    Sânmărtin, Hidişelu de Sus, Drăgeşti, Ceica, Sâmbăta, Holod, Răbăgani şi
    Uileacu de Beiuş din judeţul Bihor, proprietarii sau deţinătorii acestora,
    precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬───────┬───────┬─────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │Valoarea de │
│ │ │ │Numele şi prenumele │ │ │ │Extravilan│cadastral│Nr. │Suprafaţa│de │de │despăgubire,│
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului/ │Tarlaua│Parcela│Categoria de │/ │/ Nr. │cărţii │totală │expropriat │expropriat│conform │
│crt.│ │administrativ-teritorială│deţinătorului imobilului │ │ │folosinţă │Intravilan│topo/Nr. │funciare │(mp) │- │a │Legii nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ID │ │ │construcţii│terenului │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp/ml) │(mp) │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│1 │BIHOR │SÂNMARTIN │SIMA GRIGORE DOREL │- │- │Arabil │Extravilan│55403/- │55403 │7495 │- │48 │201,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│2 │BIHOR │SÂNMARTIN │S.C. BASALARI - S.R.L. │- │- │Arabil │Extravilan│1511/- │54455 │12196 │- │230 │966,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3 │BIHOR │SÂNMARTIN │SCHMIDT CARMEN ANNEMARIE;│- │- │Arabil │Extravilan│50716/155│50716 │33906 │- │532 │2.234,40 │
│ │ │ │SCHMIDT EDINA │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│4 │BIHOR │SÂNMARTIN │MONENCIU ANETA; MONENCIU │- │- │Arabil │Extravilan│55246/- │55246 │19918 │- │14 │58,80 │
│ │ │ │DOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│5 │BIHOR │SÂNMARTIN │S.C. BASALARI - S.R.L. │- │- │Arabil │Intravilan│55225/- │55225 │57882 │- │46 │6.624,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│6 │BIHOR │SÂNMARTIN │COMUNA SÂNMARTIN │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│51463/- │51463 │6779 │- │3 │432,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│7 │BIHOR │SÂNMARTIN │COMUNA SÂNMARTIN │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│52913/- │52913 │38 │- │38 │5.472,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│8 │BIHOR │SÂNMARTIN │DANCE MARIA; NISTOR ANA │- │- │Arabil │Intravilan│1456/- │50423 │1285 │- │980 │104.272,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│9 │BIHOR │SÂNMARTIN │PROPRIETAR │- │- │Arabil │Intravilan│-/285 │- │318 │- │318 │45.792,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│10 │BIHOR │SÂNMARTIN │COSTA FLORIN-MIRCEA; │- │- │Arabil │Intravilan│63365/- │63365 │1830 │- │3 │432,00 │
│ │ │ │COSTA CAMELIA-LAVINIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BUZLEA CATALIN CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │BIHOR │SÂNMARTIN │AUGUSTIN; BUZLEA │- │- │Arabil │Intravilan│63364/- │63364 │1868 │- │9 │1.296,00 │
│ │ │ │ADINA-ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│12 │BIHOR │SÂNMARTIN │LIDL ROMÂNIA SOCIETATE ÎN│- │- │Arabil │Intravilan│66322/- │66322 │7855 │- │53 │12.084,00 │
│ │ │ │COMANDITĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│13 │BIHOR │SÂNMARTIN │SIDEA IOAN; SIDEA ANA │- │- │Arabil │Intravilan│64996/- │64996 │868 │- │13 │2.964,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DEAC FLOARE; BEJAN BENONE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE; CIUPA GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DORINA; DRUGAS ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │BIHOR │SÂNMARTIN │TRAIAN; MARGE OCTAVIAN │- │- │Arabil │Intravilan│65007/- │65007 │7695 │- │28 │6.384,00 │
│ │ │ │IOAN; POPOVICIU POMPILIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUCIAN OCTAVIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPOVICIU EUGENIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│15 │BIHOR │SÂNMARTIN │DAVID GHEORGHE; DAVID │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50648/- │50648 │991 │- │22 │3.168,00 │
│ │ │ │VETURICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│16 │BIHOR │SÂNMARTIN │BERE DUMITRU; BERE │- │- │Arabil │Intravilan│52209/- │52209 │1023 │- │18 │2.592,00 │
│ │ │ │DANIELA MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│17 │BIHOR │SÂNMARTIN │SĂLĂGEAN TEODORA-DIANA │- │- │Arabil │Intravilan│64090/- │64090 │1643 │- │31 │4.464,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│18 │BIHOR │SÂNMARTIN │SĂLĂGEAN TEODORA-DIANA │- │- │Arabil │Intravilan│64091/- │64091 │145 │- │2 │288,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│19 │BIHOR │SÂNMARTIN │CIUCIU MIRCEA; CIUCIU │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│1827/- │50860 │1881 │- │40 │9.120,00 │
│ │ │ │ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│20 │BIHOR │SÂNMARTIN │AMEDI & SONS - S.R.L. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│64778/- │64778 │72 │- │45 │11.970,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│21 │BIHOR │SÂNMARTIN │AMEDI & SONS - S.R.L. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│66299/- │66299 │4939 │- │8 │1.824,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│22 │BIHOR │SÂNMARTIN │PROPRIETAR │- │- │Arabil │Intravilan│64586/- │- │1130 │- │47 │10.716,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│23 │BIHOR │SÂNMARTIN │TELEPTEAN MIHAITA; │- │- │Arabil │Intravilan│7089/- │50263 │1503 │- │18 │2.592,00 │
│ │ │ │TELEPTEAN FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │POP ANA; POP TEODOR; POP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │BIHOR │SÂNMARTIN │FLORENTINA MARIANA; POP │- │- │Arabil │Intravilan│93/- │51667 │1500 │- │8 │1.152,00 │
│ │ │ │FLORIN DUMITRU; RAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORINA ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│25 │BIHOR │SÂNMARTIN │S.C. MARA TOUR FELIX - │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│2895/- │51756 │1627 │- │11 │1.584,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│26 │BIHOR │SÂNMARTIN │FLORUTA VASILE SORIN; │- │- │Arabil │Intravilan│963/- │58562 │1454 │- │21 │1.386,00 │
│ │ │ │FLORUTA CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│27 │BIHOR │SÂNMARTIN │GAL DANA │- │- │Arabil │Intravilan│55494/- │55494 │1533 │- │6 │396,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│28 │BIHOR │SÂNMARTIN │NOANE ELENA │- │- │Arabil │Intravilan│51737/- │51737 │2674 │- │16 │1.056,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│29 │BIHOR │SÂNMARTIN │NOANE GHEORGHE VIOREL; │- │- │Arabil │Intravilan│6518/- │53958 │894 │- │5 │720,00 │
│ │ │ │NOANE MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│30 │BIHOR │SÂNMARTIN │ASOCIAŢIA URBARIALĂ │- │- │Arabil │Intravilan│66037/- │66037 │32643 │- │43 │2.838,00 │
│ │ │ │COMUNALĂ HAIEU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│31 │BIHOR │SÂNMARTIN │ASOCIAŢIA URBARIALĂ │- │- │Arabil │Intravilan│55659/- │55659 │43113 │- │98 │6.468,00 │
│ │ │ │COMUNALĂ HAIEU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│32 │BIHOR │SÂNMARTIN │BARA MEDRA │- │- │Arabil │Extravilan│61199/- │61199 │5917 │- │2 │8,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│33 │BIHOR │SÂNMARTIN │BARA FLOAREA-RODICA; BARA│- │- │Arabil │Extravilan│61198/- │61198 │5918 │- │12 │50,40 │
│ │ │ │IOAN-RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│34 │BIHOR │SÂNMARTIN │ROMANEAC NICOLETA │- │- │Arabil │Intravilan│927/1/- │61443 │804 │- │19 │4.332,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ROMANEAC IOSIF; ROMANEAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │BIHOR │SÂNMARTIN │CAMELIA ELENA; ROMANEAC │- │- │Arabil │Intravilan│927/4/- │61444 │293 │- │2 │456,00 │
│ │ │ │IOAN; ROMANEAC ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELVIRA; ROMANEAC NICOLETA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│36 │BIHOR │SÂNMARTIN │PRECUP DIANA-SIMONA; │- │- │Arabil │Intravilan│55640/- │55640 │2044 │- │1 │66,00 │
│ │ │ │BONCHIŞ IONUŢ-ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│37 │BIHOR │SÂNMARTIN │PROPRIETAR │- │- │Arabil │Extravilan│-/329 │- │1 │- │1 │4,20 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│38 │BIHOR │SÂNMARTIN │PROPRIETAR │- │- │Arabil │Extravilan│-/326; │- │202 │- │202 │848,40 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │329 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│39 │BIHOR │SÂNMARTIN │SOCIETATEA EUROPENY │- │- │Arabil │Intravilan│63099/- │63099 │3058 │- │7 │1.008,00 │
│ │ │ │MARKET - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│40 │BIHOR │SÂNMARTIN │SILAGHI PETRU-SERGIU │- │- │Arabil │Intravilan│63174/- │63174 │1215 │- │16 │1.056,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│41 │BIHOR │SÂNMARTIN │PROPRIETAR │- │- │Arabil │Intravilan│-/332 │- │5 │- │5 │330,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CARMANGERIA SORICA - │ │ │ │ │64042/ │ │ │ │ │ │
│42 │BIHOR │SÂNMARTIN │S.R.L. │- │- │Fâneaţă │Intravilan│334; 335;│64042 │6609 │- │34 │7.752,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │336 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │64054/ │ │ │ │ │ │
│43 │BIHOR │SÂNMARTIN │LEUCE TRAIAN │- │- │Fâneaţă │Intravilan│334; 335;│64054 │6609 │- │39 │8.892,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │336 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│44 │BIHOR │SÂNMARTIN │PROPRIETAR │- │- │Arabil │Intravilan│-/339 │- │75 │- │75 │17.100,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│45 │BIHOR │SÂNMARTIN │ARDELEAN CĂTĂLIN-ALIN; │- │- │Arabil │Intravilan│64146/338│64146 │3128 │- │14 │924,00 │
│ │ │ │TOADER-ARDELEAN SINZIANA │ │ │ │ │/3; 339/4│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│46 │BIHOR │SÂNMARTIN │SILAGHI VALER-DACIAN │- │- │Arabil │Intravilan│62567/- │62567 │3128 │- │1 │144,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│47 │BIHOR │SÂNMARTIN │MARIAN IRINA-VALERIA; │- │- │Arabil │Intravilan│1238/- │53695 │3574 │- │9 │1.296,00 │
│ │ │ │MARIAN FLORIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │LUCA VIORICA; HANGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │BIHOR │SÂNMARTIN │MIHAELA-ANAMARIA; ABRUDAN│- │- │Arabil │Intravilan│64391/- │64391 │11024 │- │11 │726,00 │
│ │ │ │IONEL; ABRUDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANISOARA-DORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│49 │BIHOR │SÂNMARTIN │LUCA VIORICA; ROTAR │- │- │Arabil │Intravilan│65787/- │65787 │20066 │- │14 │924,00 │
│ │ │ │GEORGETA; BARA IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│50 │BIHOR │SÂNMARTIN │POP MIRCEA FLORIAN; POP │- │- │Arabil │Intravilan│66173/- │66173 │5446 │- │1 │66,00 │
│ │ │ │MIHAELA RODICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BARA ANA; BARA DAN; │ │ │ │ │5717/373;│ │ │ │ │ │
│51 │BIHOR │SÂNMARTIN │MICLĂU CAMELIA-ANCA; BARA│- │- │Arabil │Extravilan│374 │56527 │4455 │- │3 │12,60 │
│ │ │ │COSTIN-GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│52 │BIHOR │SÂNMARTIN │BULC MARIAN MARIUS │- │- │Arabil │Intravilan│2400/- │55523 │1148 │- │1 │144,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│53 │BIHOR │SÂNMARTIN │BULC MARIAN MARIUS │- │- │Arabil │Intravilan│2401/- │55521 │1105 │- │1 │66,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│54 │BIHOR │SÂNMARTIN │BRONŢ ANAMARIA-ROXANA │- │- │Arabil │Intravilan│53564/- │53564 │1141 │- │1 │228,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│55 │BIHOR │SÂNMARTIN │BRONŢ ANAMARIA-ROXANA │- │- │Arabil │Intravilan│53565/- │53565 │1131 │- │4 │912,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│56 │BIHOR │SÂNMARTIN │BONDAR MARIANA │- │- │Arabil │Extravilan│53566/- │53566 │1099 │- │6 │25,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│57 │BIHOR │SÂNMARTIN │BONDAR MARIANA │- │- │Arabil │Extravilan│53567/- │53567 │1064 │- │6 │25,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│58 │BIHOR │SÂNMARTIN │VENEZIANO MARIANA │- │- │Arabil │Extravilan│64408/- │64408 │2940 │- │23 │96,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CUC TRAIAN; CUC ADRIANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│59 │BIHOR │SÂNMARTIN │S.C. MARCONADA EXIM - │- │- │Arabil │Intravilan│65508/- │65508 │4371 │- │48 │3.168,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│60 │BIHOR │SÂNMARTIN │BEIUŞAN GHEORGHE; BEIUŞAN│- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│5162/- │53614 │2425 │- │6 │864,00 │
│ │ │ │VIORICA VICTORIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│61 │BIHOR │SÂNMARTIN │PROPRIETAR │123 │399 │Neproductiv │Extravilan│-/- │- │258 │- │258 │715,18 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│62 │BIHOR │SÂNMARTIN │S.C. TURISM FELIX - S.A. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│439/- │50354 │45916 │- │181 │41.268,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│63 │BIHOR │SÂNMARTIN │BODEA RADU; BODEA │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│1851/- │58294 │390 │- │2 │288,00 │
│ │ │ │FLOAREA-ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│64 │BIHOR │SÂNMARTIN │DAMICS PARASCHIVA │- │- │Arabil │Intravilan│51964/217│51964 │1812 │- │5 │720,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/15 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│65 │BIHOR │SÂNMARTIN │IGNAT ANA │- │- │Arabil │Intravilan│1419/- │52579 │809 │- │3 │432,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│66 │BIHOR │SÂNMARTIN │BAN ADRIAN; BAN ADELA │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│62764/- │62764 │1352 │- │2 │288,00 │
│ │ │ │ADRIANA; ŞANDRA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│67 │BIHOR │SÂNMARTIN │PROPRIETAR │34 │193/16 │Arabil │Intravilan│-/- │- │43 │- │43 │6.192,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│68 │BIHOR │SÂNMARTIN │S.C. CERTINVEST - S.R.L. │- │- │Arabil │Intravilan│2034/- │51412 │471 │- │7 │1.008,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MICULA ANNA NATHALIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│69 │BIHOR │SÂNMARTIN │CHRISTINA; MICULA MARIA │- │- │Arabil │Intravilan│54143/- │54143 │7783 │- │24 │3.456,00 │
│ │ │ │OLIVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│70 │BIHOR │SÂNMARTIN │S.C. CERTINVEST - S.R.L. │- │- │Arabil │Extravilan│2151/- │63234 │586 │- │32 │134,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│71 │BIHOR │SÂNMARTIN │MÂNZ ADRIANA; MÂNZ │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│64349/- │64349 │1159 │- │10 │1.440,00 │
│ │ │ │FLORIAN VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│72 │BIHOR │SÂNMARTIN │POPA MARIOARA │- │- │Arabil │Intravilan│64380/- │64380 │297 │- │1 │228,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│73 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │COSTEA FLORIAN DAN │- │- │Fâneaţă │Intravilan│540/- │50046 │3217 │- │68 │2.937,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│74 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │COSTEA FLORIAN DAN │- │- │Fâneaţă │Intravilan│541/- │50047 │358 │- │6 │259,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│75 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │98 │643 │Fâneaţă │Intravilan│-/- │- │1190 │- │18 │777,60 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│76 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │COSTEA FLORIAN DAN │- │- │Fâneaţă │Intravilan│481/- │50010 │1280 │- │16 │460,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│77 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │CIORA IOAN; CIORA │- │- │Arabil │Intravilan│324/- │51155 │1438 │- │19 │547,20 │
│ │ │ │FLORICA-ADINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│78 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │CIORA IOAN; CIORA │- │- │Arabil │Intravilan│323/- │51154 │2158 │- │23 │662,40 │
│ │ │ │FLORICA-ADINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│79 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │98 │643 │Arabil │Intravilan│-/- │- │2183 │- │42 │1.209,60 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│80 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │CACIOARA MARIOARA │- │- │Fâneaţă │Intravilan│457/- │51073 │2653 │- │41 │1.771,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ALEXANDRACHE CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│81 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │VASILE; ALEXANDRACHE │- │- │Fâneaţă │Extravilan│494/- │51077 │2142 │- │2 │5,52 │
│ │ │ │IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│82 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │- │- │Fâneaţă │Extravilan│287/- │- │5309 │- │1 │2,76 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│83 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │DOBRE LUCIA; DOBRE DANIEL│- │- │Păşune │Intravilan│518/- │51072 │2877 │- │6 │259,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│84 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │VIDRA ANICA │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│535/- │50391 │2877 │- │72 │3.110,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│85 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │GAVRUTA MARUTA │57 │643/46 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │2100 │- │52 │143,52 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│86 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │BUNGĂU FLOARE │57 │643/45 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │1400 │- │38 │104,88 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│87 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │BUNGĂU ECATERINA │57 │643/45 │Arabil │Extravilan│-/- │- │978 │- │50 │138,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│88 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │GAVRUTA MARUTA │57 │643/44 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │2100 │- │60 │165,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ROŞCA PELĂU MARIUS; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│89 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │ROŞCA-PELĂU │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│55023/- │55023 │3420 │- │5 │216,00 │
│ │ │ │FLORICA-SALVINA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│90 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │SABAU SORIN DAN │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50143/643│50143 │2158 │- │31 │1.339,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/39 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│91 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │SABAU SORIN DAN │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50577/643│50577 │307 │- │19 │820,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/40a │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BIRTA MARIA; BIRTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│92 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │GHEORGHE; BIRTA FLOARE; │57 │643/40 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │2900 │- │231 │637,56 │
│ │ │ │BIRTA VERONICA; BIRTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│93 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │BUNGĂU FLORIAN; BUNGĂU │57 │643/38 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │1385 │- │35 │96,60 │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│94 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │BUNGĂU FLORIAN; BUNGĂU │57 │643/36 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │773 │- │21 │57,96 │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BUTNARU ADRIAN FLORENTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│95 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │HARALAMBIE; BUTNARU │- │- │Fâneaţă │Intravilan│98/- │50437 │2152 │- │30 │1.296,00 │
│ │ │ │FLORICA IZABELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│96 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │BUNGĂU MARIA; ILE │57 │643/34 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │2877 │- │68 │187,68 │
│ │ │ │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│97 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │LACZI FELICIA ZORITA │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│95/- │50223 │2070 │- │18 │777,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│98 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│55387/- │- │996 │- │9 │388,80 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│99 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │GHEBU SEBASTIAN-EDUARD │- │- │Arabil │Intravilan│62/- │50152 │1438 │- │24 │1.036,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│100 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │GALEA GHEORGHE │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│63/- │50432 │1439 │- │53 │2.289,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│101 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │GALEA GHEORGHE; GALEA │- │- │Fâneaţă │Intravilan│54699/- │54699 │1047 │- │38 │1.641,60 │
│ │ │ │MARIOARA-LUCIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│102 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │POPA ILIE; POPA-MARIAN │- │- │Arabil │Intravilan│54700/- │54700 │1048 │- │36 │1.555,20 │
│ │ │ │DENISA ROXANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │GĂVRUTA CORNELIA; GAVRUTA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│103 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │MARIA; GĂVRUTA VASILE; │- │643/24 │Fâneaţă │Intravilan│330/- │- │2848 │- │70 │3.024,00 │
│ │ │ │GĂVRUŢA TEODOR; GĂVRUŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│104 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │MARANDIS CRISTIAN │- │- │Livadă │Intravilan│50842/643│50842 │1427 │- │51 │2.203,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/23 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│105 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │COMSA PETRU-DANIEL; COMSA│- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│888/- │50328 │1450 │- │20 │864,00 │
│ │ │ │DIANA-IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│106 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │COMUNA HIDISELU DE SUS │- │- │Drum │Extravilan│54980/- │54980 │21449 │- │196 │357,50 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│107 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │ARDELEAN STELIAN DUMITRU;│- │- │Arabil │Extravilan│524/- │51109 │1535 │- │2 │5,52 │
│ │ │ │ARDELEAN LAURA FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│108 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │90 │552 │Arabil │Extravilan│-/- │- │5167 │- │85 │234,60 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│109 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │MOŞ MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│50902/- │50902 │995 │- │12 │33,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│110 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │BUNGĂU SORIN-TRAIAN │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│55091/- │55091 │2694 │- │2 │86,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│111 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │TOMMASI FRANCESCO-EMILIO │- │- │Fâneaţă │Extravilan│54824/- │54824 │4480 │- │2 │5,52 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│112 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │POTRA SAMUIL; POTRA │- │- │Arabil │Intravilan│367/- │50747 │711 │- │10 │288,00 │
│ │ │ │MONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│113 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │OLAH GEORGETA-RUXANDRA │- │- │Arabil │Intravilan│54480/- │54480 │4499 │- │81 │2.332,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│114 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │MAGYARI IOAN-MARCEL; │- │- │Arabil │Extravilan│54431/- │54431 │1200 │- │33 │91,08 │
│ │ │ │MAGYARI RAMONA VIRGINIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│115 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │87 │1003 │Arabil │Extravilan│-/- │- │ │- │36 │99,36 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│116 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │DOHAN CATALIN-COSMIN; │- │- │Arabil │Intravilan│55049/- │- │1364 │- │17 │489,60 │
│ │ │ │DOHAN DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│117 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │DOHAN CĂTĂLIN COSMIN; │- │- │Arabil │Intravilan│54826/- │54826 │1364 │- │17 │489,60 │
│ │ │ │DOHAN DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BADEA ELISABETA; BADEA │ │ │ │ │55202/ │ │ │ │ │ │
│118 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │VIRGIL │- │- │Arabil │Intravilan│1155; │55202 │4500 │- │29 │835,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1156 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│119 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │87 │1202 │Neproductiv │Intravilan│-/- │- │183 │- │183 │5.270,40 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│120 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │SILVATICA COM - S.R.L. │- │- │Arabil │Intravilan│55639/ │55639 │692 │- │12 │345,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1412/3 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│121 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │TURCAU MARIA; OANCEA │- │- │Arabil │Extravilan│54652/- │54652 │1580 │- │51 │140,76 │
│ │ │ │FLOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│122 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │87 │1407 │Arabil │Extravilan│-/- │- │57 │- │57 │157,32 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1408; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│123 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │87 │1409; │Arabil │Extravilan│-/- │- │884 │- │884 │2.439,84 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │1410; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1411/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│124 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │COMUNA HIDIŞELU DE SUS │87 │1338/2 │Păşune │Intravilan│-/- │- │357 │- │357 │10.281,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│125 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │LUCACIU MARIA │- │- │Arabil │Intravilan│50604/- │50604 │2581 │- │2 │57,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│126 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │BOT FLORIAN │- │- │Arabil │Intravilan│50605/- │50605 │2581 │- │2 │57,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│127 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │COMUNA HIDIŞELU DE SUS │- │- │Arabil │Extravilan│50331/- │50331 │7165 │- │7 │19,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│128 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │COMUNA HIDIŞELU DE SUS │- │- │Arabil │Extravilan│50332/- │50332 │805 │- │24 │66,24 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│129 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │COMUNA HIDIŞELU DE SUS │121 │1621/1 │Arabil │Extravilan│-/- │- │5 │- │5 │13,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│130 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │COMUNA HIDIŞELU DE SUS │121 │1621/1 │Arabil │Extravilan│-/- │- │129 │- │129 │356,04 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│131 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │IGNA DUMITRU │- │- │Arabil │Intravilan│54913/- │54913 │3877 │- │49 │1.411,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1630/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │41; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1630/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETAR │ │40; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│132 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │NEIDENTIFICAT*) │123 │1630/ │Arabil │Intravilan│-/- │- │469 │- │469 │13.507,20 │
│ │ │ │ │ │39; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1630/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │38; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1630/37│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│133 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │S.C. ELITE GLOBAL GROUP -│- │- │Arabil │Intravilan│55598/ │55598 │1399 │- │70 │2.016,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │1630/6 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│134 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PASCA IOAN; ANDOR SILVIA;│- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50300/- │50300 │3037 │- │10 │288,00 │
│ │ │ │ANDOR TRAIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1630/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETAR │ │24; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│135 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │NEIDENTIFICAT*) │123 │1630/ │Arabil │Intravilan│-/- │- │71 │- │71 │2.044,80 │
│ │ │ │ │ │25; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1630/26│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│136 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │COPIL TRAIAN │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50889/- │50889 │2304 │- │10 │288,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│137 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │SILAGHI IOAN-ADRIAN │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│55596/ │55596 │1540 │- │2 │57,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1630/6 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│138 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PAUL ELISAVETA │- │- │Arabil │Intravilan│50809/ │- │2600 │- │56 │1.612,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1630/6 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1630/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │43: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETAR │ │1630/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│139 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │NEIDENTIFICAT*) │123 │44; │Arabil │Extravilan│-/- │- │165 │- │165 │455,40 │
│ │ │ │ │ │1630/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │45; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1630/46│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│140 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │LUP TRAIAN │- │- │Arabil │Extravilan│461/1630/│- │1430 │- │38 │104,88 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │1630/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PROPRIETAR │ │48; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│141 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │NEIDENTIFICAT*) │123 │1630/ │Arabil │Extravilan│-/- │- │117 │- │117 │322,92 │
│ │ │ │ │ │49; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1630/50│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│142 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │DUME DANIEL-CORNEL; DUME │- │- │Arabil │Extravilan│55383/ │55383 │1400 │- │41 │113,16 │
│ │ │ │MARIOARA │ │ │ │ │1630/6 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PROPRIETAR │ │1630/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│143 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │NEIDENTIFICAT*) │123 │42; │Arabil │Extravilan│-/- │- │68 │- │68 │187,68 │
│ │ │ │ │ │1630/52│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│144 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │POPA TUNS IOAN │- │- │Arabil │Extravilan│50172/- │50172 │5300 │- │27 │74,52 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│145 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │123 │1630 │Arabil │Extravilan│-/- │- │123 │- │123 │339,48 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│146 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │S.C. SANNA SHOES - S.R.L.│- │- │Arabil │Extravilan│55532/ │55532 │8350 │- │44 │121,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1630/6 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│147 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │124 │1630 │Arabil │Extravilan│-/- │- │6 │- │6 │16,56 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│148 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │TOTOREAN CORNEL; TOTOREAN│- │- │Arabil │Extravilan│528/- │51101 │2877 │- │32 │88,32 │
│ │ │ │CORINA NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│149 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │124 │1630 │Arabil │Extravilan│-/- │- │64 │- │64 │176,64 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│150 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │JURAU VALENTINA │- │- │Arabil │Extravilan│477/- │51058 │5755 │- │31 │85,56 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│151 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │124 │1629 │Neproductiv │Extravilan│-/- │- │93 │- │93 │169,63 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│152 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │SIMION DUMITRU; SIMION │- │- │Arabil │Intravilan│40/- │50025 │8177 │- │64 │1.843,20 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│153 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │SIMION DUMITRU-MARIUS │- │- │Arabil │Extravilan│55680/ │55680 │8632 │- │76 │209,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1629 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│154 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │SIMION DUMITRU-MARIUS │- │- │Arabil │Intravilan│55242/ │55242 │499 │- │4 │115,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1629 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│155 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │URS MARIUS │- │- │Arabil │Intravilan│70/- │54032 │2877 │- │40 │1.152,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│156 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │BOGDAN SORIN CRĂCIUN │- │- │Arabil │Intravilan│50068/- │50068 │1202 │- │3 │86,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│157 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │123 │1629/2;│Arabil │Intravilan│-/- │- │15 │- │15 │432,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │1629/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│158 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │ROYALMEAT GROUP - S.R.L. │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50276/- │50276 │4755 │- │90 │2.592,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│159 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │CĂPĂŢÎNĂ NICOLAE-VIOREL │- │- │Arabil │Intravilan│294/- │51153 │2877 │- │1 │28,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│160 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │BAICU GHEORGHE-FLORIN; │- │- │Arabil │Intravilan│50410/- │50410 │2800 │- │2 │57,60 │
│ │ │ │BAICU ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│161 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │CHIS ALEXANDRU; CHIS │- │- │Arabil │Extravilan│153/- │51034 │5755 │- │20 │55,20 │
│ │ │ │CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│162 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │ERDELI REMUS-ALEXANDRU │- │- │Arabil │Intravilan│51898/- │51898 │5877 │- │2 │57,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│163 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │COMUNA HIDISELU DE SUS │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50285/- │50285 │2830 │- │83 │2.390,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│164 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │OLAR DUMITRU; OLAR MARIA │- │- │Arabil │Intravilan│55739/- │55739 │1194 │- │7 │201,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│165 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │TUFĂ VASILE; TUFĂ ELENA │- │- │Arabil │Intravilan│51559/- │51559 │2343 │- │3 │86,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│166 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │SUIUGAN FLORICA │- │- │Arabil │Extravilan│55420/457│55420 │2105 │- │5 │13,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│167 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │MOCA IOAN │- │- │Arabil │Extravilan│55636/455│55636 │6200 │- │18 │49,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/3; 456/2│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│168 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │MOCA FLORIAN ALIN │- │- │Arabil │Extravilan│53928/- │53928 │5500 │- │3 │8,28 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│169 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │BERDEA MIRALA DANIELA; │- │- │Drum │Intravilan│50179/- │50179 │432 │- │2 │86,40 │
│ │ │ │FEURDEAN SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│170 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │BERDEA MIRALA DANIELA; │- │- │Arabil │Intravilan│50178/- │50178 │1435 │- │6 │259,20 │
│ │ │ │BERDEA DORU-BUJOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BADEA ELISABETA; BADEA │ │ │ │ │-/1157/2;│ │ │ │ │ │
│171 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │VIRGIL │- │- │Arabil │Intravilan│1158; │55790 │1899 │- │109 │4.708,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1159 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│172 │BIHOR │HIDIŞELU DE SUS │PROPRIETAR │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│55879/- │- │11378 │- │129 │5.572,80 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│173 │BIHOR │DRĂGEŞTI │PROPRIETAR │32 │1788; │Arabil │Extravilan│-/- │- │173 │- │173 │373,68 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │1786 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │52181/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1840; │ │ │ │ │ │
│174 │BIHOR │DRĂGEŞTI │ASOCIAŢIA URBARIALĂ NEGRU│- │- │Păşune │Extravilan│1839; │52181 │234202 │- │1.704 │3.680,64 │
│ │ │ │VODĂ TASAD │ │ │ │ │1838; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1841/1; │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1834/1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│175 │BIHOR │DRĂGEŞTI │VLAD GHEORGHE-LIVIU; VLAD│- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│52325/- │52325 │1219 │- │15 │234,00 │
│ │ │ │LIANA-VALERIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│176 │BIHOR │DRĂGEŞTI │ASOCIAŢIA DE PĂŞUNAT │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50158/- │50158 │3230 │- │83 │1.294,80 │
│ │ │ │NEGRU VODĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │50756/ │ │ │ │ │ │
│177 │BIHOR │DRĂGEŞTI │MOCIAR-ALB CONSTANTIN │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│1215/ │50756 │924 │- │26 │405,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Tasad │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│178 │BIHOR │DRĂGEŞTI │MOZA MARIANA LAVINIA; │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50485/- │50485 │857 │- │17 │265,20 │
│ │ │ │MOZA PETRU-ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│179 │BIHOR │DRĂGEŞTI │CRET LIVIU │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│52252/- │52252 │1061 │- │2 │31,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│180 │BIHOR │DRĂGEŞTI │CRET ADRIAN MARCEL; CRET │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│52334/- │52334 │815 │- │3 │46,80 │
│ │ │ │LIVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│181 │BIHOR │DRĂGEŞTI │NICOLAU RODICA FLORICA; │- │- │Arabil │Extravilan│50177/- │50177 │25578 │- │47 │101,52 │
│ │ │ │SANDRA IOAN-SORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│182 │BIHOR │DRĂGEŞTI │PROPRIETAR │36 │1834 │Arabil │Extravilan│-/- │- │55 │- │55 │118,80 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│183 │BIHOR │DRĂGEŞTI │SARAC IONUT PAVEL │- │- │Arabil │Extravilan│50895/- │50895 │7993 │- │91 │196,56 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│184 │BIHOR │DRĂGEŞTI │PROPRIETAR │- │- │Arabil │Extravilan│63/- │- │3655 │- │81 │174,96 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│185 │BIHOR │DRĂGEŞTI │ŢICĂRAT ANAMARIA │- │- │Arabil │Extravilan│68/- │50179 │4282 │- │111 │239,76 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│186 │BIHOR │DRĂGEŞTI │SELEJAN TRAIAN; SELEJAN │- │- │Arabil │Extravilan│67/- │50888 │9148 │- │60 │129,60 │
│ │ │ │TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│187 │BIHOR │DRĂGEŞTI │SĂLĂGEAN GHEORGHE-FLORIN;│- │- │Curţi-construcţii│Extravilan│50488/ │50488 │6075 │- │223 │318,44 │
│ │ │ │SĂLĂGEAN DINA │ │ │ │ │1849 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│188 │BIHOR │DRĂGEŞTI │SĂLAGEAN CONSTANTIN; │- │- │Pădure │Extravilan│50482/- │50482 │6587 │- │133 │295,26 │
│ │ │ │SĂLAGEAN MONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│189 │BIHOR │DRĂGEŞTI │SALAGEAN MIRELA VICTORIA │- │- │Pădure │Extravilan│50483/- │50483 │4338 │- │382 │848,04 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│190 │BIHOR │DRĂGEŞTI │SALAGEAN MIRELA VICTORIA │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50474/- │50474 │2118 │- │5 │78,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│191 │BIHOR │DRĂGEŞTI │SALAGEAN CONSTANTIN; │- │- │Fâneaţă │Intravilan│50477/- │50477 │5000 │- │16 │249,60 │
│ │ │ │SALAGEAN MONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│192 │BIHOR │DRĂGEŞTI │SALAGEAN VIOREL VALER │- │- │Neproductiv │Intravilan│50478/- │50478 │5046 │- │55 │858,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│193 │BIHOR │DRĂGEŞTI │SALAGEAN MIRELA VICTORIA │- │- │Neproductiv │Intravilan│50479/- │50479 │6205 │- │180 │2.808,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│194 │BIHOR │DRĂGEŞTI │SALAGEAN VIOREL VALER │- │- │Neproductiv │Intravilan│50480/- │50480 │3980 │- │86 │1.341,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│195 │BIHOR │DRĂGEŞTI │ASOCIAŢIA URBARIALĂ DR. │63 │313 │Pădure │Extravilan│-/- │- │39900 │- │340 │754,80 │
│ │ │ │NICOLAE BOLCAŞ TOPEŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│196 │BIHOR │DRĂGEŞTI │POP-COTUNA IOAN │- │- │Arabil │Intravilan│52112/- │52112 │3636 │- │18 │302,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│197 │BIHOR │DRĂGEŞTI │TULE RAUL │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│52120/22 │52120 │531 │- │65 │1.092,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│198 │BIHOR │DRĂGEŞTI │TITIRICI LIVIU DAN; │- │- │Arabil │Intravilan│50115/110│50115 │2708 │- │3 │50,40 │
│ │ │ │TITIRICI ANA IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│199 │BIHOR │DRĂGEŞTI │JURJUT EMIL │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50075/- │50075 │2190 │- │86 │1.444,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│200 │BIHOR │DRĂGEŞTI │PROPRIETAR │123 │481; │Arabil │Extravilan│-/- │- │709 │- │709 │1.531,44 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │484 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│201 │BIHOR │DRĂGEŞTI │ŞTRENG AUGUSTIN-DUMITRU; │- │- │Arabil │Extravilan│50590/- │50590 │7742 │- │50 │108,00 │
│ │ │ │ŞTRENG FLOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│202 │BIHOR │DRĂGEŞTI │PROPRIETAR │91 │485 │Arabil │Extravilan│-/- │- │666 │- │666 │1.438,56 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│203 │BIHOR │DRĂGEŞTI │PROPRIETAR │91 │486 │Arabil │Extravilan│-/- │- │618 │- │618 │1.334,88 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│204 │BIHOR │DRĂGEŞTI │HANAS DECEBAL-CLAUDIU; │- │- │Arabil │Extravilan│50189/- │50189 │4316 │- │39 │84,24 │
│ │ │ │HANAS ANGELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│205 │BIHOR │DRĂGEŞTI │POPA FLORIAN │91 │465 │Arabil │Extravilan│-/- │- │5922 │- │394 │851,04 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│206 │BIHOR │DRĂGEŞTI │COZMAN FLORIN; COZMAN │- │- │Arabil │Intravilan│50399/61/│50399 │2200 │- │14 │235,20 │
│ │ │ │CLAUDIA-MARIANA │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│207 │BIHOR │DRĂGEŞTI │DAMŞE IRINA-DANIELA │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│52289/- │52289 │3704 │- │3 │50,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│208 │BIHOR │DRĂGEŞTI │FERDELAŞ CĂLIN; BUBOI │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│52108/329│52108 │800 │- │11 │184,80 │
│ │ │ │DANA-FLORICA │ │ │ │ │/2; 329/5│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│209 │BIHOR │DRĂGEŞTI │PROPRIETAR │65 │315; │Păşune │Extravilan│-/- │- │171 │ │171 │369,36 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │316 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PROPRIETAR │ │806; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│210 │BIHOR │DRĂGEŞTI │NEIDENTIFICAT*) │65 │807; │Neproductiv │Extravilan│-/- │- │1234 │- │1.234 │1.762,15 │
│ │ │ │ │ │809 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│211 │BIHOR │DRĂGEŞTI │COMUNA DRĂGEŞTI │76 │791/1; │Pădure │Extravilan│-/- │- │330329 │- │1.912 │4.244,64 │
│ │ │ │ │ │791/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│212 │BIHOR │DRĂGEŞTI │PROPRIETAR │39 │1848 │Arabil │Extravilan│-/- │- │414 │- │414 │894,24 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│213 │BIHOR │DRĂGEŞTI │BOBSE CALIN-PAUL │- │- │Arabil │Extravilan│50188/- │50188 │3861 │- │41 │88,56 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│214 │BIHOR │DRĂGEŞTI │BALAS ADRIANA-MARIANA │- │- │Arabil │Extravilan│48/- │50882 │15469 │- │125 │270,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│215 │BIHOR │DRĂGEŞTI │PROPRIETAR │40 │1841/2 │Pădure │Extravilan│-/- │- │717 │- │717 │1.591,74 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│216 │BIHOR │CEICA │GAVRILAŞ VASILE │55 │212 │Curţi-construcţii│Intravilan│-/- │- │4000 │- │10 │108,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│217 │BIHOR │CEICA │PAROHIA ORTODOXĂ BUCIUM │55 │211 │Arabil │Intravilan│-/- │- │2941 │- │106 │1.144,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│218 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │55 │181; │Curţi-construcţii│Intravilan│-/- │- │21 │- │21 │226,80 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │182 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│219 │BIHOR │CEICA │MIHELE MARIA │55 │130; │Arabil │Intravilan│-/- │- │2219 │- │15 │162,00 │
│ │ │ │ │ │131 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│220 │BIHOR │CEICA │MIHELE MARTA; MIHELE │- │- │Arabil │Intravilan│50048/78;│50048 │3873 │- │65 │702,00 │
│ │ │ │PAVEL │ │ │ │ │79 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │557; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│221 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │52 │549; │Păşune │Extravilan│-/- │- │1217 │- │1.217 │1.095,30 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │542; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │541 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│222 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │50 │539/1 │Arabil │Extravilan│-/- │- │123 │- │123 │166,79 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│223 │BIHOR │CEICA │ALBIN-MIERE - S.R.L. │- │- │Arabil │Extravilan│50501/537│50501 │8452 │- │41 │55,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/20 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PETRILA ANA; TULKOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│224 │BIHOR │CEICA │VALENTIN; PAPSI IRINA; │- │- │Arabil │Extravilan│-/537/19 │694/Ceica│8632 │- │39 │52,88 │
│ │ │ │IVAN IRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CORBUT FLORIAN; CORBUTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│225 │BIHOR │CEICA │GHEORGHE; SELEGEAN ANA; │- │- │Arabil │Extravilan│-/537/18 │693/Ceica│8453 │- │20 │27,12 │
│ │ │ │MOLDOVAN VIORICA; GHERMAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIOARA; TINCU VOICHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│226 │BIHOR │CEICA │POP-DILA LUCIAN-EMIL; │- │- │Livadă │Extravilan│50472/- │50472 │11327 │- │51 │70,38 │
│ │ │ │POP-DILA FLOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│227 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │50 │537/16 │Arabil │Extravilan│-/- │- │19 │- │19 │25,76 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│228 │BIHOR │CEICA │RUSNEAC PETRU; GAVRA │50 │537/15 │Arabil │Extravilan│-/- │- │8092 │- │32 │43,39 │
│ │ │ │FLOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│229 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │45 │534 │Arabil │Extravilan│-/- │- │470 │- │470 │637,32 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│230 │BIHOR │CEICA │POPA VLAD-MIHAI │- │- │Arabil │Extravilan│51533/534│51533 │4316 │- │22 │29,83 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/14 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│231 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │45 │534 │Arabil │Extravilan│-/- │- │171 │- │171 │231,88 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│232 │BIHOR │CEICA │IAGHER MOISE; IAGHER │- │- │Arabil │Intravilan│55/- │50057 │4316 │- │27 │453,60 │
│ │ │ │ANTITA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│233 │BIHOR │CEICA │URS VASILE │- │- │Arabil │Intravilan│-/530/7 │669/Ceica│4316 │- │49 │823,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│234 │BIHOR │CEICA │BALA SIMONA-IOANA; BALA │- │- │Arabil │Intravilan│51592/530│51592 │4618 │- │54 │907,20 │
│ │ │ │PETRU │ │ │ │ │/6 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│235 │BIHOR │CEICA │PETRILA IRINA │- │- │Arabil │Intravilan│-/530/5 │668/Ceica│4395 │- │57 │957,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│236 │BIHOR │CEICA │PETRILA IRINA │- │- │Arabil │Intravilan│-/530/4 │668/Ceica│4057 │- │8 │134,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │URS GHEORGHE; URS │ │ │ │ │1498/ │1498/ │ │ │ │ │
│237 │BIHOR │CEICA │ECATERINA │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│Ceica/ │Ceica │1399 │- │11 │184,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │224; 225 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│238 │BIHOR │CEICA │TAL ANTONIA; ONICIOIU │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│-/268 │304/Ceica│367 │- │15 │252,00 │
│ │ │ │DORINA ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│239 │BIHOR │CEICA │PETRILA IOAN; PETRILA │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│51379/ │51379 │1723 │- │4 │67,20 │
│ │ │ │CECILIA │ │ │ │ │275; 276 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│240 │BIHOR │CEICA │COMUNA CEICA │38 │452 │Păşune │Extravilan│-/- │- │349 │- │349 │314,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│241 │BIHOR │CEICA │ASOCIAŢIA URBARIALĂ │- │- │Păşune │Extravilan│50622/- │50622 │20000 │- │396 │356,40 │
│ │ │ │CEICANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PROPRIETAR │ │1132; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│242 │BIHOR │CEICA │NEIDENTIFICAT*) │38 │1134; │Arabil │Extravilan│-/- │- │342 │- │342 │463,75 │
│ │ │ │ │ │1135 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│243 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │38 │1060 │Arabil │Extravilan│-/- │- │234 │- │234 │317,30 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│244 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │30 │9 Vale │Păşune │Extravilan│-/- │- │1492 │- │1.492 │1.342,80 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│245 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │29 │418 │Păşune │Extravilan│-/- │- │834 │- │834 │750,60 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│246 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │28 │386/2 │Curţi-construcţii│Intravilan│77/- │- │1757 │- │10 │108,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ŢIGAN DOINA-MARIOARA; │ │ │ │ │50946/46/│ │ │ │ │ │
│247 │BIHOR │CEICA │ŢIGAN IOAN-DOREL │- │- │Arabil │Intravilan│3; 47/1; │50946 │2522 │- │9 │97,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │48/1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│248 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │15 │1131; │Arabil │Extravilan│-/- │- │571 │- │571 │774,28 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │1060 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│249 │BIHOR │CEICA │PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ │- │- │Neproductiv │Intravilan│51010/- │51010 │2000 │- │5 │84,00 │
│ │ │ │CEICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│250 │BIHOR │CEICA │ASOCIAŢIA PĂŞUNAT CEICANA│15 │1204 │Arabil │Intravilan│-/- │- │6018 │- │161 │2.704,80 │
│ │ │ │CEICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│251 │BIHOR │CEICA │CMECIU STEFAN │- │- │Arabil │Intravilan│50719/- │50719 │1300 │- │30 │504,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│252 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │15 │1203/4 │Arabil │Extravilan│-/- │- │553 │- │553 │749,87 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│253 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│93/- │- │3880 │- │23 │386,40 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │50949/943│ │ │ │ │ │
│254 │BIHOR │CEICA │IVAN IRINA │- │- │Arabil │Intravilan│/3; 943/ │50949 │13539 │- │110 │1.848,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │4; 943/5 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│255 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │7 │943 │Arabil │Extravilan│-/- │- │63 │- │63 │85,43 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │717; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │718; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│256 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │6 │719; │Arabil │Extravilan│-/- │- │496 │- │496 │672,58 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │720; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │721; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │722 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│257 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │4 │372 │Arabil │Extravilan│-/- │- │14 │- │14 │18,98 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│258 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │4 │379 │Arabil │Extravilan│-/- │- │11 │- │11 │14,92 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│259 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │4 │381; │Arabil │Extravilan│-/- │- │9 │- │9 │12,20 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │382 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│260 │BIHOR │CEICA │MIHELE RAREŞ IONUŢ │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│51345/52;│51345 │1355 │- │2 │21,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │53; 54 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │365/1; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │365/2; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│261 │BIHOR │CEICA │STRENG AUGUSTIN │4 │366/1; │Arabil │Intravilan│-/- │- │5038 │- │10 │108,00 │
│ │ │ │ │ │366/2; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │367/1; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │367/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│262 │BIHOR │CEICA │PROPRIETAR │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│51622/- │- │1126 │- │57 │615,60 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ASOCIAŢIA DE PĂŞUNAT │ │ │ │ │ │50067/ │ │ │ │ │
│263 │BIHOR │CEICA │NEGRU VODĂ, ZAVOI, │- │- │Păşune │Extravilan│50067/- │Sâmbăta │15000 │- │1 │0,90 │
│ │ │ │SÂMBĂTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ASOCIAŢIA DE PĂŞUNAT │ │ │ │ │ │579/ │ │ │ │ │
│264 │BIHOR │SÂMBĂTA │NEGRU VODĂ ZĂVOI, SÂMBĂTA│- │- │Păşune │Extravilan│-/234/6 │Carpeştii│405830 │- │338 │304,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mici │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│265 │BIHOR │SÂMBĂTA │ASOCIAŢIA DE PĂŞUNAT │- │- │Păşune │Extravilan│50067/- │50067 │15000 │- │337 │303,30 │
│ │ │ │NEGRU VODĂ ZĂVOI, SÂMBĂTA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│266 │BIHOR │SÂMBĂTA │ASOCIAŢIA DE PĂŞUNAT │- │- │Păşune │Extravilan│50068/- │50068 │63180 │- │628 │565,20 │
│ │ │ │NEGRU VODĂ ZĂVOI, SÂMBĂTA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│267 │BIHOR │SÂMBĂTA │PELES LAURA GEORGETA │- │- │Fâneaţă │Extravilan│50967/- │50967 │32348 │- │505 │454,50 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│268 │BIHOR │SÂMBĂTA │POPA RAVEICA │- │- │Arabil │Extravilan│50968/- │50968 │2772 │- │29 │39,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│269 │BIHOR │SÂMBĂTA │POPA TRAIAN │- │- │Arabil │Extravilan│50969/- │50969 │4316 │- │40 │54,24 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MINCIC ANA; MINCIC ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│270 │BIHOR │SÂMBĂTA │MINCIC AUREL; MINCIC │- │- │Arabil │Extravilan│50972/- │50972 │8959 │- │56 │75,94 │
│ │ │ │VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│271 │BIHOR │SÂMBĂTA │STRENG VICTOR │- │- │Arabil │Extravilan│50973/- │50973 │8959 │- │74 │100,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│272 │BIHOR │SÂMBĂTA │TIRON ANA-MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│50974/- │50974 │3721 │- │30 │40,68 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│273 │BIHOR │SÂMBĂTA │DIT VASILE │- │- │Arabil │Extravilan│50975/- │50975 │3708 │- │29 │39,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│274 │BIHOR │SÂMBĂTA │CLOPOT AURA-ELENA │- │- │Arabil │Extravilan│50976/- │50976 │3693 │- │29 │39,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│275 │BIHOR │SÂMBĂTA │ZBIRCE MIHAI │- │- │Arabil │Extravilan│50977/- │50977 │5755 │- │47 │63,73 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│276 │BIHOR │SÂMBĂTA │TIRON ANA-MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│50978/- │50978 │5625 │- │48 │65,09 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│277 │BIHOR │SÂMBĂTA │LUCACI DUMITRU │- │- │Arabil │Extravilan│50979/- │50979 │3798 │- │26 │35,26 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│278 │BIHOR │SÂMBĂTA │BEIUSAN VIORICA-VICTORIA │- │- │Arabil │Extravilan│50980/- │50980 │2158 │- │13 │17,63 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│279 │BIHOR │SÂMBĂTA │SOCIETATEA AGROPRUND - │- │- │Arabil │Extravilan│50981/- │50981 │11808 │- │128 │173,57 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│280 │BIHOR │SÂMBĂTA │LUP FLOARE; MINCIC ILEANA│- │- │Arabil │Extravilan│50982/- │50982 │5974 │- │88 │119,33 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│281 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU ANA │- │- │Arabil │Extravilan│50983/- │50983 │4783 │- │81 │109,84 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│282 │BIHOR │SÂMBĂTA │PELES LAURA-GEORGETA; │- │- │Arabil │Extravilan│50984/- │50984 │2396 │- │59 │80,00 │
│ │ │ │PELES FLORIN MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│283 │BIHOR │SÂMBĂTA │POPA CORNEL-LUCIAN │- │- │Arabil │Extravilan│50985/- │50985 │2396 │- │37 │50,17 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│284 │BIHOR │SÂMBĂTA │COHUT VASILE; COHUT EVA; │- │- │Arabil │Extravilan│51504/447│51504 │17516 │- │152 │206,11 │
│ │ │ │LUCACI EVA │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│285 │BIHOR │SÂMBĂTA │DIŢ VASILE │- │268/1; │Curţi-construcţii│Intravilan│-/268/1; │- │1215 │- │12 │201,60 │
│ │ │ │ │ │269/1 │ │ │269/1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ │ │ │ │ │50843/ │ │ │ │ │ │
│286 │BIHOR │SÂMBĂTA │SÂMBĂTA │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│260; 261/│50843 │3430 │- │9 │151,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│287 │BIHOR │SÂMBĂTA │PAROHIA ORTODOXĂ │90 │51; 52 │Curţi-construcţii│Intravilan│-/- │- │3183 │- │9 │151,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│288 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU IOAN │90 │23; 24 │Curţi-construcţii│Intravilan│-/- │- │1017 │- │7 │117,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│289 │BIHOR │SÂMBĂTA │PINTEA IOAN │90 │19; 20;│Curţi-construcţii│Intravilan│-/- │- │1297 │- │22 │369,60 │
│ │ │ │ │ │21; 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │NR. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│290 │BIHOR │SÂMBĂTA │ILAŞ MĂRIE │- │POSTAL │Curţi-construcţii│Intravilan│50557/- │50557 │1379 │- │11 │184,80 │
│ │ │ │ │ │258 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│291 │BIHOR │SÂMBĂTA │POGAN T IOAN │90 │17; 18 │Arabil │Intravilan│-/- │- │973 │- │10 │168,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MINCIC PETRU; CMECIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│292 │BIHOR │SÂMBĂTA │DUMITRU; MINCIC ANA; │- │- │Arabil │Extravilan│-/664/2 │833/ │9164 │- │132 │178,99 │
│ │ │ │DITIU AUGUSTIN; POPA │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
│ │ │ │SEBASTIAN-CALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│293 │BIHOR │SÂMBĂTA │REDAI MIRCEA; REDAI │- │- │Arabil │Extravilan│-/666/2 │673/ │2593 │- │114 │154,58 │
│ │ │ │MARIA-VALERIA │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│294 │BIHOR │SÂMBĂTA │REDAI MIRCEA; REDAI │- │- │Arabil │Extravilan│-/666/3 │597/ │2590 │- │43 │58,31 │
│ │ │ │MARIA-VALERIA │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│295 │BIHOR │SÂMBĂTA │ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ│- │- │Arabil │Extravilan│50471/- │50471 │3633 │- │28 │37,97 │
│ │ │ │GHERMAN AUGUSTIN STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│296 │BIHOR │SÂMBĂTA │DIŢIU FLOAREA │42 │668 │Arabil │Extravilan│-/- │- │1764 │- │15 │20,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│297 │BIHOR │SÂMBĂTA │DIŢ IOAN; DIŢIU IOAN │- │- │Arabil │Extravilan│-/668 │476/ │3528 │- │16 │21,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│298 │BIHOR │SÂMBĂTA │PELES ELISABETA; CMECIU │- │- │Arabil │Extravilan│-/669/1 │143/ │4111 │- │8 │10,85 │
│ │ │ │AUGUSTIN │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│299 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU AUGUSTIN │42 │669/1 │Arabil │Extravilan│-/- │- │3021 │- │22 │29,83 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│300 │BIHOR │SÂMBĂTA │MICLĂUŞ MARIA │42 │669/4; │Arabil │Extravilan│-/- │- │3992 │- │34 │46,10 │
│ │ │ │ │ │669/5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│301 │BIHOR │SÂMBĂTA │MICLĂUŞ IOAN │42 │669/6 │Arabil │Extravilan│-/- │- │3992 │- │38 │51,53 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│302 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU FLOARE │42 │669/3 │Arabil │Extravilan│-/- │- │3708 │- │35 │47,46 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│303 │BIHOR │SÂMBĂTA │COZAC ANA │42 │670 │Arabil │Extravilan│-/- │- │4014 │- │38 │51,53 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│304 │BIHOR │SÂMBĂTA │SORAN ŞTEFAN; SORAN │42 │671 │Arabil │Extravilan│-/- │- │3536 │- │13 │17,63 │
│ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│305 │BIHOR │SÂMBĂTA │POPA ANA; OPRIS VIORICA │- │- │Arabil │Extravilan│50934/675│50934 │3021 │- │30 │40,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CMECI DUMITRU; CMECI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│306 │BIHOR │SÂMBĂTA │PETRU; CMECI ELISABETA; │42 │674 │Arabil │Extravilan│-/- │- │5985 │- │40 │54,24 │
│ │ │ │CMECI GEORGE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│307 │BIHOR │SÂMBĂTA │GLITA PETRU │- │- │Arabil │Extravilan│50688/- │50688 │4316 │- │47 │63,73 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│308 │BIHOR │SÂMBĂTA │FLESTEA EVA │- │- │Arabil │Extravilan│50689/- │50689 │8632 │- │101 │136,96 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│309 │BIHOR │SÂMBĂTA │FLONTA IOAN │- │- │Arabil │Extravilan│50690/- │50690 │4316 │- │39 │52,88 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│310 │BIHOR │SÂMBĂTA │FLONTA LUCRETIA │- │- │Arabil │Extravilan│50691/- │50691 │8632 │- │57 │77,29 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│311 │BIHOR │SÂMBĂTA │POTRE VASILE; BUHAS EVA; │- │- │Arabil │Extravilan│50692/- │50692 │8632 │- │74 │100,34 │
│ │ │ │DEMIAN VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│312 │BIHOR │SÂMBĂTA │POTRE VASILE; BUHAS EVA; │- │- │Arabil │Extravilan│50693/- │50693 │8632 │- │62 │84,07 │
│ │ │ │DEMIAN VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│313 │BIHOR │SÂMBĂTA │COMUNA SÂMBĂTA │- │- │Arabil │Extravilan│50694/- │50694 │2879 │- │14 │18,98 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│314 │BIHOR │SÂMBĂTA │TIGAN IOAN; TIGAN MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│50695/- │50695 │7193 │- │41 │55,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│315 │BIHOR │SÂMBĂTA │CARŢIŞ ZORIŢA │- │- │Arabil │Extravilan│50696/- │50696 │7193 │- │55 │74,58 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│316 │BIHOR │SÂMBĂTA │TIGAN VASILE │- │- │Arabil │Extravilan│50697/- │50697 │8632 │- │47 │63,73 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│317 │BIHOR │SÂMBĂTA │COMUNA SÂMBĂTA │- │- │Arabil │Extravilan│50698/- │50698 │4316 │- │20 │27,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│318 │BIHOR │SÂMBĂTA │COMUNA SÂMBĂTA │- │- │Arabil │Extravilan│50699/- │50699 │4316 │- │17 │23,05 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│319 │BIHOR │SÂMBĂTA │HODUT FASIE ZAHARIE; │- │- │Arabil │Extravilan│50700/- │50700 │8632 │- │39 │52,88 │
│ │ │ │HODUT FASIE SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│320 │BIHOR │SÂMBĂTA │COMUNA SÂMBĂTA │- │- │Arabil │Extravilan│50701/- │50701 │8632 │- │52 │70,51 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│321 │BIHOR │SÂMBĂTA │BOICIUC AURIŢA; NEAGOE │- │- │Arabil │Extravilan│50703/- │50703 │4316 │- │8 │10,85 │
│ │ │ │FLOAREA AURELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│322 │BIHOR │SÂMBĂTA │COMUNA SÂMBĂTA │- │- │Arabil │Extravilan│50702/- │50702 │4316 │- │18 │24,41 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│323 │BIHOR │SÂMBĂTA │RESTEA IOAN │- │- │Arabil │Extravilan│50704/- │50704 │8632 │- │74 │100,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│324 │BIHOR │SÂMBĂTA │RESTEA IOAN │- │- │Arabil │Extravilan│50705/- │50705 │4316 │- │35 │47,46 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│325 │BIHOR │SÂMBĂTA │POPA ANA │- │- │Arabil │Extravilan│50706/- │50706 │4316 │- │6 │8,14 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│326 │BIHOR │SÂMBĂTA │COMUNA SÂMBĂTA │- │- │Arabil │Extravilan│50582/- │50582 │4316 │- │230 │311,88 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│327 │BIHOR │SÂMBĂTA │PINTEA SAVETA │- │- │Arabil │Extravilan│50583/- │50583 │2158 │- │48 │65,09 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│328 │BIHOR │SÂMBĂTA │COMUNA SÂMBĂTA │- │- │Arabil │Extravilan│50584/- │50584 │1662 │- │33 │44,75 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│329 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU GHEORGHE; CMECIU │- │- │Arabil │Extravilan│50585/- │50585 │4316 │- │72 │97,63 │
│ │ │ │RAFILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│330 │BIHOR │SÂMBĂTA │BAN FLOARE; STIUBE │- │- │Arabil │Extravilan│50586/- │50586 │4316 │- │61 │82,72 │
│ │ │ │VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│331 │BIHOR │SÂMBĂTA │PURDE TEODOR │- │- │Arabil │Extravilan│50587/- │50587 │4316 │- │47 │63,73 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│332 │BIHOR │SÂMBĂTA │PURDE MIHAI │- │- │Arabil │Extravilan│50588/- │50588 │8632 │- │68 │92,21 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│333 │BIHOR │SÂMBĂTA │PURDE MIHAI │- │- │Arabil │Extravilan│50589/- │50589 │4316 │- │34 │46,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│334 │BIHOR │SÂMBĂTA │LUCACIU ANA │- │- │Arabil │Extravilan│50590/- │50590 │4316 │- │32 │43,39 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│335 │BIHOR │SÂMBĂTA │MICLAUS PETRU │- │- │Arabil │Extravilan│50591/- │50591 │4316 │- │32 │43,39 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│336 │BIHOR │SÂMBĂTA │MICLAUS PETRU │- │- │Arabil │Extravilan│50592/- │50592 │4316 │- │30 │40,68 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│337 │BIHOR │SÂMBĂTA │NEAGA CRISTINA-MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│50593/- │50593 │4316 │- │22 │29,83 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│338 │BIHOR │SÂMBĂTA │LUCACIU ANA │- │- │Arabil │Extravilan│50594/- │50594 │4316 │- │27 │36,61 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│339 │BIHOR │SÂMBĂTA │STRENG DUMITRU │- │- │Arabil │Extravilan│50595/- │50595 │4316 │- │23 │31,19 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│340 │BIHOR │SÂMBĂTA │POGAN DUMITRU │- │- │Arabil │Extravilan│50596/- │50596 │4316 │- │20 │27,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│341 │BIHOR │SÂMBĂTA │COPOS DACIANA IONELA │- │- │Arabil │Extravilan│50597/- │50597 │4316 │- │22 │29,83 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│342 │BIHOR │SÂMBĂTA │NEAGA CRISTINA-MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│50598/- │50598 │4316 │- │23 │31,19 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│343 │BIHOR │SÂMBĂTA │CARTIS VASILE │- │- │Arabil │Extravilan│50599/- │50599 │4316 │- │21 │28,48 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│344 │BIHOR │SÂMBĂTA │MOGA DUMITRU │- │- │Arabil │Extravilan│50600/- │50600 │4316 │- │12 │16,27 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│345 │BIHOR │SÂMBĂTA │MANGRA VASILE │- │- │Arabil │Extravilan│50602/- │50602 │4316 │- │4 │5,42 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│346 │BIHOR │SÂMBĂTA │STRENG VASILE │- │- │Arabil │Extravilan│50603/- │50603 │4316 │- │20 │27,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│347 │BIHOR │SÂMBĂTA │STRENG VASILE │- │- │Arabil │Extravilan│50604/- │50604 │4316 │- │23 │31,19 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│348 │BIHOR │SÂMBĂTA │SICORA-OLHAVA IOAN │- │- │Arabil │Extravilan│50605/- │50605 │4316 │- │21 │28,48 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│349 │BIHOR │SÂMBĂTA │POPA MIHAI │- │- │Arabil │Extravilan│50606/- │50606 │4316 │- │19 │25,76 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│350 │BIHOR │SÂMBĂTA │COMUNA SÂMBĂTA │- │- │Arabil │Extravilan│50607/- │50607 │4316 │- │20 │27,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│351 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU ANA │- │- │Arabil │Extravilan│50608/- │50608 │4316 │- │21 │28,48 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│352 │BIHOR │SÂMBĂTA │HARTEGAN FLORICA-ELENA │- │- │Arabil │Extravilan│50609/- │50609 │4316 │- │18 │24,41 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│353 │BIHOR │SÂMBĂTA │STRENG VASILE │- │- │Arabil │Extravilan│50610/- │50610 │6474 │- │32 │43,39 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│354 │BIHOR │SÂMBĂTA │LUCACIU DUMITRU │- │- │Arabil │Extravilan│50611/- │50611 │6474 │- │38 │51,53 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│355 │BIHOR │SÂMBĂTA │COPACI FLOARE │- │- │Arabil │Extravilan│50612/- │50612 │4316 │- │29 │39,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│356 │BIHOR │SÂMBĂTA │COMUNA SÂMBĂTA │- │- │Arabil │Extravilan│50613/- │50613 │4316 │- │27 │36,61 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│357 │BIHOR │SÂMBĂTA │LUCACIU ANA │- │- │Arabil │Extravilan│50614/- │50614 │4316 │- │20 │27,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│358 │BIHOR │SÂMBĂTA │SOVRE AUREL │- │- │Arabil │Extravilan│50615/- │50615 │4316 │- │21 │28,48 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│359 │BIHOR │SÂMBĂTA │MINCIC FLOARE ANA │- │- │Arabil │Extravilan│50616/- │50616 │4316 │- │19 │25,76 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│360 │BIHOR │SÂMBĂTA │LUCACIU ANA │- │- │Arabil │Extravilan│50617/- │50617 │4316 │- │20 │27,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│361 │BIHOR │SÂMBĂTA │MICLAUS MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│50618/- │50618 │4316 │- │20 │27,12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│362 │BIHOR │SÂMBĂTA │PINTEA IOAN │- │- │Arabil │Extravilan│50619/- │50619 │4316 │- │26 │35,26 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│363 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU ANA │- │- │Arabil │Extravilan│50620/- │50620 │4316 │- │36 │48,82 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│364 │BIHOR │SÂMBĂTA │LUCACIU ANA │- │- │Arabil │Extravilan│50621/- │50621 │4316 │- │31 │42,04 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│365 │BIHOR │SÂMBĂTA │MINCIC ANA; MINCIC MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│50622/- │50622 │4316 │- │21 │28,48 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│366 │BIHOR │SÂMBĂTA │MINCIC DUMITRU │- │- │Arabil │Extravilan│50623/- │50623 │4316 │- │17 │23,05 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│367 │BIHOR │SÂMBĂTA │NACU ANCA │- │- │Arabil │Extravilan│50624/- │50624 │4316 │- │13 │17,63 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│368 │BIHOR │SÂMBĂTA │ILAS MARIA; POP EVA │- │- │Arabil │Extravilan│50625/- │50625 │4316 │- │12 │16,27 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│369 │BIHOR │SÂMBĂTA │POGAN IOAN │- │- │Arabil │Extravilan│50626/- │50626 │4316 │- │16 │21,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│370 │BIHOR │SÂMBĂTA │FLOREA IONUT │- │- │Arabil │Extravilan│50627/- │50627 │6474 │- │24 │32,54 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│371 │BIHOR │SÂMBĂTA │STRENG VASILE │- │- │Arabil │Extravilan│50628/- │50628 │6474 │- │25 │33,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│372 │BIHOR │SÂMBĂTA │TIRT PETRU │- │- │Arabil │Extravilan│50629/- │50629 │4316 │- │19 │25,76 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│373 │BIHOR │SÂMBĂTA │REDAI GHEORGHE PETRU │- │- │Arabil │Extravilan│50630/- │50630 │4316 │- │22 │29,83 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│374 │BIHOR │SÂMBĂTA │COMUNA SÂMBĂTA │- │- │Arabil │Extravilan│50631/- │50631 │2888 │- │15 │20,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│375 │BIHOR │SÂMBĂTA │COMUNA SÂMBĂTA │- │- │Arabil │Extravilan│50632/- │50632 │2158 │- │11 │14,92 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│376 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│50633/- │50633 │791 │- │4 │5,42 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│377 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│50634/- │50634 │752 │- │4 │5,42 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│378 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│50635/- │50635 │4232 │- │25 │33,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│379 │BIHOR │SÂMBĂTA │LEZEU CORNEL-IOAN; LEZEU │- │- │Arabil │Extravilan│50636/- │50636 │4173 │- │17 │23,05 │
│ │ │ │VERONICA-MARINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│380 │BIHOR │SÂMBĂTA │MLADONESCHI FRANCISC │- │405/76 │Arabil │Intravilan│25/- │1315/ │1439 │- │31 │520,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│381 │BIHOR │SÂMBĂTA │PETRUŢ VASILE │11 │405/79 │Curţi-construcţii│Intravilan│-/- │- │1439 │- │7 │117,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│382 │BIHOR │SÂMBĂTA │LAZĂR CONSTANTIN; LAZĂR │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│48/346; │51546 │982 │- │14 │235,20 │
│ │ │ │LENUŢA │ │ │ │ │347 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│383 │BIHOR │SÂMBĂTA │BUCUR ANDREIA ANDROMEDA; │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50113/ │50113 │975 │- │9 │151,20 │
│ │ │ │CODITA ROXANA │ │ │ │ │348; 349 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│384 │BIHOR │SÂMBĂTA │MICLAUS MARIA │- │678/5 │Arabil │Extravilan│-/678/5 │1165/ │8395 │- │150 │203,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│385 │BIHOR │SÂMBĂTA │MICLAUS MIHAI │- │- │Arabil │Extravilan│51526/720│51526 │3341 │- │162 │219,67 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│386 │BIHOR │SÂMBĂTA │IERINA MARIA MARUSA │- │- │Arabil │Extravilan│-/720/1 │51/ │3723 │- │56 │75,94 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│387 │BIHOR │SÂMBĂTA │POGAN T. IOAN │43 │718 │Arabil │Extravilan│-/- │- │694 │- │95 │128,82 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │718; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│388 │BIHOR │SÂMBĂTA │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│43 │719 │Arabil │Extravilan│-/- │- │4377 │- │38 │51,53 │
│ │ │ │SÂMBĂTA**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│389 │BIHOR │SÂMBĂTA │EAC EURO TRAVEL - S.R.L. │- │- │Arabil │Extravilan│51405/ │51405 │5728 │- │32 │43,39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │718; 719 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│390 │BIHOR │SÂMBĂTA │TARTIU ANA; LUCACIU TART │- │- │Fâneaţă │Extravilan│-/717 │1110/ │615 │- │74 │66,60 │
│ │ │ │ANA; LUCACI IOAN │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MICLAUS FLORICA; LUCACI │ │ │ │ │ │1115/ │ │ │ │ │
│391 │BIHOR │SÂMBĂTA │IOAN; CHERARIU OVIDIU; │- │- │Arabil │Extravilan│-/715 │Sâmbăta │15580 │- │60 │81,36 │
│ │ │ │BERCEA IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│392 │BIHOR │SÂMBĂTA │NEAGA CRISTINA-MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│50875/ │50875 │12728 │- │420 │569,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │828; 829 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│393 │BIHOR │SÂMBĂTA │CUC SILVIU │- │- │Arabil │Extravilan│50545/- │50545 │1457 │- │32 │43,39 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│394 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU FLOARE │75 │1181/1 │Arabil │Extravilan│-/- │- │999 │- │35 │47,46 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│395 │BIHOR │SÂMBĂTA │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│75 │1181 │Arabil │Extravilan│-/- │- │591 │- │591 │801,40 │
│ │ │ │SÂMBĂTA**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│396 │BIHOR │SÂMBĂTA │DEM FLOARE │75 │1016 │Arabil │Extravilan│-/- │- │1729 │- │445 │603,42 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│397 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECI DUMITRU; STRENG EVA│- │- │Arabil │Extravilan│-/1016 │15/ │3302 │- │40 │54,24 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│398 │BIHOR │SÂMBĂTA │LEŞ ZORIŢA │75 │1017 │Arabil │Extravilan│-/- │- │2376 │- │62 │84,07 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│399 │BIHOR │SÂMBĂTA │HOLOVAT MIHAI │75 │1017 │Arabil │Extravilan│-/- │- │2375 │- │12 │16,27 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│400 │BIHOR │SÂMBĂTA │POPA VASILE │75 │1038 │Arabil │Extravilan│-/- │- │3248 │- │84 │113,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│401 │BIHOR │SÂMBĂTA │TURCAŞ ANA │75 │1040 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │2960 │- │153 │137,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│402 │BIHOR │SÂMBĂTA │COHUT VASILE │75 │1042 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │1469 │- │70 │63,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│403 │BIHOR │SÂMBĂTA │MINCIC V. DUMITRU; MINCIC│75 │1042 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │1469 │- │25 │22,50 │
│ │ │ │V. GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ŞORAN GHEORGHE; ŞORAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│404 │BIHOR │SÂMBĂTA │IONEL-PETRU GROZA; MIHUŢ │75 │1043 │Arabil │Extravilan│-/- │- │5632 │- │110 │149,16 │
│ │ │ │VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│405 │BIHOR │SÂMBĂTA │HOLOVAT MIHAI │75 │1044 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │1000 │- │46 │41,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│406 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU IOAN │75 │1114 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │1446 │- │9 │8,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│407 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU GHEORGHE; CMECIU │75 │1045/1 │Arabil │Extravilan│-/- │- │1748 │- │59 │80,00 │
│ │ │ │RAFILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│408 │BIHOR │SÂMBĂTA │HOLOVAT MIHAI │75 │1047/2 │Arabil │Extravilan│-/- │- │2633 │- │61 │82,72 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│409 │BIHOR │SÂMBĂTA │POPA EVA │75 │1047 │Arabil │Extravilan│-/- │- │1894 │- │38 │51,53 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│410 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU ANA │75 │1047 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │1894 │- │38 │34,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│411 │BIHOR │SÂMBĂTA │TATAR VASILE; MOGA EVA; │- │- │Arabil │Extravilan│-/1047 │439/ │5683 │- │30 │40,68 │
│ │ │ │POPA CORNEL-LUCIAN │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│412 │BIHOR │SÂMBĂTA │STRENG DUMITRU │80 │1048 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │526 │- │14 │12,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│413 │BIHOR │SÂMBĂTA │STREANG PETRU │80 │1048 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │947 │- │24 │21,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│414 │BIHOR │SÂMBĂTA │DICZ IOAN; DITIU IOAN │- │- │Arabil │Extravilan│-/1047 │142/ │1662 │- │72 │97,63 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│415 │BIHOR │SÂMBĂTA │MOGA IOAN │- │- │Neproductiv │Extravilan│51522/ │51522 │1870 │- │91 │123,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1050 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│416 │BIHOR │SÂMBĂTA │CARŢIŞ TRAIAN │80 │1051 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │1640 │- │37 │33,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│417 │BIHOR │SÂMBĂTA │OPRIS VIORICA; POPA ANA │- │- │Fâneaţă │Extravilan│50932/ │50932 │3613 │- │74 │66,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1052 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│418 │BIHOR │SÂMBĂTA │MOGA IOAN │- │- │Livadă │Extravilan│51523/ │51523 │2151 │- │58 │80,04 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1053 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│419 │BIHOR │SÂMBĂTA │NEAGA GAVRIL; NEAGA MIHAI│80 │1054/1 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │781 │- │33 │29,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│420 │BIHOR │SÂMBĂTA │NEAGA AUGUSTIN │80 │1054/1 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │781 │- │33 │29,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│421 │BIHOR │SÂMBĂTA │NEAGA VASILE │80 │1054/2 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │583 │- │22 │19,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│422 │BIHOR │SÂMBĂTA │MINCIC V. DUMITRU; MINCIC│80 │1055 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │1726 │- │87 │78,30 │
│ │ │ │V. GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│423 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU PETRU │80 │1055 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │1726 │- │30 │27,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│424 │BIHOR │SÂMBĂTA │POGAN DUMITRU │80 │1055 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │863 │- │26 │23,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│425 │BIHOR │SÂMBĂTA │DIŢ FLOARE │77 │1011/2 │Arabil │Extravilan│-/- │- │1100 │- │17 │23,05 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│426 │BIHOR │SÂMBĂTA │PINTEA ELISABETA │77 │1011/2 │Arabil │Extravilan│-/- │- │991 │- │10 │13,56 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│427 │BIHOR │SÂMBĂTA │PINTEA ELISABETA │77 │1012 │Arabil │Extravilan│-/- │- │960 │- │19 │25,76 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│428 │BIHOR │SÂMBĂTA │DIŢIU FLOAREA │77 │1012 │Arabil │Extravilan│-/- │- │960 │- │32 │43,39 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│429 │BIHOR │SÂMBĂTA │MATICA DAN VASILE │- │- │Arabil │Extravilan│50070/ │50070 │2568 │- │117 │158,65 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1013 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│430 │BIHOR │SÂMBĂTA │POPA EVA; MATICA DAN │- │- │Fâneaţă │Extravilan│50071/ │50071 │7765 │- │118 │106,20 │
│ │ │ │VASILE │ │ │ │ │1014 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│431 │BIHOR │SÂMBĂTA │MINCIC DUMITRU │- │- │Arabil │Extravilan│-/340; │1304/ │2127 │- │64 │86,78 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │341 │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│432 │BIHOR │SÂMBĂTA │MOCE ROZALIA; BODEA │80 │337 │Arabil │Extravilan│-/- │- │1900 │- │24 │32,54 │
│ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│433 │BIHOR │SÂMBĂTA │MOCE ROZALIA; BODEA │80 │345 │Arabil │Extravilan│-/- │- │1727 │- │5 │6,78 │
│ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│434 │BIHOR │SÂMBĂTA │VLAD GHEORGHE │80 │335 │Vie │Extravilan│-/- │- │3409 │- │16 │22,08 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│435 │BIHOR │SÂMBĂTA │VLAD GHEORGHE │80 │334/2 │Arabil │Extravilan│-/- │- │4773 │- │312 │423,07 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│436 │BIHOR │SÂMBĂTA │BALA VASILE │80 │334/1 │Arabil │Extravilan│-/- │- │8182 │- │31 │42,04 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│437 │BIHOR │SÂMBĂTA │MASCAS MARIA │80 │295 │Arabil │Extravilan│-/- │- │2214 │- │307 │416,29 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│438 │BIHOR │SÂMBĂTA │JUNC MARIA │80 │295 │Arabil │Extravilan│-/- │- │3300 │- │343 │465,11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│439 │BIHOR │SÂMBĂTA │BALA VASILE │80 │296 │Arabil │Extravilan│-/- │- │2960 │- │12 │16,27 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│440 │BIHOR │SÂMBĂTA │PAROHIA COPĂCENI │80 │297 │Arabil │Extravilan│-/- │- │8590 │- │12 │16,27 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│441 │BIHOR │SÂMBĂTA │PROPRIETAR │80 │81 │Arabil │Extravilan│-/- │- │124 │- │124 │168,14 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│442 │BIHOR │SÂMBĂTA │MATICA FLOARE │82 │80/1; │Curţi-construcţii│Extravilan│-/- │- │1800 │- │96 │130,18 │
│ │ │ │ │ │80/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│443 │BIHOR │SÂMBĂTA │MATICA GEORGE │- │117; │Curţi-construcţii│Intravilan│-/117 │161/ │1917 │- │44 │739,20 │
│ │ │ │ │ │116 │ │ │ │Copăceni │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │106; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │107; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │108; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│444 │BIHOR │SÂMBĂTA │BALA VASILE │82 │109; │Curţi-construcţii│Intravilan│-/- │- │7705 │- │63 │1.058,40 │
│ │ │ │ │ │110; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │111; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │112; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │113 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│445 │BIHOR │SÂMBĂTA │FOŞTII URBARIALIŞTI │- │- │Păşune │Intravilan│45/- │1/ │6024 │- │46 │772,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Copăceni │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│446 │BIHOR │SÂMBĂTA │FOŞTII URBARIALIŞTI │- │- │Păşune │Extravilan│406; 407/│123/ │13248 │- │381 │342,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │- │Copăceni │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│447 │BIHOR │SÂMBĂTA │MATICA NICOLAE │85 │433 │Arabil │Extravilan│-/- │- │18566 │- │62 │84,07 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │421/4; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │422/4; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│448 │BIHOR │SÂMBĂTA │MATICA AUREL │89 │420/4; │Arabil │Extravilan│-/- │- │5795 │- │446 │604,78 │
│ │ │ │ │ │421/3; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │422/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│449 │BIHOR │SÂMBĂTA │MOCE ROZALIA; BODEA │89 │421/3; │Arabil │Extravilan│-/- │- │1800 │- │44 │59,66 │
│ │ │ │VASILE │ │422/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│450 │BIHOR │SÂMBĂTA │MICULA P. CRĂCIUN │89 │423 │Arabil │Extravilan│-/- │- │1489 │- │29 │39,32 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│451 │BIHOR │SÂMBĂTA │TURCUS VALENTINA CORINA │89 │421/3; │Arabil │Extravilan│-/- │- │600 │- │84 │113,90 │
│ │ │ │ │ │422/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│452 │BIHOR │SÂMBĂTA │MICULA P. CRĂCIUN │89 │423 │Arabil │Extravilan│-/- │- │1489 │- │80 │108,48 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│453 │BIHOR │SÂMBĂTA │TURCUS VALENTINA CORINA │89 │421/3; │Arabil │Extravilan│-/- │- │1000 │- │113 │153,23 │
│ │ │ │ │ │422/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│454 │BIHOR │SÂMBĂTA │CARTIS GHEORGHE │89 │421/3; │Arabil │Extravilan│-/- │- │2158 │- │57 │77,29 │
│ │ │ │ │ │422/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│455 │BIHOR │SÂMBĂTA │MATICA IOAN; MATICA │89 │422/3; │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │1845 │- │16 │14,40 │
│ │ │ │VASILE │ │423 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│456 │BIHOR │SÂMBĂTA │MATICA IOAN; MATICA │89 │421/3 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │1030 │- │143 │128,70 │
│ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│457 │BIHOR │SÂMBĂTA │CARŢIŞ ANA │79 │366 │Arabil │Extravilan│-/- │ │5125 │- │31 │42,04 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│458 │BIHOR │SÂMBĂTA │MATICA AUREL │79 │365 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │3363 │- │32 │28,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│459 │BIHOR │SÂMBĂTA │MOCE ROZALIA; BODEA │79 │364 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │2036 │- │21 │18,90 │
│ │ │ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│460 │BIHOR │SÂMBĂTA │BODEA TEODOR │79 │364 │Arabil │Extravilan│-/- │- │2036 │- │23 │31,19 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BOGYE ANNA; BOGYE TYODOR;│ │ │ │ │ │84/ │ │ │ │ │
│461 │BIHOR │SÂMBĂTA │MATICA GHEORGHE; MATICA │- │- │Arabil │Extravilan│-/364 │Copăceni │6341 │- │19 │25,76 │
│ │ │ │TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │BODE ANA; BODE TEODOR; │ │ │ │ │ │84/ │ │ │ │ │
│462 │BIHOR │SÂMBĂTA │MATICA GHEORGHE; MATICA │- │- │Arabil │Extravilan│-/363 │Copăceni │3129 │- │28 │37,97 │
│ │ │ │TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MINCIC ANA; MINCIC ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│463 │BIHOR │SÂMBĂTA │MINCIC AUREL; MINCIC │79 │362 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │6082 │- │59 │53,10 │
│ │ │ │VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│464 │BIHOR │SÂMBĂTA │PAROHIA COPĂCENI │79 │361 │Arabil │Extravilan│-/- │- │3655 │- │324 │439,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│465 │BIHOR │SÂMBĂTA │PAROHIA COPĂCENI │79 │360 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │16748 │- │31 │27,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│466 │BIHOR │SÂMBĂTA │TĂTAR FLOARE │76 │951 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │4318 │- │61 │54,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│467 │BIHOR │SÂMBĂTA │TĂTAR EVA │76 │951 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │4318 │- │129 │116,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│468 │BIHOR │SÂMBĂTA │ONIŢA GHEORGHE │76 │950 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │2224 │- │543 │488,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│469 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU FLOARE; CMECIU │- │- │Livadă │Extravilan│-/950 │861/ │2225 │- │40 │55,20 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│470 │BIHOR │SÂMBĂTA │CMECIU GHEORGHE; CMECIU │76 │948; │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │2099 │- │42 │37,80 │
│ │ │ │RAFILA │ │949 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│471 │BIHOR │SÂMBĂTA │TONCA ANA; MEREUŢĂ EVA │76 │948; │Arabil │Extravilan│-/- │- │2099 │- │36 │48,82 │
│ │ │ │ │ │949 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│472 │BIHOR │SÂMBĂTA │MINCIC EVA │76 │882 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │6841 │- │531 │477,90 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│473 │BIHOR │SÂMBĂTA │PETRUŢ ŞTEFAN │76 │880 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │4511 │- │480 │432,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│474 │BIHOR │SÂMBĂTA │REDAI MIHAI │76 │837 │Arabil │Extravilan│-/- │- │2122 │- │309 │419,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│475 │BIHOR │SÂMBĂTA │POGAN ANA │76 │837; │Arabil │Extravilan│-/- │- │4382 │- │199 │269,84 │
│ │ │ │ │ │838 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│476 │BIHOR │SÂMBĂTA │POPA FLOARE; CMECIU ANA │76 │840 │Arabil │Extravilan│-/- │- │2395 │- │22 │29,83 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│477 │BIHOR │SÂMBĂTA │LUCACI DUMITRU │76 │836 │Arabil │Extravilan│-/- │- │615 │- │46 │62,38 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│478 │BIHOR │SÂMBĂTA │LUCACI DUMITRU │76 │835 │Arabil │Extravilan│-/- │- │3759 │- │107 │145,09 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│479 │BIHOR │SÂMBĂTA │PETRUŢ I VASILE │76 │835 │Neproductiv │Extravilan│-/- │- │858 │- │80 │108,48 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MINCIC ANA; MINCIC ANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│480 │BIHOR │SÂMBĂTA │MINCIC AUREL; MINCIC │76 │834 │Arabil │Extravilan│-/- │- │4812 │- │65 │88,14 │
│ │ │ │VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│481 │BIHOR │SÂMBĂTA │NEAGA ANA; LUCACI I. │76 │832 │Arabil │Extravilan│-/- │- │5650 │- │51 │69,16 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│482 │BIHOR │SÂMBĂTA │TURCUŞ ANA │76 │844 │Arabil │Extravilan│-/- │- │2750 │- │72 │97,63 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│483 │BIHOR │SÂMBĂTA │MOGA GHEORGHE │76 │844/1 │Arabil │Extravilan│-/- │- │3374 │- │31 │42,04 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│484 │BIHOR │SÂMBĂTA │LUCACIU DUMITRU │76 │844/1 │Arabil │Extravilan│-/- │- │3374 │- │61 │82,72 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│485 │BIHOR │SÂMBĂTA │BELDEA FLORIN DANIEL; │- │- │Arabil │Extravilan│50091/- │50091 │4000 │- │174 │235,94 │
│ │ │ │BELDEA CRISTINA BARBARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│486 │BIHOR │SÂMBĂTA │RITTER LAJOS │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│-/447/5 │168/ │360 │- │6 │100,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sâmbăta │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │REDAI PETRU; POPA EVA; │ │ │ │ │ │1309/ │ │ │ │ │
│487 │BIHOR │SÂMBĂTA │JURCA NICOLAE; TART │- │- │Arabil │Extravilan│-/675/2 │Sâmbăta │3021 │- │29 │39,32 │
│ │ │ │VALERIU AUGUSTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│488 │BIHOR │HOLOD │BISERICA GRECO-CATOLICĂ │- │- │Neproductiv │Extravilan│50984/- │50984 │15578 │- │32 │28,80 │
│ │ │ │DIN VINTERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│489 │BIHOR │HOLOD │BAN FLORIAN; BAN VIORICA │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50173/- │50173 │1038 │- │72 │864,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│490 │BIHOR │HOLOD │BAN FLORIAN; BAN VIORICA │- │- │Fâneaţă │Intravilan│50172/- │50172 │661 │- │117 │1.404,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│491 │BIHOR │HOLOD │FAUR SAMICA │- │- │Arabil │Extravilan│-/1393/2 │942/ │2169 │- │123 │166,79 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vintere │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│492 │BIHOR │HOLOD │PELE TANASE; PELE MARIANA│- │- │Arabil │Extravilan│-/1411 │543/ │2032 │- │161 │218,32 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vintere │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│493 │BIHOR │HOLOD │PELE TANASE; PELE MARIANA│- │- │Arabil │Extravilan│-/1412 │543/ │2892 │- │90 │122,04 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vintere │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│494 │BIHOR │HOLOD │BIRĂU MIHAI │82 │1413 │Arabil │Extravilan│-/- │- │2700 │- │206 │279,34 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│495 │BIHOR │HOLOD │MIHUT GHEORGHE; LUCUTA │- │- │Arabil │Extravilan│-/1417 │1216/ │5546 │- │200 │271,20 │
│ │ │ │RAFILA │ │ │ │ │ │Vintere │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │HIRTZE KATALIN; BIRO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│496 │BIHOR │HOLOD │MIHALY; BIRO JANOS; BIRO │- │- │Păşune │Extravilan│-/1434 │374/ │529 │- │10 │9,00 │
│ │ │ │ANNA; BIRO TIVADAR; BIRO │ │ │ │ │ │Vintere │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│497 │BIHOR │HOLOD │BIRO PETRU │82 │1432/1 │Arabil │Extravilan│-/- │- │3200 │- │243 │329,51 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│498 │BIHOR │HOLOD │CIOCA IOAN; CIOCA MARIA │81 │1731 │Arabil │Extravilan│-/- │- │1500 │- │28 │37,97 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│499 │BIHOR │HOLOD │PROPRIETAR │81 │1738; │Arabil │Extravilan│-/- │- │134 │- │134 │181,70 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │1739 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│500 │BIHOR │HOLOD │MATICA P. DUMITRU │81 │1766 │Arabil │Extravilan│-/- │- │1593 │- │9 │12,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│501 │BIHOR │HOLOD │NEŢ MIHAI │81 │1774/1 │Arabil │Extravilan│-/- │- │1987 │- │39 │52,88 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │51358/ │ │ │ │ │ │
│502 │BIHOR │HOLOD │FOFIU MARIA │- │- │Arabil │Extravilan│1773/2; │51358 │2040 │- │36 │48,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1774/2 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│503 │BIHOR │HOLOD │MIHOC FLOARE; POPA │81 │1775 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │2000 │- │37 │33,30 │
│ │ │ │RAFILA; CIOCA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │UNITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│504 │BIHOR │HOLOD │ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ│81 │1775 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │- │672 │- │15 │13,50 │
│ │ │ │HOLOD**) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│505 │BIHOR │HOLOD │SUPERAR EVA │81 │1776 │Fâneaţă │Extravilan│-/- │ │5800 │- │260 │234,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│506 │BIHOR │HOLOD │PROPRIETAR │81 │1778 │Curţi-construcţii│Intravilan│-/- │- │13 │- │13 │156,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PROPRIETAR │ │1723; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│507 │BIHOR │RĂBĂGANI │NEIDENTIFICAT*) │106 │1724; │Arabil │Extravilan│-/- │- │117 │- │117 │168,48 │
│ │ │ │ │ │1725 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PROPRIETAR │ │1476; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│508 │BIHOR │RĂBĂGANI │NEIDENTIFICAT*) │106 │1478; │Arabil │Extravilan│-/- │- │122 │- │122 │175,68 │
│ │ │ │ │ │1479 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│509 │BIHOR │RĂBĂGANI │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*│106 │1716 │Arabil │Extravilan│-/- │- │37 │- │37 │53,28 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│510 │BIHOR │RĂBĂGANI │PROPRIETAR │106 │1521/1 │Arabil │Intravilan│-/- │- │168 │- │168 │2.822,40 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│511 │BIHOR │RĂBĂGANI │JUNC NICUSOR VIOREL │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│23/- │1155 │4660 │- │22 │369,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│512 │BIHOR │RĂBĂGANI │LEŞ BOGDAN; LEŞ ADRIANA; │- │- │Curţi-construcţii│Intravilan│50380/- │50380 │5640 │- │40 │672,00 │
│ │ │ │LEŞ MIRCEA; POPA MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│513 │BIHOR │RĂBĂGANI │ASOCIAŢIA URBARIALĂ │- │- │Pădure │Extravilan│50429/- │50429 │113140 │- │245 │361,62 │
│ │ │ │SĂUCANI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │50572/ │ │ │ │ │ │
│514 │BIHOR │RĂBĂGANI │TONCA SORIN-DANIEL │- │- │Arabil │Intravilan│1612; │50572 │5715 │- │375 │6.300,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │1582/2 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│515 │BIHOR │RĂBĂGANI │PROPRIETAR │68 │1612 │Arabil │Intravilan│-/- │- │170 │- │170 │2.856,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│516 │BIHOR │RĂBĂGANI │S.C. TRONIC FOREST - │- │- │Arabil │Intravilan│50132/- │50132 │7741 │- │41 │688,80 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│517 │BIHOR │RĂBĂGANI │PROPRIETAR │68 │1612 │Arabil │Extravilan│-/- │- │575 │- │575 │828,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│518 │BIHOR │RĂBĂGANI │COMUNA RĂBĂGANI │67 │318; │Păşune │Extravilan│-/- │- │803 │- │803 │761,24 │
│ │ │ │ │ │320 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│519 │BIHOR │RĂBĂGANI