Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 316 din 10 martie 2021  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 316 din 10 martie 2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 268 din 17 martie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (7) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Ministerul Energiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul energetic şi al resurselor energetice, în domeniile producţiei, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, inclusiv a energiei din surse regenerabile/verzi, hidrogen sau alte surse alternative/neconvenţionale de energie, în domeniul exploatării, procesării, transportului, distribuţiei şi valorificării resurselor minerale energetice/hidrocarburi, on-shore sau off-shore, cărbune, uraniu, petrol şi gaze naturale şi derivate ale acestora, în domeniul nuclear civil al gestionării deşeurilor radioactive şi al managementului apei grele, în domeniul întreţinerii şi verificărilor tehnice periodice ale echipamentelor energetice, în domeniul eficienţei energetice şi al pactului ecologic „Green Deal“, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.
    (2) Ministerul Energiei este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică.
    (3) Ministerul Energiei, denumit în continuare ministerul, utilizează, cu respectarea art. 14 alin. (2), ca sediu principal imobilul din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, şi sedii secundare.

    ART. 2
    (1) Ministerul Energiei îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile producţiei, transportului, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, inclusiv a energiei din surse regenerabile/verzi, hidrogen sau alte surse alternative/neconvenţionale de energie; exploatării, procesării, transportului, distribuţiei şi valorificării resurselor minerale energetice/hidrocarburi, on-shore sau off-shore, cărbune, uraniu, petrol şi gaze naturale, şi derivate ale acestora; nuclear civil al gestionării deşeurilor radioactive şi al managementului apei grele; întreţinerii şi verificărilor tehnice periodice ale echipamentelor energetice; domeniul eficienţei energetice, infrastructurii calităţii şi supravegherii pieţei, precum şi elaborării strategiilor, politicilor publice şi a programelor în domeniile coordonate;
    b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional în domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1), necesar pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de responsabilitate şi din celelalte domenii conexe: recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, administrarea, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa şi monitorizarea îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare;
    c) de control şi monitorizare a domeniului de competenţă, exercitată asupra persoanelor fizice sau juridice sau autorităţilor publice care intră în sfera de reglementare a domeniului de specializare, în limitele competenţei legale, şi prin care se realizează activităţi de control operativ la entităţile aflate în subordinea sa, precum şi la operatorii economici aflaţi sub autoritate, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
    d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, pentru domeniile sale de responsabilitate;
    e) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern, inclusiv în privinţa afacerilor europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate;
    f) de administrare a proprietăţii statului, prin care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului, precum şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;
    g) de autoritate de stat:
    1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniile sale de activitate, precum şi al funcţionării entităţilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
    2. prin care se asigură respectarea exigenţelor privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale;

    h) de coordonare, la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, a activităţilor privind relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, în domeniile aflate în responsabilitatea sa;
    i) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană, în domeniile aflate în responsabilitatea sa.

    (2) Ministerul Energiei este desemnat să exercite calitatea de:
    a) autoritate competentă în domeniul soluţionării alternative a litigiilor, prin art. 3 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, cu modificările ulterioare;
    b) autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.938/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranţei furnizării de gaze şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 potrivit art. 102 lit. l) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE;
    d) autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime de ţiţei şi produse petroliere, potrivit art. 2 lit. ac) din Legea nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere;
    e) autoritate competentă care asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate;
    f) autoritate competentă, desemnată la nivel naţional, responsabilă cu facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor de importanţă naţională, precum şi a celor de interes comun privind reţeaua de transport gaze naturale, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale;
    g) autoritate competentă la nivel naţional responsabilă de facilitarea şi coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectele de importanţă naţională, precum şi pentru proiectele de interes comun privind reţeaua electrică de transport, conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 120/2019 privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor şi implementarea proiectelor de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport.

    (3) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Energiei sunt următoarele:
    a) coerenţă, stabilitate şi predictibilitate în domeniile sale de responsabilitate;
    b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;
    c) întărirea autorităţii instituţiei;
    d) perfecţionarea managementului fondurilor publice;
    e) transparenţa activităţii în toate domeniile sale de activitate;
    f) colaborarea cu partenerii sociali;
    g) asigurarea unui climat concurenţial în domeniile coordonate.


    ART. 3
    În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Energiei exercită, în domeniile sale de activitate, următoarele atribuţii generale:
    1. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora în domeniile coordonate şi avizează proiectele de acte normative ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu impact în domeniile din responsabilitatea sa;
    2. fundamentează, elaborează şi propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcţionării sale şi urmăreşte execuţia bugetului, proiectarea şi realizarea investiţiilor pentru activităţile din domeniile de activitate;
    3. asigură administrarea proprietăţii statului în domeniile coordonate;
    4. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile sale de activitate;
    5. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniile coordonate;
    6. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniile coordonate;
    7. încheie tratate internaţionale sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
    8. încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    9. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale conform atribuţiilor pe domeniile de activitate, asigură reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile sale de activitate;
    10. sprijină activitatea asociaţiilor profesionale, patronale şi sindicale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ existent;
    11. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului;
    12. elaborează, actualizează şi implementează permanent sistemul informatic în domeniile coordonate;
    13. asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
    14. gestionează resursele financiare în domeniile coordonate şi controlează modul de utilizare a acestora;
    15. asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea cerinţelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, în domeniile de competenţă, prin activităţi specifice;
    16. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniile de competenţă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;
    17. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;
    18. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniile coordonate;
    19. asigură implementarea obligaţiilor derivând din implementarea Strategiei naţionale anticorupţie;
    20. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în termenii şi condiţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    21. eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    22. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor în domeniile sale de responsabilitate;
    23. iniţiază, propune, implementează, coordonează şi monitorizează acţiuni în domeniul reducerii barierelor administrative în domeniul său de activitate;
    24. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia în domeniile coordonate şi urmăreşte implementarea concluziilor derivate din acestea;
    25. administrează participaţiile statului, împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a operatorilor şi pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare, în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea sa de instituţie publică implicată în privatizare şi din calitatea de acţionar al statului la operatorii economici aflaţi sub autoritatea acestuia;
    26. desfăşoară activităţile de privatizare şi postprivatizare în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;
    27. asigură pregătirea societăţilor pentru privatizare, stabileşte metodele de privatizare şi realizează privatizarea, prin oricare din metodele permise de legislaţia în materia privatizării, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare;
    28. monitorizează, potrivit legii, aplicarea măsurilor pe perioada de administrare specială şi supraveghere financiară a operatorilor economici cu capital de stat şi a filialelor acestora;
    29. asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi finanţarea cheltuielilor aferente acestei activităţi din bugetul activităţii de privatizare;
    30. preia active sau active funcţionale, inclusiv prin procedura de dare în plată, în scopul valorificării acestora, cu respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Valorificarea activelor se poate realiza prin, dar fără a se limita la vânzare, închiriere, majorarea capitalului social al unor societăţi. În cazul în care activele sunt preluate prin procedura de dare în plată în scopul stingerii unor creanţe bugetare, acestea pot fi date în administrarea unor instituţii publice, prin hotărâre a Guvernului;
    31. derulează activităţile de atragere de investiţii la operatorii economici aflaţi sub autoritatea sa;
    32. înfiinţează societăţi cu capital de stat, în România şi în străinătate, şi asigură cheltuielile legate de această operaţiune din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată, aprobată prin Legea nr. 39/2016.


    ART. 4
    În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Energiei exercită, în principal, următoarele atribuţii specifice:
    1. elaborează în domeniile coordonate strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă;
    2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, precum şi a informaţiilor şi datelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare;
    3. urmăreşte realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul naţional de gestiune a deşeurilor;
    4. evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a legislaţiei Uniunii Europene;
    5. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniul de competenţă, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructură critică naţionale şi europene din domeniile coordonate;
    6. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind protecţia infrastructurii critice din domeniile coordonate; participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurilor critice naţionale şi europene, precum şi în orice alt domeniu în baza deciziilor adoptate în condiţiile legii, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniile de activitate, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;
    8. negociază direct sau participă la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic din domeniile de competenţă stabilite la art. 2 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
    9. asigură protecţia informaţiilor clasificate, în domeniul de competenţă, prin activităţi specifice, în temeiul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
    10. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi;
    11. iniţiază proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă stabilite la art. 2 alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020;
    12. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate în domeniile coordonate, în limitele mandatului acordat de Guvern;
    13. asigură punerea în aplicare a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;
    14. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale ori internaţionale de interes pentru România;
    15. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile şi convenţiile internaţionale bilaterale şi multilaterale în domeniul de competenţă la care România este parte;
    16. colaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice, la elaborarea şi implementarea politicilor şi programelor de cercetare, inovare şi transfer de tehnologie în domeniile de activitate;
    17. acordă asistenţa de specialitate firmelor româneşti şi străine în domeniile sale de competenţă;
    18. promovează scheme de ajutor de stat în domeniile energetic şi al resurselor energetice, precum şi orice alte scheme de ajutor de stat în domeniile de competenţă;
    19. aplică schema de ajutor de stat privind exceptarea parţială a industriei energo-intensive de la contribuţia promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie;
    20. elaborează în domeniul resurselor minerale energetice strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului minier şi atragerea investitorilor, potrivit dispoziţiilor art. 56 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    21. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană şi alţi finanţatori, din domeniul resurselor minerale energetice, în domeniul de competenţă propriu;
    22. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniul resurselor minerale energetice;
    23. îndeplineşte atribuţii de minister de resort în conformitate cu Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    24. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul resurselor minerale energetice;
    25. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului resurselor minerale energetice;
    26. în domeniul protecţiei consumatorilor îndeplineşte rolul, funcţiile şi atribuţiile în calitate de autoritate competentă şi punct unic de contact cu Comisia Europeană, decurgând din atribuţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2015, cu modificările ulterioare;
    27. elaborează strategia energetică naţională, politica energetică şi asigură ducerea la îndeplinire a acesteia, potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    28. elaborează, în domeniul de competenţă, acte normative sau administrative în domeniul ajutorului de stat sau de minimis, potrivit art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    29. elaborează studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi la ajustarea structurală a industriilor energetică şi extractivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    30. emite actul de autorizare în privinţa lucrărilor offshore conform prevederilor Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările ulterioare;
    31. promovează şi facilitează cooperarea dintre operatorii de transport şi de sistem la nivel regional, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piaţă internă competitivă a gazelor naturale care se bazează pe principiile de transparenţă, concurenţă, nediscriminare, solidaritate şi securitate, în vederea asigurării consumului de gaze naturale pentru consumatorii finali în condiţii de continuitate şi siguranţă; această cooperare acoperă zonele geografice definite în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, precum şi alte zone geografice;
    32. gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementarea, monitorizarea şi punerea în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţi, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 183/2017;
    33. stabileşte şi asigură aplicarea măsurilor de management al situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă în domeniile energetic şi resurselor energetice, precum şi de identificare, desemnare şi protecţie a obiectivelor de infrastructuri critice naţionale şi europene din domeniile energetic şi resurselor energetice, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.491/2004, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    34. coordonează activitatea de producere a energiei electrice şi de dezvoltare de proiecte pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea ministerului, potrivit prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    35. urmăreşte situaţia stocurilor de siguranţă ale Sistemului electroenergetic naţional privind resursele primare de energie, potrivit prevederilor art. 6 lit. o) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    36. informează autoritatea competentă de mediu privind aplicarea de către operatorii economici din sectorul energetic a Directivei 2.010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) transpusă prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare;
    37. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniile energetic şi al resurselor energetice, cu privire la aplicarea prevederilor legale potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    38. exercită calitatea de autoritate concedentă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepţia activelor reţelei electrice de transport şi a terenurilor pe care aceasta este amplasată, potrivit prevederilor art. 6 lit. h) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    39. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor din domeniul resurselor energetice, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 47 lit. j) teza finală din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    40. asigură punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009;
    41. asigură punerea în aplicare a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, respectiv derularea contractelor de prestare de servicii pentru eşantionarea benzinei şi motorinei, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018;
    42. centralizează, prelucrează şi transmite către Comisia Europeană informaţiile şi datele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.964/95 al Consiliului din 20 decembrie 1995 de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului din 22 aprilie 1999 privind o procedură comunitară şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei din 26 iulie 1999 de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere, cu modificările ulterioare;
    43. stabileşte şi ajustează preţul pentru serviciile de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi preţul dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului - S.A. (CNU), cu avizul Ministerului Finanţelor, după avizarea de către Consiliul Concurenţei a fişei de fundamentare a preţurilor;
    44. gestionează şi derulează mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, în implementarea Planului naţional de investiţii, precum şi în monitorizarea şi punerea în aplicare a acestuia, în baza art. 10c din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    45. din perspectiva domeniului afacerilor europene: asigură participarea, elaborează şi fundamentează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi asigură îndeplinirea, în domeniul de competenţă, a obligaţiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte transpunerea şi/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea şi monitorizarea aplicării acestora;
    46. din perspectiva dreptului tratatelor: încheie tratate internaţionale la nivel departamental sau iniţiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau organizaţii internaţionale, pe de altă parte, şi încheie documente de cooperare internaţională care nu sunt guvernate de dreptul internaţional cu autorităţi având competenţe echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau state terţe, respectiv organizaţii internaţionale, în domeniile de responsabilitate;
    47. asigură administrarea proprietăţii publice din domeniul energetic, în baza art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020;
    48. fundamentează, elaborează şi propune proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare, potrivit Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;
    49. gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare conform art. 51 din Legea nr. 137/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    50. gestionează contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, implementează, monitorizează şi pune în aplicare investiţiile din Planul naţional de investiţii, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 183/2017;
    51. monitorizează, împreună cu Consiliul Concurenţei, nivelul de acordare a ajutoarelor de stat din domeniul resurselor minerale energetice în conformitate cu deciziile Comisiei Europene;
    52. elaborează politica de eficienţă energetică în sectorul de producţie a energiei electrice, în vederea creşterii eficienţei în utilizarea combustibililor şi energiei, potrivit art. 4 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    53. îndeplineşte atribuţiile de organism intermediar pentru energie, conform acordului de delegare încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de management;
    54. transpune, implementează, monitorizează aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniile coordonate şi asigură desfăşurarea activităţilor de către partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniile energetic şi al resurselor energetice;
    55. asigură participarea şi elaborează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare;
    56. asigură întâlniri periodice cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi cu operatori economici din domeniile energetic şi al resurselor energetice, cu privire la aplicarea prevederilor legale potrivit Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    57. asigură promovarea resurselor regenerabile de energie, potrivit art. 13 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    58. iniţiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului;
    59. asigură implementarea şi managementul programelor de refacere ecologică;
    60. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor şi refacerea mediului.


    ART. 5
    În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Energiei colaborează, în condiţiile legii, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu alte organisme şi instituţii publice.

    ART. 6
    (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Energiei este autorizat:
    a) să dea unităţilor aflate în subordine sau sub autoritate, ca urmare a controlului, dispoziţii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;
    b) să ia măsuri pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în competenţa sa;
    c) să încheie protocoale de schimb de informaţii şi documente, precum şi de colaborare cu ministere, instituţii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competenţelor atribuite;
    d) să emită şi să revoce, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, acte administrative prin care li se permite solicitanţilor organizarea şi/sau desfăşurarea unei anumite activităţi, în temeiul Legii nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, respectiv prin unităţi aflate în subordine în temeiul art. 5 din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) să iniţieze şi să supună aprobării Guvernului bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi în subordinea sau sub autoritatea sa;
    f) să stabilească orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.

    (2) Pentru operatorii economici aflaţi sub autoritatea sa, Ministerul Energiei exercită, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, atribuţiile de instituţie publică implicată şi, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare, competenţele de autoritate publică tutelară.

    ART. 7
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Energiei poate solicita pe bază de protocol de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor, cu păstrarea confidenţialităţii acestora.

    ART. 8
    (1) Structura organizatorică a Ministerului Energiei este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului energiei, cu respectarea structurii organizatorice şi dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul acesteia, se pot organiza direcţii, servicii, birouri şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
    (2) Personalul Ministerului Energiei este compus din demnitari, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi funcţii publice specifice, precum şi din personal contractual.
    (3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Energiei este de 337 posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
    (4) Pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile Ministerul Energiei poate înfiinţa ca echipe de proiect unităţi de implementare sau de management al proiectelor şi cu personal angajat în afara organigramei potrivit prevederilor art. 16 alin. (10) din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Numărul de persoane, organizarea şi funcţionarea echipelor de proiect prevăzute la alin. (4), precum şi salarizarea personalului aferent se realizează prin ordin al ministrului energiei.
    (6) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor aflate în subordinea Ministerului Energiei, finanţate de la bugetul de stat prin bugetul ministerului, se aprobă prin ordin al ministrului energiei.
    (7) Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Energiei sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului energiei.

    ART. 9
    (1) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile structurilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului energiei.
    (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ministerului se stabilesc prin fişa postului.
    (3) Statul de funcţii, structura posturilor pe compartimente pentru aparatul propriu al ministerului, precum şi încadrarea personalului se aprobă prin ordin al ministrului energiei.

    ART. 10
    (1) Conducerea Ministerului Energiei se asigură de către ministrul energiei.
    (2) Ministrul energiei reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine.
    (3) În faţa autorităţilor jurisdicţionale Ministerul Energiei este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului energiei.
    (4) Ministrul energiei este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Pe lângă ministrul energiei funcţionează Colegiul ministerului. Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului energiei.
    (6) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul energiei emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
    (7) Prin ordin al ministrului energiei pot fi delegate atribuţii, în temeiul art. 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) În cazul în care ministrului energiei nu îşi poate exercita atribuţiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor.

    ART. 11
    (1) Ministrul energiei este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.
    (2) Secretarul general al Ministerului Energiei are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Energiei ori încredinţate de ministrul energiei.
    (3) Secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile stabilite de ministrul energiei.

    ART. 12
    (1) Unităţile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Energiei, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Ministerul Energiei exercită calitatea de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi a altor societăţi din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei electrice şi termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, ţiţei şi gaze naturale, pentru unităţile prevăzute în anexa nr. 2, pct. II.

    ART. 13
    Ministerul Energiei are în dotare un parc auto. Numărul de mijloace de transport pentru activităţi specifice şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 14
    (1) Ministerul Energiei poate închiria spaţii pentru necesităţi proprii, din domeniul public sau privat al statului, în condiţiile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, ori potrivit dreptului comun dacă nu sunt propuse spre închiriere bunuri proprietate publică sau privată a statului.
    (2) La data dobândirii folosinţei asupra unui alt imobil cu destinaţie sediu principal, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Energiei eliberează spaţiile utilizate din Calea Victoriei nr. 152.

    ART. 15
    Patrimoniul Ministerului Energiei se constituie prin preluarea unei părţi a patrimoniului Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, pe baza protocoalelor de predare-preluare ce se vor încheia în condiţiile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020.

    ART. 16
    Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor şi a procedurii aplicabile fiecărei categorii de personal, în minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 18
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 31 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 10 martie 2021.
    Nr. 316.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    UNITĂŢILE
    aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Energiei

┌──────────────────────────────────────┐
│I. Unităţi care funcţionează în │
│subordinea Ministerului Energiei │
├──────────────────────────────────────┤
│a) cu finanţare de la bugetul de stat:│
├───┬──────────────────────────────────┤
│ │Centrul Naţional de Management al │
│ │Apei Grele (CNMAG) - 80 de posturi│
├───┴──────────────────────────────────┤
│b) cu finanţare din venituri proprii │
│şi subvenţii de la bugetul de stat: │
├───┬──────────────────────────────────┤
│ │Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri│
│ │Radioactive - 54 de posturi │
├───┴──────────────────────────────────┤
│II. Unităţi care funcţionează sub │
│autoritatea Ministerului Energiei │
├───┬──────────────────────────────────┤
│1. │SOCIETATEA OMV PETROM - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2. │SOCIETATEA OIL TERMINAL - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│3. │SOCIETATEA CONPET - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│4. │Societatea ROMPETROL RAFINARE - │
│ │S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE │
│5. │NATURALE „ROMGAZ“ - S.A., cu │
│ │filiala sa │
├───┼──────────────────────────────────┤
│6. │SOCIETATEA ENGIE ROMÂNIA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│7. │SOCIETATEA E.ON ENERGIE ROMÂNIA - │
│ │S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│8. │Societatea DELGAZ GRID - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI│
│9. │ELECTRICE ŞI TERMICE │
│ │„TERMOELECTRICA“ - S.A., în │
│ │faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│10.│SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP - │
│ │S.A. şi filiala sa │
├───┼──────────────────────────────────┤
│11.│SOCIETATEA ELECTROCENTRALE │
│ │BUCUREŞTI - S.A., în insolvenţă │
├───┼──────────────────────────────────┤
│12.│SOCIETATEA ELECTROCENTRALE │
│ │CONSTANŢA - S.A., în insolvenţă │
├───┼──────────────────────────────────┤
│13.│SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC │
│ │HUNEDOARA - S.A., în insolvenţă │
├───┼──────────────────────────────────┤
│14.│SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC │
│ │OLTENIA - S.A., cu filialele sale │
├───┼──────────────────────────────────┤
│15.│SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA │
│ │MIDIA - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI│
│16.│ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE │
│ │„HIDROELECTRICA“ - S.A., cu │
│ │filiala sa │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA NAŢIONALĂ │
│17.│„NUCLEARELECTRICA“ - S.A., cu │
│ │filiala sa │
├───┼──────────────────────────────────┤
│18.│SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA - │
│ │S.A. BUCUREŞTI, cu filialele sale │
├───┼──────────────────────────────────┤
│19.│SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A │
│ │PARTICIPAŢIILOR ÎN ENERGIE - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU │
│20.│CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR│
│ │DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB │
│ │PRESIUNE „CNCIR“ - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│21.│SOCIETATEA RADIOACTIV MINERAL │
│ │MĂGURELE - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│22.│SOCIETATEA EUROTEST - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│23.│SOCIETATEA SIMTEX - S.A., în │
│ │insolvenţă │
├───┼──────────────────────────────────┤
│24.│COMPANIA NAŢIONALĂ A HUILEI - │
│ │S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│25.│COMPANIA NAŢIONALĂ A URANIULUI - │
│ │S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA INSTITUTUL DE CERCETARE│
│26.│ŞTIINŢIFICĂ, INGINERIE TEHNOLOGICĂ│
│ │ŞI PROIECTARE MINE PE LIGNIT - │
│ │S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA NAŢIONALĂ A CĂRBUNELUI │
│27.│- S.A., în faliment, cu filialele │
│ │sale, în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │SOCIETATEA COMERCIALĂ PENTRU │
│28.│ÎNCHIDEREA-CONSERVAREA MINELOR - │
│ │S.A., în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│29.│SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎNCHIDERI │
│ │MINE VALEA JIULUI - S.A. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│30.│REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI │
│ │NUCLEARE - RA, în faliment │
├───┼──────────────────────────────────┤
│31.│REGIA AUTONOMĂ TEHNOLOGII PENTRU │
│ │ENERGIA NUCLEARĂ - RATEN │
├───┼──────────────────────────────────┤
│32.│SOCIETATEA PETROTRANS - S.A., în │
│ │faliment │
└───┴──────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    Mijloacele de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice

┌────┬───────────┬────────────┬────────┐
│ │ │Tipul │Numărul │
│Nr. │Unitatea │mijlocului │maxim │
│crt.│ │de transport│aprobat │
│ │ │ │(bucăţi)│
├────┼───────────┼────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │Aparatul │ │ │
│ │propriu*) │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │Pentru │ │ │
│ │transport │ │ │
│ │marfă şi │Autovehicule│26 │
│ │persoane │ │ │
│ │(delegaţii)│ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────┘

    *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016