Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 306 din 10 martie 2021  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 306 din 10 martie 2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pod peste râul Dâmboviţa pe DN 73 km 78 + 519"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 255 din 15 martie 2021
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 143/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pod peste râul Dâmboviţa pe DN 73 km 78 + 519“, judeţul Argeş,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod peste râul Dâmboviţa pe DN 73 km 78+519“, prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod peste râul Dâmboviţa pe DN 73 km 78 + 519“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Dâmbovicioara, judeţul Argeş, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Dâmbovicioara, judeţul Argeş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod peste râul Dâmboviţa pe DN 73 km 78 + 519“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Dâmbovicioara, judeţul Argeş, sunt în cuantum de 66,4 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în condiţiile legii, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 10 martie 2021.
    Nr. 306.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii care constituie coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod peste râul Dâmboviţa pe DN 73 km 78 + 519“,
    aflate pe raza localităţii Dâmbovicioara, judeţul Argeş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────┬───────────────┬─────┬───────┬─────────┬──────────┬─────────┬───┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │Valoarea de│
│ │ │ │prenumele │ │ │Categoria│Extravilan│cadastral│ │Suprafaţa│de │de │despăgubire│
│Nr. │Judeţul│UAT │proprietarului/│Tarla│Parcelă│de │/ │/ Nr. │Nr.│totală │expropriat │expropriat│conform │
│crt.│ │ │deţinătorului │ │ │folosinţă│Intravilan│topo/ Nr.│CF │(mp) │- │-- teren │Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ID │ │ │construcţii│(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp/ml) │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Stan Bogdan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ion, Bălan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Moise, Pîrvan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Argeş │Dâmbovicioara│Marian Cătălin,│11 │F19 │F │Intravilan│ │ │8.361 │- │218,25 │655,00 │
│ │ │ │Patran Moise, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tucă Cornel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Pantea Viorica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│2 │Argeş │Dâmbovicioara│Benga Veronica │11 │F22 │F │Intravilan│ │ │3.700 │- │1.887,45 │5.662,00 │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│3 │Argeş │Dâmbovicioara│Benga Veronica │11 │F21 │F │Intravilan│ │ │2.700 │- │729,88 │2.190,00 │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│4 │Argeş │Dâmbovicioara│Voicu Gheorghe │11 │F22 │F │Intravilan│ │ │690 │- │93,13 │279,00 │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│5 │Argeş │Dâmbovicioara│Pantea Viorica │11 │F20 │F │Intravilan│ │ │2.500 │- │866,89 │2.601,00 │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Secăreanu Ion, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Secăreanu If. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iosif, Stoian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Argeş │Dâmbovicioara│Aritina, Lazăr │ │ │F │Intravilan│464-473 │ │8.500 │- │385,95 │1.158,00 │
│ │ │ │Eleonora, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rădescu Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucia, Brănescu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dănuţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│7 │Argeş │Dâmbovicioara│S.C. RADA │ │ │F │Intravilan│1355/3 │ │1.357 │- │713,24 │2.140,00 │
│ │ │ │TURISM - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Secăreanu Ion, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Secăreanu If. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iosif, Stoian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Argeş │Dâmbovicioara│Aritina, Lazăr │11 │F17 │F │Intravilan│ │ │16.000 │- │206,28 │619,00 │
│ │ │ │Eleonora, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rădescu Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Lucia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│9 │Argeş │Dâmbovicioara│Bârloiu Sever │11 │F17 │F │Intravilan│ │ │4.400 │- │13,22 │40,00 │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│10 │Argeş │Dâmbovicioara│Deceanu Ion │ │ │ │Extravilan│1355/1, │ │8.100 │- │5.508,95 │16.527,00 │
│ │ │ │Eugen │ │ │ │ │1355/2 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│11 │Argeş │Dâmbovicioara│Deceanu Ion │11 │F17 │F │Extravilan│ │ │700 │- │97,84 │294,00 │
│ │ │ │Eugen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│12 │Argeş │Dâmbovicioara│Ştefan Pavel │ │ │ │Intravilan│1167 │ │6.100 │- │865,16 │2.595,00 │
│ │ │ │Dan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│13 │Argeş │Dâmbovicioara│Urdea Olivia │ │ │ │Extravilan│1167/1 │ │4.954 │- │411,35 │1.234,00 │
│ │ │ │Ionela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│14 │Argeş │Dâmbovicioara│Bârloiu Victor │11 │F17 │F │Intravilan│ │ │100 │- │96,31 │289,00 │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│15 │Argeş │Dâmbovicioara│Bârloiu Victor │ │ │ │Intravilan│2395-6 │ │4.000 │- │5.796,00 │17.388,00 │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Rădescu Lili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │Argeş │Dâmbovicioara│(moşt. Ancu │11 │F17 │F │Extravilan│ │ │1.400 │- │340,00 │1.020,00 │
│ │ │ │Maria) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│17 │Argeş │Dâmbovicioara│Pârcălăbescu │ │ │ │Intravilan│80917 │ │5.500 │- │3.483,00 │10.449,00 │
│ │ │ │Daniel Petrişor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼───┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│18 │Argeş │Dâmbovicioara│Proprietar │12 │F4 │F │ │ │ │- │- │409,00 │1.227,00 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────┴───────────────┴─────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴───┴─────────┴───────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL = │22.121,90 │66.367,00 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘


    *) Pentru toate poziţiile în care la coloana „Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016