Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 304 din 10 martie 2021  privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 304 din 10 martie 2021 privind declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", pe raza localităţii Vinţu de Jos din judeţul Alba

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 272 din 18 martie 2021
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu - Simeria“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria“, pe raza localităţii Vinţu de Jos din judeţul Alba, prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre, conform variantei finale a proiectului tehnic.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria“, aflate pe raza localităţii Vinţu de Jos din judeţul Alba, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza localităţii Vinţu de Jos din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei c.f. Braşov- Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria“, aflate pe raza localităţii Vinţu de Jos din judeţul Alba, sunt în cuantum de 80,7 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în condiţiile legii, de la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 04 „Transport feroviar“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune - FC“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planurile de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 10 martie 2021.
    Nr. 304.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele-terenuri situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean,
    pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria“,
    pe raza localităţii Vinţu de Jos din judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora,
    precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────┬───────────────┬───────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │Valoarea │Valoarea │
│ │ │ │Numele şi │ │totală │ │Categoria│Nr. │Suprafaţa │despăgubirii│despăgubirii│
│Nr. │ │ │prenumele │Tarla/ │din acte │Poziţia │de │cad/ │terenului │terenului, │totale │
│crt.│Judeţul│UAT │proprietarului/│Parcela│a │faţă de │folosinţă│Nr. │expropriat│conform │conform │
│ │ │ │deţinătorului**│ │terenului│localitate│a │CF │(mp) │Legii nr. │Legii │
│ │ │ │terenului │ │(mp) │ │terenului│ │ │255/2010 │nr. 255/2010│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │(lei) │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │VINŢU│S.C. DE LUCA - │134/ │ │ │ │10171│ │ │ │
│1 │ALBA │DE │S.R.L. │1005/25│2.182 │EXTRAVILAN│A │/ │26 │59,80 │59,80 │
│ │ │JOS │ │/2 │ │ │ │10171│ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │VINŢU│PRIME TRUCK │134/ │ │ │ │10482│ │ │ │
│2 │ALBA │DE │SERVICES │1005/26│1.343 │INTRAVILAN│A │/ │202 │5.252,00 │5.252,00 │
│ │ │JOS │ │/2 │ │ │ │10482│ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │VINŢU│PRIME TRUCK │134/ │ │ │ │20115│ │ │ │
│3 │ALBA │DE │SERVICES │1005/26│2.757 │INTRAVILAN│A │/ │164 │4.264,00 │4.264,00 │
│ │ │JOS │ │/2 │ │ │ │20115│ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │VINŢU│PROPRIETAR │ │ │ │ │9739/│ │ │ │
│4 │ALBA │DE │NEIDENTIFICAT* │103/869│1.629 │INTRAVILAN│A │9739 │12 │312,00 │312,00 │
│ │ │JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │VINŢU│DRĂGAN │ │ │ │ │79392│ │ │ │
│5 │ALBA │DE │ANDREI-GABRIEL │ │3.435 │INTRAVILAN│F │/ │125 │3.250,00 │3.250,00 │
│ │ │JOS │ │ │ │ │ │79392│ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │BANCA ROMÂNĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SEBEŞANA - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │VINŢU│S.A.; EVI │ │ │ │ │9860/│ │ │ │
│6 │ALBA │DE │IERONIM; JOSAN │-/873 │17.627 │INTRAVILAN│A │9860 │1.569 │40.794,00 │40.794,00 │
│ │ │JOS │CORINA; CRETU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN SORIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRETU ANGELA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │VINŢU│GLIGOR MARIA; │ │ │ │ │9861/│ │ │ │
│7 │ALBA │DE │GLIGOR │ │1.571 │INTRAVILAN│A │9861 │513 │13.338,00 │13.338,00 │
│ │ │JOS │CLAUDIU-CALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │VINŢU│TRIFOI NICOLAE;│ │ │ │ │9862/│ │ │ │
│8 │ALBA │DE │TRIFOI NITA │ │1.589 │INTRAVILAN│A │9862 │507 │13.182,00 │13.182,00 │
│ │ │JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │VINŢU│ │ │ │ │ │9863/│ │ │ │
│9 │ALBA │DE │MIRCEA RAFILA │-/879/2│3.708 │INTRAVILAN│A │9863 │2 │52,00 │52,00 │
│ │ │JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │VINŢU│PROPRIETAR │ │ │ │ │9856/│ │ │ │
│10 │ALBA │DE │NEIDENTIFICAT* │ │390 │INTRAVILAN│N │9856 │1 │26,00 │26,00 │
│ │ │JOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │VINŢU│SILVESTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │ALBA │DE │SIMION-NICOLAE;│105/762│1.018 │EXTRAVILAN│A │8712/│39 │89,70 │89,70 │
│ │ │JOS │SILVESTRU │ │ │ │ │8712 │ │ │ │
│ │ │ │MARINELA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────────────┼───────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────┼──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │TOTAL │ │3.160 │80.619,50 │80.619,50 │
└────┴───────┴─────┴───────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┘


    * Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea proprietar neidentificat*, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în condiţiile legii.
    ** Deţinător până la soluţionarea cererilor, conform legislaţiei în vigoare.
    În urma întocmirii documentaţiei cadastrale, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, nu au fost identificate terenuri care fac parte din categoria prevăzută la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, respectiv: lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situri istorice, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime.
    NOTĂ:
    Alte date de identificare ale proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.
    LEGENDĂ
    Categorii de folosinţă terenuri:
    A - arabil
    F - fâneţe
    N - neproductiv


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016