Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 3 din 14 iunie 2021  privind întocmirea, verificarea şi circuitul proceselor-verbale  privind rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 14 iunie 2021 privind întocmirea, verificarea şi circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 600 din 16 iunie 2021
    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 554/2021 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale,
    ţinând cont de prevederile art. 93-98 şi ale art. 132 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
    în considerarea prevederilor art. 120 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, cu modificările şi completările ulterioare,
    observând dispoziţiile Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 2 lit. a) şi h) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2021 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021,
    văzând şi prevederile Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 98/15.09.2020 pentru aplicarea unitară a prevederilor legale privind întocmirea, verificarea şi circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor^1,
    ^1 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 98/15.09.2020 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    în considerarea propunerilor privind repartizarea operatorilor de calculator formulate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,
    în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) După numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare încheie un proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru primar sau consiliul local, după caz, în două exemplare originale.
    (2) Procesele-verbale menţionate la alin. (1) vor fi semnate olograf de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, pe fiecare pagină, cu respectarea condiţiei imperative de a semna doar în partea stângă a paginilor acestor procese-verbale, astfel încât cifrele cuprinse în procesul-verbal să nu fie în niciun fel afectate, şi vor purta ştampila de control a secţiei de votare.
    (3) Pe fiecare pagină a copiilor proceselor-verbale eliberate conform art. 94 alin. (6) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, se va înscrie menţiunea „Copie certificată“ însoţită de semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, lângă care se va aplica ştampila de control a secţiei de votare.

    ART. 2
    (1) La încheierea proceselor-verbale prevăzute la art. 1 alin. (1), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare:
    a) va asigura verificarea electronică a datelor care urmează a fi consemnate în procesele-verbale de către operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de votare; verificarea electronică a datelor care urmează a fi consemnate în procesele-verbale se va realiza cu sprijinul operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare prin înscrierea acestora în aplicaţia informatică care asigură îndeplinirea funcţionalităţilor prevăzute la art. 3 lit. n) şi o) din Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările şi completările ulterioare, instalată pe terminalul informatic pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale; aplicaţia informatică menţionată va semnala eventualele erori sau neconcordanţe ce trebuie remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale conform legii;
    b) va verifica dacă denumirile partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi numele şi prenumele candidaţilor independenţi, înscrise în machetele personalizate ale proceselor-verbale, corespund cu cele înscrise în buletinele de vot utilizate în secţia de votare;
    c) va asigura înscrierea corectă în procesele-verbale a voturilor valabil exprimate pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidat independent, în conformitate cu rezultatele numărării voturilor, precum şi a totalizării acestora;
    d) după confirmarea corelaţiilor, atât în aplicaţie, cât şi în procesul-verbal, după realizarea acţiunilor de verificare prevăzute la lit. a)-c) şi semnarea de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a proceselor-verbale completate în secţia de votare, va asigura încărcarea în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, atât a fotografiilor celor două procese-verbale, cât şi a datelor înscrise în aplicaţia informatică de verificare a corelaţiilor;
    e) în cazul în care nu se pot confirma corelaţiile prevăzute la art. 94 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, va întocmi procesul-verbal în baza datelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 93 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi va asigura încărcarea în SIMPV a fotografiei procesului-verbal.

    (2) Formularele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării vor conţine pe fiecare pagină un cod QR având formatul CODPV#pag_curenta#pag_total.
    (3) Pentru generarea codului QR trebuie respectate următoarele reguli:
    a) nivelul de corecţie să fie H;
    b) codificarea să fie UTF-8.


    ART. 3
    (1) După realizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 şi 2, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va asigura, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, constituirea unuia dintre următoarele dosare, după caz:
    a) un dosar sigilat şi ştampilat, cuprinzând cele două exemplare ale procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru primar, contestaţiile formulate la voturile exprimate pentru primar, voturile nule şi voturile contestate exprimate pentru primar, în cazul secţiilor de votare din circumscripţiile electorale unde se organizează alegeri locale parţiale pentru primar; dosarul va fi etichetat corespunzător, prin înscrierea numărului secţiei de votare, a denumirii localităţii şi a menţiunii „Rezultate alegeri locale parţiale pentru primar - 27 iunie 2021“;
    b) un dosar sigilat şi ştampilat, cuprinzând cele două exemplare ale procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru consiliul local, contestaţiile formulate la voturile exprimate pentru consiliul local, voturile nule şi voturile contestate exprimate pentru consiliul local, în cazul secţiilor de votare din circumscripţia electorală unde se organizează alegeri locale parţiale pentru consiliul local; dosarul va fi etichetat corespunzător, prin înscrierea numărului secţiei de votare, a denumirii localităţii şi a menţiunii „Rezultate alegeri locale parţiale pentru consiliul local - 27 iunie 2021“.

    (2) După constituirea, după caz, a dosarului prevăzut la alin. (1) lit. a) sau a dosarului prevăzut la alin. (1) lit. b), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va asigura constituirea unui dosar separat cuprinzând listele electorale utilizate în secţia de votare, cererile de vot prin intermediul urnei speciale, precum şi orice alte formulare şi/sau procese-verbale utilizate în procesul electoral; dosarul va fi etichetat corespunzător, prin înscrierea numărului secţiei de votare, a denumirii localităţii şi a menţiunii „Liste electorale şi formulare utilizate la alegerile locale parţiale din 27 iunie 2021“.
    (3) Dosarele prevăzute la alin. (1) şi (2) se sigilează de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare prin aplicarea unei benzi de hârtie, după cum urmează:
    a) semnează o bandă de hârtie împreună cu ceilalţi membri şi aplică ştampila de control pe aceasta;
    b) aplică bandă adezivă transparentă sau lipici pe banda de hârtie prevăzută la lit. a), pe care apoi o lipeşte de dosar sau sac, după caz, astfel încât semnăturile şi ştampila de control să rămână vizibile, iar banda de hârtie să nu se deterioreze pe parcursul transportului.


    ART. 4
    (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, asigură introducerea într-un sac a buletinelor de vot întrebuinţate şi necontestate, pe care îl va eticheta în mod corespunzător ca sac ce conţine „Buletine de vot folosite la alegerile locale parţiale din 27 iunie 2021“ şi pe care îl va lega cu sfoară sau cu colier de plastic.
    (2) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, asigură introducerea într-un sac a buletinelor de vot neîntrebuinţate şi/sau anulate, pe care îl va eticheta în mod corespunzător ca sac ce conţine „Buletine de vot anulate la alegerile locale parţiale din 27 iunie 2021“ şi pe care îl va lega cu sfoară sau cu colier de plastic.
    (3) După legarea sacilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îi va sigila cu o bandă de hârtie, după cum urmează:
    a) semnează o bandă de hârtie împreună cu ceilalţi membri şi aplică ştampila de control pe aceasta;
    b) aplică bandă adezivă transparentă sau lipici pe banda de hârtie prevăzută la lit. a), pe care apoi o lipeşte de sac, astfel încât semnăturile şi ştampila de control să rămână vizibile, iar banda de hârtie să nu se deterioreze pe parcursul transportului.


    ART. 5
    După efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 1-4, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia, având asupra lor ştampila biroului electoral al secţiei de votare, însoţiţi de paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi de cel puţin 2 membri, selectaţi prin tragere la sorţi, precum şi de operatorul de calculator, se vor deplasa la sediul biroului electoral de circumscripţie unde vor preda, pe bază de proces-verbal, materialele prevăzute la art. 3 şi 4.

    ART. 6
    (1) Dacă înainte de întocmirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării nu se confirmă corelaţiile în aplicaţia informatică prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va lua măsuri de reverificare a datelor şi de corectare a acestora.
    (2) Dacă în momentul consemnării rezultatului votării nu se pot finaliza operaţiunile de înscriere a datelor în aplicaţia informatică menţionată la art. 2 alin. (1) lit. a), întrucât, chiar şi după reverificări, cheile de validare nu sunt respectate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie să apeleze numărul unic al centrului de suport tehnic.
    (3) Dacă după efectuarea operaţiunilor prevăzute de alin. (1) şi (2) cheile de validare nu sunt respectate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va asigura încărcarea în SIMPV numai a fotografiei procesului-verbal.
    (4) Datele înscrise în aplicaţia instalată pe terminalul informatic prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) vor fi corectate şi încărcate în SIMPV de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu asistenţa operatorului de calculator, numai în baza hotărârii biroului electoral de circumscripţie, la sediul acestuia.

    ART. 7
    (1) Birourile electorale de circumscripţie verifică procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite la nivelul unei secţii de votare în vederea asigurării respectării cheilor de control prevăzute la art. 94 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Verificarea proceselor-verbale pe suport hârtie se realizează în prezenţa preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi a celorlalţi membri ai acestora şi a operatorilor de calculator care îi însoţesc. Eventualele neconcordanţe între datele înscrise în procesele-verbale pe suport hârtie se vor rezolva de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare pe baza materialelor utilizate în procesul electoral care nu vor fi predate-preluate înainte de finalizarea procesului de verificare.
    (3) Eventualele corecţii ale datelor înscrise în procesele-verbale pe suport hârtie se vor certifica prin semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi prin aplicarea ştampilei de control a biroului electoral al secţiei de votare.
    (4) Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie vor verifica dacă eventualele corecţii au fost realizate în conformitate cu prevederile alin. (3) pe ambele exemplare ale procesului-verbal pe suport hârtie şi vor semna în dreapta sus a fiecărui proces-verbal, unde vor aplica şi ştampila biroului electoral de circumscripţie, confirmând că acesta a fost verificat şi că sunt respectate cheile de control prevăzute la art. 94 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În procesele-verbale pe suport hârtie pot fi făcute corecţii ale cifrelor ce atestă voturile valabil exprimate obţinute de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi numai ca urmare a hotărârilor biroului electoral de circumscripţie pentru soluţionarea unor contestaţii referitoare la valabilitatea unor voturi exprimate, care au fost stabilite, la nivelul secţiei de votare, ca fiind voturi nule.
    (6) Orice neconcordanţă între datele înscrise pe procesele-verbale pe suport hârtie şi datele încărcate în SIMPV se soluţionează prin hotărâre a biroului electoral de circumscripţie. Hotărârile birourilor electorale de circumscripţie se fotografiază şi se încarcă în SIMPV, în secţiunea destinată acestui scop. Acestea vor conţine pe fiecare pagină un cod QR având formatul H#pag_curenta#pag_total, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2 alin. (2). Modelele hotărârilor birourilor electorale de circumscripţie sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

    ART. 8
    (1) Repartizarea operatorilor de calculator la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 este prevăzută în anexa nr. 3.
    (2) Datele din procesele-verbale privind consemnarea rezultatului votării pentru primar, respectiv pentru consiliul local, verificate şi validate de birourile electorale de circumscripţie, sunt prelucrate şi validate în SIMPV de către operatorii de calculator, repartizaţi pe lângă acestea.
    (3) Corecţiile datelor electronice privind rezultatul votării pentru primar, respectiv pentru consiliul local, încărcate în SIMPV se realizează numai în baza hotărârilor birourilor electorale de circumscripţie, de către operatorii de calculator repartizaţi pe lângă secţiile de votare.
    (4) Operatorii de calculator prevăzuţi la alin. (2) fotografiază cu ajutorul terminalului informatic pus la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării verificate şi certificate de preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie conform art. 7 alin. (4), precum şi hotărârile birourilor electorale de circumscripţie prevăzute la alin. (3). Fotografiile se încarcă în SIMPV.
    (5) După efectuarea operaţiunii prevăzute de alin. (4), datele şi fotografiile prevăzute de prezentul articol sunt afişate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, sub titulatura Date parţiale.

    ART. 9
    (1) După efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 8, SIMPV asigură totalizarea datelor electronice privind rezultatele votării pentru primar, respectiv pentru consiliul local, din toate secţiile de votare din cadrul circumscripţiei electorale.
    (2) Structura totalizării datelor prevăzute la alin. (1) va urma structura anexelor nr. 8 şi 9 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Procesele-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliul local, respectiv pentru primar, întocmite de birourile electorale de circumscripţie sunt fotografiate de către operatorii de calculator prevăzuţi la art. 8 alin. (2) ce au fost desemnaţi în acest sens. Fotografiile sunt încărcate în SIMPV.
    (4) Operatorii de calculator prevăzuţi la art. 8 alin. (2) asigură corespondenţa dintre datele cumulate conform alin. (1) şi datele înscrise în procesele-verbale pe suport hârtie prevăzute la alin. (2). În cazul alegerilor pentru consiliul local, operatorul de calculator introduce în SIMPV şi informaţiile privind repartizarea mandatelor de consilier local furnizate de biroul electoral de circumscripţie.
    (5) Operatorii de calculator prevăzuţi la art. 8 alin. (2) validează în SIMPV datele electronice din procesele-verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliul local, respectiv pentru primar, numai după contactarea Centrului de suport tehnic.
    (6) Departamentele de specialitate competente din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, precum şi statisticienii desemnaţi în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene vor asigura, prin intermediul Centrului de suport tehnic, asistenţă de specialitate pentru verificarea şi centralizarea rezultatelor votării la nivelul circumscripţiilor electorale.
    (7) După efectuarea operaţiunii de validare prevăzute de alin. (5), datele şi fotografiile prevăzute de prezentul articol sunt afişate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, sub titulatura Date parţiale.

    ART. 10
    (1) Pentru circumscripţiile electorale pentru care se constituie birouri electorale judeţene, un exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie se predă biroului electoral judeţean de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie în termen de 24 de ore de la întocmire, împreună cu câte un exemplar al fiecărui proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării, verificat şi validat conform art. 8.
    (2) Pentru circumscripţiile electorale pentru care nu se constituie birouri electorale judeţene, o copie certificată a procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie se predă de către preşedintele acestuia reprezentantului structurii teritoriale a Autorităţii Electorale Permanente în termen de 24 de ore de la întocmire, împreună cu câte un exemplar al fiecărui proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării, verificat şi validat conform art. 7.

    ART. 11
    (1) Datele înscrise în procesele-verbale privind rezultatele alegerilor întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, verificate, validate şi certificate de birourile electorale de circumscripţie sunt totalizate electronic la nivel judeţean prin intermediul Sistemului informatic de centralizare a rezultatelor alegerilor locale parţiale, denumit în continuare SICPV-LP.
    (2) Pentru circumscripţiile electorale pentru care se constituie birouri electorale judeţene, prelucrarea, verificarea şi validarea datelor ce au fost încărcate în SICPV-LP se realizează de către statisticienii desemnaţi în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene.
    (3) Pentru circumscripţiile electorale pentru care nu se constituie birouri electorale judeţene, prelucrarea, verificarea şi validarea datelor ce au fost încărcate în SICPV-LP se realizează de către personalul de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente.
    (4) Structura totalizării datelor prevăzute la alin. (1) va urma structura anexelor nr. 12 şi 13 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Procesele-verbale privind centralizarea pe judeţ a voturilor şi a rezultatului alegerilor pentru consiliul local, respectiv pentru primari, se generează din SICPV-LP, se tipăresc în două exemplare originale, se verifică prin comparaţie cu datele electronice, se semnează de către preşedinţii şi ceilalţi membri ai birourilor electorale judeţene şi se ştampilează.
    (2) Procesele-verbale prevăzute la alin. (1) se scanează, se încarcă în SICPV-LP, după care se generează un fişier care conţine atât datele, cât şi imaginea scanată, ca martor al informaţiilor existente în SICPV-LP la momentul respectiv.
    (3) Fişierul prevăzut la alin. (2) este listat, iar documentul pe suport hârtie este verificat şi semnat de statisticienii desemnaţi în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene.
    (4) După efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (3), fişierul prevăzut la alin. (2) este semnat electronic de către preşedintele biroului electoral judeţean, moment de la care datele parţiale sunt validate în SICPV-LP.
    (5) Corecţiile datelor electronice încărcate în SICPV-LP se realizează numai în baza hotărârilor birourilor electorale judeţene şi/sau ale birourilor electorale de circumscripţie. Hotărârile se încarcă în SICPV-LP în secţiunea destinată acestui scop.
    (6) După efectuarea operaţiunii de validare prevăzute de alin. (4), datele şi fotografiile prevăzute de prezentul articol sunt afişate automat pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, sub titulatura Date finale.
    (7) Pentru circumscripţiile electorale pentru care nu se constituie birouri electorale judeţene, prevederile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător, operaţiunile fiind efectuate de personalul de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente. În acest caz nu se întocmesc procese-verbale privind centralizarea pe judeţ a voturilor şi a rezultatului alegerilor pentru primari.

    ART. 13
    (1) Birourile electorale de circumscripţie şi birourile electorale judeţene vor organiza un sistem unitar de înregistrare a intrărilor, respectiv a ieşirilor de documente în cadrul desfăşurării operaţiunilor tehnice de centralizare a datelor.
    (2) Accesul altor persoane în afara personalului tehnic auxiliar şi a membrilor biroului electoral în incinta spaţiilor în care sunt verificate şi centralizate procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării este permis numai pe baza aprobării biroului electoral.

    ART. 14
    (1) Până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei votării, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale dezvoltă SICPVLP, conform cerinţelor operaţionale propuse de Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente.
    (2) În cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune SICPV-LP la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente şi a statisticienilor desemnaţi în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale judeţene, în vederea testării acesteia.
    (3) După finalizarea testării prevăzute la alin. (2), Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente asigură certificarea SICPV-LP.
    (4) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură punerea în funcţiune a SICPV-LP cel mai târziu la data votării.
    (5) În cazul în care se impune modificarea funcţionalităţilor implementate pe baza unor noi cerinţe operaţionale sau în caz de disfuncţionalitate, pe baza solicitării fundamentate formulate în cel mult 24 de ore de Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, utilizarea SICPV-LP este suspendată până la operaţionalizarea acesteia de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi, dacă este cazul, până la recertificarea acesteia.
    (6) Suspendarea utilizării SICPV-LP se constată prin proces-verbal întocmit de conducătorul Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, în care se indică data şi ora identificării cauzei care a impus suspendarea, precum şi descrierea acesteia.
    (7) Documentele prevăzute la alin. (5) şi (6) se publică pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente şi se comunică, de îndată, birourilor electorale judeţene, prin grija Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente.
    (8) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură semnături electronice calificate prin autoritatea de certificare proprie, destinate exclusiv preşedinţilor birourilor electorale judeţene, locţiitorilor acestora, precum şi personalului de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente prevăzut la art. 12 alin. (7), în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin potrivit legii şi prezentei hotărâri.

    ART. 15
    Lista cu personalul de specialitate care va participa la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor locale parţiale se aprobă prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, la propunerea Institutului Naţional de Statistică şi a departamentelor de specialitate competente ale Autorităţii Electorale Permanente.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 17
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Contrasemnează:
                    Vicepreşedinte,
                    Marian Muhuleţ
                    Vicepreşedinte,
                    Vajda Zsombor

    Bucureşti, 14 iunie 2021.
    Nr. 3.
    ANEXA 1

    HOTĂRÂRE
    privind efectuarea de corecţii ale datelor electronice din SIMPV pentru secţia de votare nr. ..................
    În urma verificării documentaţiei prezentate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, dl/dna ........................., precum şi a explicaţiilor furnizate de echipa de verificare, se constată că procesul-verbal privind rezultatele votării este corect întocmit şi dispune efectuarea modificării corespunzătoare a datelor electronice din SIMPV.
    ......................................................^1
    ^1 Se semnează de către membrii biroului electoral de circumscripţie.


    ANEXA 2

    *) Tabelul din anexă este reprodus în facsimil.
    HOTĂRÂRE
    privind efectuarea de corecţii ale datelor înscrise în procesul-verbal privind rezultatele votării pentru ..............................^1 întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. ..............
    În urma verificării documentaţiei prezentate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, dl/dna .........................., precum şi a explicaţiilor furnizate de echipa de verificare s-au constatat neconcordanţe ale datelor înscrise în acesta, urmând a fi efectuate corecturi după cum urmează:
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1 Se înscrie, după caz, „primarului“ sau „consiliului local“.
    ^2 În cazul rubricilor unde se constată neconcordanţe se înscriu numerele incorect menţionate în procesul-verbal.
    ^3 În cazul rubricilor unde se constată neconcordanţe se înscriu numerele corecte care trebuie înscrise în procesul-verbal.
    ^4 Se semnează de către membrii biroului electoral de circumscripţie.

    ANEXA 3

    REPARTIZAREA
    operatorilor de calculator la alegerile locale parţiale din 27 iunie 2021

┌─────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │ │ │Numărul │
│ │ │Numărul │operatorilor │
│ │ │operatorilor│de calculator │
│ │ │de │care îşi vor │
│ │ │calculator │desfăşura │
│Judeţul │Circumscripţia│care îşi vor│activitatea pe│
│ │electorală │desfăşura │lângă centrele│
│ │ │activitatea │de votare şi/ │
│ │ │în secţia de│sau pe lângă │
│ │ │votare │birourile │
│ │ │ │electorale de │
│ │ │ │circumscripţie│
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna │2 │2 │
│Judeţul Alba │Ciuruleasa │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna Meteş │6 │2 │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul Arad │Comuna Zăbrani│4 │2 │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna │3 │2 │
│Judeţul Argeş│Aninoasa │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna Rociu │4 │2 │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul Bacău│Comuna Tamaşi │4 │2 │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul │Comuna Şinca │3 │2 │
│Braşov │Nouă │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul │Comuna Viziru │4 │2 │
│Brăila │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul │Oraşul Bocşa │12 │3 │
│Caraş-Severin│ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna Cuza │3 │2 │
│Judeţul │Vodă │ │ │
│Călăraşi ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna │5 │2 │
│ │Frumuşani │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul │Comuna Ozun │7 │2 │
│Covasna │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna │4 │2 │
│Judeţul │Braniştea │ │ │
│Dâmboviţa ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna Cojasca│6 │2 │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Oraşul Filiaşi│11 │3 │
│ ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna Catane │1 │2 │
│ ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna Sadova │6 │2 │
│Judeţul Dolj ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna │3 │2 │
│ │Terpeziţa │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna │4 │2 │
│ │Ostroveni │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul │Oraşul Târgu │6 │2 │
│Galaţi │Bujor │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul Gorj │Comuna │3 │2 │
│ │Bumbeşti-Piţic│ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna Burjuc │5 │2 │
│ ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul │Comuna Romos │4 │2 │
│Hunedoara ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna │5 │2 │
│ │Sarmizegetusa │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna Gura │2 │2 │
│Judeţul │Ialomiţei │ │ │
│Ialomiţa ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna Ion │3 │2 │
│ │Roată │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Oraşul │14 │3 │
│Judeţul Ilfov│Bragadiru │ │ │
│ ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna Găneasa│5 │2 │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul │Comuna Obârşia│2 │2 │
│Mehedinţi │de Câmp │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul Olt │Comuna │3 │2 │
│ │Deveselu │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul │Comuna Şotrile│5 │2 │
│Prahova │ │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul Sălaj│Oraşul Şimleu │9 │3 │
│ │Silvaniei │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul │Oraşul Vicovu │9 │3 │
│Suceava │de Sus │ │ │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Judeţul Timiş│Comuna Voiteg │2 │2 │
├─────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Comuna Scundu │2 │2 │
│Judeţul ├──────────────┼────────────┼──────────────┤
│Vâlcea │Comuna │5 │2 │
│ │Slătioara │ │ │
├─────────────┴──────────────┼────────────┼──────────────┤
│TOTAL │176 │77 │
└────────────────────────────┴────────────┴──────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016