Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 295 din 10 martie 2021  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 312 din 29 martie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (4), art. 48 şi 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Se aprobă forma şi conţinutul cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorii, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate simple, dovezii de reşedinţă, ale cărţii de imobil pentru imobile cu destinaţia de locuinţă şi ale cărţii de imobil pentru unităţile de cazare în comun, prevăzute în anexele nr. 2-9.
    (3) Elementele grafice de securitate şi de personalizare ale cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate simple, cărţii de identitate provizorii, precum şi ale dovezii de reşedinţă se stabilesc, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu avizul Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A.
    (4) Fluxul detaliat al activităţilor care se desfăşoară de către personalul instituţiilor cu atribuţii pentru eliberarea actelor de identitate şi a dovezilor de reşedinţă se stabileşte, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului afacerilor interne şi al ministrului afacerilor externe.

    ART. 2
    Prezenta hotărâre asigură aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019, denumit în continuare Regulament, cu privire la cartea electronică de identitate.

    ART. 3
    (1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulament se desemnează Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., ca punct de contact pentru punerea în aplicare a Regulamentului.
    (2) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulament, D.E.P.A.B.D. dezvoltă mecanismele necesare şi asigură cooperarea cu instituţiile relevante la nivelul Uniunii Europene, în scopul asigurării finalităţii serviciilor de informare şi de asistenţă, incluse în portalul digital unic prevăzut în Regulamentul (UE) 2018/1.724 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înfiinţarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informaţii, la proceduri şi la servicii de asistenţă şi de soluţionare a problemelor şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 295 din 21 noiembrie 2018.
    (3) D.E.P.A.B.D. îndeplineşte obligaţia de notificare a Comisiei Europene şi a statelor membre potrivit prevederilor art. 9 din Regulament.

    ART. 4
    (1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (7) din Regulament, D.E.P.A.B.D. constituie şi actualizează, cel puţin o dată pe an, lista autorităţilor competente care au acces la datele biometrice înscrise pe suportul de stocare. Lista se publică pe pagina de internet a D.E.P.A.B.D.
    (2) În aplicarea dispoziţiilor art. 11 alin. (7) din Regulament, D.E.P.A.B.D. iniţiază procedura de notificare a Comisiei Europene.
    (3) În limitele competenţelor proprii, D.E.P.A.B.D. furnizează Comisiei Europene informaţiile relevante prevăzute la art. 13 alin. (3) din Regulament.
    (4) În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) din Regulament se desemnează D.E.P.A.B.D. ca organism responsabil cu emiterea cărţilor de identitate.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 6
    (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Documentele prevăzute în anexele nr. 5-7 se eliberează de la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate.
    (3) Dispoziţiile art. 86 din anexa nr. 1 se aplică de la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate.
    (4) Până la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate se realizează prin aplicarea autocolantului prevăzut în anexa nr. 4 pe cartea de identitate prevăzută în anexa nr. 2 sau, după caz, pe cartea de identitate provizorie prevăzută în anexa nr. 3.
    (5) Înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate se realizează la cererea persoanei. Pentru soluţionarea cererii, personalul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor efectuează activităţile prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. a)-e), i), j), o) şi r) din anexa nr. 1 şi preia imaginea facială a solicitantului, dacă aceasta nu este înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.

    ART. 7
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 5 iulie 2006, cu modificările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 17 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 10 martie 2021.
    Nr. 295.
    ANEXA 1

    NORME METODOLOGICE

    ANEXA 2

    FORMA ŞI CONŢINUTUL
    cărţii de identitate
    1. Cartea de identitate*) se emite în sistem informatizat şi cuprinde următoarele elemente:
    a) denumirea statului;
    b) denumirea documentului;
    c) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;
    d) denumirea structurii emitente, respectiv a serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - denumirea abreviată, iniţialele judeţului, după caz, şi codul structurii emitente;
    e) termenul de valabilitate;
    f) fotografia titularului;
    g) codul numeric personal;
    h) numele de familie şi prenumele;
    i) cetăţenia;
    j) locul naşterii;
    k) sexul;
    l) domiciliul.

    2. Cartea de identitate este tip cartelă, tipărită pe o singură faţă, având următoarele dimensiuni:
    a) lungimea - 105 mm;
    b) lăţimea - 74 mm;
    c) grosimea - 0,7 mm.
    Cartea de identitate (a se vedea imaginea asociată)
    *) Modelul cărţii de identitate este reprodus în facsimil.    3. Structura cărţii de identitate este formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text şi alte inscripţionări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar. Fotografia este color, are dimensiunile de 38 x 30 mm şi este executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărţii de identitate.
    4. Elementele de particularizare a cărţii de identitate sunt:
    a) drapelul României, având dimensiunile de 45 x 7 mm şi poziţionarea în partea superioară a cărţii de identitate, intensitatea culorilor fiind cea prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu completările ulterioare;
    b) stema ţării, având dimensiunile de 30 x 41 mm şi poziţionarea în centrul spaţiului rezervat textului, potrivit modelului original în culorile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare;
    c) sigla, reprezentată sub forma unui desen geometric oval, conţinând abrevierea sintagmei „evidenţa persoanelor“ - „evp“ -, poziţionat sub fotografie şi încadrat la stânga de codul structurii emitente şi de simbolul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, la dreapta;
    d) fondul - fonta de siguranţă - cuprinde curbilinii de siguranţă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinaţia de culori şi procedeul de imprimare, asigură protecţia împotriva falsificării.

    5. Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:
    a) este poziţionată în partea inferioară a cărţii de identitate;
    b) are lungimea de 102 mm şi lăţimea de 17 mm;
    c) conţine: tipul documentului, codul ţării emitente, numele şi prenumele titularului, seria şi numărul documentului, cetăţenia, data naşterii, sexul, valabilitatea şi codul numeric personal fără cifrele ce semnifică data naşterii.

    6. Textul cărţii de identitate este tipărit la imprimantă laser color, utilizându-se codificarea standardizată a setului de caractere româneşti şi tastatura standard românească.

    ANEXA 3

    FORMA ŞI CONŢINUTUL
    cărţii de identitate provizorii
    1. Cartea de identitate provizorie*) este un document cu denumirile rubricilor pretipărite, acestea fiind completate manual, cu majuscule, de personalul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau, după caz, de personalul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
    2. Pe faţa documentului sunt pretipărite următoarele elemente:
    a) denumirea statului;
    b) denumirea documentului;
    c) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre.

    3. Pe verso documentul conţine spaţiul destinat aplicării fotografiei titularului, precum şi următoarele elemente:
    a) codul numeric personal;
    b) numele de familie şi prenumele;
    c) cetăţenia;
    d) locul naşterii;
    e) domiciliul;
    f) abrevierea denumirii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după caz, a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
    g) termenul de valabilitate;
    h) motivul eliberării;
    i) seria, compusă din două litere, şi numărul, compus din 6 cifre;
    j) numele şi funcţia persoanei care completează cartea de identitate provizorie;
    k) semnătura şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor emitent sau, după caz, a directorului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

    4. Elementele de particularizare a cărţii de identitate provizorii sunt:
    a) materialul din care este confecţionată: hârtie specială, de culoare bleu, cu filigran reprezentând un model geometric pe care este imprimată, în zona centrală, stema României;
    b) dimensiuni: 105 mm lungime, 74 mm lăţime;
    c) indicativele serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, care se aplică prin ştanţarea fotografiei pe latura din dreapta şi prin ştampilarea pe banda albă de 7 mm, după completarea documentului. (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Modelul cărţii de identitate provizorii este reprodus în facsimil.


    5. De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, cartea de identitate provizorie se emite în sistem informatizat, în format ID1, la nivelul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
    6. Cartea de identitate provizorie în format ID1 este tipărită pe o singură faţă şi conţine date şi informaţii, după cum urmează:
    a) numele de familie şi prenumele;
    b) data naşterii;
    c) codul numeric personal (C.N.P.);
    d) domiciliul;
    e) imaginea facială;
    f) semnătura olografă;
    g) denumirea statului emitent;
    h) tipul documentului;
    i) seria şi numărul documentului;
    j) perioada de valabilitate;
    k) autoritatea emitentă.

    7. Structura cărţii de identitate în format ID1 este alcătuită dintr-un suport special securizat.
    8. Fotografia este color şi se execută cu mijloace informatice, direct pe suportul cărţii de identitate.

    ANEXA 4

    FORMA ŞI CONŢINUTUL
    autocolantului privind stabilirea reşedinţei
    1. Informaţiile privind adresa de reşedinţă a titularului se înscriu într-o etichetă autocolantă*) care se aplică pe versoul cărţii de identitate şi care cuprinde următoarele elemente:
    a) adresa de reşedinţă;
    b) perioada de valabilitate a reşedinţei;
    c) data stabilirii reşedinţei;
    d) codul numeric personal al titularului;
    e) semnătura şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau, după caz, a directorului Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
    f) locul destinat aplicării ştampilei structurii emitente, pe care sunt înscrise denumirea şi codul acesteia.

    2. Autocolantul privind stabilirea reşedinţei are următoarele dimensiuni:
    a) lungimea - 90 mm;
    b) lăţimea - 35 mm. (a se vedea imaginea asociată)
    *) Modelul autocolantului privind stabilirea reşedinţei este reprodus în facsimil.    ANEXA 5

    FORMA ŞI CONŢINUTUL
    cărţii electronice de identitate
    1. Cartea electronică de identitate conţine datele prevăzute la art. 17 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se emite cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie şi are format: ID1, document electronic.
    2. Conţinut - informaţii - cartea electronică de identitate va conţine informaţii înscrise cu privire la:
    A. Faţă
    a) denumirea statului emitent;
    b) tipul documentului;
    c) numele de familie;
    d) prenumele;
    e) genul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin);
    f) cetăţenia;
    g) data naşterii;
    h) codul numeric personal (C.N.P.);
    i) numărul documentului;
    j) data expirării valabilităţii;
    k) semnătura olografă a titularului;
    l) imaginea facială a titularului.

    B. Verso
    a) domiciliul;
    b) data emiterii şi autoritatea emitentă;
    c) zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ);
    d) zonă cip.


    3. Cartea electronică de identitate românească conţine toate elementele de securitate obligatorii prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea securităţii cărţilor de identitate ale cetăţenilor Uniunii şi a documentelor de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii şi membrilor de familie ai acestora care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie.

    ANEXA 6

    FORMA ŞI CONŢINUTUL
    cărţii de identitate simple
    1. Cartea de identitate simplă conţine date şi informaţii, înscrise pe faţă şi pe verso, astfel:
    A. Faţă
    a) denumirea statului emitent;
    b) tipul documentului;
    c) numele de familie;
    d) prenumele;
    e) sexul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin);
    f) cetăţenia;
    g) data naşterii;
    h) codul numeric personal (C.N.P.);
    i) numărul documentului;
    j) data expirării valabilităţii;
    k) semnătura olografă a titularului;
    l) imaginea facială a titularului.

    B. Verso
    a) domiciliul;
    b) data emiterii şi autoritatea emitentă;
    c) zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ).


    2. Cartea de identitate simplă are formatul ID1, de tip card.

    ANEXA 7

    FORMA ŞI CONŢINUTUL
    dovezii de reşedinţă
    1. Dovada de reşedinţă se emite în sistem informatizat la nivelul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi conţine următoarele date şi informaţii:
    a) numele de familie şi prenumele;
    b) codul numeric personal (C.N.P.);
    c) data naşterii;
    d) adresa de reşedinţă;
    e) denumirea statului emitent;
    f) tipul documentului;
    g) numărul documentului;
    h) perioada de valabilitate;
    i) autoritatea emitentă.

    2. Forma şi dimensiunile documentului
    a) formatul dovezii de reşedinţă este ID1;
    b) structura dovezii de reşedinţă este realizată utilizând un suport special securizat.


    ANEXA 8

    FORMA ŞI CONŢINUTUL
    cărţii de imobil, pentru imobile cu destinaţia de locuinţă
    1. Cartea de imobil pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă este documentul de evidenţă în care se înscriu, în condiţiile legii, datele persoanelor care locuiesc în imobilele cu destinaţie de locuinţă.
    2. Cartea de imobil are forma şi conţinutul prezentate în tabelul de mai jos:

┌─────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬───────┐
│ │ │Data │ │ │
│Numele de│Actul de │mutării în│ │ │
│familie │identitate │imobil şi │Domiciliul │ │
│şi │ │felul │persoanei │Data │
│prenumele│ │adresei │(înscris în│mutării│
│(cu ├─────┬───────┤(de │actul de │din │
│litere de│ │ │domiciliu │identitate)│imobil │
│tipar) │Seria│Numărul│sau de │ │ │
│ │ │ │reşedinţă)│ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴───────┴──────────┴───────────┴───────┘


    ATENŢIE!
    Confidenţial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)    ANEXA 9

    FORMA ŞI CONŢINUTUL
    cărţii de imobil, pentru unităţile de cazare în comun
    1. Cartea de imobil pentru unităţile de cazare în comun este documentul de evidenţă în care se înscriu, în condiţiile legii, datele persoanelor care locuiesc în unităţile de asistenţă socială, cămine, internate sau alte locuri de cazare în comun, cu excepţia unităţilor de cazare turistice.
    2. Cartea de imobil are forma şi conţinutul prezentate în tabelul de mai jos:

┌─────────┬───────────┬─────────────┬───────┬────────┬─────────┐
│Numele de│ │ │ │ │ │
│familie │Domiciliul │Actul de │ │ │ │
│şi │persoanei │identitate │Data │Data │Data │
│prenumele│(înscris în│ │cazării│plecării│expirării│
│(cu │actul de ├─────┬───────┤în │din │vizei de │
│litere de│identitate)│ │ │imobil │imobil │reşedinţă│
│tipar) │ │Seria│Numărul│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴───────────┴─────┴───────┴───────┴────────┴─────────┘


    ATENŢIE!
    Confidenţial, date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016