Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 283 din 3 martie 2021  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 283 din 3 martie 2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 223 din 4 martie 2021
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.009/2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a proiectului tehnic.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)“, aflate pe raza localităţilor Berceni şi Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov şi a municipiului Bucureşti - sectorul 4, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Berceni şi Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov şi a municipiului Bucureşti - sectorul 4, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)“, aflate pe raza localităţilor Berceni şi Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov şi a municipiului Bucureşti - sectorul 4, sunt în cuantum de 6.554 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în condiţiile legii, cu încadrare în prevederile aprobate, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM)“, articol 58.03 - Programe din Fondul de Coeziune - FC.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor/ deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 3 martie 2021.
    Nr. 283.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,
    care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)“,
    situate pe raza localităţilor Berceni şi Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov şi a
    municipiului Bucureşti - sectorul 4, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi
    sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬─────────┬────────────────┬────────────────┬───────┬──────────┬──────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │
│ │ │ │Numele şi │ │Nr. │ │ │Suprafaţa │ │ │Suprafaţa de │valoare │
│Nr. │ │ │prenumele │Parcelă│cadastral/│ │Suprafaţa │de │Categoria │Extravilan│expropriat - │despăgubire │
│crt.│Judeţul │UAT │proprietarului/ │/ Număr│Nr. topo/ │Nr. CF│totală │expropriat│de │/ │construcţii │conform │
│ │ │ │deţinătorului │ │Nr. ID │ │(mp) │- teren │folosinţă │Intravilan│(mp/ml) │Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │(mp) │ │ │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. BERCENI │T1 P2/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ILFOV │BERCENI │2007 REAL ESTATE│10 │2052/1 │3659 │45.257,00 │23,00 │arabil │extravilan│ │262,91 │
│ │ │ │OFFICE - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│2 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│CELIK FLORICA │T51/3 │117501 │117501│642,00 │31,00 │curţi │intravilan│ │3.787,10 │
│ │ │ │ │P27 │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│3 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│MACHEDON ŞTEFAN │T51 P2 │117502 │117502│831,00 │259,00 │curţi │intravilan│ │31.640,61 │
│ │ │ │ŞI VIORICA │LOT2/1 │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │COMUNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│POPEŞTI-LEORDENI│T51/3 │ │ │1.277,00 │614,00 │arabil │intravilan│ │44.745,56 │
│ │ │ │- DOMENIUL │P27 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PRIVAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│5 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│TOMA IVANCA │T51/3 P│ │ │13.354,00 │2.344,00 │arabil │extravilan│ │18.518,77 │
│ │ │ │ │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│6 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│TOMA IVANCA │T51/3 │ │ │1.244,00 │189,00 │arabil │extravilan│ │1.493,19 │
│ │ │ │ │P25 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ANDREESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│NICOLAE ŞI │ │1088/4 │4720 │2.838,00 │358,00 │arabil │extravilan│ │2.828,38 │
│ │ │ │NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│8 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│APOSTOL VALENTIN│ │1088/7 │4723 │1.174,00 │45,00 │arabil │extravilan│ │355,52 │
│ │ │ │ŞI ILEANA CECILA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ANDREESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│NICOLAE ŞI │ │1088/3 │4719 │2.479,00 │6,00 │arabil │extravilan│ │47,40 │
│ │ │ │NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │COMUNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│POPEŞTI-LEORDENI│T51/2 │ │ │ │680,00 │arabil │extravilan│ │5.372,34 │
│ │ │ │- DOMENIUL │P18 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PRIVAT*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. AXA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│INTERNATIONAL │T51/3 │100548 │100548│817,00 │117,00 │curţi │intravilan│ │14.293,25 │
│ │ │ │CONSULTING - │P27 │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │PITU MARIAN ŞI │T51/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│PITU MARIAN │P27 │100573 │100562│875,00 │7,00 │arabil │extravilan│ │55,30 │
│ │ │ │CARMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │PITU MARIAN ŞI │T51/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│PITU MARIAN │P27 │100574 │100562│31,00 │5,00 │arabil │extravilan│ │39,50 │
│ │ │ │CARMEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. PANHOL │Tarla │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│DEVELOPMENTS - │60 │100454 │100454│101.018,00│1.777,00 │arabil │extravilan│ │14.039,19 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│15 │ILFOV │POPEŞTI-LEORDENI│TOMA IVANCA │T51/3 │ │ │ │29,00 │arabil │extravilan│ │229,11 │
│ │ │ │ │P26 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│16 │BUCUREŞTI│BUCUREŞTI SECTOR│PROPRIETAR │106 │ │ │1 │1 │curţi │intravilan│ │272,29 │
│ │ │4 │NEIDENTIFICAT**)│ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │PORSCHE │106A, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │BUCUREŞTI│BUCUREŞTI SECTOR│IMMOBILIEN - │106D, │210356 │210356│75473 │3.628 │curţi │intravilan│ │987.868,12 │
│ │ │4 │S.R.L. │106E, │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
│ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│18 │BUCUREŞTI│BUCUREŞTI SECTOR│PROPRIETAR │106 │ │ │25 │25 │curţi │intravilan│ │6.807,25 │
│ │ │4 │NEIDENTIFICAT**)│ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │106B │204256 │204256│77416 │4.327 │curţi │intravilan│ │1.178.198,83│
│ │ │BUCUREŞTI SECTOR│S.C. ARCOM - │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
│19 │BUCUREŞTI│4 │S.A. ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │106B │ │ │ │ │- │intravilan│împrejmuire = │39.520,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │174 │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│20 │BUCUREŞTI│BUCUREŞTI SECTOR│PROPRIETAR │106 │ │ │173 │173 │drum │intravilan│ │23.005,54 │
│ │ │4 │NEIDENTIFICAT**)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│21 │BUCUREŞTI│BUCUREŞTI SECTOR│SC. ARCOM - S.A.│106C │206923 │206923│11110 │258 │curţi │intravilan│ │76.785,96 │
│ │ │4 │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │106 │ │ │520 │520 │curţi │intravilan│ │98.784,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │106 │ │ │ │ │ │intravilan│împrejmuire = │18.223,67 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │62 │ │
│ │ │BUCUREŞTI SECTOR│PROPRIETAR ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│22 │BUCUREŞTI│4 │NEIDENTIFICAT**)│106 │ │ │ │ │ │intravilan│împrejmuire = │7.425,08 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │19 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │106 │ │ │ │ │ │intravilan│parcare = 426 │161.853,59 │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │106 │ │ │ │ │ │intravilan│construcţie │57.392,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anexă - 150 │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │106 │235405 │235405│2065 │522 │curţi │intravilan│ │99.164,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
│ │ │BUCUREŞTI SECTOR│CROITORU ADRIAN ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│23 │BUCUREŞTI│4 │MARIAN │106 │ │ │ │ │ │intravilan│împrejmuire = │5.861,91 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │106 │ │ │ │ │ │intravilan│parcare = 242 │91.945,00 │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │108C │206427 │206427│9740 │2.646 │curţi │intravilan│ │787.502,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │BUCUREŞTI SECTOR│ │108C │ │ │ │ │ │intravilan│parcare = 847 │375.442,07 │
│24 │BUCUREŞTI│4 │BRD - GSG - S.A.├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţie │ │
│ │ │ │ │108C │206427-C13│ │ │ │ │intravilan│industrial │62.526,98 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │edilitară = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │130 │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │BUCUREŞTI│BUCUREŞTI SECTOR│KONIGFRANKSTAHL │108 │ │ │767 │767 │drum │intravilan│ │101.995,66 │
│ │ │4 │IMMOBILIEN - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │110 │221385 │221385│79041 │3.600 │curţi │intravilan│ │889.056,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │110 │ │ │ │ │ │intravilan│împrejmuire = │8.432,13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │27 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │110 │ │ │ │ │ │intravilan│împrejmuire = │49.059,63 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │102 │ │
│ │ │BUCUREŞTI SECTOR│S.C. DE SILVA ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│26 │BUCUREŞTI│4 │INTERMED - │110 │ │ │ │ │ │intravilan│împrejmuire = │7.996,24 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │19 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │110 │ │ │ │ │ │intravilan│împrejmuire = │3.787,69 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │110 │ │ │ │ │ │intravilan│împrejmuire = │6.493,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │110 │ │ │ │ │ │intravilan│parcare = 4 │1.519,75 │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │114 │202347 │202347│2320 │2.289 │curţi │intravilan│ │434.841,33 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │114 │ │ │ │ │ │intravilan│împrejmuire = │7.996,24 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │19 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │114 │ │ │ │ │ │intravilan│împrejmuire = │41.243,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │98 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │114 │ │ │ │ │ │intravilan│împrejmuire =7│3.787,69 │
│ │ │BUCUREŞTI SECTOR│S.C. DE SILVA ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│27 │BUCUREŞTI│4 │INTERMED - │114 │ │ │ │ │ │intravilan│parcare = 1779│675.909,70 │
│ │ │ │S.R.L. ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │114 │ │ │ │ │ │intravilan│construcţie │10.097,61 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anexă = 4 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţie │ │
│ │ │ │ │114 │ │ │ │ │ │intravilan│administrativă│52.829,02 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi socială = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │36 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │114 │ │ │ │ │ │intravilan│construcţie │42.183,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anexă =140 │ │
├────┴─────────┴────────────────┴────────────────┴───────┴──────────┴──────┴──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────┼────────────┤
│TOTAL │25.240,00 │ │ │ │6.553.517,30│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────────┴────────────┘

    *) La poziţiile nr. crt. 4 şi 10, unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenurile în cauză sunt la dispoziţia comisiilor de fond funciar, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale.
    **) Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016