Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 28 din 14 mai 2021  privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologie ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 14 mai 2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologie ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România

EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT: Broşură nr. 1 din 14 mai 2021
        Având în vedere propunerile formulate în cadrul şedinţei de lucru organizate în data de 13.05.2021 la nivelul Preşedinţiei României,
        luând în considerare propunerile Institutului Naţional de Sănătate Publică referitoare la ţările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,
        în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
        în temeiul prevederilor art. 4 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,
        Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
        HOTĂRÂRE:
    ART. 1
    (1) Se aprobă lista şi clasificarea ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic în vederea stabilirii persoanelor asupra cărora se instituie măsura carantinei de 14 zile cu privire la cei care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexă la prezenta hotărâre.
    (2) Criteriul pe baza căruia se stabileşte încadrarea ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, este reprezentat de rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori.
    (3) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (2), Institutul Naţional de Sănătate Publică, în temeiul indicatorilor publicaţi de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), actualizează săptămânal şi propune Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă aprobarea clasificării ţărilor/teritoriilor pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanele care sosesc în România din acestea, conform art. 2.
    (4) Clasificarea prevăzută la alin. (3) se publică pe site-ul www.insp.gov.ro.

    ART. 2
    (1) Clasificarea ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcţie de rata de incidenţă cumulată la 14 zile, se realizează în 3 categorii astfel:
    a) Zona Verde - unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5;
    b) Zona Galbenă - unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 şi 3 la 1.000 de locuitori;
    c) Zona Roşie - unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3 la 1.000 de locuitori.

    (2) Încadrarea din zona galbenă sau verde în zona roşie, precum şi încadrarea din zona verde în zona galbenă, intră în vigoare în termen de 24 de ore de la data aprobării Listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.
    (3) Încadrarea din zona roşie în zona verde sau galbenă, precum şi încadrarea din zona galbenă din zona verde, intră în vigoare la data aprobării Listei ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

    ART. 3
        În funcţie de încadrarea ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic prevăzute la art. 2, la intrarea persoanelor pe teritoriul României se aplică următoarele măsuri:
    a) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona prevăzută la art. 2 lit. a) nu se instituie măsura carantinei;
    b) Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zonele prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) se instituie măsura carantinei la domiciliu, la locaţia declarată sau spaţiul special destinat pentru o perioadă de 14 zile.


    ART. 4
    (1) Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din ţările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. b) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19:
    a) persoanele care vin în România din ţările/teritoriile de risc epidemiologic dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe ţări/teritorii fără risc epidemiologic;
    b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum şi conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
    c) conducătorii auto prevăzuţi la lit. b), care se deplasează în interesul desfăşurării profesiei din statul de rezidenţă al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidenţă, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
    d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând instituţiilor internaţionale, precum şi reprezentanţi ai României în organisme şi organizaţii internaţionale la care statul român este parte;
    e) piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
    f) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport sau care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă, prezintă autorităţilor competente "certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale", al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
    g) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
    h) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
    i) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;
    j) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;
    k) persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;
    l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti şi posesori de paşapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;
    m) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării;
    n) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori;
    o) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii, oficialii forurilor sportive internaţionale care organizează aceste competiţii, arbitrii delegaţi precum şi jurnalişti acreditaţi la aceste competiţii;
    p) sportivii români, care îşi desfăşoară activitatea în alte state şi care sunt convocaţi la loturile naţionale pentru a reprezenta România la competiţii sportive organizate în condiţiile legii, membrii delegaţiilor sportive româneşti care se întorc în România de la competiţii sportive internaţionale, oficialii şi arbitrii români care au fost delegaţi la competiţiile internaţionale precum şi jurnalişti acreditaţi la aceste competiţii;
    q) sportivii străini legitimaţi la cluburile din România care revin pe teritoriul ţării ca urmare a participării la o competiţie internaţională oficială a echipelor lor naţionale şi urmează a-si relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimaţi, cu condiţia ca aceştia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România;
    r) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în domeniul asistenţei sociale în ţările membre ale UE;
    s) echipele de filmare care desfăşoară activităţi profesionale pe teritoriul României în baza unui contract sau document doveditor al necesităţii prezenţei în ţară, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
    t) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul ţării;
    u) persoanele predate autorităţilor române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată;
    v) angajaţii/reprezentanţii operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum şi un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat;
    w) persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
    x) persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a 2-a doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile până la intrarea în România.


    ART. 5
        Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc din ţările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 2 lit. c) următoarele categorii care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecţie împotriva COVID-19:
    a) persoanele care vin în România din ţările/teritoriile de risc epidemiologic dar care, înaintea sosirii în România au petrecut ultimele 14 zile anterioare, consecutive, într-una sau mai multe ţări/zone/teritorii fără risc epidemiologic;
    b) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone precum şi conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;
    c) conducătorii auto prevăzuţi la lit. b), care se deplasează în interesul desfăşurării profesiei din statul de rezidenţă al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidenţă, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
    d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând instituţiilor internaţionale, precum şi reprezentanţi ai României în organisme şi organizaţii internaţionale la care statul român este parte;
    e) piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
    f) personalul navigant român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport sau care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă, prezintă autorităţilor competente "certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaţionale", al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 96 I din 24 martie 2020;
    g) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
    h) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
    i) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;
    j) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe sau agenţii pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;
    k) persoanele care intră în România pentru activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii din domeniile medical, ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, transporturi, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi profesionale specifice în domeniile menţionate, dacă dovedesc raporturile contractuale/de colaborare cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor internaţionale;
    l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti şi posesori de paşapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora;
    m) angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării;
    n) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori;
    o) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii, oficialii forurilor sportive internaţionale care organizează aceste competiţii, arbitrii delegaţi precum şi jurnalişti acreditaţi la aceste competiţii;
    p) sportivii români, care îşi desfăşoară activitatea în alte state şi care sunt convocaţi la loturile naţionale pentru a reprezenta România la competiţii sportive organizate în condiţiile legii, membrii delegaţiilor sportive româneşti care se întorc în România de la competiţii sportive internaţionale, oficialii şi arbitrii români care au fost delegaţi la competiţiile internaţionale precum şi jurnalişti acreditaţi la aceste competiţii;
    q) sportivii străini legitimaţi la cluburile din România care revin pe teritoriul ţării ca urmare a participării la o competiţie internaţională oficială a echipelor lor naţionale şi urmează a-şi relua activitatea sportivă la clubul la care sunt legitimaţi, cu condiţia ca aceştia să aibă încheiat un contract valabil cu un club sportiv din România;
    r) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, în domeniul asistenţei sociale în ţările membre ale UE;
    s) echipele de filmare care desfăşoară activităţi profesionale pe teritoriul României în baza unui contract sau document doveditor al necesităţii prezenţei în ţară, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
    t) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;
    u) persoanele predate autorităţilor române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată;
    v) angajaţii/reprezentanţii operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii), precum şi un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat;
    w) persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2, inclusiv cea de a 2-a doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile până la intrarea în România.


    ART. 6
    (1) Exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele care au efectuat vaccinul împotriva virusului SARS-CoV-2 inclusiv cea de a 2-a doză pentru tipurile de vaccin care se administrează în două doze şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la data administrării dozei/celei de a 2-a doze, contactului direct.
    (2) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data administrării dozei/celei de a 2-a doze, necesară pentru aplicarea excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul documentului emis de unitatea sanitară care l-a administrat, din România sau din afara ţării.
    (3) Persoanele prevăzute la art. 2 lit b) dacă nu prezintă la intrarea în ţară rezultatul negativ al unui test RT-PCR, pot ieşi din carantină după a 10 a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică.
    (4) Persoanele prevăzute la art. 2 lit c) pot ieşi din carantină după a 10 a zi, dacă efectuează un test pentru SARS-CoV-2 în a 8 a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică.

    ART. 7
    (1) Pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică în program de hemodializă), preschimbare documente de identitate, părăsirea ţării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ş.a., poate fi analizată suspendarea temporara a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.
    (2) Analiza situaţiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor judeţene de coordonare şi conducere a intervenţiei şi, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcţia de Sănătate Publică.
    (3) În decizia de suspendare se va menţiona, în mod obligatoriu, intervalul de timp pentru care aceasta se aplică şi măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARS-CoV-2.

    ART. 8
        Excepţiile de la măsura carantinei prevăzute la art. 4 şi art. 5 nu se aplică pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din India.

    ART. 9
    Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă art. 2 din HCNSU nr. 36 din data de 21.07.2020, cu modificările şi completările ulterioare precum şi HCNSU nr. 9 din 11.02.2021.

    ART. 10
        Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.                              PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
                                                     PRIM-MINISTRU
                                                   FLORIN-VASILE CÎŢU

    ANEXA 1

        la HCNSU nr. 28 din 14.05.2021
       Lista ţărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologie ridicat, conform
                           Hotărârii nr. 28 din 14.05.2021 a
                    Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Stat/Zona/ │Rata de incidenţa │
│Teritoriu │cumulata la 100.000 │
│ │locuitori* │
├────────────────┴─────────────────────┤
│Zona roşie │
├────────────────┬─────────────────────┤
│Seychelles │16.7 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Maldive │14.7 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Bahrain │10.6 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Uruguay │9.6 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Cipru │8.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Capul Verde │7.3 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Argentina │6.3 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Lituania │6.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Costa Rica │5.9 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Olanda │5.7 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Suedia │5.6 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Croaţia │5.3 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Turcia │4.8 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Letonia │4.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Columbia │4.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Andorra │4.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Georgia │4.4 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Puerto Rico │4.4 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Mongolia │4.3 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Slovenia │4.3 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Paraguay │4.3 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Kuweit │4.2 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Franţa │4.1 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Chile │4.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│India │4.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Brazilia │4.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Estonia │3.7 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Belgia │3.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Luxemburg │3.3 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Nepal │3.2 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Serbia │3.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Africa de Sud **│0.4 │
├────────────────┴─────────────────────┤
│Zona galbena │
├────────────────┬─────────────────────┤
│Iran │2.9 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Canada │2.8 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Qatar │2.8 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Germania │2.7 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Grecia │2.7 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Muntenegru │2.6 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Elveţia │2.6 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Peru │2.6 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Emiratele Arabe │2.6 │
│Unite │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Trinidad si │2.5 │
│Tobago │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Italia │2.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Austria │2.4 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Anguilla │2.4 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Cehia │2.4 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Bahamas │2.2 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Oman │2.2 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Ungaria │2.1 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Ucraina │2.1 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Kazahstan │2.1 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Guyana │2.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Aruba │2.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Danemarca │2.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Armenia │2.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Spania │2.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Polonia │1.9 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Palestina │1.9 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Irak │1.9 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Liechtenstein │1.9 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Bulgaria │1.8 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Suriname │1.8 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Bolivia │1.8 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Statele Unite │1.8 │
│ale Americii │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Liban │1.7 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Tunisia │1.7 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Macedonia de │1.7 │
│Nord │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Bosnia si │1.6 │
│Herţegovina │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Belarus │1.6 │
├────────────────┴─────────────────────┤
│Zona verde │
├────────────────┬─────────────────────┤
│Ecuador │1.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Bermuda │1.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Malaysia │1.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Iordania │1.4 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Honduras │1.4 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Insulele Virgine│ │
│ale Statelor │1.4 │
│Unite │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Kosovo │1.4 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Azerbaidjan │1.3 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Cuba │1.3 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Irlanda │1.2 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Monaco │1.2 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Sri Lanka │1.1 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Botswana │1.1 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Panama │1.1 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Norvegia │1.1 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Timorul de Est │1.1 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Bonaire, Saint │ │
│Eustatius si │1.1 │
│Saba │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Slovacia │1.1 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Saint Lucia │1.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Sint Maarten │1.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Romania │1.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Filipine │1.0 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Namibia │0.9 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Republica │0.9 │
│Moldova │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Insulele Virgine│0.8 │
│Britanice │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Guam │0.8 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Federaţia Rusa │0.7 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Guatemala │0.7 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Kârgâzstan │0.7 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Saint Vincent si│0.7 │
│Grenadine │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Insulele Turks │0.7 │
│si Caicos │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Libia │0.7 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Curaţao │0.6 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Venezuela │0.6 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Republica │0.6 │
│Dominicana │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Japonia │0.6 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Djibouti │0.6 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Jamaica │0.6 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Cambodgia │0.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Finlanda │0.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Malta │0.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Gabon │0.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Portugalia │0.5 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Marea Britanie │0.4 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Barbados │0.4 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Albania │0.4 │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Arabia Saudita │0.4 │
└────────────────┴─────────────────────┘

        *(date publicate de ECDC joi 13 mai 2021 pentru perioada 26 aprilie - 9 mai 2021)
        ** urmare a detecţiei circulaţiei în populaţia umană a unor variante de virus Sars Cov 2 cu transmitere mai ridicată

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016