Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 24 din 17 noiembrie 2020  privind unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, precum şi modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 17 noiembrie 2020 privind unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, precum şi modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1099 din 18 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. g), j) şi l), art. 14 alin. (1) lit. h) şi j), alin. (3) lit. d), art. 15, 16, art. 51 alin. (5) şi (6), art. 81 alin. (1) şi (2), art. 83 alin. (2) şi (3), art. 84 alin. (2)-(4) şi (13), art. 87, art. 93 alin. (1), (2) şi (4), art. 94, 95, 96, art. 103 alin. (1) lit. c), art. 103^1, 110 şi 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (3), art. 8 şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare observaţiile şi propunerile formulate de Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Institutul Naţional de Statistică şi Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
    ţinând cont de Decizia Biroului Electoral Central nr. 61/2020 privind normele tehnice de completare şi verificare, precum şi circuitul proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020^1,
    ^1 Decizia Biroului Electoral Central nr. 61/2020 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    întrucât buna organizare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor implică stabilirea măsurilor operaţionale necesare pentru asigurarea resurselor şi a logisticii electorale,
    în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2), art. 110 alin. (2) şi (5), art. 114 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, se aplică în mod corespunzător prevederile următoarelor acte normative:
    a) Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice:
    b) Metodologia privind tragerea computerizată la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi a locţiitorilor acestora, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 17/2016;
    c) Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora.


    ART. II
    (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, la stabilirea numărului total al ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“ pentru secţiile de votare din ţară se va lua în calcul un număr de 5 ştampile cu menţiunea „VOTAT“ pentru fiecare secţie de votare.
    (2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, fiecare secţie de votare din ţară trebuie să dispună, de regulă, de 5 ştampile cu menţiunea „VOTAT“, cu luarea în considerare a numărului cabinelor de vot, precum şi a numărului efectiv al membrilor biroului electoral al secţiei de votare.

    ART. III
    (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe şi al Autorităţii Electorale Permanente, organizează, la cerere, sesiuni de instruire-examinare pentru persoanele care doresc să îndeplinească calitatea de membru-operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, conform Normelor metodologice.
    (2) Formaţiunile politice prevăzute la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ai căror reprezentanţi în birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate doresc să îndeplinească calitatea de membru-operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, transmit lista centralizată a acestora la adresa de e-mail operatorstrainatate@roaep.ro, sub forma unui fişier Excel editabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, calitatea de membru-operator de calculator se atribuie altor membri ai biroului electoral al secţiei de votare din străinătate decât preşedintele şi locţiitorul acestuia, în baza aprobării preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare respective, emisă în baza îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    a) participarea la sesiunea de instruire-examinare prevăzută de Normele metodologice;
    b) obţinerea a cel puţin 7 puncte din 10 la testul de examinare a competenţelor prevăzut la art. 14 alin. (2) din Normele metodologice;
    c) prezentarea dovezii de participare la sesiunea de instruire-examinare prevăzută la lit. a), precum şi a promovării testului prevăzut la lit. b), eliberate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

    (4) Dovada prevăzută la alin. (3) lit. c) constă în confirmarea transmisă de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale prin mijloace electronice, prin care se atestă participarea la sesiunea de instruire-examinare, respectiv promovarea testului de examinare a competenţelor prevăzut la art. 14 alin. (2) din Normele metodologice.
    (5) Sesiunile de instruire-examinare a competenţelor prevăzute de Normele metodologice pentru dobândirea calităţii de membru-operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 sunt organizate în sistem online.
    (6) Atribuirea calităţii de membru-operator de calculator, conform alin. (3), la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 se consemnează într-un proces-verbal întocmit de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (7) Procesul-verbal prevăzut la alin. (6) se comunică, de îndată, prin mijloace electronice misiunii diplomatice sau oficiului consular, după caz, prin grija preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare din străinătate, urmând a fi predat odată cu materialele rezultate din procesul electoral.
    (8) Lista persoanelor cărora li s-au eliberat dovezile prevăzute la alin. (3) lit. c) se comunică Autorităţii Electorale Permanente şi Ministerului Afacerilor Externe de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (9) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorităţii Electorale Permanente, la cerere, documente şi informaţii privind operatorii de calculator şi membrii-operatori de calculator şi gestiunea terminalelor informatice predate acestora.

    ART. IV
    La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, cetăţenii cu drept de vot prevăzuţi la art. 17 alin. (7) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, vor completa cererea prevăzută la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 19/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind desemnarea membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

    ART. V
    (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Afacerilor Externe stabileşte şi comunică Autorităţii Electorale Permanente numărul timbrelor autocolante, al buletinelor de vot şi al ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“, repartizat pentru fiecare secţie de votare din străinătate.
    (2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“ repartizat unei secţii de votare din străinătate va fi cel puţin egal cu numărul cabinelor de vot.
    (3) Ştampilele cu menţiunea „VOTAT“ primite de biroul electoral al secţiei de votare din străinătate, care nu sunt utilizate în procesul de votare, sunt păstrate într-un plic sigilat de către preşedintele acestuia.

    ART. VI
    (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, în cadrul operaţiunii de scanare a codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare livrate de alegătorii care votează prin corespondenţă, în interfaţa ADV prevăzută la art. 5 alin. (3) din Normele metodologice poate apărea unul dintre următoarele mesaje:
    a) în cazul în care codul de bare este scanat cu succes, mesajul va fi „Alegătorul ...................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ......................, a fost înregistrat ca votant prin corespondenţă.“;
    b) în cazul în care codul de bare nu poate fi scanat sau codul de bare nu corespunde niciunui cod numeric personal din cele înscrise în lista electorală permanentă pentru votul prin corespondenţă, mesajul va fi „Codul de bare nu poate fi scanat.“;
    c) în cazul în care codul de bare a mai fost scanat, mesajul va fi „Codul de bare a fost deja scanat.“

    (2) Operatorul de calculator sau membrul-operator de calculator, după caz, predă plicul exterior preşedintelui biroului electoral pentru votul prin corespondenţă sau preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi îi aduce la cunoştinţă mesajul apărut în interfaţa ADV prevăzută la art. 5 alin. (3) din Normele metodologice.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), preşedintele biroului electoral va contacta Centrul de preluare a apelurilor, care va regenera codul de bare prin intermediul unei aplicaţii şi îl va comunica apelantului.
    (4) Secţiunea din interfaţa ADV prevăzută la art. 5 alin. (3) din Normele metodologice destinată scanării codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare livrate de alegătorii care votează prin corespondenţă va fi disponibilă numai pe terminalele informatice repartizate birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă şi birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuţii privind votul prin corespondenţă.

    ART. VII
    La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, listele electorale suplimentare din străinătate în format pdf sunt transmise în Sistemul informatic central prevăzut la art. 5 alin. (2) din Normele metodologice, unde pot fi vizualizate de biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, Biroul Electoral Central, precum şi de către orice alte persoane cu drept de acces.

    ART. VIII
    (1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară primesc terminalele informatice şi datele de autentificare în plic sigilat, pe bază de proces-verbal, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
    (2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, membrii-operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate primesc terminalele informatice şi datele de autentificare în plic sigilat de la preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, pe baza semnării procesului-verbal prevăzut la art. III alin. (6).

    ART. IX
    Se aprobă modelul procesului-verbal prevăzut la art. 82^1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

    ART. X
    (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuţii pentru votul prin corespondenţă vor întocmi procesele-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) La rubricile de la lit. a1 şi a3 din procesele-verbale ale căror modele sunt stabilite de anexele nr. 11 şi 12 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare, numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale permanente din străinătate şi numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale pentru votul prin corespondenţă vor fi încărcate în Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării în mod automat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, pe baza datelor comunicate de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 4 alin. (2) din Normele metodologice.
    (3) Formularele proceselor-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 1-6 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările şi completările ulterioare, vor conţine pe fiecare pagină un cod QR având formatul CODPV#pag_curenta#pag_total.
    (4) Pentru generarea codului QR trebuie respectate următoarele reguli:
    a) nivelul de corecţie să fie H;
    b) codificarea să fie UTF-8.


    ART. XI
    Se aprobă lista corelaţiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat şi Camera Deputaţilor şi a mesajelor de atenţionare ce vor fi utilizate la verificarea corelaţiilor dintre datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat şi Camera Deputaţilor prin intermediul Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

    ART. XII
    La articolul 11 din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 14 noiembrie 2016, alineatul (3) se abrogă.

    ART. XIII
    Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 21 octombrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.
    2. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.
    3. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.
    4. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.
    5. Anexele nr. 3-6, 11-13, 21 şi 22 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 9-17 la prezenta hotărâre.


    ART. XIV
    Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 10 octombrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Operatorii de calculator repartizaţi pe centre de votare îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) acordă suport tehnic pentru asigurarea funcţionalităţii SIMPV, conform dispoziţiilor primite prin intermediul Centrului de suport tehnic;
    b) înlocuiesc operatorii de calculator repartizaţi pe secţii de votare pe durata indisponibilităţii acestora, sub condiţia notificării Centrului de suport tehnic de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare;
    c) se prezintă în preziua votării, la ora 18,00, la sediul centrului de votare sau al secţiei de votare unde au fost repartizaţi.
    (2) În ziua votării, operatorii de calculator repartizaţi pe centre de votare îşi desfăşoară activitatea în sediul centrului de votare sau al secţiei de votare unde au fost repartizaţi.
    (3) Operatorii de calculator repartizaţi pe centre de votare vor fi pontaţi pentru participarea la sesiunile de instruire, precum şi pentru activităţile desfăşurate în preziua şi ziua votării."

    2. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Operatorii de calculator au obligaţia de a însoţi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare care se deplasează la sediul biroului electoral ierarhic superior cu procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, numai în cazul în care nu au finalizat operaţiunea prevăzută la alin. (1) lit. i)."

    3. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Operatorii de calculator desemnaţi pe secţii de votare vor fi pontaţi pentru participarea la sesiunile de instruire şi la simulări, precum şi pentru activităţile desfăşurate în secţia de votare în preziua şi ziua votării."

    4. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Operatorii de calculator ai secţiilor de votare din ţară şi ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă cu sediul în ţară predau terminalele informatice reprezentanţilor Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în cel mult 5 zile de la data ulterioară zilei votării."

    5. La articolul 27 alineatul (1), literele e)-g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV că a votat în străinătate, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi «ATENŢIE! Alegătorul ............................................ (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ................................., figurează că a votat la Secţia de votare nr. ...... din localitatea .............................., statul ........................, în data de............ la ora .....»;
f) pentru codul numeric personal al alegătorului care se prezintă la vot la o secţie de votare unde nu este înscris în lista electorală permanentă şi care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi «Alegătorul ........................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ................................., este arondat la Secţia de votare nr. ...... din localitatea ......................, judeţul ........................»;
g) pentru codul numeric personal al alegătorului care este omis din lista electorală permanentă şi care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi «Persoana cu CNP ........................ nu este înscrisă în listele electorale permanente.»;
    (...)
i) pentru codul numeric personal al alegătorului înscris în listele electorale permanente din străinătate sau în listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă şi care nu a mai votat la acelaşi scrutin, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi «Alegătorul ......................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ......................, a fost înscris în listele electorale permanente din străinătate.»;"

    6. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-k), operatorul de calculator are obligaţia de a preda de îndată actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV."

    7. La articolul 27, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta Centrul de preluare a apelurilor."

    8. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) La alegerile parlamentare, în cadrul operaţiunii de verificare a codului numeric personal al alegătorului care se prezintă la secţia de votare din străinătate, în interfaţa ADV pot apărea unul sau mai multe dintre următoarele mesaje:
    a) pentru codul numeric personal al alegătorului care se regăseşte în listele electorale permanente din străinătate şi care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidenţiat pe fond de culoare verde va fi «Alegătorul ............................. (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ............................, poate vota la această secţie de votare.»;
    b) pentru codul numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi «ATENŢIE! Persoana cu CNP ............................ nu are drept de vot. Nu a împlinit vârsta de 18 ani!»;
    c) pentru persoana căreia i s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care a fost pusă sub interdicţie, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi «ATENŢIE! Persoana ....................................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ......................, nu are drept de vot!»;
    d) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV că a mai votat în străinătate, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi „ATENŢIE! «Alegătorul ........................... (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ......................, figurează că a votat la Secţia de votare nr. ..... din localitatea ..........................., statul ........................, în data de ..................... la ora .....»;
    e) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV că a votat în ţară, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi «ATENŢIE! Alegătorul ............................ (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP .........................., figurează că a votat la Secţia de votare nr. ......... din localitatea ......................., judeţul ...., la ora ....»;
    f) pentru codul numeric personal al alegătorului care nu este înscris în listele electorale permanente din străinătate şi care nu figurează în SIMPV că a mai votat, însă figurează în Registrul electoral, mesajul evidenţiat pe fond de culoare galbenă va fi «Alegătorul ............................ (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ...................., poate vota la această secţie de votare numai dacă prezintă dovada domiciliului sau a reşedinţei în străinătate.»;
    g) pentru codul numeric personal al alegătorului care figurează în SIMPV a votat prin corespondenţă, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi «Alegătorul …………………. (Se înscriu numele şi prenumele.), cu CNP ………………………., figurează că a votat prin corespondenţă.»;
    h) pentru alegătorul care se prezintă la vot cu un act de identitate care nu se află în termen de valabilitate, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi «Atenţie! Este posibil ca actul de identitate să fie expirat.»;
    i) pentru codul numeric personal al persoanei care este omisă din listele electorale permanente şi care nu figurează în SIMPV că a mai votat, mesajul evidenţiat pe fond de culoare roşie va fi «Persoana cu CNP ............................ nu este înscrisă în listele electorale permanente.»
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), după ce validează operaţiunea de preluare a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot, membrul-operator de calculator preia semnătura alegătorului pe terminalul informatic şi îi predă buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea «VOTAT».
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) şi g)-i), operatorul de calculator are obligaţia de a preda de îndată actul de identitate preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi de a-i aduce la cunoştinţă mesajul sau mesajele apărute în interfaţa ADV.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), operatorul de calculator nu poate valida operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al persoanei care nu a împlinit vârsta de 18 ani până la data când s-a prezentat la vot.
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va contacta telefonic, prin intermediul Centrului de preluare a apelurilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea va fi înregistrată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
    (6) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. f), membrul-operator de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot şi îi preia semnătura pe terminalul informatic numai în baza prezentării dovezii domiciliului sau a reşedinţei în străinătate, conform art. 83 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) şi g)-i), membrul-operator de calculator validează operaţiunea de preluare în ADV a codului numeric personal al alegătorului care s-a prezentat la vot şi îi preia semnătura pe terminalul informatic numai în baza deciziei preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite exercitarea dreptului de vot.
    (8) Situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) şi g)-i) şi deciziile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare de a permite sau nu exercitarea dreptului de vot în aceste situaţii se consemnează în scris în formularul privind consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2."

    9. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    La încheierea fiecărei zile a votării în străinătate, ADV generează în mod automat, în format electronic - .pdf - listele electorale suplimentare din străinătate ce conţin numele, codurile numerice personale şi semnăturile alegătorilor validaţi on-line şi off-line."

    10. La articolul 35, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În cazul secţiilor de votare din străinătate, lipsa conexiunii la internet pentru o durată mai mare de 10 minute este notificată telefonic Centrului de preluare a apelurilor de către membrul-operatorul de calculator sau preşedintele biroului electoral al secţiei de votare din străinătate."    ART. XV
    Entităţile implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute de prezenta hotărâre au obligaţia să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), inclusiv în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor.

    ART. XVI
    Anexele nr. 1-17*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    *) Anexele nr. 1-17 sunt reproduse în facsimil.


    ART. XVII
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Contrasemnează:
                    Vicepreşedinte,
                    Marian Muhuleţ
                    Vicepreşedinte,
                    Vajda Zsombor

    Bucureşti, 17 noiembrie 2020.
    Nr. 24.
    ANEXA 1

    Modelul listei persoanelor care vor participa la sesiunile de
    instruire-examinare pentru a îndeplini calitatea de membru-operator
    de calculator al biroului electoral al secţiei de votare din străinătate
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    Modelul procesului-verbal privind atribuirea calităţii de
    membru-operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare din străinătate
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    Modelul procesului-verbal prevăzut de art. 82^1 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015
    privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea
    şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    Lista corelaţiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor
    votării pentru Senat şi Camera Deputaţilor în secţiile de votare şi a mesajelor de atenţionare
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 1^1 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 7

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 8

    (Anexa nr. 2^1 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 10

    (Anexa nr. 4 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 11

    (Anexa nr. 5 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 12

    (Anexa nr. 6 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 13

    (Anexa nr. 11 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 14

    (Anexa nr. 12 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 15

    (Anexa nr. 13 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 16

    (Anexa nr. 21 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 17

    (Anexa nr. 22 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016