Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 177 din 10 martie 2020  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 177 din 10 martie 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 211 din 16 martie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.009/2018 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 499/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 4 iunie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 cu amplasamentul prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

    2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Berceni şi Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov şi a municipiului Bucureşti - sector 4, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre."

    3. După anexă se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    4. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:
    "ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."    ART. II
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)“, situate pe amplasamentul completat potrivit art. I pct. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Berceni şi Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov şi a municipiului Bucureşti - sector 4, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. III
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)“, completat potrivit art. I pct. 1, aflate pe raza localităţilor Berceni şi Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov şi a municipiului Bucureşti - sector 4, sunt în cuantum de 24.314 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 - Programe din Fondul de coeziune - FC.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, situate pe amplasamentul completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. IV
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, situate pe amplasamentul completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. V
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. VI
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 10 martie 2020.
    Nr. 177.
    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 499/2010)
    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
    „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)“, situate pe raza localităţilor Berceni
    şi Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov şi a municipiului Bucureşti - sector 4, proprietarii sau deţinătorii acestora,
    precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬────────┬─────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬─────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │Valoare │Valoare │Valoare │
│ │ │ │Proprietar/ │ │ │Număr │Suprafaţă│Suprafaţă │ │construcţii│despăgubire │despăgubire │despăgubire │
│Nr. │Judeţul │Unitatea │deţinător de │Adresă imobil/ │Număr │carte │totală │de teren │Categorie de │/investiţii│teren conform│construcţii/ │totală │
│crt.│ │administrativ-teritorială│drepturi reale │tarla, parcelă │cadastral│funciară│(mp) │expropriată│folosinţă │afectate │Legii nr. 255│investiţii │conform Legii│
│ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │ │(mp)/(ml) │/2010 (lei) │(lei) │nr. 255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Dumitrescu │Şoseaua de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Ilfov │Berceni │Iulian │centură │53680 │53680 │5.000 │463,00 │Curţi-construcţii│Gard = 3 ml│51.082,79 │660,35 │51.743,14 │
│ │ │ │şi Dumitrescu │nr. 31 │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Alexandra Paula │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Delta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antrepriza de │ │ │ │ │ │Pădure/ │ │ │ │ │
│2 │Ilfov │Berceni │Construcţii şi │FN │53679 │53679 │44.714 │888,00 │intravilan │ │1.767,12 │0,00 │1.767,12 │
│ │ │ │Montaj 93 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3 │Ilfov │Berceni │S.C. Miotur - │Şoseaua de │52228 │52228 │20.000 │2.737,00 │Curţi-construcţii│Gard = 244 │301.973,21 │53.708,34 │355.681,55 │
│ │ │ │S.R.L. │centură nr. 1 │ │ │ │ │/intravilan │ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. de centură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. Miotur - │nr. 1, tarla 1, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Gard = 3,74│ │ │ │
│4 │Ilfov │Berceni │S.R.L. │parcelă PD 1 - │52228 │52228 │20.000 │47 │/intravilan │ml │5.167,65 │393,98 │5.561,63 │
│ │ │ │ │Complex Turistic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Mioriţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. de centură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. Miotur - │nr. 1, tarla 1, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│5 │Ilfov │Berceni │S.R.L. │parcelă PD 1 - │916/3 │56123 │3.661 │510 │intravilan │ │47.674,80 │0,00 │47.674,80 │
│ │ │ │ │Complex Turistic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Mioriţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Carpati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Ilfov │Berceni │Asset │Tarla 1, parcelă │1500 │54517 │18.500 │342 │Arabil/ │ │3.260,07 │0,00 │3.260,07 │
│ │ │ │Management - │2/22 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Sovy │Tarla 1, parcelă │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│7 │Ilfov │Berceni │Prodexim - │2/21 │601 │55743 │15.033 │441 │intravilan │ │41.224,68 │0,00 │41.224,68 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Anastamar │Tarla 1, parcelă │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│8 │Ilfov │Berceni │Construct - │2/21 │600/2 │64194 │441 │441 │intravilan │ │41.224,68 │0,00 │41.224,68 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Anastamar │Tarla 1, parcelă │ │ │ │ │Arabil/ │Gard = 20,7│ │ │ │
│9 │Ilfov │Berceni │Construct - │2/21 │64718 │64718 │29.624 │418 │intravilan │ml │39.074,64 │7.774,54 │46.849,18 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Carpati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │Ilfov │Berceni │Asset │Tarla 1, parcelă │55612 │55612 │1.200 │38 │Arabil/ │ │362,23 │0,00 │362,23 │
│ │ │ │Management - │2/20 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│11 │Ilfov │Berceni │Proprietar │Tarla 1, parcelă │- │- │39 │39 │Arabil/ │ │371,76 │0,00 │371,76 │
│ │ │ │neidentificat │2/18 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Carpati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Ilfov │Berceni │Asset │Tarla 1, parcelă │1443 │54478 │3.800 │125 │Arabil/ │ │1.191,55 │0,00 │1.191,55 │
│ │ │ │Management - │2/20 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Delta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antrepriza de │Tarla 1, parcelă │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│13 │Ilfov │Berceni │Construcţii şi │2/19/2 │1268 │54855 │5.000 │170 │extravilan │ │1.620,50 │0,00 │1.620,50 │
│ │ │ │Montaj 93 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Carpati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │Ilfov │Berceni │Asset │Tarla 1, parcelă │1380 │54197 │3.800 │132 │Arabil/ │ │1.258,27 │0,00 │1.258,27 │
│ │ │ │Management - │2/19 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Carpati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │Ilfov │Berceni │Asset │Tarla 1, parcelă │1381 │54196 │9.655 │349 │Arabil/ │ │3.326,80 │0,00 │3.326,80 │
│ │ │ │Management - │2/19 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Carpati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │Ilfov │Berceni │Asset │Tarla 1, parcelă │1382 │54195 │5.082 │133 │Arabil/ │ │1.267,81 │0,00 │1.267,81 │
│ │ │ │Management - │2/19 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│17 │Ilfov │Berceni │Proprietar │Tarla 1, parcelă │- │- │- │57 │Arabil/ │ │543,35 │0,00 │543,35 │
│ │ │ │neidentificat │2/18 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Carpati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │Ilfov │Berceni │Asset │Tarla 1, parcelă │1442 │54477 │2.345 │30 │Altele/ │ │285,97 │0,00 │285,97 │
│ │ │ │Management - │2/18 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Carpati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │Ilfov │Berceni │Asset │Tarla 1, parcelă │820 │50066 │3.946 │147 │Altele/ │ │1.401,26 │0,00 │1.401,26 │
│ │ │ │Management - │2/18 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Corn Grain │Tarla 1, parcelă │ │ │ │ │Altele/ │ │ │ │ │
│20 │Ilfov │Berceni │Prod │2/17 │804 │55498 │10.459 │398 │extravilan │ │3.793,89 │0,00 │3.793,89 │
│ │ │ │Comexim - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Corn Grain │Tarla 1, parcelă │ │ │ │ │Altele/ │ │ │ │ │
│21 │Ilfov │Berceni │Prod │2/16 │805 │55497 │10.100 │390 │extravilan │ │3.717,63 │0,00 │3.717,63 │
│ │ │ │Comexim - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Tarla 1, parcelă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. Berceni │2/13, 2/13/1, 2/ │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│22 │Ilfov │Berceni │2007 Real Estate│14/3, 2/14/2, 2/ │2056 │55707 │59.491 │2.513 │extravilan │ │23.954,87 │0,00 │23.954,87 │
│ │ │ │Office - S.R.L. │14/1, 2/15/1, 2/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │15/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│23 │Ilfov │Berceni │Proprietar │Tarla 1, parcelă │- │- │- │4 │Arabil/ │ │38,13 │0,00 │38,13 │
│ │ │ │neidentificat │15/2/1 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│24 │Ilfov │Berceni │Ciobanu Nicolae,│Tarla 1, parcelă │2285 │50064 │20.000 │913 │Altele/ │ │8.703,06 │0,00 │8.703,06 │
│ │ │ │Ciobanu Vasile │2/12/1 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Ciobanu Ioana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ciobanu Marian, │Tarla 1, parcelă │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│25 │Ilfov │Berceni │Popescu │2/12 │1962 │56008 │10.000 │470 │extravilan │ │4.480,22 │0,00 │4.480,22 │
│ │ │ │Angelica, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ciobanu Florin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│26 │Ilfov │Berceni │Sisu Vasilica │Tarla 1, parcelă │1751 │54458 │3.800 │175 │Arabil/ │ │1.668,17 │0,00 │1.668,17 │
│ │ │ │ │2/11 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│27 │Ilfov │Berceni │Sisu Vasilica │Tarla 1, parcelă │1750 │54456 │15.000 │700 │Arabil/ │ │6.672,67 │0,00 │6.672,67 │
│ │ │ │ │2/11 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Anchor Real│Tarla 1, parcelă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │Ilfov │Berceni │Estate │2/8, 2/9, 2/10/1,│2052 │55985 │47.500 │2.247 │Arabil/ │ │21.419,00 │0,00 │21.419,00 │
│ │ │ │Development - │2/10/2, 2/10/3 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│29 │Ilfov │Berceni │Radu Gheorghe, │Tarla 1, parcelă │383 │54653 │2.500 │117 │Arabil/ │Gard = │1.115,29 │6.918,22 │8.033,51 │
│ │ │ │Radu Maria │2/7 │ │ │ │ │extravilan │18,42 ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│30 │Ilfov │Berceni │Diaconescu │Tarla 1, parcelă │50500 │50500 │5.000 │233 │Arabil/ │Gard = 7,99│2.221,04 │3.000,90 │5.221,94 │
│ │ │ │Mariana │2/7 lot 2 │ │ │ │ │extravilan │ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│31 │Ilfov │Berceni │Radu Gheorghe, │Tarla 1, parcelă │385 │54904 │5.000 │233 │Arabil/ │Gard = 7,48│2.221,04 │2.809,35 │5.030,40 │
│ │ │ │Radu Maria │2/7 lot 1 │ │ │ │ │extravilan │ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│32 │Ilfov │Berceni │Nita Anghelina │Tarla 1, parcelă │1051 │59398 │5.900 │266 │Arabil/ │Gard = │2.535,61 │7.312,58 │9.848,19 │
│ │ │ │ │2/6 │ │ │ │ │extravilan │19,47 ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│33 │Ilfov │Berceni │Bolocan Maria, │Tarla 1, parcelă │- │- │886 │41 │Arabil/ │ │390,83 │0,00 │390,83 │
│ │ │ │Neagu Gheorghe │2/5 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│34 │Ilfov │Berceni │Neagu Gheorghe, │Tarla 1, parcelă │399 │54491 │5.000 │232 │Arabil/ │ │2.211,51 │0,00 │2.211,51 │
│ │ │ │Neagu Smaranda │2/5 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│35 │Ilfov │Berceni │Droana Sanda, │Tarla 1, parcelă │2284 │56045 │14.879 │696 │Altele/ │ │6.634,54 │0,00 │6.634,54 │
│ │ │ │Zamfir Iorgu │2/4 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│36 │Ilfov │Berceni │Nastase Nicolae │Tarla 1, parcelă │1435 │54363 │9.900 │470 │Arabil/ │ │43.935,60 │0,00 │43.935,60 │
│ │ │ │ │2/3 │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 33 mp │ │42.202,02 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 = 23 mp │ │29.413,53 │ │
│37 │Ilfov │Berceni │S.C. St Metal │Tarla 1, parcela │66100 │66100 │7.144 │1.232 │Curţi-construcţii├───────────┤135.458,40 ├─────────────┤228.314,90 │
│ │ │ │Tading - S.R.L. │2/1, 2/2 │ │ │ │ │/intravilan │C3 = 11 mp │ │14.067,34 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard = 65,2│ │7.173,61 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Proprietar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │neidentificat │Şos. de Centură │ │ │ │ │Altele/ │ │ │ │ │
│38 │Ilfov │Berceni │(zonă protecţie │Bucureşti, tarla │- │- │- │83 │intravilan │ │7.758,84 │0,00 │7.758,84 │
│ │ │ │Şos. de centură │1, parcelă 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 115 mp│ │147.067,64 │ │
│ │ │ │Petrol & │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│39 │Ilfov │Berceni │Construct │Tarla 1, parcelă │55353 │55353 │2.452 │1.612 │Curţi-construcţii│C2 = 11 mp │177.239,40 │14.067,34 │341.737,92 │
│ │ │ │Specialist - │2/1 │ │ │ │ │/intravilan ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │Gard = │ │3.363,54 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │28,43 ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Petrol & │Bd. 1 Mai nr. 1, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │Ilfov │Berceni │Construct │tarla 1, parcelă │63497 │63497 │494 │8 │Curţi-construcţii│Gard = 5,96│879,60 │2.238,47 │3.118,07 │
│ │ │ │Specialist - │2/1 │ │ │ │ │/intravilan │ml │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│41 │Ilfov │Berceni │Sardan Vasile, │Tarla 1, parcelă │493/2/1/3│59755 │355 │64 │Arabil/ │C1 = 61 mp │610,07 │86.357,70 │86.967,77 │
│ │ │ │Sardan Niculina │2/1 │/3 │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sardan Vasile │Tarla 1, parcelă │491/1/1/3│ │ │ │Arabil/ │C2 = 6 mp │ │8.494,20 │ │
│42 │Ilfov │Berceni │Silviu, │2/1 │/3 │59756 │99 │50 │extravilan ├───────────┤476,62 ├─────────────┤10.124,13 │
│ │ │ │Sardan Niculina │ │ │ │ │ │ │Gard = 2 ml│ │1.153,31 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Sardan Vasile │Tarla 1, parcelă │491/1/1/3│ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│43 │Ilfov │Berceni │Silviu, │2/1 │/3 │59756 │99 │7 │extravilan │ │66,73 │0,00 │66,73 │
│ │ │ │Sardan Niculina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│44 │Ilfov │Berceni │Postane Ancuta │Tarla 1, parcelă │59480 │59480 │1.465 │476 │Arabil/ │ │44.496,48 │0,00 │44.496,48 │
│ │ │ │Luminita │2/1 │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Arhiepiscopia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Romano, │Şos. de Centură │3524 │100322 │84172 │4.567,00 │Pădure/ │ │9.088,33 │0,00 │9.088,33 │
│ │ │ │Catolică │nr. 45 │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│46 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Rasu I. Victoria│tarlaua 14, P233/│- │- │3500 │9,00 │extravilan │ │58,41 │0,00 │58,41 │
│ │ │ │ │5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│47 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Tufan Paulina │tarlaua 14, P233/│- │- │14180 │171,00 │extravilan │ │1.109,79 │0,00 │1.109,79 │
│ │ │ │ │6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Cretu (fostă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Parapuf) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ecaterina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Parapuf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ecaterina, │Şos. de Centură, │100254 │100254 │33637 │635,00 │Altele/ │ │4.121,15 │0,00 │4.121,15 │
│ │ │ │Parapuf Petre │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Andrei, Parapuf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Daniela, Parapuf│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Simona, Parapuf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Adriana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Cretu (fostă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Parapuf) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ecaterina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Parapuf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ecaterina, │Şos. de Centură, │100254 │100254 │33637 │322,00 │Altele/ │ │2.089,78 │0,00 │2.089,78 │
│ │ │ │Parapuf Petre │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Andrei, Parapuf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Daniela, Parapuf│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Simona, Parapuf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Adriana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│50 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Infor - │Şos. de Centură, │100182 │100182 │12532 │291,00 │Altele/ │ │1.888,59 │0,00 │1.888,59 │
│ │ │ │S.A. Galaţi │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│51 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Infor - │Şos. de Centură, │100182 │100182 │12532 │351,00 │Altele/ │ │2.277,99 │0,00 │2.277,99 │
│ │ │ │S.A. Galaţi │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│52 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Profiland -│Şos. de Centură, │100417 │100417 │12532 │243,00 │Arabil/ │ │1.577,07 │0,00 │1.577,07 │
│ │ │ │S.R.L. Galaţi │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│53 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Profiland -│Şos. de Centură, │100417 │100417 │12532 │527,00 │Arabil/ │ │3.420,23 │0,00 │3.420,23 │
│ │ │ │S.R.L. Galaţi │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│54 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ilie Ion │tarlaua 14, │- │- │10000 │571,00 │extravilan │ │3.705,79 │0,00 │3.705,79 │
│ │ │ │ │parcela 233/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Ita Marius │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Viorel (cota 1/ │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│55 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │2); Ita Monica │tarlaua 14, │100447 │100447 │30000 │1.601,00 │extravilan │ │10.390,49 │0,00 │10.390,49 │
│ │ │ │Georgiana (cota │parcela 233/9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │1/2) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Proprietar │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│56 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 14, │6157 │110446 │1500 │957,00 │- │ │6.210,93 │0,00 │6.210,93 │
│ │ │ │ │parcela 233/11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 697 mp│ │313.531,51 │682.573,94 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 = 27 mp │ │49.732,76 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C3 = 16 mp │ │3.560,80 │0,00 │
│57 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Iacob Petre, │Şos. Olteniţei, │343/2 │110012 │1797 │1.797,00 │Curţi-construcţii├───────────┤302.920,29 ├─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Iacob Vasilica │FN │ │ │ │ │/intravilan │C4 = 18 mp │ │4.005,89 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C5 = 12 mp │ │2.670,60 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard = 52 │ │6.152,09 │0,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│58 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Nescu Maria │tarlaua 13, │354/1 │100084 │5500 │3.777,00 │extravilan │ │24.512,73 │0,00 │24.512,73 │
│ │ │ │ │parcela 233/14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│59 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Mincu Rafail │Şos. Olteniţei, │354/2 │100068 │2750 │1.585,00 │Arabil/ │ │10.286,65 │0,00 │10.286,65 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│60 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Mincu Roza │Şos. Olteniţei, │354/3 │100183 │2750 │1.333,00 │Altele/ │ │8.651,17 │0,00 │8.651,17 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│61 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Şos. Olteniţei, │- │- │- │50,00 │Arabil/ │ │324,50 │0,00 │324,50 │
│ │ │ │neidentificat │tarlaua 14, │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Stanciu │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│62 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Constantin, │FN │342 │100185 │7500 │2.635,00 │extravilan │ │17.101,15 │0,00 │17.101,15 │
│ │ │ │Lixandru Elena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Colvimed - │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│63 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.R.L. │tarlaua 14, │103173 │103173 │10000 │1.264,00 │intravilan │ │181.105,92 │0,00 │181.105,92 │
│ │ │ │ │parcela 233/18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Colvimed - │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│64 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.R.L. │tarlaua 14, │100529 │100529 │7293 │323,00 │intravilan │ │46.279,44 │0,00 │46.279,44 │
│ │ │ │ │Parcela 233/17/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Top Profil │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│65 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Sistem - S.R.L. │tarlaua 14, │100129 │100129 │10000 │445,00 │intravilan │ │27.056,00 │0,00 │27.056,00 │
│ │ │ │ │parcela 233/19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Pro │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│66 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ceramica - │tarlaua 14, │3822 │105733 │6200 │373,00 │extravilan │ │2.420,77 │0,00 │2.420,77 │
│ │ │ │S.R.L. │parcela 233/19/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│67 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Toma Iosif │tarlaua 14, │104690 │104690 │6500 │380,00 │extravilan │ │2.466,20 │0,00 │2.466,20 │
│ │ │ │ │parcela 233/20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│68 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Rafail Ecaterina│Şos. Olteniţei, │952/1 │104700 │5000 │232,00 │Arabil/ │ │1.505,68 │0,00 │1.505,68 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │C4 = 8 mp │ │4.091,12 │ │
│ │ │ │S.C. Orshar │tarlaua 14, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│69 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │International - │parcela 233/21, │100535 │100535 │16564 │290,00 │/intravilan ├───────────┤48.885,30 ├─────────────┤104.875,40 │
│ │ │ │S.R.L. │parcela 233/22, │ │ │ │ │ │Gard 90 ml │ │51.898,98 │ │
│ │ │ │ │Lot 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Societatea │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │C1 = 6 mp -│ │ │ │
│70 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Transparent │tarlaua 14, │100390 │100390 │9707 │70,00 │extravilan │Post Trafo │454,30 │3.068,34 │3.522,64 │
│ │ │ │Design - S.R.L. │parcela 233/22/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Grigore Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ivan Martin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tănase Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucur Cecilia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Bucur Mihail,│Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│71 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Pavel Ecaterina │tarlaua 14, │3673 │106308 │70700 │117,00 │Arabil/ │ │759,33 │0,00 │759,33 │
│ │ │ │şi Pavel Matei, │parcela 233 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Giogu Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Spălaţelu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Spălaţelu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Niculae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Grigore Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ivan Martin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tănase Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucur Cecilia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Bucur Mihail,│Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│72 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Pavel Ecaterina │tarlaua 14, │3673 │106308 │70700 │65,00 │Arabil/ │ │421,85 │0,00 │421,85 │
│ │ │ │şi Pavel Matei, │parcela 233 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Giogu Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Spălaţelu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Spălaţelu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Niculae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Grigore Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ivan Martin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tănase Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucur Cecilia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Bucur Mihail,│Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│73 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Pavel Ecaterina │tarlaua 14, │3673 │106308 │70700 │328,00 │Arabil/ │ │2.128,72 │0,00 │2.128,72 │
│ │ │ │şi Pavel Matei, │parcela 233 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Giogu Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Spălaţelu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Spălaţelu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Niculae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Grigore Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ivan Martin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tănase Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucur Cecilia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Bucur Mihail,│Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│74 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Pavel Ecaterina │tarlaua 14, │3673 │106308 │70700 │179,00 │Arabil/ │ │1.161,71 │0,00 │1.161,71 │
│ │ │ │şi Pavel Matei, │parcela 233 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Giogu Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Spălaţelu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Spălaţelu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Niculae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Grigore Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ivan Martin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tănase Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bucur Cecilia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Bucur Mihail,│Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│75 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Pavel Ecaterina │tarlaua 14, │3673 │106308 │70700 │302,00 │Arabil/ │ │1.959,98 │0,00 │1.959,98 │
│ │ │ │şi Pavel Matei, │parcela 233 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Giogu Ana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Spălaţelu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi Spălaţelu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Niculae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│76 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Rasu Ilie │tarlaua 14, │- │- │10000 │24,00 │extravilan │ │155,76 │0,00 │155,76 │
│ │ │ │ │parcela 233/25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Marin Elena │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│77 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Cristina, │tarlaua 14, │105330 │105330 │17500 │1,00 │Arabil/ │ │6,49 │0,00 │6,49 │
│ │ │ │Nicolae Edmond │parcela 233/26 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Marian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Baciu Emil si │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Baciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florentina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Agropol, Panait │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│78 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Mihai, Panait │tarlaua 22, │- │- │- │332,00 │- │ │2.154,68 │0,00 │2.154,68 │
│ │ │ │Claudia, Tănase │parcela 491 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Aurel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mironel Ionela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│79 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Şos. Olteniţei, │6733 │- │- │234,00 │Drum │ │27.612,00 │0,00 │27.612,00 │
│ │ │ │neidentificat │tarlaua 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Proprietar │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│80 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 22, │- │- │- │353,00 │- │ │2.290,97 │0,00 │2.290,97 │
│ │ │ │ │parcela 496 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Agropol │Şos. Olteniţei │ │ │ │ │Curţi-construcţii│C1 = 16 mp │ │4.848,74 │ │
│81 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Popeşti-Leordeni│nr. 216 │101097 │101097 │946063 │372,00 │/intravilan ├───────────┤26.598,00 ├─────────────┤41.032,93 │
│ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │ │ │Gard 91 ml │ │9.586,19 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│82 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Manea Marian │tarlaua 22, │- │- │- │130,00 │- │Gard 18 ml │843,70 │2.129,57 │2.973,27 │
│ │ │ │ │parcela 501/6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Manea Marian, │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│83 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Manea Leontina │tarlaua 22, │595 │105805 │8200 │179,00 │extravilan │Gard 27 ml │1.161,71 │3.194,35 │4.356,06 │
│ │ │ │ │parcela 501/5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Manea Marian, │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │C1 = 74 mp │ │13.315,10 │ │
│84 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Manea Leontina │tarlaua 22 │456 │105147 │9998 │140,00 │extravilan ├───────────┤908,60 ├─────────────┤17.181,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 25 ml │ │2.957,74 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 8 mp │ │4.091,12 │ │
│ │ │ │Banciu │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │Magdalena, Darie│Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │C2 = 20 mp │ │ │ │
│85 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Francisc, Darie │tarlaua 22, │5663 │- │27500 │344,00 │Drum │(post │40.592,00 │10.227,80 │63.665,82 │
│ │ │ │Ghizela │parcela 501/4 │ │ │ │ │ │trafo) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 74 ml │ │8.754,90 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Ungureanu Roland│Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│86 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Emanuel │tarlaua 22, │113794 │113794 │20000 │394,00 │extravilan │ │2.557,06 │0,00 │2.557,06 │
│ │ │ │ │parcela 501/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│87 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Sudrezidential │tarlaua 22, P501/│5210/2 │117877 │303 │303,00 │Curţi-construcţii│ │72.883,62 │0,00 │72.883,62 │
│ │ │ │Real │2 │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Estate - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│88 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Sudrezidential │tarlaua 22, │118096 │118096 │19697 │1.438,00 │Curţi-construcţii│ │345.896,52 │0,00 │345.896,52 │
│ │ │ │Real │parcela 501/2 │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Estate - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 44 mp │ │55.002,92 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │Proprietar │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│C2 = 31 mp │ │38.752,06 │ │
│89 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 22, │- │- │336 │336,00 │/intravilan ├───────────┤56.639,52 ├─────────────┤165.402,88 │
│ │ │ │ │parcela 501 │ │ │ │ │ │C3 = 11 mp │ │13.750,73 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 8 ml │ │1.257,65 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│90 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Francisc Elena │tarlaua 22, │101272 │101272 │21727 │3.047,00 │intravilan │ │436.574,16 │0,00 │436.574,16 │
│ │ │ │ │parcela 501/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 38 mp │ │41.204,84 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 = 97 mp │ │119.419,22 │ │
│ │ │ │Francisc Lenuta,│Şos. Olteniţei │ │ │ │ │Curţi-construcţii├───────────┤ ├─────────────┤ │
│91 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Francisc Petre │nr. 214 │101634 │101634 │883 │882,00 │/intravilan │C3 = 111 mp│125.288,10 │136.654,99 │491.235,57 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C4 = 41 mp │ │46.010,97 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C5 = 33 mp │ │22.657,45 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 44 mp │ │30.209,94 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 = 67 mp │ │120.238,39 │ │
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Curţi-construcţii├───────────┤ ├─────────────┤ │
│92 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Huja Ioan │tarlaua 22, │369/1 │106233 │852 │830,00 │/intravilan │C3 = 25 mp │117.901,50 │33.382,46 │382.872,96 │
│ │ │ │ │parcela 503 │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C4 = 52 mp │ │76.822,26 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C5 = 24 mp │ │4.318,41 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 211 mp│ │467.581,65 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(P + 1) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 = 47 mp │ │8.456,89 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C3 = 215 mp│ │317.630,51 │ │
│ │ │ │Spirache │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │Dumitru, │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│C4 = 19 mp │ │3.418,74 │ │
│93 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Spirache │FN │749 │115015 │1764 │1.762,00 │/intravilan ├───────────┤250.292,10 ├─────────────┤2.053.116,53 │
│ │ │ │Florentina │ │ │ │ │ │ │C5 = 174 mp│ │945.021,79 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(P+2) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C6 = 38 mp │ │5.038,15 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C7 = 46 mp │ │49.879,54 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 49 ml │ │5.797,16 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Proprietar │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│94 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 22, │- │- │- │365,00 │/intravilan │Gard 11 ml │74.146,10 │1.729,26 │75.875,36 │
│ │ │ │ │parcela 503 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Dinu Sorin │Şoseaua de │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│95 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ovidiu │Centură │100085 │100085 │3001 │2.839,00 │/intravilan │ │289.010,20 │0,00 │289.010,20 │
│ │ │ │ │nr. 63 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 15 mp │ │3.338,25 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Arabil/ │C2 = 25 mp │ │5.563,74 │ │
│96 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Francisc Elena │tarlaua 22, │101272 │101272 │21727 │2.880,00 │intravilan ├───────────┤412.646,40 ├─────────────┤426.899,05 │
│ │ │ │ │parcela 501/1 │ │ │ │ │ │C3 = 15 mp │ │3.338,25 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 59 ml │ │2.012,41 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 28 mp │ │5.833,64 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 = 29 mp │ │6.041,99 │ │
│ │ │ │Grigore Ana, │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Arabil/ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│97 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Grigore Martin, │tarlaua 22, │121949 │121949 │12800 │1.193,00 │intravilan │C3 = 19 mp │7.742,57 │3.958,54 │40.327,66 │
│ │ │ │Grigore Marian │parcela 501/9 │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C4 = 14 mp │ │2.916,82 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 88 ml │ │13.834,10 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 90 mp │ │152.564,92 │ │
│ │ │ │Proprietar │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii├───────────┤ ├─────────────┤ │
│98 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 22, │- │- │- │683,00 │/intravilan │C2 = 42 mp │115.133,31 │71.196,96 │342.196,51 │
│ │ │ │ │parcela 502 │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 21 ml │ │3.301,32 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Proprietar │Şos. De Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│C1 = 91 mp │ │105.569,05 │ │
│99 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 22, │- │- │- │1.263,00 │/intravilan ├───────────┤212.903,91 ├─────────────┤323.817,95 │
│ │ │ │ │parcela 502 │ │ │ │ │ │Gard 34 ml │ │5.344,99 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Nitu Maria, Nitu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│100 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Niculae, │Şos. de Centură, │267/3 │100327 │5000 │930,00 │Arabil/ │Releu = 98 │133.250,40 │0,00 │133.250,40 │
│ │ │ │Trache Grigore, │FN │ │ │ │ │intravilan │mp │ │ │ │
│ │ │ │Trache Gabriela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│101 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Robescu Bogdan │Şos. de Centură, │267/2 │114063 │1000 │169,00 │Altele/ │ │10.275,20 │0,00 │10.275,20 │
│ │ │ │Viorel │FN │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Teianu Florin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│102 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Alexandru, │Şos. de Centură, │100030 │100030 │4000 │227,00 │Curţi-construcţii│ │54.602,58 │0,00 │54.602,58 │
│ │ │ │Teianu Mihai │FN │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Stefan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Teianu Florin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│103 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Alexandru, │Şos. de Centură, │100030 │100030 │4000 │430,00 │Curţi-construcţii│ │103.432,20 │0,00 │103.432,20 │
│ │ │ │Teianu Mihai │FN │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Stefan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Delta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antrepriza de │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│104 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Construcţii şi │tarlaua 22, │1271/2 │101608 │827 │827,00 │/intravilan │ │84.188,60 │0,00 │84.188,60 │
│ │ │ │Montaj 93 - │parcela 501/11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Delta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antrepriza de │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│105 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Construcţii şi │tarlaua 22, │101607 │101607 │7401 │181,00 │/intravilan │Gard 35 ml │18.425,80 │4.140,83 │22.566,63 │
│ │ │ │Montaj 93 - │parcela 501/11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Delta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antrepriza de │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│106 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Construcţii şi │tarlaua 22, │101607 │101607 │7401 │3,00 │/intravilan │C1 = 17 mp │214,50 │8.693,63 │8.908,13 │
│ │ │ │Montaj 93 - │parcela 501/11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Micşunescu │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│107 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Marioara │tarlaua 22, │- │- │- │31,00 │- │ │201,19 │0,00 │201,19 │
│ │ │ │ │parcela 501/13/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│108 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Vlad Exim -│Şos. de Centură, │100271 │100271 │2368 │2,00 │Curţi-construcţii│ │143,00 │0,00 │143,00 │
│ │ │ │S.R.L. │FN │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│109 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Vlad Exim -│Şos. de Centură, │100271 │100271 │2368 │685,00 │Curţi-construcţii│Gard 61 ml │48.977,50 │7.216,88 │56.194,38 │
│ │ │ │S.R.L. │FN │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Dascălu Mihai şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ana Maria, │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│110 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Dascălu Gabriel │tarlaua 22, │6720/2 │- │ │340,00 │ │ │2.206,60 │0,00 │2.206,60 │
│ │ │ │şi S.C. Total │parcela 501/14/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Chemicals CO. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│111 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Coremi - │Şos. de Centură, │2485/2 │119622 │611 │610,00 │Curţi-construcţii│Gard 63 ml │62.098,00 │7.453,49 │69.551,49 │
│ │ │ │S.A. │FN │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│112 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Coremi - │tarlaua 22, │122355 │122355 │7593 │96,00 │Curţi-construcţii│ │6.864,00 │0,00 │6.864,00 │
│ │ │ │S.A. │parcela 501/12, │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │ │501/15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Grigore Ana, │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│113 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Grigore Marian, │tarlaua 22, │121948 │121948 │2200 │83,00 │intravilan │Gard 7 ml │11.892,24 │828,17 │12.720,41 │
│ │ │ │Grigore Marin │parcela 501/15/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│114 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Toma Stoean, │Şos. de Centură, │100090 │100090 │1950 │14,00 │Arabil/ │ │2.005,92 │0,00 │2.005,92 │
│ │ │ │Sutru Ecaterina │FN │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│115 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Toma Stoean, │Şos. de Centură, │100090 │100090 │1950 │142,00 │Arabil/ │Gard 11 ml │20.345,76 │1.301,40 │21.647,16 │
│ │ │ │Sutru Ecaterina │FN │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Sorocam - │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│116 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.R.L. │tarlaua 22, │1387/3 │104560 │4497 │156,00 │extravilan │ │1.012,44 │0,00 │1.012,44 │
│ │ │ │ │parcela 501/17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│117 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Şos. de Centură, │100378 │ │ │304,00 │ │Gard 41 ml │1.972,96 │4.850,69 │6.823,65 │
│ │ │ │neidentificat │FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│118 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Sorocam - │Şos. de Centură, │100080 │100080 │9022 │289,00 │Altele/ │Gard 23 ml │1.875,61 │2.721,12 │4.596,73 │
│ │ │ │S.R.L. │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│119 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Sorocam - │Şos. de Centură, │100066 │100066 │3009 │103,00 │Arabil/ │Gard 8 ml │668,47 │946,48 │1.614,95 │
│ │ │ │S.R.L. │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│120 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Sorocam - │Şos. de Centură, │100029 │100029 │3006 │102,00 │Arabil/ │Gard 8 ml │661,98 │946,48 │1.608,46 │
│ │ │ │S.R.L. │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│121 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Sorocam - │Şos. de Centură, │100397 │100397 │3019 │102,00 │Arabil/ │Gard 16 ml │661,98 │1.892,95 │2.554,93 │
│ │ │ │S.R.L. │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Proprietar │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│122 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 22, │- │- │ │96,00 │ │ │623,04 │0,00 │623,04 │
│ │ │ │ │parcela 501/18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Slave Renato, │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│123 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Slave Ioan, │tarlaua 22, │100647 │100647 │10000 │316,00 │Arabil/ │ │45.276,48 │0,00 │45.276,48 │
│ │ │ │Slave Stefan, │parcela 501/19 │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Slave Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│124 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Mircea Niculae │Şos. de Centură, │3609/1/2 │110794 │11004 │440,00 │Altele/ │ │26.752,00 │0,00 │26.752,00 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Picovit Rom│Şos. Olteniţei │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│125 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Impex - S.R.L. │nr. 220, Modulul │115776 │115776 │183562 │171,00 │/intravilan │ │24.290,55 │0,00 │24.290,55 │
│ │ │ │ │5/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Marinescu Paul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dan, │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│126 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Marinescu │tarlaua 22, │112618 │112618 │2453 │189,00 │extravilan │Gard 51 ml │1.226,61 │6.033,78 │7.260,39 │
│ │ │ │Marilena Sanda, │parcela 501/24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marinescu Ioana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Marinescu Paul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dan, │Şos. Olteniţei │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│127 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Marinescu │nr. 218 │112956 │112956 │1120 │141,00 │/intravilan │ │20.029,05 │0,00 │20.029,05 │
│ │ │ │Marilena Sanda, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marinescu Ioana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Alecu Daniel, │Zonă protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│128 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Cîrstea Iolanda,│şoseaua de │201/1 │- │- │172,00 │ │ │1.116,28 │0,00 │1.116,28 │
│ │ │ │Cîrstea Andrei │Centură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Glacial │Şoseaua de │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│129 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Prod - S.R.L. │Centură │100370 │100370 │15287 │861,00 │intravilan │Gard 106 ml│52.348,80 │11.166,33 │63.515,13 │
│ │ │ │ │nr. 77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Glacial │Şos. de Centură │ │ │ │ │Curţi-construcţii│C2 = 6 mp │ │625,03 │ │
│130 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Prod - S.R.L. │nr. 77 │109326 │109326 │5125 │1.163,00 │/intravilan ├───────────┤83.154,50 ├─────────────┤97.263,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 128 ml│ │13.483,87 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│131 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Iordache │Şos. Olteniţei │119682 │119682 │3770 │615,00 │Curţi-construcţii│Gard 51 ml │87.360,75 │6.033,78 │93.394,53 │
│ │ │ │Pompilica │nr. 216 │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 44 mp │ │6.667,02 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 = 29 mp │ │4.394,17 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C3 = 71 mp │ │10.758,15 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C4 = 24 mp │ │3.636,56 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │S.C. Agropol │Şos. Olteniţei │ │ │ │ │Curţi-construcţii│C5 = 25 mp │ │3.788,08 │ │
│132 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Popeşti-Leordeni│nr. 216 │119681 │119681 │6831 │886,00 │/intravilan ├───────────┤63.349,00 ├─────────────┤116.080,36 │
│ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │ │ │C6 = 18 mp │ │2.727,42 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C7 = 10 mp │ │1.515,23 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C8 = 15 mp │ │2.272,85 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C9 = 55 mp │ │8.333,78 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 82 ml │ │8.638,10 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. Agropol │tarlaua 22, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│133 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Popeşti-Leordeni│parcela 441, lot │101027 │101027 │700975 │34,00 │Curţi-construcţii│ │2.431,00 │0,00 │2.431,00 │
│ │ │ │- S.A. │1/4, ferma 2 - │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │ │trup 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(fosta fermă 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 16 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(pompe │ │8.182,24 │ │
│134 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Lukoil │Şos. de Centură, │100052 │100052 │2482 │802,00 │Altele/ │alimentate │48.761,60 │ │62.504,38 │
│ │ │ │Romania - S.R.L.│FN │ │ │ │ │intravilan │carburant) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 47 ml │ │5.560,54 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Agropol │Şos. Olteniţei │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│135 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Popeşti-Leordeni│nr. 216, ferma 2,│100304 │100304 │946063 │852,00 │/intravilan │Gard 77 ml │86.733,60 │8.111,39 │94.844,99 │
│ │ │ │- S.A. │trup 1, lot 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. Agropol │tarlaua 22, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│136 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Popeşti-Leordeni│parcela 441, lot │101026 │101026 │44 │44,00 │Curţi-construcţii│ │4.479,20 │0,00 │4.479,20 │
│ │ │ │- S.A. │1/4, ferma 2 - │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │ │trup 1 (fosta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fermă 5) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│137 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Mini Acs Grup - │Şos. de Centură, │101334 │101334 │46132 │121,00 │Curţi-construcţii│ │12.317,80 │0,00 │12.317,80 │
│ │ │ │S.R.L. │FN │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Hera Daniela, │Şos. Olteniţei │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│138 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Hera Luca │nr. 216, T.22, │104420 │104420 │1184 │536,00 │/intravilan │Gard 54 ml │38.324,00 │5.688,51 │44.012,51 │
│ │ │ │ │P.441 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│139 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Mini Acs Grup - │Şos. de Centură, │101334 │101334 │46132 │48,00 │Curţi-construcţii│Gard 4 ml │4.886,40 │421,37 │5.307,77 │
│ │ │ │S.R.L. │FN │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│140 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Silcotub - │Şos. de Centură │102336 │102336 │23871 │612,00 │Curţi-construcţii│Gard 22 ml │43.758,00 │2.317,54 │46.075,54 │
│ │ │ │S.A. │nr. 91 │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Agropol │Şos. Olteniţei │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│141 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Popeşti-Leordeni│nr. 216, ferma 2,│100210 │100210 │946063 │2.472,00 │/intravilan │Gard 148 ml│251.649,60 │15.590,72 │267.240,32 │
│ │ │ │- S.A. │trup 1, lot 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Agropol │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│142 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Popeşti-Leordeni│FN │5899 │100051 │5774 │1.187,00 │/intravilan │Gard 84 ml │120.836,60 │8.848,79 │129.685,39 │
│ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Agropol │Şos. Olteniţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│143 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Popeşti-Leordeni│nr. 216, tarlaua │102218 │102218 │50547 │47,00 │Curţi-construcţii│ │3.360,50 │0,00 │3.360,50 │
│ │ │ │- S.A. │22, parcela 441, │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │ │666 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. Agropol │nr. 216, ferma 2,│ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│144 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Popeşti-Leordeni│trup 2, lot 2, │100448 │100448 │11135 │2.282,00 │/intravilan │Gard 78 ml │232.307,60 │8.216,73 │240.524,33 │
│ │ │ │- S.A. │tarla 22, parcela│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │441 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│145 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Busuioc Viorel │Şos. de Centură, │6411/2 │111706 │970 │970,00 │Altele/ │ │138.981,60 │0,00 │138.981,60 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Proprietar │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│146 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 50, │- │- │ │257,00 │ │ │1.667,93 │0,00 │1.667,93 │
│ │ │ │ │parcela 670/1/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Biat Group │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Altele/ │C1 = 62 mp │ │31.706,18 │ │
│147 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Romania - S.R.L.│FN │541 │105583 │95000 │1.855,00 │intravilan ├───────────┤112.784,00 ├─────────────┤192.940,24 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 129 ml│ │48.450,06 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Societatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Inginerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│148 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │şi reprezentare │Şos. de Centură │114821 │114821 │15572 │481,00 │Curţi-construcţii│Gard 54 ml │34.391,50 │8.903,52 │43.295,02 │
│ │ │ │Strager │nr. 101 │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │International │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Romania - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Arca Studio │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Altele/ │ │ │ │ │
│149 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Construct - │FN │3915/1 │105928 │5364 │571,00 │intravilan │Gard 33 ml │34.716,80 │1.125,58 │35.842,38 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Arca Studio │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│150 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Construct - │FN │3915/8 │105965 │19430 │354,00 │/intravilan │Gard 30 ml │36.037,20 │3.549,28 │39.586,48 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Steel Business │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Altele/ │ │ │ │ │
│151 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Profiles - │FN │1349/8 │100124 │12605 │226,00 │intravilan │Gard 27 ml │13.740,80 │3.194,35 │16.935,15 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │B.D Lemtech │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │C1 = 6 mp │ │3.068,34 │ │
│152 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Management - │FN │1349/1 │ │ │486,00 │ ├───────────┤3.154,14 ├─────────────┤13.321,05 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │Gard 60 ml │ │7.098,57 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│153 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Calcisca Dan │Şos. de Centură, │746/1 │104864 │10000 │175,00 │Altele/ │ │25.074,00 │0,00 │25.074,00 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│154 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Calcisca Dan │Şos. de Centură, │100540 │100540 │10000 │174,00 │Curţi-construcţii│ │41.853,96 │0,00 │41.853,96 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │m. Calcisca │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│155 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Stefan │tarlaua 50, │- │- │30000 │172,00 │ │ │1.116,28 │0,00 │1.116,28 │
│ │ │ │ │parcela 670/8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. B.D │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│156 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Lemntech - │tarlaua 50, │4597/2 │118961 │642 │642,00 │Arabil/ │Gard 55 ml │39.033,60 │1.875,97 │40.909,57 │
│ │ │ │S.R.L. │parcela 670/9, │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │ │670/10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│157 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Central │Şos. de Centură, │773/1 │114612 │32622 │535,00 │Arabil/ │ │76.654,80 │0,00 │76.654,80 │
│ │ │ │Tubi - S.R.L. │FN │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Central │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│158 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Tubi - S.R.L. │tarlaua 50, │774/1 │114857 │2102 │35,00 │intravilan │ │5.014,80 │0,00 │5.014,80 │
│ │ │ │ │parcela 670/11/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Isopan Est │Şos. de Centură │ │ │ │ │Curţi-construcţii│C1 = 26 mp │ │13.296,14 │ │
│159 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │- S.R.L. │nr. 103 │2881 │100143 │103673 │653,00 │/intravilan ├───────────┤46.689,50 ├─────────────┤91.158,93 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 83 ml │ │31.173,29 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Delta │Şoseaua de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Antrepriza de │Centură │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│160 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Construcţii şi │nr. 111, tarlaua │121932 │121932 │6881 │705,00 │intravilan │Gard 23 ml │42.864,00 │2.422,88 │45.286,88 │
│ │ │ │Montaj 93 - │50/1, parcela 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│161 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Pirpiliu Florina│Şos. de Centură, │763 │105895 │17833 │448,00 │Arabil/ │ │64.189,44 │0,00 │64.189,44 │
│ │ │ │Gabriela │FN │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Stoian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florentina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neagu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ancuţa-Cristina,│Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│162 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Costea Maria, │FN │113549 │113549 │1227 │360,00 │/intravilan │C1 = 147 mp│51.138,00 │148.260,72 │199.398,72 │
│ │ │ │Ghita Ioana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stelea Gheorghe,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stelea Victor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sorin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Stoian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florentina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neagu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ancuţa-Cristina,│Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│163 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Costea Maria, │FN │113549 │113549 │1227 │145,00 │/intravilan │Gard 6 ml │20.597,25 │910,85 │21.508,10 │
│ │ │ │Ghita Ioana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stelea Gheorghe,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stelea Victor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sorin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Stoian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florentina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neagu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ancuţa-Cristina,│Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│164 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Costea Maria, │FN │113549 │113549 │1227 │144,00 │/intravilan │Gard 6 ml │20.455,20 │910,85 │21.366,05 │
│ │ │ │Ghita Ioana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stelea Gheorghe,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stelea Victor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sorin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Stoian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Florentina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neagu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ancuţa-Cristina,│Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│165 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Costea Maria, │FN │113549 │113549 │1227 │144,00 │/intravilan │Gard 6 ml │20.455,20 │910,85 │21.366,05 │
│ │ │ │Ghita Ioana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stelea Gheorghe,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stelea Victor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sorin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stoian │ │ │ │ │ │ │C3 = 34 mp │ │38.477,42 │ │
│ │ │ │Florentina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Neagu │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │Ancuţa-Cristina,│Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│166 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Costea Maria, │FN │113549 │113549 │1227 │435,00 │/intravilan │C2 = 38 mp │61.791,75 │19.432,82 │122.586,34 │
│ │ │ │Ghita Ioana, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Stelea Gheorghe,│ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │Stelea Victor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Sorin │ │ │ │ │ │ │Gard 19 ml │ │2.884,35 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│167 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Zonă Protecţie │- │- │ │304,00 │ │ │1.972,96 │0,00 │1.972,96 │
│ │ │ │neidentificat │Cale Ferată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Rudbin │Şos. Olteniţei │ │ │ │ │Arabil/ │C1 = 39 mp │ │17.543,37 │ │
│168 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Rudeni - S.A. │nr. 278 │149 │110476 │2000 │261,00 │intravilan ├───────────┤31.515,75 ├─────────────┤54.500,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 33 ml │ │5.441,04 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 203 mp│ │82.665,38 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 = 98 mp │ │39.907,42 │ │
│ │ │ │S.C. Rudbin │Şos. Olteniţei │ │ │ │ │Arabil/ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│169 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Rudeni - S.A. │nr. 278 │142 │106382 │6100 │1.041,00 │intravilan │C3 = 3 mp │125.700,75 │1.221,66 │265.967,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C4 = 14 mp │ │6.297,68 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 86 ml │ │10.174,61 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil/ │C1 = 21 mp │ │9.446,43 │ │
│170 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Gica Alexandru, │Şos. Olteniţei, │314 │106265 │1500 │441,00 │intravilan │ │63.186,48 │ │73.342,77 │
│ │ │ │Gica Cristina │FN │ │ │ │ ├─────────────────┼───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 6 ml │ │709,86 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│171 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ivan Ecaterina │Şos. Olteniţei, │64 │105319 │1000 │648,00 │Arabil/ │Gard 44 ml │92.845,44 │5.205,62 │98.051,06 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│172 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │MFC Commodities │Şos. Olteniţei, │110023 │110023 │8738 │2.143,00 │Altele/ │ │13.908,07 │0,00 │13.908,07 │
│ │ │ │GMBH │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Group │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│173 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Millenium 2000 -│FN │107532 │107532 │3500 │33,00 │intravilan │ │4.728,24 │0,00 │4.728,24 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Schmidt │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│174 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Bretten │tarlaua 20/3, │101180 │101180 │39196 │260,00 │Curţi-construcţii│ │43.828,20 │0,00 │43.828,20 │
│ │ │ │Technology - │parcela 25, 26, │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │27, 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Schmidt │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│175 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Bretten │tarlaua 20/3, │101180 │101180 │39196 │34,00 │Curţi-construcţii│ │5.731,38 │0,00 │5.731,38 │
│ │ │ │Technology - │parcela 25, 26, │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │27, 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│176 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Păduraru │Şos. Olteniţei, │107957 │107957 │10000 │154,00 │Arabil/ │ │999,46 │0,00 │999,46 │
│ │ │ │Elena-Cristina │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│177 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Sea Romania│Şos. Olteniţei │102811 │102811 │102792 │74,00 │Curţi-construcţii│ │15.032,36 │0,00 │15.032,36 │
│ │ │ │- S.R.L. │nr. 181 │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Art │Şos. Olteniţei │ │ │ │ │Curţi-construcţii│C1 = 28 mp │ │15.909,94 │ │
│178 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Construct Acm - │nr. 227 │102682 │102682 │3190 │256,00 │/intravilan ├───────────┤36.364,80 ├─────────────┤68.268,09 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │Gard 97 ml │ │15.993,35 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Minavo │Şos. Olteniţei │ │ │ │ │Curţi-construcţii│ │ │ │ │
│179 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Investitii - │nr. 181 │102723 │102723 │4087601 │64,00 │/intravilan │ │9.091,20 │0,00 │9.091,20 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Ge Con Com │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Altele/ │ │ │ │ │
│180 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Prod Serv - │FN │603 │107017 │6252 │90,00 │intravilan │ │12.895,20 │0,00 │12.895,20 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Ge Con Com │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Altele/ │ │ │ │ │
│181 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Prod Serv - │FN │603 │107017 │6252 │56,00 │intravilan │ │8.023,68 │0,00 │8.023,68 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Ge Con Com │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│182 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Prod Serv - │FN │604 │107016 │5000 │86,00 │intravilan │ │12.322,08 │0,00 │12.322,08 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Ge Con Com │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│183 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Prod Serv - │FN │604 │107016 │5000 │27,00 │intravilan │ │3.868,56 │0,00 │3.868,56 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Ge Con Com │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Altele/ │ │ │ │ │
│184 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Prod Serv - │FN │605 │107015 │5000 │34,00 │intravilan │ │4.871,52 │0,00 │4.871,52 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Ge Con Com │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Altele/ │ │ │ │ │
│185 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Prod Serv - │FN │605 │107015 │5000 │96,00 │intravilan │ │13.754,88 │0,00 │13.754,88 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│186 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ruse Dumitru │Şos. Olteniţei, │3557 │105058 │9000 │52,00 │Arabil/ │ │337,48 │0,00 │337,48 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│187 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ruse Dumitru │Şos. Olteniţei, │3557 │105058 │9000 │95,00 │Arabil/ │ │616,55 │0,00 │616,55 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│188 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ruse Constantin │Şos. Olteniţei, │3558 │100059 │700 │39,00 │Altele/ │ │253,11 │0,00 │253,11 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│189 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ruse Constantin │Şos. Olteniţei, │3558 │100059 │700 │78,00 │Altele/ │ │506,22 │0,00 │506,22 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│190 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Coman Nicolae, │Şos. Olteniţei, │1386/1 │111072 │7225 │212,00 │Arabil/ │ │1.375,88 │0,00 │1.375,88 │
│ │ │ │Coman Maria │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│191 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Gheorghe Dumitru│Şos. Olteniţei, │1386/2 │105203 │5016 │145,00 │Arabil/ │ │941,05 │0,00 │941,05 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Capdefer Marin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Capdefer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Altele/ │ │ │ │ │
│192 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Niculina, │FN │2501 │111073 │1800 │53,00 │extravilan │ │343,97 │0,00 │343,97 │
│ │ │ │Gheorghiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantina, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Capdefer Natalia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Teodora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│193 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Constantin Elena│Şos. Olteniţei, │1662 │106847 │1000 │29,00 │Arabil/ │ │188,21 │0,00 │188,21 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │proprietar │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│194 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 18/2, │- │- │- │48,00 │ │ │311,52 │0,00 │311,52 │
│ │ │ │ │parcela 16/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│195 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Cerlinca Elena, │Şos. Olteniţei, │2807 │104840 │10910 │322,00 │Arabil/ │ │2.089,78 │0,00 │2.089,78 │
│ │ │ │Cerlinca Necolai│FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│196 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Lapuste Adrian │Şos. Olteniţei, │2891 │100057 │5952 │172,00 │Altele/ │ │1.116,28 │0,00 │1.116,28 │
│ │ │ │Nicolae │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│197 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Giurumescu Eugen│Şos. Olteniţei, │2892 │104961 │6000 │171,00 │Arabil/ │ │1.109,79 │0,00 │1.109,79 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│198 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Constantin Elena│tarlaua 18/2, │100376 │100376 │12067 │339,00 │extravilan │ │2.200,11 │0,00 │2.200,11 │
│ │ │ │ │parcela 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│199 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Constantin Elena│tarlaua 18/2, │- │- │- │27,00 │ │ │175,23 │0,00 │175,23 │
│ │ │ │ │parcela 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│200 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Royal Real │Şos. Olteniţei, │4795/1 │120989 │89 │68,00 │Arabil/ │ │441,32 │0,00 │441,32 │
│ │ │ │Estate - S.R.L. │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│201 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Royal Real │Şos. Olteniţei, │4064/1 │120985 │89 │68,00 │Arabil/ │ │441,32 │0,00 │441,32 │
│ │ │ │Estate - S.R.L. │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│202 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Royal Real │Şos. Olteniţei, │4065/1 │120987 │352 │267,00 │Arabil/ │ │1.732,83 │0,00 │1.732,83 │
│ │ │ │Estate - S.R.L. │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│203 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Şos. Olteniţei, │6714/2 │ │ │140,00 │ │ │908,60 │0,00 │908,60 │
│ │ │ │neidentificat │FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. GF │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│204 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Prescomat - │FN │3889 │106148 │5562 │143,00 │extravilan │ │928,07 │0,00 │928,07 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│205 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Şos. Olteniţei, │6716/2 │- │ │30,00 │ │ │194,70 │0,00 │194,70 │
│ │ │ │neidentificat │FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│206 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Şos. Olteniţei, │6715/2 │ │ │124,00 │ │ │804,76 │0,00 │804,76 │
│ │ │ │neidentificat │FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Gheorghe │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│207 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Niculina, │tarlaua 18/2, │- │- │ │313,00 │ │ │2.031,37 │0,00 │2.031,37 │
│ │ │ │Gheorghe Tudor │parcela 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│208 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Marin Ioana │Şos. Olteniţei, │3529 │104932 │3247 │97,00 │Arabil/ │ │629,53 │0,00 │629,53 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│209 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Dumitru Petre │Şos. Olteniţei, │103950 │103950 │4066 │146,00 │Arabil/ │ │947,54 │0,00 │947,54 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│210 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Paun Victor │Şos. Olteniţei, │103919 │103919 │5934 │279,00 │Arabil/ │ │1.810,71 │0,00 │1.810,71 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│211 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Rusu Vasile │tarlaua 18/2, │1941/1 │106410 │5000 │113,00 │extravilan │ │733,37 │0,00 │733,37 │
│ │ │ │ │parcela 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│212 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Rusu Vasile │tarlaua 18/2, │1941/1 │106410 │5000 │346,00 │extravilan │ │2.245,54 │0,00 │2.245,54 │
│ │ │ │ │parcela 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│213 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Păun Victor │tarlaua 18/2, │- │- │ │216,00 │ │ │1.401,84 │0,00 │1.401,84 │
│ │ │ │ │parcela 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│214 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Şos. Olteniţei, │6722/1 │ │ │20,00 │ │ │129,80 │0,00 │129,80 │
│ │ │ │neidentificat │FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│215 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Şos. Olteniţei, │6722/2 │ │ │13,00 │ │ │84,37 │0,00 │84,37 │
│ │ │ │neidentificat │FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şoseaua Olteniţei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 181; Linia CF│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. Danubiana -│km 0 + 335 - km 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.A., │+ 008; partea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│216 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │prin lichidator │stângă şi partea │121013 │121013 │1516635 │48,00 │Căi ferate/ │ │5.796,00 │0,00 │5.796,00 │
│ │ │ │judiciar │dreaptă - Lot 2 -│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Consultanţa 99 -│km 0 + 335 - km 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │+ 665, parcelele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │238, 239, 255, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │296, 298 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Burlea Samir │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│217 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Moise │tarlaua 14, │- │- │ │772,00 │ │C1 = 9 mp │0,00 │1.061,99 │1.061,99 │
│ │ │ │ │parcela 233/13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 65 mp │ │86.794,38 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 = 104 mp│ │46.782,32 │ │
│ │ │ │S.C. Cristalin │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Curţi-construcţii├───────────┤ ├─────────────┤ │
│218 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Plus - S.R.L. │FN │848 │108903 │1034 │1.048,00 │/intravilan │C3 = 33 mp │148.868,40 │16.875,87 │318.925,66 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C4 = 27 mp │ │13.807,53 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 49 ml │ │5.797,16 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Iacob Petre, │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│219 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Iacob Vasilica │tarlaua 14, │- │- │ │13,00 │ │ │84,37 │0,00 │84,37 │
│ │ │ │ │parcela 233/12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 245 mp│ │533.645,77 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 = 159 mp│ │125.731,11 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │Iacob Petre, │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Curţi-construcţii│C3 = 50 mp │ │7.576,16 │ │
│220 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Iacob Vasilica │FN │343/1 │110011 │3204 │3.193,00 │/intravilan ├───────────┤228.299,50 ├─────────────┤1.013.746,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C4 = 85 mp │ │12.879,47 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C5 = 82 mp │ │102.893,72 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard 23 ml │ │2.721,12 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Şutru Ionuţ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şutru Marius, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Şutru Ambrozie, │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│221 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Şutru Ecaterina,│tarlaua 14, │- │- │ │104,00 │ │ │674,96 │0,00 │674,96 │
│ │ │ │Def. Şutru │parcela 233/10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petre, Şutru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Paulina, Dinea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Claudia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Ali Mohammad │Şos. de Centură, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│222 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Nasir, Nita │FN │6157 │110446 │1500 │543,00 │extravilan │ │3.524,07 │0,00 │3.524,07 │
│ │ │ │Cezar Alexandru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│223 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Mircea Niculae │Şos. de Centură, │3609/1/1 │110793 │767 │70,00 │Altele/ │ │10.029,60 │0,00 │10.029,60 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Proprietar │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│224 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 22, │- │- │ │5,00 │ │ │32,45 │0,00 │32,45 │
│ │ │ │ │parcela P501/7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│225 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Sorocam - │Şos. de Centură, │1387/1 │100055 │13461 │528,00 │Altele/ │Gard 51 ml │3.426,72 │6.033,78 │9.460,50 │
│ │ │ │S.R.L. │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Societatea Total│Şos. de Centură, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│226 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Chimicals │tarlaua 22, │6720/1 │120688 │2163 │49,00 │intravilan │ │7.020,72 │0,00 │7.020,72 │
│ │ │ │Company - S.R.L.│parcela 501/14/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Proprietar │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│227 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 22, │- │- │ │116,00 │ │ │752,84 │0,00 │752,84 │
│ │ │ │ │parcela 501 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│228 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Şos. Olteniţei, │6713/2 │ │ │145,00 │ │ │941,05 │0,00 │941,05 │
│ │ │ │neidentificat │FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Proprietar │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│229 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 14, │- │- │ │1.264,00 │ │ │8.203,36 │0,00 │8.203,36 │
│ │ │ │ │parcela 233/10/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Proprietar │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│230 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 14, │- │- │ │983,00 │ │ │6.379,67 │0,00 │6.379,67 │
│ │ │ │ │parcela 233/10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│231 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Burulea │Şos. Olteniţei, │6630 │110889 │2500 │2.220,00 │Arabil/ │ │14.407,80 │0,00 │14.407,80 │
│ │ │ │Samir-Moise │FN │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│232 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Iozu Petre │tarlaua 14, │952/2 │104701 │5000 │176,00 │extravilan │ │1.142,24 │0,00 │1.142,24 │
│ │ │ │ │parcela 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Iozu Petre, Iozu│Şos. Olteniţei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│233 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Elena, │tarlaua 14, │952/3 │104702 │5000 │121,00 │Arabil/ │ │785,29 │0,00 │785,29 │
│ │ │ │Nedelcu │parcela 21 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Magdalena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│234 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Irimpex Com│Şoseaua Olteniţei│112871 │112872 │17759 │1.197,00 │Drum/ │ │119.029,68 │0,00 │119.029,68 │
│ │ │ │- S.R.L. │nr. 181, lot 1 │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Vector │Şoseaua │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│235 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Management - │Olteniţei, FN │3699 │114039 │10000 │2,00 │extravilan │ │12,98 │0,00 │12,98 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Proprietar │Şos. de Centură, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│236 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │neidentificat │tarlaua 22, │- │- │- │70,00 │ │ │454,30 │0,00 │454,30 │
│ │ │ │ │parcela 455 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│237 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Iova Ion │Şos. de Centură, │582 │103710 │23 │23,00 │Altele/ │ │149,27 │0,00 │149,27 │
│ │ │ │ │FN │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│238 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Şos. de Centură, │774/2 │- │- │359,00 │ │Gard 32 ml │2.329,91 │3.785,90 │6.115,81 │
│ │ │ │neidentificat │FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│239 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Şos. de Centură, │775 │- │- │109,00 │ │Gard 10 ml │707,41 │1.053,43 │1.760,84 │
│ │ │ │neidentificat │FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│240 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │Şos. de Centură, │777 │- │- │225,00 │ │Gard 24 ml │1.460,25 │2.839,43 │4.299,68 │
│ │ │ │neidentificat │FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. PANHOL │T60/1, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│241 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │DEVELOPMENTS - │P.1,2,3,4,5,6,7 │100454 │100454 │101.018 │601 │extravilan │ │3.888,47 │0,00 │3.888,47 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│242 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ivan Madalina │FN │100256 │100256 │4.397 │197 │Arabil/ │ │28.131,60 │0,00 │28.131,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│243 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Stancu Pavel │T60/1, P9 │- │- │4.152 │186 │ │ │1.203,42 │0,00 │1.203,42 │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│244 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. MB TRADING │T60/1, P11 │6203 │100204 │38.183 │1.682 │Arabil/ │ │10.882,54 │0,00 │10.882,54 │
│ │ │ │QUALITY - S.R.L.│ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│245 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. MB TRADING │FN │100223 │100223 │43.129 │2.547 │Arabil/ │ │16.479,09 │0,00 │16.479,09 │
│ │ │ │QUALITY - S.R.L.│ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│246 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │comisiei │T60/1, P18 │- │- │2.719 │337 │ │ │2.180,39 │0,00 │2.180,39 │
│ │ │ │de fond funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │a Primăriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popeşti-Leordeni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│247 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Bornaci Ion │T 60/1; P 19 │3026 │- │- │830 │ │ │5.370,10 │0,00 │5.370,10 │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│248 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Potel Irina │T.60/1, P.20, │113835 │113835 │6.875 │767 │Arabil/ │ │4.958,68 │0,00 │4.958,68 │
│ │ │ │Mariana │lot. 1 │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Dragomir │T.60/1, P.20, │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│249 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Anisoara, │lot. 2 │113785 │113785 │6.875 │742 │extravilan │ │4.800,74 │0,00 │4.800,74 │
│ │ │ │Apostol Gabriela│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│250 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Bratu Elena │T60/1, P.21 │113788 │113788 │2.020 │270 │Arabil/ │ │1.746,90 │0,00 │1.746,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Olteanu Niculaie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│251 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Dumitru, Olteanu│T60/1, P21 │2389 │113908 │760 │111 │Arabil/ │ │718,17 │0,00 │718,17 │
│ │ │ │Niculaie, │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
│ │ │ │Olteanu Felicia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Mares Vlad │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│252 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Andrei, │FN │2388 │100541 │3.032 │497 │Altele/ │Gard = │3.215,59 │2.205,12 │5.420,71 │
│ │ │ │Mares Dragos │ │ │ │ │ │extravilan │64,65 ml │ │ │ │
│ │ │ │Mihai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│253 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │comisiei de fond│T60/1, P22/1 │- │- │205 │54 │ │ │349,38 │0,00 │349,38 │
│ │ │ │funciar a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Primăriei Sector│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│254 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │comisiei de fond│T60/1, P22 │ │ │6.447 │1.782 │ │ │11.529,54 │0,00 │11.529,54 │
│ │ │ │funciar a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Primăriei Sector│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│255 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Oraşul │T60.P767 │4096 │106428 │83.051 │757 │Curţi-construcţii│C1 = 20 mp │127.176,00 │8.966,10 │136.142,10 │
│ │ │ │Popeşti-Leordeni│ │ │ │ │ │/intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│256 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │T 60/2, P 768/1/1│ │ │ │738 │ │ │4.774,86 │0,00 │4.774,86 │
│ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Pitu Marian, │ │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│257 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Pitu Marian │T 51/3, P 27 │100562 │100562 │905 │24 │extravilan │ │155,28 │0,00 │155,28 │
│ │ │ │Carmen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Pitu Marian, │ │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│258 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Pitu Marian │T 51/3, P 27 │100562 │100562 │905 │71 │extravilan │ │459,37 │0,00 │459,37 │
│ │ │ │Carmen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│259 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Celik Floricica │T51/3, P27 │117501 │117501 │642 │64 │Arabil/ │ │7.701,12 │0,00 │7.701,12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│260 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Celik Floricica │T51/3, P27 │117518 │117518 │34 │34 │Păşune/ │Gard = 15 │3.080,56 │8.649,83 │11.730,39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │intravilan │ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Machedon Ştefan,│ │ │ │ │ │Arabil/ │Gard = 19,1│ │ │ │
│261 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Machedon │T51/3, P27 │117502 │117502 │831 │301 │extravilan │ml │1.947,47 │7.173,61 │9.121,08 │
│ │ │ │Victoria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Machedon Ştefan,│ │ │ │ │ │Păşune/ │Gard = │ │ │ │
│262 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Machedon │T51/3, P27 │117519 │117519 │213 │213 │extravilan │36,26 ml │1.103,34 │13.618,60 │14.721,94 │
│ │ │ │Victoria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Cartier │ │ │ │ │ │C1 = 3 mp │ │2.746,46 │ │
│ │ │ │S.C. Silflor & │Popeşti-Leordeni,│ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│263 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Move Impex - │Şos. │100263 │100263 │1.025 │1.019 │Curţi-construcţii│C2 = 4 mp │72.613,94 │3.661,94 │81.948,52 │
│ │ │ │S.R.L. │de Centură nr. │ │ │ │ │/intravilan ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │257 │ │ │ │ │ │Gard = │ │2.926,18 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │85,79 ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│264 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │T60/3, parcelă 1,│- │- │7 │7 │Curţi-construcţii│ │710,22 │0,00 │710,22 │
│ │ │ │neidentificat │2, 3, 4, 53/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│265 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ungureanu Vasile│T60/3, parcelă 1,│106431 │106431 │2.265 │350 │Altele/ │Gard = 9,33│21.206,50 │318,23 │21.524,73 │
│ │ │ │ │2, 3, 4, 53/1 │ │ │ │ │intravilan │ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│266 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Ungureanu Vasile│T60/3, parcelă 1,│106430 │106430 │9.976 │130 │Altele/ │Gard = 17, │7.876,70 │582,92 │8.459,62 │
│ │ │ │ │2, 3, 4, 53/1 │ │ │ │ │intravilan │09 ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Beta │T60/3, parcelă │ │ │ │ │Curţi-construcţii│Gard = │ │ │ │
│267 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Consult Invest │57, 58, 59, 60 │5558/2 │101352 │54.120 │1.985 │/intravilan │44,05 ml │475.864,05 │5.211,53 │481.075,58 │
│ │ │ │Il - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. Beta │Şoş. Centură nr. │ │ │ │ │ │C6 = 16 mp;│ │14.647,78 │ │
│268 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Consult Invest │261, T60/3, │114416 │114416 │60.270 │577 │Curţi-construcţii├───────────┤41.117,02 ├─────────────┤66.316,81 │
│ │ │ │Il - S.R.L. │parcela 57, 58, │ │ │ │ │/intravilan │Gard = │ │10.552,02 │ │
│ │ │ │ │59, 60 │ │ │ │ │ │89,19 ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dispoziţia │ │ │ │ │ │Arabil/ │ │ │ │ │
│269 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │comisiei locale │T60/3 parcelă 65 │- │- │3.255 │1.263 │extravilan │ │8.171,61 │0,00 │8.171,61 │
│ │ │ │de fond funciar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Popeşti-Leordeni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│270 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Akl Rafic │T60/3 parcelă 64 │1273 │105495 │3.420 │2.339 │Arabil/ │ │15.133,33 │0,00 │15.133,33 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│271 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │S.C. Ram Prod │T60/3 parcelă 66 │668/1 │100215 │4.750 │1.598 │Arabil/ │Gard = │96.822,82 │8.288,76 │105.111,58 │
│ │ │ │Project - S.R.L.│ │ │ │ │ │intravilan │70,06 ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│272 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Proprietar │T60/3 parcelă 67 │- │- │3.420 │784 │Arabil/ │ │5.072,48 │0,00 │5.072,48 │
│ │ │ │neidentificat │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│273 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Enculescu │T60/3 parcelă 68 │100174 │100174 │3.516 │146 │Arabil/ │ │944,62 │0,00 │944,62 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│274 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Sebe Ştefan, │T60/3 parcelă 69 │100193 │100193 │5.000 │205 │Arabil/ │ │29.274,00 │0,00 │29.274,00 │
│ │ │ │Sebe Aneta │ │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│275 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Mitu Magdalena │T60/3 parcelă 70 │100114 │100114 │5.000 │200 │Altele/ │ │1.294,00 │0,00 │1.294,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│276 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Francisc Petre │T60/3 parcelă 71 │100169 │100169 │6.627 │263 │Arabil/ │ │1.701,61 │0,00 │1.701,61 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│277 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Anghel Iosiv │T60/3 parcelă 71 │100216 │100216 │6.628 │264 │Arabil/ │ │37.699,20 │0,00 │37.699,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│278 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Gheorghe Ana │T60/3 parcelă 72 │100258 │100258 │19.167 │90 │Altele/ │ │582,30 │0,00 │582,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│279 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Rasu Iliuţă │T60/3 parcelă 73 │6724/1 │- │25.725 │1 │Arabil/ │ │6,47 │0,00 │6,47 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│280 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Rasu Iliuţă │T60/3 parcelă 73 │6724/2 │- │25.725 │153 │Arabil/ │ │989,91 │0,00 │989,91 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│281 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Gheorghe Ana │T60/3 parcelă 72 │100258 │100258 │19.167 │683 │Altele/ │ │4.419,01 │0,00 │4.419,01 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│282 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Anghel Iosiv │T60/3 parcelă 71 │100216 │100216 │6.628 │237 │Arabil/ │ │33.843,60 │0,00 │33.843,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│283 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Francisc Petre │T60/3 parcelă 71 │100169 │100169 │6.627 │238 │Arabil/ │ │1.539,86 │0,00 │1.539,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│284 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Mitu Magdalena │T60/3 parcelă 70 │100114 │100114 │5.000 │178 │Altele/ │ │1.151,66 │0,00 │1.151,66 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│285 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Sebe Ştefan, │T60/3 parcelă 69 │100193 │100193 │5.000 │174 │Arabil/ │ │24.847,20 │0,00 │24.847,20 │
│ │ │ │Sebe Aneta │ │ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│286 │Ilfov │Popeşti-Leordeni │Enculescu │T60/3 parcelă 68 │100174 │100174 │3.516 │120 │Arabil/ │ │776,40 │0,00 │776,40 │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┴┬────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C21 = 6 mp │ │1.897,04 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │S.C. Remat │ │ │ │ │ │ │C2 = 53 mp │ │16.757,17 │ │
│287 │Sectorul│Bucureşti │Bucureşti Sud - │Str. Berceni Fort│200815 │200815 │115.189 │2.095 │Căi ferate/ ├───────────┤296.589,15 ├─────────────┤354.334,75 │
│ │4 │ │S.A. │şosea nr. 5 │ │ │ │ │intravilan │C4 = 67 mp │ │21.183,59 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard beton │ │17.907,80 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 170 ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 57 mp │ │36.043,72 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 = 208 mp│ │65.763,98 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C3 = 268 mp│ │282.965,35 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C4 = 168 mp│ │53.117,06 │ │
│ │Sectorul│ │S.C. Remat │Str. Berceni Fort│ │ │ │ │Curţi-construcţii├───────────┤ ├─────────────┤ │
│288 │4 │Bucureşti │Bucureşti Sud - │şosea nr. 5 │200817 │200817 │4.365 │2.911 │/intravilan │C5 = 127 mp│590.700,12 │160.615,88 │1.810.683,59 │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C6 = 226 mp│ │71.455,10 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C7 = 1.653 │ │522.633,97 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard beton │ │27.388,40 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 260 ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 1.610 │ │1.094.052,96 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C2 = 240 mp│ │2.061.259,20 │ │
│ │Sectorul│ │S.C. Remat │Str. Berceni Fort│ │ │ │ │Curţi-construcţii├───────────┤ ├─────────────┤ │
│289 │4 │Bucureşti │Bucureşti Sud - │şosea nr. 5 │200819 │200819 │14.225 │893 │/intravilan │C3 = 16 mp │181.207,56 │5.058,77 │3.371.925,28 │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C4 = 29 mp │ │18.338,03 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard beton │ │12.008,76 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 114 ml │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sectorul│ │S.C. Remat │Str. Berceni Fort│ │ │ │ │Curţi-construcţii│C1 = 394 mp│ │2.334.469,24 │ │
│290 │4 │Bucureşti │Bucureşti Sud - │şosea nr. 5 │200820 │200820 │765 │488 │/intravilan ├───────────┤99.024,96 ├─────────────┤3.426.253,83 │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │C2 = 165 mp│ │992.759,63 │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sectorul│ │S.C. Remat │Str. Berceni Fort│ │ │ │ │Curţi-construcţii│Gard beton │ │ │ │
│291 │4 │Bucureşti │Bucureşti Sud - │şosea nr. 5 │200821 │200821 │2.778 │449 │/intravilan │= 50 ml │91.111,08 │5.267,00 │96.378,08 │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1 = 50 mp │ │15.808,65 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │S.C. Remat │ │ │ │ │ │ │C2 = 100 mp│ │31.617,30 │ │
│292 │Sectorul│Bucureşti │Bucureşti Sud - │Str. Berceni Fort│200822 │200822 │9.324 │838 │Curţi construcţii├───────────┤170.046,96 ├─────────────┤229.903,80 │
│ │4 │ │S.A. │şosea nr. 5 │ │ │ │ │/intravilan │C3 = 5 mp │ │1.580,87 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┤ ├─────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard beton │ │10.850,02 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 103 ml │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┼───────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL │154.264 │ │ │10.755.184,89│13.557.845,71│24.313.030,60│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

    NOTE:
    Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „La dispoziţia comisiei locale de fond funciar“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar necunoscut“, astfel cum reiese din evidenţele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016