Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 13 din 17 decembrie 2020  privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative  pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 13 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2021

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1308 din 30 decembrie 2020
    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin. (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 17 decembrie 2020, hotărăşte:
    ART. 1
    (1) Toţi membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au obligaţia de plată a cotizaţiilor fixe.
    (2) Pentru anul 2021 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:
    A. în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:
    - 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
    – 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
    – 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
    – 350 lei - pentru persoanele juridice;

    B. în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2021:
    - 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
    – 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
    – 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
    – 2.350 lei - pentru persoanele juridice;

    C. în cazul consultanţilor fiscali asistenţi care, după promovarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, devin consultanţi fiscali în anul 2021:
    - 910 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
    – 670 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi.


    (3) Cotizaţiile fixe sunt anuale şi se datorează integral, fără fracţionare în funcţie de momentul din an în care s-a dobândit sau s-a pierdut calitatea de membru.

    ART. 2
    Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali care desfăşoară activitate de consultanţă fiscală au şi obligaţia de plată a cotizaţiilor variabile. Cotizaţiile variabile datorate în anul 2021 se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra întregii valori a veniturilor obţinute din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2020 sau a valorii acestor venituri diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, dacă este cazul (bază de calcul). Cotele procentuale aplicabile pentru determinarea cotizaţiilor variabile aferente activităţii desfăşurate în anul 2020 şi datorate în anul 2021 sunt următoarele:
    1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;
    2. pentru persoane juridice:
    a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;
    b) la venituri realizate între 100.001 euro şi 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;
    c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.    ART. 3
    (1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 martie 2021, declaraţia privind activitatea desfăşurată în anul 2020, conform anexelor nr. 1 şi 2.
    (2) Consultanţii fiscali - persoane fizice active - care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori care nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală depun până la termenul prevăzut la alin. (1) declaraţia din anexa nr. 1, în care completează la pct. B.2, la pct. B.2.2 şi la pct. B.3 valoarea „0“. Necompletarea acestor câmpuri se asimilează cu nedepunerea declaraţiei.
    (3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală depun până la termenul prevăzut la alin. (1) declaraţia din anexa nr. 2, în care completează valoarea „0“ la pct. B.2, la pct. B.2.2 şi la pct. B.3. Necompletarea acestor câmpuri se asimilează cu nedepunerea declaraţiei.
    (4) În cazul declarării incorecte a veniturilor se depune o declaraţie rectificativă, conform anexei nr. 3. În situaţia în care din declaraţia rectificativă rezultă o bază de calcul mai mică faţă de cea declarată iniţial, diferenţa de cotizaţie variabilă se va restitui sau va fi compensată cu obligaţiile ulterioare. În situaţia în care din declaraţia rectificativă rezultă o bază de calcul mai mare faţă de cea declarată iniţial, diferenţa de cotizaţie variabilă se va calcula prin scăderea cotizaţiei variabile declarate iniţial din cotizaţia variabilă declarată la rectificare conform anexei nr. 3.

    ART. 4
    (1) Termenul de scadenţă a cotizaţiilor fixe aferente anului 2021 şi a cotizaţiilor variabile aferente activităţii din anul 2020 şi datorate în anul 2021 este 15 iunie 2021.
    (2) În cazul neplăţii cotizaţiei fixe sau a cotizaţiei variabile până la termenul de scadenţă prevăzut la alin. (1) cotizaţia fixă şi/sau variabilă datorată şi neachitată se majorează de drept cu 10%.
    (3) Stingerea obligaţiilor de plată reprezentând cotizaţie fixă şi variabilă se realizează în ordinea vechimii scadenţei acestora, mai întâi cotizaţia fixă şi ulterior cotizaţia variabilă.
    (4) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice - se calculează de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii de consultanţă fiscală ulterior înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.
    (5) Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii de consultanţă fiscală, ulterior autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.

    ART. 5
    (1) În contextul pandemiei de COVID-19, pentru plata integrală anticipată a cotizaţiei fixe până la data de 15 martie 2021 inclusiv se acordă o bonificaţie de 15% din cuantumul cotizaţiei fixe stabilite la art. 1 alin. (2) lit. A.
    (2) În contextul pandemiei de COVID-19, pentru plata integrală anticipată a cotizaţiei variabile până la data de 15 martie 2021 inclusiv se acordă o bonificaţie de 15% din cuantumul cotizaţiei variabile declarate, cu condiţia depunerii declaraţiei privind activitatea desfăşurată în anul 2020, până la data de 15 martie 2021 inclusiv.

    ART. 6
    În situaţia în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali îşi schimbă starea de membru activ sau inactiv în cursul anului, cotizaţia anuală datorată de aceştia va fi calculată proporţional, conform perioadelor aferente fiecărei stări.

    ART. 7
    (1) Dreptul de desfăşurare a activităţii de consultanţă fiscală se acordă anual sub forma unei vize de liberă practică.
    (2) Viza anuală de liberă practică se acordă numai membrilor activi - persoane fizice şi persoane juridice - care şi-au îndeplinit următoarele obligaţii faţă de Camera Consultanţilor Fiscali:
    a) au depus toate declaraţiile de activitate cu termen de depunere până în anul 2020 inclusiv;
    b) nu înregistrează obligaţii de plată restante (obligaţii cu termen de scadenţă până în anul 2020 inclusiv);
    c) nu înregistrează restanţe la orele de pregătire profesională stabilite în obligaţia acestora, conform normelor legale emise de Camera Consultanţilor Fiscali, până în anul 2020 inclusiv - în cazul persoanelor fizice.

    (3) În cazul îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute la alin. (2) până la data de 15 martie 2021 inclusiv, viza anuală se acordă pentru perioada 16 martie 2021-15 martie 2022.
    (4) În situaţia îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute la alin. (2) la o dată ulterioară datei de 15 martie 2021, respectiv în perioada 16 martie 2021-15 martie 2022, dreptul de desfăşurare a activităţii sub formă de viză de liberă practică se acordă, din oficiu sau la cerere, după cum urmează:
    a) dacă condiţiile sunt îndeplinite cumulativ şi/sau cererea este depusă în perioada 1-15 a lunii curente, începând cu data de 1 a lunii următoare până la data de 15 martie 2022;
    b) dacă condiţiile sunt îndeplinite cumulativ şi/sau cererea este depusă în perioada 16-30/31 a lunii curente, începând cu data de 15 a lunii următoare până la data de 15 martie 2022.

    (5) Viza anuală de liberă practică acordată membrilor persoane fizice este sub formă de card de membru activ.
    (6) Lista membrilor activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - care au dreptul de desfăşurare a activităţii de consultanţă fiscală (deţin viza anuală de liberă practică) şi perioada de valabilitate se publică şi se actualizează permanent pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
    (7) Lista membrilor activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - care nu au dreptul de desfăşurare a activităţii de consultanţă fiscală în anul 2021 se publică şi se actualizează permanent pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
    (8) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - care nu au obţinut viza anuală reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Membrii care au îndeplinite la zi toate obligaţiile faţă de Camera Consultanţilor Fiscali şi se înregistrează în secţiunea membrilor inactivi primesc un card care atestă această calitate pentru toată perioada de inactivitate. Consultanţii fiscali membri inactivi au obligaţia de plată a cotizaţiilor fixe anuale, obligaţia de a efectua orele de pregătire profesională obligatorie şi toate celelalte obligaţii ale membrilor inactivi, aşa cum sunt prevăzute de normele legale.
    (10) Camera Consultanţilor Fiscali asigură emiterea electronică a cardurilor anuale, care echivalează cu acordarea vizei anuale de liberă practică pentru membri care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme, şi transmiterea acestora în format .pdf fiecărui membru, concomitent cu publicarea listei prevăzute la alin. (6). La cererea membrilor, cardurile se imprimă şi pot fi ridicate de la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali de către titulari/reprezentaţi sau se transmit de către Camera Consultanţilor Fiscali prin servicii poştale sau curierat. Aceste prevederi se aplică şi pentru eliberarea vizelor anuale societăţilor de consultanţă fiscală.

    ART. 8
    (1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar sau cu cardul la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.
    (2) Sumele reprezentând cotizaţii variabile calculate potrivit prevederilor art. 2 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani. Bonificaţiile calculate potrivit prevederilor art. 5 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani.

    ART. 9
    (1) Declaraţiile prevăzute la art. 3 se descarcă şi se depun online pe site-ul www.ccfiscali.ro.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care depunerea online a declaraţiilor nu poate fi realizată din motive tehnice generate de site-ul CCF, acestea se pot comunica prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro, la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, sau prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

    ART. 10
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri prin depăşirea termenului de scadenţă a cotizaţiilor cu mai mult de 12 luni reprezintă o condiţie de pierdere a calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali prin aplicarea prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali înregistraţi ca inactivi reprezintă infracţiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pedepseşte conform legii penale.

    ART. 11
    Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii interne vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    ART. 13
    Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
    *) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.


    ART. 14
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
                    Dan Manolescu

    Bucureşti, 17 decembrie 2020.
    Nr. 13.
    ANEXA 1

    DECLARAŢIE
    cu privire la veniturile realizate de consultanţii fiscali din activitatea de consultanţă fiscală în anul ……………
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    DECLARAŢIE
    cu privire la veniturile realizate de societăţile de consultanţă fiscală din activitatea de consultanţă fiscală în anul ………….
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ
    privind activitatea desfăşurată în anul ……….
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016