Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 12 din 20 ianuarie 2021  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 20 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 69 din 21 ianuarie 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1171 din 3 decembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Centrele de vaccinare împotriva COVID-19 sunt coordonate metodologic de Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti."

    2. La articolul 2, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În vederea validării datelor introduse pentru programarea activităţii de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 în România, Sistemul informatic integrat «Programare-vaccinare-ROVACCINARE», dezvoltat şi administrat din punct de vedere tehnic de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, se interconectează cu sistemele informatice ale instituţiilor şi autorităţilor publice cu atribuţii în îndeplinirea măsurilor prevăzute în strategia de vaccinare, astfel cum sunt reglementate de prezenta hotărâre, precum şi cu sistemele informatice ale unor asociaţii profesionale din România, cu acordul şi în condiţiile stabilite de titularul sistemului informatic interconectat, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal."

    3. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi cetăţenilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinilor cu şedere legală pe teritoriul României.
    ART. 2^2
    În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, Ministerul Apărării Naţionale asigură prin centrele de vaccinare proprii, potrivit criteriilor de eligibilitate stabilite prin Strategie, vaccinarea personalului propriu şi a membrilor familiilor acestora, precum şi a următoarelor categorii:
    a) cadrele militare în rezervă şi în retragere din cadrul instituţiilor din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, precum şi membrii familiilor acestora;
    b) persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) personal în activitate din cadrul celorlalte instituţii din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, precum şi membrii familiilor acestora."

    4. În anexă, la capitolul XI subcapitolul 2, punctul 2 al literei C, după punctul (ii) al literei a) se introduc două noi puncte, punctele (iii) şi (iv), cu următorul cuprins:
    "(iii) persoane încadrate într-un grad de handicap, persoane imobilizate, persoane imunodeprimate, însoţitorii acestora şi persoanele care locuiesc la acelaşi domiciliu cu acestea;
(iv) persoane fără adăpost;"

    5. În anexă, la capitolul XI subcapitolul 2 punctul 2 al literei C, punctele (i) şi (ii) ale literei b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(i) personal-cheie din instituţiile statului, respectiv Parlament, Curtea Constituţională, Administraţia Prezidenţială, Guvern, Consiliul Economic şi Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Naţională a României, ministere şi instituţii subordonate acestora;
(ii) personalul în activitate din cadrul instituţiilor din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică, securitate naţională şi al autorităţii judecătoreşti, executorii judecătoreşti, interpreţii şi traducătorii autorizaţi de Ministerul Justiţiei, avocaţii înscrişi în tabloul avocaţilor întocmit potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, precum şi membrii din România în Parlamentul European;"

    6. În anexă, la capitolul XI subcapitolul 2 punctul 2 al literei C, la punctul (iii) al literei b) se introduc trei noi liniuţe, cu următorul cuprins:
    " personalul navigant român maritim şi fluvial;
 personalul român care îşi desfăşoară activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol);
 personalul român care îşi desfăşoară activitatea pe unităţi mobile de foraj marin (nave tip FPSO şi nave tip FSU);"

    7. În anexă, la capitolul XI, subcapitolul 2 punctul 2 al literei C, după punctul (viii) al literei b) se introduc treisprezece noi puncte, punctele (ix)-(xxi), cu următorul cuprins:
    "(ix) personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, direct implicat în manipularea cadavrelor umane;
(x) personalul din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/serviciul public de asistenţă socială care îşi desfăşoară activitatea în relaţie directă cu beneficiarii, asistenţii maternali, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti;
(xi) persoanele care asigură asistenţă medicală şi socială persoanelor prevăzute la lit. a) pct. (iii);
(xii) personalul din administraţia publică locală;
(xiii) lucrătorii din agricultură şi din industria alimentară de alimente esenţiale;
(xiv) personalul din Administraţia Naţională de Meteorologie;
(xv) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale din România, inclusiv membrii de familie care îi însoţesc, deţinători de cărţi de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;
(xvi) personalul civil şi militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului naţional, inclusiv membrii de familie care îi însoţesc la post, anterior plecării în misiune;
(xvii) inspectorii sociali şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în relaţia directă cu beneficiarii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti;
(xviii) personalul Curţii de Conturi a României şi al camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti;
(xix) personalul din cadrul aparatului central şi local al Consiliului Concurenţei;
(xx) sportivii componenţi ai loturilor naţionale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificaţi individual la jocurile olimpice, precum şi stafful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi;
(xxi) personalul sanitar-veterinar care lucrează în cabinete medicale veterinare."

    8. În anexă, la capitolul XI subcapitolul 2, punctul 3 al literei C se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3) Etapa a III-a - Populaţia generală:
    a) persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor unităţi, operatori economici cu risc ridicat de infectare a personalului propriu şi a persoanelor deservite, din următoarele domenii de activitate:
    (i) lucrătorii din industria extractivă;
    (ii) lucrătorii din industria prelucrătoare;
    (iii) lucrătorii din hoteluri şi restaurante;
    (iv) lucrătorii din domeniul de întreţinere corporală, coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare;
    (v) lucrătorii din domeniul spectacole, activităţi culturale şi recreative;
    (vi) lucrătorii din sistemul financiar, bancar şi din domeniul asigurărilor, cu precădere a celor care au contacte directe cu publicul şi a celor care prestează servicii esenţiale de plăţi, administrare cont şi investiţii şi operează infrastructuri critice naţionale, precum şi personalul critic de suport al acestora;
    (vii) persoanele cazate în centrele regionale de proceduri şi cazare ale solicitanţilor de azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări;
    (viii) persoanele cazate în centrele pentru cazarea străinilor luaţi în custodie publică aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări;
    (ix) persoanele private de libertate;
    (x) persoanele care asigură infrastructura de comunicaţii;
    (xi) lucrătorii din domeniul muzeal şi al colecţiilor publice;
    (xii) lucrătorii din biblioteci;
    (xiii) casierii şi ceilalţi lucrători din magazinele de retail alimentar.
    b) populaţia adultă, alte categorii decât cele prevăzute la lit. C pct. 1 şi 2;
    c) populaţia pediatrică, în funcţie de evoluţia epidemiologică şi de caracteristicile vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 18 ani."

    9. În anexă, la capitolul XI subcapitolul 3 punctul A, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) stabilirea schemei de personal, estimarea necesarului de echipamente de protecţie, materiale sanitare, recipiente pentru colectarea deşeurilor.
    Un centru de vaccinare fix va dispune de unul sau mai multe cabinete de vaccinare cu program adaptat nevoilor. Activitatea din centrul de vaccinare fix/mobil se va organiza în baza unor proceduri de lucru specifice. Pentru eficientizarea procesului de vaccinare şi pentru evitarea supraaglomerării sau a sacrificării dozelor de vaccin, procesul de vaccinare se va realiza în baza unei planificări. Se va realiza consemnarea în dovada de vaccinare a datei pentru efectuarea rapelului şi din RENV se va efectua notificarea persoanei vaccinate cu 24 de ore anterior prin SMS şi/sau e-mail.
    Pentru etapele a II-a şi a III-a, vaccinarea se va organiza prin centre de vaccinare fixe şi mobile, echipe mobile, reţeaua de medicină de familie, centre drive-through.
    Pentru eficientizarea procesului de vaccinare, evitarea supraaglomerării sau a sacrificării dozelor de vaccin, vaccinarea se va face prin programare electronică, telefonică sau prin intermediul medicului de familie, datele fiind colectate într-o platformă unică.
    Pentru etapa a II-a, programările în vederea vaccinării se vor realiza cu respectarea unui raport de 75% persoane din categoria prevăzută la subcap. 2 lit. C pct. 2 lit. a) şi respectiv 25% persoane din categoria prevăzută la subcap. 2 lit. C pct. 2 lit. b)."

                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu

    Bucureşti, 20 ianuarie 2021.
    Nr. 12.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016