Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 12 din 4 februarie 2021  privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 12 din 4 februarie 2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 180 din 23 februarie 2021
    Având în vedere:
    - Procesul-verbal de şedinţă înregistrat cu nr. 409 din 4.02.2021, întocmit în urma şedinţei Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    – prevederile art. 14 şi ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu modificările ulterioare;
    – prevederile art. 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2019;
    – dispoziţiile art. 2 alin. (2), art. 11, art. 34-36, art. 39 alin. (2) şi ale art. 107 din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017;
    – prevederile art. 11, 20 şi 83 din Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.056/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

    luând în considerare propunerile Comisiei pentru avizare profesională înaintate Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România prin Adresa înregistrată cu nr. 3.497 din 30.12.2020,
    Consiliul Naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 4.02.2021, emite următoarea hotărâre:
    ART. I
    Anexa la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1063 din 11 noiembrie 2020, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. II
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
                    Elena Căciulan

    Bucureşti, 4 februarie 2021.
    Nr. 12.
    ANEXA 1

    (Anexa la Hotărârea nr. 92/2020)
    PROCEDURI ŞI CRITERII
    de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă,
    precum şi criteriile şi normele de acreditare, respectiv creditare
    a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele proceduri şi criterii de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă, sunt denumite în continuare procedură.
    (2) Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, constă în activităţi educaţionale care au ca scop menţinerea, dezvoltarea sau creşterea nivelului de cunoştinţe, abilităţi, atitudini profesionale şi sociale în scopul exercitării competente, fără riscuri, autonome şi independente a profesiei de fizioterapeut şi pentru a realiza o creştere reală a calităţii serviciilor de fizioterapie prestate pentru pacient, societate şi profesie.

    ART. 2
    Creditarea formelor de EMC organizate de furnizorii de EMC acreditaţi este realizată de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România, denumit în continuare CFZRO, la nivel naţional, prin Comisia pentru avizare profesională, în baza prezentei proceduri.

    ART. 3
    (1) Creditul de EMC este unitatea de cuantificare a formelor de EMC.
    (2) Creditele de EMC se acordă prin raportare la timpul efectiv petrecut în activitatea de EMC. Pentru o oră integrală de activitate de EMC se acordă 1 credit EMC, în limita a maximum 6 credite de EMC pe zi, indiferent de numărul total de ore al programului. Echivalenţa cu creditele europene de educaţie medicală continuă (ECMEC), emise de Consiliul european de acreditare pentru educaţie medicală continuă (EACCME), este de 1/1, în limita a maximum 6 ore/zi.
    (3) Prin excepţie de la alin. (2), anumite forme de EMC de interes naţional vor fi creditate cu un alt număr de credite raportat la ora integrală de activitate de EMC, prin evaluarea dosarului de creditare de către Comisia pentru avizare profesională.
    (4) Creditele obţinute de fizioterapeuţi în urma participării la formele de EMC contribuie la alcătuirea numărului minim de credite de EMC necesar avizării anuale.
    (5) Totalizarea numărului de credite de EMC se face periodic, de regulă, la un interval calendaristic de 1 an.

    ART. 4
    (1) Numărul minim de credite de EMC pe care un fizioterapeut trebuie să le acumuleze anual în vederea avizării anuale este prevăzut în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2019.
    (2) În situaţia fizioterapeuţilor care au avut calitatea de membru al CFZRO suspendată ori încetată, la cerere, numărul de credite de EMC necesar pentru avizarea anuală se va calcula de către Comisia pentru avizare profesională, în funcţie de perioada suspendării/încetării calităţii de membru.
    (3) În situaţia fizioterapeuţilor prevăzuţi la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu modificările ulterioare, care solicită înscrierea în CFZRO, aceştia au obligaţia efectuării numărului de credite de EMC, în funcţie de momentul înscrierii, după cum urmează:
    a) ianuarie-aprilie, 30 de credite;
    b) mai-august, 20 de credite;
    c) septembrie-decembrie, 10 credite.

    (4) În situaţii excepţionale în care membrii CFZRO nu au obţinut numărul minim de credite de EMC necesar pentru avizare până la data avizării anuale, aceştia au obligaţia efectuării numărului minim de credite de EMC restant, într-o perioadă de maximum 6 luni.

    ART. 5
    (1) Membrii CFZRO au obligaţia de a participa la forme de EMC şi de a cumula numărul minim de credite de EMC anual.
    (2) În mod obligatoriu, cel puţin jumătate din creditele de EMC anuale necesare trebuie să fie reprezentată de participări la cursuri de EMC.
    (3) Prin excepţie de la alin. (2), Comisia pentru avizare profesională poate stabili un alt mod de calcul pentru repartizarea creditelor de EMC pentru fiecare formă de EMC solicitată.

    ART. 6
    În cazul în care fizioterapeutul nu realizează anual numărul minim de credite de EMC, acesta este suspendat din calitatea de membru al CFZRO, până la realizarea creditelor. Constatarea şi comunicarea intră în atribuţia colegiului teritorial al cărui membru este fizioterapeutul respectiv.

    ART. 7
    (1) Membrii CFZRO au obligaţia de a ţine evidenţa numărului minim de credite de EMC necesar avizării anuale.
    (2) CFZRO, prin colegiile teritoriale, calculează, evaluează şi verifică respectarea obligaţiilor impuse de art. 4 şi 5, în următoarele situaţii:
    a) la avizarea anuală;
    b) cu ocazia cercetării disciplinare;
    c) la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene;
    d) la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
    e) ori de câte ori consiliul teritorial consideră necesar.


    CAP. II
    Furnizorii de EMC, acreditarea şi reacreditarea acestora
    SECŢIUNEA 1
    Furnizorii de EMC
    ART. 8
    Acreditarea furnizorilor de EMC este realizată de către CFZRO la nivel naţional, prin Comisia pentru avizare profesională, şi reprezintă modalitatea prin care CFZRO evaluează, selectează şi autorizează furnizorii să deruleze formele de EMC.

    ART. 9
    Furnizorii de EMC sunt reprezentaţi de entităţi juridice publice sau private ori de persoane fizice care pot asigura managementul formelor de EMC.

    ART. 10
    Categoriile furnizorilor de EMC acreditaţi de CFZRO sunt:
    a) instituţii/unităţi de învăţământ superior acreditate;
    b) institute medicale naţionale/regionale/teritoriale cu rol de învăţământ, acreditate/autorizate, aflate în subordinea, sub autoritatea sau sub coordonarea Ministerului Sănătăţii;
    c) colegiul naţional şi colegiile teritoriale;
    d) societăţi/entităţi juridice care au ca obiect de activitate „alte forme de învăţământ“, cod CAEN 8559;
    e) organizaţii neguvernamentale naţionale/regionale/locale care au prevăzut în actele de înfiinţare formarea/EMC pentru personal medical/adulţi;
    f) formatori persoane fizice autorizate/independente, denumite în continuare PFA/PFI, care au ca obiect de activitate „alte forme de învăţământ“, cod CAEN 8559, şi care sunt certificaţi de Ministerul Sănătăţii, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, cu excepţia cadrelor didactice universitare şi a medicilor primari ori care deţin certificat de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale;
    g) angajaţi şi/sau colaboratori ai furnizorilor prevăzuţi la lit. a) şi b);
    h) angajaţi şi/sau colaboratori ai furnizorilor prevăzuţi la lit. c)-e) certificaţi de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar sau care deţin un certificat de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale;
    i) edituri agreate de CFZRO.


    ART. 11
    Furnizorii de EMC acreditaţi de CFZRO prevăzuţi la art. 10 lit. a)-h) pot desfăşura şi educaţie medicală continuă la distanţă, denumită în continuare EMCD.

    ART. 12
    Persoanele fizice (lectori/formatori) care solicită acreditarea trebuie să nu fi fost sancţionate disciplinar, la nivel teritorial sau naţional, iar dacă au fost sancţionate disciplinar, sancţiunea disciplinară să fie prescrisă.

    ART. 13
    Firmele producătoare şi/sau furnizoare de aparatură şi materiale necesare domeniului fizioterapie nu pot fi furnizori de EMC.

    ART. 14
    (1) Sunt exceptate de la plata taxei de acreditare/ reacreditare: colegiul naţional, colegiile teritoriale din cadrul CFZRO, organizaţiile profesionale din domeniul sănătăţii şi editurile acreditate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)/Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS).
    (2) Prin organizaţiile profesionale din domeniul sănătăţii se înţelege: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Colegiul Farmaciştilor din România.

    ART. 15
    În vederea acreditării de către CFZRO ca furnizori de EMC, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă statut de persoană fizică sau juridică română şi sediul pe teritoriul României;
    b) să fie o societate/entitate juridică/organizaţie neguvernamentală care are prevăzute în actele de înfiinţare scopul, funcţiile şi atribuţiile legate de învăţământ sau de formarea/dezvoltarea profesională continuă pentru adulţi ori educaţia medicală continuă pentru personalul medical şi auxiliar;
    c) să deţină direct sau indirect resurse logistice, tehnice pentru desfăşurarea activităţilor de EMC;
    d) să poată dovedi calificarea şi competenţa profesională şi educaţională a prestatorilor de servicii de EMC, corespunzător formei de EMC pe care o organizează.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Drepturile şi obligaţiile furnizorilor de EMC
    ART. 16
    (1) Furnizorii acreditaţi au următoarele drepturi:
    a) să organizeze forme de EMC;
    b) să se asocieze în vederea bunei desfăşurări a formelor de EMC;
    c) să solicite informaţii cu privire la conţinutul ştiinţific al formelor de EMC;
    d) să primească consultanţă cu privire la procedura de creditare a formelor de EMC pe care le organizează;
    e) să obţină creditarea formelor de EMC organizate, conform prezentei proceduri.

    (2) Furnizorii acreditaţi au următoarele obligaţii:
    a) să respecte prevederile prezentei proceduri;
    b) să promoveze domenii medicale şi/sau conexe actului medical bazate pe dovezi ştiinţifice;
    c) să respecte regulile de neimplicare, directă sau prin asociere, în promovarea de produse sau a intereselor unor sponsori/organizatori de evenimente;
    d) să organizeze cel puţin o formă de EMC în intervalul a 2 ani;
    e) să prezinte Comisiei pentru avizare profesională a CFZRO un raport anual referitor la activităţile desfăşurate pe parcursul anului calendaristic;
    f) să nu delege atribuţiile ce decurg din calitatea de furnizor de EMC altor entităţi sau persoane fizice;
    g) să nu modifice curriculumul de program după ce acesta a fost creditat de CFZRO, fără aprobarea Comisiei pentru avizare profesională;
    h) să nu menţioneze în materialele publicitare un număr de credite prezumat, ci doar numărul de credite acordat de CFZRO.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura de acreditare
    ART. 17
    Furnizorii de EMC se acreditează de către CFZRO, prin Comisia pentru avizare profesională.

    ART. 18
    (1) În vederea acreditării de către CFZRO, furnizorii de EMC vor depune la Comisia pentru avizare profesională documentele prevăzute la alin. (2)-(7), după caz.
    (2) Pentru furnizorii prevăzuţi la art. 10 lit. a) şi b), documentele solicitate sunt:
    a) cerere-tip de acreditare/reacreditare prevăzută în anexa nr. 1;
    b) dovada achitării taxei de acreditare;
    c) lista cu personalul desemnat în furnizarea formelor de EMC.

    (3) Pentru furnizorii prevăzuţi la art. 10 lit. c) se solicită doar cererea-tip de acreditare/reacreditare prevăzută la anexa nr. 1.
    (4) Pentru furnizorii prevăzuţi la art. 10 lit. d) şi e), documentele solicitate sunt:
    a) cerere-tip de acreditare/reacreditare prevăzută în anexa nr. 1;
    b) documente ale societăţii/entităţii juridice/organizaţiei, în copie, respectiv:
    (i) actul constitutiv/statutul/actul de înfiinţare cu ultimele modificări înregistrate la oficiul registrului comerţului, respectiv în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;
    (ii) certificatul de înregistrare/înmatriculare, în copie, respectiv sentinţa/încheierea judecătorească de înfiinţare, în copie;

    c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original, respectiv extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie;
    d) certificat de atestare fiscală, în original, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului;
    e) documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte societatea/entitatea juridică/organizaţia, în relaţie cu CFZRO, în original;
    f) dovada că societatea/entitatea juridică/organizaţia are personal de specialitate, respectiv:
    (i) angajat/colaborator, pentru care va depune dosar de acreditare pentru persoana fizică;
    (ii) acte care să demonstreze raportul juridic dintre persoana juridică şi persoana fizică în cauză (adeverinţă, copie a contractului de muncă, copie a contractului civil etc.);

    g) dovada că societatea/entitatea juridică/organizaţia are o experienţă de minimum 1 an în organizarea şi derularea a cel puţin două programe de formare/dezvoltare profesională continuă/educaţie medicală continuă;
    h) autorizaţiile de liberă practică şi avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/EMC, precum şi documentele de calificare didactică ale acestora, după caz, în copie;
    i) programa uneia dintre formele de EMC propuse;
    j) dovada achitării taxei de acreditare.

    (5) Pentru furnizorii prevăzuţi la art. 10 lit. f) şi h), documentele solicitate sunt:
    a) cerere-tip de acreditare/reacreditare prevăzută în anexa nr. 2;
    b) dovada de absolvire a programului de formare de formator certificat de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, în copie, cu excepţia cadrelor didactice universitare şi a medicilor primari sau, după caz, certificatul de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale, în copie;
    c) autorizaţiile de liberă practică şi avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/EMC, precum şi documentele de calificare didactică ale acestora, după caz, în copie;
    d) adeverinţa de vechime din care să reiasă vechimea de minimum 5 ani în profesie şi/sau specialitatea cursului, în copie;
    e) curriculum vitae (CV);
    f) actele de studii de specialitate şi anexele acestora, diplome de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare sau alte forme de perfecţionare în specialitatea/ subiectul formei de EMC, în copie;
    g) actele care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie;
    h) programa uneia dintre formele de EMC propuse;
    i) certificat de înregistrare fiscală, în copie, şi certificat de atestare fiscală, în original, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului, pentru persoanele care aplică în nume propriu (PFA/PFI);
    j) dovada achitării taxei de acreditare.

    (6) Pentru furnizorii prevăzuţi la art. 10 lit. g), incluşi pe lista cu personalul desemnat de furnizorii prevăzuţi la art. 10 lit. a) şi b), documentele solicitate sunt:
    a) dovada de absolvire a programului de formare de formator certificat de Ministerul Sănătăţii prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, în copie, cu excepţia cadrelor didactice universitare şi a medicilor primari, sau, după caz, certificatul de instructor acreditat de organizaţiile internaţionale, în copie;
    b) autorizaţiile de liberă practică şi avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/ EMC, după caz, în copie;
    c) adeverinţa de vechime din care să reiasă vechimea de minimum 5 ani în profesie şi/sau specialitatea cursului, în copie;
    d) curriculum vitae (CV);
    e) actele de studii de specialitate şi anexele acestora, diplome de absolvire a unor programe formative, stagii, cursuri de specializare sau alte forme de perfecţionare în specialitatea/subiectul formei de EMC, în copie;
    f) actele care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie;
    g) programa uneia dintre formele de EMC propuse.

    (7) Pentru furnizorii prevăzuţi la art. 10 lit. i), documentele solicitate sunt:
    a) cerere-tip de acreditare/reacreditare prevăzută în anexa nr. 1;
    b) documente ale societăţii/entităţii juridice/organizaţiei, în copie, respectiv:
    (i) actul constitutiv/statutul/actul de înfiinţare cu ultimele modificări înregistrate la oficiul registrului comerţului, respectiv în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi copia încheierii prin care s-a dispus înregistrarea modificării;
    (ii) certificatul de înregistrare/înmatriculare, în copie, respectiv sentinţa/încheierea judecătorească de înfiinţare, în copie;

    c) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în original, respectiv extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie;
    d) certificat de atestare fiscală, în original, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului;
    e) documentul prin care a fost desemnată o persoană să reprezinte societatea/entitatea juridică/organizaţia, în relaţie cu CFZRO, în original;
    f) dovada că societatea/entitatea juridică/organizaţia are o experienţă de minimum 1 an în publicarea de cărţi precum monografii, tratate, manuale medicale etc.;
    g) dovada achitării taxei de acreditare, cu excepţia editurilor acreditate de CNCS/CNCSIS.

    (8) Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul“, numele în clar şi semnătura solicitantului.

    ART. 19
    (1) În vederea obţinerii acreditării, documentele prevăzute la art. 18 alin. (2)-(7) se depun la sediul CFZRO prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului sau prin servicii de curierat. În situaţia contractării serviciului de curierat, solicitantul îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri ale corespondenţei, întârzieri etc.).
    (2) Cererile de acreditare se vor soluţiona de către Comisia pentru avizare profesională în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii acestora, iar rezultatul se va comunica solicitantului în scris, în termen de maximum 7 zile de la soluţionare.
    (3) În cazul dosarelor incomplete, solicitantul acreditării va fi notificat prin orice mijloc de comunicare cu confirmare de primire, având la dispoziţie 15 zile de la primirea notificării să completeze dosarul; în caz contrar, dosarul va fi respins.
    (4) Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de acreditare ca furnizor, Comisia pentru avizare profesională a CFZRO emite decizia de acreditare cu stabilirea tipurilor de forme de EMC pe care le poate organiza.
    (5) În cazul respingerii cererii de acreditare, se comunică solicitantului decizia motivată.

    ART. 20
    Acreditarea este valabilă 12 luni de la data acordării.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura de reacreditare a furnizorilor
    ART. 21
    (1) Furnizorii de EMC care au fost acreditaţi pot solicita reacreditarea, cu 60 de zile înainte de data expirării acreditării.
    (2) În cazul în care solicitarea reacreditării nu este efectuată în termenul stabilit la alin. (1), furnizorii de EMC trebuie să îndeplinească procedura de acreditare prevăzută la art. 17-20.

    ART. 22
    (1) În vederea reacreditării, furnizorii de EMC depun cererea-tip prevăzută în anexa nr. 1 sau 2, însoţită, după caz, de:
    a) declaraţia pe propria răspundere a persoanei desemnate cu privire la menţinerea condiţiilor avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, în original;
    b) documentele ce atestă modificările intervenite de la acreditarea iniţială, respectiv ultima reacreditare, în copie;
    c) autorizaţiile de liberă practică şi avizele pe anul în curs care atestă dreptul de liberă practică al persoanelor implicate în furnizarea formelor de formare/dezvoltare profesională continuă/EMC, precum şi documentele de calificare didactică ale acestora, după caz, în copie;
    d) fişa de evaluare a activităţii educaţionale desfăşurate în anul precedent, completată conform normelor în vigoare, prevăzută în anexa nr. 3;
    e) dovada achitării taxei de reacreditare, cu excepţia furnizorilor prevăzuţi la art. 14 alin. (1).

    (2) Documentele depuse în copie vor purta menţiunea „conform cu originalul“, numele în clar şi semnătura solicitantului.
    (3) În vederea obţinerii reacreditării, documentele prevăzute la alin. (1) se depun la sediul CFZRO prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului sau prin servicii de curierat. În situaţia contractării serviciului de curierat, solicitantul îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri ale corespondenţei, întârzieri etc.).

    ART. 23
    (1) Cererea de reacreditare se soluţionează de Comisia pentru avizare profesională a CFZRO, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 22.
    (2) Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de reacreditare, Comisia pentru avizare profesională a CFZRO emite decizia de reacreditare, prin care decide menţinerea sau schimbarea categoriei de furnizor de EMC în care se încadrează acesta, precum şi tipurile de forme de EMC pe care le poate organiza.
    (3) În cazul dosarelor incomplete, solicitantul reacreditării va fi notificat prin orice mijloc de comunicare cu confirmare de primire, având la dispoziţie 10 zile de la primirea notificării să completeze dosarul. În caz contrar, dosarul va fi respins.
    (4) În cazul respingerii cererii, se comunică solicitantului decizia motivată.
    (5) Reacreditarea este valabilă 24 de luni de la data acordării.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Procedura de suspendare/retragere a acreditării şi încetare a calităţii de furnizor de EMC
    ART. 24
    (1) Comisia pentru avizare profesională, cu sprijinul colegiilor teritoriale, va monitoriza desfăşurarea formelor de EMC, având ca obiectiv dezvoltarea competenţei profesionale/creşterea gradului de competenţă profesională a membrilor CFZRO.
    (2) Colegiile teritoriale vor aduce la cunoştinţa Comisiei pentru avizare profesională orice situaţii de abatere a furnizorilor de la prezenta procedură.

    ART. 25
    (1) Suspendarea/Retragerea calităţii de furnizor de EMC se realizează prin decizia Comisiei pentru avizare profesională a CFZRO, în următoarele situaţii:
    a) au fost modificate condiţiile avute în vedere la acreditare, respectiv ultima reacreditare, iar furnizorul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta procedură;
    b) furnizorul de EMC a încălcat obligaţiile prevăzute de prezenta procedură;
    c) nerespectarea în detaliu a curriculumului de program declarat de furnizorul de EMC, aşa cum a fost creditat de CFZRO.

    (2) În situaţia în care Comisia pentru avizare profesională a constatat încălcarea unor obligaţii de către furnizor, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c), înştiinţează în scris conducerea furnizorului despre aceasta şi măsurile ce urmează a fi adoptate pentru remedierea neconformităţilor.
    (3) În situaţia suspendării acreditării până la remedierea aspectelor ce au condus la această sancţiune, furnizorul nu mai are dreptul de a furniza forme de EMC pentru alte serii de participanţi până la ridicarea suspendării.
    (4) Dacă furnizorul de EMC, deşi atenţionat/suspendat, nu a luat măsurile care se impun şi/sau organizează noi evenimente cu încălcarea obligaţiilor prevăzute de prezenta procedură, se aplică sancţiunea retragerii calităţii de furnizor.
    (5) Calitatea de furnizor de EMC poate fi redobândită numai după împlinirea unui termen de un an de la aplicarea sancţiunii şi după parcurgerea procedurii de reacreditare.

    ART. 26
    Încetarea calităţii de furnizor de EMC se realizează prin decizia Comisiei pentru avizare profesională a CFZRO, în următoarele situaţii:
    a) la cererea expresă a furnizorului;
    b) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. d);
    c) încetarea existenţei furnizorului ca persoană juridică/PFA/PFI.


    ART. 27
    În cazul retragerii sau încetării calităţii de furnizor, taxele achitate nu se restituie.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Taxe aferente procedurii de acreditare şi reacreditare
    ART. 28
    (1) Taxele de acreditare şi de reacreditare a furnizorilor de EMC persoane juridice se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Naţional al CFZRO.
    (2) Fizioterapeuţii cu grad de handicap I - grav şi II - accentuat sunt scutiţi de la taxele de participare la formele de EMC organizate de colegiul naţional sau de colegiile teritoriale.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Dispoziţii finale
    ART. 29
    Furnizorii de EMC acreditaţi vor fi înregistraţi în Registrul naţional al furnizorilor de EMC al CFZRO prevăzut în anexele nr. 4 şi 5.

    ART. 30
    Lista furnizorilor de EMC acreditaţi de CFZRO se va afişa pe site-ul CFZRO.

    CAP. III
    Procedura de creditare a formelor de EMC
    SECŢIUNEA 1
    Forme de EMC creditate de CFZRO
    ART. 31
    (1) Formele de EMC care pot fi creditate de către Comisia pentru avizare profesională a CFZRO sunt următoarele:
    a) programe de învăţământ postuniversitar: cursuri de specializare şi cursuri pentru dobândirea de noi competenţe organizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau alte instituţii medicale cu rol de învăţământ acreditate în acest sens;
    b) forme de educaţie medicală permanentă: cursuri EMC, ateliere de lucru/practică (workshop), stagii practice, şcoli de vară/iarnă, cursuri on-line/webinar (EMCD);
    c) programe de acreditare ca formator şi programe de acreditare ca formator de formatori, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 716/2002 privind acreditarea programelor educaţionale, formatorilor şi formatorilor de formatori din sistemul sanitar;
    d) manifestări şi activităţi cu caracter ştiinţific:
    (i) manifestări ştiinţifice: congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, sesiuni ştiinţifice, reuniuni al căror scop principal este furnizarea de informaţii şi materiale educaţionale în beneficiul fizioterapeuţilor, al îmbunătăţirii practicii acestora, precum şi al creşterii calităţii serviciilor de fizioterapie şi a siguranţei pacientului;
    (ii) publicare de materiale ştiinţifice de specialitate: autor/coautor de articole pentru publicaţii ştiinţifice profesionale, de capitole de carte sau cărţi precum monografii, tratate, manuale medicale, articole postate pe site-ul colegiului naţional sau pe site-urile colegiilor teritoriale;
    (iii) abonamente la publicaţii ştiinţifice de specialitate agreate;
    (iv) cercetare şi elaborare de proiecte ştiinţifice: elaborare şi/sau coordonare de proiecte ştiinţifice profesionale în domeniu;

    e) promovarea în grade şi trepte profesionale.

    (2) Formele de EMCD cuprind:
    (i) cursuri EMCD organizate de furnizorii prevăzuţi la art. 11;
    (ii) programe de EMCD prin internet, on-line, interactive, fie prin suportul informaţional oferit, cu linkuri şi portaluri specifice, fie prin consultanţă cu tutori de program acreditaţi, cu asigurarea unei testări finale securizate, tot prin acces on-line personalizat sau prin testare scrisă în sală, organizată de furnizori acreditaţi pentru acest domeniu.

    (3) Taxele de creditarea a formelor de EMC şi EMCD sunt stabilite de Consiliul naţional al CFZRO.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii de creditare a formelor de EMC
    ART. 32
    Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să aibă un conţinut profesional/ştiinţific relevant pentru profesia de fizioterapeut;
    b) să utilizeze metode şi mijloace de formare a personalului medical/a adultului care să conducă atât la creşterea nivelului de pregătire teoretică, cât şi la îmbunătăţirea deprinderilor practice necesare exercitării profesiei de fizioterapeut;
    c) furnizorul de EMC să fie acreditat/reacreditat conform prezentei proceduri.


    ART. 33
    Numărul de credite EMC acordat fiecărei forme de EMC este stabilit prin prezenta procedură.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Reguli generale de creditare a formelor de EMC
    ART. 34
    (1) Prezenţa participanţilor pe toată perioada de desfăşurare a formei de EMC este obligatorie; nerespectarea acestui criteriu conduce la neacordarea creditelor persoanei respective.
    (2) Formele de EMC care se desfăşoară pe parcursul unei săptămâni beneficiază de creditare pentru maximum 6 zile.
    (3) Numărul maxim de credite EMC acordate pentru o formă de EMC este de 60.
    (4) Durata maximă a unei singure prelegeri este de două ore. Durata discuţiilor nu poate depăşi un sfert din durata sesiunii şi este necesară o pauză de minimum 15 minute la fiecare două ore de program; în cazul nerespectării acestei prevederi, evaluatorul are dreptul de a reduce timpul aferent creditării cu 15 minute pentru fiecare 2 ore din cele maximum 6 ore creditabile, pentru fiecare zi a programului educaţional.
    (5) Cursurile EMC/ateliere de lucru/practică (workshop) din cadrul unei manifestări ştiinţifice se pot credita separat numai dacă nu se suprapun cu programul general al manifestării şi dacă sunt organizate cu avizul sau în colaborare cu furnizori acreditaţi de CFZRO pentru organizarea de cursuri, în limita a 6 ore pe zi.
    (6) Simpozioanele sau alte manifestări informale, satelite ale unor manifestări ştiinţifice majore, nu se creditează separat, suplimentar faţă de programul de bază, desfăşurat între momentele de deschidere şi închidere stabilite de furnizor.
    (7) Sesiunile paralele de comunicări se creditează o singură dată, la nivelul duratei maxime efective.
    (8) Numărul de credite acordat pentru orice formă de EMC va fi exprimat în numere întregi, rotunjirea făcându-se la 50 de sutimi.
    (9) Nu sunt luate în calcul creditările obţinute pentru participarea la mai multe forme de EMC desfăşurate în aceeaşi perioadă.
    (10) Formele de EMC trebuie să respecte cu stricteţe curriculumul programului creditat.
    (11) Orice formă de EMC se creditează în baza cererii prevăzute în anexele nr. 6, 7 şi 8, după caz, completată de furnizorul EMC, a programului şi a achitării taxei de creditare a formelor de EMC.
    (12) Formele de EMC creditate de organizaţiile profesionale prevăzute la art. 14. alin. (2) sunt creditate de CFZRO cu acelaşi număr de credite înscris pe certificatul de participare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Norme şi criterii de creditare a programelor de învăţământ postuniversitar şi de educaţie permanentă, a programelor de formator şi formare de formatori şi a formelor de educaţie permanentă
    ART. 35
    (1) Beneficiază de credite de EMC deţinătorul unei diplome de master, respectiv al titlului ştiinţific de doctor, emise de Ministerul Educaţiei sau de ministerele de resort din afara României, ale căror domenii şi programe de studii sunt relevante pentru practicarea profesiei de fizioterapeut.
    (2) Creditele de EMC se acordă pentru anul în care au fost absolvite studiile de master/doctorat, o singură dată, la prezentarea documentului doveditor de absolvire a studiilor.
    (3) Obţinerea titlului de master se creditează cu 40 de credite de EMC.
    (4) Obţinerea titlului ştiinţific de doctor se creditează cu 50 de credite de EMC.

    ART. 36
    Regulile de creditare a cursurilor EMC sunt următoarele:
    a) numărul maxim de ore de curs acceptate pe durata unei zile este de 6 ore;
    b) pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, grupa de cursanţi poate fi formată din maximum 50 de persoane şi se pot acorda maximum 15 credite de EMC;
    c) pentru cursurile cu aplicaţie practică, grupa de cursanţi poate fi formată din maximum 20 de persoane/formator şi se pot acorda maximum 18 credite de EMC;
    d) cadrele didactice, precum şi formatorii certificaţi/acreditaţi care ţin cursuri creditate de CFZRO vor fi creditaţi cu numărul de ore efectiv prestate;
    e) pentru activitatea coordonatorilor/îndrumătorilor care nu sunt cadre didactice, de stagii de practică, de stagii programate şi organizate pentru studenţi sau fizioterapeuţi, inclusiv pentru programele de pregătire extrauniversitară în vederea obţinerii de atestate de studii complementare şi pentru stagiile de readaptare profesională în cazul întreruperii activităţii mai mult de 5 ani, se acordă un număr de 40 de credite de EMC pe an, în baza unei dovezi de activitate de cel puţin două luni pe an;
    f) participarea la cursuri în afara României, creditate de o societate sau de un organism profesional din domeniul sănătăţii ori relevant pentru profesia de fizioterapeut, este creditată cu numărul de credite conferite de organismul respectiv, în condiţiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională;
    g) participarea la un curs în afara României, în domeniul sănătăţii, care nu are creditare înscrisă pe certificatul de absolvire, se creditează cu 6 credite/zi de curs şi maximum 60 de credite pe curs, în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională;
    h) obţinerea certificatului de formator sau de formator de formatori, emis de Ministerul Sănătăţii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, se creditează cu 30 de credite de EMC;
    i) promovarea în grade profesionale, prin examen, se creditează cu 30 de credite de EMC.


    ART. 37
    (1) Pentru un atelier de lucru/practică (workshop) grupa de participanţi poate fi formată din maximum 15 persoane.
    (2) Tema atelierului trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut.
    (3) Pentru o zi de atelier de lucru/practică (6 ore) se pot acorda maximum 6 credite, iar creditarea acestora se poate face cu maximum 12 credite de EMC.

    ART. 38
    (1) Stagiul de pregătire practică efectuat în afara programelor de master şi doctorat reprezintă activitatea desfăşurată în unităţi de profil, sub îndrumarea şi supravegherea personalului abilitat în acest sens, şi are drept scop dobândirea sau perfecţionarea abilităţilor practice, care să ducă la îmbunătăţirea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul programelor de EMC.
    (2) Pentru stagiile practice se pot acorda maximum 10 credite de EMC pentru fiecare lună de stagiu care se dovedeşte că a fost efectuată. În urma efectuării stagiilor practice se pot obţine maximum 20 de credite de EMC/an.
    (3) Pentru stagii practice cu o durată mai mică de o lună, numărul de credite se calculează proporţional cu perioada de stagiu efectuată (respectiv 2,5 credite de EMC/săptămână).
    (4) Participarea la stagii practice în afara României, creditate de o societate sau de un organism profesional din domeniul sănătăţii ori relevant pentru profesia de fizioterapeut, este creditată cu numărul de credite conferite de organismul respectiv, în condiţiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională.
    (5) Stagiile practice şi schimburile de experienţă efectuate în străinătate care nu au creditare europeană/internaţională nu se creditează.
    (6) Creditele EMC se acordă în baza documentului care atestă efectuarea stagiului de pregătire practică, în care se menţionează locul de desfăşurare, durata acestuia şi numele complet al persoanei/persoanelor abilitate în îndrumarea şi supravegherea fizioterapeutului, precum şi a deciziei Comisiei pentru avizare profesională.

    ART. 39
    (1) Pentru şcolile de vară/iarnă tema trebuie să fie relevantă pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut.
    (2) Pentru o zi de activitate în cadrul şcolilor de vară/iarnă se acordă 3 credite de EMC.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Norme şi criterii de creditare a manifestărilor şi a activităţilor cu caracter ştiinţific
    ART. 40
    (1) Cererea de creditare a manifestărilor ştiinţifice organizate de colegiul naţional sau de colegiile teritoriale sau a manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de alte entităţi juridice în colaborare/parteneriat cu CFZRO se depune la Comisia pentru avizare profesională cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii programului şi este prevăzută în anexa nr. 7.
    (2) Excepţie de la termenul prevăzut la alin. (1) fac cererile de creditare înaintate de colegiul naţional, în cazuri întemeiate.
    (3) La cererea de creditare se va anexa programul manifestării, care va preciza în mod clar organizatorii, colaboratorii, partenerii şi va conţine toate detaliile de desfăşurare: ora, locul, numele şi titlul ştiinţific sau profesional al lectorilor, titlul exact al comunicării ori al conferinţei. Se vor oferi date exacte privind manifestările satelit, dacă acestea există.
    (4) Pentru manifestările ştiinţifice organizate de colegiul naţional sau de colegiile teritoriale, preşedintele CFZRO sau preşedintele colegiului teritorial, după caz, avizează cererea conform normelor şi o va transmite Comisiei pentru avizare profesională, spre creditare.
    (5) Monitorizarea manifestărilor ştiinţifice desfăşurate la nivelul colegiului teritorial/în colaborare cu colegiul teritorial, gestionarea eliberării şi înregistrării certificatelor pentru membrii CFZRO participanţi la eveniment intră în atribuţiile colegiului teritorial.
    (6) O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă aceasta este prezentată la mai multe manifestări ştiinţifice sau este publicată.
    (7) Invitaţiile de participare la manifestările ştiinţifice vor avea antetul organizatorilor şi semnătura reprezentanţilor acestuia. Ele vor conţine denumirea formei de EMC şi cel puţin un sumar al programului acesteia.
    (8) Programul va preciza în mod clar organizatorii şi sponsorii şi va conţine toate detaliile de desfăşurare: ora, locul, numele şi titlul ştiinţific sau profesional ale vorbitorilor, titlul exact al comunicării ori al conferinţei. Se vor oferi date exacte privind manifestările satelit, dacă acestea există.
    (9) Titlul comunicării sau al conferinţei, precum şi toate materialele educaţionale trebuie să fie libere de orice părtinire comercială.
    (10) Programul va menţiona numărul de credite de EMC acordate de CFZRO.
    (11) Este interzisă deschiderea sau închiderea formei de EMC de către reprezentanţii sponsorului. Acesta poate face doar anunţuri legate de organizarea meselor festive, a transportului sau a altor evenimente.
    (12) Încălcarea regulilor prevăzute la alin. (11) determină sancţionarea organizatorului sau a furnizorului, potrivit prevederilor prezentei proceduri.
    (13) În timpul desfăşurării formelor de EMC este interzisă folosirea exclusivă a denumirii comerciale a aparatelor şi materialelor utilizate în domeniul fizioterapiei.
    (14) Sunt permise afişarea de panouri publicitare ale sponsorului, precum şi distribuirea de materiale promoţionale participanţilor numai în afara sălii de desfăşurare a evenimentului.
    (15) Participarea la manifestări ştiinţifice europene/ internaţionale/mondiale creditate de o societate sau de un organism profesional din domeniul sănătăţii ori relevant pentru profesia de fizioterapeut este creditată cu acelaşi număr de credite conferit de organismul respectiv, în condiţiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională.
    (16) Participarea la manifestări ştiinţifice europene/ internaţionale/mondiale care nu au creditare înscrisă pe certificatul de participare se creditează cu maximum 60 de credite de EMC, în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională.

    ART. 41
    (1) Pentru creditarea meselor rotunde, grupa de participanţi poate fi formată din maximum 20 de persoane.
    (2) Se pot acorda maximum 3 credite pentru masa rotunda (0,5 credite de EMC/oră).
    (3) O masă rotundă se creditează o singură dată/eveniment. În cazul organizării uneia dintre manifestările ştiinţifice prevăzute la art. 43, mesele rotunde se creditează o singură dată.

    ART. 42
    Creditarea simpozioanelor, conferinţelor şi congreselor se realizează după cum urmează:
    a) simpozioanele şi conferinţele pot fi creditate cu 1 credit de EMC/oră;
    b) congresele pot fi creditate cu un credit de EMC/oră;
    c) pentru conferenţiere la o manifestare ştiinţifică se acordă de 2 ori numărul de credite corespunzător manifestării;
    d) pentru primul autor al lucrărilor/posterelor, comunicărilor orale prezentate la manifestările ştiinţifice se adaugă jumătate din numărul de credite corespunzător manifestării, pentru fiecare lucrare;
    e) pentru coautor (maximum 3 coautori) se adaugă un sfert din numărul de credite pentru fiecare lucrare;
    f) numărul maxim de lucrări/postere/comunicări orale care pot fi creditate pentru o manifestare este de 2.


    ART. 43
    (1) Comisia pentru avizare profesională a CFZRO stabileşte publicaţiile ştiinţifice care se creditează şi care sunt incluse în Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice agreate de CFZRO, publicat pe site-ul propriu.
    (2) Se acordă credite autorilor/coautorilor de cărţi, manuale sau tratate publicate de editurile cuprinse în Lista editurilor agreate de CFZRO.
    (3) Acordarea creditelor şi înscrierea în Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice şi în Lista editurilor agreate de CFZRO se fac în baza unei cereri-tip prevăzute în anexa nr. 8, la care se anexează fişa publicaţiei, prevăzută în anexa nr. 9.
    (4) Criteriile de includere a publicaţiilor ştiinţifice/editurilor în Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice agreate de CFZRO, respectiv în Lista editurilor agreate de CFZRO sunt următoarele:
    a) periodicitatea apariţiei; pentru reviste, demonstrarea editării a cel puţin 4 numere pe an;
    b) obligativitatea înscrierii în publicaţie a International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard Book Number (ISBN);
    c) existenţa acreditării CNCS/CNCSIS, a indexării/cotării ISI sau a indexării în minimum 3 baze de date internaţionale asigură din oficiu acreditarea de către CFZRO şi acceptarea publicaţiei;
    d) conţinut ştiinţific de specialitate obligatoriu;
    e) să asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentări de cazuri, traduceri sau articole generale privind politica sanitară;
    f) consiliul editorial sau colectivul redacţional să includă şi cadre universitare.

    (5) Normele de creditare stabilite pentru publicaţiile ştiinţifice sunt:
    a) pentru un articol prezentat în cadrul unei manifestări ştiinţifice şi publicat într-o revistă ştiinţifică se creditează o singură dată, la nivelul cel mai ridicat;
    b) publicarea de rezumate ale unor comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice nu se creditează suplimentar faţă de lucrarea comunicată;
    c) pentru articole ştiinţifice cu teme de specialitate, publicate în reviste ştiinţifice agreate de CFZRO, se acordă 15 credite de EMC pentru un articol;
    d) pentru articole ştiinţifice în reviste de specialitate catalogate ISI se acordă 60 de credite de EMC/articol;
    e) pentru articole ştiinţifice publicate în reviste indexate în bazele de date internaţionale (BDI) se acordă 30 de credite de EMC/articol;
    f) pentru autor/coautor de capitole în cărţi de specialitate se acordă 30 de credite de EMC pentru un capitol sub 100 de pagini şi 40 de credite de EMC pentru un capitol de peste 100 de pagini, ca unic autor;
    g) pentru autor de carte se acordă 60 de credite de EMC pentru o carte, ca unic autor;
    h) pentru coautor de carte se acordă 45 de credite de EMC pentru o carte;
    i) pentru autor de traduceri de carte de specialitate se acordă 45 de credite de EMC pentru o carte, ca unic traducător;
    j) pentru editor de carte de specialitate se acordă 50 de credite, iar pentru redactor-şef de revistă de specialitate se acordă 40 de credite de EMC/an.


    ART. 44
    (1) Pentru abonamente la reviste medicale, creditarea se realizează după cum urmează:
    a) revistele ştiinţifice medicale naţionale cuprinse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de CFZRO şi aparţinând categoriei B - 5 credite/abonament anual;
    b) revistele naţionale categoria B+ şi A, agreate de CFZRO - 10 credite/abonament anual;
    c) reviste din străinătate indexate - 10 credite/abonament anual;
    d) pentru abonamentele la revistele ştiinţifice medicale din străinătate, editate şi traduse în România, creditarea se face ca la revistele naţionale;
    e) pot fi luate în considerare pentru calculul punctajului profesional cel mult două abonamente anual.

    (2) Clasificarea CNCS/CNCSIS, indexarea/cotarea ISI sau indexarea în baze de date internaţionale a publicaţiilor respective se menţionează în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de CFZRO.

    ART. 45
    Creditarea pentru coordonatorii şi membrii proiectelor de cercetare acceptate pentru finanţare se va stabili de către Comisia pentru avizare profesională pentru fiecare caz în parte, în funcţie de importanţa proiectului şi partea de contribuţie a solicitantului creditării.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Norme şi criterii de creditare a formelor de EMCD
    ART. 46
    (1) Formele de EMCD prin internet (cursuri online) se creditează în funcţie de durata apreciată de învăţare efectivă, maximum 15 ore pe program, corespunzătoare a 15 credite de EMC.
    (2) Pentru programe pe internet se consideră 5-8 pagini de 2.500 de caractere pe pagină şi cu trimitere la maximum două figuri sau tabele, corespunzătoare unei ore de învăţare efectivă, respectiv un credit de EMC.
    (3) Pentru o oră de curs/program EMCD se va acorda un credit de EMC.
    (4) Coordonatorii, autorii şi tutorii de forme de EMCD vor beneficia de o creditare egală cu numărul de ore acordate activităţii respective din program. Vor primi creditele o singură dată la acreditarea programului.
    (5) Testul de evaluare pentru programe de EMCD on-line va permite un acces pentru maximum două încercări, va conţine un număr minim de 12 întrebări pentru fiecare 6 ore efective, cu un prag de promovare de răspuns corect la minimum 70% din întrebări.
    (6) Intervalul minim acceptat între două participări la programe de EMCD este de 30 de zile. În cazul participării în aceeaşi perioadă la două programe de EMCD, se iau în calcul creditele acordate pentru un singur program, cel cu mai multe credite.
    (7) Participarea la cursuri de EMCD organizate şi creditate de o universitate sau de un organism profesional din domeniul sănătăţii ori relevant pentru profesia de fizioterapeut este creditată cu numărul de credite conferite de organismul respectiv, în condiţiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională.
    (8) Participarea la un curs on-line în domeniul medical, care nu are creditare înscrisă pe certificatul de absolvire, se creditează cu maximum 15 credite de EMC/program, în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională.

    ART. 47
    (1) Solicitarea creditării pentru EMCD se face de către furnizorul de EMCD numai la CFZRO, utilizându-se aceeaşi cerere-tip de creditare prevăzută în anexa nr. 6 sau 7, după caz, formulată şi depusă cu cel puţin 60 de zile înaintea începerii programului. Depunerea cererii de creditare pentru EMCD cu mai puţin de 60 de zile înaintea începerii programului atrage respingerea solicitării de creditare.
    (2) Cererea va fi însoţită de un dosar tehnic şi pedagogic al programului educaţional care să cuprindă:
    a) elemente de demonstrare, respectiv: modul de funcţionare globală a programului, existenţa unui server dedicat procesului de EMCD, un soft de gestiune pentru conţinutul de material ştiinţific, un soft proprietar sau adaptat pentru evidenţa utilizatorilor, o echipă tehnică de producţie alcătuită din fizioterapeuţi şi informaticieni, o schemă cu structura bazelor de date şi utilizatori, precum şi o modalitate concretă în care întregul proces să poată fi auditat, cu păstrarea logourilor de accesare şi compararea cu intrările din baza de date;
    b) o simulare tehnică a programului EMCD propus spre creditare;
    c) un proiect sau program de management al cursului, conţinând referiri la: identificarea şi analiza cerinţelor, studiu de fiabilitate, obiective educaţionale, strategie de implementare, analiza resurselor, evaluarea cunoştinţelor, evaluarea proiectului.

    (3) Furnizorii au obligaţia să transmită Comisiei de avizare profesională, în maximum 30 de zile după terminarea programului respectiv, următoarele documente:
    a) lista participanţilor, criteriile conforme cu declaraţia privind grupul-ţintă al manifestării, incluzând numărul din Registrul unic al fizioterapeutului (NRU) pentru fiecare participant, în format electronic;
    b) un raport asupra desfăşurării evenimentului.


    SECŢIUNEA a 7-a
    Certificarea formelor de EMC şi evidenţa creditelor formelor de EMC permanentă/manifestărilor ştiinţifice
    ART. 48
    (1) Comisia pentru avizare profesională a CFZRO va transmite în scris către colegiile teritoriale ale CFZRO, cu cel puţin 5 zile înainte de începerea derulării formelor de EMC, următoarele informaţii:
    a) perioada de desfăşurare;
    b) locaţia de desfăşurare;
    c) numărul de participanţi;
    d) titlul programului EMC;
    e) numele formatorului;
    f) numărul de credite acordate.

    (2) Ulterior desfăşurării programelor de EMC, Comisia pentru avizare profesională a CFZRO va transmite colegiilor teritoriale ale CFZRO listele cu participanţi, în vederea eliberării certificatelor de participare şi acordării creditelor de EMC.

    ART. 49
    (1) Participanţii la forme de EMC permanentă/ manifestări ştiinţifice vor primi, în baza documentelor, certificate de participare pe care se vor menţiona tema formei de EMC permanentă/manifestării ştiinţifice, locul şi perioada de desfăşurare a acestora, numărul de credite de EMC, seria de creditare şi numărul eliberate de Comisia pentru avizare profesională.
    (2) Certificatele vor fi înseriate la colegiul naţional sau la colegiul teritorial, după caz, prin Registrul unic al fizioterapeuţilor (RUF) al CFZRO.

    ART. 50
    Colegiile teritoriale realizează evidenţa creditelor obţinute de membrii CFZRO, prin înregistrarea obligatorie a creditelor în RUF.

    ART. 51
    Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Monitorizarea desfăşurării formelor de EMC - modalitatea de raportare a activităţii EMC
    ART. 52
    (1) CFZRO/colegiile teritoriale ale CFZRO au obligaţia de a transmite trimestrial către Comisia pentru avizare profesională un raport cu privire la formele de EMC organizate la nivelul CFZRO/colegiului teritorial, prevăzut în anexa nr. 10, care să conţină:
    a) tema formei de EMC;
    b) numărul deciziei de creditare;
    c) perioada de desfăşurare;
    d) locul de desfăşurare;
    e) data/perioada desfăşurării formei de EMC;
    f) numele formatorului/formatorilor;
    g) numărul deciziei de acreditare/reacreditare a formatorului/ formatorilor;
    h) numărul participanţilor/serie;
    i) numărul de credite de EMC.

    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi însoţit de procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 11 şi de chestionarul de evaluare finală prevăzut în anexa nr. 12.

    ART. 53
    Raportarea activităţii de EMC desfăşurată la nivelul CFZRO/colegiilor teritoriale se va face până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor.

    ART. 54
    Comisia pentru avizare profesională va centraliza datele cu privire la activitatea EMC desfăşurată de CFZRO/colegiile teritoriale şi va sesiza Consiliului naţional cazurile de nerespectare a prezentei proceduri, pentru a întreprinde măsurile necesare pentru corectarea acestor situaţii.

    ART. 55
    Programele de EMC derulate de către Ministerul Sănătăţii sau de către unităţi aflate în subordinea, sub autoritatea sau sub coordonarea Ministerului Sănătăţii pot fi creditate de către Comisia pentru avizare profesională, în baza solicitării acestor instituţii.

    ART. 56
    Comisia pentru avizare profesională va întocmi şi va actualiza lunar Registrul naţional al formelor de EMC creditate prevăzut în anexa nr. 13 şi lista publicaţiilor agreate, care vor fi afişate pe site-ul CFZRO.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Dispoziţii finale
    ART. 57
    Creditele EMC suplimentare obţinute în urma frecventării formelor de EMC creditate de CFZRO în anul în curs se reportează doar în anul următor.

    ART. 58
    Numărul de credite pentru fiecare formă de EMC va fi stabilit de Comisia pentru avizare profesională a CFZRO, în baza cererii de creditare a formelor de EMC, conform prezentei proceduri.

    ART. 59
    În urma analizei cererilor de creditare (manifestări ştiinţifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional ştiinţific etc.) Comisia pentru avizare profesională decide creditarea formelor de EMC.

    ART. 60
    (1) Pentru formele de EMC, creditarea este valabilă 12 luni de la data comunicării către CFZRO/colegiul teritorial.
    (2) Valabilitatea creditării poate fi prelungită, la cererea furnizorului. Solicitarea de prelungire a creditării va fi înaintată Comisiei pentru avizare profesională, cu 60 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.
    (3) Nerespectarea termenului de depunere a solicitării de prelungire a creditării atrage încetarea valabilităţii creditării.

    ART. 61
    (1) Pentru desfăşurarea formelor de EMC, furnizorii de EMC acreditaţi au obligaţia de a informa şi de a solicita avizul conducerii colegiului teritorial pe teritoriul căruia se vor desfăşura formele de EMC respective.
    (2) În caz contrar, conducerea colegiului de provenienţă a participanţilor la curs poate refuza recunoaşterea creditelor obţinute, iar furnizorul riscă pierderea acreditării. În acest caz, Comisia pentru avizare profesională poate hotărî retragerea acreditării furnizorului.

    ART. 62
    Dacă la formele de EMC participă şi membri ai altor colegii teritoriale, colegiul organizator are obligaţia de a transmite lista nominală a participanţilor colegiului teritorial de provenienţă.

    ART. 63
    Comisia pentru avizare profesională poate decide, după caz, respingerea creditării unei manifestări educaţionale sau retragerea calităţii de furnizor de EMC, în cazul încălcării dispoziţiilor art. 25 alin. (1).

    ART. 64
    (1) Prezenta procedură este obligatorie pentru organizarea şi desfăşurarea tuturor formelor de EMC pentru fizioterapeuţi.
    (2) Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri are drept consecinţă retragerea creditării sau acreditării.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 65
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    CERERE
    de acreditare [ ]/reacreditare [ ] - persoană juridică
    Completarea tuturor rubricilor din prezenta cerere este obligatorie.
    Subscrisa S.C./Instituţia/Organizaţia ................................... cu sediul în ..............................., înmatriculată la registrul comerţului cu numărul J/.................., sau în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. ..................., CUI/CIF ..................., reprezentată legal prin Dl/Dna ....................................., având funcţia de .............................., CNP .........................., C.I./paşaport seria ........ nr. .............., cu domiciliul în ........................................................, date de contact: telefon .............., e-mail ............................., prin prezenta solicităm acreditarea [ ] sau reacreditarea [ ] Societăţii/Instituţiei/Organizaţiei ........................................... ca furnizor de servicii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru fizioterapeuţi în cadrul Programului naţional de EMC al Colegiului Fizioterapeuţilor din România (CFZRO).
    I. Coordonatorul de program de EMC
    Numele ........................................ Prenumele ...............................................
    Titlu .......................................................
    Adresă ...........................................................................................................
    Telefon .........................................
    Fax ................................................ E-mail .....................................................

    II. Persoana de contact desemnată de societate/entitatea juridică/organizaţie
    Numele ........................................ Prenumele ...............................................
    Titlu .......................................................
    Adresă ...........................................................................................................
    Telefon .........................................
    Fax ................................................ E-mail .....................................................

    III. Experienţă în organizarea formelor de EMC (de menţionat formele de EMC organizate)
    ...........................................................................................

    IV. Forme de EMC şi tema/temele propusă/propuse
    ...........................................................................................

    V. Informaţii despre formatorul/formatorii care urmează să susţină forme de EMC în cadrul programului de EMC

┌────┬─────────┬───────────┬────────────┬───────┐
│ │ │ │Relaţia │ │
│Nr. │Numele şi│Titlul │contractuală│Date de│
│crt.│prenumele│profesional│cu persoana │contact│
│ │ │ │juridică │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────┘

    NOTĂ:
    Persoanele juridice care solicită acreditarea ca furnizori de servicii de EMC vor depune şi dosar de acreditare „persoane fizice“ (conform anexei nr. 2 la procedură) pentru fiecare angajat/colaborator care urmează să susţină formele de EMC propuse.


    VI. Infrastructura din dotare
    Săli de curs şi capacitatea acestora ..............................................
    ..............................................................................................

    Aparatură de proiecţie şi tipul acesteia .........................................
    .............................................................................................

    Capacitatea de a desfăşura activităţi practice ...............................
    ............................................................................................

    Posibilităţi de imprimare şi multiplicare ...........................................
    ..........................................................................................


    VII. Surse de finanţare - obligatoriu explicit menţionate
    .............................................................................................
    • Persoanele juridice care au depus dosarele pentru acreditare/reacreditare ca furnizori de EMC la Comisia pentru avizare profesională şi au fost avizate au obligaţia de a se prezenta în prealabil pentru aviz la colegiul teritorial unde urmează să desfăşoare formele de EMC.
    • Dosarul fiecărei persoane care solicită reacreditarea va conţine Fişa de evaluare a activităţii educaţionale, respectiv anexa nr. 3 la procedură, completată de către preşedinţii colegiilor teritoriale pe teritoriul cărora aceasta a desfăşurat forme de EMC.

    Data .....................................
    Semnătura şi ştampila reprezentantului legal

    ANEXA 2

    la procedură
    CERERE
    de acreditare [ ]/reacreditare [ ] - persoană fizică
    Completarea tuturor rubricilor din prezenta cerere este obligatorie.
    Subsemnata/Subsemnatul ....................................., CNP ...................., C.I./paşaport seria ....... nr. .............., cu domiciliul în ......................................, de profesie ...................., la ..........................,
    Date de contact: telefon ....................................., e-mail: ..............................................................,
    prin prezenta solicit acreditarea \u-3985? sau reacreditarea \u-3985? ca furnizor de servicii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru fizioterapeuţi în cadrul Programului naţional de EMC al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.
    I. Forme de EMC şi tema/temele propusă/propuse
    .............................................................................................

    II. Experienţă în organizarea formelor de EMC (de menţionat formele de EMC organizate)
    .............................................................................................
    • Dosarul fiecărei persoane care solicită reacreditarea va conţine Fişa de evaluare a activităţii educaţionale, respectiv anexa nr. 3 la procedură, completată de către preşedinţii colegiilor teritoriale pe teritoriul cărora aceştia au desfăşurat cursuri.

    Data ..........................
    Semnătura

    ANEXA 3

    la procedură
    FIŞA
    de evaluare a activităţii educaţionale
    I. Date generale
    Formator: ..........................................................................
    Perioada activităţii supuse evaluării: de la data .......................... la data ..........................

    II. Centralizarea datelor din chestionarele de evaluare a formelor de educaţie medicală continuă (EMC)*
    * Un reprezentant al colegiului teritorial desemnat de preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România/colegiului teritorial aplică chestionarele în ultima zi.

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│Criterii de evaluare cantitative │
├────────────┬──────┬────────────────────────────────────┤
│Numărul de │ │ │
│forme de EMC│ │ │
│desfăşurate │ │ │
├────────────┼──────┤ │
│Nr. total de│ │ │
│participanţi│ │ │
├────────────┴──────┴────────────────────────────────────┤
│Criterii de evaluare calitative │
├────────────┬──────┬────┬──────────────┬────────────────┤
│ │Foarte│Bună│Satisfăcătoare│Nesatisfăcătoare│
│ │bună │ │ │ │
├────────────┼──────┼────┼──────────────┼────────────────┤
│Pregătirea │ │ │ │ │
│teoretică │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼────┼──────────────┼────────────────┤
│Capacitate │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │
│comunicare │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼────┼──────────────┼────────────────┤
│Capacitate │ │ │ │ │
│de realizare│ │ │ │ │
│a │ │ │ │ │
│obiectivelor│ │ │ │ │
│educaţionale│ │ │ │ │
├────────────┼──────┼────┼──────────────┼────────────────┤
│Folosirea de│ │ │ │ │
│metode de │ │ │ │ │
│învăţare a │ │ │ │ │
│adultului │ │ │ │ │
├────────────┼──────┼────┼──────────────┼────────────────┤
│Eficacitate │ │ │ │ │
└────────────┴──────┴────┴──────────────┴────────────────┘


    III: Observaţii privind rezultatele evaluării prestaţiei formatorului
    ..............................................................................................

    Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România/Colegiului Teritorial
    ......................................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura ..........................
    Data: ..........................

    ANEXA 4

    la procedură
    REGISTRUL NAŢIONAL
    al furnizorilor de educaţie medicală continuă
    persoane juridice acreditate/reacreditate de CFZRO pentru anul ..............

┌────┬─────────┬──────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬───────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prenumele │ │ │ │ │ │
│ │ │ │formatorilor│ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoanei │ │Nr. │ │ │ │
│ │ │ │juridice │ │deciziei │ │ │ │
│ │Denumirea│ │(nr. │Tema │de │Data │Data │ │
│Nr. │persoanei│Sediul│deciziei de │formelor │acreditare│obţinerii │expirării │Date de│
│crt.│juridice │ │acreditare │de EMC │şi nr. de │acreditării/ │acreditării/ │contact│
│ │ │ │din │creditate│credite/ │reacreditării│reacreditării│ │
│ │ │ │Registrul │ │Forme de │ │ │ │
│ │ │ │furnizorilor│ │EMC │ │ │ │
│ │ │ │persoane │ │ │ │ │ │
│ │ │ │fizice │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acreditate) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴───────┘

    Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
    ..........................
    (semnătura şi ştampila )
    Preşedintele Comisiei pentru avizare profesională,
    ..........................
    (semnătura)

    ANEXA 5

    la procedură
    REGISTRUL NAŢIONAL
    al furnizorilor de educaţie medicală continuă
    persoane fizice acreditate/reacreditate de CFZRO pentru anul ..............

┌────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. │ │
│ │ │Colegiul │Entitatea │Nr. deciziei│ │ │deciziei │ │
│ │Numele şi│teritorial │juridică la│de │Data │Tema │de │ │
│Nr. │prenumele│care a │care este │acreditare/ │expirării │formei de│creditare│Date de│
│crt.│persoanei│avizat │angajat/ │reacreditare│acreditării/ │EMC │şi nr. de│contact│
│ │fizice │acreditarea│colaborator│şi data │reacreditării│creditată│credite/ │ │
│ │ │ │ca formator│obţinerii │ │ │Formă de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │EMC │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────┘

    Preşedintele Colegiul Fizioterapeuţilor din România,
    .......................
    (semnătura şi ştampila)
    Preşedintele Comisiei pentru avizare profesională,
    ..........................
    (semnătura)

    ANEXA 6

    la procedură
    Nr. ............ Data ................ Nr. credite .............
    Creditarea valabilă până la data de ..................
    CERERE
    de creditare a formei de educaţie medicală continuă
    (EMC) permanentă/educaţie medicală continuă la distanţă (EMCD)
    Către
    Colegiul Fizioterapeuţilor din România

    Comisia pentru avizare profesională
    I. INFORMAŢII GENERALE:
    1. Informaţii organizatori:
    A. Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO)/Colegiul teritorial organizator:
    ............................................................................................

    B. Coordonator desemnat de conducerea CFZRO/colegiului teritorial:
    Numele ......................................... Prenumele ............................................... Titlul profesional/ştiinţific ..............................
    Telefon ......................................... Fax ................................... E-mail ..................................................................................


    2. Furnizorul de formare EMC/EMCD:
    A. Persoana juridică: ......................................................................
    Telefon ......................................... Fax ................................... E-mail ..................................................................................
    Acreditare/reacreditare (nr. .../data acreditării/reacreditării din registrul furnizorilor EMC) ........................................................
    Lector/formator acreditat al persoanei juridice:
    Numele ...................................... Prenumele ........................................ Titlul profesional/ştiinţific .........................................
    Locul de muncă .................................................................
    Telefon ......................................... Fax ................................... E-mail ..................................................................................
    Acreditare/reacreditare (nr./data acreditării/reacreditării din registrul furnizorilor de EMC) ..................................................

    B. Persoana fizică: Numele ........................................ Prenumele ........................................... Titlu ......................................
    Locul de muncă .................................................................
    Telefon ...................................... Fax ...................................... E-mail ..................................................................................
    Acreditare/reacreditare (nr./data acreditării/reacreditării din registrul furnizorilor de EMC) ...................................................


    3. Coorganizatori sau parteneri: ......................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................


    II. DATE DESPRE FORMA DE EMC:
    Tema formei de EMC ....................................................
    ............................................................................................
    ............................................................................................

    Loc de desfăşurare: ..................................................................
    Grup-ţintă: .........................................................................
    Numărul estimat de participanţi/serie ..........................
    Perioada de desfăşurare .............................................

    III. CURRICULUM DE PROGRAM:
    1. Identificarea cerinţelor de formare cărora li se adresează: .....................................
    .............................................................................................
    ............................................................................................

    2. Obiective educaţionale:
    - generale .................................................................................
    ...........................................................................................

    – specifice .................................................................................
    .............................................................................................


    3. Rezultate aşteptate:
    ..............................................................................................
    .............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    4. Programa de pregătire:
    a) Teorie:

┌─────────┬───────────┬──────┬────────┬───┐
│Capitolul│Conţinuturi│Metode│Mijloace│Nr.│
│ │ │ │ │ore│
├─────────┼───────────┼──────┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼───────────┼──────┼────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┴───────────┴──────┴────────┼───┤
│Total ore: │ │
└─────────────────────────────────────┴───┘


    b) Aplicaţii practice:

┌─────────────────────────┬────────┬───┐
│Tipul de aplicaţie │ │ │
│(lucrare practică, │Conţinut│Nr.│
│proiect, activităţi │ │ore│
│practice) │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼───┤
│ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼───┤
│ │ │ │
├─────────────────────────┴────────┼───┤
│Total ore: │ │
└──────────────────────────────────┴───┘


    c) Nr. total ore/formă de EMC:

┌──────┬────────┬───────────┬──────────┐
│Teorie│Practică│Nr. total │Observaţii│
│ │ │ore │ │
├──────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴────────┴───────────┴──────────┘
    IV. EVALUARE, BIBLIOGRAFIE
    A. Evaluarea:
    - participanţilor (de cunoştinţe şi abilităţi) – iniţial, final (se anexează chestionarele model);
    – lectorilor/formatorilor şi programului - chestionar de evaluare finală (model anexa nr. 10 la procedură).

    B. Bibliografie - se precizează bibliografia folosită la elaborarea suportului de curs.
    NOTĂ:
    Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educaţional de mai sus conform Programului naţional de EMC.    Data, semnătura (ştampila) furnizorului de formare ...............

    ANEXA 7

    la procedură
    Nr. ............. Data ................. Nr. credite ...................
    CERERE
    de creditare a manifestărilor de educaţie medicală continuă
    Către
    Colegiul Fizioterapeuţilor din România

    Comisia pentru avizare profesională
    I. INFORMAŢII GENERALE:
    1. Informaţii organizatori:
    A. Numele entităţii organizatoare a evenimentului (CFZRO, colegiu teritorial, asociaţie, societate etc.):
    .............................................................................................

    B. Coordonator desemnat de organizator:
    Numele .................................................. Prenumele ......................................................... Titlu ...........................................
    Telefon ....................................................... Fax ........................................ E-mail ...............................................................


    2. Coorganizatori sau parteneri:
    A. Persoană juridică: ....................................................................
    Adresa: ..................................................................................................................................................................................
    Telefon ....................................................... Fax ........................................ E-mail ...............................................................
    Reprezentată de ............................................................................

    B. Persoană fizică:
    Numele .................................................. Prenumele ......................................................... Titlu ...........................................
    Telefon ....................................................... Fax ........................................ E-mail ...............................................................    II. DATE DESPRE PROGRAM:
    1. Titlul manifestării ..............................................................................................
    2. Tipul manifestării ..............................................................................................
    3. Data sau perioada de desfăşurare ...............................
    4. Locul de desfăşurare ........................................................................................
    5. Grup-ţintă ......................................................................
    6. Numărul estimat de participanţi ...............................
    7. Programul manifestării (detaliat pe ore, zile, după caz) - se anexează
    8. Taxa de participare .................. RON

    NOTĂ:
    Declar pe propria răspundere că voi organiza evenimentul educaţional de mai sus conform Programului naţional de EMC.

    Data, semnătura,
    ..........................
    Aviz
    Preşedintele
    CFZRO/colegiului teritorial .........................

    ANEXA 8

    la procedură
    CERERE-TIP
    pentru creditarea publicaţiilor ştiinţifice şi pentru includerea în
    Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice agreate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO)
    Completarea tuturor rubricilor din cererea-tip este obligatorie.
    Informaţii generale despre editură
    1. Denumirea editurii .................................
    2. Motivaţia solicitării ...........................................................
    3. Proprietarul editurii ......................................
    Numele ............................ Prenumele ............................ Titlul ..............................
    Telefon ......................... Fax .............................. E-mail ...............................

    4. Persoana de contact desemnată de editură
    Titlul/grad profesional ......................................
    Numele ......................... Prenumele ...........................
    Telefon ..................... Fax ....................... E-mail ................................

    5. Experienţă în publicarea de carte/reviste de specialitate (de menţionat titlurile de carte/reviste publicate)
    -
    -
    -
    -

    6. Consiliul ştiinţific care acordă gir cărţilor/revistelor de specialitate publicate (de menţionat titlul didactic/ştiinţific, gradul profesional al membrilor):
    -
    -
    -

    7. Surse de finanţare - obligatoriu explicit menţionate ..........................................
    .............................................................................................

    8. Potenţiale conflicte de interese*
    * Conflict de interese - un conflict între datoria faţă de public şi interesele personale ale unui cadru didactic sau formator, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor în exercitarea calităţii cu care a fost învestit oficial.
    NOTĂ:
    Includerea unei edituri în Nomenclatorul CFZRO nu este similară cu acreditarea ca furnizor de manifestări de educaţie medicală continuă (EMC) faţă în faţă. O editură nu este şi nu poate deveni furnizor de manifestări de EMC.


    Data ........................
    Editor-şef, .......................

    ANEXA 9

    la procedură
    Nr. ............... Data ............... Nr. credite ...................
    FIŞA PUBLICAŢIEI
    pentru înscrierea furnizorului în Nomenclatorul publicaţiilor ştiinţifice
    agreate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO)
    Titlul publicaţiei: ............................
    Editor ştiinţific (societatea, organizaţia): .............................
    ISSN: ................. clasificare (ISI, CNCS, MED-LINE etc.) .....................
    Nr. de apariţii/an: .....................
    Tiraj pe nr.: ................. Tiraj pe an: ..................... Nr. de exemplare vândute/an: .................
    Adresabilitate dedicată: ...........................................................
    Tipar executat la: .................................
    Preţ abonament anual: ................ lunar: ...................
    Unde şi cum se face plata abonamentului: ......................................
    Cont bancar: ..............................
    Redactor-şef: .............................
    Adresa: ......................................................
    Telefon: .................... Fax: ........................ Mobil: ....................
    E-mail: .....................................
    Persoana de legătură cu CFZRO .................................
    Adresa: ................................................................
    Telefon: ..................... Fax: ..................... Mobil: ....................
    E-mail: .................................
    Redactor-şef,
    ............................
    (semnătura, ştampila)

    ANEXA 10

    la procedură
    FORMELE DE EMC
    desfăşurate la nivelul Colegiului Fizioterapeuţilor din România
    (CFZRO)/colegiului teritorial .................. în trimestrul ............

┌────┬──────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────┬────────────┬───────┬─────┬──────────┐
│ │ │Nr. │ │Nr. deciziei│ │ │ │ │ │ │
│ │Tema │adresei │Numele şi │de │Locul │ │Nr. │Nr. │Taxă │ │
│Nr. │formei│de │prenumele │acreditare/ │desfăşurării│Data│participanţi│credite│formă│Observaţii│
│crt.│de EMC│creditare│formatorului│reacreditare│formei de │ │/ serie │/ formă│de │ │
│ │ │a formei │ │a │EMC │ │ │de EMC │EMC │ │
│ │ │de EMC │ │formatorului│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────┼────────────┼───────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────┼────────────┼───────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────┼────────────┼───────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────┴────────────┴───────┴─────┴──────────┘

    Preşedintele CFZRO/colegiului teritorial
    .............................
    (semnătura, ştampila)

    ANEXA 11

    la procedură
    - Model -
    PROCES-VERBAL
    Nr. .........../....................
    Încheiat intre:
    Domnul/Doamna .............................., în calitate de formator acreditat,
    şi

    ........................................., în calitate de preşedinte/coordonator desemnat de Colegiul Fizioterapeuţilor din România (CFZRO)/colegiul teritorial ..............................,

    cu ocazia finalizării formei de educaţie medicală continuă (EMC) cu tema:
    Creditat cu ........................ conform Deciziei Comisiei pentru avizare profesională nr. ................../.................
    Perioada de desfăşurare a formei de EMC: ..............................................
    Locul de desfăşurare a formei de EMC: ............................................
    Număr de persoane înscrise: .......................................
    Număr de cursanţi prezenţi: .........................................
    S-au predat următoarele documente:
    • catalogul formei de EMC completat şi semnat;
    • lista de prezenţă cu semnătura participanţilor pentru fiecare zi;
    • documentele de evaluare (teste iniţiale, finale, chestionar de evaluare a formei de educaţie medicală continuă/formatorului).

    Menţiuni speciale (dacă este cazul) ..............................................
    Am predat:
    ..............................
    Am primit:
    ..............................

    ANEXA 12

    la procedură
    - Model -
    CHESTIONAR
    de evaluare finală a formatorului/formei de educaţie medicală continuă
    (EMC) (completat de către participant)
    Colegiul Fizioterapeuţilor din România doreşte să îşi îmbunătăţească continuu formele de EMC. Pentru aceasta este important să cunoaştem opinia celor care urmează aceste programe.
    Vă rugăm să completaţi acest chestionar, răspunzând sincer la întrebări, şi să comentaţi răspunsul dumneavoastră ori de câte ori consideraţi necesar.
    Chestionarul nu trebuie semnat, asigurându-se în acest fel o mai mare acurateţe a răspunsurilor.
    Vă mulţumim!
    Apreciaţi următoarele aspecte ale cursului/formatorului dând o notă pe o scală de la 1 (minimum) la 5 (maximum):
    • Relevanţa/Utilitatea cursului pentru scopurile profesionale = nota ............
    • Conţinutul cursului = nota ...........
    • Metodologia şi tehnicile de formare utilizate = nota .............
    • Formatorul = nota ..................
    • Suportul de curs (dacă a primit ) = nota ..............
    • Agenda cursului (adecvată, prea încărcată, prea simplă) = nota ............
    • Sistemul de credite (număr de credite la număr de ore de curs) = nota ............
    • Modul de organizare a cursului (condiţiile ambientale privind sala, sonorizarea, vizibilitatea, alternanţa durată curs/pauză etc.) = nota ..................

    Propunerile dumneavoastră pentru îmbunătăţirea organizării/desfăşurării cursului:
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    ..............................................................................................


    ANEXA 13

    la procedură
    REGISTRUL NAŢIONAL
    al formelor de educaţie medicală continuă creditate în anul

┌────┬───────┬────────────┬────────────┬──────┬─────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │Nr. deciziei│ │Nr. │ │ │ │
│ │ │Numele şi │de │Tema │deciziei │Creditarea│Nr. │ │
│Nr. │Judeţul│prenumele │acreditare/ │formei│de │valabilă │credite│Observaţii│
│crt.│ │formatorului│reacreditare│de EMC│creditare│până la │/ formă│ │
│ │ │ │a │ │a formei │data de │de EMC │ │
│ │ │ │formatorului│ │de EMC │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴────────────┴────────────┴──────┴─────────┴──────────┴───────┴──────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016