Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.134 din 30 decembrie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.134 din 30 decembrie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti"- Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi municipiul Piteşti, din judeţul Argeş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1319 din 31 decembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 196/2019 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu-Piteşti“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflat pe raza localităţilor Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi municipiul Piteşti din judeţul Argeş, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi municipiul Piteşti din judeţul Argeş, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi municipiul Piteşti din judeţul Argeş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi municipiul Piteşti din judeţul Argeş, sunt în cuantum total de 4.275,72 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în condiţiile legii, cu încadrare în prevederile aprobate, la capitolul 84.01 „Transporturi“ subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 -2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de coeziune - FC“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 30 decembrie 2020.
    Nr. 1.134.
    ANEXA 1

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
     „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - Secţiunea 5, judeţul Argeş, pe raza localităţilor Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi Piteşti,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬─────┬─────────────┬────────────────────┬─────┬───────┬─────────┬────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Valoare de │
│ │ │Unitatea │ │ │ │Numar │Nr. │Categoria │Extravilan│Suprafaţa│Suprafaţa │de │despăgubire │
│Nr. │Judeţ│administrativ│Nume şi prenume │Tarla│Parcelă│cadastral│carte │de │/ │totală │de │expropriat │conform │
│Crt.│ │teritorială │proprietar/deţinător│ │ │/ Nr. │funciară│folosinţă │Intravilan│(mp) │expropriat│construcţii│Legii 255/ │
│ │ │ │ │ │ │topo │ │ │ │ │teren (mp)│(mp, ml, │2010 (lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mc) │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│1 │ARGEŞ│BUDEASA │U.A.T COMUNA BUDEASA│24 │643 │ │ │Neproductiv│Extravilan│139552 │9.968,00 │ │57.316,00 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│2 │ARGEŞ│BUDEASA │OPROIU NICOLA │24 │634 │ │ │Arabil │Extravilan│4400 │7,00 │ │40,25 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│3 │ARGEŞ│BUDEASA │MĂNUCĂ CONSTANTIN │24 │634 │ │ │Arabil │Extravilan│5000 │73,00 │ │419,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│4 │ARGEŞ│BUDEASA │TRAISTARU DUMITRU │24 │ │ │ │Arabil │Extravilan│3200 │85,00 │ │488,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│5 │ARGEŞ│BUDEASA │OPROIU ION │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│3744 │136,00 │ │782,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│6 │ARGEŞ│BUDEASA │OPROIU AURELIA │24 │627, │82335 │82335 │Arabil │Extravilan│6089 │288,00 │ │1.656,00 │
│ │ │ │ │ │641 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│7 │ARGEŞ│BUDEASA │STOENESCU MARIA │24 │ │ │ │Arabil │Extravilan│12942 │913,00 │ │5.249,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│8 │ARGEŞ│BUDEASA │ZANFIR ION │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│2800 │268,00 │ │1.541,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │VLAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ECATERINA,MANUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │ARGEŞ│BUDEASA │VERONICA,VLAD │24 │627 │ │ │Arabil │Extravilan│9486 │1.107,00 │ │6.365,25 │
│ │ │ │GHEORGHE,VLAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VALENTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│10 │ARGEŞ│BUDEASA │ION ION │24 │627 │ │ │Arabil │Extravilan│8470 │1.388,00 │ │7.981,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│11 │ARGEŞ│BUDEASA │ILEANA LEONORA │24 │ │ │ │Arabil │Extravilan│5000 │992,00 │ │5.704,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│12 │ARGEŞ│BUDEASA │ILEANA LEONORA │24 │ │ │ │Neproductiv│Extravilan│1000 │396,00 │ │2.277,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│13 │ARGEŞ│BUDEASA │U.A.T COMUNA BUDEASA│24 │641 │ │ │Neproductiv│Extravilan│20700 │1.307,00 │ │7.515,25 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│14 │ARGEŞ│BUDEASA │ISPĂŞESCU GEORGE │24 │625 │949 │83049 │Arabil │Extravilan│2100 │381,00 │ │2.190,75 │
│ │ │ │GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│15 │ARGEŞ│BUDEASA │PROPRIETAR │24 │ │ │ │Arabil │Extravilan│8149 │1.743,00 │ │10.022,25 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│16 │ARGEŞ│BUDEASA │PROPRIETAR │24 │ │ │ │Arabil │Extravilan│5000 │1.131,00 │ │6.503,25 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│17 │ARGEŞ│BUDEASA │SOARE GEORGETA │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│3000 │698,00 │ │4.013,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│18 │ARGEŞ│BUDEASA │SOARE GHEORGHE │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│3450 │822,00 │ │4.726,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│19 │ARGEŞ│BUDEASA │STATE VASILE │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│2738 │666,00 │ │3.829,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│20 │ARGEŞ│BUDEASA │STATE DUMITRU │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│2738 │677,00 │ │3.892,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│21 │ARGEŞ│BUDEASA │STATE CONSTANTIN │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│1218 │305,00 │ │1.753,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│22 │ARGEŞ│BUDEASA │OPROIU ION │24 │625 │81264 │81264 │Arabil │Extravilan│3717 │944,00 │ │5.428,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│23 │ARGEŞ│BUDEASA │OPROIU ALEXANDRINA │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│3716 │958,00 │ │5.508,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│24 │ARGEŞ│BUDEASA │OPROIU NICOLA │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│3375 │881,00 │ │5.065,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│25 │ARGEŞ│BUDEASA │OPROIU ION,STANCU │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│6800 │1.809,00 │ │10.401,75 │
│ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│26 │ARGEŞ│BUDEASA │UDREA MARIA │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│3398 │919,00 │ │5.284,25 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│27 │ARGEŞ│BUDEASA │BĂLĂLĂU MARIA │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│3398 │929,00 │ │5.341,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│28 │ARGEŞ│BUDEASA │BĂLĂLĂU MARIA │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│3398 │939,00 │ │5.399,25 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│29 │ARGEŞ│BUDEASA │BADEA MARIOARA │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│3165 │882,00 │ │5.071,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MOCANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │ARGEŞ│BUDEASA │GHEORGHE,MOCANU │24 │627 │ │ │Arabil │Extravilan│3165 │885,00 │ │5.088,75 │
│ │ │ │DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│31 │ARGEŞ│BUDEASA │OPROIU VASILE,OPROIU│24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│6795 │1.900,00 │ │10.925,00 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│32 │ARGEŞ│BUDEASA │OPROIU VASILE,OPROIU│24 │625 │ │ │Neproducti │Extravilan│2500 │85,00 │ │488,75 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│33 │ARGEŞ│BUDEASA │U.A.T COMUNA BUDEASA│24 │643 │ │ │Neproducti │Extravilan│50740 │36,00 │ │207,00 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│34 │ARGEŞ│BUDEASA │ŞERBAN MARIAN,ŞERBAN│29 │ │ │ │Arabil │Intravilan│13568 │3.539,00 │ │40.698,50 │
│ │ │ │CRISTINEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│35 │ARGEŞ│BUDEASA │DUMITRU GEORGETA │24 │625 │ │ │Arabil │Extravilan│2028 │487,00 │ │2.800,25 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│36 │ARGEŞ│BUDEASA │PROPRIETAR │25 │ │ │ │Arabil │Extravilan│16817 │4.849,00 │ │27.881,75 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │RANETTI RĂZVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37 │ARGEŞ│BUDEASA │CONSTANTIN,RANETTI │25 │655 │ │ │Livadă │Extravilan│16177 │3.857,00 │ │22.177,75 │
│ │ │ │FLORICA ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA,RANETTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IRINA MARIA RALU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VICTORIA,GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAIL,PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │ARGEŞ│BUDEASA │CRISTINA │25 │654 655│81029 │81029 │Livadă │Extravilan│17036 │3.781,00 │ │21.740,75 │
│ │ │ │AMELIA,GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CĂTĂLIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRCEA,GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VICTOR CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CIPRIAN,BROWN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAURA,CONSTANTINESC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39 │ARGEŞ│BUDEASA │U │25 │ │82795 │82795 │Livadă │Extravilan│35000 │5.826,00 │ │33.499,50 │
│ │ │ │CORNELIA,CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOS,CONSTANTINES │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CU MARIA CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │RANETTI RĂZVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │ARGEŞ│BUDEASA │CONSTANTIN,RANETTI │25 │653 │ │ │Livadă │Extravilan│24800 │4.882,00 │ │28.071,50 │
│ │ │ │FLORICA ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA,RANETTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IRINA MARIA RALU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│41 │ARGEŞ│BUDEASA │BUDIŞTEANU RADU │25 │653 │ │ │Livadă │Extravilan│20000 │8.351,00 │ │48.018,25 │
│ │ │ │GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VICTORIA,PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AMELIA,GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │ARGEŞ│BUDEASA │CĂTĂLIN │25 │654 655│ │ │Livadă │Extravilan│24434 │7.346,00 │ │42.239,50 │
│ │ │ │MIRCEA,GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VICTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN,GEORGESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU MIHAIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│43 │ARGEŞ│BUDEASA │U.A.T COMUNA BUDEASA│25 │656 │ │ │Neproductiv│Extravilan│13643 │62,00 │ │356,50 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│44 │ARGEŞ│BUDEASA │PROPRIETAR │25 │ │ │ │Arabil │Extravilan│815 │757,00 │ │4.352,75 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│45 │ARGEŞ│BUDEASA │PROPRIETAR │25 │ │ │ │Arabil │Intravilan│4810 │629,00 │ │7.233,50 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│46 │ARGEŞ│BUDEASA │BĂDICEANU GHEORGHE │25 │ │ │ │Arabil │Intravilan│5475 │618,00 │ │7.107,00 │
│ │ │ │DĂNUŢ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│47 │ARGEŞ│BUDEASA │TUDOR MARIN,TUDOR │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│5000 │1.625,00 │ │18.687,50 │
│ │ │ │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│48 │ARGEŞ│BUDEASA │ŞERBAN CRISTINEL │29 │ │ │ │Arabil │Intravilan│5000 │1.583,00 │ │18.204,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│49 │ARGEŞ│BUDEASA │APOSTOL SOFIA │25 │659 │ │ │Arabil │Extravilan│2500 │1.516,00 │ │8.717,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│50 │ARGEŞ│BUDEASA │DUŞA PARASCHIVA │29 │ │ │ │Arabil │Intravilan│2500 │144,00 │ │1.656,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│51 │ARGEŞ│BUDEASA │PAROHIA CALOTESTI │25 │ │80701 │ │Arabil │Intravilan│11999 │5.729,00 │ │65.883,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│52 │ARGEŞ│BUDEASA │GEORGESCU ERIDENTA │25 │ │ │ │Arabil │Extravilan│3100 │1.970,00 │ │11.327,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│53 │ARGEŞ│BUDEASA │PROPRIETAR │25 │ │ │ │Arabil │Extravilan│1324 │573,00 │ │3.294,75 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│54 │ARGEŞ│BUDEASA │MIG COM SRL │25 │659 │1098 │80006 │Arabil │Extravilan│3000 │1.137,00 │ │6.537,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │HERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│55 │ARGEŞ│BUDEASA │ELISABETA,DOBRESCU │25 │659 │ │ │Arabil │Extravilan│7700 │1.729,00 │ │9.941,75 │
│ │ │ │VIRGIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │NEAGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│56 │ARGEŞ│BUDEASA │FILOFTEIA,IORDĂCHIŢĂ│25 │659 │ │ │Arabil │Extravilan│2500 │499,00 │ │2.869,25 │
│ │ │ │DOINA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│57 │ARGEŞ│BUDEASA │NEAGA GHEORGHE,NEAGA│25 │659 │ │ │Arabil │Extravilan│2500 │485,00 │ │2.788,75 │
│ │ │ │VICTORIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│58 │ARGEŞ│BUDEASA │ILEANA FILOFTEIA │25 │659 │ │ │Arabil │Extravilan│5400 │1.041,00 │ │5.985,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│59 │ARGEŞ│BUDEASA │LIS CONSTANTINA │25 │659 │ │ │Arabil │Extravilan│4600 │873,00 │ │5.019,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│60 │ARGEŞ│BUDEASA │DUŢĂ MARIANA │25 │659 │ │ │Arabil │Extravilan│2500 │474,00 │ │2.725,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│61 │ARGEŞ│BUDEASA │CONSTANTIN MARIN │25 │659 │ │ │Arabil │Extravilan│2320 │437,00 │ │2.512,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│62 │ARGEŞ│BUDEASA │SOARE GEORGETA │25 │659 │ │ │Arabil │Extravilan│3400 │638,00 │ │3.668,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PREDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │ARGEŞ│BUDEASA │CONSTANTIN,VASILIU │25 │650 │ │ │Arabil │Extravilan│4100 │742,00 │ │4.266,50 │
│ │ │ │FILOFTEIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│64 │ARGEŞ│BUDEASA │TURCESCU IOANA │25 │659 │80973 │80973 │Arabil │Extravilan│2500 │440,00 │ │2.530,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│65 │ARGEŞ│BUDEASA │PAROHIA CALOTESTI │25 │647/648│80675 │ │Arabil │Extravilan│8654 │1.244,00 │ │7.153,00 │
│ │ │ │ │ │/659 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│66 │ARGEŞ│BUDEASA │STEFAN FILOFTEIA │25 │ │ │ │Arabil │Extravilan│4600 │584,00 │ │3.358,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│67 │ARGEŞ│BUDEASA │PROPRIETAR │25 │ │ │ │Arabil │Extravilan│3025 │466,00 │ │2.679,50 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│68 │ARGEŞ│BUDEASA │CRĂCIUN CĂTĂLIN │25 │ │82786 │82786 │Arabil │Extravilan│2781 │779,00 │ │4.479,25 │
│ │ │ │IONUŢ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│69 │ARGEŞ│BUDEASA │SIMA ANCUŢA CĂTĂLINA│25 │646 │ │ │Arabil │Extravilan│1052 │209,00 │ │1.201,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │851,00 │ │4.893,25 │
│70 │ARGEŞ│BUDEASA │GLUSESCU HERMINA │25 │ │1122 │ ├───────────┼──────────┤4904 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Drum │Extravilan│ │86,00 │ │494,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│71 │ARGEŞ│BUDEASA │MIG COM SRL │25 │646 │983 │80071 │Arabil │Extravilan│4436 │1.064,00 │ │6.118,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│72 │ARGEŞ│BUDEASA │MIG COM SRL │25 │646 │982 │80070 │Arabil │Extravilan│567 │90,00 │ │517,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│73 │ARGEŞ│BUDEASA │U.A.T COMUNA BUDEASA│25 │660 │ │ │Neproductiv│Extravilan│17386 │245,00 │ │1.408,75 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│74 │ARGEŞ│BUDEASA │OMV PETROM SA │ │ │80593 │80593 │Drum │Extravilan│355 │61,00 │ │350,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│75 │ARGEŞ│BUDEASA │ŞTEFAN NICOLETA │25 │646 │ │ │Arabil │Extravilan│3259 │1.980,00 │ │11.385,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│76 │ARGEŞ│BUDEASA │OMV PETROM SA │ │ │80569 │80569 │Curţi │Extravilan│235 │207,00 │ │2.380,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│77 │ARGEŞ│BUDEASA │SIMA ANCUŢA CĂTĂLINA│25 │646 │ │ │Arabil │Extravilan│4036 │15,00 │ │86,25 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│78 │ARGEŞ│BUDEASA │STATE ION │25 │646 │ │ │Arabil │Extravilan│2000 │66,00 │ │379,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│1597 │ │ │0 │
│79* │ARGEŞ│BUDEASA │MIG COM SRL │26 │646 │980 │80072 ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Neproductiv│Extravilan│6001 │3.850,00 │ │22.137,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MIHAI GEORGE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│80 │ARGEŞ│BUDEASA │GABRIEL,COSTEA │26 │ │ │ │Neproductiv│Extravilan│10000 │6.687,00 │ │38.450,25 │
│ │ │ │IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│81 │ARGEŞ│BUDEASA │U.A.T COMUNA BUDEASA│26 │ │ │ │Neproductiv│Extravilan│1999 │1.874,00 │ │10.775,50 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│82 │ARGEŞ│BUDEASA │BARBU ELENA │26 │678 │ │ │Arabil │Extravilan│5000 │434,00 │ │2.495,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│83 │ARGEŞ│BUDEASA │SOARE GEORGETA │26 │673 │ │ │Arabil │Extravilan│2500 │715,00 │ │4.111,25 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│84 │ARGEŞ│BUDEASA │SOARE GHEORGHE │26 │673 │ │ │Arabil │Extravilan│2500 │1.103,00 │ │6.342,25 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│85 │ARGEŞ│BUDEASA │ALDEA NICOLAE │26 │37 │ │ │Arabil │Extravilan│417 │1.482,00 │ │8.521,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│86 │ARGEŞ│BUDEASA │CALOTĂ FLOAREA │26 │ │82338 │82338 │Arabil │Extravilan│2500 │414,00 │ │2.380,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│87 │ARGEŞ│BUDEASA │OUA DE TARA SRL │26 │ │82337 │82337 │Arabil │Extravilan│2000 │177,00 │ │1.017,75 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│88 │ARGEŞ│BUDEASA │PROPRIETAR │26 │ │ │ │Arabil │Extravilan│3600 │39,00 │ │224,25 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│89 │ARGEŞ│CURTEA DE │ALP BAYRAM │67 │ │83029 │83029 │Fâneaţă │Intravilan│800,00 │10,00 │ │103,50 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│19.192,00│900,00 │ │9.315,00 │
│ │ │ │TEODORESCU │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│90 │ARGEŞ│CURTEA DE │ELENA,TEODORESCU │67 │ │81623 │81623 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 103,31 │3.665,77 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│5.000,00 │574,00 │ │5.940,90 │
│ │ │CURTEA DE │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│91 │ARGEŞ│ARGEŞ │TEODORESCU ELENA │67 │ │81624 │81624 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 34,44 m│1.222,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,70 m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│537,00 │106,00 │ │2.559,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │879,75 │
│92 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │ │ │ │ │9,00 mp │ │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 38,98 │5.182,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│560,00 │27,00 │ │652,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│ │ │CURTEA DE │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│93 │ARGEŞ│ARGEŞ │FLOREA MIHAIL BUCUR │67 │ │82257 │82257 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 20,11 │7.509,18 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│1.051,00 │4,00 │ │96,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│94 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 7,01 ml│1.412,37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,20 m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│1.606,00 │6,00 │ │144,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │CURTEA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 11,96 │2.723,29 │
│95 │ARGEŞ│ARGEŞ │VLĂŞCEANU ELISABETA │67 │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,20│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Casă tip │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P+M S = │61.481,88 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │65,00 mp │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│324,00 │99,00 │ │2.390,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BONCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│96 │ARGEŞ│CURTEA DE │GHEORGHE,BONCEA │67 │ │86758 │86758 │ │ │ │ │L = 20,82 │7.489,38 │
│ │ │ARGEŞ │CARMEN NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H=1,70 m│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Casă tip │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │P+1E S = │68.310,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │45,00 mp │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│713,00 │52,00 │ │1.255,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │BONCEA │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │173,00 │ │1.790,55 │
│97 │ARGEŞ│ARGEŞ │FLORICA,BONCEA │67 │ │86759 │86759 ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 17,47 │6.284,31 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H= 1,70 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│ │666,00 │ │16.083,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┤2.231,00 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │1.177,00 │ │12.181,95 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │267,00 │ │614,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Casă tip P │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S = 61,00 │32.970,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │575,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │5,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │575,00 │
│ │ │CURTEA DE │DRĂGHICI │ │ │ │ │ │ │ │ │5,00 mp │ │
│98 │ARGEŞ│ARGEŞ │IULIANA,DRĂGHICI │67 │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │2.185,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │19,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │14.421,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │57,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │10.626,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │42,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │2.208,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 139,53 │16.170,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m H = 1,70 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│ │73,00 │ │1.762,95 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┤2.720,00 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Neproductiv│Intravilan│ │17,00 │ │58,65 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Neproductiv│Extravilan│ │551,00 │ │1.267,30 │
│99 │ARGEŞ│CURTEA DE │PLEŞIŢĂ MIHAI ALIN │67 │ │85716 │85716 ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │5.520,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │48,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 109,87 │37.159,69 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.283,00 │1,00 │ │10,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│100 │ARGEŞ│CURTEA DE │PLEŞIŢĂ VALENTIN ION│67 │ │85717 │85717 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 16,53 │5.623,01 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H= 1,70 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │U.A.T. MUNICIPIUL │ │ │ │ │Neproductiv│Intravilan│ │2,00 │ │6,90 │
│101 │ARGEŞ│ARGEŞ │CURTEA DE ARGEŞ │67 │ │ │ ├───────────┼──────────┤1.088,00 ├──────────┤ ├────────────┤
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │Neproductiv│Extravilan│ │1.086,00 │ │2.497,80 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│783,00 │331,00 │ │761,30 │
│ │ │ │BONCEA │ │ │ ├────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│102 │ARGEŞ│CURTEA DE │FLORICA,BONCEA │53 │ │83136 │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 42,41 │1.857,22 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,60│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│103 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │53 │ │ │ │Neproductiv│Extravilan│602,00 │504,00 │ │1.159,20 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│104 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │53 │ │ │ │Arabil │Extravilan│1.200,00 │974,00 │ │2.240,20 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│105 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │53 │ │ │ │Arabil │Extravilan│1.200,00 │714,00 │ │1.642,20 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│106 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │53 │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│2.300,00 │891,00 │ │2.049,30 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│107 │ARGEŞ│CURTEA DE │MARIN ANA │53 │ │ │ │Arabil │Extravilan│1.008,00 │752,00 │ │1.729,60 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│108 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │53 │ │ │ │Arabil │Extravilan│614,00 │129,00 │ │296,70 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│109 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │53 │ │ │ │Arabil │Extravilan│687,00 │687,00 │ │1.580,10 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│110 │ARGEŞ│CURTEA DE │PLESITA ION │53 │ │ │ │Arabil │Extravilan│1.621,00 │152,00 │ │349,60 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │U.A.T. MUNICIPIUL │ │ │ │ │Neproductiv│Intravilan│ │1.483,00 │ │5.116,35 │
│111 │ARGEŞ│ARGEŞ │CURTEA DE ARGEŞ │53 │ │ │ ├───────────┼──────────┤3.326,00 ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │Neproductiv│Extravilan│ │1.843,00 │ │4.238,90 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│112 │ARGEŞ│CURTEA DE │GREVUŢIU VASILICA │53 │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│400,00 │28,00 │ │289,80 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│113 │ARGEŞ│CURTEA DE │GREVUŢIU VASILICA │53 │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│1.066,00 │219,00 │ │2.266,65 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│114 │ARGEŞ│CURTEA DE │NEACSU MARIANA │53 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.066,00 │299,00 │ │3.094,65 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│115 │ARGEŞ│CURTEA DE │NEACSU FLORIN │53 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.066,00 │370,00 │ │3.829,50 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│116 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │53 │ │ │ │Arabil │Intravilan│4.117,00 │1.720,00 │ │17.802,00 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│117 │ARGEŞ│CURTEA DE │MAXIM IOANA │53 │ │ │ │Arabil │Intravilan│800,00 │27,00 │ │279,45 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│118 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │53 │ │ │ │Arabil │Intravilan│376,00 │367,00 │ │3.798,45 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │GANZAROLI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│119 │ARGEŞ│ARGEŞ │LUCIO,GANZAROLI │53 │ │86644 │86644 │Arabil │Intravilan│1.259,00 │176,00 │ │1.821,60 │
│ │ │ │RAMONA GIORGIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│3.269,00 │1.346,00 │ │13.931,10 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│120 │ARGEŞ│CURTEA DE │DINA VALENTIN,DINA │53 │ │80876 │80876 │ │ │ │ │L = 62,98 │5.636,71 │
│ │ │ARGEŞ │MARIANA MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,60│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│813,00 │2,00 │ │20,70 │
│ │ │CURTEA DE │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│121 │ARGEŞ│ARGEŞ │MELEACA VERONICA │53 │ │84963 │84963 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 3,28 ml│436,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,70 m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│ │257,00 │ │6.206,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │984,00 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┤ ├──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │54,00 │ │558,90 │
│122 │ARGEŞ│ARGEŞ │MELEACA VERONICA │53 │ │84962 │84962 ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 57,45 │9.787,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│4.892,00 │651,00 │ │6.737,85 │
│ │ │ │FLUTUREL │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│123 │ARGEŞ│CURTEA DE │GHEORGHE,FLUTUREL │67 │ │81062 │81062 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │EDUARD CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 21,47 │7.303,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│1.743,00 │461,00 │ │11.133,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │2.990,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │26,00 mp │ │
│ │ │CURTEA DE │DINA VIOREL,DINA │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│124 │ARGEŞ│ARGEŞ │RODICA │67 │ │1536 │87148 │ │ │ │ │Anexă S = │230,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 52,83 │25.949,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│125 │ARGEŞ│CURTEA DE │PURCOI VASILE │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│3.223,00 │412,00 │ │4.264,20 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│3.405,00 │658,00 │ │6.810,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│126 │ARGEŞ│CURTEA DE │ACHIM MARIA LIDIA │67 │ │85046 │85046 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 79,60 │10.582,02 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H =1,70 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │PLEŞIŢĂ BOGDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│127 │ARGEŞ│ARGEŞ │ROBERT,LEŞIŢĂ ELENA │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│4.144,00 │691,00 │ │7.151,85 │
│ │ │ │GRAŢIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│1.510,00 │323,00 │ │3.343,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│128 │ARGEŞ│CURTEA DE │UNGUREANU TATIANA │67 │ │2860 │85593 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 65,61 │22.318,56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H= 1,70 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Intravilan│346,00 │242,00 │ │2.504,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│129 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │Arabil │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 39,06 │2.519,96 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,7 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│346,00 │346,00 │ │3.581,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│130 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 23,60 │1.522,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│347,00 │274,00 │ │2.835,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│131 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 24,69 │1.592,88 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│43,00 │4,00 │ │41,40 │
│ │ │CURTEA DE │PROPRIETAR │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│132 │ARGEŞ│ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 1,51 ml│97,42 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,70 m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│26,00 │2,00 │ │20,70 │
│ │ │CURTEA DE │PROPRIETAR │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│133 │ARGEŞ│ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 2,50 ml│161,29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,70 m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│347,00 │5,00 │ │51,75 │
│ │ │CURTEA DE │PROPRIETAR │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│134 │ARGEŞ│ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 2,50 ml│161,29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H= 1,70 m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│495,00 │129,00 │ │1.335,15 │
│ │ │CURTEA DE │PROPRIETAR │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│135 │ARGEŞ│ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 57,30 │3.696,71 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H=1,70 │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│464,00 │464,00 │ │11.205,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Casă tip │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │D+P S = 55 │59.455,00 │
│ │ │CURTEA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
│136 │ARGEŞ│ARGEŞ │STĂNESCU FLORIN │67 │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Fântână S =│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,00 mp Adc│3.225,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 15 m │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │115,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,00 mp │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│6.500,00 │2.893,00 │ │29.942,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│137 │ARGEŞ│CURTEA DE │CIGOIANU EUGENIA │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 19,61 │893,04 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,20│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│6.510,00 │113,00 │ │2.728,95 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│ │ │CURTEA DE │OLTEANU │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│138 │ARGEŞ│ARGEŞ │GHEORGHE,OLTEANU │67 │ │85048 │85048 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 38,17 │18.954,08 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,7 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│235,00 │10,00 │ │241,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│139 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 6,53 ml│3.316,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,60 m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│140 │ARGEŞ│CURTEA DE │PANOIU VALENTIN │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│917,00 │20,00 │ │207,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│141 │ARGEŞ│CURTEA DE │STANESCU LUCIAN │67 │977/3 │81610 │81610 │Arabil │Intravilan│711,00 │108,00 │ │1.117,80 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│142 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│330,00 │298,00 │ │3.084,30 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│143 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│135,00 │65,00 │ │672,75 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│144 │ARGEŞ│CURTEA DE │STANESCU LUCIAN │40 │978/1 │81608 │81608 │Arabil │Extravilan│1.934,00 │619,00 │ │1.423,70 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│145 │ARGEŞ│CURTEA DE │DOBRESCU OLGA │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│7.890,00 │4.364,00 │ │10.037,20 │
│ │ │ARGEŞ │ANASTASIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│5.048,00 │2.027,00 │ │4.662,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│146 │ARGEŞ│CURTEA DE │SPECIAL MONDIAL │67 │ │87087 │87087 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │IMOBILIAR SRL │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 177,34 │26.872,69 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m H = 1,70 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │VILCELEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA,PRODAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│147 │ARGEŞ│CURTEA DE │FLOAREA,PRICIU │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│5.416,00 │1.242,00 │ │2.856,60 │
│ │ │ARGEŞ │VIOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA,VILCELEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE,VILCELEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│148 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│347,00 │146,00 │ │335,80 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│149 │ARGEŞ│CURTEA DE │COANDA MARIA │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│1.280,00 │530,00 │ │1.219,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│150 │ARGEŞ│CURTEA DE │DOVLEAC ANA │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│640,00 │278,00 │ │639,40 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│151 │ARGEŞ│CURTEA DE │SEL FLORICA │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│640,00 │287,00 │ │660,10 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │SMARANDA │ │976/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│152 │ARGEŞ│ARGEŞ │NICOLAE,SMARANDA │40 │1,977/ │ │ │Arabil │Extravilan│1.620,00 │746,00 │ │1.715,80 │
│ │ │ │LUCIA │ │1,978/1│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│153 │ARGEŞ│CURTEA DE │VAIDEANU VIORICA │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│834,00 │719,00 │ │1.653,70 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│154 │ARGEŞ│CURTEA DE │SAVU EMILIAN │40 │978/1 │ │ │Arabil │Extravilan│1.436,00 │568,00 │ │1.306,40 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │ │ │976/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│155 │ARGEŞ│ARGEŞ │PORCEANU FLORICA │40 │1,977/ │ │ │Arabil │Extravilan│1.546,00 │527,00 │ │1.212,10 │
│ │ │ │ │ │1,978/1│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │ │ │976/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│156 │ARGEŞ│ARGEŞ │PORCEANU MARIA │40 │1,977/ │ │ │Arabil │Extravilan│1.546,00 │390,00 │ │897,00 │
│ │ │ │ │ │1,978/1│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │ │ │976/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│157 │ARGEŞ│ARGEŞ │ANDREI VASILICA │40 │1,977/ │ │ │Arabil │Extravilan│1.547,00 │277,00 │ │637,10 │
│ │ │ │ │ │1,978/1│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│158 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│931,00 │114,00 │ │262,20 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│159 │ARGEŞ│CURTEA DE │OPRESCU ALEXANDRA │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│3.219,00 │4,00 │ │9,20 │
│ │ │ARGEŞ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│160 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│4.000,00 │876,00 │ │2.014,80 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│161 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│4.960,00 │4.202,00 │ │9.664,60 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│162 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│1.669,00 │146,00 │ │335,80 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│163 │ARGEŞ│CURTEA DE │NEAGOIE LEONORA │40 │ │ │ │Arabil │Extravilan│3.024,00 │715,00 │ │1.644,50 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │DOBRINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│164 │ARGEŞ│CURTEA DE │ELENA,PURCOI │40 │978,978│ │ │Arabil │Extravilan│20.140,00│4.820,00 │ │11.086,00 │
│ │ │ARGEŞ │MARIN,CORBEANU │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│165 │ARGEŞ│CURTEA DE │ROMAN ANDREI │41 │983/1 │83899 │83899 │Arabil │Intravilan│2.848,00 │1.026,00 │ │10.619,10 │
│ │ │ARGEŞ │CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│166 │ARGEŞ│CURTEA DE │ROMAN ANDREI │41 │983/ │83898 │83898 │Arabil │Intravilan│18.476,00│85,00 │ │879,75 │
│ │ │ARGEŞ │CRISTIAN │ │1,983/4│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│167 │ARGEŞ│CURTEA DE │ROMAN ANDREI │41 │989/ │83814 │83814 │Arabil │Intravilan│15.629,00│6.694,00 │ │69.282,90 │
│ │ │ARGEŞ │CRISTIAN │ │1,983/4│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│168 │ARGEŞ│CURTEA DE │COCEA ALEXANDRA │41 │983/ │82321 │82321 │Arabil │Intravilan│8.459,00 │3.066,00 │ │31.733,10 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │1,989/1│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│169 │ARGEŞ│CURTEA DE │COCEA ALEXANDRA │41 │983/1 │82348 │82348 │Arabil │Intravilan│18.094,00│17.620,00 │ │182.367,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│170 │ARGEŞ│CURTEA DE │VASILESCU EMANOIL │41 │983/1 │86675 │86675 │Arabil │Intravilan│6.443,00 │6.443,00 │ │66.685,05 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│171 │ARGEŞ│CURTEA DE │VASILESCU EMANOIL │41 │483/ │86673 │86673 │Arabil │Intravilan│3.394,00 │1.114,00 │ │11.529,90 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │1,489/1│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │MARIAN GEORGE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│172 │ARGEŞ│ARGEŞ │FLORIAN,MARIAN │41 │983.989│84478 │84478 │Arabil │Intravilan│7.490,00 │2.175,00 │ │22.511,25 │
│ │ │ │MĂDĂLINA CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │MARIAN GEORGE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│173 │ARGEŞ│ARGEŞ │FLORIAN,MARIAN │41 │983 │84476 │84476 │Arabil │Intravilan│10.521,00│10.521,00 │ │108.892,35 │
│ │ │ │MĂDĂLINA CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│174 │ARGEŞ│CURTEA DE │PAVEL IOANA,VÎLCESCU│41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.378,00 │416,00 │ │4.305,60 │
│ │ │ARGEŞ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│175 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│3.007,00 │1.331,00 │ │13.775,85 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│176 │ARGEŞ│CURTEA DE │PURCOI VASILE,PURCOI│41 │983/ │ │ │Arabil │Intravilan│2.422,00 │1.228,00 │ │12.709,80 │
│ │ │ARGEŞ │PETRE │ │1,489/1│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│177 │ARGEŞ│CURTEA DE │POPA ILIE │41 │983.489│ │ │Arabil │Intravilan│4.851,00 │2.387,00 │ │24.705,45 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │DELCEA LIVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│178 │ARGEŞ│ARGEŞ │NICOLAE,DELCEA BRUNO│41 │989 │ │ │Arabil │Intravilan│2.425,00 │1.135,00 │ │11.747,25 │
│ │ │ │MIHAIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │PLETEA MIHAI,PLETEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│179 │ARGEŞ│ARGEŞ │NICOLAE,PLETEA │41 │989/1 │81075 │81075 │Arabil │Intravilan│5.000,00 │2.366,00 │ │24.488,10 │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│180 │ARGEŞ│CURTEA DE │POSEA DOREL,POSEA │41 │ │83419 │83419 │Arabil │Intravilan│4.226,00 │1.801,00 │ │18.640,35 │
│ │ │ARGEŞ │LUMINITA ANELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│181 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│389,00 │370,00 │ │3.829,50 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│182 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.111,00 │797,00 │ │8.248,95 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│183 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│5.000,00 │2.306,00 │ │23.867,10 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │U.A.T. MUNICIPIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│184 │ARGEŞ│ARGEŞ │CURTEA DE ARGEŞ │41 │ │ │ │Neproductiv│Intravilan│1.285,00 │1.197,00 │ │4.129,65 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │U.A.T. MUNICIPIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│185 │ARGEŞ│ARGEŞ │CURTEA DE ARGEŞ │41 │ │ │ │Neproductiv│Intravilan│1.244,00 │1.244,00 │ │4.291,80 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │U.A.T. MUNICIPIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│186 │ARGEŞ│ARGEŞ │CURTEA DE ARGEŞ │41 │ │ │ │Neproductiv│Intravilan│7.993,00 │53,00 │ │182,85 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│187 │ARGEŞ│CURTEA DE │DURICA NICOLAE │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.242,00 │548,00 │ │5.671,80 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│188 │ARGEŞ│CURTEA DE │VÎLCESCU VASILE │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│5.950,00 │1.331,00 │ │13.775,85 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│189 │ARGEŞ│CURTEA DE │ENESCU VASILICA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.800,00 │422,00 │ │4.367,70 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│190 │ARGEŞ│CURTEA DE │LEASU AURELIA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.509,00 │523,00 │ │5.413,05 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│191 │ARGEŞ│CURTEA DE │FLORI VASILE │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.113,00 │624,00 │ │6.458,40 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│192 │ARGEŞ│CURTEA DE │PAVEL IOANA,VÎLCESCU│41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.544,00 │535,00 │ │5.537,25 │
│ │ │ARGEŞ │VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│193 │ARGEŞ│CURTEA DE │DIN VASILE,DIN │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.250,00 │963,00 │ │9.967,05 │
│ │ │ARGEŞ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│194 │ARGEŞ│CURTEA DE │DIN GHEORGHE │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.125,00 │589,00 │ │6.096,15 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│195 │ARGEŞ│CURTEA DE │DIN VASILE │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.125,00 │592,00 │ │6.127,20 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│196 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Neproducti │Intravilan│250,00 │250,00 │ │862,50 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │U.A.T. MUNICIPIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│197 │ARGEŞ│ARGEŞ │CURTEA DE ARGEŞ │41 │ │ │ │Neproducti │Intravilan│2.236,00 │1.010,00 │ │3.484,50 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │VOICU BĂLAŞEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│198 │ARGEŞ│ARGEŞ │GHEORGHE,VOICU │41 │ │86057 │86057 │Arabil │Intravilan│800,00 │775,00 │ │8.021,25 │
│ │ │ │BĂLAŞEA AMARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│199 │ARGEŞ│CURTEA DE │VILCELEANU AURELIA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.000,00 │1.000,00 │ │10.350,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│200 │ARGEŞ│CURTEA DE │DIN ION │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.000,00 │1.000,00 │ │10.350,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│201 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.400,00 │1.400,00 │ │14.490,00 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│202 │ARGEŞ│CURTEA DE │VÂLCESCU VASILE │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.400,00 │1.400,00 │ │14.490,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│203 │ARGEŞ│CURTEA DE │CRISTEA ELENA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.200,00 │1.200,00 │ │12.420,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│204 │ARGEŞ│CURTEA DE │ROLEA VASILICA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.200,00 │1.200,00 │ │12.420,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│205 │ARGEŞ│CURTEA DE │BUSEGEANU MIOARA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.200,00 │1.200,00 │ │12.420,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│206 │ARGEŞ│CURTEA DE │MIROIU CONSTANTIN │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.700,00 │1.700,00 │ │17.595,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│207 │ARGEŞ│CURTEA DE │ENESCU ION │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.000,00 │2.000,00 │ │20.700,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│208 │ARGEŞ│CURTEA DE │FLORI FILON │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│900,00 │900,00 │ │9.315,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│209 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│780,00 │780,00 │ │8.073,00 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ROSU ELENA,ROSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│210 │ARGEŞ│CURTEA DE │GHEORGHE,ROSU │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│3.400,00 │3.102,00 │ │32.105,70 │
│ │ │ARGEŞ │STELIAN,ROSU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION,ENACHEANU MIOARA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│211 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.600,00 │862,00 │ │8.921,70 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│212 │ARGEŞ│CURTEA DE │NEAGOIE LEONORA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.600,00 │562,00 │ │5.816,70 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│213 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.400,00 │339,00 │ │3.508,65 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│214 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│721,00 │58,00 │ │600,30 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│215 │ARGEŞ│CURTEA DE │VALCELEANU VASILE │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.500,00 │158,00 │ │1.635,30 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│216 │ARGEŞ│CURTEA DE │LEONTE DANUT │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.200,00 │12,00 │ │124,20 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│217 │ARGEŞ│CURTEA DE │BOROVINĂ MARIA │41 │ │86128 │86128 │Arabil │Intravilan│1.037,00 │424,00 │ │4.388,40 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│218 │ARGEŞ│CURTEA DE │CHIRITA VASILICA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.037,00 │794,00 │ │8.217,90 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│219 │ARGEŞ│CURTEA DE │AIOANEI MARINELA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│768,00 │768,00 │ │7.948,80 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│220 │ARGEŞ│CURTEA DE │TUCU RODICA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│768,00 │699,00 │ │7.234,65 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│221 │ARGEŞ│CURTEA DE │GHITĂ ION │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│768,00 │517,00 │ │5.350,95 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│222 │ARGEŞ│CURTEA DE │CIOBANU CONSTANTINA │49 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.000,00 │649,00 │ │6.717,15 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│223 │ARGEŞ│CURTEA DE │FLORI FLOAREA │49 │ │ │ │Arabil │Intravilan│950,00 │815,00 │ │8.435,25 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MOLDOVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │CURTEA DE │MARIANA,BOROGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│224 │ARGEŞ│ARGEŞ │ELENA,DOBRICA │49 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.200,00 │1.191,00 │ │12.326,85 │
│ │ │ │DOINA,BOROGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│225 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │49 │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.515,00 │2.515,00 │ │26.030,25 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│226 │ARGEŞ│CURTEA DE │BACESCU NICULINA │49 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.700,00 │1.700,00 │ │17.595,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│227 │ARGEŞ│CURTEA DE │PAVEL GHEORGHE │39 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.890,00 │1.890,00 │ │19.561,50 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│228 │ARGEŞ│CURTEA DE │MIROIU CONSTANTIN │39 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.700,00 │1.700,00 │ │17.595,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│229 │ARGEŞ│CURTEA DE │POPA PAVEL │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│5.022,00 │1.775,00 │ │18.371,25 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │PROPRIETAR │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │81,00 │ │838,35 │
│230 │ARGEŞ│ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │41 │ │ │ ├───────────┼──────────┤1.770,00 ├──────────┤ ├────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │1.115,00 │ │2.564,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │U.A.T. MUNICIPIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│231 │ARGEŞ│ARGEŞ │CURTEA DE ARGEŞ │67 │ │ │ │Arabil │Extravilan│26.123,00│1.110,00 │ │2.553,00 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│232 │ARGEŞ│CURTEA DE │OBŞTEA MOŞNENILOR │37 │907,910│ │ │Pădure │Extravilan│48.521,00│3.010,00 │ │3.461,50 │
│ │ │ARGEŞ │ARGEŞENI │ │/1,915 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│233 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │37 │UA 233 │ │ │Pădure │Extravilan│51.522,00│2.081,00 │ │2.393,15 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│234 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │37 │ │ │ │Pădure │Extravilan│25.967,00│2.633,00 │ │3.027,95 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│235 │ARGEŞ│CURTEA DE │STOICA ION │37 │923/17 │ │ │Fâneaţă │Extravilan│7.000,00 │122,00 │ │280,60 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│236 │ARGEŞ│CURTEA DE │STOICA ALEXANDRINA │37 │923 │ │ │Fâneaţă │Extravilan│1.500,00 │136,00 │ │312,80 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │U.A.T. MUNICIPIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│237 │ARGEŞ│ARGEŞ │CURTEA DE ARGEŞ │37 │912.913│ │ │Neproductiv│Extravilan│22.583,00│5.471,00 │ │12.583,30 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │MARIAN GEORGE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│238 │ARGEŞ│ARGEŞ │FLORIAN,MARIAN │41 │983 │84479 │84479 │Arabil │Intravilan│2.737,00 │2.737,00 │ │28.327,95 │
│ │ │ │MĂDĂLINA CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │VOICILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│239 │ARGEŞ│ARGEŞ │PAUL,VILCELEANU │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.000,00 │1.000,00 │ │10.350,00 │
│ │ │ │ANGELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│240 │ARGEŞ│CURTEA DE │NIŢĂ ION │41 │983 │ │ │Arabil │Intravilan│1.929,00 │1.666,00 │ │17.243,10 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│241 │ARGEŞ│CURTEA DE │MIHAIESCU ELENA │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│1.450,00 │991,00 │ │10.256,85 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│830,00 │367,00 │ │3.798,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 9,32 ml│6.358,99 │
│242 │ARGEŞ│CURTEA DE │MARGINEANU COSMIN │41 │983/1 │83169 │83169 │ │ │ │ │H = 1,70 m │ │
│ │ │ARGEŞ │VASILE │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cămin apă S│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= 2,00 mp │6.451,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(put forat │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │30 m Adc) │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│243 │ARGEŞ│CURTEA DE │NEACSU MARIA │41 │983/1 │83170 │83170 │Arabil │Intravilan│907,00 │773,00 │ │8.000,55 │
│ │ │ARGEŞ │CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │CRISTEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│244 │ARGEŞ│ARGEŞ │CONSTANTIN,CRISTEA │41 │ │3645 │88021 │Livadă │Intravilan│2.400,00 │1.499,00 │ │15.514,65 │
│ │ │ │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│245 │ARGEŞ│CURTEA DE │DUMITRESCU CORNEL │41 │ │3637 │88024 │Arabil │Intravilan│4.633,00 │4.633,00 │ │47.951,55 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│246 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.939,00 │1.939,00 │ │20.068,65 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│247 │ARGEŞ│CURTEA DE │BONCEA ELENA │41 │983 │ │ │Livadă │Intravilan│1.939,00 │1.939,00 │ │20.068,65 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│248 │ARGEŞ│CURTEA DE │FLOREA GHEORGHE │41 │983/1 │ │ │Arabil │Intravilan│1.940,00 │1.940,00 │ │20.079,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│249 │ARGEŞ│CURTEA DE │CHIRIAC AURELIAN │41 │ │3675 │84194 │Arabil │Intravilan│3.432,00 │2.559,00 │ │26.485,65 │
│ │ │ARGEŞ │ROMEO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│250 │ARGEŞ│CURTEA DE │STATE DUMITRU │41 │ │83168 │83168 │Arabil │Intravilan│7.500,00 │4.543,00 │ │47.020,05 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│251 │ARGEŞ│CURTEA DE │PORCEANU CONSTANTIN │41 │983/1 │ │ │Arabil │Intravilan│3.424,00 │2.208,00 │ │22.852,80 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│252 │ARGEŞ│CURTEA DE │NEGRILESCU │41 │983 │ │ │Arabil │Intravilan│1.939,00 │1.939,00 │ │20.068,65 │
│ │ │ARGEŞ │ION,IONESCU ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│253 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.389,00 │2.389,00 │ │24.726,15 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│254 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│310,00 │310,00 │ │3.208,50 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│255 │ARGEŞ│CURTEA DE │DIN VASILE │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.700,00 │646,00 │ │6.686,10 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│256 │ARGEŞ│CURTEA DE │CRISTEA MIHAI │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│5.186,00 │1.901,00 │ │19.675,35 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│257 │ARGEŞ│CURTEA DE │ALECSIE MARIA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│738,00 │357,00 │ │3.694,95 │
│ │ │ARGEŞ │MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│258 │ARGEŞ│CURTEA DE │DUMITRESCU VIOLETA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│737,00 │374,00 │ │3.870,90 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│259 │ARGEŞ│CURTEA DE │VÂLCELEANU MARIA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.207,00 │714,00 │ │7.389,90 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│260 │ARGEŞ│CURTEA DE │ARSENIE IOANA │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.876,00 │1.568,00 │ │16.228,80 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│261 │ARGEŞ│CURTEA DE │CIRSTEA VIRGIL │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│1.877,00 │1.877,00 │ │19.426,95 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│262 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.473,00 │6,00 │ │62,10 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Intravilan│719,00 │99,00 │ │1.024,65 │
│ │ │CURTEA DE │BURCIN VASILE,BURCIN│ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│263 │ARGEŞ│ARGEŞ │MELANIA │67 │ │81151 │81151 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 21,46 │4.531,07 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H 1,80 m│ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│684,00 │355,00 │ │3.674,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│264 │ARGEŞ│CURTEA DE │BURCIN VASILE,BURCIN│67 │ │2454 │88026 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │MELANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 16,52 │3.488,03 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,80│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BURCIN VASILE,BURCIN│ │ │ │ │Drum │Intravilan│180,00 │112,00 │ │579,60 │
│ │ │CURTEA DE │MELANIA,ARSENE │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│265 │ARGEŞ│ARGEŞ │CRISTIAN,ARSENE │67 │ │2457 │88028 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │MARIANA ANIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 3,23 ml│681,98 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H =1,80 m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│80,00 │78,00 │ │807,30 │
│ │ │CURTEA DE │BURCIN VASILE,BURCIN│ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│266 │ARGEŞ│ARGEŞ │MELANIA │67 │ │80935 │80935 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 1,95 ml│411,72 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │H = 1,80 m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Drum │Intravilan│238,00 │195,00 │ │1.009,13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│267 │ARGEŞ│CURTEA DE │BURCIN VASILE,ARSENE│67 │ │80938 │80938 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 62,49 │13.194,13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,80│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│268 │ARGEŞ│CURTEA DE │DIN EUGEN,DIN │67 │ │1848 │81441 │Arabil │Intravilan│1.890,00 │1.715,00 │ │17.750,25 │
│ │ │ARGEŞ │MIHAELA CLAUDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│269 │ARGEŞ│CURTEA DE │SMARANDA GHEORGHE │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│667,00 │667,00 │ │6.903,45 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│270 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│631,00 │591,00 │ │6.116,85 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Curţi │Intravilan│4.669,00 │9,00 │ │217,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │3.688,00 │ │38.170,80 │
│271 │ARGEŞ│ARGEŞ │SMARANDA STEFAN │67 │983/1 │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 109,39 │6.227,03 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.960,00 │778,00 │ │8.052,30 │
│ │ │ │SMARANDA │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│272 │ARGEŞ│CURTEA DE │GHEORGHE,SMARANDA │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 32,76 │4.355,12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│480,00 │480,00 │ │4.968,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│273 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 26,16 │3.477,72 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│274 │ARGEŞ│CURTEA DE │NEGOESCU │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│800,00 │800,00 │ │8.280,00 │
│ │ │ARGEŞ │ION,NEGOESCU FLORICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│275 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│739,00 │739,00 │ │7.648,65 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│3.860,00 │1.955,00 │ │20.234,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│276 │ARGEŞ│CURTEA DE │DIN GHEORGHE │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 76,78 │4.662,08 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,6 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│3.026,00 │2.285,00 │ │23.649,75 │
│ │ │ │JUDEŢ VASILICA,SURDU│ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│277 │ARGEŞ│CURTEA DE │MAGDALENA,UTA ALINA │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │NARCISA,GRUIANU │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 70,27 │4.533,47 │
│ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│278 │ARGEŞ│CURTEA DE │VILCESCU FLORIN │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│3.066,00 │201,00 │ │2.080,35 │
│ │ │ARGEŞ │CATALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│279 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│413,00 │413,00 │ │4.274,55 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│280 │ARGEŞ│CURTEA DE │DIN GHEORGHE │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.100,00 │1.100,00 │ │11.385,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│281 │ARGEŞ│CURTEA DE │DIN VASILE │41 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.100,00 │1.100,00 │ │11.385,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│282 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Neproductiv│Intravilan│136,00 │136,00 │ │469,20 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Intravilan│2.035,00 │181,00 │ │1.873,35 │
│ │ │ │LINCA ION,LINCA │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│283 │ARGEŞ│CURTEA DE │ADRIAN,LINCA ISABELA│67 │ │746 │82818 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 48,38 │2.937,63 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,60│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Livadă │Intravilan│4.048,00 │1.736,00 │ │17.967,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │2.783,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│284 │ARGEŞ│CURTEA DE │IONESCU CATALIN │67 │ │83894 │83894 │ │ │ │ │Anexă S = │12.144,00 │
│ │ │ARGEŞ │IONUT │ │ │ │ │ │ │ │ │48,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 144,19 │9.302,42 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│285 │ARGEŞ│CURTEA DE │VALCELEANU VASILE │67 │ │ │ │Livadă │Intravilan│1.200,00 │36,00 │ │372,60 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│286 │ARGEŞ│CURTEA DE │PAVEL GHEORGHE │39 │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.299,00 │2.299,00 │ │23.794,65 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│287 │ARGEŞ│CURTEA DE │BADOI VASILICA │39 │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.298,00 │2.298,00 │ │23.784,30 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│288 │ARGEŞ│CURTEA DE │PLESITA NICOLAE │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│1.020,00 │1.020,00 │ │10.557,00 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│289 │ARGEŞ│CURTEA DE │ROSESCU IOANA │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│2.112,00 │2.112,00 │ │21.859,20 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│290 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│1.036,00 │1.036,00 │ │10.722,60 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│291 │ARGEŞ│CURTEA DE │IONESCU CATALIN │41 │ │83893 │83893 │Livadă │Intravilan│1.426,00 │1.426,00 │ │14.759,10 │
│ │ │ARGEŞ │IONUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│292 │ARGEŞ│CURTEA DE │IONESCU CATALIN │41 │ │84091 │84091 │Livadă │Intravilan│1.074,00 │1.055,00 │ │10.919,25 │
│ │ │ARGEŞ │IONUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│293 │ARGEŞ│CURTEA DE │ENESCU ELENA,ENESCU │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│800,00 │757,00 │ │7.834,95 │
│ │ │ARGEŞ │DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│294 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│3.070,00 │2.844,00 │ │29.435,40 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│295 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│984,00 │898,00 │ │9.294,30 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│296 │ARGEŞ│CURTEA DE │CORBEANU OVIDIU │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│3.325,00 │2.847,00 │ │29.466,45 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│2.895,00 │1.178,00 │ │12.192,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│297 │ARGEŞ│CURTEA DE │MARIN ION,STANESCU │41 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 224,45 │13.628,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,60│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│298 │ARGEŞ│CURTEA DE │ANCIA DUMITRU,ANCIA │41 │ │ │ │Arabi │Intravilan│1.100,00 │72,00 │ │745,20 │
│ │ │ARGEŞ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.100,00 │1.100,00 │ │11.385,00 │
│ │ │ │PLETEA │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│299 │ARGEŞ│CURTEA DE │VALERIAN,PLETEA │41 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 12,05 │731,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,60│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│300 │ARGEŞ│CURTEA DE │VILCELEANU AURELIAN │41 │ │ │ │Arabi │Intravilan│510,00 │192,00 │ │1.987,20 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│301 │ARGEŞ│CURTEA DE │VILCELEANU VASILE │41 │ │ │ │Arabi │Intravilan│510,00 │510,00 │ │5.278,50 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│302 │ARGEŞ│CURTEA DE │FLORII CONSTANTA │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│1.380,00 │638,00 │ │6.603,30 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│303 │ARGEŞ│CURTEA DE │FLORI VASILE │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│1.200,00 │274,00 │ │2.835,90 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│304 │ARGEŞ│CURTEA DE │VÎLCIOIU ELENA │67 │ │ │ │Livadă │Intravilan│620,00 │22,00 │ │227,70 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│305 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│653,00 │20,00 │ │207,00 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│306 │ARGEŞ│CURTEA DE │PREDAN EMILIA │41 │ │ │ │Livadă │Intravilan│1.869,00 │55,00 │ │569,25 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │GROZA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│307 │ARGEŞ│ARGEŞ │ALEXANDRU,GROZA │41 │ │3290 │88031 │Livadă │Intravilan│1.971,00 │65,00 │ │672,75 │
│ │ │ │NARCIZA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│308 │ARGEŞ│CURTEA DE │BODOC PARASCHIVA │41 │ │3257 │88023 │Livadă │Intravilan│1.201,00 │49,00 │ │507,15 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│309 │ARGEŞ│CURTEA DE │BODOC PARASCHIVA │41 │ │3293 │88020 │Livadă │Intravilan│1.202,00 │46,00 │ │476,10 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│310 │ARGEŞ│CURTEA DE │BODOC PARASCHIVA │41 │ │87867 │87867 │Livadă │Intravilan│1.200,00 │45,00 │ │465,75 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│311 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │Neproductiv│Intravilan│600,00 │364,00 │ │1.255,80 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │U.A.T. MUNICIPIUL │ │ │ │ │Neproductiv│Intravilan│ │221,00 │ │762,45 │
│312 │ARGEŞ│ARGEŞ │CURTEA DE ARGEŞ │49 │ │ │ ├───────────┼──────────┤4.038,00 ├──────────┤ ├────────────┤
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │Neproductiv│Extravilan│ │3.817,00 │ │8.779,10 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│15.350,00│6.339,00 │ │14.579,70 │
│313 │ARGEŞ│ARGEŞ │ROSESCU IOANA │49 │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤ ├────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Neproductiv│Extravilan│ │3.861,00 │ │8.880,30 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│2.329,00 │336,00 │ │772,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│314 │ARGEŞ│CURTEA DE │ARSENE DANIEL │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 58,56 │3.333,53 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,5 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │PROPRIETAR │ │ │ │ │Neproductiv│Intravilan│ │111,00 │ │382,95 │
│315 │ARGEŞ│ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │49 │ │ │ ├───────────┼──────────┤380,00 ├──────────┤ ├────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Neproductiv│Extravilan│ │14,00 │ │32,20 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│316 │ARGEŞ│CURTEA DE │APOPI ELENA,APOPI │67 │ │87669 │87669 │Fâneaţă │Extravilan│2.785,00 │57,00 │ │131,10 │
│ │ │ARGEŞ │MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│317 │ARGEŞ│CURTEA DE │DAN GEORGE │49 │ │87310 │87310 │Arabil │Extravilan│4.691,00 │3.505,00 │ │8.061,50 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │CUCEANU MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│318 │ARGEŞ│ARGEŞ │ALIN,CUCEANU │49 │ │1949 │84985 │Arabil │Extravilan│3.671,00 │709,00 │ │1.630,70 │
│ │ │ │STEFANIA LAURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │84560 │Arabil │Extravilan│623,00 │220,00 │ │506,00 │
│ │ │ │DRĂGHICI ALICE │ │ │ ├────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│319 │ARGEŞ│CURTEA DE │THEEA,DRĂGHICI ANA │49 │ │84560 │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │MARIA TIMEEA │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 42,30 │27.703,33 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,70│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│1.584,00 │945,00 │ │2.173,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│320 │ARGEŞ│CURTEA DE │DIN VASILE │49 │ │84589 │84589 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 62,98 │3.585,14 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1,50m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│2.218,00 │2.012,00 │ │4.627,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│321 │ARGEŞ│CURTEA DE │MIROIU ION,MIROIU │49 │ │84438 │84438 │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 91,38 │5.201,81 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,50│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│322 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │49 │ │ │ │Arabil │Extravilan│4.357,00 │1.943,00 │ │4.468,90 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│323 │ARGEŞ│CURTEA DE │NECULA MARIEA │49 │ │1502/1 │88030 │Neproductiv│Extravilan│83.124,00│380,00 │ │874,00 │
│ │ │ARGEŞ │SILVIEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │1.240,00 │ │12.834,00 │
│324 │ARGEŞ│ARGEŞ │RUDEANU PAVEL │49 │ │3481/1 │85710 ├───────────┼──────────┤9.635,00 ├──────────┤ ├────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │97,00 │ │223,10 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│325 │ARGEŞ│CURTEA DE │ROSU GABRIELA,ROSU │49 │ │81015 │81015 │Arabil │Intravilan│813,00 │727,00 │ │7.524,45 │
│ │ │ARGEŞ │LUCIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│326 │ARGEŞ│CURTEA DE │RUDEANU PAVEL │49 │ │3481/3 │88034 │Arabil │Intravilan│886,00 │883,00 │ │9.139,05 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│327 │ARGEŞ│CURTEA DE │RUDEANU PAVEL │49 │ │3481/4 │88032 │Arabil │Intravilan│889,00 │889,00 │ │9.201,15 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│328 │ARGEŞ│CURTEA DE │RUDEANU PAVEL │49 │ │3481/5 │88035 │Arabil │Intravilan│892,00 │892,00 │ │9.232,20 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│329 │ARGEŞ│CURTEA DE │RUDEANU PAVEL │49 │ │3481/6 │88036 │Arabil │Intravilan│895,00 │839,00 │ │8.683,65 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│330 │ARGEŞ│CURTEA DE │RUDEANU PAVEL │49 │ │3481/7 │88033 │Arabil │Intravilan│898,00 │723,00 │ │7.483,05 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│331 │ARGEŞ│CURTEA DE │RUDEANU PAVEL │49 │ │3481/1 │88037 │Arabil │Intravilan│901,00 │608,00 │ │6.292,80 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│332 │ARGEŞ│CURTEA DE │RUDEANU PAVEL │49 │ │80845 │80845 │Arabil │Intravilan│1.000,00 │230,00 │ │2.380,50 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│333 │ARGEŞ│CURTEA DE │DUMITRACHE OLIMPIA │49 │ │80846 │80846 │Arabil │Intravilan│624,00 │624,00 │ │6.458,40 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│334 │ARGEŞ│CURTEA DE │RUDEANU PAVEL │49 │ │81016 │81016 │Drum │Intravilan│1.345,00 │1.004,00 │ │5.195,70 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Vii │Intravilan│18.000,00│162,00 │ │1.676,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 37,81 │1.434,89 │
│335 │ARGEŞ│CURTEA DE │RUDEANU NICOLAE │49 │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,0 │ │
│ │ │ARGEŞ │PAVEL │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │4.369,00 │ │45.219,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Arabil │Extravilan│ │240,00 │ │552,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │CURTEA DE │GHIŢĂ MARIAN,GHIŢĂ │ │ │ │ │Arabil │Intravilan│ │7.565,00 │ │78.297,75 │
│336 │ARGEŞ│ARGEŞ │ADRIANA │49 │ │87560 │87560 ├───────────┼──────────┤14.998,00├──────────┤ ├────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Păşune │Extravilan│ │924,00 │ │2.125,20 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│337 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│273,00 │273,00 │ │2.825,55 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│338 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│1.354,00 │1.354,00 │ │14.013,90 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│339 │ARGEŞ│CURTEA DE │VÎLCESCU VIOLETA │67 │ │3690 │88022 │Fâneaţă │Intravilan│666,00 │666,00 │ │6.893,10 │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│340 │ARGEŞ│CURTEA DE │IORGA ION,IORGA │67 │ │2997 │88025 │Fâneaţă │Intravilan│1.692,00 │1.691,00 │ │17.501,85 │
│ │ │ARGEŞ │ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│679,00 │523,00 │ │5.413,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│341 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 79,43 │1.657,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│342 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│167,00 │141,00 │ │1.459,35 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│343 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│397,00 │386,00 │ │3.995,10 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│483,00 │483,00 │ │4.999,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│344 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 67,16 │3.823,08 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,50│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Intravilan│8.700,00 │5.721,00 │ │59.212,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │L = 60,38 │2.291,42 │
│ │ │CURTEA DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml H = 1,0 │ │
│345 │ARGEŞ│ARGEŞ │RUDEANU PAULA │49 │ │ │ │ │ │ │ │m │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă S = │6.210,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │36,00 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Fâneaţă │Extravilan│ │385,00 │ │885,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│346 │ARGEŞ│CURTEA DE │PROPRIETAR │67 │ │ │ │Arabil │Intravilan│1.106,00 │335,00 │ │3.467,25 │
│ │ │ARGEŞ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│347 │ARGEŞ│MĂLURENI │PROPRIETAR │28 │ │ │ │Arabil │Extravilan│7180 │3.945,00 │ │4.536,75 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│348 │ARGEŞ│MĂLURENI │PROPRIETAR │28 │ │ │ │Arabil │Extravilan│2500 │1.184,00 │ │1.361,60 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│349 │ARGEŞ│MĂLURENI │LIS FILOFTEIA │28 │ │ │ │Arabil │Extravilan│2500 │1.151,00 │ │1.323,65 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│350 │ARGEŞ│MĂLURENI │VOICU MARIA │28 │ │ │ │Arabil │Extravilan│4000 │2.011,00 │ │2.312,65 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│351 │ARGEŞ│MĂLURENI │PROPRIETAR │28 │ │ │ │Arabil │Extravilan│2000 │960,00 │ │1.104,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│352 │ARGEŞ│MĂLURENI │NICOLAE NICOLAE │28 │ │ │ │Arabil │Extravilan│1650 │793,00 │ │911,95 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ANTONE TITU,ANTONE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│353 │ARGEŞ│MĂLURENI │POMPILIU, MELICA │28 │ │ │ │Arabil │Extravilan│5000 │2.553,00 │ │2.935,95 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│354 │ARGEŞ│MĂLURENI │ANTON ELENA │28 │ │ │ │Arabil │Extravilan│1000 │488,00 │ │561,20 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│355 │ARGEŞ│MĂLURENI │MARIN ION │28 │ │ │ │Arabil │Extravilan│4000 │1.971,00 │ │2.266,65 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PECA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│356 │ARGEŞ│MĂLURENI │MARIA,DRĂGĂNESCU │28 │ │ │ │Arabil │Extravilan│1000 │429,00 │ │493,35 │
│ │ │ │IOANA, MIHALACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│357 │ARGEŞ│MĂLURENI │GHINEA ELENA │28 │750 │ │ │Arabil │Extravilan│7500 │2.567,00 │ │2.952,05 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│358 │ARGEŞ│MĂLURENI │BADEA MARIN │28 │ │ │ │Arabil │Extravilan│1500 │459,00 │ │527,85 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│359 │ARGEŞ│MĂLURENI │GRIGORESCU IOANA │28 │ │ │ │Arabil │Extravilan│5000 │1.355,00 │ │1.558,25 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│360 │ARGEŞ│MĂLURENI │LAZAROIU FILOFTEIA │28 │ │80703 │80703 │Arabil │Extravilan│5000 │590,00 │ │678,50 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│361 │ARGEŞ│MĂLURENI │ZOICAN GHEORGHE │28 │537/1 │ │ │Arabil │Extravilan│10000 │87,00 │ │100,05 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│362 │ARGEŞ│PITEŞTI │PROPRIETAR │1 │- │ │ │Arabil │Extravilan│1034 │106,00 │ │6.095,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│363 │ARGEŞ│PITEŞTI │PROPRIETAR │1 │- │ │ │Arabil │Extravilan│3311 │157,00 │ │9.027,50 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│364 │ARGEŞ│PITEŞTI │AFIN LEASING IFN SA │1 │- │6685/1 │87048 │Curţi │Intravlian│28118 │358,00 │ │57.638,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│365 │ARGEŞ│PITEŞTI │PROPRIETAR │1 │- │ │ │Arabil │Extravilan│46 │46,00 │ │2.645,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│366 │ARGEŞ│PITEŞTI │PROPRIETAR │1 │- │ │ │Arabil │Extravilan│52 │52,00 │ │2.990,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│367 │ARGEŞ│PITEŞTI │TRUICĂ TANŢA │1 │- │6787/1 │83972 │Arabil │Extravilan│798 │74,00 │ │4.255,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│368 │ARGEŞ│PITEŞTI │IVĂNESCU NICOLAE │1 │- │6684/1 │83944 │Arabil │Intravlian│2160 │403,00 │ │46.345,00 │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│369 │ARGEŞ│PITEŞTI │PROPRIETAR │1 │- │ │ │Arabil │Extravilan│217 │22,00 │ │1.265,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼────────────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │U.A.T MUNICIPIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│370 │ARGEŞ│PITEŞTI │PITEŞTI DOMENIU │1 │ │ │ │Arabil │Extravilan│245400 │55,00 │ │3.162,50 │
│ │ │ │PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────┴─────────────┴────────────────────┴─────┴───────┴─────────┴────────┴───────────┼──────────┴─────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │550 (mp) │ │
│ │TOTAL │464.153,00│2,657.87 │4.275.716,96│
│ │ │ │(ml) │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┘

    NOTĂ:
    * Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea "proprietar necunoscut", astfel cum reiese din evidenţele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016