Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 30 decembrie 2020  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.121 din 30 decembrie 2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni-Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1317 din 31 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni-Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit“, potrivit planului cu amplasamentul/planurilor topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1^1, conform studiului de fezabilitate.
    ^1 Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Societatea ,,Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Timişeni-Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit art. 2, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică şi de interes naţional, situate pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Fărcăşeşti şi Câlnic, judeţul Gorj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, astfel cum este prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Fărcăşeşti şi Câlnic, judeţul Gorj, în cuantum total de 7.214.003 lei. Suma totală se alocă din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul 81.01 „Combustibili şi energie“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.

    ART. 5
    Suma de 7.214.003 lei se virează de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării, într-un cont bancar deschis pe numele Societăţii „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A. şi este la dispoziţia proprietarilor imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în conformitate cu dispoziţiile legale.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare la sediul consiliului local şi prin afişare pe pagina proprie de internet a reprezentantului expropriatorului, Societatea „Complexul Energetic Oltenia“ - S.A.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul energiei,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 30 decembrie 2020.
    Nr. 1.121.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele - terenuri şi construcţii proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere,
    aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică şi interes naţional
    „Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Timişeni-Pinoasa, judeţul Gorj, la o capacitate de 8.000.000 tone/an lignit“

┌────┬───────┬──────────┬─────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Numele şi │ │ │despagubire │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Categoria│ │ │ │prenumele │Suprafaţă │ │plantaţii │Valoare de │Valoare de │Valoare │
│Nr. │Poziţia│ │ │ │de │Număr │Număr │Poziţia │proprietarului│teren de │Valoare de │prinse în │despagubire│despagubire│totală de │
│Crt.│din │UAT │Tarla│Parcelă│folosinţă│cadastral│Carte │faţă de │/ │expropriat│despagubire │rădăcini în │constructii│construcţii│despagubire │
│ │plan │ │ │ │a │ │Funciară│localitate│deţinătorului │[mp] │teren (lei) │pământ cu │cladiri │împrejmuiri│(lei) │
│ │ │ │ │ │terenului│ │ │ │imobilului │ │ │caracter │(lei) │(lei) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │permanent │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │[lei] │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│1 │1 │Câlnic │5 │166 │A │- │- │Intravilan│Proprietari │408 │1.224,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.224,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │163 │CC │ │ │ │ │986 │4.930,00 │0,00 │14.630,40 │3.801,00 │23.361,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Moşt. ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│2 │2 │Câlnic │5 │164 │A │- │- │Intravilan│Racoceanu │1.977 │5.931,00 │0,00 │0,00 │0,00 │5.931,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Mihail ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │165 │L │ │ │ │ │185 │555,00 │0,00 │0,00 │0,00 │555,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │168 │CC │ │ │ │Proprietari │391 │1.955,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.955,00 │
│3 │3 │Câlnic │5 ├───────┼─────────┤- │- │Intravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │169 │L │ │ │ │ │856 │2.568,00 │0,00 │0,00 │0,00 │2.568,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│4 │4 │Câlnic │5 │175 │A │35004 │35004 │Intravilan│Popescu Vasile│912 │2.736,00 │0,00 │0,00 │0,00 │2.736,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│5 │5 │Câlnic │5 │175 │A │36504 │36504 │Intravilan│Homescu Ion │905 │2.715,00 │0,00 │0,00 │0,00 │2.715,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │176 │CC │ │ │ │ │499 │2.495,00 │0,00 │29.274,86 │1.348,00 │33.117,86 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │177 │A │ │ │ │ │194 │582,00 │0,00 │0,00 │0,00 │582,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│6 │6 │Câlnic │5 │178 │A │1120/1 │- │Intravilan│Homescu Ion │177 │531,00 │0,00 │0,00 │0,00 │531,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │179 │L │ │ │ │ │314 │942,00 │0,00 │0,00 │0,00 │942,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │180 │A │ │ │ │ │274 │822,00 │0,00 │0,00 │0,00 │822,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │176 │CC │ │ │ │Homescu │135 │675,00 │0,00 │7.249,92 │1.017,00 │8.941,92 │
│7 │7 │Câlnic │5 ├───────┼─────────┤112/2 │- │Intravilan│Gabriel-Ovidiu├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │177 │A │ │ │ │ │365 │1.095,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.095,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │184 │CC │ │ │ │Proprietari │16 │80,00 │0,00 │0,00 │0,00 │80,00 │
│8 │8 │Câlnic │5 ├───────┼─────────┤- │- │Intravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │185 │A │ │ │ │ │60 │180,00 │0,00 │0,00 │0,00 │180,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │187 │P │ │ │ │Proprietari │317 │951,00 │0,00 │0,00 │0,00 │951,00 │
│9 │9 │Câlnic │5 ├───────┼─────────┤- │- │Intravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │188 │A │ │ │ │ │634 │1.902,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.902,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│10 │10 │Câlnic │5 │188 │A │- │- │Intravilan│Guran │1.300 │3.900,00 │0,00 │0,00 │0,00 │3.900,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Polixenia │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │189, │P │ │ │ │ │2.502 │7.506,00 │0,00 │0,00 │0,00 │7.506,00 │
│ │ │ │ │190 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │11 │Câlnic │5 ├───────┼─────────┤- │- │Intravilan│Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1656 │P │ │ │ │neidentificaţi│2.221 │6.663,00 │0,00 │0,00 │0,00 │6.663,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │191 │CC │ │ │ │ │28.300 │141.500,00 │0,00 │0,00 │0,00 │141.500,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│12 │1 │Câlnic │6 │194/1 │A │- │- │Intravilan│Săpunaru Elena│589 │1.767,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.767,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│13 │2 │Câlnic │6 │194/1 │A │- │- │Intravilan│Proprietari │3.065 │9.195,00 │0,00 │0,00 │0,00 │9.195,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│14 │3 │Câlnic │6 │192 │A │- │- │Intravilan│Proprietari │1.316 │3.948,00 │0,00 │0,00 │0,00 │3.948,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1659 │P │ │ │ │ │4.735 │2.841,00 │0,00 │0,00 │0,00 │2.841,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1675 │P │ │ │ │ │3.709 │2.225,40 │0,00 │0,00 │0,00 │2.225,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│15 │1 │Câlnic │32 │1680 │P │- │- │Extravilan│neidentificaţi│930 │558,00 │0,00 │0,00 │0,00 │558,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1679 │P │ │ │ │ │2.175 │1.305,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.305,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1666 │P │ │ │ │ │1.180 │708,00 │0,00 │0,00 │0,00 │708,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1675 │P │ │ │ │ │168 │100,80 │0,00 │0,00 │0,00 │100,80 │
│16 │2 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤36513 │36513 │Extravilan│Homescu Ion ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1674 │A │ │ │ │ │389 │194,50 │0,00 │0,00 │0,00 │194,50 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1680 │P │ │ │ │ │710 │426,00 │0,00 │0,00 │0,00 │426,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1681 │A │ │ │ │ │1.187 │949,60 │0,00 │0,00 │0,00 │949,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1669 │P │ │ │ │Proprietari │1.325 │795,00 │0,00 │0,00 │0,00 │795,00 │
│17 │3 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1667 │P │ │ │ │ │4.627 │2.776,20 │0,00 │0,00 │0,00 │2.776,20 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1656 │P │ │ │ │ │2.543 │1.525,80 │0,00 │0,00 │0,00 │1.525,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1687 │PD │ │ │ │ │1.155 │1.039,50 │8.951,04 │0,00 │0,00 │9.990,54 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1683 │P │ │ │ │ │1.998 │1.198,80 │0,00 │0,00 │0,00 │1.198,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1669 │P │ │ │ │ │2.107 │1.264,20 │0,00 │0,00 │0,00 │1.264,20 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│18 │4 │Câlnic │32 │1668 │P │- │- │Extravilan│neidentificaţi│1.362 │817,20 │0,00 │0,00 │0,00 │817,20 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1667 │P │ │ │ │ │2.727 │1.636,20 │0,00 │0,00 │0,00 │1.636,20 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1687 │PD │ │ │ │ │920 │828,00 │3.971,92 │0,00 │0,00 │4.799,92 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1683 │P │ │ │ │ │1.694 │1.016,40 │0,00 │0,00 │0,00 │1.016,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1669 │P │ │ │ │Proprietari │3.722 │2.233,20 │0,00 │0,00 │0,00 │2.233,20 │
│19 │5 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1668 │P │ │ │ │ │494 │296,40 │0,00 │0,00 │0,00 │296,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1687 │PD │ │ │ │ │1.045 │940,50 │9.483,31 │0,00 │0,00 │10.423,81 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1680/1 │P │ │ │ │ │891 │534,60 │0,00 │0,00 │0,00 │534,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1684 │A │ │ │ │Proprietari │1.737 │1.389,60 │0,00 │0,00 │0,00 │1.389,60 │
│20 │6 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1669 │P │ │ │ │ │1.260 │756,00 │0,00 │0,00 │0,00 │756,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1687 │PD │ │ │ │ │4.343 │3.908,70 │39.412,46 │0,00 │0,00 │43.321,16 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1684 │A │ │ │ │ │181 │90,50 │0,00 │0,00 │0,00 │90,50 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Gridan ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│21 │7 │Câlnic │32 │1669 │P │- │- │Extravilan│Polixenia │195 │117,00 │0,00 │0,00 │0,00 │117,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1687 │PD │ │ │ │ │24 │21,60 │217,80 │0,00 │0,00 │239,40 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1680/1 │P │ │ │ │ │815 │489,00 │0,00 │0,00 │0,00 │489,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1685 │A │ │ │ │Proprietari │1.088 │870,40 │0,00 │0,00 │0,00 │870,40 │
│22 │8 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1669 │P │ │ │ │ │1.573 │943,80 │0,00 │0,00 │0,00 │943,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1687 │PD │ │ │ │ │3.149 │2.834,10 │28.576,99 │0,00 │0,00 │31.411,09 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1680/1 │P │ │ │ │ │588 │352,80 │0,00 │0,00 │0,00 │352,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1685 │A │ │ │ │Proprietari │901 │450,50 │0,00 │0,00 │0,00 │450,50 │
│23 │9 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1669 │P │ │ │ │ │1.386 │831,60 │0,00 │0,00 │0,00 │831,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1687 │PD │ │ │ │ │2.998 │2.698,20 │27.206,67 │0,00 │0,00 │29.904,87 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│24 │10 │Câlnic │32 │1687 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Covrig │2.000 │1.800,00 │18.149,88 │0,00 │0,00 │19.949,88 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │32 │1687 │PD │- │- │ │ │2.654 │2.388,60 │24.084,89 │0,00 │0,00 │26.473,49 │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │32 │1583 │P │- │- │ │ │183 │109,80 │0,00 │0,00 │0,00 │109,80 │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │32 │1630 │P │- │- │ │ │597 │358,20 │0,00 │0,00 │0,00 │358,20 │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │32 │1629 │V │- │- │ │Proprietari │496 │421,60 │0,00 │0,00 │0,00 │421,60 │
│25 │11 │Câlnic ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │32 │1628 │P │- │- │ │ │1.687 │1.012,20 │0,00 │0,00 │0,00 │1.012,20 │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │32 │1588 │A │- │- │ │ │743 │371,50 │0,00 │0,00 │0,00 │371,50 │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │32 │1633, │P │- │- │ │ │4.960 │2.976,00 │0,00 │0,00 │0,00 │2.976,00 │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │32 │1619 │PD │- │- │ │ │14.549 │13.094,10 │132.031,30 │0,00 │0,00 │145.125,40 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1588 │A │- │- │Extravilan│Proprietari │1.883 │1.506,40 │0,00 │0,00 │0,00 │1.506,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1589 │V │- │- │Extravilan│Proprietari │1.259 │1.070,15 │0,00 │0,00 │0,00 │1.070,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1591 │V │- │- │Extravilan│Proprietari │477 │405,45 │0,00 │0,00 │0,00 │405,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1628, │P │- │- │Extravilan│Proprietari │15.215 │9.129,00 │0,00 │0,00 │0,00 │9.129,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
│26 │12 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1621 │A │- │- │Extravilan│Proprietari │1.185 │948,00 │0,00 │0,00 │0,00 │948,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1648 │V │- │- │Extravilan│Proprietari │692 │588,20 │0,00 │0,00 │0,00 │588,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1633 │P │- │- │Extravilan│Proprietari │898 │538,80 │0,00 │0,00 │0,00 │538,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1619 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │4.403 │3.962,70 │39.956,96 │0,00 │0,00 │43.919,66 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1628 │P │ │ │ │ │822 │493,20 │0,00 │0,00 │0,00 │493,20 │
│27 │13 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Gridan Paul ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1619 │PD │ │ │ │ │459 │413,10 │4.165,40 │0,00 │0,00 │4.578,50 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1626 │P │ │ │ │ │341 │204,60 │0,00 │0,00 │0,00 │204,60 │
│28 │14 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Popescu Ilie ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1619 │PD │ │ │ │ │259 │233,10 │2.350,41 │0,00 │0,00 │2.583,51 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1619 │PD │ │ │ │Popescu │892 │802,80 │8.094,85 │0,00 │0,00 │8.897,65 │
│29 │15 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤37080 │37080 │Extravilan│Elisabeta, ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1633 │P │ │ │ │Popescu Doru │1.613 │967,80 │0,00 │0,00 │0,00 │967,80 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1633 │P │ │ │ │ │517 │310,20 │0,00 │0,00 │0,00 │310,20 │
│30 │16 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Gridan Paul ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1619 │PD │ │ │ │ │2.105 │1.894,50 │19.102,75 │0,00 │0,00 │20.997,25 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│31 │17 │Câlnic │32 │1587 │P │- │- │Extravilan│Popescu Ilie │297 │178,20 │0,00 │0,00 │0,00 │178,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│32 │18 │Câlnic │32 │1587 │P │- │- │Extravilan│Diaconescu Ion│960 │576,00 │0,00 │0,00 │0,00 │576,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1621 │A │ │ │ │ │404 │202,00 │0,00 │0,00 │0,00 │202,00 │
│33 │19 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤35742 │35742 │Extravilan│Tatomir Ileana├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1622 │P │ │ │ │ │668 │400,80 │0,00 │0,00 │0,00 │400,80 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│34 │20 │Câlnic │32 │1620 │P │37079 │37079 │Extravilan│Popescu │266 │159,60 │0,00 │0,00 │0,00 │159,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1619 │PD │ │ │ │ │345 │310,50 │3.130,85 │0,00 │0,00 │3.441,35 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│35 │21 │Câlnic │32 │1619 │PD │- │- │Extravilan│Ardereanu │1.608 │1.447,20 │14.592,50 │0,00 │0,00 │16.039,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│36 │22 │Câlnic │32 │1619 │PD │- │- │Extravilan│Ardereanu │3.000 │2.700,00 │27.224,82 │0,00 │0,00 │29.924,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1623 │V │ │ │ │ │740 │629,00 │0,00 │0,00 │0,00 │629,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1587 │P │ │ │ │ │403 │241,80 │0,00 │0,00 │0,00 │241,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1622 │P │ │ │ │ │2.380 │1.428,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.428,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1613 │V │ │ │ │ │1.348 │1.145,80 │0,00 │0,00 │0,00 │1.145,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1612 │P │ │ │ │ │208 │124,80 │0,00 │0,00 │0,00 │124,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│37 │23 │Câlnic │32 │1624 │A │- │- │Extravilan│neidentificaţi│3.761 │3.008,80 │0,00 │0,00 │0,00 │3.008,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1620 │P │ │ │ │ │4.053 │2.431,80 │0,00 │0,00 │0,00 │2.431,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1610 │P │ │ │ │ │919 │551,40 │0,00 │0,00 │0,00 │551,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1609 │A │ │ │ │ │399 │199,50 │0,00 │0,00 │0,00 │199,50 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1615 │A │ │ │ │ │1.447 │1.157,60 │0,00 │0,00 │0,00 │1.157,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1619 │PD │ │ │ │ │18.306 │16.475,40 │166.125,85 │0,00 │0,00 │182.601,25 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│38 │24 │Câlnic │32 │1619 │PD │- │- │Extravilan│Ardereanu │2.257 │2.031,30 │20.482,14 │0,00 │0,00 │22.513,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1606 │PD │ │ │ │ │1.995 │1.795,50 │18.104,51 │0,00 │0,00 │19.900,01 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│39 │25 │Câlnic │32 │1617 │P │- │- │Extravilan│neidentificaţi│5.638 │3.382,80 │0,00 │0,00 │0,00 │3.382,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1616 │P │ │ │ │ │7.075 │4.245,00 │0,00 │0,00 │0,00 │4.245,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1608, │P │ │ │ │Mărăşescu │539 │323,40 │0,00 │0,00 │0,00 │323,40 │
│40 │26 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤35740 │35740 │Extravilan│Gheorghe ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1606 │PD │ │ │ │ │261 │234,90 │2.368,56 │0,00 │0,00 │2.603,46 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1607 │P │ │ │ │Moşt. Işfan │583 │349,80 │0,00 │0,00 │0,00 │349,80 │
│41 │27 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Ion ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1606 │PD │ │ │ │ │1.861 │1.674,90 │16.888,46 │0,00 │0,00 │18.563,36 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1607 │P │ │ │ │ │353 │211,80 │0,00 │0,00 │0,00 │211,80 │
│42 │28 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Cican Georgeta├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1606 │PD │ │ │ │ │1.866 │1.679,40 │16.933,84 │0,00 │0,00 │18.613,24 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│43 │29 │Câlnic │32 │1606 │PD │- │- │Extravilan│Văcăroiu Ioan │1.798 │1.618,20 │16.316,74 │0,00 │0,00 │17.934,94 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│44 │30 │Câlnic │32 │1606 │PD │- │- │Extravilan│Moalfă Nicolae│1.850 │1.665,00 │16.788,64 │0,00 │0,00 │18.453,64 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1607 │P │ │ │ │Proprietari │1.558 │934,80 │0,00 │0,00 │0,00 │934,80 │
│45 │31 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1606 │PD │ │ │ │ │3.144 │2.829,60 │28.531,61 │0,00 │0,00 │31.361,21 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│46 │32 │Câlnic │32 │1617, │P │- │- │Extravilan│Proprietari │1.276 │765,60 │0,00 │0,00 │0,00 │765,60 │
│ │ │ │ │1618 │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│47 │33 │Câlnic │32 │1618 │P │- │- │Extravilan│Proprietari │43 │25,80 │0,00 │0,00 │0,00 │25,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1632 │V │ │ │ │ │459 │390,15 │0,00 │0,00 │0,00 │390,15 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1619 │PD │ │ │ │ │11.091 │9.981,90 │100.650,16 │0,00 │0,00 │110.632,06 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1633 │P │ │ │ │ │1.781 │1.068,60 │0,00 │0,00 │0,00 │1.068,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│48 │34 │Câlnic │32 │1645 │V │- │- │Extravilan│neidentificaţi│1.183 │1.005,55 │0,00 │0,00 │0,00 │1.005,55 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1646 │V │ │ │ │ │810 │688,50 │0,00 │0,00 │0,00 │688,50 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1644 │V │ │ │ │ │792 │673,20 │0,00 │0,00 │0,00 │673,20 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1687 │PD │ │ │ │ │1.057 │951,30 │9.592,21 │0,00 │0,00 │10.543,51 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1687 │PD │ │ │ │ │34 │30,60 │308,55 │0,00 │0,00 │339,15 │
│49 │35 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤35692 │35692 │Extravilan│Văcăroiu Ioan ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1632 │V │ │ │ │ │334 │283,90 │0,00 │0,00 │0,00 │283,90 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1651 │V │ │ │ │ │480 │408,00 │0,00 │0,00 │0,00 │408,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1650 │P │ │ │ │ │1.400 │840,00 │0,00 │0,00 │0,00 │840,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│50 │36 │Câlnic │32 │1652 │P │- │- │Extravilan│neidentificaţi│408 │244,80 │0,00 │0,00 │0,00 │244,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1653 │V │ │ │ │ │1.152 │979,20 │0,00 │0,00 │0,00 │979,20 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1619 │PD │ │ │ │ │4.651 │4.185,90 │20.079,76 │0,00 │0,00 │24.265,66 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│51 │37 │Câlnic │32 │1619 │PD │35594 │35594 │Extravilan│Draica │1.239 │1.115,10 │9.602,03 │0,00 │0,00 │10.717,13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Maria-Irina │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1687 │PD │ │ │ │Proprietari │152 │136,80 │1.177,97 │0,00 │0,00 │1.314,77 │
│52 │38 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1619 │PD │ │ │ │ │993 │893,70 │7.695,57 │0,00 │0,00 │8.589,27 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1687 │PD │ │ │ │Proprietari │3 │2,70 │23,25 │0,00 │0,00 │25,95 │
│53 │39 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1619 │PD │ │ │ │ │595 │535,50 │4.611,14 │0,00 │0,00 │5.146,64 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│54 │40 │Câlnic │32 │1619 │PD │37078 │37078 │Extravilan│Popescu │399 │359,10 │3.092,18 │0,00 │0,00 │3.451,28 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Elisabeta │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│55 │41 │Câlnic │32 │1619 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │669 │602,10 │5.184,63 │0,00 │0,00 │5.786,73 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│56 │42 │Câlnic │32 │1687 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │17 │15,30 │131,75 │0,00 │0,00 │147,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│57 │43 │Câlnic │32 │1687 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │9 │8,10 │69,75 │0,00 │0,00 │77,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│58 │44 │Câlnic │32 │1687 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │236 │212,40 │1.828,96 │0,00 │0,00 │2.041,36 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │32 │1656 │P │ │ │ │Proprietari │4.275 │2.565,00 │0,00 │0,00 │0,00 │2.565,00 │
│59 │45 │Câlnic ├─────┼───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │32 │1687 │PD │ │ │ │ │7.307 │6.576,30 │56.627,93 │0,00 │0,00 │63.204,23 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1656 │P │ │ │ │Gridan │1.094 │656,40 │0,00 │0,00 │0,00 │656,40 │
│60 │46 │Câlnic │32 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Polixenia ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1687 │PD │ │ │ │ │231 │207,90 │1.790,21 │0,00 │0,00 │1.998,11 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│61 │1 │Câlnic │33 │1691 │P │- │- │Extravilan│Popescu I. Ion│500 │300,00 │0,00 │0,00 │0,00 │300,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│62 │2 │Câlnic │33 │1691 │P │36368 │36368 │Extravilan│Homescu Ion │6.630 │3.978,00 │0,00 │0,00 │0,00 │3.978,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│63 │3 │Câlnic │33 │1691 │P │- │- │Extravilan│Proprietari │614 │368,40 │0,00 │0,00 │0,00 │368,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1690/1 │P │ │ │ │ │5.815 │3.489,00 │0,00 │0,00 │0,00 │3.489,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1698 │V │ │ │ │ │154 │130,90 │0,00 │0,00 │0,00 │130,90 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1697 │P │ │ │ │ │1.466 │879,60 │0,00 │0,00 │0,00 │879,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1713 │PD │ │ │ │ │1.133 │1.019,70 │10.882,08 │0,00 │0,00 │11.901,78 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1691 │P │ │ │ │ │18.703 │11.221,80 │0,00 │0,00 │0,00 │11.221,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1695 │P │ │ │ │ │775 │465,00 │0,00 │0,00 │0,00 │465,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1694 │V │ │ │ │ │370 │314,50 │0,00 │0,00 │0,00 │314,50 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│64 │4 │Câlnic │33 │1693 │P │- │- │Extravilan│neidentificaţi│1.152 │691,20 │0,00 │0,00 │0,00 │691,20 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1692 │V │ │ │ │ │95 │80,75 │0,00 │0,00 │0,00 │80,75 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1705 │V │ │ │ │ │887 │753,95 │0,00 │0,00 │0,00 │753,95 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1711 │P │ │ │ │ │5.209 │3.125,40 │0,00 │0,00 │0,00 │3.125,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1709 │A │ │ │ │ │696 │348,00 │0,00 │0,00 │0,00 │348,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1707, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │1708, │P │ │ │ │ │3.420 │2.052,00 │0,00 │0,00 │0,00 │2.052,00 │
│ │ │ │ │1710 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1713 │PD │ │ │ │ │40.486 │36.437,40 │388.854,26 │0,00 │0,00 │425.291,66 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1713 │PD │ │ │ │Proprietari │5.782 │5.203,80 │55.780,69 │0,00 │0,00 │60.984,49 │
│65 │5 │Câlnic │33 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1713 │PD │ │ │ │ │27.667 │24.900,30 │265.732,13 │0,00 │0,00 │290.632,43 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1713 │PD │ │ │ │Pîrvuleţ │3.443 │3.098,70 │33.068,84 │0,00 │0,00 │36.167,54 │
│66 │6 │Câlnic │33 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Ştefan ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │1713 │PD │ │ │ │Pinoşanu Ion │10.263 │9.236,70 │98.572,63 │0,00 │0,00 │107.809,33 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│67 │1 │Fărcăşeşti│1 │5 │PD │37147 │37147 │Extravilan│Pupăzan Ion, │822 │739,80 │2.479,79 │0,00 │0,00 │3.219,59 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pupăzan Vasile│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│68 │2 │Fărcăşeşti│1 │5 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Pupăzan │9.556 │8.600,40 │28.828,35 │0,00 │0,00 │37.428,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C. Ion │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│69 │3 │Fărcăşeşti│1 │5 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │96 │86,40 │289,61 │0,00 │0,00 │376,01 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│70 │4 │Fărcăşeşti│1 │25 │V │- │- │Extravilan│Proprietari │837 │711,45 │0,00 │0,00 │0,00 │711,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│71 │5 │Fărcăşeşti│1 │5 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │72 │64,80 │217,21 │0,00 │0,00 │282,01 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│72 │6 │Fărcăşeşti│1 │5 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │494 │444,60 │1.490,29 │0,00 │0,00 │1.934,89 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│73 │7 │Fărcăşeşti│1 │14 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │413 │371,70 │1.245,93 │0,00 │0,00 │1.617,63 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │1 │5 │PD │- │- │ │ │394 │354,60 │1.188,61 │0,00 │0,00 │1.543,21 │
│74 │8 │Fărcăşeşti├─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤Extravilan│Moalfă Dumitru├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │1 │17 │V │- │- │ │ │240 │204,00 │0,00 │0,00 │0,00 │204,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │1 │5 │PD │ │ │ │ │1.450 │1.305,00 │4.374,33 │0,00 │0,00 │5.679,33 │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│75 │9 │Fărcăşeşti│1 │19, 20 │V │- │- │Extravilan│neidentificaţi│923 │784,55 │0,00 │0,00 │0,00 │784,55 │
│ │ │ ├─────┼───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │1 │21 │A │ │ │ │ │1.025 │820,00 │0,00 │0,00 │0,00 │820,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│76 │10 │Fărcăşeşti│1 │5 │PD │36407 │36407 │Extravilan│Boltaşu Ion │1.126 │1.013,40 │3.396,89 │0,00 │0,00 │4.410,29 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Popescu Ion, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rovenţa Elena,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Crişan │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Doina-Elena, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rovenţa │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cristian-Dan, │ │ │ │ │ │ │
│77 │11 │Fărcăşeşti│1 │5 │PD │37413 │37413 │Extravilan│Popescu │53.503 │48.152,70 │161.406,78 │0,00 │0,00 │209.559,48 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Popescu Ion, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Popescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mihail, Kainz │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Maria, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Berculescu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ilie │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│78 │1 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │97 │87,30 │94,49 │0,00 │0,00 │181,79 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│79 │2 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │371 │333,90 │361,41 │0,00 │0,00 │695,31 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│80 │3 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │610 │549,00 │594,24 │0,00 │0,00 │1.143,24 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│81 │4 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Tudosie │811 │729,90 │790,04 │0,00 │0,00 │1.519,94 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│82 │5 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │34.637 │31.173,30 │33.741,98 │0,00 │0,00 │64.915,28 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│83 │6 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │37471 │37471 │Extravilan│Geamănu D. Ion│4.346 │3.911,40 │14.917,73 │0,00 │0,00 │18.829,13 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│84 │7 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Negrea I. P. │9.870 │8.883,00 │33.878,97 │0,00 │0,00 │42.761,97 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│85 │8 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Bunoară I. │4.944 │4.449,60 │16.970,38 │0,00 │0,00 │21.419,98 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│86 │9 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │377 │339,30 │1.294,06 │0,00 │0,00 │1.633,36 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│87 │10 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Tudosie │4.823 │4.340,70 │16.555,04 │0,00 │0,00 │20.895,74 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│88 │11 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │37486 │37486 │Extravilan│Moşt. Mareş C.│4.526 │4.073,40 │15.535,59 │0,00 │0,00 │19.608,99 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│89 │12 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Murgu P. Ion │5.304 │4.773,60 │18.206,09 │0,00 │0,00 │22.979,69 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│90 │13 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Stoian │10.179 │9.161,10 │34.939,62 │0,00 │0,00 │44.100,72 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│91 │14 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │3.392 │3.052,80 │11.643,11 │0,00 │0,00 │14.695,91 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│92 │15 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Tudosie │9.993 │8.993,70 │34.301,17 │0,00 │0,00 │43.294,87 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Nicolae │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│93 │16 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │482 │433,80 │1.654,47 │0,00 │0,00 │2.088,27 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│94 │17 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Tudosie │4.156 │3.740,40 │14.265,55 │0,00 │0,00 │18.005,95 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │Proprietari │5.420 │4.878,00 │18.604,26 │0,00 │0,00 │23.482,26 │
│95 │18 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │79 │P │ │ │ │ │629 │377,40 │0,00 │0,00 │0,00 │377,40 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │Proprietari │3.586 │3.227,40 │27.293,91 │0,00 │0,00 │30.521,31 │
│96 │19 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │79 │P │ │ │ │ │338 │202,80 │0,00 │0,00 │0,00 │202,80 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │11.080 │9.972,00 │84.332,54 │0,00 │0,00 │94.304,54 │
│97 │20 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Murgu Romică ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │79 │P │ │ │ │ │2.330 │1.398,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.398,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│98 │21 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Tudosie │725 │652,50 │4.972,40 │0,00 │0,00 │5.624,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│99 │22 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Moalfă │3.758 │3.382,20 │19.869,90 │0,00 │0,00 │23.252,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│100 │23 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Săvoiu │1.598 │1.438,20 │8.449,20 │0,00 │0,00 │9.887,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │Proprietari │43.227 │38.904,30 │228.556,71 │0,00 │0,00 │267.461,01 │
│101 │24 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │79 │P │ │ │ │ │10.155 │6.093,00 │0,00 │0,00 │0,00 │6.093,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │Moşt. Stoian │269 │242,10 │1.422,30 │0,00 │0,00 │1.664,40 │
│102 │25 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Dumitru ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │83 │V │ │ │ │ │563 │478,55 │0,00 │0,00 │0,00 │478,55 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│103 │26 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Săpunaru C. │1.053 │947,70 │8.014,64 │0,00 │0,00 │8.962,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │Moşt. Tudosie │4.093 │3.683,70 │31.152,81 │0,00 │0,00 │34.836,51 │
│104 │27 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│I. Nicolae ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │79 │P │ │ │ │ │481 │288,60 │0,00 │0,00 │0,00 │288,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │Moşt. Mareş C.│3.501 │3.150,90 │18.511,05 │0,00 │0,00 │21.661,95 │
│105 │28 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Dumitru ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │79 │P │ │ │ │ │435 │261,00 │0,00 │0,00 │0,00 │261,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│106 │29 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │66 │59,40 │348,97 │0,00 │0,00 │408,37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│107 │30 │Fărcăşeşti│2 │84 │A │37038 │37038 │Extravilan│Moşt. Săvoiu │801 │400,50 │0,00 │0,00 │0,00 │400,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Virgiliu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │58 │PD │ │ │ │ │4.159 │3.743,10 │12.546,79 │0,00 │0,00 │16.289,89 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │70 │PD │ │ │ │ │298 │268,20 │739,43 │0,00 │0,00 │1.007,63 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │76 │P │ │ │ │Proprietari │5.641 │3.384,60 │0,00 │0,00 │0,00 │3.384,60 │
│108 │31 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │75 │PD │ │ │ │ │249 │224,10 │530,05 │0,00 │0,00 │754,15 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │78 │P │ │ │ │ │2.808 │1.684,80 │0,00 │0,00 │0,00 │1.684,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │79 │P │ │ │ │ │7.760 │4.656,00 │0,00 │0,00 │0,00 │4.656,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │81 │P │ │ │ │ │3.026 │1.815,60 │0,00 │0,00 │0,00 │1.815,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │9.658 │8.692,20 │51.065,32 │0,00 │0,00 │59.757,52 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │81 │P │ │ │ │ │539 │323,40 │0,00 │0,00 │0,00 │323,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │85 │V │ │ │ │ │369 │313,65 │0,00 │0,00 │0,00 │313,65 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│109 │32 │Fărcăşeşti│2 │86 │V │- │- │Extravilan│neidentificaţi│236 │200,60 │0,00 │0,00 │0,00 │200,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │88 │V │ │ │ │ │197 │167,45 │0,00 │0,00 │0,00 │167,45 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │348 │313,20 │1.840,00 │0,00 │0,00 │2.153,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │83 │V │ │ │ │Moşt. Săvoiu │214 │181,90 │0,00 │0,00 │0,00 │181,90 │
│110 │33 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤37037 │37037 │Extravilan│Virgiliu ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │86 │77,40 │454,71 │0,00 │0,00 │532,11 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│111 │34 │Fărcăşeşti│2 │88 │V │35314 │- │Extravilan│Tănasie Elena │545 │463,25 │0,00 │0,00 │0,00 │463,25 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │89 │V │ │ │ │Mihăiţă P. │1.208 │1.026,80 │0,00 │0,00 │0,00 │1.026,80 │
│112 │35 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Gheorghe ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │103 │92,70 │544,60 │0,00 │0,00 │637,30 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│113 │36 │Fărcăşeşti│2 │79 │P │- │- │Extravilan│Săpunaru │933 │559,80 │0,00 │0,00 │0,00 │559,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│114 │37 │Fărcăşeşti│2 │76 │P │37250 │- │Extravilan│Săpunaru │1.020 │612,00 │0,00 │0,00 │0,00 │612,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│115 │38 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │1.112 │1.000,80 │8.463,70 │0,00 │0,00 │9.464,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │76 │P │ │ │ │ │1.035 │621,00 │0,00 │0,00 │0,00 │621,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Moşt. Negrea ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│116 │39 │Fărcăşeşti│2 │79 │P │37477 │37477 │Extravilan│I. Dumitru │308 │184,80 │0,00 │0,00 │0,00 │184,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │2.826 │2.543,40 │21.509,36 │0,00 │0,00 │24.052,76 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │3.321 │2.988,90 │25.276,93 │0,00 │0,00 │28.265,83 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Mihăiţă P. ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│117 │40 │Fărcăşeşti│2 │76 │P │- │- │Extravilan│Gheorghe │1.060 │636,00 │0,00 │0,00 │0,00 │636,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │79 │P │ │ │ │ │1.472 │883,20 │0,00 │0,00 │0,00 │883,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│118 │41 │Fărcăşeşti│2 │58 │PD │- │- │Extravilan│Popescu │4.764 │4.287,60 │14.371,94 │0,00 │0,00 │18.659,54 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Victoria │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│119 │42 │Fărcăşeşti│2 │58 │PD │35667 │35667 │Extravilan│Boltaşu Maria │3.400 │3.060,00 │10.257,05 │0,00 │0,00 │13.317,05 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │77 │P │ │ │ │Stoian I. │445 │267,00 │0,00 │0,00 │0,00 │267,00 │
│120 │43 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Gheorghe ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │1.098 │988,20 │3.000,00 │0,00 │0,00 │3.988,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│121 │44 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │37452 │37452 │Extravilan│Moşt. Negrea │287 │258,30 │1.517,47 │0,00 │0,00 │1.775,77 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Dumitru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│122 │45 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │37481 │37481 │Extravilan│Moşt. Negrea │2.376 │2.138,40 │12.562,77 │0,00 │0,00 │14.701,17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Dumitru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│123 │46 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │37453 │37453 │Extravilan│Moşt. Negrea │2.435 │2.191,50 │8.358,19 │0,00 │0,00 │10.549,69 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Dumitru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│124 │47 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │1.076 │968,40 │5.689,20 │0,00 │0,00 │6.657,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│125 │48 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │37004 │37004 │Extravilan│Bîrhoată Toma │6.472 │5.824,80 │22.215,27 │0,00 │0,00 │28.040,07 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │75 │PD │ │ │ │ │351 │315,90 │1.855,86 │0,00 │0,00 │2.171,76 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │77 │P │ │ │ │Proprietari │5.050 │3.030,00 │0,00 │0,00 │0,00 │3.030,00 │
│126 │49 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │78 │P │ │ │ │ │9.228 │5.536,80 │0,00 │0,00 │0,00 │5.536,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │4.516 │4.064,40 │23.877,72 │0,00 │0,00 │27.942,12 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │58 │PD │ │ │ │ │6.856 │6.170,40 │20.683,04 │0,00 │0,00 │26.853,44 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │61 │V │ │ │ │ │423 │359,55 │0,00 │0,00 │0,00 │359,55 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │62 │V │ │ │ │ │238 │202,30 │0,00 │0,00 │0,00 │202,30 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │63 │V │ │ │ │ │158 │134,30 │0,00 │0,00 │0,00 │134,30 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│127 │50 │Fărcăşeşti│2 │76 │P │- │- │Extravilan│neidentificaţi│3.708 │2.224,80 │0,00 │0,00 │0,00 │2.224,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │70 │PD │ │ │ │ │3.135 │2.821,50 │7.778,94 │0,00 │0,00 │10.600,44 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │71 │P │ │ │ │ │6.000 │3.600,00 │0,00 │0,00 │0,00 │3.600,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │75 │PD │ │ │ │ │6.585 │5.926,50 │14.017,62 │0,00 │0,00 │19.944,12 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │74 │P │ │ │ │ │1.069 │641,40 │0,00 │0,00 │0,00 │641,40 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │76 │P │ │ │ │ │370 │222,00 │0,00 │0,00 │0,00 │222,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │70 │PD │ │ │ │Moşt. Negrea │572 │514,80 │1.419,32 │0,00 │0,00 │1.934,12 │
│128 │51 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤37480 │37480 │Extravilan│I. Dumitru ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │71 │P │ │ │ │ │228 │136,80 │0,00 │0,00 │0,00 │136,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │75 │PD │ │ │ │ │910 │819,00 │1.937,14 │0,00 │0,00 │2.756,14 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│129 │52 │Fărcăşeşti│2 │70 │PD │37148 │37148 │Extravilan│Pupăzan Ion şi│647 │582,30 │1.605,41 │0,00 │0,00 │2.187,71 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pupăzan Vasile│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│130 │53 │Fărcăşeşti│2 │71 │P │37134 │37134 │Extravilan│Turturea │727 │436,20 │0,00 │0,00 │0,00 │436,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│131 │54 │Fărcăşeşti│2 │74 │P │37089 │37089 │Extravilan│Moşt. Săpunaru│1.530 │918,00 │0,00 │0,00 │0,00 │918,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│132 │55 │Fărcăşeşti│2 │74 │P │- │- │Extravilan│Săpunaru C. │894 │536,40 │0,00 │0,00 │0,00 │536,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│133 │56 │Fărcăşeşti│2 │71, 74 │P │- │- │Extravilan│Novolan │1.859 │1.115,40 │0,00 │0,00 │0,00 │1.115,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Serghie │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │58 │PD │ │ │ │ │4.262 │3.835,80 │9.072,60 │0,00 │0,00 │12.908,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │60 │P │ │ │ │ │999 │599,40 │0,00 │0,00 │0,00 │599,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │62, 63,│V │ │ │ │ │2.382 │2.024,70 │0,00 │0,00 │0,00 │2.024,70 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │66 │V │ │ │ │ │1.692 │1.438,20 │0,00 │0,00 │0,00 │1.438,20 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│134 │57 │Fărcăşeşti│2 │75 │PD │- │- │Extravilan│neidentificaţi│1.972 │1.774,80 │5.949,09 │0,00 │0,00 │7.723,89 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │71 │P │ │ │ │ │5.132 │3.079,20 │0,00 │0,00 │0,00 │3.079,20 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │69 │F │ │ │ │ │596 │357,60 │0,00 │0,00 │0,00 │357,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │70 │PD │ │ │ │ │8.962 │8.065,80 │35.245,04 │0,00 │0,00 │43.310,84 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │71 │P │ │ │ │ │27.792 │16.675,20 │0,00 │0,00 │0,00 │16.675,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│135 │58 │Fărcăşeşti│2 │65 │V │37106 │37106 │Extravilan│Creţan Ana │1.000 │850,00 │0,00 │0,00 │0,00 │850,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│136 │59 │Fărcăşeşti│2 │65 │V │37120 │37120 │Extravilan│Petrescu │1.214 │1.031,90 │0,00 │0,00 │0,00 │1.031,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│137 │60 │Fărcăşeşti│2 │70 │PD │37121 │37121 │Extravilan│Petrescu │2.400 │2.160,00 │5.955,17 │0,00 │0,00 │8.115,17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │71 │P │ │ │ │Mihăiţă P. │1.642 │985,20 │0,00 │0,00 │0,00 │985,20 │
│138 │61 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Gheorghe ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │70 │PD │ │ │ │ │1.006 │905,40 │2.496,21 │0,00 │0,00 │3.401,61 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│139 │62 │Fărcăşeşti│2 │71, 55 │P │- │- │Extravilan│Bunoară I. │711 │426,60 │0,00 │0,00 │0,00 │426,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│140 │63 │Fărcăşeşti│2 │71, 55 │P │- │- │Extravilan│Bunoară I. │944 │566,40 │0,00 │0,00 │0,00 │566,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│141 │64 │Fărcăşeşti│2 │71, 55 │P │- │- │Extravilan│Proprietari │237 │142,20 │0,00 │0,00 │0,00 │142,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│142 │65 │Fărcăşeşti│2 │71 │P │- │- │Extravilan│Mihăiţă P. │522 │313,20 │0,00 │0,00 │0,00 │313,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│143 │66 │Fărcăşeşti│2 │71 │P │- │- │Extravilan│Mihăiţă P. │3.141 │1.884,60 │0,00 │0,00 │0,00 │1.884,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │71 │P │ │ │ │Stoian │2.570 │1.542,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.542,00 │
│144 │67 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤37415 │37415 │Extravilan│Sevastian ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │74 │P │ │ │ │ │441 │264,60 │0,00 │0,00 │0,00 │264,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │77 │P │ │ │ │ │1.655 │993,00 │0,00 │0,00 │0,00 │993,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│145 │68 │Fărcăşeşti│2 │91 │V │- │- │Extravilan│neidentificaţi│19 │16,15 │0,00 │0,00 │0,00 │16,15 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │4.237 │3.813,30 │22.402,54 │0,00 │0,00 │26.215,84 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│146 │69 │Fărcăşeşti│2 │92 │V │- │- │Extravilan│Bunoară Ion │602 │511,70 │0,00 │0,00 │0,00 │511,70 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│147 │70 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │37475 │37475 │Extravilan│Geamănu I. │4.054 │3.648,60 │21.434,96 │0,00 │0,00 │25.083,56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- │V │ │ │ │ │288 │244,80 │0,00 │0,00 │0,00 │244,80 │
│148 │71 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤37223 │37223 │Extravilan│Isdrugă Ion ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- │A │ │ │ │ │1.929 │1.543,20 │0,00 │0,00 │0,00 │1.543,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- │A │ │ │ │Săpunaru │544 │272,00 │0,00 │0,00 │0,00 │272,00 │
│149 │72 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤35992 │35992 │Extravilan│Nicolae ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- │F │ │ │ │ │556 │333,60 │0,00 │0,00 │0,00 │333,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│150 │73 │Fărcăşeşti│2 │100 │P │- │- │Extravilan│Mihăiţă P. │1.000 │600,00 │0,00 │0,00 │0,00 │600,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│151 │74 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Tudosie │4.381 │3.942,90 │5.295,23 │0,00 │0,00 │9.238,13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│152 │75 │Fărcăşeşti│2 │96 │V │37174 │37174 │Extravilan│Negrea │559 │475,15 │0,00 │0,00 │0,00 │475,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alexandru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- │A │ │ │ │ │2.624 │2.099,20 │0,00 │0,00 │0,00 │2.099,20 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │93, 94,│A, P, V │ │ │ │ │6 │4,50 │0,00 │0,00 │0,00 │4,50 │
│ │ │ │ │95 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│153 │76 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │96, 97 │V │ │ │ │neidentificaţi│23 │19,55 │0,00 │0,00 │0,00 │19,55 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │98 │P │ │ │ │ │333 │199,80 │0,00 │0,00 │0,00 │199,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │3.282 │2.953,80 │3.966,89 │0,00 │0,00 │6.920,69 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│154 │77 │Fărcăşeşti│2 │99 │V │- │- │Extravilan│Proprietari │31 │26,35 │0,00 │0,00 │0,00 │26,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│155 │78 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │44 │39,60 │53,18 │0,00 │0,00 │92,78 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │- │A │ │ │ │ │9.128 │7.302,40 │0,00 │0,00 │0,00 │7.302,40 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │5.476 │4.928,40 │6.618,73 │0,00 │0,00 │11.547,13 │
│156 │79 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │103, │P │ │ │ │neidentificaţi│1.582 │949,20 │0,00 │0,00 │0,00 │949,20 │
│ │ │ │ │104 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │100 │P │ │ │ │ │13.452 │8.071,20 │0,00 │0,00 │0,00 │8.071,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│157 │80 │Fărcăşeşti│2 │27 │P │- │- │Extravilan│Proprietari │441 │264,60 │0,00 │0,00 │0,00 │264,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│158 │81 │Fărcăşeşti│2 │27 │PD │- │- │Extravilan│Moalfă Dumitru│1.497 │1.347,30 │5.212,13 │0,00 │0,00 │6.559,43 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│159 │82 │Fărcăşeşti│2 │27 │P │- │- │Extravilan│Proprietari │2.257 │1.354,20 │0,00 │0,00 │0,00 │1.354,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│160 │83 │Fărcăşeşti│2 │27 │PD │- │- │Extravilan│Moalfă Dumitru│2.104 │1.893,60 │7.325,54 │0,00 │0,00 │9.219,14 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│161 │84 │Fărcăşeşti│2 │27 │P │- │- │Extravilan│Proprietari │10.388 │6.232,80 │0,00 │0,00 │0,00 │6.232,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│162 │85 │Fărcăşeşti│2 │28 │PD │37146 │37146 │Extravilan│Pupăzan Ion şi│2.667 │2.400,30 │9.285,75 │0,00 │0,00 │11.686,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pupăzan Vasile│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │32, 35,│V │ │ │ │ │5.148 │4.375,80 │0,00 │0,00 │0,00 │4.375,80 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│163 │86 │Fărcăşeşti│2 │29, 31 │A │- │- │Extravilan│neidentificaţi│2.317 │1.853,60 │0,00 │0,00 │0,00 │1.853,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │28 │PD │ │ │ │ │7.258 │6.532,20 │25.270,32 │0,00 │0,00 │31.802,52 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│164 │87 │Fărcăşeşti│2 │57 │PD │- │- │Extravilan│Bicescu │15.124 │13.611,60 │59.478,46 │0,00 │0,00 │73.090,06 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│165 │88 │Fărcăşeşti│2 │57 │PD │- │- │Extravilan│Negrea P. │1.298 │1.168,20 │5.104,67 │0,00 │0,00 │6.272,87 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alexandru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│166 │89 │Fărcăşeşti│2 │57 │PD │- │- │Extravilan│Bicescu │5.276 │4.748,40 │20.749,03 │0,00 │0,00 │25.497,43 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │33, 34,│V │ │ │ │ │2.212 │1.880,20 │0,00 │0,00 │0,00 │1.880,20 │
│ │ │ │ │35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│167 │90 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Moalfă Dumitru├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │57 │PD │ │ │ │ │1.440 │1.296,00 │5.663,12 │0,00 │0,00 │6.959,12 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │39 │P │ │ │ │ │3.274 │1.964,40 │0,00 │0,00 │0,00 │1.964,40 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│168 │91 │Fărcăşeşti│2 │39 │P │- │- │Extravilan│Bicescu │23.414 │14.048,40 │0,00 │0,00 │0,00 │14.048,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│169 │92 │Fărcăşeşti│2 │39 │P │36985 │36985 │Extravilan│Săpunaru │870 │522,00 │0,00 │0,00 │0,00 │522,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│170 │93 │Fărcăşeşti│2 │41, 42,│A, P │- │- │Extravilan│Moşt. Bicescu │14.760 │10.332,00 │0,00 │0,00 │0,00 │10.332,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│171 │94 │Fărcăşeşti│2 │52 │P │- │- │Extravilan│Proprietari │201 │120,60 │0,00 │0,00 │0,00 │120,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │53 │A │ │ │ │Petrescu I. │400 │200,00 │0,00 │0,00 │0,00 │200,00 │
│172 │95 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤37167 │37167 │Extravilan│Constantin ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │52 │P │ │ │ │ │1.490 │894,00 │0,00 │0,00 │0,00 │894,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │53 │A │ │ │ │Moşt. Işfan │465 │232,50 │0,00 │0,00 │0,00 │232,50 │
│173 │96 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤37242 │37242 │Extravilan│Gheorghe ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │52 │P │ │ │ │ │827 │496,20 │0,00 │0,00 │0,00 │496,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│174 │97 │Fărcăşeşti│2 │57 │PD │37182 │37182 │Extravilan│Tudosie Marius│1.959 │1.763,10 │7.704,20 │0,00 │0,00 │9.467,30 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│175 │98 │Fărcăşeşti│2 │55 │P │37530 │37530 │Extravilan│Moşt. Pupăzan │198 │118,80 │0,00 │0,00 │0,00 │118,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │D. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│176 │99 │Fărcăşeşti│2 │55 │P │37184 │37184 │Extravilan│Tudosie Marius│292 │175,20 │0,00 │0,00 │0,00 │175,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│177 │100 │Fărcăşeşti│2 │55 │P │37173 │37173 │Extravilan│Moşt. Negrea │30 │18,00 │0,00 │0,00 │0,00 │18,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alexandru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │53 │A │ │ │ │ │1.055 │844,00 │0,00 │0,00 │0,00 │844,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │52 │P │ │ │ │Proprietari │5.367 │3.220,20 │0,00 │0,00 │0,00 │3.220,20 │
│178 │101 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │55 │P │ │ │ │ │8.686 │5.211,60 │0,00 │0,00 │0,00 │5.211,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │57 │PD │ │ │ │ │16.149 │14.534,10 │63.509,50 │0,00 │0,00 │78.043,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│179 │102 │Fărcăşeşti│2 │55 │P │37474 │37474 │Extravilan│Moşt. Negrea │2.082 │1.249,20 │0,00 │0,00 │0,00 │1.249,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Dumitru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │71 │P │ │ │ │Moşt. Negrea │1.472 │883,20 │0,00 │0,00 │0,00 │883,20 │
│180 │103 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│I. Dumitru ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │55 │P │ │ │ │ │1.781 │1.068,60 │0,00 │0,00 │0,00 │1.068,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│181 │104 │Fărcăşeşti│2 │71 │P │37133 │37133 │Extravilan│Turturea │939 │563,40 │0,00 │0,00 │0,00 │563,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│182 │105 │Fărcăşeşti│2 │71 │P │31172 │31172 │Extravilan│Moşt. Negrea │1.300 │780,00 │0,00 │0,00 │0,00 │780,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Alexandru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│183 │106 │Fărcăşeşti│2 │57 │PD │37487 │37487 │Extravilan│Moşt. Mareş │628 │565,20 │2.469,75 │0,00 │0,00 │3.034,95 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│184 │107 │Fărcăşeşti│2 │57 │PD │37456 │37456 │Extravilan│Moşt. Negrea │757 │681,30 │2.977,07 │0,00 │0,00 │3.658,37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Dumitru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│185 │108 │Fărcăşeşti│2 │57 │PD │37488 │37488 │Extravilan│Moşt. Mareş │1.372 │1.234,80 │5.395,69 │0,00 │0,00 │6.630,49 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │57 │PD │ │ │ │ │2.357 │2.121,30 │9.269,42 │0,00 │0,00 │11.390,72 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│186 │109 │Fărcăşeşti│2 │71 │P │- │- │Extravilan│neidentificaţi│6.381 │3.828,60 │0,00 │0,00 │0,00 │3.828,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │55 │P │ │ │ │ │1.172 │703,20 │0,00 │0,00 │0,00 │703,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │71 │P │- │- │ │ │6.052 │3.631,20 │0,00 │0,00 │0,00 │3.631,20 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┤ │Proprietari ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│187 │110 │Fărcăşeşti│2 │57 │PD │- │- │Extravilan│neidentificaţi│5.808 │5.227,20 │22.841,24 │0,00 │0,00 │28.068,44 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼────────┤ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │55 │P │- │- │ │ │5.302 │3.181,20 │0,00 │0,00 │0,00 │3.181,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│188 │111 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Deaconu D. │184 │165,60 │212,44 │0,00 │0,00 │378,04 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│189 │112 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Pupăzan C. │2.222 │1.999,80 │12.575,72 │0,00 │0,00 │14.575,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│190 │113 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Pupăzan C. │1.850 │1.665,00 │10.470,33 │0,00 │0,00 │12.135,33 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │59 │PD │ │ │ │Pupăzan Ion şi│785 │706,50 │2.368,17 │0,00 │0,00 │3.074,67 │
│191 │114 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤37145 │37145 │Extravilan│Pupăzan Vasile├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │58 │PD │ │ │ │ │1.636 │1.472,40 │4.935,45 │0,00 │0,00 │6.407,85 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│192 │115 │Fărcăşeşti│2 │59 │PD │- │- │Extravilan│Pupăzan D. Ion│1.462 │1.315,80 │4.410,53 │0,00 │0,00 │5.726,33 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│193 │116 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Săpunaru │2.694 │2.424,60 │8.127,21 │0,00 │0,00 │10.551,81 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│194 │117 │Fărcăşeşti│2 │79 │P │- │- │Extravilan│Popescu Matei │1.205 │723,00 │0,00 │0,00 │0,00 │723,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│195 │118 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Săvoiu │321 │288,90 │2.201,57 │0,00 │0,00 │2.490,47 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│196 │119 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Săvoiu │1.410 │1.269,00 │7.455,18 │0,00 │0,00 │8.724,18 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│197 │120 │Fărcăşeşti│2 │84 │A │- │- │Extravilan│Popescu Matei │529 │264,50 │0,00 │0,00 │0,00 │264,50 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │Negrea I. │3.582 │3.223,80 │18.939,32 │0,00 │0,00 │22.163,12 │
│198 │121 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Gheorghe ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │98 │P │ │ │ │ │90 │54,00 │0,00 │0,00 │0,00 │54,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│199 │122 │Fărcăşeşti│2 │80/1/1 │PD │37670 │37670 │Extravilan│Moşt. Săpunaru│1.980 │1.782,00 │10.468,97 │0,00 │0,00 │12.250,97 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gh. Ion │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│200 │123 │Fărcăşeşti│2 │80/51/1│PD │- │- │Extravilan│Moşt. Tudosie │2.978 │2.680,20 │14.821,93 │0,00 │0,00 │17.502,13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80/42/1│PD │ │ │ │Mihăiţă P. │18.091 │16.281,90 │90.767,67 │0,00 │0,00 │107.049,57 │
│201 │124 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Gheorghe ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80/42 │PD │ │ │ │ │2.794 │2.514,60 │16.046,72 │0,00 │0,00 │18.561,32 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│202 │125 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Mihăiţă P. │8.899 │8.009,10 │36.634,38 │0,00 │0,00 │44.643,48 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │Tudosie │770 │693,00 │4.071,27 │0,00 │0,00 │4.764,27 │
│203 │126 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Constantin ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │81 │P │ │ │ │ │191 │114,60 │0,00 │0,00 │0,00 │114,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│204 │127 │Fărcăşeşti│2 │75/11 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Tudosie │1.263 │1.136,70 │2.688,57 │0,00 │0,00 │3.825,27 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│205 │128 │Fărcăşeşti│2 │86 │V │- │- │Extravilan│Cocotă Grigore│936 │795,60 │0,00 │0,00 │0,00 │795,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│206 │129 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Popescu Ion │2.792 │2.512,80 │14.762,31 │0,00 │0,00 │17.275,11 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│207 │130 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Popescu │3.283 │2.954,70 │17.358,40 │0,00 │0,00 │20.313,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Asineta │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│208 │131 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Popescu │1.400 │1.260,00 │7.402,30 │0,00 │0,00 │8.662,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Asineta │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │89 │V │ │ │ │Moşt. Popescu │459 │390,15 │0,00 │0,00 │0,00 │390,15 │
│209 │132 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Gh. Ion ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │1.041 │936,90 │5.504,14 │0,00 │0,00 │6.441,04 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│210 │133 │Fărcăşeşti│2 │89 │V │- │- │Extravilan│Moşt. Stoian │530 │450,50 │0,00 │0,00 │0,00 │450,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │D. Dumitru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│211 │134 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Popescu C. │579 │521,10 │3.061,38 │0,00 │0,00 │3.582,48 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│212 │135 │Fărcăşeşti│2 │89 │V │- │- │Extravilan│Pupăzan │443 │376,55 │0,00 │0,00 │0,00 │376,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Emanoil │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │90 │V │ │ │ │ │283 │240,55 │0,00 │0,00 │0,00 │240,55 │
│213 │136 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Negrea Toma ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │231 │207,90 │1.221,38 │0,00 │0,00 │1.429,28 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│214 │137 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Pănescu Maria │294 │264,60 │1.554,48 │0,00 │0,00 │1.819,08 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│215 │138 │Fărcăşeşti│2 │91 │V │- │- │Extravilan│Negrea V. │219 │186,15 │0,00 │0,00 │0,00 │186,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Emanoil │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│216 │139 │Fărcăşeşti│2 │93 │A │- │- │Extravilan│Covrig │636 │318,00 │0,00 │0,00 │0,00 │318,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│217 │140 │Fărcăşeşti│2 │93 │A │- │- │Extravilan│Mihăiţă P. Ion│661 │330,50 │0,00 │0,00 │0,00 │330,50 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│218 │141 │Fărcăşeşti│2 │95 │V │- │- │Extravilan│Cilibiu │738 │627,30 │0,00 │0,00 │0,00 │627,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│219 │142 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Cilibiu │1.702 │1.531,80 │8.999,09 │0,00 │0,00 │10.530,89 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│220 │143 │Fărcăşeşti│2 │96 │V │- │- │Extravilan│Stoian Floarea│1.124 │955,40 │0,00 │0,00 │0,00 │955,40 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│221 │144 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Stoian Floarea│1.787 │1.608,30 │9.448,51 │0,00 │0,00 │11.056,81 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│222 │145 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Stoian Floarea│2.183 │1.964,70 │11.542,31 │0,00 │0,00 │13.507,01 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │98 │P │ │ │ │ │1.427 │856,20 │0,00 │0,00 │0,00 │856,20 │
│223 │146 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Bivolu Vasile ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │2.083 │1.874,70 │2.517,68 │0,00 │0,00 │4.392,38 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │98 │P │ │ │ │Catalina │804 │482,40 │0,00 │0,00 │0,00 │482,40 │
│224 │147 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Constantin ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │2.855 │2.569,50 │3.450,78 │0,00 │0,00 │6.020,28 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│225 │148 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Săpunaru Ivan │1.197 │1.077,30 │1.446,79 │0,00 │0,00 │2.524,09 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│226 │149 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Curelea │1.075 │967,50 │1.299,33 │0,00 │0,00 │2.266,83 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Aristica │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │100 │P │ │ │ │Curelea │367 │220,20 │0,00 │0,00 │0,00 │220,20 │
│227 │150 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Aristica ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │580 │522,00 │701,03 │0,00 │0,00 │1.223,03 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │100 │P │ │ │ │ │770 │462,00 │0,00 │0,00 │0,00 │462,00 │
│228 │151 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Pănescu Ion ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │1.219 │1.097,10 │1.473,38 │0,00 │0,00 │2.570,48 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│229 │152 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Pupăzan V. │1.170 │1.053,00 │1.414,16 │0,00 │0,00 │2.467,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Emanoil │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│230 │153 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Turturea │784 │705,60 │947,61 │0,00 │0,00 │1.653,21 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Işfan Polina │ │ │ │ │ │ │
│231 │154 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│(Autor Tudosie│1.554 │1.398,60 │1.878,29 │0,00 │0,00 │3.276,89 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Maria) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │100 │P │ │ │ │ │1.984 │1.190,40 │0,00 │0,00 │0,00 │1.190,40 │
│232 │155 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Mihăiţă Maria ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │377 │339,30 │455,67 │0,00 │0,00 │794,97 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │100 │P │ │ │ │Săpunaru Gh. │2.618 │1.570,80 │0,00 │0,00 │0,00 │1.570,80 │
│233 │156 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Ion ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │496 │446,40 │599,51 │0,00 │0,00 │1.045,91 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │100 │P │ │ │ │ │2.439 │1.463,40 │0,00 │0,00 │0,00 │1.463,40 │
│234 │157 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Stoian Nicolae├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │1.054 │948,60 │1.273,95 │0,00 │0,00 │2.222,55 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│235 │158 │Fărcăşeşti│2 │100 │P │- │- │Extravilan│Proprietari │1.102 │661,20 │0,00 │0,00 │0,00 │661,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│236 │159 │Fărcăşeşti│2 │100 │P │- │- │Extravilan│Sturzu (Negrea│1.276 │765,60 │0,00 │0,00 │0,00 │765,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│237 │160 │Fărcăşeşti│2 │- │A │- │- │Extravilan│Murgu P. Ion │1.970 │1.576,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.576,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│238 │161 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Mihăiţă P. Ion│2.010 │1.809,00 │10.627,59 │0,00 │0,00 │12.436,59 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│239 │162 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moalfă Stanca │817 │735,30 │4.319,77 │0,00 │0,00 │5.055,07 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│240 │163 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Stoian Nicolae│4.435 │3.991,50 │23.449,44 │0,00 │0,00 │27.440,94 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│241 │164 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Işfan D.│2.010 │1.809,00 │10.627,59 │0,00 │0,00 │12.436,59 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│242 │165 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Pecingină │2.034 │1.830,60 │10.754,49 │0,00 │0,00 │12.585,09 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│243 │166 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Cican D.│1.707 │1.536,30 │9.025,52 │0,00 │0,00 │10.561,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│244 │167 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Popescu │1.694 │1.524,60 │8.956,79 │0,00 │0,00 │10.481,39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│245 │168 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Negrea Ion │1.643 │1.478,70 │8.687,13 │0,00 │0,00 │10.165,83 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│246 │169 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Stoian D. Ion │1.449 │1.304,10 │7.661,38 │0,00 │0,00 │8.965,48 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│247 │170 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Cocotă Grigore│2.665 │2.398,50 │14.090,81 │0,00 │0,00 │16.489,31 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│248 │171 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Negrea I. │970 │873,00 │5.128,74 │0,00 │0,00 │6.001,74 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│249 │172 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Bunoară │1.685 │1.516,50 │8.909,20 │0,00 │0,00 │10.425,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│250 │173 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │953 │857,70 │5.038,85 │0,00 │0,00 │5.896,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│251 │174 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Covrig D. Ion │1.013 │911,70 │5.356,10 │0,00 │0,00 │6.267,80 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│252 │175 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Popescu │2.621 │2.358,90 │13.858,17 │0,00 │0,00 │16.217,07 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sevastiţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│253 │176 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │927 │834,30 │4.901,38 │0,00 │0,00 │5.735,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│254 │177 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Negrea P. Ion │1.007 │906,30 │5.324,37 │0,00 │0,00 │6.230,67 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│255 │178 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │879 │791,10 │4.647,59 │0,00 │0,00 │5.438,69 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│256 │179 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │2.234 │2.010,60 │11.811,96 │0,00 │0,00 │13.822,56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│257 │180 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │366 │329,40 │1.935,17 │0,00 │0,00 │2.264,57 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│258 │181 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Geamănu │1.847 │1.662,30 │9.765,75 │0,00 │0,00 │11.428,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │I. Vasile │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│259 │182 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Boltaşu │1.391 │1.251,90 │7.354,72 │0,00 │0,00 │8.606,62 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dumitru │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│260 │183 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Stoian │1.472 │1.324,80 │7.782,99 │0,00 │0,00 │9.107,79 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│261 │184 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Săvoiu │6.925 │6.232,50 │52.707,84 │0,00 │0,00 │58.940,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│262 │185 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Stoian │2.738 │2.464,20 │20.839,58 │0,00 │0,00 │23.303,78 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C. Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│263 │186 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Dondera Ghe. │5.990 │5.391,00 │45.591,33 │0,00 │0,00 │50.982,33 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Moşt. Tudosie │ │ │ │ │ │ │
│264 │187 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Maria (Işfan │5.476 │4.928,40 │41.679,15 │0,00 │0,00 │46.607,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Polina) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│265 │188 │Fărcăşeşti│2 │79 │P │- │- │Extravilan│Mihăiţă Maria │728 │436,80 │0,00 │0,00 │0,00 │436,80 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│266 │189 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Negrea D. Ion │3.073 │2.765,70 │23.389,34 │0,00 │0,00 │26.155,04 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(Sturzu) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Negrea Maria │ │ │ │ │ │ │
│267 │190 │Fărcăşeşti│2 │79 │P │- │- │Extravilan│(Sturzu │2.061 │1.236,60 │0,00 │0,00 │0,00 │1.236,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rodica) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │76 │P │ │ │ │ │6.095 │3.657,00 │0,00 │0,00 │0,00 │3.657,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │80 │PD │ │ │ │ │13.660 │12.294,00 │103.969,54 │0,00 │0,00 │116.263,54 │
│268 │191 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Murgu Romică ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │79 │P │ │ │ │ │1.760 │1.056,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.056,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │78 │P │ │ │ │ │2.569 │1.541,40 │0,00 │0,00 │0,00 │1.541,40 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │76 │P │ │ │ │ │840 │504,00 │0,00 │0,00 │0,00 │504,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│269 │192 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Murgu Ion │740 │666,00 │5.632,32 │0,00 │0,00 │6.298,32 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │78 │P │ │ │ │ │907 │544,20 │0,00 │0,00 │0,00 │544,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │76 │P │ │ │ │ │7.816 │4.689,60 │0,00 │0,00 │0,00 │4.689,60 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Catalina ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│270 │193 │Fărcăşeşti│2 │70 │PD │- │- │Extravilan│Constantin │570 │513,00 │1.213,37 │0,00 │0,00 │1.726,37 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │75 │PD │ │ │ │ │2.675 │2.407,50 │5.694,33 │0,00 │0,00 │8.101,83 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│271 │194 │Fărcăşeşti│2 │76 │P │- │- │Extravilan│Negrea I. │872 │523,20 │0,00 │0,00 │0,00 │523,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│272 │195 │Fărcăşeşti│2 │76 │P │- │- │Extravilan│Pinoşeanu │1.492 │895,20 │0,00 │0,00 │0,00 │895,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │75 │PD │ │ │ │ │630 │567,00 │1.341,09 │0,00 │0,00 │1.908,09 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │Catalina ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│273 │196 │Fărcăşeşti│2 │77 │P │- │- │Extravilan│Constantin │7.280 │4.368,00 │0,00 │0,00 │0,00 │4.368,00 │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │78 │P │ │ │ │ │2.435 │1.461,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.461,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│274 │197 │Fărcăşeşti│2 │77 │P │- │- │Extravilan│Negrea I. │1.407 │844,20 │0,00 │0,00 │0,00 │844,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│275 │198 │Fărcăşeşti│2 │71 │P │- │- │Extravilan│Geamănu D. Ion│2.620 │1.572,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.572,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│276 │199 │Fărcăşeşti│2 │75 │PD │- │- │Extravilan│Săpunaru I. │1.106 │995,40 │2.354,36 │0,00 │0,00 │3.349,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│277 │200 │Fărcăşeşti│2 │75 │PD │- │- │Extravilan│Săpunaru C. │1.368 │1.231,20 │2.912,09 │0,00 │0,00 │4.143,29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│278 │201 │Fărcăşeşti│2 │71 │P │- │- │Extravilan│Cican Dumitru │2.399 │1.439,40 │0,00 │0,00 │0,00 │1.439,40 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│279 │202 │Fărcăşeşti│2 │71 │P │- │- │Extravilan│Negrea I. │464 │278,40 │0,00 │0,00 │0,00 │278,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│280 │203 │Fărcăşeşti│2 │55 │P │- │- │Extravilan│Stoian I. │1.673 │1.003,80 │0,00 │0,00 │0,00 │1.003,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│281 │204 │Fărcăşeşti│2 │55 │P │- │- │Extravilan│Mihăiţă D. │678 │406,80 │0,00 │0,00 │0,00 │406,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│282 │205 │Fărcăşeşti│2 │57 │PD │- │- │Extravilan│Tudosie Maria │3.045 │2.740,50 │11.975,13 │0,00 │0,00 │14.715,63 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│283 │206 │Fărcăşeşti│2 │57 │PD │- │- │Extravilan│Mihăiţă Gh. │1.127 │1.014,30 │4.432,18 │0,00 │0,00 │5.446,48 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│284 │207 │Fărcăşeşti│2 │55 │P │- │- │Extravilan│Catalina │1.184 │710,40 │0,00 │0,00 │0,00 │710,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │52 │P │ │ │ │Stoian D. │848 │508,80 │0,00 │0,00 │0,00 │508,80 │
│285 │208 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Dumitru ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │53 │A │ │ │ │ │550 │275,00 │0,00 │0,00 │0,00 │275,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │52 │P │ │ │ │Dondera │1.166 │699,60 │0,00 │0,00 │0,00 │699,60 │
│286 │209 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Floarea ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │53 │A │ │ │ │ │735 │367,50 │0,00 │0,00 │0,00 │367,50 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │52 │P │ │ │ │Işfan │717 │430,20 │0,00 │0,00 │0,00 │430,20 │
│287 │210 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Constantin ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │53 │A │ │ │ │ │465 │232,50 │0,00 │0,00 │0,00 │232,50 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │52 │P │ │ │ │Moşt. Petrescu│842 │505,20 │0,00 │0,00 │0,00 │505,20 │
│288 │211 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Ghe. Maria ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │53 │A │ │ │ │ │360 │180,00 │0,00 │0,00 │0,00 │180,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│289 │212 │Fărcăşeşti│2 │38 │V │- │- │Extravilan│Mihăiţă Ghe. │1.700 │1.445,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.445,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│290 │213 │Fărcăşeşti│2 │37 │V │- │- │Extravilan│Draica │1.357 │1.153,45 │0,00 │0,00 │0,00 │1.153,45 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│291 │214 │Fărcăşeşti│2 │31 │A │- │- │Extravilan│Bicescu │1.640 │1.312,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.312,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│292 │215 │Fărcăşeşti│2 │80 │PD │- │- │Extravilan│Stoian D. │969 │872,10 │1.118,77 │0,00 │0,00 │1.990,87 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Polina │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │71 │P │ │ │ │ │219 │131,40 │0,00 │0,00 │0,00 │131,40 │
│293 │216 │Fărcăşeşti│2 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Turturea Maria├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │55 │P │ │ │ │ │135 │81,00 │0,00 │0,00 │0,00 │81,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│294 │217 │Fărcăşeşti│2 │439 │V │- │- │Extravilan│Pigui Iosif │499 │424,15 │0,00 │0,00 │0,00 │424,15 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│295 │218 │Fărcăşeşti│2 │95 │V │- │- │Extravilan│Negrea P. Ion │785 │667,25 │0,00 │0,00 │0,00 │667,25 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Negrea I.Maria│ │ │ │ │ │ │
│296 │219 │Fărcăşeşti│2 │76 │P │- │- │Extravilan│(Sturzu │4.132 │2.479,20 │0,00 │0,00 │0,00 │2.479,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rodica) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│297 │220 │Fărcăşeşti│2 │76 │P │- │- │Extravilan│Işfan Elena │5.877 │3.526,20 │0,00 │0,00 │0,00 │3.526,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│298 │1 │Fărcăşeşti│3 │202 │PD │- │- │Extravilan│Moşt. Cocotă │3.888 │3.499,20 │15.915,29 │0,00 │0,00 │19.414,49 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ana │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│299 │2 │Fărcăşeşti│3 │202 │PD │- │- │Extravilan│Bunoară │3.048 │2.743,20 │12.476,81 │0,00 │0,00 │15.220,01 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│300 │3 │Fărcăşeşti│3 │202 │PD │- │- │Extravilan│Turturea │5.279 │4.751,10 │21.609,27 │0,00 │0,00 │26.360,37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │202 │PD │ │ │ │ │355 │319,50 │1.453,17 │0,00 │0,00 │1.772,67 │
│301 │4 │Fărcăşeşti│3 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Bunoară Areta ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │113 │P │ │ │ │ │540 │324,00 │0,00 │0,00 │0,00 │324,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│302 │5 │Fărcăşeşti│3 │202 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │2.347 │2.112,30 │9.607,30 │0,00 │0,00 │11.719,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │202/1/1│PD │ │ │ │Moşt. Săpunaru│1.194 │1.074,60 │1.443,16 │0,00 │0,00 │2.517,76 │
│303 │6 │Fărcăşeşti│3 ├───────┼─────────┤37675 │37675 │Extravilan│Gh. Ion ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │202/1/2│PD │ │ │ │ │799 │719,10 │965,74 │0,00 │0,00 │1.684,84 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│304 │7 │Fărcăşeşti│3 │202 │PD │- │- │Extravilan│Covrig Dumitru│20 │18,00 │81,87 │0,00 │0,00 │99,87 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│305 │8 │Fărcăşeşti│3 │323 │P │37132 │- │Extravilan│Turturea │26 │15,60 │0,00 │0,00 │0,00 │15,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│306 │9 │Fărcăşeşti│3 │325 │A │37135 │- │Extravilan│Turturea │9 │4,50 │0,00 │0,00 │0,00 │4,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│307 │10 │Fărcăşeşti│3 │113 │P │- │- │Extravilan│Stoian I. │461 │276,60 │0,00 │0,00 │0,00 │276,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│308 │1 │Fărcăşeşti│8 │440 │P │- │- │Extravilan│Moalfă │101 │60,60 │0,00 │0,00 │0,00 │60,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│309 │2 │Fărcăşeşti│8 │359 │V │- │- │Extravilan│Moşt. Mareş D.│244 │207,40 │0,00 │0,00 │0,00 │207,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│310 │3 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │442 │397,80 │2.760,34 │0,00 │0,00 │3.158,14 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│311 │4 │Fărcăşeşti│8 │358 │V │- │- │Extravilan│Moşt. Mareş D.│1.260 │1.071,00 │0,00 │0,00 │0,00 │1.071,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│312 │5 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │37116 │37116 │Extravilan│Moşt. Mareş D.│1.000 │900,00 │6.245,12 │0,00 │0,00 │7.145,12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Sărăcin │265 │238,50 │1.654,96 │0,00 │0,00 │1.893,46 │
│313 │6 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Grigore ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │358 │P │ │ │ │ │161 │96,60 │0,00 │0,00 │0,00 │96,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │921 │828,90 │5.751,76 │0,00 │0,00 │6.580,66 │
│314 │7 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Murgu Romică ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │358 │P │ │ │ │ │196 │117,60 │0,00 │0,00 │0,00 │117,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│315 │8 │Fărcăşeşti│8 │364 │P │- │- │Extravilan│Cilibiu │75 │45,00 │0,00 │0,00 │0,00 │45,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│316 │9 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Cilibiu │539 │485,10 │3.366,12 │0,00 │0,00 │3.851,22 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Floarea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│317 │10 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Moalfă Stanca │381 │342,90 │2.379,39 │0,00 │0,00 │2.722,29 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│318 │11 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Moalfă Stanca │62 │55,80 │387,20 │0,00 │0,00 │443,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│319 │12 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Popescu Gh. │87 │78,30 │543,33 │0,00 │0,00 │621,63 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│320 │13 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Popescu Gh. │236 │212,40 │1.473,85 │0,00 │0,00 │1.686,25 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│321 │14 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Işfan Elena │62 │55,80 │387,20 │0,00 │0,00 │443,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│322 │15 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Işfan D. │967 │870,30 │6.039,03 │0,00 │0,00 │6.909,33 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Proprietari │935 │841,50 │5.839,19 │0,00 │0,00 │6.680,69 │
│323 │16 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │365 │V │ │ │ │ │5 │4,25 │0,00 │0,00 │0,00 │4,25 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│324 │17 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Bunoară Gh. │1.048 │943,20 │6.544,89 │0,00 │0,00 │7.488,09 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ion │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Negrea │1.179 │1.061,10 │7.363,00 │0,00 │0,00 │8.424,10 │
│325 │18 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Gheorghe ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │372 │P │ │ │ │ │19 │11,40 │0,00 │0,00 │0,00 │11,40 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │1.193 │1.073,70 │7.450,43 │0,00 │0,00 │8.524,13 │
│326 │19 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Negrea I. Ion ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │372 │P │ │ │ │ │9 │5,40 │0,00 │0,00 │0,00 │5,40 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Pupăzan V. │746 │671,40 │4.658,86 │0,00 │0,00 │5.330,26 │
│327 │20 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Emanoil ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │372 │P │ │ │ │ │3 │1,80 │0,00 │0,00 │0,00 │1,80 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│328 │21 │Fărcăşeşti│8 │372 │P │- │- │Extravilan│Negrea D. Ion │1.323 │793,80 │0,00 │0,00 │0,00 │793,80 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│329 │22 │Fărcăşeşti│8 │372 │P │- │- │Extravilan│Negrea I. │1.168 │700,80 │0,00 │0,00 │0,00 │700,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│330 │23 │Fărcăşeşti│8 │372 │P │- │- │Extravilan│Pupăzan V. │628 │376,80 │0,00 │0,00 │0,00 │376,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Emanoil │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │9 │8,10 │56,21 │0,00 │0,00 │64,31 │
│331 │24 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Stoian Floarea├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │372 │P │ │ │ │ │810 │486,00 │0,00 │0,00 │0,00 │486,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │7 │6,30 │43,72 │0,00 │0,00 │50,02 │
│332 │25 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Cican Dumitru ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │372 │P │ │ │ │ │645 │387,00 │0,00 │0,00 │0,00 │387,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Stoian D. │6 │5,40 │37,47 │0,00 │0,00 │42,87 │
│333 │26 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Dumitru ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │372 │P │ │ │ │ │701 │420,60 │0,00 │0,00 │0,00 │420,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Proprietari │1.887 │1.698,30 │11.784,54 │0,00 │0,00 │13.482,84 │
│334 │27 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │372 │P │ │ │ │ │1.156 │693,60 │0,00 │0,00 │0,00 │693,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│335 │28 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Cican Dumitru │854 │768,60 │5.333,33 │0,00 │0,00 │6.101,93 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│336 │29 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Stoian D. │747 │672,30 │4.665,10 │0,00 │0,00 │5.337,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│337 │30 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Stoian I. │920 │828,00 │5.745,51 │0,00 │0,00 │6.573,51 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Proprietari │7 │6,30 │43,72 │0,00 │0,00 │50,02 │
│338 │31 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │372 │P │ │ │ │ │51 │30,60 │0,00 │0,00 │0,00 │30,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│339 │32 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Săvoiu I. Ion │153 │137,70 │955,50 │0,00 │0,00 │1.093,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │2.316 │2.084,40 │14.463,70 │0,00 │0,00 │16.548,10 │
│340 │33 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Popescu Ion ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │372 │P │ │ │ │ │4 │2,40 │0,00 │0,00 │0,00 │2,40 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│341 │34 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Popescu │2.211 │1.989,90 │13.807,96 │0,00 │0,00 │15.797,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Asineta │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│342 │35 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Stoian Dumitru│1.598 │1.438,20 │9.979,70 │0,00 │0,00 │11.417,90 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Popescu Gh. │6 │5,40 │37,47 │0,00 │0,00 │42,87 │
│343 │36 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Ion ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │372 │P │ │ │ │ │837 │502,20 │0,00 │0,00 │0,00 │502,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Proprietari │1 │0,90 │6,25 │0,00 │0,00 │7,15 │
│344 │37 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │372 │P │ │ │ │ │426 │255,60 │0,00 │0,00 │0,00 │255,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Popescu │61 │54,90 │380,95 │0,00 │0,00 │435,85 │
│345 │38 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Asineta ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │372 │P │ │ │ │ │2.023 │1.213,80 │0,00 │0,00 │0,00 │1.213,80 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Proprietari │680 │612,00 │4.019,18 │0,00 │0,00 │4.631,18 │
│346 │39 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │374 │P │ │ │ │ │4.797 │2.878,20 │0,00 │0,00 │0,00 │2.878,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│347 │40 │Fărcăşeşti│8 │374 │P │- │- │Extravilan│Pupăzan Gh. V.│1.606 │963,60 │0,00 │0,00 │0,00 │963,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│348 │41 │Fărcăşeşti│8 │374 │P │- │- │Extravilan│Popescu I. P. │658 │394,80 │0,00 │0,00 │0,00 │394,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Pasăre D. │656 │590,40 │3.877,33 │0,00 │0,00 │4.467,73 │
│349 │42 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Dumitru ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │374 │P │ │ │ │ │13 │7,80 │0,00 │0,00 │0,00 │7,80 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Proprietari │407 │366,30 │2.405,60 │0,00 │0,00 │2.771,90 │
│350 │43 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │374 │P │ │ │ │ │4 │2,40 │0,00 │0,00 │0,00 │2,40 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│351 │44 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Dondera Gh. │59 │53,10 │348,72 │0,00 │0,00 │401,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│352 │45 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Negrea P. │476 │428,40 │2.813,43 │0,00 │0,00 │3.241,83 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Vasile │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│353 │46 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Cărăgui Ariada│596 │536,40 │3.522,69 │0,00 │0,00 │4.059,09 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Işfan D. │1.763 │1.586,70 │10.420,32 │0,00 │0,00 │12.007,02 │
│354 │47 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Gheorghe ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │374 │P │ │ │ │ │2 │1,20 │0,00 │0,00 │0,00 │1,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Proprietari │290 │261,00 │1.714,06 │0,00 │0,00 │1.975,06 │
│355 │48 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │374 │P │ │ │ │ │8 │4,80 │0,00 │0,00 │0,00 │4,80 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Sărăcin C. │41 │36,90 │242,33 │0,00 │0,00 │279,23 │
│356 │49 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Constanţa ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │374 │P │ │ │ │ │1.328 │796,80 │0,00 │0,00 │0,00 │796,80 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│357 │50 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │1.156 │1.040,40 │6.832,61 │0,00 │0,00 │7.873,01 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │4.229 │3.806,10 │24.995,76 │0,00 │0,00 │28.801,86 │
│358 │51 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Mareş Ioana ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │374 │P │ │ │ │ │1.032 │619,20 │0,00 │0,00 │0,00 │619,20 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │Tudosie I. │4.494 │4.044,60 │26.562,06 │0,00 │0,00 │30.606,66 │
│359 │52 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Gheorghe ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │374 │P │ │ │ │ │646 │387,60 │0,00 │0,00 │0,00 │387,60 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│360 │53 │Fărcăşeşti│8 │374 │P │- │- │Extravilan│Proprietari │211 │126,60 │0,00 │0,00 │0,00 │126,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │377 │P │ │ │ │Proprietari │1.854 │1.112,40 │0,00 │0,00 │0,00 │1.112,40 │
│361 │54 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │2.014 │1.812,60 │11.903,87 │0,00 │0,00 │13.716,47 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │377 │P │ │ │ │Moşt. Stoian │1.245 │747,00 │0,00 │0,00 │0,00 │747,00 │
│362 │55 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│C. Gheorghe ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │6.325 │5.692,50 │37.384,29 │0,00 │0,00 │43.076,79 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │377 │P │ │ │ │Proprietari │2.662 │1.597,20 │0,00 │0,00 │0,00 │1.597,20 │
│363 │56 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │3 │2,70 │17,73 │0,00 │0,00 │20,43 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │377 │P │ │ │ │Proprietari │1.663 │997,80 │0,00 │0,00 │0,00 │997,80 │
│364 │57 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │0 │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │0,00 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │377 │P │ │ │ │Deaconescu V. │29 │17,40 │0,00 │0,00 │0,00 │17,40 │
│365 │58 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Constantin ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │1.768 │1.591,20 │6.802,27 │0,00 │0,00 │8.393,47 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│366 │59 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Deaconescu V. │1.856 │1.670,40 │7.140,85 │0,00 │0,00 │8.811,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│367 │60 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Dochian Maria │1.121 │1.008,90 │4.312,98 │0,00 │0,00 │5.321,88 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │377 │P │ │ │ │Proprietari │9.399 │5.639,40 │0,00 │0,00 │0,00 │5.639,40 │
│368 │61 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│neidentificaţi├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │1.026 │923,40 │3.947,47 │0,00 │0,00 │4.870,87 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│369 │62 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Pamfiloiu D. │784 │705,60 │3.016,39 │0,00 │0,00 │3.721,99 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Maria │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│370 │63 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Cilibiu │2.124 │1.911,60 │8.171,96 │0,00 │0,00 │10.083,56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │377 │P │ │ │ │Moşt. Cocotă │34 │20,40 │0,00 │0,00 │0,00 │20,40 │
│371 │64 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Ana ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │4.341 │3.906,90 │29.288,55 │0,00 │0,00 │33.195,45 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│372 │65 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Pupăzan C. N. │2.369 │2.132,10 │15.983,55 │0,00 │0,00 │18.115,65 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Dochian Gh. │ │ │ │ │ │ │
│373 │66 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │37432 │37432 │Extravilan│Ion şi Dochian│3.138 │2.824,20 │21.171,96 │0,00 │0,00 │23.996,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │375, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │377, │P │ │ │ │Proprietari │26.143 │15.685,80 │0,00 │0,00 │0,00 │15.685,80 │
│374 │67 │Fărcăşeşti│8 │378 │ │- │- │Extravilan│neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │33.570 │30.213,00 │226.495,45 │0,00 │0,00 │256.708,45 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│375 │68 │Fărcăşeşti│8 │375 │P │37438 │37438 │Extravilan│Păducel I. │6.050 │3.630,00 │0,00 │0,00 │0,00 │3.630,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Croitoru │ │ │ │ │ │ │
│376 │69 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │37008 │37008 │Extravilan│Aurelia, │2.160 │1.944,00 │14.573,43 │0,00 │0,00 │16.517,43 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Croitoru C-tin│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │375 │P │ │ │ │Pupăzan C. │239 │143,40 │0,00 │0,00 │0,00 │143,40 │
│377 │70 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Vasile ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │11.546 │10.391,40 │77.900,40 │0,00 │0,00 │88.291,80 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│378 │71 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Pupăzan C. │10.614 │9.552,60 │68.772,49 │0,00 │0,00 │78.325,09 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │375 │P │ │ │ │Deaconu D. D. │259 │155,40 │0,00 │0,00 │0,00 │155,40 │
│379 │72 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│Constantin ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │3.257 │2.931,30 │19.795,52 │0,00 │0,00 │22.726,82 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │375 │P │ │ │ │Pupăzan Gh. I.│31 │18,60 │0,00 │0,00 │0,00 │18,60 │
│380 │73 │Fărcăşeşti│8 ├───────┼─────────┤- │- │Extravilan│S. Ion ├──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │440 │PD │ │ │ │ │2.690 │2.421,00 │16.349,39 │0,00 │0,00 │18.770,39 │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│381 │74 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Proprietari │407 │366,30 │697,52 │0,00 │0,00 │1.063,82 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │neidentificaţi│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Munteanu │ │ │ │ │ │ │
│382 │75 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Cristea │5.131 │4.617,90 │31.185,40 │0,00 │0,00 │35.803,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│383 │76 │Fărcăşeşti│8 │440 │PD │- │- │Extravilan│Albici │1.026 │923,40 │6.235,86 │0,00 │0,00 │7.159,26 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Constantin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Murgu Dumitru,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Murgu Neron, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Stancu │ │ │