Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.114 din 17 decembrie 2020  privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală în administrarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.114 din 17 decembrie 2020 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală în administrarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1303 din 29 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea imobilului aflat în domeniul public al statului prevăzut la art. 1 din administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală în administrarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional.
    (2) Imobilul transmis potrivit alin. (1) va avea destinaţia de sediu.

    ART. 3
    Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU INTERIMAR
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul culturii,
                    Bogdan Gheorghiu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 17 decembrie 2020.
    Nr. 1.114.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului, ale cărui descriere tehnică şi valoare de inventar se actualizează, şi care se transmite din administrarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală în administrarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional

┌──────┬────────────┬─────────┬───────────┬──────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Persoana │Persoana │
│ │ │ │ │ │Valoarea │Valoarea de│juridică de │juridică la │
│Nr. │Codul de │Denumirea│Adresa │Descrierea │de │inventar │la care se │care se │
│MFP │clasificaţie│bunului │ │tehnică │inventar │actualizată│transmite │transmite │
│ │ │ │ │ │- lei- │- lei - │bunul imobil/│bunul imobil/ │
│ │ │ │ │ │ │ │CUI │CUI │
├──────┼────────────┼─────────┼───────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Construcţie cu│ │ │ │ │
│ │ │ │ │regim de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │înălţime S + P│ │ │ │ │
│ │ │ │ │+ 2E + M, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │compusă din: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- subsol - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │spaţiu subsol │ │ │ │ │
│ │ │ │ │compus din │ │ │ │ │
│ │ │ │ │casa scării, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │WC, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │spălătorie, 5 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │boxe, hol şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │centrală, cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │utilă de 69,11│ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp, teren în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(cotă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │indiviză) - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │18,69 mp, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │255163-C1-U1; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- parter - ap.│ │ │ │ │
│ │ │ │ │2 - apartament│ │ │ │ │
│ │ │ │ │compus din 2 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │camere şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │dependinţe, cu│ │ │ │ │
│ │ │ │ │o suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │90,31 mp, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │teren în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(cotă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │indiviză) - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │24,43 mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │255163-C1-U5; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- etaj 1 - ap.│ │ │ │ │
│ │ │ │ │3 - apartament│ │ │ │ │
│ │ │ │ │compus din 5 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │camere, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │dependinţe şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │balcon, cu o │ │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │Statul român,│ │
│ │ │ │România, │totală de │ │ │din │Statul român, │
│ │ │ │municipiul │169,05 mp, │ │ │administrarea│în │
│ │ │ │Bucureşti, │teren în │ │ │Institutului │administrarea │
│153326│8.29.08 │Sediu │str. Barbu │proprietate │4.000.000│1.815.000 │Naţional │Administraţiei│
│ │ │ │Delavrancea│(cotă │ │ │pentru │Fondului │
│ │ │ │nr. 57, │indiviză) - │ │ │Cercetare şi │Cultural │
│ │ │ │sectorul 1 │45,73 mp, │ │ │Formare │Naţional/ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │Culturală/ │CUI 17966770 │
│ │ │ │ │255163-C1-U7; │ │ │CUI 4631721 │ │
│ │ │ │ │- etaj 2 - ap.│ │ │ │ │
│ │ │ │ │4 - apartament│ │ │ │ │
│ │ │ │ │compus din 4 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │camere, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │dependinţe, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │terasă şi 3 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │balcoane, cu o│ │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │174,28 mp, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │teren în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(cotă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │indiviză) - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │47,14 mp, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │255163-C1-U9; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │- mansardă - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ap. 5 - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │apartament │ │ │ │ │
│ │ │ │ │compus din 4 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │camere, casa │ │ │ │ │
│ │ │ │ │scării şi pod │ │ │ │ │
│ │ │ │ │mansardat, cu │ │ │ │ │
│ │ │ │ │o suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │totală de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │195,31 mp, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │teren în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(cotă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │indiviză) - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │52,83 mp, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CF nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │255163-C1-U11;│ │ │ │ │
│ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │utilă totală =│ │ │ │ │
│ │ │ │ │698,06 mp │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Teren în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │indiviziune │ │ │ │ │
│ │ │ │ │total = 188,82│ │ │ │ │
│ │ │ │ │mp din terenul│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ocupat de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │construcţie │ │ │ │ │
└──────┴────────────┴─────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴──────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016