Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 17 decembrie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.110 din 17 decembrie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", judeţele Brăila şi Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1265 din 21 decembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 612/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, judeţele Brăila şi Tulcea,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, judeţele Brăila şi Tulcea, necesar pentru relocarea utilităţilor, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*^) la prezenta hotărâre.
    *^) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, judeţele Brăila şi Tulcea, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Brăila şi Vădeni din judeţul Brăila şi a localităţilor Smârdan şi Jijila din judeţul Tulcea, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, judeţele Brăila şi Tulcea, aflate pe raza localităţilor Brăila şi Vădeni din judeţul Brăila şi a localităţilor Smârdan şi Jijila din judeţul Tulcea, sunt în cuantum total de 76 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transportului, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar relocării utilităţilor, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar relocării utilităţilor, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU INTERIMAR
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 17 decembrie 2020.
    Nr. 1.110.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,
    necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al
    lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“,
    aflate pe raza localităţilor Brăila şi Vădeni din judeţul Brăila şi a localităţilor Smârdan şi
    Jijila din judeţul Tulcea, proprietarii sau deţinătorii acestora,
    precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬───────┬──────────────┬──────────┬──────────┬─────┬───────┬─────────┬─────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Numele şi │Poziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │ │ │prenumele │faţă │Categoria │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa │Construcţii│Valoare │Valoare │Valoare │
│crt.│Judeţul│UAT │proprietarului│de │de │tarla│parcelă│cadastral│CF │din acte │expropriată│expropriate│despăgubiri│despăgubiri │totală │
│ │ │ │/deţinătorului│localitate│folosinţă │ │ │ │ │(mp) │(mp) │(mp) │teren │construcţii │despăgubiri│
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. LUKOIL │ │ │ │218/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Brăila │Brăila │ROMANIA - │Intravilan│CC │23 │L1 │95158 │95158│7.836 │11 │ │1.650,00 │ │1.650,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │S.C. NADOR COM│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRĂILA │ │ │ │166/1/3│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Brăila │Brăila │prin │Intravilan│Arabil │15 │L1 │95106 │95106│3.932 │191 │ │13.370,00 │ │13.370,00 │
│ │ │ │lichidator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIERRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │QUADRANT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Brăila │Brăila │Brăila - │Intravilan│Arabil │22 │211/1 │95722 │95722│12.057 │218 │ │15.260,00 │ │15.260,00 │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│4 │Brăila │Brăila │S.C. METRANS -│Intravilan│CC │ │ │84133 │84133│12.222 │118 │118 │17.770,00 │10.620,00 │17.770,00 │
│ │ │ │S.A. BRĂILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│5 │Brăila │Brăila │Radu Joiţa │Intravilan│Arabil │15 │166/1/1│95115 │95115│35.256 │87 │ │6.090,00 │ │6.090,00 │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Brăila │Brăila │Brăila - │Intravilan│Arabil │16 │173/8 │95767 │95767│4.179 │7 │ │490,00 │ │490,00 │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Brăila │Brăila │Brăila - │Intravilan│Arabil │12 │141/4 │95835 │95835│38.783 │40 │ │2.800,00 │ │2.800,00 │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │Brăila │Brăila │Brăila - │Intravilan│Arabil │12 │141/2 │95741 │95741│18.312 │72 │ │5.040,00 │ │5.040,00 │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│9 │Brăila │Vădeni │Scarlet Raul │Extravilan│Arabil │200 │2/1 Lot│76731 │76731│5.373 │20 │ │52,00 │ │52,00 │
│ │ │ │Petre │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│10 │Brăila │Vădeni │Scarlet Raul │Extravilan│Arabil │200 │2/1 Lot│76732 │76732│30.468 │14 │ │36,00 │ │36,00 │
│ │ │ │Petre │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Chivu Madalina│ │ │ │P1301/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Brăila │Vădeni │Mariana, │Extravilan│Arabil │199 │13 Lot │76641 │76641│1.214 │27 │ │70,00 │ │70,00 │
│ │ │ │Chivu Iulian │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Chivu Madalina│ │ │ │P1301/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Brăila │Vădeni │Mariana, │Extravilan│Arabil │199 │12 │76648 │76648│2.140 │7 │ │18,00 │ │18,00 │
│ │ │ │Chivu Iulian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│13 │Brăila │Vădeni │Milea Aneta │Extravilan│Arabil │199 │P1301/ │ │ │9.777 │40 │ │104,00 │ │104,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Nitu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nitu Gheorghe;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │Tulcea │Smârdan│Balan Nita; │Extravilan│Arabil │32 │219/1 │32045 │32045│30.557 │56 │ │122,08 │ │122,08 │
│ │ │ │Drugan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elisabeta; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nitu Dan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Nitu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Constantin; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nitu Gheorghe;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │Tulcea │Smârdan│Balan Nita; │Extravilan│Arabil │32 │219/2 │32046 │32046│17.000 │40 │ │87,20 │ │87,20 │
│ │ │ │Drugan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Elisabeta; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nitu Dan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│16 │Tulcea │Smârdan│Ardeleanu │Extravilan│Arabil │33 │222 │31983 │31983│8.843 │16 │ │34,88 │ │34,88 │
│ │ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│17 │Tulcea │Smârdan│Stroe Georgica│Extravilan│Arabil │33 │222 │31985 │31985│9.016 │16 │ │34,88 │ │34,88 │
│ │ │ │Marian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Varabiev │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Iacob, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │Tulcea │Smârdan│Varabiev Achim│Extravilan│Arabil │33 │222 │31987 │31987│9.140 │16 │ │34,88 │ │34,88 │
│ │ │ │Stroe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Georgica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Marian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Stan Elena, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │Tulcea │Smârdan│Petrescu │Extravilan│Arabil │33 │222 │31989 │31989│15.000 │16 │ │34,88 │ │34,88 │
│ │ │ │Maria, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petrescu Stana│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│20 │Tulcea │Smârdan│David Zenovia │Extravilan│Arabil │33 │222 │31991 │31991│10.000 │16 │ │34,88 │ │34,88 │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna Smârdan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │Tulcea │Smârdan│- │Extravilan│Arabil │32 │219 │32232 │32232│15.584 │12 │ │26,16 │ │26,16 │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna Smârdan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │Tulcea │Smârdan│- │Extravilan│Ape │- │223/4 │32264 │32264│3.094 │8 │ │11,60 │ │11,60 │
│ │ │ │domeniul │ │stătătoare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna Smârdan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │Tulcea │Smârdan│- │Extravilan│Păşune │35 │387 │32429 │32429│56.400 │9 │ │13,05 │ │13,05 │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna Smârdan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │Tulcea │Smârdan│- │Extravilan│Arabil │35 │389 │32417 │32417│1.689.964│16 │ │34,88 │ │34,88 │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna Smârdan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │Tulcea │Smârdan│- │Extravilan│Arabil │35 │389 │33917 │33917│4.947 │32 │ │69,76 │ │69,76 │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna Smârdan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │Tulcea │Smârdan│- │Extravilan│Păşune │35 │387 │32429 │32429│56.400 │4 │ │5,80 │ │5,80 │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna Smârdan│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │Tulcea │Smârdan│- │Extravilan│Arabil │45/1 │308 │33061 │33061│29.453 │27 │ │58,86 │ │58,86 │
│ │ │ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│28 │Tulcea │Smârdan│Serban Marin │Extravilan│Arabil │45 │372/9 │33055 │33055│9.068 │185 │ │403,30 │ │403,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │L1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│29 │Tulcea │Jijila │S.C. VANIB │Extravilan│Arabil │20 │474 L 3│35601 │35601│17.872 │27 │ │58,86 │ │58,86 │
│ │ │ │CERES - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│30 │Tulcea │Jijila │Duduta Ion │Extravilan│Arabil │20 │463/2 │32771 │32771│14.100 │185 │ │403,30 │ │403,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │L2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────────┼─────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Comuna Jijila │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │Tulcea │Jijila │- domeniul │Extravilan│Păşune │18 │565 │33161 │33161│439.356 │311 │ │450,95 │ │450,95 │
│ │ │ │privat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴───────┴──────────────┴──────────┴──────────┴─────┴───────┴─────────┴─────┴─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┬┴───────────┤
│TOTAL │1.844 │118 │64.670,20 │10.620,00 │75.290,20 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016