Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.075 din 11 decembrie 2020  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.075 din 11 decembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1295 din 28 decembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 7 septembrie 2006, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 6 se modifică după cum urmează:
    "ART. 6
    Dacă agentul biologic evaluat de către angajator, conform prevederilor prezentei hotărâri, nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, angajatorul clasifică agentul biologic în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile."

    2. La articolul 36, alineatul (2) se abrogă.
    3. Anexele nr. 1, 3, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.


    Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2019/1.833 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor I, III, V şi VI la Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la adaptări de natură strict tehnică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 279 din 31 octombrie 2019, şi Directiva (UE) 2020/739 a Comisiei din 3 iunie 2020 de modificare a anexei III la Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte includerea SARS-CoV-2 în lista agenţilor biologici care cauzează infecţii la om şi de modificare a Directivei (UE) 2019/1.833 a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 175 din 4 iunie 2020.


                    PRIM-MINISTRU INTERIMAR
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 11 decembrie 2020.
    Nr. 1.075.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006)
    LISTA ORIENTATIVĂ
    a tipurilor de activităţi profesionale
    1. Activităţi în fabricile de producţie alimentară
    2. Activităţi în agricultură
    3. Activităţi profesionale în care există contact cu animale şi/sau produse de origine animală
    4. Activităţi în serviciile de sănătate, inclusiv în unităţile de izolare şi unităţile de examinare postmortem
    5. Activităţi în laboratoare clinice, veterinare şi de diagnostic, excluzând laboratoarele de diagnostic microbiologic
    6. Activităţi în instalaţiile de eliminare a deşeurilor
    7. Activităţi în instalaţiile de epurare a apelor uzate
    În cazul în care rezultatul evaluării riscurilor, efectuat în conformitate cu art. 8, 9 şi art. 10 alin. (3) din hotărâre, indică o expunere neintenţionată a lucrătorilor la agenţi biologici, pot exista alte activităţi profesionale, neincluse în prezenta anexă, care vor fi luate în considerare de către angajatori.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006)
    CLASIFICAREA AGENŢILOR BIOLOGICI
    Notă introductivă
    1. Conform domeniului de aplicare a hotărârii, sunt incluşi în clasificare numai agenţii despre care este cunoscut că pot infesta fiinţele umane.
    Dacă este cazul, se adaugă indicaţii asupra riscului toxic şi alergic potenţial al agenţilor.
    Nu au fost luaţi în considerare agenţii patogeni pentru animale şi plante cunoscuţi ca neavând efect asupra omului.
    La stabilirea prezentei liste de agenţi biologici clasificaţi nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.

    2. Clasificarea agenţilor biologici se bazează pe efectele acestor agenţi asupra lucrătorilor sănătoşi.
    Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistentă, administrarea de medicamente, imunitatea deficitară, sarcina sau alăptarea, nu sunt luate în considerare în mod specific.
    Riscul suplimentar la care sunt expuşi aceşti lucrători trebuie să fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzute de hotărâre.
    Orice măsură de precauţie tehnică, luată în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activităţi cu animale care implică sau ar putea să implice o expunere a lucrătorilor la agenţi biologici din grupa 3 sau 4 trebuie să fie conformă cu art. 33 din hotărâre.

    3. Agenţii biologici care nu au fost clasificaţi în grupele 2-4 din listă nu se clasifică în mod implicit în grupa 1.
    În cazul genurilor care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli şi o referire de ordin mai general arată că alte specii aparţinând aceluiaşi gen pot afecta sănătatea.
    Atunci când în clasificarea agenţilor biologici se menţionează un gen în totalitate, este implicit că speciile şi tulpinile (suşele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.

    4. Atunci când o tulpină (suşă) este atenuată sau când şi-a pierdut genele de virulenţă, izolarea cerută prin clasificarea suşei sale parentale nu trebuie să fie aplicată în mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potenţial al acesteia la locul de muncă; de exemplu, când o astfel de suşă trebuie utilizată ca produs sau component al unui produs de destinaţie profilactică ori terapeutică.
    5. Nomenclatorul agenţilor care serveşte la stabilirea prezentei clasificări reflectă şi respectă ultimele consensuri internaţionale privind taxonomia şi nomenclatura agenţilor în vigoare în momentul elaborării sale.
    6. Lista agenţilor biologici clasificaţi reflectă stadiul cunoştinţelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizată imediat ce nu mai reflectă ultimul stadiu al cunoştinţelor.
    7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om şi care nu au fost evaluate şi clasificate în această anexă se clasifică de către autorităţile competente prevăzute la art. 45 alin. (1) şi art. 46 alin. (1) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, cel puţin în grupa 2, cu excepţia situaţiilor în care există dovada că aceste virusuri nu sunt susceptibile să provoace o boală la om.
    8. Anumiţi agenţi biologici clasificaţi în grupa 3 şi marcaţi în lista prevăzută mai jos prin (**) pot prezenta un risc de infecţie limitat pentru lucrători, deoarece aceşti agenţi nu sunt în mod normal infecţioşi pe cale aerogenă.
    Autorităţile competente prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. b) din hotărâre evaluează măsurile de izolare care urmează să fie aplicate faţă de aceşti agenţi biologici, luându-se în considerare natura activităţilor specifice în discuţie şi cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina dacă în anumite circumstanţe se poate renunţa la unele dintre aceste măsuri.

    9. Cerinţele privind izolarea, care decurg din clasificarea paraziţilor, se aplică numai la diferite stadii ale ciclului de viaţă al parazitului care sunt susceptibile de a fi infecţioase pentru om la locul de muncă.
    10. Lista conţine indicaţii separate pentru agenţii biologici care sunt susceptibili să provoace reacţii alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun să se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expuşi.
    Aceste indicaţii sunt arătate prin următoarele litere:
    - A: posibile reacţii alergice;
    – D: lista lucrătorilor expuşi acestui agent biologic trebuie să fie păstrată mai mult de 10 ani după încetarea ultimei lor expuneri cunoscute;
    – T: producere de toxine;
    – V: vaccin eficient disponibil şi înregistrat în Uniunea Europeană.

    Vaccinările preventive trebuie să fie efectuate ţinându-se seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre.

    11. Clasificarea bacteriilor şi a organismelor similare
    NB: Pentru agenţii biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu menţiunea „spp.“ se referă la alte specii care aparţin acestui gen şi care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.

┌──────────────────────┬───────────┬────┐
│Agent biologic │Clasificare│Note│
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Actinomadura madurae │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Actinomadura │2 │ │
│pelletieri │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Actinomyces │2 │ │
│gerencseriae │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Actinomyces israelii │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Actinomyces spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Aggregatibacter │ │ │
│actinomycetemcomitans │2 │ │
│(Actinobacillus │ │ │
│actinomycetemcomitans)│ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Anaplasma spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Arcanobacterium │ │ │
│haemolyticum │2 │ │
│(Corynebacterium │ │ │
│haenolyticum) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Arcobacter butzleri │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Bacillus anthracis │3 │T │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Bacteroides fragilis │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Bacteroides spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Bartonella │2 │ │
│bacilliformis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Bartonella quintana │2 │ │
│(Rochalimaea quintana)│ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Bartonella │2 │ │
│(Rochalimaea) spp. │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Bordetella │2 │ │
│bronchiseptica │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Bordetella │2 │ │
│parapertussis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Bordetella pertussis │2 │T, V│
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Bordetella spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Borrelia burgdorferi │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Borrelia duttonii │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Borrelia recurrentis │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Borrelia spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Brachyspira spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Brucella abortus │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Brucella canis │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Brucella inopinata │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Bruceloză │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Brucella suis │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Burkholderia cepacia │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Burkholderia mallei │3 │ │
│(Pseudomonas mallei) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Burkholderia │ │ │
│pseudomallei │3 │D │
│(Pseudomonas │ │ │
│pseudomallei) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Campylobacter fetus │2 │ │
│subsp. fetus │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Campylobacter fetus │2 │ │
│subsp. venerealis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Campylobacter jejuni │2 │ │
│subsp. doylei │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Campylobacter jejuni │2 │ │
│subsp. jejuni │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Campylobacter spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Cardiobacterium │2 │ │
│hominis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Cardiobacterium │2 │ │
│valvarum │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Chlamydia abortus │ │ │
│(Chlamydophila │2 │ │
│abortus) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Chlamydia caviae │2 │ │
│(Chlamydophila caviae)│ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Chlamydia felis │2 │ │
│(Chlamydophila felis) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Chlamydia pneumoniae │ │ │
│(Chlamydophila │2 │ │
│pneumoniae) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Chlamydia psittaci │ │ │
│(Chlamydophila │3 │ │
│psittaci) (tulpini │ │ │
│aviare) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Chlamydia psittaci │ │ │
│(Chlamydophila │2 │ │
│psittaci) (alte │ │ │
│tulpini) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Chlamydia trachomatis │ │ │
│(Chlamydophila │2 │ │
│trachomatis) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Clostridium botulinum │2 │T │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Clostridium difficile │2 │T │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Clostridium │2 │T │
│perfringens │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Clostridium tetani │2 │T, V│
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Clostridium spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Corynebacterium │2 │T, V│
│diphtheriae │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Corynebacterium │2 │ │
│minutissimum │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Corynebacterium │2 │T │
│pseudotuberculosis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Corynebacterium │2 │T │
│ulcerans │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Corynebacterium spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Coxiella burnetii │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Edwardsiella tarda │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Ehrlichia spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Eikenella corrodens │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Elizabethkingia │ │ │
│meningoseptica │2 │ │
│(Flavobacterium │ │ │
│meningosepticum) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Enterobacter aerogenes│2 │ │
│(Klebsiella mobilis) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Enterobacter cloacae │ │ │
│subsp. cloacae │2 │ │
│(Enterobacter cloacae)│ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Enterobacter spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Enterococcus spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Erysipelothrix │2 │ │
│rhusiopathiae │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Escherichia coli (cu │ │ │
│excepţia tulpinilor │2 │ │
│nepatogene) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Escherichia coli, │ │ │
│verocytotoxigenic │3 ^(**^) │T │
│strains (de exemplu, │ │ │
│O157:H7 sau O103) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Fluoribacter bozemanae│2 │ │
│(Legionella) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Francisella │2 │ │
│hispaniensis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Francisella tularensis│2 │ │
│subsp. holarctica │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Francisella tularensis│2 │ │
│subsp. mediasiatica │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Francisella tularensis│2 │ │
│subsp. novicida │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Francisella tularensis│3 │ │
│subsp. tularensis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Fusobacterium │ │ │
│necrophorum subsp. │2 │ │
│funduliforme │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Fusobacterium │ │ │
│necrophorum subsp. │2 │ │
│necrophorum │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Gardnerella vaginalis │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Haemophilus ducreyi │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Haemophilus influenzae│2 │V │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Haemophilus spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Helicobacter pylori │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Helicobacter spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Klebsiella oxytoca │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Klebsiella pneumoniae │2 │ │
│subsp. ozaenae │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Klebsiella pneumoniae │2 │ │
│subsp. pneumoniae │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Klebsiella pneumoniae │ │ │
│subsp. │2 │ │
│rhinoscleromatis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Klebsiella spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Legionella pneumophila│2 │ │
│subsp. fraseri │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Legionella pneumophila│2 │ │
│subsp. pascullei │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Legionella pneumophila│2 │ │
│subsp. pneumophila │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Legionella spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Leptospira interrogans│2 │ │
│(toate serotipurile) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Leptospira interrogans│2 │ │
│spp. │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Listeria monocytogenes│2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Listeria ivanovii │2 │ │
│subsp. ivanovii │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Listeria invanovii │2 │ │
│subsp. londoniensis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Morganella morganii │ │ │
│subsp. morganii │2 │ │
│(Proteus morganii) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Morganella morganii │2 │ │
│subsp. sibonii │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium │ │ │
│abscessus subsp. │2 │ │
│abscessus │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium │3 │V │
│africanum │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium avium │ │ │
│subsp. avium │2 │ │
│(Mycobacterium avium) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium avium │ │ │
│subsp. │ │ │
│paratuberculosis │2 │ │
│(Mycobacterium │ │ │
│paratuberculosis) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium avium │2 │ │
│subsp. silvaticum │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium bovis │3 │V │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium caprae │ │ │
│(Mycobacterium │3 │ │
│tuberculosis subsp. │ │ │
│caprae) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium chelonae│2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium chimaera│2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium │2 │ │
│fortuitum │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium │2 │ │
│intracellulare │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium kansasii│2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium leprae │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium │2 │ │
│malmoense │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium marinum │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium microti │3 ^(**^) │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium │3 │ │
│pinnipedii │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium │2 │ │
│scrofulaceum │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium simiae │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium szulgai │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium │3 │V │
│tuberculosis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium ulcerans│3 ^(**^) │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycobacterium xenopi │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycoplasma hominis │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycoplasma pneumoniae │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Mycoplasma spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Neisseria gonorrhoeae │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Neisseria meningitidis│2 │V │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Neorickettsia sennetsu│ │ │
│(Rickettsia sennetsu, │2 │ │
│Ehrlichia sennetsu) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Nocardia asteroides │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Nocardia brasiliensis │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Nocardia farcinica │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Nocardia nova │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Nocardia │2 │ │
│otitidiscaviarum │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Nocardia spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Orientia tsutsugamushi│ │ │
│(Rickettsia │3 │ │
│tsutsugamushi) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Pasteurella multocida │ │ │
│subsp. gallicida │2 │ │
│(Pasteurella │ │ │
│gallicida) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Pasteurella multocida │2 │ │
│subsp. multocida │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Pasteurella multocida │2 │ │
│subsp. septica │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Pasteurella spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Peptostreptococcus │2 │ │
│anaerobius │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Plesiomonas │2 │ │
│shigelloides │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Porphyromonas spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Prevotella spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Proteus mirabilis │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Proteus penneri │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Proteus vulgaris │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Providencia │ │ │
│alcalifaciens (Proteus│2 │ │
│inconstans) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Providencia rettgeri │2 │ │
│(Proteus rettgeri) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Providencia spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Pseudomonas aeruginosa│2 │T │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rhodococcus hoagii │ │ │
│(Corynebacterium │2 │ │
│equii) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia africa │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia akari │3 ^(**^) │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia australis │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia canadensis │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia conorii │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia │3 ^(**^) │ │
│heilongjiangensis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia japonica │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia montanensis│2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia typhi │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia prowazekii │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia rickettsii │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia sibirica │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Rickettsia spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Salmonella enterica │ │ │
│(choleraesuis) subsp. │2 │ │
│arizonae │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Salmonella Enteritidis│2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Salmonella Paratyphi │2 │V │
│A, B, C │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Salmonella Typhi │3 ^(**^) │V │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Salmonella Typhimurium│2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Salmonella (alte │2 │ │
│serotipuri) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Shigella boydii │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Shigella dysenteriae │3 ^(**^) │T │
│(tip 1) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Shigella dysenteriae, │ │ │
│alte tipuri decât │2 │ │
│tipul 1 │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Shigella flexneri │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Shigella sonnei │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Staphylococcus aureus │2 │T │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Streptobacillus │2 │ │
│moniliformis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Streptococcus │2 │ │
│agalactiae │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Streptococcus │ │ │
│dysgalactiae subsp. │2 │ │
│equisimilis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Streptococcus │2 │T, V│
│pneumoniae │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Streptococcus pyogenes│2 │T │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Streptococcus suis │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Streptococcus spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Treponema carateum │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Treponema pallidum │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Treponema pertenue │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Treponema spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Trueperella pyogenes │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Ureaplasma parvum │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Ureaplasma urealyticum│2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Vibrio cholerae │2 │T, V│
│(inclusiv El Tor) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Vibrio │ │ │
│parahaemolyticus │2 │ │
│(Benecka │ │ │
│parahaemolytica) │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Vibrio spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Yersinia │ │ │
│enterocolitica subsp. │2 │ │
│enterolitica │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Yersinia │ │ │
│enterocolitica subsp. │2 │ │
│palearctica │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Yersinia pestis │3 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Yersinia │2 │ │
│pseudotuberculosis │ │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│Yersinia spp. │2 │ │
├──────────────────────┼───────────┼────┤
│(**) A se vedea pct. 8│ │ │
│din nota introductivă.│ │ │
└──────────────────────┴───────────┴────┘    12. Clasificarea virusurilor (*)
    (*) A se vedea pct. 7 din nota introductivă.
    NB: Virusurile au fost enumerate în funcţie de ordin (O), familie (F) şi gen (G).

┌─────────────────────┬───────────┬────┐
│Agent biologic │ │ │
│(specii de virusuri │Clasificare│Note│
│sau ordin de │ │ │
│taxonomie indicat) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Bunyavirusuri (O) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Hantaviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus Andes │ │ │
│(specia de hantavirus│ │ │
│care provoacă │3 │ │
│sindromul pulmonar cu│ │ │
│hantavirus [HPS]) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus Bayou │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus Black │3 │ │
│Creek Canal │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus Cano │3 │ │
│Delgadito │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus Choclo│3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus │ │ │
│Dobrava-Belgrade │ │ │
│[specia de hantavirus│ │ │
│care provoacă febra │3 │ │
│hemoragică cu sindrom│ │ │
│renal (HFRS - │ │ │
│Haemorrhagic Fever │ │ │
│with Renal Syndrome)]│ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus El │3 │ │
│Moro Canyon │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus │ │ │
│Hantaan [specia de │ │ │
│hantavirus care │3 │ │
│provoacă febra │ │ │
│hemoragică cu sindrom│ │ │
│renal (HFRS)] │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus Laguna│3 │ │
│Negra │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus │2 │ │
│Prospect Hill │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus │ │ │
│Puumala [specia de │ │ │
│hantavirus care │2 │ │
│provoacă nefropatia │ │ │
│epidemică (NE)] │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus Seul │ │ │
│[specia de hantavirus│ │ │
│care provoacă febra │3 │ │
│hemoragică cu sindrom│ │ │
│renal (HFRS)] │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohantavirus Sin │ │ │
│Nombre [specia de │ │ │
│hantavirus care │3 │ │
│provoacă sindromul │ │ │
│pulmonar cu │ │ │
│hantavirus (HPS)] │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Alte hantavirusuri │ │ │
│cunoscute ca fiind │2 │ │
│patogene │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Nairoviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortonairovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortonairovirus │ │ │
│Crimeea-Congo febră │4 │ │
│hemoragică │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortonairovirus Dugbe │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortonairovirus Hazara│2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortonairovirus care │ │ │
│provoacă boala │2 │ │
│ovinelor de Nairobi │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Alte nairovirusuri │ │ │
│cunoscute ca fiind │2 │ │
│patogene │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Peribunyaviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortobunyavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortobunyavirus │ │ │
│Bunyamwera (virus │2 │ │
│Germiston) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortobunyavirus care │ │ │
│provoacă encefalita │2 │ │
│California │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortobunyavirus │3 │ │
│Oropouche │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Alte │ │ │
│ortobunyavirusuri │2 │ │
│cunoscute ca fiind │ │ │
│patogene │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Phenuiviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Phlebovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Phlebovirus Bhanja │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Phlebovirus Punta │2 │ │
│Toro │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Phlebovirus care │ │ │
│provoacă febra Rift │3 │ │
│Valley │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Phlebovirus Naples │ │ │
│care provoacă febra │2 │ │
│flebotomului (virus │ │ │
│Toscana) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Phlebovirus SFB │ │ │
│(virusul care │ │ │
│provoacă febra severă│3 │ │
│cu sindromul de │ │ │
│trombocitopenie) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Alte phlebovirusuri │ │ │
│cunoscute a fi │2 │ │
│patogene │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Herpesvirusuri (O) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Herpesviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Citomegalovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus betaherpes uman│2 │ │
│5 (citomegalovirus) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Lymphocryptovirus (G)│ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus gama herpes │ │ │
│uman 4 (virus │2 │ │
│Epstein-Barr) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Rhadinoovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus gamaherpes uman│2 │D │
│8 │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Roseolovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus betaherpes uman│ │ │
│6A (virus │2 │ │
│B-limfotropic uman) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus betaherpes uman│2 │ │
│6B │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus betaherpes uman│2 │ │
│7 │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus herpes simplex │ │ │
│(G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Alfaherpesvirus │ │ │
│Macacine 1 │3 │ │
│(Herpesvirus simiae, │ │ │
│virus Herpes B) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus alfaherpes uman│ │ │
│1 (virus herpes uman │2 │ │
│1, virus Herpes │ │ │
│simplex tip 1) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus alfaherpes uman│ │ │
│2 (virus herpes uman │2 │ │
│2, virus Herpes │ │ │
│simplex tip 2) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Varicellovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus alfaherpes uman│ │ │
│3 (virus herpes │2 │V │
│varicelă-zoster) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Mononegavirales (O) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Filoviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ebolavirus (G) │4 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Marburgvirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Marburgvirus Marburg │4 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Paramyxoviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Avulavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul bolii de │2 │ │
│Newcastle │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Henipavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Henipavirus Hendra │4 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Henipavirus Nipah │4 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Morbillivirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Morbilivirus rujeolă │2 │V │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Respirovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Respirovirus uman 1 │2 │ │
│(virus paragripal 1) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Respirovirus uman 3 │2 │ │
│(virus paragripal 3) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Rubulavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Rubulavirus Mumps │2 │V │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Rubulavirus uman 2 │2 │ │
│(virus paragripal 2) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Rubulavirus uman 4 │2 │ │
│(virus paragripal 4) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Pneumoviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Metapneumovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortopneumovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortopneumovirus uman │ │ │
│(virus sinciţial │2 │ │
│respirator) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Rhabdoviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Lyssavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Lyssavirusul │3 ^(**^) │V │
│liliacului australian│ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Lyssavirus Duvenhage │3 ^(**^) │V │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Lyssavirusul │3 ^(**^) │V │
│liliacului european 1│ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Lyssavirusul │3 ^(**^) │V │
│liliacului european 2│ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Lyssavirusul │3 ^(**^) │ │
│liliacului Lago │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Lysavirus Mokola │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Lyssavirus de rabie │3 ^(**^) │V │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Vesiculovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus stomatită │ │ │
│veziculară, │2 │ │
│veziculovirus Alagoas│ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus stomatită │ │ │
│veziculară, │2 │ │
│veziculovirus Indiana│ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus stomatită │ │ │
│veziculară, │2 │ │
│veziculovirus New │ │ │
│Jersey │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Veziculovirus Piry │2 │ │
│(virus Piry) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Nidovirales (O) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Coronaviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Betacoronavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Coronavirusul asociat│ │ │
│sindromului │3 │ │
│respirator acut sever│ │ │
│(virusul SARS) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Coronavirusul 2 care │ │ │
│cauzează sindromul │3 │ │
│respirator acut sever│ │ │
│(SARS-CoV-2) ^(1) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Coronavirus asociat │ │ │
│sindromului │ │ │
│respirator din │3 │ │
│Orientul Mijlociu │ │ │
│(virusul MERS) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Alte Coronaviridae │ │ │
│cunoscute a fi │2 │ │
│patogene │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Picornavirusuri (O) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Picornaviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Cardiovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Saffold │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Cosavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Cosavirus A │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Enterovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Enterovirus A │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Enterovirus │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Enterovirus C │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Enterovirus D, │ │ │
│enterovirus tip 70 │ │ │
│uman (virusul │2 │ │
│conjunctivitei │ │ │
│hemoragice acute) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Rinovirusuri │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Poliovirus, tip 1 şi │2 │V │
│3 │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Poliovirus, tip 2^(2)│3 │V │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Hepatovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Hepatovirus A (virus │ │ │
│hepatită A, │2 │V │
│entrovirus uman tip │ │ │
│72) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Kobuvirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Aichivirus A (Aichi │2 │ │
│virus 1) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Parechovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Parechovirusuri A │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Parechovirusuri B │2 │ │
│(virus Ljungan) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Alte Picornaviridae │ │ │
│cunoscute a fi │2 │ │
│patogene │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Neatribuit (O) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Adenoviridae (F) │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Astroviridae (F) │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Arenaviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena │4 │ │
│brazilian │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena │4 │ │
│Chapare │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena │3 │ │
│Flexal │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena │4 │ │
│Guanarito │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena Junín│4 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena Lassa│4 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena Lujo │4 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena │ │ │
│coriomeningită │2 │ │
│limfocitară, tulpini │ │ │
│neurotropice │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena │ │ │
│coriomeningită │2 │ │
│limfocitară (alte │ │ │
│tulpini) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena │4 │ │
│Machupo │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena │2 │ │
│Mobala │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena │2 │ │
│Mopeia │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena │2 │ │
│Tacaribe │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mammarena │3 │ │
│Whitewater Arroyo │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Caliciviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Norovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Norovirus (virus │2 │ │
│Norwalk) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Alte Caliciviridae │ │ │
│cunoscute a fi │2 │ │
│patogene │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Hepadnaviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohepadnavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus hepatita B sau │3^(**^) │V, D│
│C │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Hepeviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohepevirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortohepevirus A │2 │ │
│(virus hepatită E) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Flaviviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Flavivirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Denga │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus encefalită │3 │V │
│japoneză │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus boala pădurii │3 │V │
│Kyasanur │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus boala Louping │3^(**^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus encefalită │ │ │
│Valea Murray (virus │3 │ │
│encefalită Australia)│ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus febră │3 │ │
│hemoragică Omsk │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Powassan │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Rocio │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus encefalită St. │3 │ │
│Louis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus encefalită │ │ │
│transmisă de căpuşe │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Absettarov │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Hanzalova │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Hypr │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Kumlinge │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Negishi │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Encefalită rusă de │3 │V │
│primăvară-vară^(a) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus encefalită │ │ │
│transmisă de căpuşe │3^(**^) │V │
│(subtip din Europa │ │ │
│Centrală) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus encefalită │ │ │
│transmisă de căpuşe │3 │ │
│(subtip din Extremul │ │ │
│Orient) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus encefalită │ │ │
│transmisă de căpuşe │3 │V │
│(subtip siberian) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Wesselsbron │3^(**^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus febră Nil de │3 │ │
│Vest │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus febră galbenă │3 │V │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Zika │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Alte flavivirusuri │ │ │
│cunoscute a fi │2 │ │
│patogene │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Hepacivirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Hepacivirus C (virus │3^(**^) │D │
│hepatită C) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Orthomyxoviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Gammainfluenzavirus │ │ │
│(G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul gripei de tip│2 │V^ │
│C │ │(c) │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul gripei de tip│ │ │
│A (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusuri ale gripei │ │ │
│aviare înalt patogene│3 │ │
│HPAIV (H5), de │ │ │
│exemplu H5N1 │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusuri ale gripei │ │ │
│aviare înalt patogene│3 │ │
│HPAIV (H7), de │ │ │
│exemplu H7N7, H7N9 │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul gripei de tip│2 │V^ │
│A │ │(c) │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul gripei de tip│ │ │
│A/New York/1/18 │3 │ │
│(H1N1) (gripă │ │ │
│spaniolă 1918) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul gripei de tip│ │ │
│A/Singapore/1/57 │3 │ │
│(H2N2) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul gripei aviare│ │ │
│slab patogene (LPAI) │3 │ │
│H7N9 │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul gripei B (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul gripei de tip│2 │V^ │
│B │ │(c) │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Thogoto (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Dhori │ │ │
│(orthomyxoviridae │2 │ │
│transmis de căpuşe: │ │ │
│Dhori) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Thogoto │ │ │
│(orthomyxoviridae │2 │ │
│transmis de căpuşe: │ │ │
│Thogoto) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Papillomaviridae (F) │2 │D^ │
│ │ │(d) │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Parvoviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Eritroparvovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Eritroparvovirus │ │ │
│primate 1 (parvovirus│2 │ │
│uman, virus B 19) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Polyomaviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Betapolyomavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Poliomavirus uman 1 │2 │D^ │
│(virus BK) │ │(d) │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Poliomavirus uman 2 │2 │D^ │
│(virus JC) │ │(d) │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Poxviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Molluscipoxvirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Molluscum │2 │ │
│contagiosum │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ortopoxvirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Cowpox │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Monkeypox │3 │V │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Vaccinia [incl.│ │ │
│virusul variolei │ │ │
│bubalinelor^(e), │ │ │
│virusul variolei │2 │ │
│elefanţilor^(f), │ │ │
│virusul variolei │ │ │
│iepurilor^(g)] │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus variolă (majoră│4 │V │
│şi minoră) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Parapoxvirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Orf │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus pseudo variola │ │ │
│vacii (virus nodulul │2 │ │
│mulgătorilor, │ │ │
│Parapoxvirus bovis) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Yatapoxvirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Tanapox │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus maimuţa Yaba │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Reoviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Seadornavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Banna │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Coltivirus (G) │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Rotavirus (G) │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Orbivirus (G) │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Retroviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Deltaretrovirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus T limfotropic 1│ │ │
│primate (virus celule│3^(**^) │D │
│T limfotropice umane,│ │ │
│tip 1) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus T limfotropic 2│ │ │
│primate (virus celule│3^(**^) │D │
│T limfotropice umane,│ │ │
│tip 2) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Lentivirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul │ │ │
│imunodeficienţei │3^(**^) │D │
│dobândite umane 1 │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul │ │ │
│imunodeficienţei │3^(**^) │D │
│dobândite umane 2 │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul │ │ │
│imunodeficienţei │2 │ │
│dobândite simiene │ │ │
│(SIV)^(h) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Togaviridae (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Alphavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Cabassou │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virusul encefalitei │3 │V │
│ecvine de est │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Bebaru │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Chikungunya │3^(**^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Everglades │3^(**^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mayaro │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Mucambo │3^(**^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Ndumu │3^(**^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus O’nyong-nyong │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Ross River │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Pădurea Semliki│2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Sindbis │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus Tonate │3^(**^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus encefalomielită│3 │V │
│ecvină venezueleană │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus encefalomielită│3 │V │
│ecvină vest-americană│ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Alte alfavirusuri │ │ │
│cunoscute a fi │2 │ │
│patogene │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Rubivirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus rubeolă │2 │V │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Neatribuit (F) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Deltavirus (G) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Virus hepatită delta^│2 │V, D│
│(b) │ │ │
└─────────────────────┴───────────┴────┘


    ^(1) În conformitate cu art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărâre, activităţile de laborator cu rol de diagnostic care nu au risc de propagare a SARS-CoV-2 trebuie să se desfăşoare într-o unitate care utilizează proceduri echivalente cu cel puţin nivelul 2 de biosecuritate. Activităţile de laborator cu risc de propagare a SARSCoV-2 trebuie să se desfăşoare într-un laborator acreditat cu nivelul 3 de biosecuritate, cu presiunea aerului inferioară faţă de presiunea atmosferică.
    ^(**^) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.
    ^(a) Encefalită transmisă de căpuşe.
    ^(b) Virusul hepatitei delta este patogen la lucrători numai în prezenţa unei infecţii simultane sau secundare cauzate de virusul hepatitei B. Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B îi va proteja, prin urmare, pe lucrătorii neafectaţi de virusul hepatitei B împotriva virusului hepatitei delta.
    ^(c) Doar pentru tipurile A şi B.
    ^(d) Recomandat pentru lucrări care implică contact direct cu aceşti agenţi.
    ^(e) Sunt identificaţi doi viruşi: unul de tipul virusului variolei bubalinelor, iar celălalt o variantă a virusului Vaccinia.
    ^(f) Variantă a virusului variolei vacii.
    ^(g) Variantă a virusului Vaccinia.
    ^(h) În prezent, nu există nicio dovadă de boală la oameni provocată de alte retrovirusuri de origine simiană. Ca măsură de precauţie, se recomandă nivelul 3 pentru lucrul cu aceste retrovirusuri.
    ^(2) Clasificarea conform planului global de acţiune al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru reducerea la minimum a riscului de poliovirus asociat instalaţiei, după eradicarea specifică a poliovirusurilor sălbatice şi încetarea secvenţială a utilizării vaccinului polio oral.

    13. Clasificarea agenţilor bolii prionice

┌──────────────────────────────┬───────────┬────┐
│Agent biologic │Clasificare│Note│
├──────────────────────────────┼───────────┼────┤
│Agent al bolii │3^(**^) │D^ │
│Creutzfeldt-Jakob │ │(a) │
├──────────────────────────────┼───────────┼────┤
│Variantă de agent al bolii │3^(**^) │D^ │
│Creutzfeldt-Jakob │ │(a) │
├──────────────────────────────┼───────────┼────┤
│Agent al encefalopatiei │ │D^ │
│spongiforme bovine (ESB) şi al│3^(**^) │(a) │
│altor EST legate de animale │ │ │
├──────────────────────────────┼───────────┼────┤
│Agent al sindromului │3^(**^) │D^ │
│Gerstmann-Strδussler-Scheinker│ │(a) │
├──────────────────────────────┼───────────┼────┤
│Agent al Kuru │3^(**^) │D^ │
│ │ │(a) │
├──────────────────────────────┼───────────┼────┤
│Agent al scrapiei │2 │ │
└──────────────────────────────┴───────────┴────┘


    ^(**^) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.
    ^(a) Recomandat pentru lucrări care implică contact direct cu aceşti agenţi.

    14. Clasificarea paraziţilor
    NB: Pentru agenţii biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu adăugarea de „spp.“ se referă la alte specii care aparţin acestui gen şi care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.

┌─────────────────────┬───────────┬────┐
│Agent biologic │Clasificare│Note│
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Acanthamoeba │2 │ │
│castellani │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ancylostoma duodenale│2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Angiostrongylus │2 │ │
│cantonensis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Angiostrongylus │2 │ │
│costaricensis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Anisakis simplex │2 │A │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ascaris lumbricoides │2 │A │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Ascaris suum │2 │A │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Babesia divergens │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Babesia microti │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Balamuthia │3 │ │
│mandrillaris │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Balantidium coli │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Brugia malayi │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Brugia pahangi │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Brugia timori │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Capillaria │2 │ │
│philippinensis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Capillaria spp. │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Clonorchis sinensis │ │ │
│(Opisthorchis │2 │ │
│sinensis) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Clonorchis viverrini │ │ │
│(Opisthirchis │2 │ │
│viverrini) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Cryptosporidium │2 │ │
│hominis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Cryptosporidium │2 │ │
│parvum │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Cyclospora │2 │ │
│cayetanensis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Dicrocoelium │2 │ │
│dentriticum │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Dipetalonema │2 │ │
│streptocerca │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Diphyllobothrium │2 │ │
│latum │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Dracunculus │2 │ │
│medinensis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Echinococcus │3^(**^) │ │
│granulosus │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Echinococcus │3^(**^) │ │
│multilocularis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Echinococcus │3^(**^) │ │
│oligarthrus │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Echinococcus vogeli │3^(**^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Entamoeba histolytica│2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Enterobius │2 │ │
│vermicularis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Enterocytozoon │2 │ │
│bieneusi │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Fasciola gigantica │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Fasciola hepatica │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Fasciolopsis buski │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Giardia lamblia │ │ │
│(Giardia duodenalis, │2 │ │
│Giardia intestinalis)│ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Heterophyes spp. │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Hymenolepis diminuta │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Hymenolepis nana │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Leishmania aethiopica│2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Leishmania │3^(*^) │ │
│braziliensis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Leishmania donovani │3^(*^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Leishmania guyanensis│3^(*^) │ │
│(Viannia guyanensis) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Leishmania infantum │3^(*^) │ │
│(Leishmania chagasi) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Leishmania major │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Leishmania mexicana │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Leishmania panamensis│3^(*^) │ │
│(Viannia panamensis) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Leishmania peruviana │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Leishmania tropica │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Leishmania spp. │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Loa loa │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Mansonella ozzardi │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Mansonella perstans │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Mansonella │2 │ │
│streptocerca │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Metagonimus spp. │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Naegleria fowleri │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Necator americanus │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Onchocerca volvulus │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Opisthorchis felineus│2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Opisthorchis spp. │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Paragonimus │2 │ │
│westermani │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Paragonimus spp. │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Plasmodium falciparum│3^(**^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Plasmodium knowlesi │3^(**^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Plasmodium spp. (uman│2 │ │
│şi simian) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Sarcocystis │2 │ │
│suihominis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Schistosoma │2 │ │
│haematobium │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Schistosoma │2 │ │
│intercalatum │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Schistosoma japonicum│2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Schistosoma mansoni │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Schistosoma mekongi │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Strongyloides │2 │ │
│stercoralis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Strongyloides spp. │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Taenia saginata │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Taenia solium │3^(**^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Toxocara canis │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Toxocara cati │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Toxoplasma gondii │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trichinella nativa │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trichinella nelsoni │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trichinella │2 │ │
│pseudospiralis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trichinella spiralis │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trichomonas vaginalis│2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trichostrongylus │2 │ │
│orientalis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trichostrongylus spp.│2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trichuris trichiura │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trypanosoma brucei │2 │ │
│brucei │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trypanosoma brucei │2 │ │
│gambiense │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trypanosoma brucei │3^(**^) │ │
│rhodesiense │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trypanosoma cruzi │3^(**^) │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Wuchereria bancrofti │2 │ │
└─────────────────────┴───────────┴────┘


    ^(**^) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.

    15. Clasificarea ciupercilor
    NB: Pentru agenţii biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu adăugarea de „spp.“ se referă la alte specii care aparţin acestui gen şi care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.

┌─────────────────────┬───────────┬────┐
│Agent biologic │Clasificare│Note│
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Aspergillus flavus │2 │A │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Aspergillus fumigatus│2 │A │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Aspergillus spp. │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Blastomyces │ │ │
│dermatitidis │3 │ │
│(Ajellomyces │ │ │
│dermatitidis) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Blastomyces │3 │ │
│gilchristii │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Candida albicans │2 │A │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Candida dubliniensis │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Candida glabrata │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Candida parapsilosis │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Candida tropicalis │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Cladophialophora │ │ │
│bantiana (Xylohypha │ │ │
│bantiana, │3 │ │
│Cladosporium │ │ │
│bantianum, │ │ │
│trichoides) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Cladophialophora │3 │ │
│modesta │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Cladophialophora spp.│2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Coccidioides immitis │3 │A │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Coccidioides │3 │A │
│posadasii │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Cryptococcus gattii │ │ │
│(Filobasidiella │2 │A │
│neoformans var. │ │ │
│bacillispora) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Cryptococcus │ │ │
│neoformans │ │ │
│(Filobasidiella │2 │A │
│neoformans var. │ │ │
│neoformans) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Emmonsia parva var. │2 │ │
│parva │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Emmonsia parva var. │2 │ │
│crescens │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Epidermophyton │2 │A │
│floccosum │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Epidermophyton spp. │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Fonsecaea pedrosoi │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Histoplasma │3 │ │
│capsulatum │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Histoplasma │ │ │
│capsulatum var. │3 │ │
│farciminosum │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Histoplasma duboisii │3 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Madurella grisea │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Madurella mycetomatis│2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Microsporum spp. │2 │A │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Nannizzia spp. │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Neotestudina rosatii │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Paracoccidioides │3 │A │
│brasiliensis │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Paracoccidioides │3 │ │
│lutzii │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Paraphyton spp. │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Rhinocladiella │3 │ │
│mackenziei │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Scedosporium │2 │ │
│apiospermum │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Scedosporium │ │ │
│prolificans │2 │ │
│(inflatum) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Sporothrix schenckii │2 │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Talaromyces marneffei│ │ │
│(Penicillium │2 │A │
│marneffei) │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trichophyton rubrum │2 │A │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trichophyton │2 │A │
│tonsurans │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Trichophyton spp. │2 │ │
└─────────────────────┴───────────┴────┘
    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006)
    INDICAŢII PRIVIND MĂSURILE ŞI NIVELURILE DE IZOLARE

    Notă preliminară
    Măsurile conţinute în prezenta anexă trebuie să fie aplicate în funcţie de natura activităţilor, evaluarea riscurilor pentru lucrător şi natura agentului biologic implicat.
    În tabel, „Recomandat“ înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepţia situaţiei în care rezultatele evaluării menţionate la art. 8 din hotărâre indică altfel.

┌────────────────┬──────────────────────────────────┐
│A. Măsuri de │B. Niveluri de izolare │
│izolare ├────────────┬──────────┬──────────┤
│ │2 │3 │4 │
├────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┤
│Loc de muncă │
├─────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┤
│1. Locul de muncă│ │ │ │
│trebuie să fie │ │ │ │
│separat de orice │Nu │Recomandat│Da │
│altă activitate │ │ │ │
│din aceeaşi │ │ │ │
│clădire. │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│2. Locul de muncă│ │ │ │
│trebuie să poată │ │ │ │
│fi etanşat pentru│Nu │Recomandat│Da │
│a permite │ │ │ │
│fumigaţii. │ │ │ │
├─────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┤
│Facilităţi │
├────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┤
│3. Materialul │ │ │ │
│infectat, │ │Da, în │ │
│inclusiv orice │ │cazul în │ │
│animal, trebuie │ │care │ │
│să fie manipulat│Dacă este │infectarea│Da │
│într-o incintă │cazul │se produce│ │
│de securitate │ │pe calea │ │
│sau de izolare │ │aerului │ │
│sau orice spaţiu│ │ │ │
│izolat adecvat. │ │ │ │
├────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┤
│Echipament │
├─────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤
│4. Filtrarea │ │ │ │
│admisiei şi │ │ │ │
│evacuarea aerului│ │ │Da, la │
│la locul de muncă│ │Da, la │admisie │
│prin filtre │Nu │evacuare │şi │
│absolute [HEPA^ │ │ │evacuare│
│(1)] sau │ │ │ │
│dispozitive │ │ │ │
│analoge │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│5. Presiunea la │ │ │ │
│locul de muncă │ │ │ │
│trebuie să rămână│Nu │Recomandat │Da │
│inferioară celei │ │ │ │
│atmosferice. │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ │ │Da, pentru │ │
│6. │ │banc, podea │Da, │
│Impermeabilitatea│Da, pentru │şi alte │pentru │
│suprafeţelor la │banc şi │suprafeţe │banc, │
│apă: curăţare │podea │determinate │pereţi, │
│uşoară │ │prin │podea şi│
│ │ │evaluarea │plafon │
│ │ │riscului │ │
├─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│7. Rezistenţa │ │ │ │
│suprafeţelor la │ │ │ │
│acizi, alcali, │Recomandat │Da │Da │
│solvenţi, │ │ │ │
│dezinfectanţi │ │ │ │
├─────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤
│Sistemul de muncă │
├─────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┤
│8. Accesul │ │ │ │
│trebuie să fie │ │ │ │
│restricţionat şi │ │ │Da, │
│permis numai │Recomandat│Da │printr-un │
│lucrătorilor │ │ │SAS^(2) │
│special │ │ │ │
│nominalizaţi. │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│9. Control │ │ │ │
│eficient al │ │ │ │
│vectorilor, de │Recomandat│Da │Da │
│exemplu pentru │ │ │ │
│rozătoare şi │ │ │ │
│insecte │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│10. Specificarea │ │ │ │
│procedeelor de │Da │Da │Da │
│dezinfecţie │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│11. Depozitarea │ │ │Da, │
│agenţilor │Da │Da │depozitare│
│biologici în loc │ │ │sigură │
│sigur │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┤
│12. Personalul │ │ │ │
│trebuie să facă │ │ │ │
│duş înainte de a │Nu │Recomandat │Recomandat│
│părăsi zona │ │ │ │
│izolată. │ │ │ │
├─────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┤
│Deşeuri │
├────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│13. Procesul de │ │ │ │
│inactivare │ │Da, la faţa│ │
│validat pentru │ │locului sau│Da, la │
│eliminarea în │Recomandat │în afara │faţa │
│siguranţă a │ │acestuia │locului │
│carcaselor de │ │ │ │
│animale │ │ │ │
├────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┤
│Alte măsuri │
├────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│14. Laboratorul │ │ │ │
│trebuie să îşi │ │ │ │
│izoleze │Nu │Recomandat │Da │
│propriile │ │ │ │
│echipamente. │ │ │ │
├────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│15. Existenţa │ │ │ │
│unei ferestre de│ │ │ │
│observare sau a │ │ │ │
│unui sistem │Recomandat │Recomandat │Da │
│echivalent, care│ │ │ │
│să permită │ │ │ │
│vizualizarea │ │ │ │
│ocupanţilor │ │ │ │
└────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘


    ^(1) HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(filtru) de înaltă eficienţă pentru particule din aer].
    ^(2) SAS: Security Airlock System - cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: intrarea trebuie să se facă printr-o cameră-filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei-filtru trebuie separată de zona restricţionată prin vestiare sau cabine de duş şi este preferabil să fie prevăzută cu uşi cu blocare automată.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2006)
    IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE
    Notă preliminară
    În tabel, „Recomandat“ înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepţia situaţiei în care rezultatele evaluării menţionate la art. 8 din hotărâre indică altfel.

    Agenţi biologici din grupa 1
    Pentru activităţile care implică utilizarea de agenţi biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile de bună siguranţă şi igienă a muncii.

    Agenţi biologici din grupele 2, 3 şi 4
    Ar putea fi oportun să se selecteze şi să se combine cerinţele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.


┌────────────────┬────────────────────────────────────┐
│A. Măsuri de │B. Niveluri de izolare │
│izolare ├────────────┬───────────┬───────────┤
│ │2 │3 │4 │
├────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┤
│Consideraţii generale │
├────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┤
│1. │ │ │ │
│Microorganismele│ │ │ │
│viabile trebuie │ │ │ │
│să fie │ │ │ │
│manipulate │Da │Da │Da │
│într-un sistem │ │ │ │
│care separă │ │ │ │
│fizic procesul │ │ │ │
│de mediul │ │ │ │
│înconjurător. │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│2. Gazele de │ │ │ │
│evacuare din │să se reducă│să se │să se │
│sistemul închis │la minimum │împiedice │împiedice │
│trebuie să fie │răspândirea │răspândirea│răspândirea│
│tratate astfel │ │ │ │
│încât: │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│3. Prelevarea de│ │ │ │
│probe, adăugarea│ │ │ │
│de materiale la │ │ │ │
│un sistem închis│ │ │ │
│şi transferul │să se reducă│să se │să se │
│organismelor │la minimum │împiedice │împiedice │
│viabile într-un │răspândirea │răspândirea│răspândirea│
│un alt sistem │ │ │ │
│închis trebuie │ │ │ │
│să se facă │ │ │ │
│astfel încât: │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│4. Fluidele de │ │ │ │
│cultură nu │ │ │ │
│trebuie să fie │inactivate │inactivate │inactivate │
│îndepărtate din │prin │prin │prin │
│sistemul închis,│mijloace │mijloace │mijloace │
│cu excepţia │chimice sau │chimice sau│chimice sau│
│cazurilor în │fizice │fizice │fizice │
│care │validate │validate │validate │
│microorganismele│ │ │ │
│viabile nu au │ │ │ │
│fost: │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│5. Închiderile │ │ │ │
│ermetice trebuie│să se reducă│să se │să se │
│să fie │la minimum │împiedice │împiedice │
│proiectate │răspândirea │răspândirea│răspândirea│
│astfel încât: │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│6. Zona │ │ │ │
│controlată │ │ │ │
│trebuie │ │ │ │
│proiectată │ │ │ │
│astfel încât │ │ │ │
│întreg │Nu │Recomandat │Da │
│conţinutul │ │ │ │
│sistemului │ │ │ │
│închis să poată │ │ │ │
│fi reţinut în │ │ │ │
│caz de │ │ │ │
│deversare. │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│7. Zona │ │ │ │
│controlată │ │ │ │
│trebuie să poată│ │ │ │
│fi închisă │Nu │Recomandat │Da │
│ermetic pentru a│ │ │ │
│permite │ │ │ │
│fumigaţii. │ │ │ │
├────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┤
│Facilităţi │
├────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┤
│8. Personalul │ │ │ │
│trebuie să aibă │ │ │ │
│acces la │ │ │ │
│instalaţii de │Da │Da │Da │
│decontaminare şi│ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │
│sanitare. │ │ │ │
├────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┤
│Echipament │
├────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┤
│9. Aerul care │ │ │ │
│intră şi cel │ │ │ │
│care iese din │ │ │ │
│zona controlată │Nu │Recomandat │Da │
│trebuie să fie │ │ │ │
│filtrat cu │ │ │ │
│ajutorul unui │ │ │ │
│filtru HEPA^(1).│ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│10. Zona │ │ │ │
│controlată │ │ │ │
│trebuie să fie │ │ │ │
│menţinută la o │ │ │ │
│presiune a │Nu │Recomandat │Da │
│aerului │ │ │ │
│inferioară │ │ │ │
│presiunii │ │ │ │
│atmosferice. │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│11. Zona │ │ │ │
│controlată │ │ │ │
│trebuie să fie │ │ │ │
│ventilată │ │ │ │
│corespunzător │Recomandat │Recomandat │Da │
│pentru a reduce │ │ │ │
│la minim │ │ │ │
│contaminarea │ │ │ │
│aerului. │ │ │ │
├────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┤
│Sistemul de lucru │
├────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┤
│12. Sistemele │ │ │Da, şi │
│închise^(2) │ │ │construită │
│trebuie să se │Recomandat │Recomandat │special în │
│afle într-o zonă│ │ │acest scop │
│controlată. │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│13. Trebuie │ │ │ │
│amplasate │ │ │ │
│avertismente │Recomandat │Da │Da │
│privind │ │ │ │
│riscurile │ │ │ │
│biologice. │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│14. Accesul │ │ │ │
│trebuie │ │ │ │
│restricţionat şi│ │ │Da, │
│permis numai │Recomandat │Da │printr-un │
│personalului │ │ │SAS^(3) │
│nominalizat în │ │ │ │
│mod special. │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│15. Personalul │ │ │ │
│trebuie să facă │ │ │ │
│duş înainte de a│Nu │Recomandat │Da │
│părăsi zona │ │ │ │
│controlată. │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│16. Personalul │ │ │ │
│trebuie să │Da, │ │Da, │
│poarte │îmbrăcăminte│Da │schimbare │
│îmbrăcăminte de │de lucru │ │completă │
│protecţie. │ │ │ │
├────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┤
│Deşeuri │
├────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┤
│17. Efluenţii de│ │ │ │
│la chiuvete şi │ │ │ │
│duşuri trebuie │ │ │ │
│colectaţi şi │Nu │Recomandat │Da │
│inactivaţi │ │ │ │
│înainte de │ │ │ │
│evacuare. │ │ │ │
├────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┤
│18. Tratamentul │inactivare │inactivare │inactivare │
│efluenţilor │prin │prin │prin │
│înainte de │mijloace │mijloace │mijloace │
│evacuarea │chimice sau │chimice sau│chimice sau│
│finală: │fizice │fizice │validate │
│ │validate │validate │ │
└────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┘


    ^(1) HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(filtru) de înaltă eficienţă pentru particule din aer].
    ^(2) Sistem închis: un sistem care separă fizic procesul de mediul ambiant (de exemplu, incubatoarele, rezervoarele etc.).
    ^(3) SAS: cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: intrarea trebuie să se facă printr-o cameră-filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei-filtru trebuie separată de zona restricţionată prin vestiare sau cabine de duş şi este preferabil să fie prevăzută cu uşi cu blocare automată.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016