Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 11 decembrie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.072 din 11 decembrie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Timişoara-Sud"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1294 din 28 decembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Timişoara-Sud“, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara-Sud“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a proiectului tehnic.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara-Sud“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), aflate pe raza localităţilor Timişoara, Sânmihaiu Român, Şag, Giroc, Moşniţa Nouă, Ghiroda din judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara-Sud“, aflate pe raza localităţilor Timişoara, Sânmihaiu Român, Şag, Giroc, Moşniţa Nouă, Ghiroda din judeţul Timiş, sunt în cuantum total de 8.287 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de coeziune - FC“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU INTERIMAR
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 11 decembrie 2020.
    Nr. 1.072.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobile proprietate privată supuse exproprierii, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara - Sud“, aflate pe raza localităţilor Timişoara, Sânmihaiu Român, Şag, Giroc, Moşniţa Nouă şi Ghiroda din judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────┬────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. cărţii │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │Numele şi prenumele │ │ │Nr. │funciare/ │Suprafaţa│ │Suprafaţa │ │despăgubire,│
│Nr. │Judeţul│U.A.T. │proprietarului/ │Tarlaua │Parcela │cadastral/│Nr. │totală │Categoria de │de │Construcţii│conform │
│crt.│ │ │deţinătorului │ │ │Nr. │titlului de│(mp) │folosinţă │expropriat│ │Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │topografic│proprietate│ │ │(mp) │ │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. ACONITUM - │ │ │315/a-317/│ │ │Curţi - │ │ │ │
│1 │Timiş │Timişoara│S.R.L. │- │- │2; 1148/a/│409466 │9056 │construcţii │4 │- │650,00 │
│ │ │ │ │ │ │2/5/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│2 │Timiş │Timişoara│SCHNEIDER FERDINAND │A1179 │A1179/1/9 │A1179/1/9 │442117 │3817 │Arabil │47 │- │7.641,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│3 │Timiş │Timişoara│S.C. OTTE ROM - │A1179 │A1179/1/6 │A1179/1/6 │428021 │8308 │Arabil │13 │- │2.114,00 │
│ │ │ │S.R.L. ORSOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│4 │Timiş │Timişoara│XTRATECRO - S.R.L. │A1179 │A1179/1/5/│448670 │448670 │1242 │Arabil │27 │- │4.390,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│5 │Timiş │Timişoara│DOROS ADELA-ANA │A1179 │A1179/1/4 │A1179/1/4 │405586 │8412 │Arabil │34 │- │5.528,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│6 │Timiş │Timişoara│DOROS ADELA-ANA │A1179 │A1179/1/3 │405584 │405584 │8925 │Arabil │18 │- │2.926,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│7 │Timiş │Timişoara│MERLUSCA LAVINIA │A1179 │A1179/1/2 │438482 │438482 │8145 │Arabil │16 │- │2.601,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│8 │Timiş │Timişoara│ILIESCU V. EUGENIA │A1182-1187│A1182-1187│50487 │410319 │31028 │Arabil │15 │- │2.439,00 │
│ │ │ │ │ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│9 │Timiş │Timişoara│MARCOVICI PANDELE │A1193/1 │A1193/1/1 │A1193/1/1 │440701 │4445 │Arabil │5 │- │105,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│10 │Timiş │Timişoara│PEPU ANA-MARIA, PEPU│A1193/1 │A1193/1/2 │A1193/1/2 │441157 │4097 │Arabil │20 │- │421,00 │
│ │ │ │CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│11 │Timiş │Timişoara│PEPU ANA-MARIA, PEPU│A1193/1 │A1193/1/3 │A1193/1/3 │440753 │3906 │Arabil │16 │- │337,00 │
│ │ │ │CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│12 │Timiş │Timişoara│MANZAT GHEORGHE │A1193/1 │A1193/1/7 │A1193/1/7 │440748 │2702 │Arabil │7 │- │147,00 │
│ │ │ │CORNEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│13 │Timiş │Timişoara│STOIA MARTA │A1193/1 │A1193/1/8 │A1193/1/8 │450906 │2070 │Arabil │24 │- │505,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │KOVACS LADISLAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │KOVACS LADISLAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │Timiş │Timişoara│MUSAT CONSTANTIN │A1193/1 │A1193/1/9 │A1193/1/9 │450620 │1940 │Arabil │30 │- │631,00 │
│ │ │ │MUSAT CRISTINA-MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUSAT CLAUDIU-MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│15 │Timiş │Timişoara│GHERGHELI EUFROSINA │A1193/1 │A1193/1/10│A1193/1/10│450660 │1846 │Arabil │33 │- │694,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│16 │Timiş │Timişoara│STERPU NICOLAE │A1193/1 │A1193/1/11│A1193/1/11│450718 │1748 │Arabil │24 │- │505,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│17 │Timiş │Timişoara│MANZAT CORNEL, │A1193/1 │A1193/1/12│A1193/1/12│449932 │1652 │Arabil │19 │- │400,00 │
│ │ │ │MANZAT MARIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│18 │Timiş │Timişoara│MANZAT CORNEL, │A1193/1 │A1193/1/13│A1193/1/13│449958 │1363 │Arabil │4 │- │84,00 │
│ │ │ │MANZAT MARIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│19 │Timiş │Timişoara│TOFAN COSTICA, TOFAN│A1202 │A1202/1 │A1202/1 │441166 │4969 │Arabil │46 │- │968,00 │
│ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│20 │Timiş │Timişoara│SUCIU MIRCEA VON DER│A1202 │A1202/2 │A1202/2 │435109 │5515 │Arabil │96 │- │2.020,00 │
│ │ │ │MARK-SUCIU IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│21 │Timiş │Timişoara│VON DER MARK-SUCIU │A1202 │A1202/3 │404338 │404338 │2319 │Arabil │25 │- │526,00 │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│22 │Timiş │Timişoara│VON DER MARK-SUCIU │A1202 │A1202/3 │451055 │451055 │539 │Arabil │4 │- │84,00 │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│23 │Timiş │Timişoara│DAN │A1202 │A1202/4 │443499 │443499 │3294 │Arabil │39 │- │821,00 │
│ │ │ │EMILIAN-CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│24 │Timiş │Timişoara│FARCHESCU DELIA │A1202 │A1202/5 │50609 │402577 │3953 │Arabil │84 │- │1.768,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│25 │Timiş │Timişoara│BUGA VIOREL, BUGA │A1205 │A1205/13 │A1205/13 │418655 │9102 │Arabil │50 │- │1.052,00 │
│ │ │ │LAURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│26 │Timiş │Timişoara│BUGA VIOREL, BUGA │A1205 │A1205/12 │A1205/12 │405593 │8595 │Arabil │69 │- │1.452,00 │
│ │ │ │LAURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│27 │Timiş │Timişoara│RADU DANIELA-OXANA │A1205 │A1205/11 │A1205/11 │441447 │8153 │Arabil │42 │- │884,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│28 │Timiş │Timişoara│S.C. OTTE ROM - │A1179 │A1179/1/6 │A1179/1/6 │450699 │233 │Arabil │4 │- │650,00 │
│ │ │ │S.R.L. ORSOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│29 │Timiş │Timişoara│XTRATECRO - S.R.L. │A1179 │A1179/1/5/│450298 │450298 │717 │Arabil │35 │- │5.690,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│30 │Timiş │Timişoara│DOROS ADELA-ANA │A1179 │A1179/1/4 │A1179/1/4 │449864 │658 │Arabil │40 │- │6.503,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│31 │Timiş │Timişoara│DOROS ADELA-ANA │A1179 │A1179/1/3 │449916 │449916 │450 │Arabil │26 │- │4.227,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│32 │Timiş │Timişoara│MERLUSCA LAVINIA │A1179 │A1179/1/2 │450765 │450765 │751 │Arabil │35 │- │5.690,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│33 │Timiş │Timişoara│ILIESCU V. EUGENIA │A1182-1187│A1182-1187│50487 │449962 │1672 │Arabil │6 │- │975,00 │
│ │ │ │ │ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│34 │Timiş │Timişoara│PEPU ANA-MARIA │A1193/1 │A1193/1/2 │A1193/1/2 │449960 │26 │Arabil │9 │- │189,00 │
│ │ │ │PEPU CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│35 │Timiş │Timişoara│PEPU ANA-MARIA │A1193/1 │A1193/1/3 │A1193/1/3 │449970 │286 │Arabil │13 │- │274,00 │
│ │ │ │PEPU CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │KOVACS LADISLAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │KOVACS LADISLAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │Timiş │Timişoara│MUSAT CONSTANTIN │A1193/1 │A1193/1/9 │A1193/1/9 │429105 │2566 │Arabil │3 │- │63,00 │
│ │ │ │MUSAT CRISTINA-MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUSAT CLAUDIU-MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│37 │Timiş │Timişoara│GHERGHELI EUFROSINA │A1193/1 │A1193/1/10│A1193/1/10│440702 │2665 │Arabil │7 │- │147,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│38 │Timiş │Timişoara│STERPU NICOLAE │A1193/1 │A1193/1/11│A1193/1/11│441158 │2767 │Arabil │13 │- │274,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│39 │Timiş │Timişoara│MANZAT CORNEL │A1193/1 │A1193/1/12│A1193/1/12│440751 │2859 │Arabil │16 │- │337,00 │
│ │ │ │MANZAT MARIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│40 │Timiş │Timişoara│MANZAT CORNEL │A1193/1 │A1193/1/13│A1193/1/13│440749 │3170 │Arabil │2 │- │42,00 │
│ │ │ │MANZAT MARIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│41 │Timiş │Timişoara│TOFAN COSTICA │A1202 │A1202/1 │A1202/1 │450495 │3260 │Arabil │37 │- │779,00 │
│ │ │ │TOFAN IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│42 │Timiş │Timişoara│SUCIU MIRCEA VON DER│A1202 │A1202/2 │A1202/2 │450820 │2553 │Arabil │97 │- │2.041,00 │
│ │ │ │MARK-SUCIU IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│43 │Timiş │Timişoara│VON DER MARK-SUCIU │A1202 │A1202/3 │ │ │299 │Arabil │13 │- │274,00 │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│44 │Timiş │Timişoara│ELECHES I. MARIUS │A1210 │A1210/3/22│A1210/3/22│450669 │9778 │Arabil │46 │- │7.479,00 │
│ │ │ │DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│45 │Timiş │Timişoara│ELECHES │A1210 │A1210/3/23│A1210/3/23│450508 │5607 │Arabil │32 │- │5.203,00 │
│ │ │ │LAVINIA-SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│46 │Timiş │Timişoara│ELECHES │A1210 │A1210/3/23│A1210/3/23│450508 │5607 │Arabil │29 │- │4.715,00 │
│ │ │ │LAVINIA-SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│47 │Timiş │Timişoara│COMUNA GIROC │A1214 │A1214/3/5 │A1214/3/5 │450007 │494 │Arabil │26 │- │547,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1214/1/ │A1214/1/ │ │ │ │ │ │ │
│48 │Timiş │Timişoara│S.C. HADASIM - │A1214 │1-5; A1214│1-5; A1214│449913 │43941 │Arabil │7 │- │1.138,00 │
│ │ │ │S.R.L. TIMIŞOARA │ │/2; A1214/│/2; A1214/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3/1-2/2 │3/1-2/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1214/1/ │A1214/1/ │ │ │ │ │ │ │
│49 │Timiş │Timişoara│S.C. IMRU - S.R.L. │A1214 │1-5; A1214│1-5; A1214│431091 │44149 │Arabil │277 │- │45.035,00 │
│ │ │ │ │ │/2; A1214/│/2; A1214/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3/1-2/1 │3/1-2/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1214/1/ │A1214/1/ │ │ │ │ │ │ │
│50 │Timiş │Timişoara│S.C. IMRU - S.R.L. │A1214 │1-5; A1214│1-5; A1214│449983 │24237 │Arabil │171 │- │27.801,00 │
│ │ │ │ │ │/2; A1214/│/2; A1214/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3/1-2/1 │3/1-2/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1214/1/ │A1214/1/ │ │ │ │ │ │ │
│51 │Timiş │Timişoara│S.C. HADASIM - │A1214 │1-5; A1214│1-5; A1214│449950 │181 │Arabil │3 │- │488,00 │
│ │ │ │S.R.L. TIMIŞOARA │ │/2; A1214/│/2; A1214/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3/1-2/2 │3/1-2/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│52 │Timiş │Timişoara│COMUNA GIROC │A1214 │A1214/3/5 │A1214/3/5 │449988 │4003 │Arabil │13 │- │274,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│53 │Timiş │Timişoara│SZEKELY M.I. MIHAI │A1210 │A1210/3/24│A1210/3/24│450661 │9624 │Arabil │17 │- │2.764,00 │
│ │ │ │IOSIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│54 │Timiş │Timişoara│ELECHES │A1210 │A1210/3/23│A1210/3/23│450512 │1666 │Arabil │84 │- │13.657,00 │
│ │ │ │LAVINIA-SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│55 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│A1510 │A1510 │A1510 │425157 │54027 │Arabil │40 │- │842,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│56 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│A1510 │A1510 │A1510 │425157 │54027 │Arabil │104 │- │2.188,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│57 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│A1510 │A1510 │A1510 │425157 │54027 │Arabil │129 │- │2.715,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│58 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│A1510 │A1510 │A1510 │425157 │54027 │Arabil │109 │- │2.294,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│59 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│A1510 │A1510 │A1510 │425157 │54027 │Arabil │10 │- │210,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│60 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│A1510 │A1510 │A1510 │425157 │54027 │Arabil │122 │- │2.567,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│61 │Timiş │Timişoara│BORCHESCU SERAFIN │A1515 │A1515/1/2 │A1515/1/2 │403459 │4852 │Livadă │268 │- │10.112,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│62 │Timiş │Timişoara│BORCHESCU SERAFIN │A1515 │A1515/1/2 │A1515/1/2 │403459 │4852 │Livadă │2 │- │75,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │IFTIMICIUC-SENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │Timiş │Timişoara│DACIANA SENCU │A1518 │A1518/1/3 │A1518/1/3 │428722 │28693 │Arabil │63 │- │10.243,00 │
│ │ │ │ADRIANA COSMINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │IFTIMICIUC-SENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│64 │Timiş │Timişoara│DACIANA SENCU │A1518 │A1518/1/3 │A1518/1/3 │428722 │28693 │Arabil │59 │- │9.592,00 │
│ │ │ │ADRIANA COSMINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │TOTH ESTERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOTH IOSIF TOTH │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│65 │Timiş │Timişoara│IFTIMICIUC-SENCU │A1518 │A1518/1/4 │409855 │409855 │5343 │Arabil │163 │- │26.501,00 │
│ │ │ │DACIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IFTIMICIUC-SENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│66 │Timiş │Timişoara│BULIGA IULIANA │A1518 │A1518/1/5 │A1518/1/5 │449838 │412 │Arabil │98 │- │15.933,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │SILAGHI GRATIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│67 │Timiş │Timişoara│SILAGHI │ │ │445236 │445236 │6000 │Arabil │3 │- │488,00 │
│ │ │ │ZORICA-IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │SILAGHI GRATIAN │ │A1518/1/7/│ │ │ │ │ │ │ │
│68 │Timiş │Timişoara│SILAGHI │A1518 │2 │443376 │443376 │1520 │Arabil │67 │- │10.893,00 │
│ │ │ │ZORICA-IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │SILAGHI GRATIAN │ │A1518/1/7/│ │ │ │ │ │ │ │
│69 │Timiş │Timişoara│SILAGHI │A1518 │2 │443376 │443376 │1520 │Arabil │92 │- │14.957,00 │
│ │ │ │ZORICA-IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1518/1/8/│A1518/1/8/│ │ │ │ │ │ │
│70 │Timiş │Timişoara│JACOBSEN NELI │A1518 │1/1, │1/1, │450650 │7234 │Arabil │18 │- │2.926,00 │
│ │ │ │FLORICA │ │Cc1518/1/8│Cc1518/1/8│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │/1/2 │/1/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│71 │Timiş │Timişoara│NOVAC COSMIN │A1518 │A1518/1/8/│450864 │450864 │6952 │Arabil │32 │- │5.203,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BURDUHOS PETRONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURDUHOS IOAN-LEON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│72 │Timiş │Timişoara│HUTU ADRIAN-NICOLAE │A1518 │A1518/1/9 │A1518/1/9 │413703 │27677 │Arabil │242 │- │39.344,00 │
│ │ │ │GAINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA-MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BURDUHOS PETRONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURDUHOS IOAN-LEON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│73 │Timiş │Timişoara│HUTU ADRIAN-NICOLAE │A1518 │A1518/1/9 │A1518/1/9 │413703 │27677 │Arabil │3 │- │488,00 │
│ │ │ │GAINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA-MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │IONUT CRISTINA IONUT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BENIAMIN VLAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN SEBASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD DALIBORCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA NICOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EUGENIA DIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOARA FLAVIUS ALIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│74 │Timiş │Timişoara│IACSIN ANA LAURA │A1518 │A1518/1/10│A1518/1/10│417806 │20224 │Arabil │89 │- │14.470,00 │
│ │ │ │IACSIN IUGOSLAV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GORAN HUSZAR-SOMOGYI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMERIC GOIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RARES-ALEXANDRU GOIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIANA-ELENA NOVAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DORIN NOVAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA-LAURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│75 │Timiş │Timişoara│TORDA ALEX-DANIEL │A1518 │A1518/1/11│439243 │439243 │17873 │Arabil │62 │- │10.080,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│76 │Timiş │Timişoara│MURESAN S. PAULINA │A1681 │A1681/1/1 │450674 │450674 │134 │Arabil │50 │- │8.129,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │TENCHE ION STEFAN, │ │ │1839/ │ │ │ │ │ │ │
│77 │Timiş │Timişoara│TENCHE DORINA │A1681 │A1681/1/2 │b-1843/2/2│451054 │57 │Arabil │27 │- │4.390,00 │
│ │ │ │ │ │ │/2/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│78 │Timiş │Timişoara│FAUR FLORIN, FAUR │- │- │- │446173 │1412 │Arabil │35 │- │5.690,00 │
│ │ │ │GRATIELA-IULIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│79 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│- │- │- │446168 │2889 │Arabil │14 │- │2.276,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│80 │Timiş │Timişoara│AL-RIKABI SADUN │A1681 │A1681/1/3/│450884 │450884 │33 │Arabil │8 │- │1.301,00 │
│ │ │ │ │ │1/b/1/c │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │CC1681/1/3│ │ │ │ │ │ │ │
│81 │Timiş │Timişoara│EREMIA MIREL LIVIU │A1681 │/2/a; │450948 │450948 │61 │Arabil │3 │- │488,00 │
│ │ │ │EREMIA DANIELA │ │A1681/1/3/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1/a │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│82 │Timiş │Timişoara│EREMIA MIREL LIVIU │A1681 │A1681/1/4 │450985 │450985 │60 │Arabil │18 │- │2.926,00 │
│ │ │ │EREMIA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│83 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│A1681 │A1681/1/4 │450973 │450973 │56 │Arabil │9 │- │1.463,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│84 │Timiş │Timişoara│EREMIA MIREL LIVIU, │A1681 │A1681/1/4 │451048 │451048 │23 │Arabil │1 │- │163,00 │
│ │ │ │EREMIA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│85 │Timiş │Timişoara│EREMIA MIREL LIVIU, │A1681 │A1681/1/4 │451067 │451067 │23 │Arabil │1 │- │163,00 │
│ │ │ │EREMIA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│86 │Timiş │Timişoara│CHIS LUCIAN, CHIS │A1681 │A1681/1/5 │450290 │450290 │63 │Arabil │9 │- │1.463,00 │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CHIRILA MIRCEA, │ │ │A1681/1/5/│ │ │ │ │ │ │
│87 │Timiş │Timişoara│CIREBEA DUMITRU, │A1681 │A1681/1/5 │1/a │450959 │51 │Arabil │8 │- │1.301,00 │
│ │ │ │NOVAC ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │FEKHETE FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│88 │Timiş │Timişoara│FEKHETE FLORICA │A1681 │A1681/1/6 │A1681/1/6 │450442 │126 │Arabil │6 │- │975,00 │
│ │ │ │FEKHETE ISABELLA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│89 │Timiş │Timişoara│TOTOK S. ELISABETA │A1681 │A1681/4/1 │A1681/4/1 │450726 │58 │Arabil │7 │- │1.138,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1681/4/18│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGULETE PETRU, │ │Top: 1669/│ │ │ │ │ │ │ │
│90 │Timiş │Timişoara│DRAGULETE FLORICA │A1681 │23,24/2, │454943 │450943 │8918 │Arabil │70 │- │11.381,00 │
│ │ │ │ │ │1669/27/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │11,12,13/2│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│91 │Timiş │Timişoara│GHILINGHER VIORICA, │A1697 │A1696/7 │450945 │450945 │8679 │Arabil │70 │- │11.381,00 │
│ │ │ │HORVATH IOSIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│92 │Timiş │Timişoara│GHILINGHER VIORICA, │A1697 │A1696/7 │450945 │450945 │8679 │Arabil │37 │- │6.015,00 │
│ │ │ │HORVATH IOSIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│93 │Timiş │Timişoara│GHILINGHER VIORICA, │A1697 │A1696/7 │445384 │445384 │15828 │Arabil │124 │- │20.160,00 │
│ │ │ │HORVATH IOSIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1681/4/18│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGULETE PETRU │ │Top: 1669/│ │ │ │ │ │ │ │
│94 │Timiş │Timişoara│DRAGULETE FLORICA │A1681 │23,24/2, │434660 │434660 │17224 │Arabil │471 │- │76.575,00 │
│ │ │ │ │ │1669/27/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │11,12,13/2│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│95 │Timiş │Timişoara│GAVRILA COSTICA-IOAN│A1681 │A1681/4/13│A1681/4/13│430651 │26504 │Arabil │1 │- │163,00 │
│ │ │ │GAVRILA MIRCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│96 │Timiş │Timişoara│GAVRILA COSTICA-IOAN│A1681 │A1681/4/13│A1681/4/13│430651 │26504 │Arabil │57 │- │9.267,00 │
│ │ │ │GAVRILA MIRCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│97 │Timiş │Timişoara│FARCAS FLORIAN │A1681 │A1681/4/12│A1681/4/12│443191 │4809 │Arabil │23 │- │3.739,00 │
│ │ │ │ │ │/2 │/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│98 │Timiş │Timişoara│CHETE V. MARIN │A1681 │A1681/4/12│A1681/4/12│443144 │9613 │Arabil │46 │- │7.479,00 │
│ │ │ │ │ │/1 │/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│99 │Timiş │Timişoara│GABOR L. IOAN │A1681 │A1681/4/11│435417 │435417 │4431 │Arabil │12 │- │1.951,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│100 │Timiş │Timişoara│CHISALITA I. IOAN │A1681 │A1681/4/10│407912 │407912 │17811 │Arabil │70 │- │11.381,00 │
│ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│101 │Timiş │Timişoara│MITRIS │A1681 │A1681/4/10│407911 │407911 │21724 │Arabil │105 │- │17.071,00 │
│ │ │ │RODICA-ELISABETA │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│102 │Timiş │Timişoara│HERMECZ C. IOAN │A1681 │A1681/4/6 │A1681/4/6 │450682 │4182 │Arabil │1 │- │163,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│103 │Timiş │Timişoara│HERMECZ C. IOAN │A1681 │A1681/4/6 │A1681/4/6 │450682 │4182 │Arabil │2 │- │325,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│104 │Timiş │Timişoara│GLIGOR FRANCISC, │A1681 │A1681/4/5 │A1681/4/5 │442887 │4320 │Arabil │37 │- │6.015,00 │
│ │ │ │GLIGOR MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│105 │Timiş │Timişoara│LAMBERT DAN EMILIAN │A1681 │A1681/4/4 │A1681/4/4 │437115 │4285 │Arabil │5 │- │813,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│106 │Timiş │Timişoara│LAMBERT DAN EMILIAN │A1681 │A1681/4/4 │A1681/4/4 │437115 │4285 │Arabil │42 │- │6.828,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│107 │Timiş │Timişoara│ZGLIBUTIU IOAN, │A1681 │A1681/4/3 │A1681/4/3 │439103 │15079 │Arabil │443 │- │72.023,00 │
│ │ │ │ZGLIBUTIU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│108 │Timiş │Timişoara│ZGLIBUTIU IOAN, │A1681 │A1681/4/2 │A1681/4/2 │447609 │6586 │Arabil │47 │- │7.641,00 │
│ │ │ │ZGLIBUTIU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│109 │Timiş │Timişoara│TOTOK S. ELISABETA │A1681 │A1681/4/1 │A1681/4/1 │450863 │7553 │Arabil │48 │- │7.804,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │FEKHETE FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│110 │Timiş │Timişoara│FEKHETE FLORICA │A1681 │A1681/1/6 │A1681/1/6 │432107 │24044 │Arabil │62 │- │10.080,00 │
│ │ │ │FEKHETE ISABELLA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │FEKHETE FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│111 │Timiş │Timişoara│FEKHETE FLORICA │A1681 │A1681/1/6 │A1681/1/6 │432107 │24044 │Arabil │11 │- │1.788,00 │
│ │ │ │FEKHETE ISABELLA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CHIRILA MIRCEA, │ │ │A1681/1/5/│ │ │ │ │ │ │
│112 │Timiş │Timişoara│CIREBEA DUMITRU, │A1681 │A1681/1/5 │1/a │450837 │4029 │Arabil │32 │- │5.203,00 │
│ │ │ │NOVAC ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│113 │Timiş │Timişoara│CHIS LUCIAN, CHIS │A1681 │A1681/1/5 │447683 │447683 │4026 │Arabil │35 │- │5.690,00 │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│114 │Timiş │Timişoara│EREMIA MIREL LIVIU, │A1681 │A1681/1/4 │447051 │447051 │1670 │Arabil │12 │- │1.951,00 │
│ │ │ │EREMIA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│115 │Timiş │Timişoara│EREMIA MIREL LIVIU, │A1681 │A1681/1/4 │447049 │447049 │1752 │Arabil │12 │- │1.951,00 │
│ │ │ │EREMIA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│116 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│A1681 │A1681/1/4 │447050 │447050 │3399 │Arabil │23 │- │3.739,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│117 │Timiş │Timişoara│EREMIA MIREL LIVIU, │A1681 │A1681/1/4 │447049 │447049 │3373 │Arabil │20 │- │3.252,00 │
│ │ │ │EREMIA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Cc1681/1/3│ │ │ │ │ │ │ │
│118 │Timiş │Timişoara│EREMIA MIREL LIVIU, │A1681 │/2/a; │447613 │447613 │4954 │Arabil │24 │- │3.902,00 │
│ │ │ │EREMIA DANIELA │ │A1681/1/3/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1/a │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │TENCHE ION STEFAN, │ │ │1839/ │ │ │ │ │ │ │
│119 │Timiş │Timişoara│TENCHE DORINA │A1681 │A1681/1/2 │b-1843/2/2│450897 │21412 │Arabil │59 │- │9.592,00 │
│ │ │ │ │ │ │/2/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│120 │Timiş │Timişoara│MURESAN S. PAULINA │A1681 │A1681/1/1 │A1681/1/1 │450892 │19280 │Arabil │47 │- │7.641,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│121 │Timiş │Timişoara│MURESAN S. PAULINA │A1681 │A1681/1/1 │A1681/1/1 │450892 │19280 │Arabil │49 │- │7.966,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│122 │Timiş │Timişoara│TORDA ALEX-DANIEL │A1518 │A1518/1/11│450867 │450867 │6251 │Arabil │47 │- │7.641,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │IONUT CRISTINA IONUT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BENIAMIN VLAD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTIAN SEBASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD DALIBORCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA NICOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EUGENIA DIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOARA FLAVIUS ALIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│123 │Timiş │Timişoara│IACSIN ANA LAURA │A1518 │A1518/1/10│A1518/1/10│450458 │14420 │Arabil │64 │- │10.405,00 │
│ │ │ │IACSIN IUGOSLAV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GORAN HUSZAR-SOMOGYI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMERIC GOIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RARES-ALEXANDRU GOIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DIANA-ELENA NOVAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DORIN NOVAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREEA-LAURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BURDUHOS PETRONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURDUHOS IOAN-LEON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│124 │Timiş │Timişoara│HUTU ADRIAN-NICOLAE │A1518 │A1518/1/9 │449945 │449945 │12969 │Arabil │219 │- │35.605,00 │
│ │ │ │GAINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA-MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BANCA TRANSILVANIA -│ │A1518/1/8/│A1518/1/8/│ │ │ │ │ │ │
│125 │Timiş │Timişoara│S.A. SUCURSALA │A1518 │4 │4 │418470 │2345 │Arabil │13 │- │2.114,00 │
│ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│126 │Timiş │Timişoara│NOVAC COSMIN │A1518 │A1518/1/8/│428145 │428145 │1947 │Arabil │13 │- │2.114,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1518/1/8/│A1518/1/8/│ │ │ │ │ │ │
│127 │Timiş │Timişoara│JACOBSEN NELI │A1518 │1/1, │1/1, │409697 │1830 │Arabil │17 │- │2.764,00 │
│ │ │ │FLORICA │ │Cc1518/1/8│Cc1518/1/8│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │/1/2 │/1/2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │SILAGHI GRATIAN │ │A1518/1/7/│ │ │ │ │ │ │ │
│128 │Timiş │Timişoara│SILAGHI │A1518 │3 │443377 │443377 │794 │Arabil │83 │- │13.494,00 │
│ │ │ │ZORICA-IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│129 │Timiş │Timişoara│BULIGA IULIANA │A1518 │A1518/1/5 │A1518/1/5 │443104 │5027 │Arabil │26 │- │4.227,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│130 │Timiş │Timişoara│BULIGA IULIANA │A1518 │A1518/1/5 │A1518/1/5 │443104 │5027 │Arabil │174 │- │28.289,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │TOTH ESTERA TOTH │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOSIF TOTH MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│131 │Timiş │Timişoara│IFTIMICIUC-SENCU │A1518 │A1518/1/4 │450671 │450671 │186 │Arabil │15 │- │2.439,00 │
│ │ │ │DACIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IFTIMICIUC-SENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│132 │Timiş │Timişoara│BORCHESCU SERAFIN │A1515 │A1515/1/2 │A1515/1/2 │449835 │305 │Livadă │111 │- │4.204,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│133 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│A1510 │A1510 │A1510 │450709 │341 │Arabil │98 │- │2.062,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│134 │Timiş │Timişoara│BALOTEANU STEFANITA │ │ │446307 │446307 │2610 │Altele │56 │- │1.178,00 │
│ │ │ │MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│135 │Timiş │Timişoara│DONIS IOAN │A1191/2 │A1191/2/6 │A1191/2/6 │449948 │3322 │Arabil │174 │- │3.751,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│136 │Timiş │Timişoara│DONIS IOAN │A1191/2 │A1191/2/6 │A1191/2/6 │449948 │3322 │Arabil │95 │- │2.048,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│137 │Timiş │Timişoara│SCURTESCU MARIUS │A1191/2 │A1191/2/5 │A1191/2/5 │449972 │198 │Arabil │21 │- │453,00 │
│ │ │ │ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│138 │Timiş │Timişoara│S.C. FRAN LETIZIA - │A1191/2 │A1191/2/4 │A1191/2/4 │438865 │438865 │Arabil │106 │- │2.285,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│139 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│A1510 │A1510 │A1510 │425157 │54027 │Arabil │1500 │- │32.340,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│140 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│A1510 │A1510 │A1510 │425157 │54027 │Arabil │5257 │- │113.341,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│141 │Timiş │Timişoara│MUNICIPIUL TIMIŞOARA│A1510 │A1510 │A1510 │425157 │54027 │Arabil │1347 │- │29.041,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│142 │Timiş │Timişoara│STEFANUTI ADINA │A1515 │A1515/1/1 │A1515/1/1 │435864 │8650 │Arabil │1618 │- │34.884,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│143 │Timiş │Timişoara│STEFANUTI ADINA │A1515 │A1515/1/1 │A1515/1/1 │435864 │8650 │Arabil │81 │- │1.746,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│144 │Timiş │Timişoara│BORCHESCU SERAFIN │A1515 │A1515/1/2 │A1515/1/2 │403459 │4852 │Livadă │1412 │- │53.275,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │IFTIMICIUC-SENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│145 │Timiş │Timişoara│DACIANA SENCU │A1518 │A1518/1/3 │A1518/1/3 │428722 │28693 │Arabil │360 │- │58.529,00 │
│ │ │ │ADRIANA COSMINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │IFTIMICIUC-SENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│146 │Timiş │Timişoara│DACIANA SENCU │A1518 │A1518/1/3 │A1518/1/3 │428722 │28693 │Arabil │276 │- │44.872,00 │
│ │ │ │ADRIANA COSMINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │IFTIMICIUC-SENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│147 │Timiş │Timişoara│DACIANA SENCU │A1518 │A1518/1/3 │A1518/1/3 │428722 │28693 │Arabil │1378 │- │224.035,00 │
│ │ │ │ADRIANA COSMINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │TOTH ESTERA TOTH │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOSIF TOTH MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│148 │Timiş │Timişoara│IFTIMICIUC-SENCU │A1518 │A1518/1/4 │409855 │409855 │5343 │Arabil │123 │- │19.997,00 │
│ │ │ │DACIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IFTIMICIUC-SENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │TOTH ESTERA TOTH │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOSIF TOTH MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│149 │Timiş │Timişoara│IFTIMICIUC-SENCU │A1518 │A1518/1/4 │450671 │450671 │186 │Arabil │107 │- │17.396,00 │
│ │ │ │DACIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IFTIMICIUC-SENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│150 │Timiş │Timişoara│BULIGA IULIANA │A1518 │A1518/1/5 │A1518/1/5 │443104 │5027 │Arabil │34 │- │5.528,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │IONITA ELISABETA │ │ │351/2/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TATU PARASCHIVA │ │A1519/2/2/│1,346/2/1/│417922 │ │ │ │ │ │
│151 │Timiş │Timişoara│ANDREESCU FLOARE │ │1 │1, 347/2/1│Moşniţa │13400 │Arabil │508 │- │10.952,00 │
│ │ │ │POPUTA MARIOARA RUS │ │ │/1,348/2/1│Nouă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IRINA PASCA IOAN │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1519/2/2/│346/2/1/2,│417945 │ │ │ │ │ │
│152 │Timiş │Timişoara│PETCUT IRINA │ │2 │347/2/1/2,│Moşniţa │5800 │Arabil │44 │- │949,00 │
│ │ │ │ │ │ │348/2/1/2 │Nouă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │AL ABOUD ANA-SORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│153 │Timiş │Timişoara│AL ABBOUD ANA-MARIA │ │428286 │428286 │428286 │6916 │Arabil │1207 │- │26.023,00 │
│ │ │ │AL ABBOUD JASIM AL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ABOUD ALI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1681/4/18│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGULETE PETRU │ │Top: 1669/│ │ │ │ │ │ │ │
│154 │Timiş │Timişoara│DRAGULETE FLORICA │A1681 │23,24/2, │454943 │450943 │8918 │Arabil │33 │- │5.365,00 │
│ │ │ │ │ │1669/27/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │11,12,13/2│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1681/4/18│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGULETE PETRU │ │Top: 1669/│ │ │ │ │ │ │ │
│155 │Timiş │Timişoara│DRAGULETE FLORICA │A1681 │23,24/2, │434660 │434660 │17224 │Arabil │236 │- │38.369,00 │
│ │ │ │ │ │1669/27/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │11,12,13/2│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1681/4/18│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGULETE PETRU │ │Top: 1669/│ │ │ │ │ │ │ │
│156 │Timiş │Timişoara│DRAGULETE FLORICA │A1681 │23,24/2, │434660 │434660 │17224 │Arabil │82 │- │13.332,00 │
│ │ │ │ │ │1669/27/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │11,12,13/2│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A1681/4/19│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Top: 1669/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGULETE PETRU │ │23/4, 1669│ │ │ │ │ │ │ │
│157 │Timiş │Timişoara│DRAGULETE FLORICA │A1681 │/27/11/1, │A1681/4/19│434661 │15000 │Arabil │1 │- │163,00 │
│ │ │ │ │ │2/4, 1669/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │27/13/1.2/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BUTIN P. ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│158 │Timiş │Timişoara│SANISLAV P. MARIA, │ │ │436646 │436646 │323 │Arabil │29 │- │625,00 │
│ │ │ │JEBELEAN P. LUCIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DOINA, NESU LAZAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│159 │Timiş │Timişoara│BUTIN ELENA │ │ │436644 │436644 │7548 │Arabil │54 │- │1.164,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│160 │Timiş │Timişoara│JEBELIAN LUCIA-DOINA│ │ │436645 │436645 │7527 │Arabil │177 │- │3.816,00 │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│161 │Timiş │Timişoara│GHILINGHER VIORICA │A1697 │A1696/7 │445384 │445384 │15828 │Arabil │2381 │- │387.103,00 │
│ │ │ │HORVATH IOSIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│162 │Timiş │Timişoara│GHILINGHER VIORICA │A1697 │A1696/7 │450945 │450945 │8679 │Arabil │40 │- │6.503,00 │
│ │ │ │HORVATH IOSIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│163 │Timiş │Timişoara│GHILINGHER VIORICA │A1697 │A1696/7 │450945 │450945 │8679 │Arabil │72 │- │11.706,00 │
│ │ │ │HORVATH IOSIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│164 │Timiş │Sânmihaiu│MATIS IUDITA CARMEN │A545 │A545/1/a │A545/1/a │409870 │954 │Arabil │6 │- │27,00 │
│ │ │Român │MATIS TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│165 │Timiş │Sânmihaiu│MATIS IUDITA CARMEN │A545 │A545/1/6 │409836 │409836 │1347 │Arabil │2 │- │9,00 │
│ │ │Român │MATIS TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│166 │Timiş │Sânmihaiu│CARUNTA GHEORGHE │A545 │A545/3 │A545/3 │409770 │2727 │Arabil │6 │- │27,00 │
│ │ │Român │RADUT JENICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│167 │Timiş │Sânmihaiu│KASZA I. ANDREI │A550/4 │A550/4/5 │A550/4/5 │409823 │6039 │Arabil │31 │- │140,00 │
│ │ │Român │SZILAGYI I. ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│168 │Timiş │Sânmihaiu│VITI SANDRO │A550/4 │A550/4/4 │A550/4/4 │404105 │12671 │Arabil │90 │- │406,00 │
│ │ │Român │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│169 │Timiş │Sânmihaiu│COSEAC ELENA COSEAC │A550/4 │A550/4/3 │A550/4/3 │404513 │36949 │Arabil │35 │- │158,00 │
│ │ │Român │ELENA DUMA ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│170 │Timiş │Sânmihaiu│COSEAC ELENA COSEAC │A550/4 │A550/4/3 │A550/4/3 │404513 │36949 │Arabil │96 │- │433,00 │
│ │ │Român │ELENA DUMA ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│171 │Timiş │Sânmihaiu│MIU IOAN │A550/4 │A550/4/2 │A550/4/2 │409835 │8443 │Arabil │29 │- │131,00 │
│ │ │Român │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│172 │Timiş │Sânmihaiu│S.C. OSTER G&D - │A565/1 │A565/1/7 │A565/1/7 │409767 │1023 │Arabil │38 │- │171,00 │
│ │ │Român │S.R.L. TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│173 │Timiş │Sânmihaiu│S.C. OSTER G&D - │A565/1 │A565/1/8 │A565/1/8 │409760 │1343 │Arabil │3 │- │14,00 │
│ │ │Român │S.R.L. TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│174 │Timiş │Sânmihaiu│SOC. COM. „OSTER G& │A565/1 │A565/1/9 │A565/1/9 │409864 │1795 │Arabil │30 │- │135,00 │
│ │ │Român │D“ - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Sânmihaiu│S.C. MEISSL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│175 │Timiş │Român │INTERNATIONAL - │A565/1 │A565/1/10 │A565/1/10 │409848 │5268 │Arabil │66 │- │298,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│176 │Timiş │Sânmihaiu│AZGUR CLAUDIA-ESTERA│A565/1 │A565/1/11 │A565/1/11 │404084 │7129 │Arabil │55 │- │248,00 │
│ │ │Român │AZGUR DANIEL-PETRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MARTA FLOAREA MARTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Sânmihaiu│FLOAREA BOICI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│177 │Timiş │Român │MARIANA MARTA EMILIA│A565/1 │A565/1/12 │405697 │405697 │5036 │Arabil │30 │- │135,00 │
│ │ │ │ROXANA MARTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│178 │Timiş │Sânmihaiu│MATIS IUDITA CARMEN │A565/1 │A565/1/13 │A565/1/13 │404098 │4052 │Arabil │17 │- │77,00 │
│ │ │Român │MATIS TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Sânmihaiu│CARUNTA VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│179 │Timiş │Român │CARUNTA GHEORGHE │A565/1 │A565/1/14 │A565/1/14 │404354 │11686 │Arabil │9 │- │41,00 │
│ │ │ │VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│180 │Timiş │Sânmihaiu│TUREATCA ALEX DAN │A565/1 │A565/1/17 │A565/1/17 │401682 │457 │Arabil │15 │- │68,00 │
│ │ │Român │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Sânmihaiu│CARUNTA VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│181 │Timiş │Român │CARUNTA GHEORGHE │A565/1 │A565/1/15 │A565/1/15 │404355 │691 │Arabil │6 │- │27,00 │
│ │ │ │VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│182 │Timiş │Sânmihaiu│MATIS IUDITA CARMEN │A565/1 │A565/1/13 │A565/1/13 │404098 │604 │Arabil │12 │- │54,00 │
│ │ │Român │MATIS TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MARTA FLOAREA MARTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Sânmihaiu│FLOAREA BOICI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│183 │Timiş │Român │MARIANA MARTA EMILIA│A565/1 │A565/1/12 │409718 │409718 │2044 │Arabil │34 │- │153,00 │
│ │ │ │ROXANA MARTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│184 │Timiş │Sânmihaiu│AZGUR CLAUDIA-ESTERA│A565/1 │A565/1/11 │A565/1/11 │404084 │6323 │Arabil │86 │- │388,00 │
│ │ │Român │AZGUR DANIEL-PETRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Sânmihaiu│S.C. MEISSL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│185 │Timiş │Român │INTERNATIONAL - │A565/1 │A565/1/10 │A565/1/10 │402804 │9557 │Arabil │83 │- │374,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│186 │Timiş │Sânmihaiu│SOC. COM. „OSTER G& │A565/1 │A565/1/9 │A565/1/9 │404902 │5772 │Arabil │41 │- │185,00 │
│ │ │Român │D“ - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│187 │Timiş │Sânmihaiu│S.C. OSTER G&D - │A565/1 │A565/1/8 │A565/1/8 │404890 │6833 │Arabil │48 │- │216,00 │
│ │ │Român │S.R.L. TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│188 │Timiş │Sânmihaiu│S.C. OSTER G&D - │A565/1 │A565/1/7 │A565/1/7 │404887 │14382 │Arabil │12 │- │54,00 │
│ │ │Român │S.R.L. TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│189 │Timiş │Sânmihaiu│S.C. OSTER G&D - │A565/1 │A565/1/7 │A565/1/7 │404887 │14382 │Arabil │13 │- │59,00 │
│ │ │Român │S.R.L. TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CARUNTA FOUCART │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│190 │Timiş │Sânmihaiu│MIRGEA ANDREI STATU │A565/1 │A565/1/6 │408128 │408128 │9713 │Arabil │28 │- │126,00 │
│ │ │Român │STEFANIA POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIORICA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│191 │Timiş │Sânmihaiu│BIRTEA PETRU BIRTEA │A565/1 │A565/1/5 │A565/1/5 │404459 │12647 │Arabil │23 │- │104,00 │
│ │ │Român │ADELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│192 │Timiş │Sânmihaiu│DAVIDEAN IOAN │A550/4 │A550/4/1 │A550/4/1 │409819 │1483 │Arabil │3 │- │14,00 │
│ │ │Român │DAVIDEAN VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│193 │Timiş │Sânmihaiu│MIU IOAN │A550/4 │A550/4/2 │A550/4/2 │409841 │4215 │Arabil │48 │- │216,00 │
│ │ │Român │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│194 │Timiş │Sânmihaiu│COSEAC ELENA COSEAC │A550/4 │A550/4/3 │A550/4/3 │409715 │11247 │Arabil │86 │- │388,00 │
│ │ │Român │ELENA DUMA ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│195 │Timiş │Sânmihaiu│COSEAC ELENA COSEAC │A550/4 │A550/4/3 │A550/4/3 │409715 │11247 │Arabil │62 │- │280,00 │
│ │ │Român │ELENA DUMA ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│196 │Timiş │Sânmihaiu│VITI SANDRO │A550/4 │A550/4/4 │A550/4/4 │409709 │445 │Arabil │53 │- │239,00 │
│ │ │Român │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴┬──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│197 │Timiş │Sânmihaiu│MATIS IUDITA CARMEN │A545 │A545/1/6 │404118 │404118 │6870 │Arabil │1 │- │5,00 │
│ │ │Român │MATIS TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│198 │Timiş │Sânmihaiu│MATIS IUDITA CARMEN │A545 │A545/1/a │A545/1/a │404119 │6491 │Arabil │5 │- │23,00 │
│ │ │Român │MATIS TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Sânmihaiu│COMUNA SÂNMIHAIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│199 │Timiş │Român │ROMÂN DOMENIUL │A2/1 │A2/1/1 │A2/1/1 │409833 │6723 │Arabil │143 │- │645,00 │
│ │ │ │PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIUREA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│200 │Timiş │Şag │FLORIN CIUREA │A2/1 │A2/1/2 │406432 │406432 │22995 │Arabil │56 │- │4.366,00 │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIUREA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│201 │Timiş │Şag │FLORIN CIUREA │A2/1 │A2/1/3 │406084 │406084 │4673 │Arabil │12 │- │59,00 │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIUREA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│202 │Timiş │Şag │FLORIN CIUREA │A2/1 │A2/1/4 │406085 │406085 │16301 │Arabil │40 │- │196,00 │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│203 │Timiş │Şag │NETOIU GHEORGHE │A2/1 │A2/1/5/1 │406086 │406086 │3387 │Arabil │10 │- │49,00 │
│ │ │ │DUMITRESCU COSTICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE S.C.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│204 │Timiş │Şag │COMITY PROD EXIM - │A2/1 │A2/1/5/2 │406087 │406087 │7290 │Arabil │12 │- │59,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│205 │Timiş │Şag │NETOIU GHEORGHE │A2/1 │A2/1/7 │406089 │406089 │27329 │Arabil │82 │- │401,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE S.C.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│206 │Timiş │Şag │COMITY PROD EXIM - │A2/1 │A2/1/8 │406090 │406090 │17370 │Arabil │37 │- │181,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE S.C.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│207 │Timiş │Şag │COMITY PROD EXIM - │A2/1 │A2/1/8 │406090 │406090 │17370 │Arabil │3 │- │15,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE S.C.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│208 │Timiş │Şag │COMITY PROD EXIM - │ │A2/1/8 │406090 │406090 │17370 │Arabil │42 │- │206,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE S.C.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│209 │Timiş │Şag │COMITY PROD EXIM - │A2/1 │A2/1/9 │406091 │406091 │32437 │Arabil │50 │- │245,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE S.C.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│210 │Timiş │Şag │COMITY PROD EXIM - │A2/1 │A2/1/9 │406091 │406091 │32437 │Arabil │72 │- │352,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│211 │Timiş │Şag │DE PIETRI GIANNI │A2/1 │A2/1/10/1 │406092 │406092 │22518 │Arabil │70 │- │343,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTACHE-ROSIORU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│212 │Timiş │Şag │DIANA CORNEA-ROSIORU│A2/1 │A2/1/10/2 │406093 │406093 │24369 │Arabil │71 │- │348,00 │
│ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│213 │Timiş │Şag │DE PIETRI GIANNI │A2/1 │A2/1/10/1 │406469 │406469 │972 │Arabil │60 │- │294,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE S.C.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│214 │Timiş │Şag │COMITY PROD EXIM - │A2/1 │A2/1/9 │406464 │406464 │4958 │Arabil │86 │- │421,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE S.C.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│215 │Timiş │Şag │COMITY PROD EXIM - │A2/1 │A2/1/8 │406468 │406468 │4686 │Arabil │25 │- │122,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│216 │Timiş │Şag │NETOIU GHEORGHE │A2/1 │A2/1/7 │406474 │406474 │10882 │Arabil │119 │- │583,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE S.C.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│217 │Timiş │Şag │COMITY PROD EXIM - │A2/1 │A2/1/6 │406487 │406487 │6467 │Arabil │4 │- │20,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE S.C.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│218 │Timiş │Şag │COMITY PROD EXIM - │A2/1 │A2/1/5/2 │406465 │406465 │4459 │Arabil │2 │- │10,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│219 │Timiş │Şag │NETOIU GHEORGHE │A2/1 │A2/1/5/1 │406466 │406466 │2268 │Arabil │6 │- │29,00 │
│ │ │ │DUMITRESCU COSTICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIUREA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│220 │Timiş │Şag │FLORIN CIUREA │A2/1 │A2/1/4 │406433 │406433 │11968 │Arabil │37 │- │181,00 │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIUREA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│221 │Timiş │Şag │FLORIN CIUREA │A2/1 │A2/1/3 │406437 │406437 │3673 │Arabil │12 │- │59,00 │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIUREA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│222 │Timiş │Şag │FLORIN CIUREA │A2/1 │A2/1/2 │406083 │406083 │24267 │Arabil │57 │- │4.444,00 │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│223 │Timiş │Şag │DRAGOSIN IULIANA │A6/3 │A6/3/28/1 │406065 │406065 │8172 │Arabil │2 │- │10,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│224 │Timiş │Şag │DRAGOSIN IULIANA │A6/3 │A6/3/28/2 │406064 │406064 │14359 │Arabil │30 │- │147,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│225 │Timiş │Şag │MIHU AUREL │A6/3 │A6/3/28/3 │406063 │406063 │9945 │Arabil │30 │- │147,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. PAIS COMPANIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│226 │Timiş │Şag │IMOBILIARĂ - S.R.L. │A6/3 │A6/3/29 │406062 │406062 │11709 │Arabil │30 │- │147,00 │
│ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│227 │Timiş │Şag │S.C. PAIS COMPANIE │A6/3 │A6/3/30 │406061 │406061 │32149 │Arabil │47 │- │230,00 │
│ │ │ │IMOBILIARĂ - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│228 │Timiş │Şag │SERBAN │A58 │A58/1 │406080 │406080 │53791 │Arabil │124 │- │607,00 │
│ │ │ │DANA-VERONICA-EMILIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│229 │Timiş │Şag │S.C. SAP’’S - S.R.L.│A68/1/2 │A68/1/2/4 │405685 │405685 │10812 │Arabil │69 │- │5.380,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│230 │Timiş │Şag │S.C. YUGOPRIMA - │A68/1/2 │A68/1/2/3 │406461 │406461 │8656 │Arabil │1327 │- │103.464,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│231 │Timiş │Şag │FERME D’AGRO - │A68/1/3 │A68/1/3/3 │405661 │405661 │6256 │Arabil │46 │- │3.587,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│232 │Timiş │Şag │BRATUCU DORINA │A68/1/3 │A68/1/3/2 │405674 │405674 │6154 │Arabil │37 │- │2.885,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│233 │Timiş │Şag │CHICHIHAZAN MIRCEA │A68/1/3 │A68/1/3/1 │405643 │405643 │7097 │Arabil │36 │- │2.807,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│234 │Timiş │Şag │CHICHIHAZAN MIRCEA │A68/1/4 │A68/1/4/2 │405644 │405644 │7349 │Arabil │33 │- │2.573,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│235 │Timiş │Şag │TEREGUT CORINA │A68/1/4 │A68/1/4/1 │405735 │405735 │12260 │Arabil │50 │- │3.898,00 │
│ │ │ │VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A68/1/6/a,│A68/1/6/a,│ │ │ │ │ │ │
│236 │Timiş │Şag │S.C. AL&ROMAYA │A68/1 │A68/1/6/b,│A68/1/6/b,│405743 │23659 │Curţi │156 │- │12.163,00 │
│ │ │ │LOGISTIC - S.R.L. │ │A68/1/6/c,│A68/1/6/c,│ │ │-construcţii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │A68/1/7 │A68/1/7 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│237 │Timiş │Şag │S.C. IMOBILIARE │A68/1 │A68/1/8 │405694 │405694 │14191 │Arabil │53 │- │4.132,00 │
│ │ │ │FIORENTINA - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│238 │Timiş │Şag │S.C. TOSCANA LAND │A68/1 │A68/1/9 │405693 │405693 │14818 │Arabil │50 │- │3.898,00 │
│ │ │ │INVESTMENT - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│239 │Timiş │Şag │S.C. UNIC PASCAL │A68/1 │A68/1/10 │405711 │405711 │18133 │Arabil │41 │- │3.197,00 │
│ │ │ │COMPANY - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│240 │Timiş │Şag │ANTAL ELENA │A68/1 │A68/1/11/1│405684 │405684 │15391 │Arabil │5 │- │390,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│241 │Timiş │Şag │ANTAL ATTILA │A68/1 │A68/1/11/2│405668 │405668 │8666 │Arabil │4 │- │312,00 │
│ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│242 │Timiş │Şag │ANTAL ATTILA, ANTAL │A68/1 │A68/1/11/2│405669 │405669 │7684 │Arabil │1 │- │78,00 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│243 │Timiş │Şag │INDRICAU MARIA ANA │A68/1 │A68/1/12 │405681 │405681 │18763 │Arabil │6 │- │468,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│244 │Timiş │Şag │PANDOR VASILE, │A68/1 │A68/1/13 │405700 │405700 │19880 │Arabil │2 │- │156,00 │
│ │ │ │PANDOR ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│245 │Timiş │Şag │COMUNA ŞAG DOMENIU │ │DE 68/1/1 │405766 │405766 │3073 │Drum │7 │- │546,00 │
│ │ │ │PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│246 │Timiş │Şag │ANTAL ALEXANDRU │A67/2 │A67/2/4 │406438 │406438 │242 │Arabil │1 │- │78,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│247 │Timiş │Şag │INDRICAU MARIA ANA │A68/1 │A68/1/12 │406453 │406453 │105 │Arabil │3 │- │234,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│248 │Timiş │Şag │ANTAL ATTILA, ANTAL │A68/1 │A68/1/11/2│406443 │406443 │374 │Arabil │4 │- │312,00 │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│249 │Timiş │Şag │ANTAL ATTILA │A68/1 │A68/1/11/2│406436 │406436 │711 │Arabil │4 │- │312,00 │
│ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│250 │Timiş │Şag │ANTAL ELENA │A68/1 │A68/1/11/1│406460 │406460 │2049 │Arabil │14 │- │1.092,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│251 │Timiş │Şag │S.C. UNIC PASCAL │A68/1 │A68/1/10 │406421 │406421 │3651 │Arabil │2 │- │156,00 │
│ │ │ │COMPANY - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│252 │Timiş │Şag │S.C. UNIC PASCAL │A68/1 │A68/1/10 │406421 │406421 │3651 │Arabil │10 │- │780,00 │
│ │ │ │COMPANY - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│253 │Timiş │Şag │S.C. TOSCANA LAND │A68/1 │A68/1/9 │406449 │406449 │3976 │Arabil │10 │- │780,00 │
│ │ │ │INVESTMENT - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│254 │Timiş │Şag │S.C. IMOBILIARE │A68/1 │A68/1/8 │406455 │406455 │4627 │Arabil │9 │- │702,00 │
│ │ │ │FIORENTINA - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │A68/1/6/a,│ │ │ │ │ │ │ │
│255 │Timiş │Şag │S.C. AL&ROMAYA │A68/1 │A68/1/6/b,│406459 │406459 │9298 │Curţi - │109 │- │8.499,00 │
│ │ │ │LOGISTIC - S.R.L. │ │A68/1/6/c,│ │ │ │construcţii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │A68/1/7 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│256 │Timiş │Şag │TEREGUT CORINA │A68/1/4 │A68/1/4/1 │406442 │406442 │5513 │Arabil │22 │- │1.715,00 │
│ │ │ │VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│257 │Timiş │Şag │CHICHIHAZAN MIRCEA │A68/1/4 │A68/1/4/2 │406445 │406445 │3580 │Arabil │29 │- │2.261,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│258 │Timiş │Şag │CHICHIHAZAN MIRCEA │A68/1/3 │A68/1/3/1 │406441 │406441 │3446 │Arabil │29 │- │2.261,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│259 │Timiş │Şag │BRATUCU DORINA │A68/1/3 │A68/1/3/2 │406480 │406480 │2949 │Arabil │30 │- │2.339,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│260 │Timiş │Şag │FERME D’AGRO - │A68/1/3 │A68/1/3/3 │402517 │402517 │ │Arabil │28 │- │2.183,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│261 │Timiş │Şag │S.C. YUGOPRIMA - │A68/1/2 │A68/1/2/3 │405646 │405646 │9907 │Arabil │111 │- │8.654,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│262 │Timiş │Şag │S.C. YUGOPRIMA - │A68/1/2 │A68/1/2/3 │405646 │405646 │9907 │Arabil │80 │- │6.237,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│263 │Timiş │Şag │S.C. YUGOPRIMA - │A68/1/2 │A68/1/2/3 │405646 │405646 │9907 │Arabil │23 │- │1.793,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│264 │Timiş │Şag │S.C. PAIS COMPANIE │A6/3 │A6/3/30 │406430 │406430 │2711 │Arabil │4 │- │20,00 │
│ │ │ │IMOBILIARĂ - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│265 │Timiş │Şag │S.C. PAIS COMPANIE │A6/3 │A6/3/30 │406430 │406430 │2711 │Arabil │582 │- │2.849,00 │
│ │ │ │IMOBILIARĂ - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. PAIS COMPANIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│266 │Timiş │Şag │IMOBILIARĂ - S.R.L. │A6/3 │A6/3/29 │406062 │406062 │265 │Arabil │127 │- │622,00 │
│ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│267 │Timiş │Şag │MIHU AUREL │A6/3 │A6/3/28/3 │406478 │406478 │4 │Arabil │4 │- │20,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│268 │Timiş │Şag │COMUNA ŞAG DOMENIUL │A2/1 │ │406258 │ │2473 │Arabil │246 │- │1.204,00 │
│ │ │ │PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIUREA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│269 │Timiş │Şag │FLORIN CIUREA │A2/1 │A2/1/2 │406083 │406083 │24267 │Arabil │2103 │- │163.967,00 │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIUREA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│270 │Timiş │Şag │FLORIN CIUREA │A2/1 │A2/1/3 │406437 │406437 │3673 │Arabil │105 │- │514,00 │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CIUREA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│271 │Timiş │Şag │FLORIN CIUREA │A2/1 │A2/1/4 │406085 │406085 │16301 │Arabil │465 │- │2.276,00 │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│272 │Timiş │Şag │SERBAN │A58 │A58/1 │406080 │406080 │56100 │Arabil │3 │- │15,00 │
│ │ │ │DANA-VERONICA-EMILIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│273 │Timiş │Şag │SERBAN │A58 │A58/1 │406080 │406080 │56100 │Arabil │3 │- │15,00 │
│ │ │ │DANA-VERONICA-EMILIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│274 │Timiş │Şag │S.C. YUGOPRIMA - │A68/1/2 │A68/1/2/3 │406461 │406461 │8656 │Arabil │2 │- │156,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│275 │Timiş │Giroc │OLARIU ILIE │A91/2 │A91/2/23 │409368 │409368 │11307 │Arabil │33 │- │500,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│276 │Timiş │Giroc │TOMA IRODION │A91/2 │A91/2/22 │409367 │409367 │3985 │Arabil │2 │- │30,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │LIBOTEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│277 │Timiş │Giroc │SILVIU-VASILE │A91/2 │A91/2/21 │400852 │400852 │4478 │Arabil │6 │- │91,00 │
│ │ │ │LIBOTEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHINA-IOSEFINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│278 │Timiş │Giroc │IENCHI TOMA │A91/1 │A91/1/15 │416483 │416483 │11594 │Arabil │126 │- │1.910,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│279 │Timiş │Giroc │MIAT DORICA MIAT │A91/1 │A91/1/14 │410729 │410729 │14686 │Arabil │59 │- │894,00 │
│ │ │ │ANCA PAULESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│280 │Timiş │Giroc │MOISA IONEL MOISA │A616/1 │A616/1/8 │405222 │405222 │5481 │Arabil │5 │- │76,00 │
│ │ │ │CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│281 │Timiş │Giroc │JIVI VIRAG, ALEXA │A616/1 │A616/1/7 │410959 │410959 │2601 │Arabil │2 │- │30,00 │
│ │ │ │FELICIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│282 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN-DANUT │A616/1 │A616/1/6/2│401427 │401427 │3068 │Arabil │16 │- │243,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│283 │Timiş │Giroc │GIUCA FLORICA │A616/1 │A616/1/6/1│412625 │412625 │3554 │Arabil │26 │- │394,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│284 │Timiş │Giroc │HALMAGEAN ANA │A616/1 │A616/1/1 │A616/1/1 │405951 │10656 │Arabil │5 │- │76,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│285 │Timiş │Giroc │EVA STEFANIA POSTARU│A680 │A680/2/13 │ │416456 │ │Arabil │33 │- │500,00 │
│ │ │ │CALIN POSTARU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│286 │Timiş │Giroc │GABOR MIHAI │A680 │A680/2/12 │ │416432 │12225 │Arabil │32 │- │485,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │COMAN DENIS RAUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│287 │Timiş │Giroc │COMAN SEBASTIAN │A680 │A680/2/11 │A680/2/11 │410811 │11502 │Arabil │22 │- │333,00 │
│ │ │ │ANDREI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│288 │Timiş │Giroc │POPAZIE FLOARE │A680 │A680/2/10/│A680/2/10/│408255 │5752 │Arabil │5 │- │76,00 │
│ │ │ │POPAZIE DRAGOS RADU │ │2 │2 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│289 │Timiş │Giroc │OLARIU PETRU │A688 │A688/1/1/ │A688/1/1/ │416441 │11897 │Arabil │12 │- │182,00 │
│ │ │ │ │ │21 │21 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│290 │Timiş │Giroc │TOGEREAN IORGOVAN │A688 │A688/1/1/ │A688/1/1/ │416438 │9875 │Arabil │10 │- │152,00 │
│ │ │ │ │ │22 │22 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│291 │Timiş │Giroc │S.C. MARCOTEL - │A688 │A688/1/1/ │A688/1/1/ │409750 │11528 │Arabil │23 │- │349,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │23 │23 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│292 │Timiş │Giroc │GALCA ILIE │A618 │A618/3 │412824 │412824 │8339 │Arabil │51 │- │773,00 │
│ │ │ │GALCA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│293 │Timiş │Giroc │GALCA ILIE │A618 │A618/3 │412824 │412824 │8339 │Arabil │160 │- │2.425,00 │
│ │ │ │GALCA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│294 │Timiş │Giroc │BODNARESCU GHEORGHE │A618 │A618/5 │416430 │416430 │2784 │Arabil │232 │- │3.517,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│295 │Timiş │Giroc │COMUNA GIROC │ │NGL 688/2 │ │ │24162 │Neproductiv │3 │- │23,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│296 │Timiş │Giroc │ABU LIL RAJI │A623 │A623/1 │A623/1 │401348 │28743 │Arabil │77 │- │1.167,00 │
│ │ │ │ABULIL IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│297 │Timiş │Giroc │ABU LIL RAJI │A623 │A623/1 │A623/1 │401348 │28743 │Arabil │28 │- │424,00 │
│ │ │ │ABULIL IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │HAMBARAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│298 │Timiş │Giroc │MARINELA-VIRGINICA │A623 │A623/2 │A623/2 │412709 │23352 │Arabil │73 │- │1.107,00 │
│ │ │ │HAMBARAS IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │KONIG MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│299 │Timiş │Giroc │BEATRICE │A623 │A623/3 │A623/3 │406619 │12314 │Arabil │49 │- │743,00 │
│ │ │ │RIGHI GIULIO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CHIRIEAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROXANA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUSET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RAUL-CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUSET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EDUARD-ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│300 │Timiş │Giroc │MUSET GABRIELA-MARIA│A623 │A623/4 │412718 │412718 │31762 │Arabil │30 │- │455,00 │
│ │ │ │MUSET MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCEL-DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU SIMONA-MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMON VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMON IONELA ADRIANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ANTONESCU VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│301 │Timiş │Giroc │CRISTIAN ANTONESCU │A583/4 │A583/4/1 │407469 │407469 │5095 │Arabil │5 │- │76,00 │
│ │ │ │MONICA MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│302 │Timiş │Giroc │MARINCU MARIA │A583/4 │A583/4/2 │408542 │408542 │8131 │Arabil │7 │- │106,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│303 │Timiş │Giroc │SIPOS │A583/4 │A583/4/4 │411446 │411446 │12060 │Arabil │2 │- │30,00 │
│ │ │ │NICOLETA-DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│304 │Timiş │Giroc │SIPOS │A583/4 │A583/4/4 │411446 │411446 │12060 │Arabil │2 │- │30,00 │
│ │ │ │NICOLETA-DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│305 │Timiş │Giroc │SIPOS │A583/4 │A583/4/4 │411446 │411446 │12060 │Arabil │7 │- │106,00 │
│ │ │ │NICOLETA-DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│306 │Timiş │Giroc │LAZAR DOINA, LAZAR │A583/4 │A583/4/5 │407702 │407702 │10608 │Arabil │26 │- │394,00 │
│ │ │ │MARINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│307 │Timiş │Giroc │MALEA MARIANA SIMINA│A583/4 │A583/4/6 │411447 │411447 │4054 │Arabil │3 │- │45,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│308 │Timiş │Giroc │URSICA HORIA │A583/4 │A583/4/8 │406586 │406586 │22523 │Arabil │57 │- │864,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│309 │Timiş │Giroc │OGHERCIN ANA │A496/7 │A496/7/1 │414155 │414155 │9623 │Arabil │20 │- │303,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│310 │Timiş │Giroc │BULICA MARIA │A496/7 │A496/7/2 │406878 │406878 │9388 │Arabil │6 │- │91,00 │
│ │ │ │BULICA IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│311 │Timiş │Giroc │FLONTA DANIELA-ANA │A491/1 │413711 │413711 │413711 │29629 │Arabil │73 │- │11.379,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│312 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN-DANUT │A491/1 │ │415039 │415039 │4041 │Arabil │51 │- │7.949,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│313 │Timiş │Giroc │CUPCEA MARIA │A491/1 │A491/1/3/1│407240 │407240 │3448 │Arabil │42 │- │6.547,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │HANES PETRISOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│314 │Timiş │Giroc │DANIEL │A491/1 │A491/1/4 │407397 │407397 │3928 │Arabil │57 │- │8.885,00 │
│ │ │ │HANES MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CONTESCU RAMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│315 │Timiş │Giroc │CONTESCU │A491/1 │ │413882 │413882 │5500 │Arabil │1073 │- │167.249,00 │
│ │ │ │ALIN-CIPRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CONTESCU RAMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│316 │Timiş │Giroc │CONTESCU │ │ │413883 │413883 │7172 │Arabil │479 │- │74.662,00 │
│ │ │ │ALIN-CIPRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│317 │Timiş │Giroc │ROTARIU │A491/1 │A491/1/8/1│415423 │415423 │8704 │Arabil │4342 │- │676.788,00 │
│ │ │ │ILIE-ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│318 │Timiş │Giroc │PARVU RAMONA │A491/1 │A491/1/8/2│415424 │415424 │8285 │Arabil │613 │- │95.548,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│319 │Timiş │Giroc │ROTARIU ILIE │A491/1 │A491/1/8/3│415425 │415425 │6190 │Arabil │1094 │- │170.522,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│320 │Timiş │Giroc │MIHOC DOREL-ADRIAN │A220/3 │A220/3/4 │400813 │400813 │5848 │Arabil │713 │- │111.135,00 │
│ │ │ │MIHOC ALINA-DORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│321 │Timiş │Giroc │MIHOC DOREL-ADRIAN │A220/3 │A220/3/4 │400813 │400813 │5848 │Arabil │318 │- │49.567,00 │
│ │ │ │MIHOC ALINA-DORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│322 │Timiş │Giroc │FLONTA IOAN │A220/2 │A220/2/4 │413171 │413171 │2445 │Arabil │13 │- │197,00 │
│ │ │ │FLONTA DANIELA-ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PANTIS FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│323 │Timiş │Giroc │MIRELA │A220/2 │A220/2/5 │A220/2/5 │407104 │1244 │Arabil │13 │- │197,00 │
│ │ │ │PANTIS ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PANTIS FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│324 │Timiş │Giroc │MIRELA │A220/2 │A220/2/5 │A220/2/5 │407104 │1244 │Arabil │8 │- │121,00 │
│ │ │ │PANTIS ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│325 │Timiş │Giroc │DRAGUT IOAN │A220/1 │A220/1/4 │A220/1/4 │416460 │11813 │Arabil │65 │- │985,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│326 │Timiş │Giroc │S.C. „HERBAL 2001“ -│A220/1 │A220/1/3 │A220/1/3 │416473 │8841 │Arabil │36 │- │546,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│327 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN DANUT │A220/2 │A220/1/2 │A220/1/2 │401326 │26246 │Arabil │8 │- │121,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│328 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN DANUT │A220/1 │A220/1/8/2│A220/1/8/2│416230 │380 │Arabil │6 │- │91,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│329 │Timiş │Giroc │PASCOTA FLOARE MARIA│A220/1 │A220/1/9 │A220/1/9 │416427 │3023 │Arabil │13 │- │197,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│330 │Timiş │Giroc │PASCOTA FLOARE MARIA│A220/1 │A220/1/9 │A220/1/9 │416427 │3023 │Arabil │2 │- │30,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│331 │Timiş │Giroc │PASCOTA FLOARE MARIA│A220/1 │A220/1/9 │A220/1/9 │416427 │3023 │Arabil │10 │- │152,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│332 │Timiş │Giroc │MARCU IOSIF │A220/1 │A220/1/10 │A220/1/10 │416293 │3143 │Arabil │1 │- │15,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│333 │Timiş │Giroc │GHERBAN ELENA │A213/1 │A213/1/20 │416448 │416448 │3937 │Arabil │17 │- │258,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│334 │Timiş │Giroc │SZASZ DENES │A213/1 │A213/1/19 │401716 │401716 │5067 │Arabil │20 │- │303,00 │
│ │ │ │SZASZ RAOUL-MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│335 │Timiş │Giroc │TENCHE PERSIDA │A213/1 │A213/1/17 │414718 │414718 │12781 │Arabil │32 │- │485,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│336 │Timiş │Giroc │DRAGOMIR ADRIAN │A213/1 │A213/1/16 │407586 │407586 │9770 │Arabil │38 │- │576,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│337 │Timiş │Giroc │DAVID ADRIAN-COSMIN │A213/1 │A213/1/15/│400740 │400740 │15993 │Arabil │61 │- │925,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│338 │Timiş │Giroc │NISTOR DANA-LILIANA │A213/1 │A213/1/15/│400739 │400739 │6710 │Arabil │30 │- │455,00 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│339 │Timiş │Giroc │TONEA PETRICA │A213/1 │A213/1/14 │406284 │406284 │9110 │Arabil │40 │- │606,00 │
│ │ │ │TONEA OFELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│340 │Timiş │Giroc │MATEI GABRIELA │A213/1 │A213/1/13 │408016 │408016 │15989 │Arabil │74 │- │1.122,00 │
│ │ │ │VERONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│341 │Timiş │Giroc │BUIBAS DRAGHINA │A213/1 │A213/1/12 │414717 │414717 │9415 │Arabil │31 │- │470,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│342 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN DANUT │A213/1 │A213/1/11 │401327 │401327 │9985 │Arabil │5 │- │76,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│343 │Timiş │Giroc │PASCOTA FLOARE MARIA│A213/1 │A213/1/10 │406848 │406848 │13143 │Arabil │48 │- │728,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│344 │Timiş │Giroc │GRUITA PETRU IOAN │A524/1 │A524/1/9/1│A524/1/9/1│404152 │21476 │Arabil │92 │- │1.395,00 │
│ │ │ │GRUITA RODICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│345 │Timiş │Giroc │IUCU ION-DORIN │A524/1 │A524/1/10 │414745 │414745 │10453 │Arabil │2 │- │30,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PETCU IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│346 │Timiş │Giroc │GALEANCU CAMELIA │A524/1 │A524/1/12 │A524/1/12 │416480 │24336 │Arabil │24 │- │364,00 │
│ │ │ │PETCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGELICA-ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PETCU IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│347 │Timiş │Giroc │GALEANCU CAMELIA │A524/1 │A524/1/12 │A524/1/12 │416480 │24336 │Arabil │1 │- │15,00 │
│ │ │ │PETCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGELICA-ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│348 │Timiş │Giroc │MARAN │A524/1 │A524/1/13 │409592 │409592 │4819 │Arabil │4 │- │61,00 │
│ │ │ │ALEXANDRA-GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│349 │Timiş │Giroc │SEMIN ILIEANA │A524/1 │A524/1/14 │A524/1/14 │416458 │4565 │Arabil │2 │- │30,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│350 │Timiş │Giroc │HATEGAN LIVIU │A524/1 │A524/1/15/│A524/1/15/│402365 │12138 │Arabil │3 │- │45,00 │
│ │ │ │HATEGAN ANA │ │2 │2 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│351 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN DANUT │A524/1 │A524/1/16 │401666 │401666 │14695 │Arabil │1 │- │15,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│352 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN DANUT │A524/1 │A524/1/16 │401666 │401666 │14695 │Arabil │1 │- │15,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│353 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN DANUT │A524/1 │A524/1/17 │A524/1/17 │401414 │10608 │Arabil │1 │- │15,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│354 │Timiş │Giroc │PATUR DORINA │A157/2 │A157/2/12 │A157/2/12 │404138 │4515 │Arabil │2 │- │30,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│355 │Timiş │Giroc │PINTEA FLOARE │A157/2 │A157/2/16/│A157/2/16/│407943 │33992 │Arabil │35 │- │531,00 │
│ │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│356 │Timiş │Giroc │PINTEA FLOARE │A157/2 │A157/2/16/│A157/2/16/│407943 │33992 │Arabil │1 │- │15,00 │
│ │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│357 │Timiş │Giroc │PINTEA FLOARE │A157/2 │A157/2/16/│A157/2/16/│407936 │5088 │Arabil │19 │- │288,00 │
│ │ │ │ │ │2 │2 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│358 │Timiş │Giroc │PINTEA FLOARE │A157/2 │A157/2/17/│A157/2/17/│407942 │1017 │Arabil │3 │- │45,00 │
│ │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│359 │Timiş │Giroc │PINTEA FLOARE │A157/2 │A157/2/17/│A157/2/17/│405769 │18337 │Arabil │119 │- │1.804,00 │
│ │ │ │ │ │2/1 │2/1 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. GIROC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│360 │Timiş │Giroc │INVESTMENT - S.R.L. │A157/2 │50469 │400575 │400575 │4224 │Arabil │70 │- │1.061,00 │
│ │ │ │DIN TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│361 │Timiş │Giroc │S.C. GIROC │A157/2 │A157/2/18/│400545 │400545 │1468 │Arabil │27 │- │409,00 │
│ │ │ │INVESTMENT - S.R.L. │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│362 │Timiş │Giroc │S.C. „GIROC │A157/2 │A157/2/18/│402454 │402454 │7883 │Arabil │177 │- │2.683,00 │
│ │ │ │INVESTMENT“ - S.R.L.│ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│363 │Timiş │Giroc │S.C. „GIROC │A157/2 │A157/2/18/│400560 │400560 │9154 │Arabil │284 │- │4.305,00 │
│ │ │ │INVESTMENT“ - S.R.L.│ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│364 │Timiş │Giroc │S.C. „GIROC │A157/2 │A157/2/18/│400548 │400548 │1737 │Arabil │67 │- │1.016,00 │
│ │ │ │INVESTMENT“ - S.R.L.│ │4 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│365 │Timiş │Giroc │S.C. „GIROC │A157/2 │A157/2/19 │400568 │400568 │5302 │Arabil │237 │- │3.592,00 │
│ │ │ │INVESTMENT“ - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│366 │Timiş │Giroc │GLIGOR FRANCISC │A157/2 │A157/2/20/│A157/2/20/│406881 │862 │Arabil │756 │- │11.459,00 │
│ │ │ │GLIGOR MARIA │ │2/3/3/3/2 │2/3/3/3/2 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CORCHES DORINA │ │A157/2/20/│A157/2/20/│ │ │ │ │ │ │
│367 │Timiş │Giroc │DANIELA │A157/2 │2/3/3/2 │2/3/3/2 │406855 │1400 │Arabil │324 │- │50.502,00 │
│ │ │ │CORCHES MLADIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│368 │Timiş │Giroc │AVRAMUT ILIE DAN │A157/1 │A157/1/22 │A157/1/22 │404530 │8657 │Arabil │300 │- │4.547,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│369 │Timiş │Giroc │AVRAMUT ILIE DAN │A157/1 │A157/1/22 │A157/1/22 │404530 │8657 │Arabil │65 │- │985,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│370 │Timiş │Giroc │OLARU MARIA │A157/1 │A157/1/21 │A157/1/21 │406717 │4435 │Arabil │197 │- │2.986,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│371 │Timiş │Giroc │STANCIU CRISTINA │A157/1 │A157/1/20 │A157/1/20 │408556 │725 │Arabil │31 │- │470,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│372 │Timiş │Giroc │NICOLA ESVIRA │A157/1 │A157/1/19 │A157/1/19 │404495 │4993 │Arabil │202 │- │3.062,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│373 │Timiş │Giroc │COJEIA ION-VICTOR │A157/1 │A157/1/18 │A157/1/18 │416307 │4272 │Arabil │168 │- │2.547,00 │
│ │ │ │COJEIA PETRICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│374 │Timiş │Giroc │CINCU GHEORGHE │A157/1 │A157/1/17 │A157/1/17 │407945 │23399 │Arabil │886 │- │13.430,00 │
│ │ │ │CINCU TEODORA DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│375 │Timiş │Giroc │DRAGOMIR DANIEL │A157/1 │A157/1/16 │A157/1/16 │408427 │10124 │Arabil │326 │- │4.942,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│376 │Timiş │Giroc │TIRLA VASILIE │A157/1 │A157/1/15 │A157/1/15 │404174 │7749 │Arabil │203 │- │3.077,00 │
│ │ │ │TIRLA VERONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │GRUITA CONSTANDINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│377 │Timiş │Giroc │GRUITA │A157/1 │A157/1/14 │A157/1/14 │407532 │12182 │Arabil │215 │- │3.259,00 │
│ │ │ │IOAN-CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│378 │Timiş │Giroc │PINDEI DOMNICA │A157/1 │A157/1/13 │A157/1/13 │402212 │27525 │Arabil │99 │- │1.501,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│379 │Timiş │Giroc │LUNGU GHEORGHE │A141/1 │A141/1/2 │A141/1/2 │407476 │6695 │Arabil │51 │- │773,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│380 │Timiş │Giroc │TAT ADRIAN │A141/1 │A141/1/1 │A141/1/1 │407269 │6942 │Arabil │114 │- │1.728,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │GOROG ILINCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│381 │Timiş │Giroc │MIHAELA, FRUNZA │A101/1 │A101/1/1 │A101/1/1 │407214 │10000 │Arabil │244 │- │3.699,00 │
│ │ │ │MIHAI, FRUNZA GAVRIL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│382 │Timiş │Giroc │TAT ADRIAN │A141/1 │A141/1/1 │A141/1/1 │416440 │102 │Arabil │29 │- │440,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│383 │Timiş │Giroc │AVRAMUT ILIE DAN │A157/1 │A157/1/22 │A157/1/22 │416428 │33 │Arabil │10 │- │152,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PECICAN FLORICA │ │A157/2/20/│A157/2/20/│ │ │ │ │ │ │
│384 │Timiş │Giroc │PECICAN │A157/2 │2/3/3/3/1 │2/3/3/3/1 │407368 │125 │Arabil │29 │- │440,00 │
│ │ │ │SIMONA-IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│385 │Timiş │Giroc │S.C. „GIROC │A157/2 │A157/2/18/│416251 │416251 │75 │Arabil │5 │- │76,00 │
│ │ │ │INVESTMENT“ - S.R.L.│ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│386 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN DANUT │A524/1 │A524/1/19 │A524/1/19 │416245 │469 │Arabil │76 │- │1.152,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│387 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN DANUT │A524/1 │A524/1/18 │A524/1/18 │416218 │701 │Arabil │67 │- │1.016,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│388 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN DANUT │A524/1 │A524/1/16 │416219 │416219 │1886 │Arabil │32 │- │485,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│389 │Timiş │Giroc │HATEGAN LIVIU │A524/1 │A524/1/15/│A524/1/15/│416342 │1178 │Arabil │43 │- │652,00 │
│ │ │ │HATEGAN ANA │ │2 │2 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│390 │Timiş │Giroc │PANTIS DUMITRU │A524/1 │A524/1/15/│A524/1/15/│416403 │22 │Arabil │7 │- │106,00 │
│ │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│391 │Timiş │Giroc │SEMIN ILIEANA │A524/1 │A524/1/14 │A524/1/14 │416439 │26 │Arabil │17 │- │258,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│392 │Timiş │Giroc │MARAN │A524/1 │A524/1/13 │416401 │416401 │54 │Arabil │21 │- │318,00 │
│ │ │ │ALEXANDRA-GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PETCU IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│393 │Timiş │Giroc │GALEANCU CAMELIA │A524/1 │A524/1/12 │A524/1/12 │416446 │2393 │Arabil │101 │- │1.531,00 │
│ │ │ │PETCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGELICA-ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PETCU IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PETCU IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│394 │Timiş │Giroc │GALEANCU CAMELIA │A524/1 │A524/1/11 │A524/1/11 │416449 │508 │Arabil │12 │- │182,00 │
│ │ │ │PETCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGELICA-ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│395 │Timiş │Giroc │IUCU ION-DORIN │A524/1 │A524/1/10 │416495 │416495 │ │Arabil │27 │- │409,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│396 │Timiş │Giroc │MOROCZA GHEZA RUDOLF│A524/1 │A524/1/9/2│A524/1/9/2│416416 │474 │Arabil │16 │- │243,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│397 │Timiş │Giroc │GRUITA PETRU IOAN │A524/1 │A524/1/9/1│A524/1/9/1│416419 │1645 │Arabil │15 │- │227,00 │
│ │ │ │GRUITA RODICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PANTIS FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│398 │Timiş │Giroc │MIRELA │A220/2 │A220/2/5 │A220/2/5 │416296 │1091 │Arabil │54 │- │819,00 │
│ │ │ │PANTIS ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│399 │Timiş │Giroc │FLONTA IOAN │A220/2 │A220/2/4 │416466 │416466 │690 │Arabil │690 │- │10.459,00 │
│ │ │ │FLONTA DANIELA-ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│400 │Timiş │Giroc │MIHOC DOREL-ADRIAN │A220/3 │A220/3/4 │416277 │416277 │148 │Arabil │15 │- │2.338,00 │
│ │ │ │MIHOC ALINA-DORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│401 │Timiş │Giroc │MIHOC DOREL-ADRIAN │A220/3 │A220/3/4 │416277 │416277 │148 │Arabil │48 │- │7.482,00 │
│ │ │ │MIHOC ALINA-DORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│402 │Timiş │Giroc │MIHOC DOREL-ADRIAN │A220/3 │A220/3/4 │416244 │416244 │61 │Arabil │61 │- │9.508,00 │
│ │ │ │MIHOC ALINA-DORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│403 │Timiş │Giroc │PASCU IONEL DAN, │A465/1 │A465/1/1/1│407282 │407282 │5000 │Arabil │995 │- │15.082,00 │
│ │ │ │PASCU MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│404 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN DANUT │A465/1 │A465/1/1/2│407533 │407533 │3100 │Arabil │503 │- │7.624,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│405 │Timiş │Giroc │PASCU IONEL DAN, │A465/1 │A465/1/2 │407302 │407302 │14000 │Arabil │1693 │- │25.662,00 │
│ │ │ │PASCU MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │TP 22945/40│ │ │ │ │ │
│406 │Timiş │Giroc │AVRAMUT PETRU │A465/1 │A465/1/3 │ │/ │31200 │Arabil │1423 │- │21.570,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │18.06.1997 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│407 │Timiş │Giroc │LAZAR MARINA │A465/1 │A465/1/4 │407335 │407335 │15000 │Arabil │555 │- │8.413,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│408 │Timiş │Giroc │LAZAR NICOLAIE │A465/1 │A465/1/5 │ │TP 28487/5/│15200 │Arabil │579 │- │8.776,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │4.12.1995 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│409 │Timiş │Giroc │BABESCU DAN MIRCEA │A465/1 │A465/1/6 │407479 │407479 │41321 │Arabil │2266 │- │34.348,00 │
│ │ │ │BABESCU OFELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│410 │Timiş │Giroc │BABESCU DAN MIRCEA │A465/1 │A465/1/7 │407481 │407481 │43100 │Arabil │2613 │- │39.608,00 │
│ │ │ │BABESCU OFELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│411 │Timiş │Giroc │ROTARIU ILIE │A491/1 │A491/1/8/3│416299 │416299 │227 │Arabil │227 │- │35.382,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│412 │Timiş │Giroc │PARVU RAMONA │A491/1 │A491/1/8/2│416288 │416288 │108 │Arabil │107 │- │16.678,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│413 │Timiş │Giroc │ROTARIU │A491/1 │A491/1/8/1│416287 │416287 │86 │Arabil │61 │- │9.508,00 │
│ │ │ │ILIE-ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CHIRIEAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROXANA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUSET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│414 │Timiş │Giroc │RAUL-CONSTANTIN │A623 │A623/4 │416462 │416462 │50 │Arabil │21 │- │318,00 │
│ │ │ │MUSET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EDUARD-ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUSET GABRIELA-MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUSET MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │POPESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARCEL-DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPESCU SIMONA-MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMON VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMON IONELA ADRIANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │HAMBARAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│415 │Timiş │Giroc │MARINELA-VIRGINICA │A623 │A623/2 │416254 │416254 │162 │Arabil │1 │- │15,00 │
│ │ │ │HAMBARAS IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │HAMBARAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│416 │Timiş │Giroc │MARINELA-VIRGINICA │A623 │A623/2 │416254 │416254 │162 │Arabil │23 │- │349,00 │
│ │ │ │HAMBARAS IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│417 │Timiş │Giroc │ABU LIL RAJI │A623 │A623/1 │416421 │416421 │5909 │Arabil │5 │- │76,00 │
│ │ │ │ABULIL IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│418 │Timiş │Giroc │ABU LIL RAJI │A623 │A623/1 │416421 │416421 │5909 │Arabil │56 │- │849,00 │
│ │ │ │ABULIL IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│419 │Timiş │Giroc │BODNARESCU GHEORGHE │A618 │A618/5 │A618/5 │406092 │9375 │Arabil │44 │- │667,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│420 │Timiş │Giroc │BODNARESCU GHEORGHE │A618 │A618/5 │A618/5 │406092 │9375 │Arabil │6 │- │91,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│421 │Timiş │Giroc │BODNARESCU GHEORGHE │A618 │A618/5 │A618/5 │406092 │9375 │Arabil │1 │- │15,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│422 │Timiş │Giroc │DEGAN ILIE │A618 │A618/2 │411439 │411439 │3962 │Arabil │52 │- │788,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│423 │Timiş │Giroc │DEGAN ILIE │A618 │A618/2 │411439 │411439 │3962 │Arabil │77 │- │1.167,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│424 │Timiş │Giroc │DEGAN ILIE │A618 │A618/2 │411439 │411439 │3962 │Arabil │42 │- │637,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│425 │Timiş │Giroc │IARGER PIROSKA │A618 │A618/1 │A618/1 │415690 │80966 │Arabil │20 │- │303,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│426 │Timiş │Giroc │IARGER PIROSKA │A618 │A618/1 │A618/1 │415690 │80966 │Arabil │2 │- │30,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│427 │Timiş │Giroc │DOMIL AURA-EMANUELA │A616/1 │A616/1/11 │A616/1/11 │416385 │41481 │Arabil │14 │- │212,00 │
│ │ │ │ARTENE ALIN EMANUEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│428 │Timiş │Giroc │DOMIL AURA-EMANUELA │A616/1 │A616/1/11 │A616/1/11 │416385 │41481 │Arabil │6 │- │91,00 │
│ │ │ │ARTENE ALIN EMANUEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│429 │Timiş │Giroc │PELEA VALERIA │A616/1 │A616/1/10 │406592 │406592 │14241 │Arabil │15 │- │227,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│430 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN-DANUT │A616/1 │A616/1/6/2│416216 │416216 │140 │Arabil │4 │- │61,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│431 │Timiş │Giroc │JIVI VIRAG │A616/1 │A616/1/7 │416278 │416278 │1900 │Arabil │20 │- │303,00 │
│ │ │ │ALEXA FELICIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│432 │Timiş │Giroc │MOISA IONEL, MOISA │A616/1 │A616/1/8 │405222 │405222 │9279 │Arabil │21 │- │318,00 │
│ │ │ │CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│433 │Timiş │Giroc │GARTEALA DANIELA │A91/1 │A91/1/13 │A91/1/13 │416472 │682 │Arabil │2 │- │30,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MIAT DORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│434 │Timiş │Giroc │MIAT ANCA │A91/1 │A91/1/14 │416477 │416477 │5374 │Arabil │46 │- │697,00 │
│ │ │ │PAULESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │MIAT DORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│435 │Timiş │Giroc │MIAT ANCA │A91/1 │A91/1/14 │416477 │416477 │5374 │Arabil │34 │- │515,00 │
│ │ │ │PAULESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│436 │Timiş │Giroc │IENCHI TOMA │A91/1 │A91/1/15 │409671 │409671 │23591 │Arabil │179 │- │2.713,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│437 │Timiş │Giroc │BOAGIU LOREDANA │A91/1 │A91/1/16 │412184 │412184 │8749 │Arabil │23 │- │349,00 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│438 │Timiş │Giroc │OLARIU ILIE │A91/2 │A91/2/23 │416494 │416494 │4471 │Arabil │2 │- │30,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│439 │Timiş │Giroc │BACIU MARCEL │A91/2 │A91/2/24/a│405097 │405097 │4784 │Arabil │4 │- │61,00 │
│ │ │ │BACIU LIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│440 │Timiş │Giroc │ABU LIL RAJI │A623 │A623/1 │416421 │416421 │5909 │Arabil │56 │- │849,00 │
│ │ │ │ABULIL IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│441 │Timiş │Giroc │ABU LIL RAJI │A623 │A623/1 │A623/1 │401348 │28743 │Arabil │660 │- │10.004,00 │
│ │ │ │ABULIL IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│442 │Timiş │Giroc │ABU LIL RAJI │A623 │A623/1 │A623/1 │401348 │28743 │Arabil │187 │- │2.835,00 │
│ │ │ │ABULIL IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│443 │Timiş │Giroc │FLONTA DANIELA-ANA │A491/1 │413711 │413711 │413711 │29629 │Arabil │263 │- │40.994,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│444 │Timiş │Giroc │URSICA ADRIAN-DANUT │A491/1 │ │415039 │415039 │4041 │Arabil │264 │- │41.150,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│445 │Timiş │Giroc │CUPCEA MARIA │A491/1 │A491/1/3/1│407240 │407240 │3448 │Arabil │207 │- │32.265,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │HANES PETRISOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│446 │Timiş │Giroc │DANIEL │A491/1 │A491/1/4 │407397 │407397 │3928 │Arabil │244 │- │38.032,00 │
│ │ │ │HANES MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CONTESCU RAMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│447 │Timiş │Giroc │CONTESCU │A491/1 │ │413882 │413882 │5500 │Arabil │1008 │- │157.117,00 │
│ │ │ │ALIN-CIPRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│448 │Timiş │Giroc │ROTARIU │A491/1 │A491/1/8/1│415423 │415423 │8704 │Arabil │439 │- │68.427,00 │
│ │ │ │ILIE-ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│449 │Timiş │Giroc │PARVU RAMONA │A491/1 │A491/1/8/2│415424 │415424 │8285 │Arabil │867 │- │135.139,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │PANTIS FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│450 │Timiş │Giroc │MIRELA │A220/2 │A220/2/5 │A220/2/5 │407104 │1244 │Arabil │196 │- │2.971,00 │
│ │ │ │PANTIS ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│451 │Timiş │Giroc │S.C. „HERBAL 2001“ -│A220/2 │A220/2/6 │A220/2/6 │416474 │6100 │Arabil │1118 │- │16.947,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│452 │Timiş │Giroc │MURESAN OFELIA │A220/1 │A220/1/5 │416308 │416308 │1011 │Arabil │33 │- │500,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│453 │Timiş │Giroc │MURESAN OFELIA │A220/1 │A220/1/5 │404794 │404794 │14538 │Arabil │856 │- │12.975,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│454 │Timiş │Giroc │ANDRIES ROMICA │A167/1/1 │A167/1/1 │A167/1/1/1│416157 │5000 │Arabil │9 │- │136,00 │
│ │ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│455 │Timiş │Giroc │BILA STEFAN │A141/1 │A141/1/3/1│A141/1/3/1│407257 │2934 │Arabil │114 │- │1.728,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│456 │Timiş │Giroc │LUNGU GHEORGHE │A141/1 │A141/1/2 │A141/1/2 │407476 │6695 │Arabil │902 │- │13.673,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│457 │Timiş │Moşniţa │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ │- │DE591 │- │422443 │2420 │Drum │18 │- │143,00 │
│ │ │Nouă │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│458 │Timiş │Moşniţa │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ │- │DE591 │- │422443 │2420 │Drum │16 │- │127,00 │
│ │ │Nouă │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│459 │Timiş │Moşniţa │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ │- │DE591 │- │422443 │2420 │Drum │36 │- │285,00 │
│ │ │Nouă │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│460 │Timiş │Moşniţa │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ │- │DE591 │- │422443 │2420 │Drum │17 │- │135,00 │
│ │ │Nouă │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│461 │Timiş │Moşniţa │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ │- │DE591 │- │422443 │2420 │Drum │154 │- │1.220,00 │
│ │ │Nouă │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│462 │Timiş │Moşniţa │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ │- │DE591 │- │422443 │2420 │Drum │11 │- │87,00 │
│ │ │Nouă │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│463 │Timiş │Moşniţa │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ │- │DE591 │- │423226 │34 │Drum │13 │- │103,00 │
│ │ │Nouă │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│464 │Timiş │Moşniţa │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ │- │DE597 │- │422450 │1436 │Drum │10 │- │79,00 │
│ │ │Nouă │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│465 │Timiş │Moşniţa │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ │- │DE597 │- │422450 │1436 │Drum │82 │- │649,00 │
│ │ │Nouă │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│466 │Timiş │Moşniţa │ŞCOALA CU CLASELE │A596 │A596 │A596 │TP 3/38/ │49100 │Arabil │6 │- │59,00 │
│ │ │Nouă │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ │ │ │ │16.02.2010 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│467 │Timiş │Moşniţa │ŞCOALA CU CLASELE │A596 │A596 │A596 │TP 3/38/ │49100 │Arabil │58 │- │574,00 │
│ │ │Nouă │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ │ │ │ │16.02.2011 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│468 │Timiş │Moşniţa │ŞCOALA CU CLASELE │A596 │A596 │A596 │TP 3/38/ │49100 │Arabil │1 │- │10,00 │
│ │ │Nouă │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ │ │ │ │16.02.2012 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│469 │Timiş │Moşniţa │ŞCOALA CU CLASELE │A596 │A596 │A596 │TP 3/38/ │49100 │Arabil │6 │- │59,00 │
│ │ │Nouă │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ │ │ │ │16.02.2013 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│470 │Timiş │Moşniţa │ŞCOALA CU CLASELE │A596 │A596 │A596 │TP 3/38/ │49100 │Arabil │2 │- │20,00 │
│ │ │Nouă │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ │ │ │ │16.02.2014 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│471 │Timiş │Moşniţa │ŞCOALA CU CLASELE │A596 │A596 │A596 │TP 3/38/ │49100 │Arabil │1 │- │10,00 │
│ │ │Nouă │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ │ │ │ │16.02.2015 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│472 │Timiş │Moşniţa │ŞCOALA CU CLASELE │A596 │A596 │A596 │TP 3/38/ │49100 │Arabil │2 │- │20,00 │
│ │ │Nouă │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ │ │ │ │16.02.2016 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│473 │Timiş │Moşniţa │SCOALA CU CLASELE │A596 │A596 │A596 │TP 3/38/ │49100 │Arabil │539 │- │5.336,00 │
│ │ │Nouă │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ │ │ │ │16.02.2017 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│474 │Timiş │Moşniţa │ŞCOALA CU CLASELE │A592 │A592 │A592 │TP 3/38/ │72300 │Arabil │22 │- │218,00 │
│ │ │Nouă │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ │ │ │ │16.02.2018 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BADESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Moşniţa │CRASMARIU │ │ │ │TP 4243/6/ │ │ │ │ │ │
│475 │Timiş │Nouă │DANUT-IOAN-REMUS │A81 │A81/1 │A81/1 │10.10.1994 │50000 │Arabil │87 │- │861,00 │
│ │ │ │FUZER FILARETA MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DORETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│476 │Timiş │Moşniţa │FIRONDA LUCIA │A81 │A81/2 │A81/2 │TP 4243/30/│46000 │Arabil │26 │- │257,00 │
│ │ │Nouă │ │ │ │ │10.10.1994 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│477 │Timiş │Moşniţa │PAROHIA ORTODOXĂ │Ps68 │Ps68/20 │412324 │412324 │217776 │Păşune │562 │- │4.451,00 │
│ │ │Nouă │ROMÂNĂ MOŞNIŢA VECHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │Moşniţa │SILAGHI CRISTIAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│478 │Timiş │Nouă │SILAGHI SIMONA │A88/1 │A88/1 │ │416399 │13900 │Arabil │1 │- │10,00 │
│ │ │ │NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│479 │Timiş │Moşniţa │ŞCOALA CU CLASELE │A596 │A596 │ │423332 │49100 │Arabil │25 │- │248,00 │
│ │ │Nouă │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│480 │Timiş │Moşniţa │ŞCOALA CU CLASELE │A596 │A596 │ │423332 │49100 │Arabil │11 │- │109,00 │
│ │ │Nouă │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│481 │Timiş │Moşniţa │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ │ │DE618/12 │ │ │ │Drum │61 │- │483,00 │
│ │ │Nouă │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│482 │Timiş │Moşniţa │TODUTI │ │Cc618/9/1/│ │408382 │2225 │Curţi-construcţii│32 │- │2.494,00 │
│ │ │Nouă │MARIUS-LAURENTIU │ │16 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BADESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Moşniţa │CRASMARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│483 │Timiş │Nouă │DANUT-IOAN-REMUS │A81 │A81/1 │A81/1 │423345 │50000 │Arabil │1744 │- │17.266,00 │
│ │ │ │FUZER FILARETA MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DORETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│484 │Timiş │Moşniţa │FIRONDA LUCIA │A81 │A81/2 │A81/2 │423366 │46000 │Arabil │1856 │- │18.374,00 │
│ │ │Nouă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│485 │Timiş │Moşniţa │BUSTAN MARIA ELENA │A81 │A81/3 │A81/3 │419574 │26800 │Arabil │427 │- │4.227,00 │
│ │ │Nouă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│486 │Timiş │Moşniţa │CHIOREAN SAVETA, │A74 │CC74/3/1-2│ │410888 │4767 │Curţi-construcţii│3 │- │234,00 │
│ │ │Nouă │CHIOREAN CRISTIAN │ │/2/3-4/d │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│487 │Timiş │Moşniţa │PAROHIA ORTODOXĂ │Ps68 │Ps68/20 │412324 │412324 │217776 │Păşune │2 │- │16,00 │
│ │ │Nouă │ROMÂNĂ MOŞNIŢA VECHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│488 │Timiş │Moşniţa │PAROHIA ORTODOXĂ │Ps68 │Ps68/20 │412324 │412324 │217776 │Păşune │24 │- │190,00 │
│ │ │Nouă │ROMÂNĂ MOŞNIŢA VECHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│489 │Timiş │Ghiroda │PUSCASIU MIHAELA │A334/1 │A334/1/1 │A334/1/1 │401048 │51351 │Arabil │1 │- │21,00 │
│ │ │ │RODNA LUCIA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │DANILA T. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│490 │Timiş │Ghiroda │CORNELIA │A334/1 │A334/1/2 │A334/1/2 │400932 │96715 │Arabil │184 │- │3.872,00 │
│ │ │ │DAMSA TRAIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAM ANDREEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│491 │Timiş │Ghiroda │ARADI P. ESTERA │A334/1 │A334/1/10 │A334/1/10 │410545 │961 │Arabil │27 │- │568,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│492 │Timiş │Ghiroda │BUGA VIOREL │A337/1 │ │405573 │405573 │1103 │Curţi-construcţii│3 │- │468,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │GAVRILONI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│493 │Timiş │Ghiroda │GABRIEL-ONISIM │A337 │A337/15 │407064 │407064 │3958 │Arabil │4 │- │84,00 │
│ │ │ │GAVRILONI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORICA-ANA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │GAVRILONI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│494 │Timiş │Ghiroda │GABRIEL-ONISIM │A337 │A337/15 │407064 │407064 │3958 │Arabil │47 │- │989,00 │
│ │ │ │GAVRILONI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORICA-ANA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│495 │Timiş │Ghiroda │COMUNA GHIRODA │A342 │A342/3 │409858 │409858 │70780 │Arabil │114 │- │2.399,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│496 │Timiş │Ghiroda │COMUNA GHIRODA │ │DE344 │408137 │408137 │3552 │Drum │3 │- │63,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│497 │Timiş │Ghiroda │COMUNA GHIRODA │A345 │A345/1 │409861 │409861 │23044 │Arabil │15 │- │316,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│498 │Timiş │Ghiroda │COMUNA GHIRODA │A361 │A361/1 │409319 │409319 │10255 │Arabil │98 │- │15.275,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│499 │Timiş │Ghiroda │COMUNA GHIRODA │A361 │A361/1 │409318 │409318 │10802 │Arabil │843 │- │131.398,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│500 │Timiş │Ghiroda │COMUNA GHIRODA │A361 │A361/1 │409317 │409317 │11288 │Arabil │1021 │- │159.143,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│501 │Timiş │Ghiroda │SEIMAN ILIE │Ps371/1 │P371/1/1 │P371/1/1 │400751 │39854 │Păşune │1987 │- │33.441,00 │
│ │ │ │SEIMAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│502 │Timiş │Ghiroda │SEIMAN ILIE │Ps371/1 │P371/1/1 │P371/1/1 │400751 │39854 │Păşune │87 │- │1.464,00 │
│ │ │ │SEIMAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│503 │Timiş │Ghiroda │TRIF CONSTANTA-MAGDA│A378 │A378/14 │A378/14 │402861 │39877 │Arabil │133 │- │2.799,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│504 │Timiş │Ghiroda │PAVEL CORNELIA │A378 │A378/15 │A378/15 │402860 │22633 │Arabil │86 │- │1.810,00 │
│ │ │ │PAVEL DIANA-VERONICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │SOVIANI SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SOVIANI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│505 │Timiş │Ghiroda │CRISTIAN-PETRUS │A378 │A378/16/4 │410620 │410620 │905 │Fâneaţă │20 │- │337,00 │
│ │ │ │SOVIANI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN-MIHAIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │SOVIANI SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SOVIANI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│506 │Timiş │Ghiroda │CRISTIAN-PETRUS │A378 │A378/16/4 │410620 │410620 │905 │Fâneaţă │10 │- │168,00 │
│ │ │ │SOVIANI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN-MIHAIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│507 │Timiş │Ghiroda │CINCA MARIA │A378 │A378/7/2 │A378/7/2 │TP 4/92/ │36732 │Arabil │196 │- │4.124,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │6.09.2006 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│508 │Timiş │Ghiroda │CINCA MARIA │A378 │A378/7/2 │A378/7/2 │TP 4/92/ │36732 │Arabil │5 │- │105,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │6.09.2006 │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CADARIU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│509 │Timiş │Ghiroda │CADARIU VIOARA-ANA │A378 │A378/7/1 │A378/7/1 │402867 │8662 │Arabil │22 │- │463,00 │
│ │ │ │PEPTENAR IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PEPTENAR LETITIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ROTARIU DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│510 │Timiş │Ghiroda │TRUTI MIRCEA ACHIM │A282 │A282/1 │400791 │400791 │8102 │Arabil │11 │- │231,00 │
│ │ │ │POSTA EVA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │CONFEDERAT IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONFEDERAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│511 │Timiş │Ghiroda │LAURA-GABRIELA │A284 │A284/17 │A284/17 │410590 │10582 │Arabil │109 │- │2.294,00 │
│ │ │ │CONFEDERAT ILDIKO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONFEDERAT NICHOLAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│512 │Timiş │Ghiroda │MARC FLURIE │A265 │A265/28/2 │408835 │408835 │77 │Arabil │4 │- │84,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│513 │Timiş │Ghiroda │SOCIETATEA „DELTICOM│A265 │A265/29 │402902 │402902 │7180 │Arabil │7 │- │147,00 │
│ │ │ │OE“ - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│514 │Timiş │Ghiroda │SOCIETATEA „DELTICOM│A265 │A265/29 │402902 │402902 │7180 │Arabil │195 │- │4.103,00 │
│ │ │ │OE“ - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│515 │Timiş │Ghiroda │S.C. IMRU - S.R.L. │A237 │A237/26-28│404471 │404471 │4758 │Arabil │210 │- │4.419,00 │
│ │ │ │ │ │/a │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. TODORUT │ │CC237/20/ │ │ │ │ │ │ │ │
│516 │Timiş │Ghiroda │INTERNATIONAL - │A237 │3;237/22/ │408187 │408187 │10521 │Curţi-construcţii│57 │- │8.885,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │1-2;237/23│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │/1-2/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │CC237/20/ │ │ │ │ │ │Totem │16.258,00 │
│ │ │ │S.C. TODORUT │ │3;237/22/ │ │ │ │ │ │ │ │
│517 │Timiş │Ghiroda │INTERNATIONAL - │A237 │1-2;237/23│408187 │408187 │10521 │Curţi-construcţii│120 ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.R.L. │ │/1-2/1 │ │ │ │ │ │- │18.704,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│518 │Timiş │Ghiroda │S.C. INDPRODCOM - │A237 │CC237/20/2│409014 │409014 │3682 │Curţi-construcţii│55 │- │8.573,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│519 │Timiş │Ghiroda │COMUNA GHIRODA │A237 │50029 │406911 │406911 │1421 │Curţi-construcţii│25 │- │3.897,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│520 │Timiş │Ghiroda │JURJ PETRU │A227 │A227/24 │407107 │407107 │1457 │Arabil │3 │- │63,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │BISERICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│521 │Timiş │Ghiroda │PENTICOSTALĂ NR. 1 │A227 │A227/25 │405233 │405233 │7793 │Arabil │338 │- │7.113,00 │
│ │ │ │FILADELFIA DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│522 │Timiş │Ghiroda │JURJ PETRU │A227 │A227/26 │406998 │406998 │2791 │Arabil │489 │- │10.290,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│523 │Timiş │Ghiroda │JURJ PETRU │A227 │A227/27/a │407658 │407658 │2264 │Arabil │588 │- │12.373,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│524 │Timiş │Ghiroda │REGEP FLOARE, REGEP │A227 │A227/28/a │407655 │407655 │9210 │Arabil │3500 │- │73.651,00 │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│525 │Timiş │Ghiroda │REGEP FLOARE, REGEP │A227 │A227/28/a │407655 │407655 │9210 │Arabil │257 │- │5.408,00 │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│526 │Timiş │Ghiroda │URITESCU ADELINA │A227 │A237/29/a │407776 │407776 │2909 │Arabil │255 │- │5.366,00 │
│ │ │ │TUDORICA FELICIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│527 │Timiş │Ghiroda │URITESCU ADELINA │A227 │A237/29/a │407776 │407776 │2909 │Arabil │868 │- │18.265,00 │
│ │ │ │TUDORICA FELICIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│528 │Timiş │Ghiroda │CHIMIVES IOAN, │A227 │A227/30/a │407774 │407774 │4268 │Arabil │717 │- │15.088,00 │
│ │ │ │CHIMIVES SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│529 │Timiş │Ghiroda │CHIMIVES IOAN, │A227 │A227/30/a │407774 │407774 │4268 │Arabil │586 │- │12.331,00 │
│ │ │ │CHIMIVES SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│530 │Timiş │Ghiroda │KISS-TOTH ELISAVETA │A227 │A227/31/a │407656 │407656 │1197 │Arabil │182 │- │3.830,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│531 │Timiş │Ghiroda │CIUPA SILVIA DORINA,│A227 │A227/32/a │400252 │400252 │6820 │Arabil │469 │- │9.869,00 │
│ │ │ │CIUPA OVIDIU FLORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│532 │Timiş │Ghiroda │ANDRAŞONI CAIUS, │A227 │A227/33/a │403582 │403582 │2149 │Arabil │47 │- │989,00 │
│ │ │ │ANDRAŞONI ANI-NADIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│533 │Timiş │Ghiroda │BEJINARU FLORENTIN │A227 │A227/34/1 │407632 │407632 │1093 │Arabil │48 │- │1.010,00 │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │NICOLA VIORICA, │ │A 227/34/2│ │ │ │ │ │ │ │
│534 │Timiş │Ghiroda │NICOLA CATALINA │A227 │/a │407772 │407772 │2126 │Arabil │90 │- │1.894,00 │
│ │ │ │VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│535 │Timiş │Ghiroda │CINCA CORNELIA │A227 │A227/35/a │407705 │407705 │1245 │Arabil │74 │- │1.557,00 │
│ │ │ │RODICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────┼─────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┤