Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 11 decembrie 2020  pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 11 decembrie 2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1238 din 16 decembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Suma care se asigură de la bugetul de stat pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, denumit în continuare RPL2021, este de 392.655 mii lei, repartizată pe ordonatori principali de credite ai administraţiei publice centrale şi ai administraţiei publice locale conform anexei nr. 1.

    ART. 2
    (1) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020, se aprobă suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 a bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pe anul 2020 cu suma de 1.003 mii lei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pe anul 2020.

    ART. 3
    Categoriile de cheltuieli care pot fi efectuate de ordonatorii de credite cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea RPL2021 sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar defalcarea sumelor prevăzute la art. 1 şi art. 2 alin. (1) pe fiecare categorie de cheltuieli se face de fiecare ordonator principal de credite.

    ART. 4
    (1) Unităţile judeţene de implementare a recensământului oferă sprijin tehnic ordonatorilor principali de credite ai bugetelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, prin întocmirea „Situaţiei privind recepţia cantitativă şi calitativă a chestionarelor şi a activităţilor de coordonare, îndrumare şi control“ şi a „Situaţiei de plată“, pe care le comunică, sub semnătura directorilor executivi ai direcţiilor teritoriale de statistică, tuturor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale din aria de competenţă teritorială.
    (2) Ordonatorii principali de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sunt autorizaţi să facă plata recenzorilor, recenzorilor-şefi şi coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş sau comună, potrivit documentelor prevăzute la alin. (1).

    ART. 5
    (1) Contractele cu recenzorii pentru autorecenzare asistată, recenzorii, recenzorii-şefi şi coordonatorii la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş sau comună se încheie de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale potrivit prevederilor art. 1.168 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în baza listelor nominale cu personalul de recensământ din teritoriu selectat conform art. 29 lit. h) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020, comunicate de către direcţiile teritoriale de statistică.
    (2) Perioada de contractare, pentru fiecare categorie de personal, se comunică unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de către direcţiile teritoriale de statistică.
    (3) Contractele cu recenzorii pentru recensământul de probă, recenzorii pentru cercetarea statistică postrecensământ şi coordonatorii la nivel de judeţ se încheie de către direcţiile teritoriale de statistică, potrivit prevederilor art. 1.168 şi următoarele din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.
    (4) Modelul contractului-cadru de servicii pentru RPL2021 este prevăzut în anexa nr. 3, iar acesta urmează să fie completat, în mod corespunzător, cu durata contractului, preţul contractului, sectorul de recensământ alocat şi serviciile care trebuie prestate în funcţie de categoria de personal de recensământ pentru care se încheie.

    ART. 6
    (1) Plata recenzorilor pentru autorecenzare asistată, recenzorilor, recenzorilor-şefi şi coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş sau comună se realizează în anul 2021 de la bugetele unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita a 192.000 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinaţie în anexa la legea bugetului de stat.
    (2) Plata recenzorilor care asigură autorecenzarea asistată în perioada de autorecenzare se face în funcţie de realizarea activităţilor contractate şi timpul efectiv lucrat, la un tarif de 23,25 lei pe oră, fără a depăşi suma brută de 8.000 lei pentru două luni de contractare a serviciilor.
    (3) Plata recenzorilor pentru recenzarea propriu-zisă se face în funcţie de tipul de chestionar la un tarif de 8 lei pe chestionarul pentru recenzarea persoanelor şi de 5 lei pentru chestionarul pentru recenzarea locuinţelor, fără a depăşi suma brută de 8.000 lei pentru două luni de contractare a serviciilor. Pentru oraşele şi comunele izolate sau dispersate teritorial, plata recenzorilor pentru recenzarea propriu-zisă se face în funcţie de tipul de chestionar la un tarif de 10 lei pe chestionarul pentru recenzarea persoanelor şi de 6 lei pentru chestionarul pentru recenzarea locuinţelor, fără a depăşi suma brută de 8.000 lei pentru două luni de contractare a serviciilor.
    (4) În înţelesul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) oraşe şi comune izolate - oraşe şi comune care se află la o distanţă, în linie dreaptă, mai mare de 20 km faţă de drumurile naţionale şi europene, precum şi faţă de autostrăzi;
    b) oraşe şi comune dispersate teritorial - oraşe şi comune care au un indice de dispersie al aşezărilor de cel puţin 5, în conformitate cu situaţia calculată de Institutul Naţional de Statistică pe baza rezultatelor ultimului recensământ al populaţiei şi locuinţelor. Indicatorul arată o densitate scăzută a locuinţelor, care este raportată la suprafaţa intravilanului.

    (5) Lista oraşelor şi comunelor prevăzute la alin. (4), precum şi metadatele referitoare la modul lor de determinare sunt publicate pe site-ul www.recensamantromania.ro
    (6) Plata recenzorilor-şefi şi coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş şi comună se face în funcţie de realizarea activităţilor contractate şi timpul efectiv lucrat, la un tarif de 23,25 lei pe oră, fără a depăşi suma brută de 8.000 lei pentru două luni de contractare a serviciilor.
    (7) Plata recenzorilor pentru recensământul de probă, coordonatorilor la nivel de judeţ şi a recenzorilor pentru cercetarea statistică postrecensământ se realizează din bugetele direcţiilor teritoriale de statistică.
    (8) Plata recenzorilor pentru recensământul de probă şi a recenzorilor pentru cercetarea statistică postrecensământ se face în funcţie de realizarea activităţilor contractate şi timpul efectiv lucrat, la un tarif de 23,25 lei pe oră, fără a depăşi suma brută de 8.000 lei pentru două luni de contractare a serviciilor.
    (9) Plata coordonatorilor la nivel de judeţ se face în funcţie de realizarea activităţilor contractate şi timpul efectiv lucrat, la un tarif de 34,85 lei pe oră, fără a depăşi suma brută de 36.000 lei pentru 6 luni de contractare a serviciilor.
    (10) La sfârşitul anului bugetar, sumele rămase neutilizate pentru plata recenzorilor pentru autorecenzare asistată, recenzorilor, recenzorilor-şefi şi coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş sau comună se restituie integral bugetului de stat, cel mai târziu până la data de 24 decembrie 2021, în contul din care au fost încasate iniţial sumele respective.

    ART. 7
    Modelul legitimaţiei prin care personalul de recensământ din teritoriu se identifică pe întreaga perioadă de recenzare este prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 8
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU INTERIMAR
                    NICOLAE-IONEL CIUCĂ
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Dragoş Condrea
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Ionel Dancă
                    Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
                    Andrei Tudorel
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Vetuţa Stănescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 11 decembrie 2020.
    Nr. 1.071.
    ANEXA 1

    REPARTIZAREA
    bugetului recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
    pe ordonatorii principali de credite ai administraţiei publice centrale şi ai administraţiei publice locale

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────────────┬──────────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
│ │Anul 2020:│ │ │ │ │
│ ├──────────┤ │ │ │ │
│Ordonatori │Sume │ │ │ │ │
│principali de │alocate │ │ │ │ │
│credite ai │din Fondul│ │ │ │ │
│administraţiei │de rezervă│Anul │Anul │Anul │Total │
│publice │bugetară │2021 │2022 │2023 │ │
│centrale şi │la │ │ │ │ │
│administraţiei │dispoziţia│ │ │ │ │
│publice locale │Guvernului│ │ │ │ │
│ │pe anul │ │ │ │ │
│ │2020 │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Secretariatul │ │ │ │ │ │
│General al │ │ │ │ │ │
│Guvernului, │ │ │ │ │ │
│pentru │ │102.909│57.739 │31.704│192.352│
│Institutul │ │ │ │ │ │
│Naţional de │ │ │ │ │ │
│Statistică, din│ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Capitolul 51.01│ │ │ │ │ │
│„Autorităţi │ │ │ │ │ │
│publice şi │ │ │ │ │ │
│acţiuni │ │63.840 │32.501 │31.625│127.966│
│externe“ │ │ │ │ │ │
│titlul 10 │ │ │ │ │ │
│„Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│personal“ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Capitolul 51.01│ │ │ │ │ │
│„Autorităţi │ │ │ │ │ │
│publice şi │ │ │ │ │ │
│acţiuni │ │22.666 │25.238 │79 │47.983 │
│externe“ │ │ │ │ │ │
│titlul 20 │ │ │ │ │ │
│„Bunuri şi │ │ │ │ │ │
│servicii“ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Capitolul 51.01│ │ │ │ │ │
│„Autorităţi │ │ │ │ │ │
│publice şi │ │ │ │ │ │
│acţiuni │ │16.403 │- │- │16.403 │
│externe“ │ │ │ │ │ │
│titlul 70 │ │ │ │ │ │
│„Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│capital“ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Ministerul │ │ │ │ │ │
│Afacerilor │ │2.637 │4.663 │- │7.300 │
│Interne, din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Capitolul 51.01│ │ │ │ │ │
│„Autorităţi │ │ │ │ │ │
│publice şi │ │ │ │ │ │
│acţiuni │ │2.637 │4.663 │- │7.300 │
│externe“ │ │ │ │ │ │
│titlul 20 │ │ │ │ │ │
│„Bunuri şi │ │ │ │ │ │
│servicii“ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Serviciul de │ │ │ │ │ │
│Telecomunicaţii│1.003 │- │- │- │1.003 │
│Speciale, din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Capitolul 61.01│ │ │ │ │ │
│„Ordine publică│ │ │ │ │ │
│şi siguranţă │ │ │ │ │ │
│naţională“ │1.003 │- │- │- │1.003 │
│titlul 71 │ │ │ │ │ │
│„Active │ │ │ │ │ │
│nefinanciare“ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│Administraţia │ │ │ │ │ │
│publică locală │ │ │ │ │ │
│Capitolul 51.01│ │ │ │ │ │
│„Autorităţi │- │- │192.000│- │192.000│
│publice şi │ │ │ │ │ │
│acţiuni │ │ │ │ │ │
│externe“ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
│TOTAL │1.003 │105.546│254.402│31.704│392.655│
└───────────────┴──────────┴───────┴───────┴──────┴───────┘    ANEXA 2

    CATEGORII DE CHELTUIELI
    care pot fi efectuate de ordonatorii de credit cu atribuţii in organizarea
    şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

┌──────────────────────┬───┬───┬───┬───┐
│Categorii de │INS│UAT│STS│MAI│
│cheltuieli │ │ │ │ │
├──────────────────────┴───┴───┴───┴───┤
│I. CHELTUIELI CU PERSONALUL ANGAJAT PE│
│PERIOADĂ DETERMINATĂ │
│- Capitolul 51.01 „Autorităţi publice │
│şi acţiuni externe“ │
├──────────────────────┬───┬───┬───┬───┤
│A. Salarii de bază şi │ │ │ │ │
│alte drepturi │ │ │ │ │
│salariale, contribuţii│[] │ │ │ │
│personal angajat │√[]│ │ │ │
│suplimentar în │ │ │ │ │
│centrală şi judeţe │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│B. Indemnizaţii │ │ │ │ │
│delegare (diurnă si │[] │ │ │ │
│cazare), indemnizaţii │√[]│ │ │ │
│consiliul de │ │ │ │ │
│transparenţă │ │ │ │ │
├──────────────────────┴───┴───┴───┴───┤
│II. BUNURI ŞI SERVICII │
│Capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi│
│acţiuni externe“ │
├──────────────────────┬───┬───┬───┬───┤
│1. Indemnizaţii │[] │[] │ │ │
│recenzori recensământ │√[]│√[]│ │ │
│de probă │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│2. Indemnizaţii │ │ │ │ │
│recenzori, │[] │ │ │ │
│recenzori-şefi şi │√[]│ │ │ │
│coordonatori │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│3. Indemnizaţii │ │ │ │ │
│recenzori cercetarea │[] │ │ │ │
│statistică │√[]│ │ │ │
│postrecensământ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│4. Hârtie, tipărirea │ │ │ │ │
│materialelor de │[] │ │ │ │
│recensământ şi │√[]│ │ │ │
│distribuirea acestora │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│5. Închirieri spaţii │ │ │ │ │
│pentru depozitarea │ │ │ │ │
│materialelor de │[] │ │ │ │
│recensământ, pentru │√[]│ │ │ │
│instructaj, pentru │ │ │ │ │
│personal angajat │ │ │ │ │
│suplimentar │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│6. Carburanţi │[] │ │ │ │
│ │√[]│ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│7. Cheltuieli poştă, │ │ │ │ │
│telefon, fax, │[] │ │ │ │
│convorbiri în call │√[]│ │ │ │
│center etc. │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│8. Call center │[] │ │ │ │
│ │√[]│ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│9. Cheltuieli │[] │ │ │ │
│popularizare │√[]│ │ │ │
│recensământ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│10. Cheltuieli │[] │ │ │ │
│personalizare │√[]│ │ │ │
│recenzori │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│11. Cheltuieli │[] │ │ │ │
│furnituri de birou │√[]│ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│12. Cheltuieli │ │ │ │ │
│materiale, consumabile│ │ │ │ │
│pentru pregătirea, │ │ │ │ │
│organizarea şi │[] │ │ │ │
│desfăşurarea │√[]│ │ │ │
│activităţii de │ │ │ │ │
│procesare, prelucrare,│ │ │ │ │
│analiză, validare │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│13. Deplasări - │[] │ │ │ │
│transport │√[]│ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│14. Mobilier │[] │ │ │ │
│ │√[]│ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│15. Simuri tablete │[] │ │ │ │
│ │√[]│ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│16. Alte bunuri şi │ │ │ │ │
│servicii (cheltuieli │[] │ │ │[] │
│neprevăzute 5% din │√[]│ │ │√[]│
│bunuri şi servicii) │ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│III. CHELTUIELI DE │[] │ │ │ │
│CAPITAL │√[]│ │ │ │
├──────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│1. Tehnică de calcul │ │ │ │ │
│plus reţea, alte │ │ │ │ │
│mijloace fixe pentru │ │ │ │ │
│organizarea şi │ │ │ │ │
│desfăşurarea │ │ │ │ │
│recensământului │ │ │ │ │
│Capitolul 51.01 │[] │ │[] │ │
│„Autorităţi publice şi│√[]│ │√[]│ │
│acţiuni externe“ - │ │ │ │ │
│pentru INS │ │ │ │ │
│Capitolul 61.01 │ │ │ │ │
│„Ordine publică şi │ │ │ │ │
│siguranţă naţională“ -│ │ │ │ │
│pentru STS │ │ │ │ │
└──────────────────────┴───┴───┴───┴───┘


    ANEXA 3

    (Model)
    CONTRACT-CADRU
    de servicii pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor (RPL2021)
    Nr. ...... din .................
    încheiat în temeiul Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020, şi al art. 1.168 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil
    Între:
    1. UAT/DTS ... (după caz, în funcţie de categoria de personal de recensământ pentru care se încheie contractul civil) ..................., cu sediul în ............................, tel./fax ......................, e-mail ..........................., cod unic de înregistrare ..................., cont ..................., deschis la Trezoreria ......................, reprezentată prin ......................., în calitate de Beneficiar, şi
    2. domnul/doamna .............................., cu domiciliul în ................................., str. ................. nr. .... bl. ....., sc. ......., et. ....., ap. ......., sectorul/judeţul .................................., tel mobil/fax ................................, e-mail .............................., cont......................................... legitimat(ă) cu C.I. (B.I.) seria ..... nr. ......................., eliberat(ă) de ................................ la data de ...................., CNP .................................., în calitate de ...... (Se completează denumirea, în clar: recenzor pentru autorecenzare asistată, recenzor, recenzor-şef, coordonator la nivel de municipiu, oraş sau comună şi se specifică în clar denumirea localităţii, coordonator la nivel de judeţ, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ) ........, denumit generic personal de recensământ din teritoriu,

    a intervenit prezentul contract, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a următoarelor clauze:
    ART. 1
    Obiectul contractului
    (pentru recenzor, recenzor pentru autorecenzare asistată, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ)
    Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii de recenzare a populaţiei şi locuinţelor pentru realizarea cercetării statistice de interes naţional „Recensământul populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021“ (Se adaugă, când este cazul: „recensământ de probă“ sau „cercetare statistică postrecensământ“), la nivelul localităţii ................, sectorul de recensământ ................

    (pentru recenzor-şef, coordonator la nivel de municipiu, oraş sau comună, coordonator la nivel de judeţ):
    Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de servicii de coordonare, îndrumare şi control al activităţilor de recenzare pentru realizarea cercetării statistice de interes naţional „Recensământul populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021“, la nivelul localităţii sau judeţului, după caz, ............................


    ART. 2
    Durata contractului
    Prezentul contract este valabil de la data semnării lui de către ambele părţi contractante până la îndeplinirea completă a obligaţiilor asumate de părţi, respectiv până la data de ............ .

    ART. 3
    Plata/Preţul
    (pentru recenzor)

    (1) Plata pentru colectarea datelor statistice în urma desfăşurării interviurilor faţă în faţă cu respondenţii se face la un tarif de 8 lei (10 lei în cazul localităţilor izolate sau dispersate teritorial)/chestionarul pentru recenzarea persoanelor şi de 5 lei (6 lei în cazul localităţilor izolate sau dispersate teritorial)/ chestionarul pentru recenzarea locuinţelor, după recepţia cantitativă şi calitativă a chestionarelor cu date statistice colectate în baza de date a recensământului, fără a depăşi valoarea brută de ....... lei pentru perioada de ....... luni de contractare a serviciilor.

    (pentru recenzor pentru autorecenzare asistată, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică post recensământ)

    (1) Plata pentru colectarea datelor statistice în urma asistării populaţiei în procesul de autorecenzare sau în urma desfăşurării interviurilor faţă în faţă cu respondenţii, după caz, se face în funcţie de realizarea activităţilor contractate şi timpul efectiv lucrat, pe baza raportului de activitate, la un tarif de 23,25 lei/oră, fără a depăşi valoarea brută de ............... lei pentru perioada de ....... luni de contractare a serviciilor.

    (pentru recenzor-şef, coordonator la nivel de municipiu, oraş sau comună, coordonator la nivel de judeţ):

    (1) Plata pentru desfăşurarea activităţilor de coordonare, monitorizare, îndrumare şi control se face în funcţie de realizarea activităţilor contractate şi timpul efectiv lucrat, pe baza raportului de activitate, la un tarif de 23,25 lei/oră, fără a depăşi valoarea brută de ............... lei pentru perioada de ....... luni de contractare a serviciilor.

    (2) Prin semnarea prezentului contract, personalul de recensământ din teritoriu optează pentru impozitarea veniturilor realizate ca urmare a încheierii acestui contract civil potrivit art. 115 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarul are obligaţia calculului impozitului final prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului brut.

    (3) Plata se va efectua în numerar sau în contul bancar al fiecărei persoane din categoriile de personal de recensământ.


    ART. 4
    Obligaţiile personalului de recensământ
    (1) Personalul de recensământ, corespunzător calităţii pe care o îndeplineşte, are următoarele obligaţii generale:
    a) să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020, şi instrucţiunile specifice elaborate de Unitatea de coordonare şi implementare a recensământului (UCIR);
    b) să presteze cu profesionalism serviciile ce fac obiectul prezentului contract, cu respectarea metodologiei statistice aplicabile, a instrumentarului statistic şi a instrucţiunilor Beneficiarului;
    c) să utilizeze materialele, documentele, instrumentele puse la dispoziţie de Beneficiar numai în scopul prestării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract şi să le restituie Beneficiarului la încetarea contractului;
    d) să nu utilizeze o altă persoană în realizarea activităţii ce face obiectul contractului;
    e) să participe la toate sesiunile de instruire pentru personalul de recensământ;
    f) să nu solicite alte informaţii decât cele de recensământ şi să nu influenţeze sau modifice răspunsurile persoanelor recenzate;
    g) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor culese pe întregul circuit al prestării de servicii de culegere de date statistice ce face obiectul contractului, de la culegerea datelor şi până la predarea lor Beneficiarului, şi, în acest sens, să semneze Angajamentul privind păstrarea confidenţialităţii datelor, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract, odată cu încheierea prezentului contract;
    h) să aibă o ţinută decentă şi un limbaj corespunzător, pe toată perioada de recenzare;
    i) să se identifice prin prezentarea legitimaţiei care le atestă calitatea, pe toată perioada de recenzare;
    j) în cazul unor situaţii conflictuale sau al unor circumstanţe care prezintă un grad ridicat de periculozitate, să nu reacţioneze agresiv, ci să anunţe imediat poliţia, apelând la numărul unic de urgenţă 112 şi apoi, ierarhic, în structura funcţională a recensământului;
    k) să anunţe intenţia de a renunţa la calitatea sa, cu minimum două zile înainte de încetarea activităţii, conducătorului unităţii judeţene de implementare a recensământului din judeţ;
    l) să aibă în permanenţă asupra sa telefonul al cărui număr este indicat în prezentul contract pentru asigurarea comunicării locale şi ierarhice în structura funcţională a recensământului pentru soluţionarea tuturor problemelor de ordin metodologic sau organizatoric;
    m) să îndeplinească obligaţiile specifice corespunzătoare categoriei de personal de recensământ din care face parte, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract.

    (2) Obligaţiile personalului de recensământ privind utilizarea terminalului informatic - tableta şi materialele conexe sunt următoarele:
    a) să preia de la Beneficiar terminalul informatic pe bază de proces-verbal, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul contract, respectiv tableta configurată pentru colectarea datelor statistice, precum şi materialele conexe, respectiv cartela SIM, încărcător, acumulator;
    b) să utilizeze tableta exclusiv în derularea activităţilor necesare îndeplinirii prezentului contract, utilizarea acesteia în interes personal fiind strict interzisă;
    c) să nu şteargă aplicaţiile configurate pe tabletă şi să nu instaleze alte aplicaţii pe aceasta;
    d) să se îngrijească de buna funcţionare a tabletei, asigurând o maximă protecţie a acesteia;
    e) să anunţe, de urgenţă, pierderea, furtul sau constatarea unei disfuncţionalităţi a tabletei;
    f) să restituie terminalul informatic, şi anume tableta şi materialele conexe - cartelă SIM, încărcător, acumulator, în termen de maximum 5 zile de la încetarea contractului, sub sancţiunea recuperării contravalorii acesteia, în sumă totală de 2.500 lei, sau, după caz, a reţinerii sumei din preţul contractului;
    g) să suporte toate costurile suplimentare, nejustificate, apărute în urma accesării altor servicii, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii de către furnizorul de servicii.


    ART. 5
    Obligaţiile Beneficiarului
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    (în cazul UAT-urilor)
    a) să sprijine UJIR în distribuirea materialelor de recensământ către personalul de recensământ;
    b) să sprijine UJIR în colectarea, verificarea şi returnarea, în termen de 15 zile după încheierea activităţilor de colectare a datelor, a tuturor instrumentelor şi a materialelor utilizate;
    c) să organizeze instalarea unor posturi de lucru în spaţii special amenajate, cu echipamente puse la dispoziţie de UJIR, în scopul realizării autorecenzării asistate a populaţiei, conform normelor stabilite de către UCIR;
    d) să plătească personalul de recensământ din teritoriu pentru serviciile prestate, în conformitate cu prevederile art. 3;
    e) să îndeplinească obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de plătitor de venit;
    f) să asigure depozitarea şi păstrarea în condiţii corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum şi a altor mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor de recensământ.

    (în cazul DTS-urilor)
    a) să distribuie materialele de recensământ către personalul de recensământ;
    b) să colecteze şi să verifice, în termen de 15 zile după încheierea activităţilor de colectare a datelor, toate instrumentele şi materialele utilizate;
    c) să instruiască personalul de recensământ din teritoriu cu privire la colectarea datelor statistice, cu privire la funcţionarea aplicaţiei de înregistrare a datelor persoanelor recenzate în aplicaţia instalată pe terminalul informatic, precum şi cu privire la respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia informaţiilor confidenţiale;
    d) să instruiască personalul de recensământ care colectează datele de la gospodării ale populaţiei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;
    e) să recepţioneze cantitativ şi calitativ chestionarele cu datele statistice colectate în baza de date a recensământului;
    f) să plătească personalul de recensământ din teritoriu pentru serviciile prestate, în conformitate cu prevederile art. 3;
    g) să îndeplinească obligaţiile ce îi revin, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, în calitate de plătitor de venit;
    h) să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unor reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.    ART. 6
    Modificarea contractului
    Modificarea ulterioară a clauzelor stipulate în contract sau completarea cu alte elemente secundare a acestuia se va face cu acordul ambelor părţi contractante, prin act adiţional, încheiat în formă scrisă.

    ART. 7
    Încetarea contractului
    Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
    a) în cazul în care persoana care face parte din personalul de recensământ din teritoriu decedează sau devine, fără culpa sa, incapabilă de a îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul contract;
    b) de drept, la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiilor asumate de părţile contractante;
    c) prin acordul de voinţă scris al părţilor;
    d) dacă persoana care face parte din personalul de recensământ din teritoriu săvârşeşte una dintre faptele care constituie contravenţii conform art. 54 alin. (1) lit. c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020;
    e) prin denunţarea unilaterală de către una dintre părţi, cu un preaviz de cel puţin două zile de la apariţia unor circumstanţe ce nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia, în conformitate cu prevederile art. 1.276 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.


    ART. 8
    Răspunderea părţilor şi rezilierea contractului
    (1) Beneficiarul este îndreptăţit să treacă la executarea silită a obligaţiei sau are dreptul să considere prezentul contract reziliat de plin drept, cu daune-interese, în cazurile în care, fără justificare:
    a) respectarea termenului de încărcare în baza de date a recensământului cu date de pe tabletă a devenit vădit imposibilă;
    b) colectarea şi transmiterea de date statistice nu se execută în modul convenit şi, în termenul stabilit în acest sens de Beneficiar, persoana care face parte din personalul de recensământ din teritoriu nu remediază lipsurile constatate şi continuă să execute defectuos serviciile contractului;
    c) nu se execută alte obligaţii ce revin personalului de recensământ din teritoriu potrivit legii sau în temeiul prezentului contract.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), simpla neexecutare a obligaţiilor corespunzătoare în termenul stabilit pentru executare valorează punerea în întârziere a personalului de recensământ din teritoriu.
    (3) În situaţia în care personalul de recensământ din teritoriu nu poate începe sau continua executarea contractului din cauza neîndeplinirii fără justificare de către Beneficiar a propriilor obligaţii, personalul de recensământ din teritoriu este îndreptăţit să considere prezentul contract reziliat de plin drept.
    (4) Beneficiarul nu răspunde patrimonial în cazul apariţiei uneia dintre situaţiile următoare:
    a) în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă, incluzând cheltuielile pe motive de sănătate;
    b) pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea prezentului contract;
    c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor sau Beneficiarului ori salariaţilor săi, ca urmare a executării prezentului contract;
    d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură cu prezentul contract;
    e) în cazul reţinerii, dispunerii măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterii în judecată penală a persoanei contractate ca personal de recensământ pe perioada prestării serviciilor care fac obiectul prezentului contract, situaţii în care Beneficiarul are dreptul să considere prezentul contract reziliat de plin drept.


    ART. 9
    Datele cu caracter personal
    Institutul Naţional de Statistică, direcţiile sale teritoriale, precum şi unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de operatori de date cu caracter personal, răspund pentru prelucrările efectuate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ART. 10
    Efecte
    Încetarea sau rezilierea prezentului contract conform art. 7 şi 8 nu produce efecte în privinţa prestaţiilor executate.

    ART. 11
    Forţa majoră şi cazul fortuit
    (1) În cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau caz fortuit, părţile contractante sunt exonerate de răspundere, termenele de realizare a obligaţiilor decalându-se în mod corespunzător.
    (2) .Prin „forţă majoră“ se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil , absolut invincibil şi inevitabil, care este de natură a exonera de răspundere partea care îl invocă.
    (3) Prin „caz fortuit“ se înţelege evenimentul care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs, care este de natură a exonera de răspundere partea care îl invocă, inclusiv deficienţele de natură tehnică care fac imposibilă prestarea serviciului contractat.
    (4) În cazul forţei majore este obligatorie notificarea apariţiei acesteia în termen de 5 zile calendaristice de la data naşterii unui asemenea caz, urmată de transmiterea certificatului de forţă majoră, în termen de 15 zile calendaristice de la aceeaşi dată.
    (5) În situaţia cazului fortuit este obligatorie transmiterea unei notificări în termen de 5 zile calendaristice de la data naşterii acestuia.
    (6) În cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau unui caz fortuit, părţile contractante se obligă să depună diligenţele necesare în vederea diminuării efectelor produse de un asemenea eveniment.
    (7) În situaţia în care cazul de forţă majoră sau cazul fortuit nu încetează în termen de 15 zile calendaristice, părţile convin ca prezentul contract să se considere reziliat de plin drept, fără pretinderea de daune-interese, fără a fi afectat în niciun fel dreptul beneficiarului în ceea ce priveşte recuperarea datelor colectate ca efect al acţiunilor întreprinse sau neîntreprinse de acesta anterior apariţiei unui asemenea caz.

    ART. 12
    Litigii
    Orice neînţelegere între părţile contractante cu privire la îndeplinirea prezentului contract se va rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, oricare dintre părţi poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa competentă.

    ART. 13
    Comunicări
    Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se poate face în scris, prin telefon, fax sau e-mail, dar numai la adresele şi numerele prevăzute în prezentul contract.

    Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    Beneficiar
    ..................................
    .... (Se trece, în clar, denumirea: recenzor pentru autorecenzare asistată, recenzor, recenzor-şef, coordonator la nivel de municipiu, oraş sau comună, coordonator la nivel de judeţ, recenzori pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică postrecensământ.) ......
    ..................................
    ANEXA 1

    la Contractul-cadrul nr. ...../.....
    (În funcţie de categoriile personalului de recensământ, în vederea anexării unei singure categorii de obligaţii specifice la contractul-cadru, se va păstra una dintre următoarele categorii:)
    I. Obligaţii specifice personalului de recensământ care are calitatea de recenzor pentru autorecenzare asistată, recenzor, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru cercetarea statistică post-recensământ la recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021:
    a) să primească de la recenzorul-şef legitimaţia şi materialele de recensământ;
    b) să participe la instruirea organizată de către UJIR şi să primească cu această ocazie terminalul informatic - tableta şi materialele conexe - pe baza procesului-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la contract;
    c) să studieze chestionarele şi instrucţiunile privind efectuarea recensământului;
    d) să efectueze lucrările de înregistrare şi centralizare a datelor în conformitate cu instrucţiunile specifice elaborate de UCIR;
    e) să aplice măsurile administrative, organizatorice şi tehnice pentru protecţia datelor cu caracter personal şi pentru prevenirea accesului, difuzării, înstrăinării şi distrugerii neautorizate a acestora;
    f) să realizeze vizita preliminară a sectorului de recensământ ce i-a fost repartizat, pentru cunoaşterea acestuia în detaliu, a limitelor acestuia şi dacă sunt bine delimitate, precum şi pentru identificarea eventualelor spaţii nedestinate locuirii, dar care servesc drept loc de reşedinţă obişnuită unor persoane;
    g) să identifice şi să sesizeze dacă există zone ale localităţii care nu sunt incluse pe harta niciunui sector de recensământ sau dacă există zone incluse în două hărţi distincte; în cazul în care aceste situaţii există, trebuie să i le comunice recenzorului-şef sau coordonatorului la nivel de municipiu, oraş sau comună, după caz;
    h) să efectueze mai multe vizite la aceeaşi adresă în cazul în care nu poate realiza recenzarea completă a unei adrese, locuinţe, gospodării sau a tuturor persoanelor de la respectiva adresă care nu s-au autorecenzat;
    i) să culeagă datele de recensământ pentru toate unităţile de observare (persoane, gospodării, locuinţe, clădiri) pentru care nu s-a efectuat autorecenzare din sectorul de recensământ atribuit, strict în scopurile statistice ce fac obiectul contractului;
    j) să verifice zilnic calitatea datelor înregistrate şi a modului de completare a tuturor caracteristicilor din chestionare şi să realizeze transmiterea acestora către baza de date centrală a recensământului populaţiei şi locuinţelor 2021;
    k) să îşi planifice vizitele în sectorul de recensământ cât mai eficient, astfel încât să realizeze recenzarea completă la toate adresele din sector în timpul alocat şi să poată realiza în acest timp mai multe vizite succesive la acele adrese unde nu a putut realiza interviurile faţă în faţă de la prima vizită;
    l) să sesizeze de îndată recenzorului-şef sau coordonatorului de municipiu, oraş sau comună, după caz, situaţiile în care întâmpină situaţii deosebite pe teren;
    m) să predea legitimaţia recenzorului-şef sau coordonatorului de municipiu, oraş sau comună, după caz, la încetarea contractului;
    n) să predea personalului desemnat de UJIR terminalul informatic - tableta şi materialele conexe, pe bază de proces-verbal de predare-primire;
    o) să realizeze alte activităţi la solicitarea recenzorului-şef sau a coordonatorului la nivel de municipiu, oraş sau comună, după caz, pentru îndeplinirea integrală a scopului recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.

    II. Obligaţii specifice personalului de recensământ care are calitatea de recenzor-şef, coordonator la nivel de municipiu, oraş sau comună, coordonator la nivel de judeţ la recensământul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021:
    a) să primească de la personalul desemnat de UJIR terminalul informatic - tableta şi materialele conexe, pe bază de proces-verbal de predare-primire;
    b) să primească şi să repartizeze materialele de recensământ de la UJIR;
    c) să repartizeze, conform indicaţiilor date de UJIR, recenzorii şi, după caz, recenzorii-şefi pe sectoare de recensământ;
    d) să organizeze şi să supravegheze repartizarea materialelor de recensământ personalului de recensământ către recenzori;
    e) să organizeze şi să supravegheze colectarea materialelor de recensământ de la recenzori după finalizarea activităţilor în teren;
    f) să coordoneze realizarea vizitelor preliminare ale sectoarelor de recensământ;
    g) să soluţioneze eventualele probleme legate de sectorizare - lipsa unor adrese, locuinţe sau clădiri din lista adreselor de recenzat, includerea aceleiaşi adrese în două sectoare diferite;
    h) să ia legătura cu UJIR pentru găsirea unei soluţii în cazul în care recenzorii îi sesizează existenţa în teren a unor probleme majore legate de sectorizare dacă există zone ale localităţii care nu sunt incluse pe harta niciunui sector de recensământ sau dacă există zone incluse în două hărţi distincte etc.;
    i) să verifice în teren limitele fiecărui sector de recensământ de care răspunde;
    j) să organizeze programul de întâlniri cu recenzorii pentru lămurirea şi punerea la punct a ultimelor detalii metodologice şi organizatorice înaintea începerii vizitelor în teren;
    k) să verifice prin sondaj modul în care îşi desfăşoară activitatea recenzorii;
    l) să verifice zilnic calitatea datelor înregistrate şi modul lor de completare, dând indicaţii metodologice unitare şi luând măsuri pentru evitarea rămânerilor în urmă în unele sectoare de recensământ;
    m) să se convingă că recenzorii realizează completarea chestionarelor de recensământ la adresele incluse în sectorul de recensământ;
    n) să înlocuiască imediat recenzorii care absentează în perioada de înregistrare din diverse motive (boală, accident, deces, renunţare) cu recenzori de rezervă;
    o) să verifice că noii recenzori, care au înlocuit alte persoane, cunosc obligaţiile şi activităţile pe care trebuie să le îndeplinească;
    p) să verifice ritmul de recenzare zilnic şi să ia măsuri în cazul în care se constată încetiniri ale ritmului de recenzare sau constată un număr mare de adrese la care nu s-a realizat recenzarea;
    q) să se asigure că la sfârşitul perioadei de recenzare în teren recenzorii au vizitat toate adresele din sectorul de recensământ alocat. Pentru aceasta, în cazul în care constată în ultimele zile de recenzare în teren că mai există adrese la care recenzorul nu a ajuns, să ia măsuri de alocare suplimentară de recenzori în sectorul respectiv pentru remedierea problemei;
    r) să însoţească recenzorii în zonele unde aceştia întâmpină dificultăţi în desfăşurarea interviurilor şi să convingă populaţia să participe la recensământul populaţiei şi locuinţelor, efectuând, dacă este necesar, interviuri în locul recenzorului;
    s) să realizeze interviurile faţă în faţă cu respondenţii în cazul în care recenzorul din sectorul respectiv este indisponibil, până la înlocuirea acestuia;
    ş) să preia de la recenzori materialele de recensământ aferente sectoarelor de recensământ şi să le predea UJIR;
    t) în cazul municipiilor şi oraşelor, coordonatorii la nivel de municipiu sau oraş să valideze rapoartele de activitate ale recenzorilor-şefi din sectorul de recensământ alocat, iar recenzorii-şefi să valideze rapoartele de activitate ale recenzorilor;
    ţ) în cazul judeţelor, coordonatorii de judeţ să valideze rapoartele de activitate ale coordonatorilor la nivel de municipiu, oraş sau comună;
    u) să coordoneze şi să verifice din punct de vedere organizatoric şi metodologic activitatea şi lucrările efectuate de recenzorii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sectorului de recensământ repartizat;
    v) să ţină legătura cu comisia de recensământ locală sau judeţeană şi/sau cu UJIR, după caz, pentru lămurirea şi rezolvarea tuturor problemelor apărute în perioada de recenzare;
    w) să comunice comisiei de recensământ locale sau judeţene şi/sau UJIR, după caz, de îndată, problemele sau situaţiile neprevăzute pe care le-a întâmpinat, în vederea găsirii unor soluţii de rezolvare a acestora;
    x) să predea personalului desemnat de UJIR terminalul informatic - tableta şi materialele conexe, pe bază de procesverbal de predare-primire;
    y) să realizeze alte activităţi la solicitarea UJIR sau a comisiei locale sau judeţene de recensământ, după caz, pentru îndeplinirea integrală a scopului recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021.    ANEXA 2

    la Contractul-cadru nr. ...../.....
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 2 la contractul-cadru este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 3

    la Contractul-cadru nr. ...../.....
    (Model)
    Ex. nr. ...............
    Cod sector de recensământ: ...................
    PROCES-VERBAL
    de predare-primire a terminalului informatic pentru RPL 2021
    Încheiat astăzi, ........................................
    Între ..... din partea UJIR/DTS, în calitate de Predător, şi ....., CNP ...., telefon ....., recenzor în sectorul de recensământ numărul ..... din localitatea ....., judeţul ....., în calitate de Primitor^1
    ^1 Prin completarea procesului-verbal vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. UJIR/DTS prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în vigoare.

    ART. 1
    În baza prevederilor contractuale, Predătorul, respectiv Primitorul convin, de comun acord, predarea, respectiv primirea următorului terminal informatic şi materialelor conexe, după cum urmează:
    - 1 buc. tabletă tip ..... model ....., IMEI ....., cartelă SIM cu numărul de apel ....., seria ....., card SIM şi alimentator cu cablu USB, în cutie;
    – 1 buc. acumulator baterie externă pentru tabletă .....;
    – 1 buc. cutie transport;
    – 1 buc. plic sigilat cu datele de autentificare necesare accesării tabletei şi aplicaţiei (PIN tabletă, nume de utilizator şi parolă), cu numărul de operator ..... .


    ART. 2
    (1) Primitorul cunoaşte şi se obligă să folosească echipamentul exclusiv în derularea activităţilor aferente Recensământului populaţiei locuinţelor 2021, utilizarea acestuia în interes personal fiind strict interzisă.
    (2) Terminalul informatic rămâne în custodia primitorului, acesta obligându-se să asigure securitatea, integritatea şi funcţionalitatea tabletei în acest interval de timp.

    ART. 3
    Datele de autentificare furnizate sunt confidenţiale, unice, personale şi netransmisibile. Se interzice folosirea lor în comun de către mai mulţi utilizatori.

    ART. 4
    (1) Primitorului îi sunt interzise clonarea informatică a tabletei, precum şi permiterea accesului persoanelor neautorizate la aplicaţii.
    (2) Primitorului îi este interzisă descărcarea/instalarea oricăror aplicaţii informatice pe tabletă.
    (3) Primitorului îi sunt interzise descărcarea oricăror date/informaţii de pe tabletă, realizarea de copii ale înregistrărilor video-audio de pe cardul de memorie externă sau memoria internă a terminalului informatic, precum şi permiterea sau facilitarea accesului altor persoane neautorizate la înregistrări.

    ART. 5
    Primitorul cunoaşte că traficul de date care se efectuează de pe terminalul informatic este monitorizat.

    ART. 6
    Primitorul are obligaţia de a anunţa de urgenţă în cazul pierderii, furtului sau constatării unei disfuncţionalităţi a terminalului informatic, apelând numărul de telefon ..... .

    ART. 7
    (1) Primitorul are obligaţia de a returna în integralitate reprezentanţilor UJIR terminalul informatic şi materialele conexe, în stare bună de funcţionare, fără a modifica componenţa acestuia (tableta va avea inclusă cartela SIM, aşa cum a fost predată, în cutia originală).
    (2) Restituirea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează în termen de maximum 5 zile de la încetarea contractului, la sediul UJIR.
    (3) Cu ocazia predării terminalului informatic şi a materialelor conexe se va încheia un proces-verbal între recenzor şi reprezentantul UJIR în care se vor consemna aspectele constatate în urma verificării funcţionalităţii şi integrităţii terminalului informatic utilizat.
    (4) În cazul în care primitorul renunţă prin cerere la calitatea de personal de recensământ, acesta are obligaţia de a preda terminalul informatic şi materialele conexe la sediul UJIR, în termen de 12 ore de la depunerea cererii de retragere.

    ART. 8
    Primitorul se obligă să suporte toate costurile suplimentare, nejustificate, apărute în urma accesării altor servicii, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii de către furnizorul de servicii.

    ART. 9
    Primitorul se obligă să plătească contravaloarea echipamentelor/materialelor pierdute sau reparaţia/achiziţionarea unor noi echipamente/materiale, în situaţia în care la returnare se constată că acestea sunt defecte, în termen de 30 de zile.

    ART. 10
    Primitorul cunoaşte faptul că pe terminalul informatic primit sunt procesate date cu caracter personal şi se obligă la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    Orice activitate desfăşurată cu ajutorul terminalului informatic, în afara scopului pentru care Primitorul a primit acest echipament şi pentru care a fost instruit, se pedepseşte în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
    PREDĂTOR
    PRIMITOR

    ANEXA 4

    MODELUL
    legitimaţiei pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021
     - faţă/verso -

 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016