Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 4 decembrie 2020  privind transmiterea imobilului 961 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 4 decembrie 2020 privind transmiterea imobilului 961 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1223 din 14 decembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă transmiterea imobilului 961, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov.
    (2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1), mai puţin locuinţele existente în cadrul imobilului, se utilizează în vederea sistematizării zonei, respectiv construirea de locuinţe colective şi funcţiuni complementare spaţiilor de locuit şi realizarea unor obiective de interes public local, astfel: gospodărie de apă, centru operativ pentru situaţii de urgenţă, parc/zonă de agrement, unităţi de învăţământ, complex sportiv, centru comercial-piaţă, într-un termen de 5 de ani de la preluare, conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pantelimon nr. 229/2019, modificată prin hotărârile nr. 102/2020, nr. 154/2020 şi nr. 161/2020.

    ART. 2
    (1) Consiliul Local al Oraşului Pantelimon va asigura închirierea, conform legii, a locuinţelor existente în cadrul imobilului menţionat la art. 1 către actualii chiriaşi şi cetăţenilor cu nevoi locative din oraşul Pantelimon şi va transmite, în condiţiile legii, un procent de 50% din numărul de locuinţe ce vor fi construite pe terenul imobilului 961, dar nu mai puţin de 493 unităţi locative, împreună cu terenul aferent acestora, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în maximum 5 ani de la preluarea imobilului, conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Pantelimon nr. 229/2019, modificată prin hotărârile nr. 102/2020, nr. 154/2020 şi nr. 161/2020.
    (2) Transmiterea locuinţelor şi terenului aferent acestora menţionate la alin. (1) se va realiza etapizat, pe măsura finalizării fiecărui ansamblu de locuinţe în parte.
    (3) Structura pe camere a locuinţelor realizate prin programul derulat de Consiliul Local al Oraşului Pantelimon, care urmează a fi transmise în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, se va stabili prin protocol încheiat între Oraşul Pantelimon şi Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile specializate din subordine.

    ART. 3
    În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului, obligaţiile sau termenele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 2 alin. (1), acesta revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 4
    Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Oraşul Pantelimon şi Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Simona Cojocaru,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Augustin-Cătălin Iapă,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 4 decembrie 2020.
    Nr. 1.058.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 961 care se transmite din domeniul public al statului
    şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale
     în domeniul public al oraşului Pantelimon, judeţul Ilfov

┌────┬──────┬────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┬─────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Elementele-cadru│ │ │ │
│ │ │ │ │ │de descriere │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnică/Valorile│Valoarea │Persoana │Persoana │
│ │ │ │Denumirea│ │contabile │de │juridică de │juridică la│
│Nr. │Nr. │Codul de │bunului │Adresa │aferente │inventar │la care se │care se │
│crt.│MFP │clasificaţie│imobil │ │activelor fixe │a bunului│transmite │transmite │
│ │ │ │ │ │corporale ce │imobil │imobilul/CUI │imobilul/ │
│ │ │ │ │ │compun bunul/ │(lei) │ │CUI │
│ │ │ │ │ │Cartea funciară/│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
├────┼──────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼─────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │1. Construcţii: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul C40 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 356│ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │712 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │124.558,48 lei; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul C41 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 356│ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │712 mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │124.558,48 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Pavilionul C39 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 160│ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │320 mp; │ │Statul român,│Oraşul │
│ │ │ │ │Judeţul │- valoare │ │domeniul │Pantelimon,│
│ │ │ │ │Ilfov, │contabilă - │ │public, din │domeniul │
│ │ │ │Imobil │oraşul │74.735,12 lei │ │administrarea│public, │
│1 │163554│8.19.01 │961 │Pantelimon,│Pavilionul C42 │9.222.036│Ministerului │judeţul │
│ │ │ │ │Strada │- suprafaţă │ │Apărării │Ilfov │
│ │ │ │ │Răscoalei │construită - 40 │ │Naţionale CUI│CUI - │
│ │ │ │ │nr. FN │mp; │ │- 4183229 │4420759 │
│ │ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată - 40│ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2.252 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită - 912│ │ │ │
│ │ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Total suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1.784 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construcţii - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │326.104,08 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2. Suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │ │terenului - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │19,6687 ha │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │8.895.931,59 lei│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │9.222.035,67 lei│ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. CF - 100549 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │100549 │ │ │ │
└────┴──────┴────────────┴─────────┴───────────┴────────────────┴─────────┴─────────────┴───────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016