Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 4 decembrie 2020  pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, precum şi a măsurilor privind implementarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 4 decembrie 2020 pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, precum şi a măsurilor privind implementarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1224 din 14 decembrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (3), art. 14, art. 21 alin. (2) şi art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 177/2020,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Sumele alocate pentru efectuarea recensământului general agricol runda 2020, denumit în continuare RGA runda 2020, au ca destinaţie asigurarea desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 23 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 177/2020, denumită în continuare OUG nr. 22/2020.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din OUG nr. 22/2020.

    ART. 2
    (1) Suma alocată de la bugetul de stat pentru pregătirea, organizarea şi efectuarea RGA runda 2020 este de 320.067 mii lei, repartizată pe ordonatori principali de credite şi pe ani conform anexei nr. 1.
    (2) Defalcarea pe categorii de cheltuieli a sumei prevăzute la alin. (1) pe fiecare ordonator de credite se face conform anexei nr. 2, la propunerea instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din OUG nr. 22/2020, cu avizul Comisiei centrale pentru recensământul general agricol.

    ART. 3
    (1) Suma totală de 69.785 mii lei acordată Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada 2020-2022, potrivit anexei nr. 1, include şi finanţarea acordată României de Uniunea Europeană sub formă de grant în cuantum maxim de 18.840 mii lei, potrivit prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 şi (UE) nr. 1.337/2011.
    (2) Din grantul prevăzut la alin. (1), suma de 9.420 mii lei reprezintă prefinanţarea primită după semnarea contractului de grant, iar diferenţa este acordată după finalizarea RGA runda 2020.

    ART. 4
    (1) În vederea finanţării cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi efectuarea RGA runda 2020 se aprobă suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, pentru anul 2020, cu suma de 27.476 mii lei la capitolul 61.01. „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“ din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pe anul 2020.
    (3) Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale răspund de modul de utilizare a sumelor ce fac obiectul prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Pentru respectarea prevederilor art. 11 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 şi a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/405 al Comisiei din 16 martie 2020 de precizare a modalităţilor şi a conţinutului rapoartelor privind calitatea care trebuie transmise în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (7)-(9) din OUG nr. 22/2020 implicate în pregătirea, organizarea şi efectuarea RGA runda 2020 comunică Institutului Naţional de Statistică situaţia sumelor alocate şi a cheltuielilor efectuate, separat pe categorii de cheltuieli, până la data de 28 februarie 2022, potrivit anexei nr. 2.

    ART. 5
    În vederea efectuării RGA runda 2020, cota maximă lunară a consumului de combustibil alocată este de 200 litri pentru un autoturism al fiecăreia dintre instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din OUG nr. 22/2020, cu încadrarea în bugetul aprobat.

    ART. 6
    (1) Pentru buna desfăşurare a activităţilor de pregătire, organizare şi efectuare a RGA runda 2020, personalul suplimentar, angajat de Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe perioadă determinată, conform dispoziţiilor art. 21 alin. (1) din OUG nr. 22/2020, asigură:
    a) suport în îndeplinirea atribuţiilor specifice instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (6) şi (7) din OUG nr. 22/2020, în funcţie de instituţia angajatoare;
    b) suport tehnic secretariatului tehnic central şi secretariatelor tehnice judeţene şi al municipiului Bucureşti, la solicitarea reprezentanţilor instituţiilor angajatoare în aceste secretariate, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în anexele nr. 4 şi 10 la OUG nr. 22/2020.

    (2) Personalul suplimentar angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată conform art. 21 alin. (1) din OUG nr. 22/2020, precum şi personalul permanent din cadrul Institutului Naţional de Statistică şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nominalizat prin act administrativ al conducătorului instituţiei formează echipa operaţională a secretariatului tehnic central şi secretariatelor tehnice judeţene şi al municipiului Bucureşti şi îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a acestora.
    (3) Personalul suplimentar angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată îşi desfăşoară activitatea în spaţiile destinate secretariatului tehnic central şi secretariatelor tehnice judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz.

    ART. 7
    (1) Legitimaţia cu care recenzorii, recenzorii-şefi şi coordonatorii se identifică pe întreaga perioadă de recenzare se emite de către direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, imediat după semnarea contractului-cadru de servicii încheiat între aceştia şi direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în temeiul art. 1.168 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Modelul legitimaţiei este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 8
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Ionel Dancă
                    Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
                    Andrei Tudorel
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Aurel Simion,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 4 decembrie 2020.
    Nr. 1.056.
    ANEXA 1

    Repartizarea pe ordonatori principali de credite şi pe ani a sumelor necesare pentru pregătirea, organizarea
    şi efectuarea recensământului general agricol din România runda 2020

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────────────┬───────────────────────┬───────┬─────┬───────┤
│ │Anul 2020, din care: │ │ │ │
│ ├────────────┬──────────┤ │ │ │
│ │Sume │Sume │ │ │ │
│Ordonator │prevăzute în│alocate │ │ │ │
│principal de │Legea │din Fondul│ │ │ │
│credite cu │bugetului de│de rezervă│Anul │Anul │ │
│detaliere pe │stat pe anul│bugetară │2021 │2022 │Total │
│titluri │2020 nr. 5/ │la │ │ │ │
│bugetare │2020, cu │dispoziţia│ │ │ │
│ │modificările│Guvernului│ │ │ │
│ │şi │pe anul │ │ │ │
│ │completările│2020 │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┤
│Secretariatul │ │ │ │ │ │
│General al │ │ │ │ │ │
│Guvernului, │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │
│Institutul │35.947 │- │30.232 │3.606│69.785 │
│Naţional de │ │ │ │ │ │
│Statistică, │ │ │ │ │ │
│total, din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┤
│Titlul 58 - │ │ │ │ │ │
│Proiecte cu │ │ │ │ │ │
│finanţare din │ │ │ │ │ │
│fonduri externe│ │ │ │ │ │
│nerambursabile │35.947 │- │30.232 │3.606│69.785 │
│aferente │ │ │ │ │ │
│cadrului │ │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │
│2014-2020 │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┤
│Ministerul │ │ │ │ │ │
│Agriculturii şi│ │ │ │ │ │
│Dezvoltării │- │- │213.108│- │213.108│
│Rurale, total, │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┤
│Capitolul 83.01│ │ │ │ │ │
│„Agricultură, │ │ │ │ │ │
│silvicultură, │ │ │ │ │ │
│piscicultură şi│- │ │2.587 │- │2.587 │
│vânătoare“, │ │ │ │ │ │
│titlul 10 - │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│personal │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┤
│Capitolul 83.01│ │ │ │ │ │
│„Agricultură, │ │ │ │ │ │
│silvicultură, │ │ │ │ │ │
│piscicultură şi│- │- │3.069 │- │3.069 │
│vânătoare“, │ │ │ │ │ │
│titlul 20 - │ │ │ │ │ │
│Bunuri şi │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┤
│Capitolul 83.01│ │ │ │ │ │
│„Agricultură, │ │ │ │ │ │
│silvicultură, │ │ │ │ │ │
│piscicultură şi│ │ │ │ │ │
│vânătoare“, │ │ │ │ │ │
│titlul 51 - │- │- │207.452│- │207.452│
│Transferuri │ │ │ │ │ │
│între unităţi │ │ │ │ │ │
│ale │ │ │ │ │ │
│administraţiei │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┤
│Ministerul │ │ │ │ │ │
│Afacerilor │- │- │5.835 │- │5.835 │
│Interne, total,│ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┤
│Capitolul 51.01│ │ │ │ │ │
│„Autorităţi │ │ │ │ │ │
│publice şi │ │ │ │ │ │
│acţiuni │- │- │5.835 │- │5.835 │
│externe“, │ │ │ │ │ │
│titlul 20 - │ │ │ │ │ │
│Bunuri şi │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┤
│Serviciul de │ │ │ │ │ │
│Telecomunicaţii│ │ │ │ │ │
│Speciale, │- │27.476 │3.863 │- │31.339 │
│total, din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┤
│Capitolul 61.01│ │ │ │ │ │
│„Ordine publică│ │ │ │ │ │
│şi siguranţă │ │ │ │ │ │
│naţională“, │- │- │3.863 │- │3.863 │
│titlul 20 - │ │ │ │ │ │
│Bunuri şi │ │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┤
│Capitolul 61.01│ │ │ │ │ │
│„Ordine publică│ │ │ │ │ │
│şi siguranţă │ │ │ │ │ │
│naţională“, │- │27.476 │- │- │27.476 │
│titlul 71 - │ │ │ │ │ │
│Active │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼──────────┼───────┼─────┼───────┤
│TOTAL │35.947 │27.476 │253.038│3.606│320.067│
└───────────────┴────────────┴──────────┴───────┴─────┴───────┘    ANEXA 2

    Categorii de cheltuieli efectuate de ordonatorii de credite cu atribuţii în pregătirea, organizarea
    şi desfăşurarea recensământului general agricol din România runda 2020
    I. Cheltuieli cu personalul angajat pe perioadă determinată
    1. Salarii de bază şi alte drepturi salariale, contribuţii
    2. Indemnizaţii delegare

    II. Bunuri şi servicii
    1. Plată recenzori recensământ de probă
    2. Plată recenzori, recenzori-şefi şi coordonatori
    3. Plată recenzori ancheta de control
    4. Cheltuieli pentru realizarea materialelor de recensământ şi diseminarea rezultatelor
    5. Închirieri spaţii pentru depozitarea materialelor de recensământ, pentru instructaj, personal angajat suplimentar (inclusiv costurile cu utilităţile)
    6. Cheltuieli carburanţi şi lubrifianţi
    7. Cheltuieli poştă, fax, convorbiri call center etc.
    8. Cheltuieli popularizare recensământ
    9. Cheltuieli personalizare recenzori
    10. Cheltuieli furnituri de birou
    11. Cheltuieli materiale consumabile
    12. Cheltuieli deplasări, transport
    13. Cheltuieli mobilier, obiecte de inventar
    14. Cheltuieli cartele SIM, acumulatori externi, alte servicii pentru tablete
    15. Alte bunuri şi servicii, piese de schimb, cheltuieli neprevăzute

    III. Active nefinanciare
    1. Echipamente IT, alte mijloace fixe pentru organizarea şi desfăşurarea recensământului
    2. Cheltuieli operaţionalizare call center


    ANEXA 3

    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    Modelul legitimaţiei utilizate la recensământul general agricol din România runda 2020 - faţă/verso -
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016