Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.052 din 4 decembrie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.052 din 4 decembrie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1222 din 14 decembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Autostrada Sibiu-Piteşti“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre, conform variantei finale a proiectului tehnic.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, situate pe raza localităţilor Şelimbăr, Tălmaciu şi Boiţa din judeţul Sibiu, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Şelimbăr, Tălmaciu şi Boiţa din judeţul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, aflate pe raza localităţilor Şelimbăr, Tălmaciu şi Boiţa din judeţul Sibiu, sunt în cuantum total de 647,09 mii lei şi se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de coeziune - FC“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 se aduce la cunoştinţa publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişarea pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 4 decembrie 2020.
    Nr. 1.052.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând proprietarii sau deţinătorii de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sibiu-Piteşti“ - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, situate pe raza localităţilor Boiţa, Tălmaciu şi Şelimbăr din judeţul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────┬───────────────┬─────┬───────┬─────────┬────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Valoarea de│
│ │ │ │prenumele │ │ │Număr │Număr │Categoria │ │Suprafaţa │Suprafaţa │de │despăgubire│
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului/│Tarla│Parcelă│cadastral│carte │de │Extravilan/│totală │de │expropriat │conform │
│crt.│ │administrativ-teritorială│deţinătorului │ │ │/ Nr. │funciară│folosinţă │Intravilan │teren (mp)│expropriat│construcţii│Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │topo │ │ │ │ │teren (mp)│(mp)/(ml) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │BRANEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI-VIOREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRANEA │ │ │3973, │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │SIBIU │BOIŢA │IOANA-LETIŢIA, │- │- │3974, │100862 │Arabil │Intravilan │1.758,00 │31,00 │- │285,20 │
│ │ │ │BRANEA TOMAS │ │ │3975 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ŞTEFAN, BRANEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MATEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│2 │SIBIU │BOIŢA │LEU NICOLAE │- │- │3976 │2107 │Arabil │Intravilan │946,00 │79,00 │- │726,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│3 │SIBIU │BOIŢA │BOBEICA MIKLOS │- │- │3977 │1668 │Arabil │Intravilan │947,00 │34,00 │- │312,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│4 │SIBIU │BOIŢA │BASARABĂ │- │- │4046 │101259 │Arabil │Intravilan │1.260,00 │32,00 │- │294,40 │
│ │ │ │VERONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│5 │SIBIU │BOIŢA │PAROHIA │- │- │4047 │101236 │Arabil │Intravilan │3.656,00 │628,00 │- │5.777,60 │
│ │ │ │ORTODOXĂ ROMÂNĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│6 │SIBIU │BOIŢA │LUPU SUSANA │- │- │3893 │571 │Arabil │Extravilan │810,00 │412,00 │- │700,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │DRAGOMIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │SIBIU │BOIŢA │VASILE, VASIU │- │- │3894 │101276 │Arabil │Extravilan │673,00 │286,00 │- │486,20 │
│ │ │ │ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│8 │SIBIU │BOIŢA │HALMAGIU ACHIM │- │- │3885 │2717 │Arabil │Extravilan │407,00 │209,00 │- │355,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│9 │SIBIU │BOIŢA │VASIU IOANN, │- │- │3887 │533 │Arabil │Extravilan │810,00 │132,00 │- │224,40 │
│ │ │ │VASIU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│10 │SIBIU │BOIŢA │CÎRPĂTOREA IOAN│- │- │3888 │101279 │Arabil │Extravilan │943,00 │159,00 │- │270,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│11 │SIBIU │BOIŢA │GAVRILĂ IOAN │- │- │3889 │101278 │Arabil │Extravilan │450,00 │78,00 │- │132,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│12 │SIBIU │BOIŢA │CLOAJE VASILE │- │- │3871 │2756 │Arabil │Extravilan │1.350,00 │139,00 │- │236,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │FÂRŢONEA MARIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │SIBIU │BOIŢA │FÂRŢONEA TOMA, │- │- │3870 │355 │Arabil │Extravilan │810,00 │108,00 │- │183,60 │
│ │ │ │FÂRŢONEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│14 │SIBIU │BOIŢA │POPONEA IOAN │- │- │3867 │1106 │Arabil │Extravilan │677,00 │20,00 │- │34,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│15 │SIBIU │BOIŢA │SOLDEA ANNA │- │- │3130 │1711 │Arabil │Extravilan │1.210,00 │29,00 │- │49,30 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│16 │SIBIU │BOIŢA │DRAGOMIR │- │- │3132 │783 │Arabil │Extravilan │299,00 │1,00 │- │1,70 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │3133, │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │SIBIU │BOIŢA │FRAGUNE, │- │- │3134, │1773 │Fâneţe │Extravilan │950,00 │1,00 │- │1,15 │
│ │ │ │BRĂTILESCU ANNA│ │ │3135 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │FRÂNGU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTINESCU,│ │ │3141, │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │SIBIU │BOIŢA │POPOVICIU │- │- │3142, │100870 │Fâneţe │Extravilan │5.397,00 │7,00 │- │8,05 │
│ │ │ │MARIA, │ │ │3182 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OTILIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│19 │SIBIU │BOIŢA │OLARIU ILONA │- │- │3137, │101282 │Fâneţe │Extravilan │76,00 │13,00 │- │14,95 │
│ │ │ │ │ │ │3139 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│20 │SIBIU │BOIŢA │SAVU IOAN, SAVU│- │- │3188 │101283 │Arabil │Extravilan │2.621,00 │14,00 │- │23,80 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│21 │SIBIU │BOIŢA │HĂLMAGIU ELENA │- │- │3190, │101285 │Arabil │Extravilan │1.210,00 │9,00 │- │15,30 │
│ │ │ │ │ │ │3193 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│22 │SIBIU │BOIŢA │HĂLMAGIU ELENA │- │- │3194 │101288 │Arabil │Extravilan │403,00 │31,00 │- │52,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│23 │SIBIU │BOIŢA │POPŞOR IOAN │- │- │3195 │101286 │Arabil │Extravilan │403,00 │32,00 │- │54,40 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │HODREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │SIBIU │BOIŢA │GRECU ANA, │- │- │3197 │100759 │Arabil │Extravilan │907,00 │24,00 │- │40,80 │
│ │ │ │COLŢA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRECU FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │POENARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │SIBIU │BOIŢA │NICOLAE, │- │- │3198 │101287 │Arabil │Extravilan │907,00 │21,00 │- │35,70 │
│ │ │ │POENARIU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │STOICA IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │SIBIU │BOIŢA │STOICA NICOLAE,│- │- │3199 │101289 │Arabil │Extravilan │907,00 │22,00 │- │37,40 │
│ │ │ │STOICA TOMA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOBEICĂ ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│27 │SIBIU │BOIŢA │CÎMPIAN │- │- │3200 │100777 │Arabil │Extravilan │907,00 │24,00 │- │40,80 │
│ │ │ │MACSINIKA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │COCA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOICA IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │SIBIU │BOIŢA │ELENA, COCA │- │- │3201 │101290 │Arabil │Extravilan │907,00 │24,00 │- │40,80 │
│ │ │ │IOAN, COCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │DĂNESCU IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DĂNESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │SIBIU │BOIŢA │NICOLAE, │- │- │3202 │101291 │Arabil │Extravilan │907,00 │24,00 │- │40,80 │
│ │ │ │DĂNESCU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DĂNESCU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DĂNESCU ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│30 │SIBIU │BOIŢA │SAVU PARASCHIVA│- │- │3203 │101292 │Arabil │Extravilan │2.718,00 │76,00 │- │129,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ISTRATE MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALBU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ISTRATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODOSIU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │SIBIU │BOIŢA │ISTRATE IOAN, │- │- │3204 │101293 │Arabil │Extravilan │907,00 │27,00 │- │45,90 │
│ │ │ │ISTRATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ISTRATE MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ISTRATE TOMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│32 │SIBIU │BOIŢA │CLOAJE IOAN │- │- │3205 │101294 │Arabil │Extravilan │906,00 │26,00 │- │44,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│33 │SIBIU │BOIŢA │ALDEA NICOLAE, │- │- │3206/4 │101295 │Arabil │Extravilan │151,00 │18,00 │- │30,60 │
│ │ │ │ALDEA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │NEACŞU ELENA, │ │ │3207, │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │SIBIU │BOIŢA │LUPU IOAN, LUPU│- │- │3208, │100017 │Arabil │Extravilan │3.859,00 │98,00 │- │166,60 │
│ │ │ │ELENA │ │ │3209 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │COCA IANOŞ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │SIBIU │BOIŢA │COCA MARIA, │- │- │3213/1 │101296 │Arabil │Extravilan │378,00 │10,00 │- │17,00 │
│ │ │ │COCA ANNA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA TOMA COCA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │BOBEŞU TAMAŞ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOBEŞ TAMAŞ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │SIBIU │BOIŢA │MOHAN MARIA, │- │- │3214 │101297 │Arabil │Extravilan │1.055,00 │10,00 │- │17,00 │
│ │ │ │ISTRATE ANNA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOBEŞ ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOBEŞIU TOMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│37 │SIBIU │BOIŢA │HĂLMAGIU ELENA │- │- │3215 │101298 │Arabil │Extravilan │1.055,00 │6,00 │- │10,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │COCA IANOŞ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │SIBIU │BOIŢA │COCA MARIA, │- │- │3216/1 │101307 │Arabil │Extravilan │738,00 │1,00 │- │1,70 │
│ │ │ │COCA ANNA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA TOMA COCA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │CÂMPEAN MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CÂMPEAN ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39 │SIBIU │BOIŢA │CÂMPEAN ILEANA,│- │- │3228 │101300 │Arabil │Extravilan │403,00 │133,00 │- │226,10 │
│ │ │ │CÂMPENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│40 │SIBIU │BOIŢA │CÂMPEAN MARIA │- │- │3227 │926 │Arabil │Extravilan │403,00 │150,00 │- │255,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│41 │SIBIU │BOIŢA │BUCŞĂ NICOLAE │- │- │3229 │101180 │Arabil │Extravilan │713,00 │104,00 │- │176,80 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│42 │SIBIU │BOIŢA │NEGHINĂ TOMA │- │- │3230 │101301 │Fâneţe │Extravilan │713,00 │61,00 │- │70,15 │
│ │ │ │ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│43 │SIBIU │BOIŢA │PĂTĂRĂU STOIA │- │- │3231 │101302 │Fâneţe │Extravilan │594,00 │11,00 │- │12,65 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │BRĂTILESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │SIBIU │BOIŢA │IOAN, │- │- │3236 │100748 │Fâneţe │Extravilan │1.177,00 │21,00 │- │24,15 │
│ │ │ │BRĂTILESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │CLOAJĂ ANA, │ │ │3247 │ │Fâneţe │ │1.066,00 │142,00 │- │163,30 │
│ │ │ │CLOAJĂ NICOLAE,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │SIBIU │BOIŢA │CLOAJĂ │- │- ├─────────┤101309 ├───────────┤Extravilan ├──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │PARASCHIVA, │ │ │3248 │ │Arabil │ │1.476,00 │250,00 │- │425,00 │
│ │ │ │CLOAJĂ ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │BISERICA │ │ │ │ │ │Extravilan │450,00 │184,00 │ │312,80 │
│46 │SIBIU │BOIŢA │GRECO-ORIENTALĂ│- │- │3249 │101328 │Arabil ├───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │DIN BOIŢA │ │ │ │ │ │Construcţie│ │ │TROIŢĂ S = │1.900,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │COCA NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COCA IOAN, COCA│ │ │3250, │ │ │ │ │ │ │ │
│47 │SIBIU │BOIŢA │NICOLAE, MARCU │- │- │3253 │101308 │Arabil │Extravilan │619,00 │137,00 │- │232,90 │
│ │ │ │COCA, BALABAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│48 │SIBIU │BOIŢA │LUP NICOLAE │- │- │3251 │101327 │Fâneţe │Extravilan │256,00 │78,00 │- │89,70 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│49 │SIBIU │BOIŢA │BĂDILĂ │- │- │3255, │101326 │Fâneţe │Extravilan │698,00 │108,00 │- │124,20 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │3256 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │3257 │101324 │Arabil │Extravilan │202,00 │32,00 │- │54,40 │
│50 │SIBIU │BOIŢA │BANCE MARIA │- │- ├─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │3258 │ │Fâneţe │Extravilan │241,00 │40,00 │- │46,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│51 │SIBIU │BOIŢA │BĂLŢIATU IOANA │- │- │3259 │101322 │Fâneţe │Extravilan │202,00 │35,00 │- │40,25 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│52 │SIBIU │BOIŢA │PĂTĂRĂU MARIA │- │- │3260 │101321 │Fâneţe │Extravilan │241,00 │44,00 │- │50,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │MORARIU SABINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MORARIU ANNA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MORARIU TOMA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│53 │SIBIU │BOIŢA │MORARIU IUON, │- │- │3261 │101320 │Fâneţe │Extravilan │202,00 │39,00 │- │44,85 │
│ │ │ │MORARIU SABINA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MORARIU ANNA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MORARIU TOMA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MORARIU IANOŞ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │CLOAJĂ ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLOAJĂ NICOLAE,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │SIBIU │BOIŢA │CLOAJĂ │- │- │3262 │101319 │Arabil │Intravilan │144,00 │29,00 │- │266,80 │
│ │ │ │PARASCHIVA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CLOAJĂ ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │BUCŞĂ IANCU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│55 │SIBIU │BOIŢA │OLĂRESCU │- │- │3263 │101323 │Arabil │Extravilan │108,00 │23,00 │- │39,10 │
│ │ │ │PARASCHEVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│56 │SIBIU │BOIŢA │TOADER DRAGOMIR│- │- │3264 │101318 │Arabil │Extravilan │72,00 │16,00 │- │27,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │MOLDOR MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │STOICA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOBEICA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGOMIR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALBOI MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUP ACHIM, SAVU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│57 │SIBIU │BOIŢA │ELENA, MARIA │- │- │3265 │101317 │Arabil │Extravilan │108,00 │24,00 │- │40,80 │
│ │ │ │COCA, ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN STOICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOAN COCA, ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COCA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COCA, ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIGHENCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │DRĂGULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│58 │SIBIU │BOIŢA │ELENA, │- │- │3268 │101316 │Fâneţe │Extravilan │1.231,00 │23,00 │- │26,45 │
│ │ │ │DRĂGULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BAR S = 29 │3.625,00 │
│59 │SIBIU │BOIŢA │PROPRIETAR │- │- │682 │- │Stradă │Intravilan │- │0,00 │mp │ │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie│310,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │WC S = 3 mp│ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│60 │SIBIU │TĂLMACIU │ENGBER ALBERT │25 │465/3 │- │- │Păşune │Extravilan │18.900,00 │29,00 │- │40,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│61 │SIBIU │TĂLMACIU │COMUNA SADU │23 │- │3766/1/6 │103150 │Canal │Extravilan │2.127,00 │6,00 │- │4,800 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│62 │SIBIU │TĂLMACIU │COMUNA SADU │23 │- │3766/1/5 │103147 │Arabil │Extravilan │91.300,00 │19,00 │- │60,800 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│63 │SIBIU │TĂLMACIU │COMUNA SADU │23 │- │3766/1/3 │103146 │Arabil │Extravilan │184.200,00│1.372,00 │- │4.390,400 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│64 │SIBIU │TĂLMACIU │COMUNA SADU │23 │- │3766/1/3 │103146 │Arabil │Extravilan │184.200,00│106,00 │- │339,200 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│65 │SIBIU │TĂLMACIU │COMUNA SADU │23 │- │3766/1/3 │103146 │Arabil │Extravilan │184.200,00│75,00 │- │240,000 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│66 │SIBIU │TĂLMACIU │BÎRZĂ NICOLAE │20 │407/9 │- │- │Arabil │Extravilan │2.600,00 │77,00 │- │246,400 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│67 │SIBIU │TĂLMACIU │NEGREA SIMION │20 │407/8 │- │- │Arabil │Extravilan │2.300,00 │67,00 │- │214,400 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│68 │SIBIU │TĂLMACIU │RĂDOI NICOLAE │20 │407/7 │- │- │Arabil │Extravilan │2.400,00 │69,00 │- │220,800 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ŞERBU ANDREI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│69 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU │20 │407/6 │100996 │100996 │Arabil │Extravilan │2.936,00 │83,00 │- │265,600 │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│70 │SIBIU │TĂLMACIU │RÎNJEU NICOLAE │20 │407/5 │- │- │Arabil │Extravilan │2.500,00 │69,00 │- │220,800 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│71 │SIBIU │TĂLMACIU │VLĂSIE MIHAI │20 │407/4/2│102925 │102925 │Arabil │Extravilan │1.650,00 │45,00 │- │144,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│72 │SIBIU │TĂLMACIU │VLĂSIE GHEORGHE│20 │407/4/1│102924 │102924 │Arabil │Extravilan │1.650,00 │45,00 │- │144,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│73 │SIBIU │TĂLMACIU │ROTAR IOAN │20 │407/3 │- │- │Arabil │Extravilan │1.200,00 │33,00 │- │105,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│74 │SIBIU │TĂLMACIU │CĂLĂRAŞ IOAN │20 │407/2 │- │- │Arabil │Extravilan │2.700,00 │74,00 │- │236,800 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│75 │SIBIU │TĂLMACIU │RÎNJEU DAMIAN │20 │407/1 │- │- │Arabil │Extravilan │1.200,00 │33,00 │- │105,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│76 │SIBIU │TĂLMACIU │RÎNJEU NICOLAE │20 │414/18 │- │- │Arabil │Extravilan │3.000,00 │61,00 │- │195,200 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│77 │SIBIU │TĂLMACIU │ISAC SUSANA │20 │414/12 │102815 │102815 │Arabil │Extravilan │2.500,00 │14,00 │- │44,800 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│78 │SIBIU │TĂLMACIU │SBERA IUSTINA │20 │414/11 │- │- │Arabil │Extravilan │2.400,00 │66,00 │- │211,200 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│79 │SIBIU │TĂLMACIU │SBERA ELENA │20 │414/10 │- │- │Arabil │Extravilan │2.500,00 │68,00 │- │217,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│80 │SIBIU │TĂLMACIU │BÎRZĂ IOAN │20 │414/9 │- │- │Arabil │Extravilan │2.700,00 │73,00 │- │233,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│81 │SIBIU │TĂLMACIU │MITREA SIMION │20 │414/8 │- │- │Arabil │Extravilan │1.200,00 │33,00 │- │105,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│82 │SIBIU │TĂLMACIU │RĂDOIU MIHAI │20 │414/7 │- │- │Arabil │Extravilan │2.500,00 │68,00 │- │217,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│83 │SIBIU │TĂLMACIU │CĂLĂRAŞ IOAN │20 │414/6 │- │- │Arabil │Extravilan │2.500,00 │67,00 │- │214,400 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│84 │SIBIU │TĂLMACIU │RÂNJEU │20 │414/5 │102962 │102962 │Arabil │Extravilan │2.500,00 │67,00 │- │214,400 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│85 │SIBIU │TĂLMACIU │RODEAN MARIA │20 │414/4 │102761 │102761 │Arabil │Extravilan │2.000,00 │55,00 │- │176,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│86 │SIBIU │TĂLMACIU │RÎNJEU GAVRILĂ │20 │414/3 │- │- │Arabil │Extravilan │1.500,00 │41,00 │- │131,200 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│87 │SIBIU │TĂLMACIU │CRĂCIUN NICOLAE│20 │414/2 │104232 │104232 │Arabil │Extravilan │1.400,00 │38,00 │- │121,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│88 │SIBIU │TĂLMACIU │STROILĂ ELENA │20 │414/2 │104233 │104233 │Arabil │Extravilan │1.400,00 │39,00 │- │124,800 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│89 │SIBIU │TĂLMACIU │CRĂCIUN RUSALIM│20 │414/2 │104234 │104234 │Arabil │Extravilan │1.400,00 │39,00 │- │124,800 │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │CRĂCIUN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│90 │SIBIU │TĂLMACIU │ALEXANDRU │20 │414/2 │104235 │104235 │Arabil │Extravilan │3.200,00 │91,00 │- │291,200 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│91 │SIBIU │TĂLMACIU │LUCA VASILE │20 │414/2 │104236 │104236 │Arabil │Extravilan │1.000,00 │29,00 │- │92,800 │
│ │ │ │FLORIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│92 │SIBIU │TĂLMACIU │BĂLTEANU ADRIAN│20 │414/2 │104237 │104237 │Arabil │Extravilan │1.300,00 │38,00 │- │121,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│93 │SIBIU │TĂLMACIU │CRĂCIUN IOAN │20 │414/2 │104238 │104238 │Arabil │Extravilan │1.300,00 │37,00 │- │118,400 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│94 │SIBIU │TĂLMACIU │STROE NICOLAE │20 │418/13 │- │- │Arabil │Extravilan │6.000,00 │256,00 │- │819,200 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│95 │SIBIU │TĂLMACIU │MĂRGINEAN ANA │20 │418/12 │- │- │Arabil │Extravilan │2.500,00 │74,00 │- │236,800 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│96 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGAR IOAN │20 │414/32 │- │- │Arabil │Extravilan │3.000,00 │55,00 │- │176,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│97 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBU GHEORGHE │- │- │2430/1 │127 │Arabil │Extravilan │1.263,00 │1,00 │- │3,200 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│98 │SIBIU │TĂLMACIU │NEDELCU │- │- │2430/2 │705 │Arabil │Extravilan │1.264,00 │51,00 │- │163,200 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│99 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA MIHAIL │- │- │2433/1, │1245A │Fâneţe │Extravilan │1.330,00 │57,00 │- │79,800 │
│ │ │ │ │ │ │2434/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│100 │SIBIU │TĂLMACIU │CĂPĂŢÎNĂ │58 │1271 │- │- │Arabil │Extravilan │1.376,00 │31,00 │- │99,200 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│101 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA IOAN │58 │1264 │- │- │Arabil │Extravilan │540,00 │31,00 │- │99,200 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│102 │SIBIU │TĂLMACIU │MUNŢIU IOAN │58 │1261 │- │- │Arabil │Extravilan │968,00 │71,00 │- │227,200 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│103 │SIBIU │TĂLMACIU │BOTA NICOLAE │58 │1260 │- │- │Arabil │Extravilan │512,00 │35,00 │- │112,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│104 │SIBIU │TĂLMACIU │ROTAR DUMITRU │58 │1259 │- │- │Arabil │Extravilan │696,00 │5,00 │- │16,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│105 │SIBIU │TĂLMACIU │NEDELCU AUREL │- │- │2421 │1846 │Arabil │Extravilan │1.739,00 │30,00 │- │96,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│106 │SIBIU │TĂLMACIU │RUSU ANTONIE, │- │- │2420/2 │1431 │Arabil │Extravilan │774,00 │21,00 │- │67,200 │
│ │ │ │RUSU IOACHIM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│107 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARU │- │- │2420/1/1 │1430 │Arabil │Extravilan │1.159,00 │30,00 │- │96,000 │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│108 │SIBIU │TĂLMACIU │RUSU IOACHIM │- │- │2420/1/2 │1431 │Arabil │Extravilan │389,00 │10,00 │- │32,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│109 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBU IOAN │- │- │2418 │749 │Arabil │Extravilan │860,00 │31,00 │- │99,200 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│110 │SIBIU │TĂLMACIU │HORTOPEŢIU │- │- │2417 │1198 │Arabil │Extravilan │1.004,00 │80,00 │- │256,000 │
│ │ │ │PETRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│111 │SIBIU │TĂLMACIU │STROILĂ │- │- │2416 │1757 │Arabil │Extravilan │1.119,00 │25,00 │- │80,000 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│112 │SIBIU │TĂLMACIU │ROTAR MARINICA │- │- │2415 │714 │Arabil │Extravilan │1.418,00 │26,00 │- │83,200 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│113 │SIBIU │TĂLMACIU │BIRZĂ MARIA │- │- │2414 │1390 │Arabil │Extravilan │1.374,00 │30,00 │- │96,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│114 │SIBIU │TĂLMACIU │COCA DUMITRU │- │- │2410 │493 │Arabil │Extravilan │954,00 │25,00 │- │80,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│115 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU │- │- │2409/1 │2056 │Arabil │Extravilan │1.336,00 │34,00 │- │108,800 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│116 │SIBIU │TĂLMACIU │PETRU MARIA, │- │- │2409 │100921 │Arabil │Extravilan │1.334,00 │34,00 │- │108,800 │
│ │ │ │PETRU ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│117 │SIBIU │TĂLMACIU │SĂCĂREA ILIE │- │- │2408/1 │982 │Arabil │Extravilan │2.354,00 │38,00 │- │121,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│118 │SIBIU │TĂLMACIU │OPINCARIU │- │- │2408/2 │2023 │Arabil │Extravilan │2.354,00 │62,00 │- │198,400 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │OANCEA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│119 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA │- │- │2407 │2003 │Arabil │Extravilan │1.267,00 │28,00 │- │89,600 │
│ │ │ │PARASCHIVA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OANCEA DIONISIE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│120 │SIBIU │TĂLMACIU │POPA DUMITRU │- │- │2406 │510 │Arabil │Extravilan │1.155,00 │32,00 │- │102,400 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│121 │SIBIU │TĂLMACIU │IOAN IVAN │- │- │2405 │863 │Arabil │Extravilan │1.264,00 │35,00 │- │112,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│122 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARIU │- │- │2404 │683 │Arabil │Extravilan │1.660,00 │45,00 │- │144,000 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│123 │SIBIU │TĂLMACIU │MOGA ANA │- │- │2403 │814 │Arabil │Extravilan │1.660,00 │44,00 │- │140,800 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│124 │SIBIU │TĂLMACIU │DANCU IOAN │- │- │2402 │918 │Arabil │Extravilan │1.433,00 │38,00 │- │121,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │RĂDOIU ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PĂDUREANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│125 │SIBIU │TĂLMACIU │GRIGORIE, │- │- │2401/1 │2115 │Arabil │Extravilan │900,00 │22,00 │- │70,400 │
│ │ │ │PĂDUREANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AURELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│126 │SIBIU │TĂLMACIU │STROILĂ NICOLAE│- │- │2401/2 │2116 │Arabil │Extravilan │900,00 │23,00 │- │73,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│127 │SIBIU │TĂLMACIU │RÂNJEU │- │- │2400 │137 │Arabil │Extravilan │2.038,00 │51,00 │- │163,200 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│128 │SIBIU │TĂLMACIU │CIOROGARU IOAN │- │- │2399 │563 │Arabil │Extravilan │1.220,00 │30,00 │- │96,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│129 │SIBIU │TĂLMACIU │OANCEA ELENA │- │- │2398 │629 │Arabil │Extravilan │1.310,00 │58,00 │- │185,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│130 │SIBIU │TĂLMACIU │BIRZĂ │- │- │2397 │227 │Arabil │Extravilan │1.586,00 │2,00 │- │6,400 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│131 │SIBIU │TĂLMACIU │STROILĂ AMENTIA│- │- │2197 │610 │Fâneţe │Extravilan │1.008,00 │8,00 │- │11,200 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│132 │SIBIU │TĂLMACIU │RĂDOIU MARIA │- │- │2196 │521 │Arabil │Extravilan │824,00 │25,00 │- │80,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│133 │SIBIU │TĂLMACIU │BARBOSA MARIA │- │- │2195/1 │1627 │Arabil │Extravilan │1.879,00 │48,00 │- │153,600 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│134 │SIBIU │TĂLMACIU │RĂDOIU │- │- │2195/2 │1626 │Arabil │Extravilan │1.883,00 │26,00 │- │83,200 │
│ │ │ │PARASCHIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │1437 │ │Altele │Extravilan │554,00 │100,00 │- │320,000 │
│135 │SIBIU │TĂLMACIU │SECĂREA MARIA │- │- ├─────────┤104513 ├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │1438 │ │Fâneţe │Extravilan │364,00 │37,00 │- │51,800 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│136 │SIBIU │TĂLMACIU │PROPRIETAR │- │- │1432/1433│- │Arabil │Intravilan │2.991,00 │34,00 │- │680,000 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│137 │SIBIU │TĂLMACIU │PROPRIETAR │- │- │1432/1433│- │Arabil │Intravilan │2.991,00 │20,00 │- │400,000 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │1434 │ │Arabil │Intravilan │950,00 │121,00 │- │2.420,000 │
│138 │SIBIU │TĂLMACIU │SBERA NICOLAE │- │- ├─────────┤104514 ├───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │1435 │ │Fâneţe │Intravilan │533,00 │95,00 │- │1.900,000 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│139 │SIBIU │TĂLMACIU │ORAŞUL TĂLMACIU│- │- │104011 │104011 │Păşune │Extravilan │91.638,00 │13.255,00 │- │18.557,000 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │COSMA CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, TOADER│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│140 │SIBIU │ŞELIMBĂR │ALEXIE JR, │36 │675/2/1│1784/4/1 │107368 │Arabil │Extravilan │8.844,00 │6,00 │- │48,30 │
│ │ │ │TOADER HEIKEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRAIAN DORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │DORDEA AURICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│141 │SIBIU │ŞELIMBĂR │BENŢA LENUŢA, │36 │675/3/1│432 │14083 N │Arabil │Extravilan │7.625,00 │126,00 │- │1.014,30 │
│ │ │ │MĂLAI ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │COSMA CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIANA, TOADER│ │ │1784/5/2/│ │ │ │ │ │ │ │
│142 │SIBIU │ŞELIMBĂR │ALEXIE JR, │36 │675/4/1│1 │107363 │Arabil │Extravilan │3.354,00 │81,00 │- │652,05 │
│ │ │ │TOADER HEIKEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TRAIAN DORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│143 │SIBIU │ŞELIMBĂR │ROZOR ANA │36 │675/5/1│- │- │Arabil │Extravilan │1.555,00 │33,00 │- │265,65 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│144 │SIBIU │ŞELIMBĂR │SF REAL ESTATE │36 │675/6/1│1784/5/1/│104875 │Arabil │Extravilan │5.978,00 │140,00 │- │1.127,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │2/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│145 │SIBIU │ŞELIMBĂR │VIDRIGHIN MARIA│36 │675/7/1│- │- │Arabil │Extravilan │1.249,00 │40,00 │- │322,00 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│146 │SIBIU │ŞELIMBĂR │GALASIU NICOLAE│36 │675/8/1│- │- │Arabil │Extravilan │3.318,00 │64,00 │- │515,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│147 │SIBIU │ŞELIMBĂR │ILCUŞIU FLORIAN│36 │675/9/1│5577/1 │101494 │Arabil │Extravilan │2.747,00 │10,00 │- │80,50 │
│ │ │ │MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│148 │SIBIU │ŞELIMBĂR │HP SERVICE - │37 │- │101526 │101526 │Curţi - │Intravilan │991,00 │97,00 │- │2.910,00 │
│ │ │ │S.R.L. SIBIU │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│149 │SIBIU │ŞELIMBĂR │HP SERVICE - │37 │- │101526 │101526 │Curţi - │Intravilan │991,00 │136,00 │- │4.080,00 │
│ │ │ │S.R.L. SIBIU │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│150 │SIBIU │ŞELIMBĂR │HP SERVICE - │37 │- │101525 │101525 │Curţi - │Intravilan │996,00 │358,00 │- │10.740,00 │
│ │ │ │S.R.L. SIBIU │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│151 │SIBIU │ŞELIMBĂR │HP SERVICE - │37 │- │101524 │101524 │Curţi - │Intravilan │1.047,00 │152,00 │- │4.560,00 │
│ │ │ │S.R.L. SIBIU │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│152 │SIBIU │ŞELIMBĂR │HP SERVICE - │38 │- │101524 │101524 │Curţi - │Intravilan │1.047,00 │27,00 │- │810,00 │
│ │ │ │S.R.L. SIBIU │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│153 │SIBIU │ŞELIMBĂR │PROPRIETAR │33 │633 │- │- │Fâneţe │Extravilan │428,00 │145,00 │- │935,25 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │DOBRILĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│154 │SIBIU │ŞELIMBĂR │GHEORGHE, │36 │- │5005/1 │107436 │Arabil │Extravilan │13.952,00 │285,00 │- │2.294,25 │
│ │ │ │DOBRILĂ ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │DOBRILĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│155 │SIBIU │ŞELIMBĂR │GHEORGHE, │36 │- │5005/1 │107436 │Arabil │Extravilan │13.952,00 │758,00 │- │6.101,90 │
│ │ │ │DOBRILĂ ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │DOBRILĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│156 │SIBIU │ŞELIMBĂR │GHEORGHE, │36 │- │5005/1 │107436 │Arabil │Extravilan │13.952,00 │4.604,00 │- │37.062,20 │
│ │ │ │DOBRILĂ ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │DOBRILĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│157 │SIBIU │ŞELIMBĂR │GHEORGHE, │36 │- │5005/1 │107436 │Arabil │Extravilan │13.952,00 │1.141,00 │- │9.185,05 │
│ │ │ │DOBRILĂ ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│158 │SIBIU │ŞELIMBĂR │SCHUSTER │36 │- │1760/5/1 │103240 │Curţi - │Intravilan │26.137,00 │18,00 │- │540,00 │
│ │ │ │WILHELM │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│159 │SIBIU │ŞELIMBĂR │SCHUSTER │36 │- │1760/5/1 │103240 │Curţi - │Intravilan │26.137,00 │400,00 │- │12.000,00 │
│ │ │ │WILHELM │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│160 │SIBIU │ŞELIMBĂR │SCHUSTER │36 │- │1760/5/1 │103240 │Curţi - │Intravilan │26.137,00 │365,00 │- │10.950,00 │
│ │ │ │WILHELM │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│161 │SIBIU │ŞELIMBĂR │SCHUSTER │36 │- │1760/5/1 │103240 │Curţi - │Intravilan │26.137,00 │81,00 │- │2.430,00 │
│ │ │ │WILHELM │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│162 │SIBIU │ŞELIMBĂR │SCHUSTER │36 │- │1760/5/1 │103240 │Curţi - │Intravilan │26.137,00 │14.788,00 │- │443.640,00 │
│ │ │ │WILHELM │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│163 │SIBIU │ŞELIMBĂR │TRIFAN AUREL │36 │723/42/│- │- │Arabil │Extravilan │897,00 │471,00 │ │3.791,55 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│164 │SIBIU │ŞELIMBĂR │TRIFAN AUREL │36 │723/42/│- │- │Arabil │Extravilan │411,00 │48,00 │- │386,40 │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│165 │SIBIU │ŞELIMBĂR │PROPRIETAR │39 │716/32/│- │- │Arabil │Extravilan │1.500,00 │10,00 │- │80,50 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│166 │SIBIU │ŞELIMBĂR │PROPRIETAR │39 │716/31/│- │- │Arabil │Extravilan │867,00 │20,00 │- │161,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│167 │SIBIU │ŞELIMBĂR │PROPRIETAR │39 │716/31/│- │- │Arabil │Extravilan │867,00 │12,00 │- │96,60 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│168 │SIBIU │ŞELIMBĂR │SAVU NICOLAE │39 │716/30/│- │- │Arabil │Extravilan │1.999,00 │14,00 │- │112,70 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │BANEA MARIAN │ │716/29/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│169 │SIBIU │ŞELIMBĂR │ILIE, BANEA │39 │2 │- │- │Arabil │Extravilan │2.483,00 │19,00 │- │152,95 │
│ │ │ │TOMA IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │CHIRILĂ GELU, │ │716/28/│1778/6/1/│ │ │ │ │ │ │ │
│170 │SIBIU │ŞELIMBĂR │CHIRILĂ ADRIANA│39 │2 │1/2 │100529 │Arabil │Extravilan │6.408,00 │30,00 │- │241,50 │
│ │ │ │MAGDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │CHIRILĂ GELU, │ │716/27/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│171 │SIBIU │ŞELIMBĂR │CHIRILĂ ADRIANA│39 │2 │4698/2 │103510 │Arabil │Extravilan │5.787,00 │31,00 │- │249,55 │
│ │ │ │MAGDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│172 │SIBIU │ŞELIMBĂR │CARSON AURELIA │39 │716/26/│- │- │Arabil │Extravilan │5.670,00 │106,00 │- │853,30 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│173 │SIBIU │ŞELIMBĂR │NANU IOAN │36 │675/68 │- │- │Arabil │Extravilan │3.100,00 │12,00 │- │96,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│174 │SIBIU │ŞELIMBĂR │MARICUŢA IOAN │36 │675/70 │- │- │Arabil │Extravilan │900,00 │38,00 │- │305,90 │
│ │ │ │DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│175 │SIBIU │ŞELIMBĂR │DOBROTA │37 │695/2 │- │- │Arabil │Extravilan │1.200,00 │104,00 │- │837,20 │
│ │ │ │AURELIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │EURO INTER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│176 │SIBIU │ŞELIMBĂR │TRADE │38 │701/28/│2810/3 │107703 │Fâneţe │Extravilan │782,00 │43,00 │- │277,35 │
│ │ │ │CORPORATION - │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │EURO INTER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│177 │SIBIU │ŞELIMBĂR │TRADE │38 │701/29/│2823/3 │107858 │Curţi - │Extravilan │7.077,00 │8,00 │- │132,00 │
│ │ │ │CORPORATION - │ │3 │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │PARCUL │ │ │1753/1/1/│ │Curţi - │ │ │ │ │ │
│178 │SIBIU │ŞELIMBĂR │INDUSTRIAL - │39 │- │3/1/4 │108348 │construcţii│Intravilan │12.066,00 │16,00 │- │480,00 │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │PARCUL │ │ │1753/1/1/│ │Curţi - │ │ │ │ │ │
│179 │SIBIU │ŞELIMBĂR │INDUSTRIAL - │39 │- │3/1/3 │100119 │construcţii│Intravilan │40.167,00 │88,00 │- │2.640,00 │
│ │ │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│180 │SIBIU │ŞELIMBĂR │IUGA IOAN │44 │810/1/2│- │106207 │Păşune │Extravilan │50.005,00 │88,00 │- │567,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│181 │SIBIU │ŞELIMBĂR │MARICUŢA IOAN │90 │1942/ │- │- │Arabil │Extravilan │2.900,00 │402,00 │- │3.236,10 │
│ │ │ │DANIEL │ │139 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│182 │SIBIU │ŞELIMBĂR │MARICUŢA IOAN │90 │1942/ │- │- │Arabil │Extravilan │2.400,00 │36,00 │- │289,80 │
│ │ │ │DANIEL │ │138 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│183 │SIBIU │ŞELIMBĂR │MARICUŢA IOAN │90 │1942/ │- │- │Arabil │Extravilan │1.200,00 │3,00 │- │24,15 │
│ │ │ │DANIEL │ │148 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│184 │SIBIU │ŞELIMBĂR │MARICUŢA IOAN │90 │1942/ │- │- │Arabil │Extravilan │900,00 │34,00 │- │273,70 │
│ │ │ │DANIEL │ │149 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│185 │SIBIU │ŞELIMBĂR │MARICUŢA IOAN │90 │1942/ │- │- │Arabil │Extravilan │900,00 │105,00 │- │845,25 │
│ │ │ │DANIEL │ │149 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│186 │SIBIU │ŞELIMBĂR │MARICUŢA IOAN │90 │1942/ │- │- │Arabil │Extravilan │600,00 │34,00 │- │273,70 │
│ │ │ │DANIEL │ │150 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│187 │SIBIU │ŞELIMBĂR │MARICUŢA IOAN │90 │1942/ │- │- │Arabil │Extravilan │600,00 │100,00 │- │805,00 │
│ │ │ │DANIEL │ │150 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│188 │SIBIU │ŞELIMBĂR │SLAVU ANGHEL │90 │1942/ │- │- │Arabil │Extravilan │800,00 │98,00 │- │788,90 │
│ │ │ │ │ │151 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│189 │SIBIU │ŞELIMBĂR │SLAVU ANGHEL │90 │1942/ │- │- │Arabil │Extravilan │800,00 │77,00 │- │619,85 │
│ │ │ │ │ │151 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │SIMION ANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BRANA EMIL, │ │1942/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│190 │SIBIU │ŞELIMBĂR │BRANA │90 │152 │- │- │Arabil │Extravilan │3.000,00 │103,00 │- │829,15 │
│ │ │ │ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARMENCIU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │HĂMBĂŞAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│191 │SIBIU │ŞELIMBĂR │AURICA, │90 │1942/ │- │- │Arabil │Extravilan │700,00 │103,00 │- │829,15 │
│ │ │ │DUMITRAŞ RODICA│ │153 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MĂRIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│192 │SIBIU │ŞELIMBĂR │HURUBEAN IOAN │90 │1942/ │- │- │Arabil │Extravilan │1.800,00 │40,00 │- │322,00 │
│ │ │ │ │ │156 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │CIOCA GABRIELA,│ │1942/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│193 │SIBIU │ŞELIMBĂR │COTORA GAVRIL │90 │157 │- │- │Arabil │Extravilan │1.200,00 │1,00 │- │8,05 │
│ │ │ │DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│194 │SIBIU │ŞELIMBĂR │TOMA EMILIA │93 │1996/7/│- │- │Arabil │Extravilan │400,00 │8,00 │- │64,40 │
│ │ │ │ │ │17 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│195 │SIBIU │ŞELIMBĂR │PROPRIETAR │93 │2032/ │- │- │Arabil │Extravilan │1.300,00 │1.024,00 │- │8.243,20 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │130/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│196 │SIBIU │ŞELIMBĂR │BEJU MARIA │93 │2032/ │- │- │Arabil │Extravilan │1.800,00 │285,00 │- │2.294,25 │
│ │ │ │ │ │130 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│197 │SIBIU │ŞELIMBĂR │CĂRĂUŞ │97 │2123/44│- │- │Păşune │Extravilan │1.500,00 │4,00 │- │25,80 │
│ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │DOROBANŢ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│198 │SIBIU │ŞELIMBĂR │DUMITRU, │97 │2123/43│- │- │Păşune │Extravilan │1.300,00 │8,00 │- │51,60 │
│ │ │ │DOROBANŢ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│199 │SIBIU │ŞELIMBĂR │PROPRIETAR │96 │2106/1 │- │- │Arabil │Extravilan │3.343,00 │179,00 │- │1.440,95 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│200 │SIBIU │ŞELIMBĂR │VELŢAN DUMITRU │96 │2089/1 │- │- │Păşune │Extravilan │1.300,00 │118,00 │- │761,10 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│201 │SIBIU │ŞELIMBĂR │MORARIU TRAIAN │96 │2089/2 │- │- │Fâneţe │Extravilan │1.500,00 │76,00 │- │490,20 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│202 │SIBIU │ŞELIMBĂR │COMUNA ŞELIMBĂR│44 │810/1/1│- │- │Păşune │Extravilan │333.785,00│25,00 │- │161,25 │
│ │ │ │ │ │/2/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│203 │SIBIU │ŞELIMBĂR │COMUNA ŞELIMBĂR│44 │810/1/1│- │- │Păşune │Extravilan │333.785,00│88,00 │- │567,60 │
│ │ │ │ │ │/2/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│204 │SIBIU │ŞELIMBĂR │COMUNA ŞELIMBĂR│44 │843/4 │- │- │Păşune │Extravilan │24.000,00 │88,00 │- │567,60 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│205 │SIBIU │ŞELIMBĂR │COMUNA ŞELIMBĂR│48 │854 │- │- │Păşune │Extravilan │273.800,00│88,00 │- │567,60 │
├────┴───────┴─────────────────────────┴───────────────┴─────┴───────┴─────────┴────────┴───────────┴───────────┴──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL: │51.165,00 │42 mp │647.085,35 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴───────────┘


    *) Pentru toate poziţiile în care la coloana „Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016