Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 4 decembrie 2020  privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 425/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 4 decembrie 2020 privind suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 425/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Dascălu, Ştefăneştii de Jos şi Nuci, judeţul Ilfov", precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 425/2008

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1235 din 16 decembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000 - 173+300“, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Se aprobă suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 425/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Dascălu, Ştefăneştii de Jos şi Nuci, judeţul Ilfov“, cu completările ulterioare, cu suma totală de 52,1 mii lei şi se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.

    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 425/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Dascălu, Ştefăneştii de Jos şi Nuci, judeţul Ilfov“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 25 aprilie 2008, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Dascălu, Nuci şi Ştefăneştii de Jos din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 3."

    2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


    ART. III
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la art. II pct. 1.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Dascălu, Nuci şi Ştefăneştii de Jos din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

    ART. IV
    (1) Sumele suplimentate potrivit art. I sunt aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată expropriate conform art. III.
    (2) Sumele individuale prevăzute la art. III alin. (2) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în termen de 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. V
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 4 decembrie 2020.
    Nr. 1.051.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 425/2008)
    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere
    al lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti,
    pe teritoriul localităţilor Dascălu, Ştefăneştii de Jos şi Nuci, judeţul Ilfov“,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │Numele şi │ │ │Categoria│ │ │ │Suprafaţa │despăgubirii│
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │Tarlaua│Extravilan│de │Numărul │Numărul │Suprafaţa│terenului │imobilului │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│proprietarului/│/ │/ │folosinţă│cadastral│cărţii │totală │de │conform │
│ │ │ │deţinătorului │Parcela│Intravilan│a │ │funciare│(mp) │expropriat│Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │terenului│ │ │ │(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│1 │ILFOV │DASCĂLU │DUMITRESCU │24/103/│EXTRAVILAN│A │482/3 │3853 │23 │20 │166,53 │
│ │ │ │LIVIU-PAUL │21 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. SPAIKI │25/104/│ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ILFOV │DASCĂLU │INVESTMENT - │113 │EXTRAVILAN│A │652/1 │52564 │12079 │46 │383,01 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│3 │ILFOV │DASCĂLU │COMUNA │25/104/│EXTRAVILAN│A │2662/1 │- │460 │460 │3.830,15 │
│ │ │ │DASCĂLU**) │48 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│4 │ILFOV │NUCI │PROPRIETAR │1/1/1 │EXTRAVILAN│A │- │- │38 │38 │271,54 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│5 │ILFOV │NUCI │PROPRIETAR │8 88 │EXTRAVILAN│A │- │- │7546 │7.546 │37.979,99 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. ALEX COM │41/348/│ │ │ │ │ │ │ │
│6 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII DE JOS │PANIPROD 94 - │1/27b │INTRAVILAN│CC │140/1/3 │- │13 │13 │516,98 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│7 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII DE JOS │PROPRIETAR │41/348 │EXTRAVILAN│A │- │- │485 │485 │4.339,68 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COMUNA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII DE JOS │ŞTEFĂNEŞTII DE │3/10/2 │EXTRAVILAN│A │- │- │693892 │72 │644,24 │
│ │ │ │JOS**) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. ALEX COM │41/348/│ │ │ │ │ │ │ │
│9 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII DE JOS │PANIPROD 94 - │1/27B │INTRAVILAN│CC │140/4/1 │- │13246 │2 │55,92 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. PHILIP │41/384/│ │ │ │ │ │ │ │
│10 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII DE JOS │MORRIS ROMÂNIA │1/23, │INTRAVILAN│CC │- │56230 │2255 │40 │1.590,72 │
│ │ │ │- S.R.L. │384/24 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. WILLBROOK │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII DE JOS │CONSTRUCT - │47/348 │INTRAVILAN│CC │400/2/1 │4769 │115298 │11 │437,45 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│12 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII DE JOS │GUINEA IONEL, │22/105/│EXTRAVILAN│A │1106/1/1/│- │13 │13 │166,40 │
│ │ │ │ANGHEL MARIANA │37 │ │ │3/1 │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│13 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII DE JOS │MOLDOVAN DINU │3/10/2/│EXTRAVILAN│A │1095/3/2 │- │6314 │7 │62,63 │
│ │ │ │VIOREL │17 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MARINESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII DE JOS │MARINESCU │2/6/19 │EXTRAVILAN│A │761/3/1 │- │5265 │5 │44,74 │
│ │ │ │DANIELA, CERCEL│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIN, CERCEL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│15 │ILFOV │ŞTEFĂNEŞTII DE JOS │PROPRIETAR │41/348 │EXTRAVILAN│A │- │- │179 │179 │1.601,65 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT*)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │8.937 │52.091,65 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────┘


    *) Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „proprietar necunoscut“, astfel cum reiese din evidenţele oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.
    **) Pentru poziţiile nr. crt. 3 şi 9 unde titularul dreptului de proprietate este unitatea administrativ-teritorială, terenurile în cauză sunt la dispoziţia comisiei de fond funciar, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016