Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.047 din 4 decembrie 2020  privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.047 din 4 decembrie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Balş, Bârza, Bobiceşti, Piatra-Olt, Milcov, Slatina şi Valea Mare din judeţul Olt

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1230 din 15 decembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflat pe raza localităţilor Balş, Bârza, Bobiceşti, Piatra-Olt, Milcov, Slatina şi Valea Mare din judeţul Olt, conform variantei finale a proiectului tehnic, prevăzut în anexa nr. 1*^) la prezenta hotărâre.
    *^) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Balş, Bârza, Bobiceşti, Piatra-Olt, Milcov, Slatina şi Valea Mare din judeţul Olt, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Balş, Bârza, Bobiceşti, Piatra-Olt, Milcov, Slatina şi Valea Mare din judeţul Olt, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, situate pe raza localităţilor Balş, Bârza, Bobiceşti, Piatra-Olt, Milcov, Slatina şi Valea Mare din judeţul Olt, sunt în cuantum de 583,08 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 4 decembrie 2020.
    Nr. 1.047.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând proprietarii sau deţinătorii de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente“, tronsonul 2, situate pe raza localităţilor Balş, Bârza, Bobiceşti, Piatra-Olt, Milcov, Slatina şi Valea Mare din judeţul Olt, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬──────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────┬───────┬───────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Suprafaţa │Valoarea de │
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │Nr. │ │ │de │de │despăgubire,│
│Nr. │ │ │prenumele │Categoria de │Extravilan│ │ │cadastral│ │Suprafaţa│expropriat │expropriat│conform │
│crt.│Judeţul│UAT │proprietarului/ │folosinţă │/ │Tarla │Parcelă│/ nr. │Nr. CF │totală │- │- teren │Legii nr. │
│ │ │ │deţinătorului │ │Intravilan│ │ │topo/ nr.│ │(mp) │construcţii│ │255/2010 │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ID │ │ │(mp/ml/mc) ├──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │(lei) │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│1 │OLT │BALŞ │DINU E. CONSTANTIN│Arabil │Extravilan│77 │81 │ │ │2.170 │ │1 │3,45 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│2 │OLT │BALŞ │PÎRJOLOIU C. IOANA│Arabil │Extravilan│77 │80 │ │ │2.375 │ │5 │17,25 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│3 │OLT │BALŞ │NEACŞU V. │Arabil │Extravilan│77 │79 │ │ │6.477 │ │36 │124,20 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│4 │OLT │BALŞ │NEACŞU V. │Arabil │Extravilan│77 │79 │ │ │6.477 │ │10 │34,50 │
│ │ │ │CONSTANTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ANDREI GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CANTEA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │OLT │BALŞ │ANDREI CONSTANTIN,│Arabil │Extravilan│77 │78 │ │ │3.200 │ │35 │120,75 │
│ │ │ │STERIE LUCRETIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI ANTONIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ANDREI GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CANTEA MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │OLT │BALŞ │ANDREI CONSTANTIN,│Arabil │Extravilan│77 │78 │ │ │3.200 │ │9 │31,05 │
│ │ │ │STERIE LUCRETIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI ANTONIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CANTEA EUGENIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHITEZ SMARANDA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │OLT │BALŞ │GIDU IOANA, DĂNETE│Arabil │Extravilan│77 │77 │ │ │2.100 │ │38 │131,10 │
│ │ │ │MARIA, BĂRBULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CANTEA EUGENIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHITEZ SMARANDA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │OLT │BALŞ │GIDU IOANA, DĂNETE│Arabil │Extravilan│77 │77 │ │ │2.100 │ │7 │24,15 │
│ │ │ │MARIA, BĂRBULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│9 │OLT │BALŞ │CANTEA T. ION │Arabil │Extravilan│77 │76 │ │ │2.280 │ │51 │175,95 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│10 │OLT │BALŞ │CANTEA T. ION │Arabil │Extravilan│77 │76 │ │ │2.280 │ │9 │31,05 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DIACONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │OLT │BALŞ │FLOAREA, PĂTRU │Arabil │Extravilan│77 │75 │ │ │2.200 │ │49 │169,05 │
│ │ │ │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DIACONESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │OLT │BALŞ │FLOAREA, PĂTRU │Arabil │Extravilan│77 │75 │ │ │2.200 │ │9 │31,05 │
│ │ │ │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│13 │OLT │BALŞ │DUMITRASCU I. │Arabil │Extravilan│77 │74 │ │ │3.016 │ │66 │227,70 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│14 │OLT │BALŞ │DUMITRASCU I. │Arabil │Extravilan│77 │74 │ │ │3.016 │ │14 │48,30 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CÎRCEANU STANCU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │OLT │BALŞ │MÎINESCU EUGEN, │Arabil │Extravilan│77 │73 │ │ │4.374 │ │95 │327,75 │
│ │ │ │MÎINESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CÎRCEANU STANCU, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │OLT │BALŞ │MÎINESCU EUGEN, │Arabil │Extravilan│77 │73 │ │ │4.374 │ │22 │75,90 │
│ │ │ │MÎINESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PATRU MARIA STEFAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA PAUN ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │OLT │BALŞ │BARBU P. │Arabil │Extravilan│77 │72 │ │ │5.200 │ │128 │441,60 │
│ │ │ │SMARANDACHE BARBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BARBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │PATRU MARIA STEFAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA PAUN ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │OLT │BALŞ │BARBU P. │Arabil │Extravilan│77 │72 │ │ │5.200 │ │34 │117,30 │
│ │ │ │SMARANDACHE BARBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BARBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│19 │OLT │BALŞ │STEFAN M. DUMITRU │Arabil │Extravilan│77 │71 │ │ │5.087 │ │112 │386,40 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│20 │OLT │BALŞ │STEFAN M. DUMITRU │Arabil │Extravilan│77 │71 │ │ │5.087 │ │42 │144,90 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│21 │OLT │BALŞ │BARBU I. ION │Arabil │Extravilan│77 │70 │ │ │7.640 │ │166 │572,70 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│22 │OLT │BALŞ │BARBU I. ION │Arabil │Extravilan│77 │70 │ │ │7.640 │ │79 │272,55 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│23 │OLT │BALŞ │RĂDOI SULTANA │Arabil │Extravilan│77 │69 │ │ │17.500 │ │366 │1.262,70 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│24 │OLT │BALŞ │RĂDOI SULTANA │Arabil │Extravilan│77 │69 │ │ │17.500 │ │186 │641,70 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│25 │OLT │BALŞ │RĂDOI DUMITRU │Arabil │Extravilan│77 │68 │ │ │5.958 │ │108 │372,60 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│26 │OLT │BALŞ │RĂDOI DUMITRU │Arabil │Extravilan│77 │68 │ │ │5.958 │ │52 │179,40 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│27 │OLT │BALŞ │RĂDOI ANGELA │Arabil │Extravilan│77 │67 │ │ │9.753 │ │82 │282,90 │
│ │ │ │RĂDOI MIHALACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│28 │OLT │BALŞ │RĂDOI ANGELA │Arabil │Extravilan│77 │67 │ │ │9.753 │ │75 │258,75 │
│ │ │ │RĂDOI MIHALACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│29 │OLT │BALŞ │JIRCĂ M. MARIA │Arabil │Extravilan│77 │66 │ │ │7.400 │ │48 │165,60 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│30 │OLT │BALŞ │JIRCĂ M. MARIA │Arabil │Extravilan│77 │66 │ │ │7.400 │ │45 │155,25 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│31 │OLT │BALŞ │GHEORGHIU AGRIPINA│Arabil │Extravilan│77 │65 │ │ │4.300 │ │24 │82,80 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│32 │OLT │BALŞ │GHEORGHIU AGRIPINA│Arabil │Extravilan│77 │65 │ │ │4.300 │ │20 │69,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MIHAI MIHALACHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │OLT │BALŞ │BUCIU TUDORA, │Arabil │Extravilan│77 │64 │ │ │4.400 │ │15 │51,75 │
│ │ │ │STERIE ION, MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MIHAI MIHALACHE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │OLT │BALŞ │BUCIU TUDORA, │Arabil │Extravilan│77 │64 │ │ │4.400 │ │16 │55,20 │
│ │ │ │STERIE ION, MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│35 │OLT │BALŞ │DINCĂ M. DUMITRU │Arabil │Extravilan│77 │63 │ │ │4.500 │ │3 │10,35 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│36 │OLT │BALŞ │DINCĂ M. DUMITRU │Arabil │Extravilan│77 │63 │ │ │4.500 │ │10 │34,50 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│37 │OLT │BALŞ │BUTUŞINĂ MARIN │Arabil │Extravilan│77 │62 │ │ │7.000 │ │9 │31,05 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│38 │OLT │BALŞ │BELU FLOAREA │Arabil │Extravilan│77 │61 │ │ │4.000 │ │3 │10,35 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│39 │OLT │BALŞ │OPRAN EUGEN │Arabil │Extravilan│76/1 │1 │ │ │4.750 │ │21 │72,45 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│40 │OLT │BALŞ │SANDU PETRE, SANDU│Arabil │Extravilan│76/1 │2 │ │ │4.100 │ │65 │224,25 │
│ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │POPA FLOREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │OLT │BALŞ │GHERGHE │Arabil │Extravilan│76/1 │3 │ │ │3.300 │ │67 │231,15 │
│ │ │ │GHEORGHIŢA, NAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │TEIŞANU MATILDA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │OLT │BALŞ │TEIŞANU PETRE, │Arabil │Extravilan│76/1 │4 │ │ │2.500 │ │54 │186,30 │
│ │ │ │TEIŞANU GABRILE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEIŞANU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│43 │OLT │BALŞ │ION GHEORGHE │Arabil │Extravilan│76/1 │5 │ │ │1.300 │ │27 │93,15 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │TOMA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │OLT │BALŞ │COJOCARU FLOREA, │Arabil │Extravilan│76/1 │6 │ │ │2.400 │ │46 │158,70 │
│ │ │ │COJOCARU ANGELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│45 │OLT │BALŞ │BOTAN IOANA │Arabil │Extravilan│76/1 │7 │ │ │1.200 │ │20 │69,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │OPRAN PETRE, OPRAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46 │OLT │BALŞ │ŞTEFAN, OPRAN │Arabil │Extravilan│76/1 │8 │ │ │1.700 │ │27 │93,15 │
│ │ │ │DUMITRU, OPRAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EUGEN, OPRAN MARIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│47 │OLT │BALŞ │LUNGU ANA, LUNGU │Arabil │Extravilan│76/1 │9 │ │ │1.700 │ │25 │86,25 │
│ │ │ │TUDORIŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │NIŢĂ ŞTEFAN, NITĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │OLT │BALŞ │ION, NIŢĂ │Arabil │Extravilan│76/1 │10 │ │ │1.500 │ │21 │72,45 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│49 │OLT │BALŞ │TRAISTARU MARIN, │Arabil │Extravilan│76/1 │11 │ │ │2.000 │ │26 │89,70 │
│ │ │ │SREBANESCU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│50 │OLT │BALŞ │MANDIN ION, MANDIN│Arabil │Extravilan│76/1 │12 │ │ │2.500 │ │28 │96,60 │
│ │ │ │TEODORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│51 │OLT │BALŞ │BOIANGIU MARIN │Arabil │Extravilan│76/1 │13 │ │ │1.600 │ │14 │48,30 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│52 │OLT │BALŞ │TEIŞANU DUMITRA │Arabil │Extravilan│76/1 │14 │ │ │2.200 │ │14 │48,30 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│53 │OLT │BALŞ │OPRAN PETRA │Arabil │Extravilan│76/1 │15 │ │ │3.100 │ │2 │6,90 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│54 │OLT │BALŞ │MANEA I. GHEORGHE │Arabil │Extravilan│76 │14 │ │ │2.006 │ │1 │3,45 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│55 │OLT │BALŞ │DUMITRASCU GH. │Arabil │Extravilan│44 │8 │ │ │10.000 │ │27 │93,15 │
│ │ │ │STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│56 │OLT │BALŞ │DUMITRASCU STEFAN │Păşune │Extravilan│44 │3/1 │ │ │4.400 │ │5 │17,25 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│57 │OLT │BALŞ │DUMITRASCU STEFAN │Păşune │Extravilan│44 │3/1 │ │ │4.400 │ │4 │13,80 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│58 │OLT │BALŞ │MIHAI A PETRE │Arabil │Extravilan│44 │9 │ │ │9.100 │ │58 │200,10 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│59 │OLT │BALŞ │PARJOLOIU TUDORA │Păşune │Extravilan│44 │8 │ │ │4.500 │ │77 │265,65 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│60 │OLT │BALŞ │GAGIU M. FLOREA │Păşune │Extravilan│44 │10 │ │ │7.200 │ │86 │296,70 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│61 │OLT │BALŞ │OPRAN DANIEL │Arabil │Extravilan│48 │8/1 │1230/1 │ │300 │ │199 │686,55 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│62 │OLT │BALŞ │OPRAN DANIEL │Arabil │Extravilan│48 │8/2 │1230/2 │ │4.178 │ │29 │100,05 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│63 │OLT │BALŞ │OPRAN DANIEL │Arabil │Extravilan│48 │8/2 │1230/2 │ │4.178 │ │68 │234,60 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│64 │OLT │BALŞ │CHIRITOIU VICTOR │Arabil │Extravilan│48 │9 │ │ │16.668 │ │124 │427,80 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│65 │OLT │BALŞ │CONSTANTIN FLOREA │Arabil │Extravilan│54 │14/2 │50541 │50541 │38.485 │ │966 │3.332,70 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│66 │OLT │BALŞ │PATRU DUMITRU │Arabil │Extravilan│52 │8 │ │ │5.000 │ │9 │31,05 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│67 │OLT │BALŞ │LUPICA IOANA │Arabil │Extravilan│52 │9 │ │ │5.000 │ │11 │37,95 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │OPREA GEORGE │ │ │ │13, 14,│ │ │ │ │ │ │
│68 │OLT │BALŞ │MARIAN, OPREA │Arabil │Extravilan│52 │15 │52254 │52254 │16.400 │ │83 │286,35 │
│ │ │ │SABINA EUGENIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│69 │OLT │BALŞ │FIERARU MARIA │Arabil │Extravilan│52 │16 │ │ │3.200 │ │43 │148,35 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │OPREA GEORGE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│70 │OLT │BALŞ │MARIAN, OPREA │Arabil │Extravilan│52 │17 │52645 │52645 │4.761 │ │69 │238,05 │
│ │ │ │SABINA EUGENIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│71 │OLT │BALŞ │STEFANESCU │Arabil │Extravilan│52 │18 │ │ │2.000 │ │41 │141,45 │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│72 │OLT │BALŞ │GHEORGHIU AGRIPINA│Arabil │Extravilan│52 │19 │51721 │51721 │2.600 │ │44 │151,80 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │POPESCU MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│73 │OLT │BALŞ │CATALINA, POPESCU │Arabil │Extravilan│52 │20 │51738 │51738 │5.350 │ │97 │334,65 │
│ │ │ │DIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│74 │OLT │BALŞ │NITU STEFAN │Arabil │Extravilan│52 │21 │ │ │5.000 │ │91 │313,95 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│75 │OLT │BALŞ │LICA GHEORGHITA │Arabil │Extravilan│52 │22 │ │ │2.400 │ │43 │148,35 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│76 │OLT │BALŞ │STERIE MARIA │Arabil │Extravilan│52 │23 │ │ │4.237 │ │73 │251,85 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│77 │OLT │BALŞ │STEFANESCU TEODOR │Arabil │Extravilan│52 │24 │ │ │5.000 │ │80 │276,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│78 │OLT │BALŞ │ROSU CLAUDIU │Arabil │Extravilan│52 │24/1, │51752 │51752 │14.897 │ │181 │624,45 │
│ │ │ │COSMIN │ │ │ │25, 26 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│79 │OLT │BALŞ │FIRU NICOLITA │Arabil │Extravilan│52 │27 │ │ │5.000 │ │4 │13,80 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│80 │OLT │BALŞ │DUMITRASCU SOFIA │Arabil │Extravilan│52 │59 │ │ │2.400 │ │8 │27,60 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│81 │OLT │BALŞ │IORDACHE ELISABETA│Arabil │Extravilan│52 │60 │ │ │3.600 │ │76 │262,20 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│82 │OLT │BALŞ │TITULESCU NICOLITA│Arabil │Extravilan│52 │61 │ │ │5.000 │ │92 │317,40 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │SMARANDA DAN, │Curţi-construcţii│ │Str. │ │ │ │ │ │27 │155,25 │
│83 │OLT │BÂRZA │SMARANDA MARIOARA ├─────────────────┤Intravilan│Teiş │30 │53081 │53081 │633 ├───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │ │ │ │11 ml │ │633,93 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │TEICA FLORIN, │Curţi-construcţii│ │29/3/ │ │ │ │ │ │11 │63,25 │
│84 │OLT │BÂRZA │TEICA ├─────────────────┤Intravilan│Str. │3/35 │53087 │53087 │927 ├───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MADALINA-DUMITRANA│Împrejmuire │ │Teiş │ │ │ │ │6 ml │ │315,24 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ARMASELU │Curţi-construcţii│ │ │ │ │ │ │ │80,00 │400,00 │
│ │ │ │CONSTANTIN │ │ │71/ │ │ │ │ │ │ │ │
│85 │OLT │BOBICEŞTI │GABRIEL, S.C. ├─────────────────┤Intravilan│Str. │1 │50361 │50361 │1.681 ├───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ELISA & FARM - │Împrejmuire │ │Mirila │ │ │ │ │32,80 ml │ │8.945,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. REMARK COM - │Curţi-construcţii│ │ │ │ │ │ │ │32,00 │160,00 │
│86 │OLT │BOBICEŞTI │S.R.L. ├─────────────────┤Intravilan│69 │1/1/1 │53495 │53495 │2.108 ├───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │ │ │ │29,70 ml │ │8.166,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│87 │OLT │PIATRA-OLT│UAT PIATRA-OLT - │Neproductiv │Extravilan│54 │1 │54503 │54503 │91.094 │ │237 │94,80 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│88 │OLT │PIATRA-OLT│UAT PIATRA-OLT - │Neproductiv │Extravilan│54 │1 │54503 │54503 │91.094 │ │128 │51,20 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│89 │OLT │MILCOV │IORDACHE IOANA │Arabil │Extravilan│8 │5,5/1 │53911 │53911 │8.936 │ │6 │6,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│90 │OLT │MILCOV │TUDOR ELENA │Arabil │Extravilan│8 │4/1 │53916 │53916 │4.931 │ │27 │27,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│91 │OLT │MILCOV │COMUNA MILCOV │Curţi-construcţii│Intravilan│1/ │1/1/1/ │54611 │54611 │2.197 │ │234 │1.345,50 │
│ │ │ │ │ │ │Lacului│45A │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┴──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Casă de locuit P + M │ │ │ │ │ │90 mp │ │431.290,00 │
│ │ │ │ ├────────────────────────────┤1/ │1/1/1/ │ │ │ ├───────────┼──────────┼────────────┤
│92 │OLT │MILCOV │MLADIN EMILIAN │Puţ forat │LACULUI│45A │54611-C1 │54611-C1│ │10 m │ │2.225,00 │
│ │ │ │ ├────────────────────────────┤ │ │ │ │ ├───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │ │ │120 m │ │5.625,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┬──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│93 │OLT │MILCOV │COMUNA MILCOV - │Neproductiv │Intravilan│1/ │1/1/2/ │54611 │54611 │2.197 │ │42 │144,90 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │LACULUI│45A │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│94 │OLT │MILCOV │COMUNA MILCOV - │Pădure │Intravilan│1/ │1/1/3/ │54611 │54611 │2.197 │ │136 │469,20 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │LACULUI│45A │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MLADIN EMILIAN, │Curţi Construcţii│Intravilan│ │ │ │ │340 │ │260 │1.495,00 │
│95 │OLT │MILCOV │MLADIN CARMEN ├─────────────────┴──────────┤1/ │2/2/2 │54483 │54483 ├─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CONSTANTINA │Anexa (P) în suprafaţă │LACULUI│ │ │ │ │11 mp │ │6.680,00 │
│ │ │ │ │construită la sol de 11 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┬──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DRAGAN MIRONEL, │ │ │1/ │2/2/1/ │ │ │ │ │ │ │
│96 │OLT │MILCOV │DRAGAN OLGUTA │Arabil │Intravilan│LACULUI│43 │54483 │54483 │709 │ │412 │1.421,40 │
│ │ │ │LENUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│97 │OLT │MILCOV │IORDACHE IOANA │Arabil │Extravilan│8 │5,5/1 │53911 │53911 │8.936 │ │85 │85,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│98 │OLT │MILCOV │IORDACHE IOANA │Arabil │Extravilan│8 │5,5/1 │53911 │53911 │8.936 │ │22 │22,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│99 │OLT │MILCOV │TUDOR ELENA │Arabil │Extravilan│8 │4/1 │53916 │53916 │4.931 │ │63 │63,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│100 │OLT │SLATINA │S.C. ROLMIS - │Arabil │Extravilan│41/1 │1/1 │60758 │60758 │42300 │ │4 │20,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Curţi-Construcţii│Extravilan│ │ │ │ │ │ │123 │5.658,00 │
│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ │2/2/1, │ │ │ ├───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Împrejmuire, │ │ │3/ 2/1,│ │ │ │45 ml gard/│ │ │
│ │ │ │S.C. BENTELER │poartă │Extravilan│ │4/2/ 1,│ │ │ │10 ml │ │37.264,00 │
│101 │OLT │SLATINA │DISTRIBUTION │automatizată │ │39 │5/1/2/ │60277 │60277 │43.498 │poartă │ │ │
│ │ │ │ROMANIA - S.R.L. │acces │ │ │1, 6/1/│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────┼──────────┤ │2/ 1,6/│ │ │ ├───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Cale acces auto │ │ │2/ 2/1 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │industrial/ │Extravilan│ │ │ │ │ │98 mp │ │21.670,00 │
│ │ │ │ │Platformă beton │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │MARGARIT ION, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BADITA CONSTANTIN,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│102 │OLT │SLATINA │BADITA LILIANA, │Arabil │Extravilan│39 │1/1/2 │60275 │60275 │9.626 │ │70 │350,00 │
│ │ │ │JUGANARU CORNEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │JUGANARU CLAUDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│103 │OLT │SLATINA │LUNGU IRINA │Arabil │Extravilan│39 │1/2/2 │60276 │60276 │875 │ │16 │80,00 │
│ │ │ │CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│104 │OLT │SLATINA │TUTUNARU FILOFTEIA│Pădure │Extravilan│35 │325/1 │60100 │60100 │100.000 │ │10 │50,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│105 │OLT │SLATINA │ROSCULESCU FLORICA│Pădure │Extravilan│35 │325/2 │60101 │60101 │100.000 │ │799 │3.995,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│106 │OLT │SLATINA │CAPRARU OCTAVIAN │Pădure │Extravilan│35 │325/4 │60103 │60103 │10.000 │ │19 │95,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│107 │OLT │SLATINA │LUPU ILIE │Pădure │Extravilan│35 │325/5 │60104 │60104 │10.000 │ │14 │70,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│108 │OLT │SLATINA │LUPU ILIE │Pădure │Extravilan│35 │325/5 │60104 │60104 │10.000 │ │30 │150,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│109 │OLT │SLATINA │STOICHICESCU │Pădure │Extravilan│35 │325/3 │60102 │60102 │20.000 │ │2 │10,00 │
│ │ │ │TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│110 │OLT │SLATINA │STOICHICESCU │Pădure │Extravilan│35 │325/3 │60102 │60102 │20.000 │ │6 │30,00 │
│ │ │ │TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│111 │OLT │SLATINA │FOFISNAC FLORIAN, │Arabil │Extravilan│39 │19 │60648 │60648 │7.500 │ │64 │320,00 │
│ │ │ │FOFISNAC FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│112 │OLT │SLATINA │RADU MILICA, │Arabil │Extravilan│39 │20 │60649 │60649 │5.000 │ │61 │305,00 │
│ │ │ │BURDULEA IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│113 │OLT │SLATINA │ALDEA STEFAN │Arabil │Extravilan│34 │21 │60650 │60650 │3.100 │ │31 │155,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│114 │OLT │SLATINA │CALOTA NICOLAE │Arabil │Extravilan│34 │22/1 │60651 │60651 │4.000 │ │57 │285,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│115 │OLT │SLATINA │ENE GEORGETA │Arabil │Extravilan│34 │22/2 │60652 │60652 │4.000 │ │68 │340,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│116 │OLT │SLATINA │IONESCU VASILE │Arabil │Extravilan│34 │23 │60653 │60653 │8.900 │ │289 │1.445,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CONSTANTIN VICTOR,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│117 │OLT │SLATINA │CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│34 │25 │60654 │60654 │7.180 │ │287 │1.435,00 │
│ │ │ │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│118 │OLT │SLATINA │TRAISTARU MARIN │Arabil │Extravilan│34 │26 │60655 │60655 │12.500 │ │262 │1.310,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│119 │OLT │SLATINA │LEMNARU RADA, │Arabil │Extravilan│34 │27 │60656 │60656 │2.500 │ │39 │195,00 │
│ │ │ │OLTEANU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│120 │OLT │SLATINA │COSTACHE COSTICA │Arabil │Extravilan│34 │28 │60657 │60657 │5.000 │ │71 │355,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │DIMBOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│121 │OLT │SLATINA │FLORIN-SORIN, │Arabil │Extravilan│34 │29/1 │60658 │60658 │5.543 │ │72 │360,00 │
│ │ │ │DIMBOIU CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │FOTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│122 │OLT │SLATINA │FELICIA-FLORINA, │Arabil │Extravilan│ │29/2 │60665 │60665 │5.543 │ │65 │325,00 │
│ │ │ │FOTA VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│123 │OLT │SLATINA │ALEXANDRU NICOLAE │Arabil │Extravilan│34 │30 │60659 │60659 │2.300 │ │25 │125,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│124 │OLT │SLATINA │TUTU MARITA │Arabil │Extravilan│34 │31 │60660 │60660 │3.313 │ │35 │175,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│125 │OLT │SLATINA │CRACIUNESCU ELENA │Arabil │Extravilan│34 │32/1 │60661 │60661 │4.050 │ │46 │230,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│126 │OLT │SLATINA │NEACSU GABRIELA │Arabil │Extravilan│34 │32/2 │60662 │60662 │4.050 │ │50 │250,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│127 │OLT │SLATINA │ROBITU TUDORITA, │Arabil │Extravilan│34 │33 │60663 │60663 │5.000 │ │63 │315,00 │
│ │ │ │ROBITU MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│128 │OLT │SLATINA │ROBITU TUDORITA, │Arabil │Extravilan│34 │33 │60663 │60663 │5.000 │ │24 │120,00 │
│ │ │ │ROBITU MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTEA STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│129 │OLT │SLATINA │MARIA, TANASESCU │Arabil │Extravilan│34 │34/1 │60664 │60664 │4.172 │ │53 │265,00 │
│ │ │ │FLORENTINA, STEFAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │COSTEA STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│130 │OLT │SLATINA │MARIA, TANASESCU │Arabil │Extravilan│34 │34/1 │60664 │60664 │4.172 │ │166 │830,00 │
│ │ │ │FLORENTINA, STEFAN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│131 │OLT │SLATINA │TUGLUI MARIA │Arabil │Extravilan│34 │35 │60666 │60666 │2.645 │ │32 │160,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│132 │OLT │SLATINA │TUGLUI MARIA │Arabil │Extravilan│34 │35 │60666 │60666 │2.645 │ │72 │360,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│133 │OLT │SLATINA │TUGLUI MARIA │Arabil │Extravilan│34 │35 │60666 │60666 │2.645 │ │7 │35,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│134 │OLT │SLATINA │PETRE COSTEL │Arabil │Extravilan│34 │36/1 │60667 │60667 │2.500 │ │31 │155,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│135 │OLT │SLATINA │PETRE COSTEL │Arabil │Extravilan│34 │36/1 │60667 │60667 │2.500 │ │207 │1.035,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│136 │OLT │SLATINA │PETRE COSTEL │Arabil │Extravilan│34 │36/1 │60667 │60667 │2.500 │ │1 │5,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│137 │OLT │SLATINA │PETRE VIRGIL │Arabil │Extravilan│34 │36/2 │60668 │60668 │2.500 │ │31 │155,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│138 │OLT │SLATINA │PETRE VIRGIL │Arabil │Extravilan│34 │36/2 │60668 │60668 │2.500 │ │230 │1.150,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│139 │OLT │SLATINA │PETRE VIRGIL │Arabil │Extravilan│34 │36/2 │60668 │60668 │2.500 │ │100 │500,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CIMPEANU MARINEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│140 │OLT │SLATINA │CIOBANU │Arabil │Extravilan│34 │37/1 │60669 │60669 │1.954 │ │21 │105,00 │
│ │ │ │MARIA-LEONTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CIMPEANU MARINEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│141 │OLT │SLATINA │CIOBANU │Arabil │Extravilan│34 │37/1 │60669 │60669 │1.954 │ │176 │880,00 │
│ │ │ │MARIA-LEONTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CIMPEANU MARINEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│142 │OLT │SLATINA │CIOBANU │Arabil │Extravilan│34 │37/1 │60669 │60669 │1.954 │ │27 │135,00 │
│ │ │ │MARIA-LEONTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CIMPEANU MARINEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│143 │OLT │SLATINA │CIOBANU │Arabil │Extravilan│34 │37/1 │60669 │60669 │1.954 │ │63 │315,00 │
│ │ │ │MARIA-LEONTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│144 │OLT │SLATINA │MITRAN ELENA │Arabil │Extravilan│34 │37/2 │60670 │60670 │1.954 │ │19 │95,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│145 │OLT │SLATINA │MITRAN ELENA │Arabil │Extravilan│35 │37/2 │60670 │60670 │1.954 │ │48 │240,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│146 │OLT │SLATINA │MITRAN ELENA │Arabil │Extravilan│34 │37/2 │60670 │60670 │1.954 │ │96 │480,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│147 │OLT │SLATINA │MITRAN ELENA │Arabil │Extravilan│34 │37/2 │60670 │60670 │1.954 │ │24 │120,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│148 │OLT │SLATINA │MITRAN ELENA │Arabil │Extravilan│34 │37/2 │60670 │60670 │1.954 │ │57 │285,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VOICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│149 │OLT │SLATINA │FILOFTEIA-FILICA, │Arabil │Extravilan│34 │37/3 │60671 │60671 │1.955 │ │18 │90,00 │
│ │ │ │VOICU ILIUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VOICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│150 │OLT │SLATINA │FILOFTEIA-FILICA, │Arabil │Extravilan│34 │37/3 │60671 │60671 │1.955 │ │41 │205,00 │
│ │ │ │VOICU ILIUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VOICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│151 │OLT │SLATINA │FILOFTEIA-FILICA, │Arabil │Extravilan│34 │37/3 │60671 │60671 │1.955 │ │76 │380,00 │
│ │ │ │VOICU ILIUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VOICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│152 │OLT │SLATINA │FILOFTEIA-FILICA, │Arabil │Extravilan│34 │37/3 │60671 │60671 │1.955 │ │28 │140,00 │
│ │ │ │VOICU ILIUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VOICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│153 │OLT │SLATINA │FILOFTEIA-FILICA, │Arabil │Extravilan│34 │37/3 │60671 │60671 │1.955 │ │59 │295,00 │
│ │ │ │VOICU ILIUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STANICA FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│154 │OLT │SLATINA │DANIELA, STANICA │Arabil │Extravilan│34 │38 │60672 │60672 │17.640 │ │82 │410,00 │
│ │ │ │LIVIU MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STANICA FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│155 │OLT │SLATINA │DANIELA, STANICA │Arabil │Extravilan│34 │38 │60672 │60672 │17.640 │ │251 │1.255,00 │
│ │ │ │LIVIU MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STANICA FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│156 │OLT │SLATINA │DANIELA, STANICA │Arabil │Extravilan│34 │38 │60672 │60672 │17.640 │ │673 │3.365,00 │
│ │ │ │LIVIU MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│157 │OLT │SLATINA │LUNGU DECEBAL, │Arabil │Extravilan│34 │1 │60673 │60673 │8.323 │ │158 │790,00 │
│ │ │ │LUNGU DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│158 │OLT │SLATINA │NEACSU │Arabil │Extravilan│34 │40 │60674 │60674 │4.330 │ │50 │250,00 │
│ │ │ │FLORENTINA-MIHAELA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│159 │OLT │SLATINA │NICOLAE COSTEL, │Arabil │Extravilan│34 │41 │60675 │60675 │5.409 │ │45 │225,00 │
│ │ │ │NICOLAE ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│160 │OLT │SLATINA │BESCUCA MARIA, │Arabil │Extravilan│34 │42 │60676 │60676 │2.872 │ │19 │95,00 │
│ │ │ │ANGHEL TRAIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│161 │OLT │SLATINA │VASILE LEANA │Arabil │Extravilan│34 │43 │60677 │60677 │14.643 │ │94 │470,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│162 │OLT │SLATINA │DOROBANTU ILEANA │Arabil │Extravilan│34 │44 │60678 │60678 │20.200 │ │85 │425,00 │
│ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │RADULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│163 │OLT │SLATINA │VASILE-RELU, │Arabil │Extravilan│34 │7 │60679 │60679 │19.300 │ │43 │215,00 │
│ │ │ │RADULESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TEODOR-DAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│164 │OLT │SLATINA │ENE GEORGETA │Arabil │Extravilan│34 │22/2 │60652 │60652 │4.000 │ │11 │55,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│165 │OLT │SLATINA │IONESCU VASILE │Arabil │Extravilan│34 │23 │60653 │60653 │8.900 │ │74 │370,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│166 │OLT │SLATINA │IONESCU VASILE │Arabil │Extravilan│34 │23 │60653 │60653 │8.900 │ │80 │400,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CONSTANTIN VICTOR,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│167 │OLT │SLATINA │CONSTANTIN │Arabil │Extravilan│34 │25 │60654 │60654 │7.150 │ │5 │25,00 │
│ │ │ │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│168 │OLT │SLATINA │PETRE COSTEL │Arabil │Extravilan│34 │36/1 │60667 │60667 │2.500 │ │1 │5,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│169 │OLT │SLATINA │PETRE VIRGIL │Arabil │Extravilan│34 │36/2 │60668 │60668 │2.500 │ │18 │90,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│170 │OLT │SLATINA │PETRE VIRGIL │Arabil │Extravilan│34 │36/2 │60668 │60668 │2.500 │ │1 │5,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CIMPEANU MARINEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│171 │OLT │SLATINA │CIOBANU │Arabil │Extravilan│34 │37/1 │60669 │60669 │1.954 │ │14 │70,00 │
│ │ │ │MARIA-LEONTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │CIMPEANU MARINEL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│172 │OLT │SLATINA │CIOBANU │Arabil │Extravilan│34 │37/1 │60669 │60669 │1.954 │ │30 │150,00 │
│ │ │ │MARIA-LEONTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│173 │OLT │SLATINA │MITRAN ELENA │Arabil │Extravilan│34 │37/2 │60670 │60670 │1.954 │ │28 │140,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│174 │OLT │SLATINA │MITRAN ELENA │Arabil │Extravilan│34 │37/2 │60670 │60670 │1.954 │ │26 │130,00 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VOICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│175 │OLT │SLATINA │FILOFTEIA-FILICA, │Arabil │Extravilan│34 │37/3 │60671 │60671 │1.955 │ │28 │140,00 │
│ │ │ │VOICU ILIUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │VOICU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│176 │OLT │SLATINA │FILOFTEIA-FILICA, │Arabil │Extravilan│34 │37/3 │60671 │60671 │1.955 │ │11 │55,00 │
│ │ │ │VOICU ILIUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │STANICA FLORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│177 │OLT │SLATINA │DANIELA, STANICA │Arabil │Extravilan│34 │38 │60672 │60672 │17.640 │ │14 │70,00 │
│ │ │ │LIVIU MARIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│178 │OLT │VALEA MARE│DASCALU MARCELA │Arabil │Extravilan│44 │30 │750 │750 │17.500 │ │67 │53,60 │
├────┼───────┼──────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│179 │OLT │VALEA MARE│CONSTANTIN ION │Arabil │Extravilan│44 │31 │749 │749 │5.101 │ │5 │4,00 │
├────┴───────┴──────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │199 mp/ │ │ │
│TOTAL │128,50 ml/ │13.325 │583.074,52 │
│ │130 m │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016