Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂREA din 3 martie 2020  în Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂREA din 3 martie 2020 în Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 870 din 24 septembrie 2020
    SECŢIA A PATRA
    (Cererea nr. 19.788/03 şi alte 18 cereri)
    (Revizuire^1)
    ^1 Revizuirea hotărârii din 26 februarie 2019.

┌──────────────────────────────────────┐
│Art. 41 • Reparaţie echitabilă • │
│Revizuire • Sumele acordate │
│reclamantului decedat urmează să fie │
│plătite moştenitoarei sale. │
└──────────────────────────────────────┘


    Strasbourg
    Definitivă
    3 iulie 2020
    Hotărârea a rămas definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenţie.
    Aceasta poate suferi modificări de formă.
    În Cauza Ana Ionescu şi alţii împotriva României,
    Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a patra), reunită într-o cameră compusă din: Ganna Yudkivska, preşedinte, Paulo Pinto de Albuquerque, Krzysztof Wojtyczek, Carlo Ranzoni, Georges Ravarani, Marko Bošnjak, Péter Paczolay, judecători, şi Andrea Tamietti, grefier de secţie,
    după ce a deliberat în camera de consiliu, la 11 februarie 2020,
    pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:
    PROCEDURA
    1. La originea cauzei se află 19 cereri îndreptate împotriva României, introduse la Curte în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale („Convenţia“) de către resortisanţi români, în marea lor majoritate, la diferite date indicate în tabelul anexat.
    2. Într-o hotărâre pronunţată la 26 februarie 2019, Curtea a constatat că a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, din cauza imposibilităţii reclamanţilor de a redobândi posesia proprietăţilor lor, în pofida hotărârilor definitive care le recunoşteau retroactiv drepturile de proprietate. Curtea a decis, de asemenea, să le acorde reclamanţilor din Cererea nr. 36.384/03 (Albu şi alţii împotriva României - a se vedea punctul 4 din tabelul anexat) 43.200 de euro (EUR) cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material şi 5.000 EUR cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral şi pentru cheltuielile de judecată şi a respins cererile de acordare a unei reparaţii echitabile pentru celelalte capete de cerere.
    3. La 30 septembrie 2019, Guvernul a informat Curtea că la 21 august 2019 a luat cunoştinţă de faptul că domnul Petru Nicolae Albu a decedat la 1 noiembrie 2018. În consecinţă, acesta a solicitat revizuirea hotărârii în conformitate cu art. 80 din Regulamentul Curţii.
    4. La 22 octombrie 2019, Curtea a examinat cererea de revizuire şi a decis să le acorde reclamanţilor trei săptămâni în care să prezinte eventuale observaţii. La 21 noiembrie 2019 au fost primite observaţii din partea moştenitoarei domnului Albu, doamna Emma Albu.
    ÎN DREPT
    I. Cerere de revizuire
    5. Guvernul a solicitat revizuirea Hotărârii din 26 februarie 2019, pe care nu a fost în măsură să o execute având în vedere decesul domnului Petru Nicolae Albu înainte de pronunţarea hotărârii.
    6. La 21 noiembrie 2019, doamna Emma Albu a prezentat un certificat care atestă calitatea sa de moştenitoare a reclamantului decedat şi o declaraţie în care şi-a exprimat dorinţa de a continua procedura în locul acestuia. Ea a solicitat să i se atribuie reparaţia echitabilă acordată de Curte soţului său decedat, domnul Petru Nicolae Albu.
    7. Curtea constată că din documentele care i-au fost prezentate reiese că doamna Emma Albu era soţia reclamantului decedat, Petru Nicolae Albu, şi singura moştenitoare a acestuia.
    8. Având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că doamna Emma Albu are calitatea procesuală de a continua procedura în locul soţului său decedat. Observă că aceasta şia exprimat intenţia de a face acest lucru şi a solicitat revizuirea hotărârii.
    9. Curtea consideră că Hotărârea din 26 februarie 2019, astfel cum a fost rectificată la 13 iunie 2019, ar trebui să fie revizuită [a se vedea, de exemplu, Wypukoł-Piętka împotriva Poloniei (revizuire), nr. 3.441/02, 8 iunie 2010, Dzhabrailovy împotriva Rusiei (revizuire), nr. 68.860/10 şi alte 4 cereri, 4 februarie 2016, şi Cangöz şi alţii împotriva Turciei (revizuire), nr. 7.469/06, 19 septembrie 2017], în conformitate cu art. 80 din Regulamentul Curţii, ale cărui părţi relevante se citesc astfel:
    "În cazul descoperirii unui fapt care, prin natura sa, ar fi putut exercita o influenţă decisivă cu privire la soluţia unei cauze judecate deja şi care, la momentul pronunţării hotărârii, nu era cunoscut de Curte şi nu putea, în mod rezonabil, să fie cunoscut de parte, aceasta din urmă poate [...] să sesizeze Curtea cu o cerere de revizuire a hotărârii respective. [...]"

    10. Prin urmare, Curtea decide să acorde în solidar moştenitoarei (doamna Emma Albu) şi celorlalţi reclamanţi (doamna Daniela Şandru, domnul Traian Petru Mihăilă şi doamna Ileana Viorica Oancea - a se vedea punctul 4 din tabelul anexat) suma pe care a acordat-o anterior reclamanţilor din Cererea nr. 36.384/03, şi anume 43.200 EUR cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul material şi 5.000 EUR cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral şi pentru cheltuielile de judecată (a se vedea supra, pct. 2).
    11. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal, practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

    PENTRU ACESTE MOTIVE,
    În unanimitate,
    CURTEA:
    1. decide să revizuiască hotărârea sa din 26 februarie 2019, în măsura în care aceasta priveşte cererile formulate în temeiul art. 41 din Convenţie de către reclamantul decedat, domnul Petru Nicolae Albu,
    şi, în consecinţă,
    2. hotărăşte:
    (a) că statul pârât trebuie să plătească în solidar doamnei Emma Albu şi celorlalţi reclamanţi din Cererea nr. 36.384/03 (doamna Daniela Şandru, domnul Traian Petru Mihăilă şi doamna Ileana Viorica Oancea), în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, sumele indicate la punctul 4 al tabelului din anexă, pentru prejudiciul material, prejudiciul moral şi cheltuielile de judecată, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, sume care trebuie convertite în moneda naţională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii;
    (b) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade, majorată cu trei puncte procentuale.
    Redactată în limba engleză, apoi comunicată în scris la 3 martie 2020, în temeiul art. 77 § 2 şi § 3 din Regulamentul Curţii.


                    PREŞEDINTE,
                    GANNA YUDKIVSKA
                    Grefier,
                    Andrea Tamietti

    ANEXA 1

    Lista celor 19 cereri

┌───┬────────────┬───────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Sumele │
│ │ │ │ │ │ │ │acordate │
│ │ │ │ │ │ │ │A) │
│ │ │ │ │ │Decizia │Decizia │despăgubiri│
│ │ │Numele │ │ │internă care │internă care │pentru │
│ │Nr. cererii │reclamantului, │Reprezentat│Identificarea │a recunoscut │confirmă │prejudiciul│
│Nr.│şi data │cetăţenia, data│de │proprietăţii │titlul de │validitatea │material şi│
│ │introducerii│naşterii, │ │ │proprietate │titlului de │moral │
│ │ │domiciliul │ │ │al │proprietate │B) │
│ │ │ │ │ │reclamanţilor│al terţilor │cheltuieli │
│ │ │ │ │ │ │ │de judecată│
│ │ │ │ │ │ │ │în euro │
│ │ │ │ │ │ │ │(EUR) │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │ │ │ │ │definitivă │ │
│ │ │Ana Ionescu │ │ │ │din 10 │ │
│ │ │română │ │ │ │septembrie │ │
│ │ │n.: 27/10/1917 │ │Apartamentul │Hotărârea │2001 a Curţii│ │
│ │ │d.: 28/11/2012 │ │nr. 9 şi cota │definitivă │de Apel │ │
│ │ │continuată de │Cesare │de teren │din 10 │Timişoara │207.500 │
│1. │19.788/03 23│moştenitor │Massimo │nerestituită │septembrie │Hotărârea │(202.500 + │
│ │/05/2003 │Adrian Iancu │Bianca │de 1.183 mp, │2001 a Curţii│definitivă │5.000) │
│ │ │germană şi │ │situate în │de Apel │din 21 │2.700 │
│ │ │italiană │ │Strada Unirii │Timişoara │noiembrie │ │
│ │ │14/02/1954 │ │nr. 16, Arad │ │2002 a Curţii│ │
│ │ │Roma │ │ │ │de Apel │ │
│ │ │ │ │ │ │Timişoara │ │
│ │ │ │ │ │ │(apartamentul│ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 9) │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │112,20 mp din │ │ │ │
│ │ │ │ │parterul │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │Rodica Tănase │ │clădirii │definitivă │definitivă │61.900 │
│ │29.240/03 28│română │ │situate în │din 18 martie│din 18 martie│(56.900 + │
│2. │/08/2003 │20/03/1947 │ │strada Iuliu │2003 a Curţii│2003 a Curţii│5.000) │
│ │ │Deva │ │Maniu nr. 6 │de Apel │de Apel │- │
│ │ │ │ │(Strada │Timişoara │Timişoara │ │
│ │ │ │ │Libertăţii), │ │ │ │
│ │ │ │ │Deva │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Sandu Bart │ │ │ │ │ │
│ │ │română │ │ │ │ │ │
│ │ │26/04/1930 │ │ │ │ │ │
│ │ │Iaşi │ │ │ │ │ │
│ │ │acţionând în │ │Casă şi teren │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │nume propriu şi│ │de 1.050 mp, │definitivă │definitivă │13.570 │
│3. │29.286/03 08│în calitatea sa│ │situate în │din 9 iulie │din 9 iulie │(8.570 + │
│ │/08/2003 │de moştenitor │ │Calea │2002 a Curţii│2002 a Curţii│5.000) │
│ │ │al reclamantei │ │Naţională nr. │de Apel │de Apel │- │
│ │ │Ana Bart │ │39, Ripiceni │Suceava │Suceava │ │
│ │ │Ana Bart │ │ │ │ │ │
│ │ │română │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 06/10/1906 │ │ │ │ │ │
│ │ │d.: 18/10/2004 │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Petru Nicolae │ │ │ │ │ │
│ │ │Albu │ │ │ │ │ │
│ │ │română │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 15/10/1939 │ │ │ │ │ │
│ │ │d.: 01/11/2018 │ │ │ │ │ │
│ │ │continuată de │ │ │ │ │ │
│ │ │moştenitoare │ │ │ │ │ │
│ │ │Emma Albu │ │ │ │ │ │
│ │ │9/01/1955 │ │ │ │ │ │
│ │ │Sibiu │ │ │ │ │ │
│ │ │Mariana Silvia │ │ │ │ │ │
│ │ │Albu română │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 15/10/1939 │ │ │ │ │ │
│ │ │d.: 03/02/2006 │ │ │ │ │ │
│ │ │continuată de │ │ │ │ │ │
│ │ │moştenitoare │ │ │ │ │ │
│ │ │Daniela Şandru │ │ │ │ │ │
│ │ │cetăţean al │ │ │ │ │ │
│ │ │Statelor Unite │ │ │ │ │ │
│ │ │ale Americii │ │ │ │ │ │
│ │ │19/07/1960 │ │ │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │Miami │ │Apartamentul │definitivă │definitivă │48.200 │
│ │36.384/03 06│Traian Petru │ │nr. 3, situat │din 3 │din 11 │(43.200 + │
│4. │/08/2003 │Mihăilă română │ │în strada │februarie │octombrie │5.000) │
│ │ │02/10/1940 Deva│ │Oituz nr. 3, │1999 a Curţii│2002 a Curţii│- │
│ │ │acţionând în │ │Sibiu │de Apel Alba │de Apel Alba │ │
│ │ │nume propriu şi│ │ │Iulia │Iulia │ │
│ │ │în calitate de │ │ │ │ │ │
│ │ │moştenitor al │ │ │ │ │ │
│ │ │reclamantei │ │ │ │ │ │
│ │ │decedate Sanda │ │ │ │ │ │
│ │ │Zoe Mihăilă │ │ │ │ │ │
│ │ │Ileana Viorica │ │ │ │ │ │
│ │ │Oancea română │ │ │ │ │ │
│ │ │20/03/1934 │ │ │ │ │ │
│ │ │Bucureşti │ │ │ │ │ │
│ │ │acţionând în │ │ │ │ │ │
│ │ │nume propriu şi│ │ │ │ │ │
│ │ │în calitate de │ │ │ │ │ │
│ │ │moştenitoare a │ │ │ │ │ │
│ │ │reclamantei │ │ │ │ │ │
│ │ │decedate Sanda │ │ │ │ │ │
│ │ │Zoe Mihăilă │ │ │ │ │ │
│ │ │Sanda Zoe │ │ │ │ │ │
│ │ │Mihăilă română │ │ │ │ │ │
│ │ │n.: 12/04/1937 │ │ │ │ │ │
│ │ │d.: 08/01/2004 │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Nicolae │ │Clădiri şi un │ │ │ │
│ │ │Veniamin │ │teren de │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │franceză, │ │2.337,4 mp, │definitivă │definitivă │574.521 │
│ │37.487/03 03│română 08/04/ │Adrian │situate în │din 10 │din 10 │(569.521 + │
│5. │/10/2003 │1946 Boulogne │Vasiliu │strada Oituz │aprilie 2003 │aprilie 2003 │5.000) │
│ │ │Lascăr Veniamin│ │nr. 10 (fostă │a Curţii │a Curţii │- │
│ │ │franceză, │ │strada Oituz │Supreme de │Supreme de │ │
│ │ │română 08/04/ │ │nr. 6), Bacău │Justiţie │Justiţie │ │
│ │ │1946 Paris │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Apartamentul │ │ │ │
│ │ │ │ │nr. 12-13 (774│Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │Marta Berling │Mikolt │/2/S/XII, 774/│definitivă │definitivă │77.000 │
│6. │1.195/04 26/│română 19/07/ │Krisztina │2/S/XIII), │din 11 martie│din 3 iunie │(72.000 + │
│ │11/2003 │1935 Cluj │Kapcza │situat în │1998 a │2003 a Curţii│5.000) │
│ │ │ │ │Strada │Judecătoriei │de Apel │3.300 │
│ │ │ │ │Republicii nr.│Turda │Braşov │ │
│ │ │ │ │34, Turda │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Apartamentul │Hotărârea │ │ │
│ │ │ │ │nr. 37, 63 mp,│definitivă │Hotărârea │ │
│ │ │Ştefan Nuţă │Nicoleta │bl. D/3, │din 16 │definitivă │74.300 │
│7. │2.676/04 24/│română 28/05/ │Tatiana │situat în │septembrie │din 2 iunie │(69.300 + │
│ │11/2003 │1946 Palaja │Popescu │strada Târgu │1994 a │2003 a Curţii│5.000) │
│ │ │ │ │Neamţ nr. 18, │Judecătoriei │de Apel │299,43 │
│ │ │ │ │Bucureşti, │Sectorului 6 │Bucureşti │ │
│ │ │ │ │sectorul 6 │Bucureşti │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Silvia Alevra │ │ │ │ │ │
│ │ │franceză 18/09/│ │ │ │ │ │
│ │ │1940 Paris │ │ │ │ │ │
│ │ │Eugenia Alevra │ │Casă de 232 mp│ │ │ │
│ │ │română 26/09/ │ │şi un teren de│ │ │ │
│ │ │1959 Bucureşti │ │1.400 mp, │ │ │ │
│ │ │Ioana Alevra │ │situate în │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │română 01/03/ │ │strada Nicolae│definitivă │definitivă │257.000 │
│ │7.174/04 02/│1982 Bucureşti │ │Bălcescu nr. │din 14 │din 10 iunie │(252.000 + │
│8. │12/2003 │Constantin │ │208 (strada │noiembrie │2003 a Curţii│5.000) │
│ │ │Alevra franceză│ │Nicolae │2001 a Curţii│de Apel │1.800 │
│ │ │n.: 18/01/1926 │ │Bălcescu nr. │Supreme de │Ploieşti │ │
│ │ │d.: 28/12/2004 │ │202/ Calea │Justiţie │ │ │
│ │ │continuată de │ │Domnească nr. │ │ │ │
│ │ │moştenitor │ │178), │ │ │ │
│ │ │George Aurel │ │Târgovişte │ │ │ │
│ │ │Alevra română │ │ │ │ │ │
│ │ │25/01/1957 │ │ │ │ │ │
│ │ │Torrance │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Clădire şi │ │ │ │
│ │ │Irinel Maria │ │teren de 1.726│Hotărârea │ │ │
│ │ │Băjenaru română│ │mp, situate în│definitivă │ │ │
│ │ │04/03/1976 │ │strada │din 15 │Hotărârea │ │
│ │ │Oradea │ │Vânători nr. │octombrie │definitivă │111.970 │
│ │8.647/04 13/│Gabriela Rusu │Gabriela │10, Borsec; │2003 a Curţii│din 15 │(106.970 + │
│9. │01/2004 │română 14/11/ │Rusu │2 anexe la o │de Apel │octombrie │5.000) │
│ │ │1948 Oradea │ │clădire şi un │Galaţi │2003 a Curţii│2.275 │
│ │ │Ioana Poenaru │ │teren de 737 │Decizia din │de Apel │ │
│ │ │română 04/03/ │ │mp, situate în│15 iulie 2005│Galaţi │ │
│ │ │1976 Bucureşti │ │Calea │a Primăriei │ │ │
│ │ │ │ │Domnească nr. │Galaţi │ │ │
│ │ │ │ │210, Galaţi │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Casă cu teren │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │Maria-Magdalena│ │aferent, │definitivă │definitivă │ │
│ │20.106/04 29│Suru română 30/│Georgeta │situate în │din 1 │din 1 │- │
│10.│/03/2004 │09/1931 │Andrei │strada Iacob │octombrie │octombrie │- │
│ │ │Bucureşti │Tsakiri │Negruzzi nr. │2003 a Curţii│2003 a Curţii│ │
│ │ │ │ │15, Bucureşti,│de Apel │de Apel │ │
│ │ │ │ │sectorul 1 │Bucureşti │Bucureşti │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Apartament cu │ │ │ │
│ │ │ │ │teren aferent,│Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │Roxana Issabela│ │etajul 2, 141 │definitivă │definitivă │126.500 │
│ │21.121/04 17│Lya Ghiaţă │Mirela │mp, situate în│din 6 mai │din 21 │(121.500 + │
│11.│/03/2004 │română 09/01/ │Chelaru │strada Atena │1999 a │octombrie │5.000) │
│ │ │1936 Madrid │ │(fostă Aleea │Tribunalului │2003 a Curţii│- │
│ │ │ │ │Zoe), │Bucureşti │de Apel │ │
│ │ │ │ │Bucureşti, │ │Bucureşti │ │
│ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Bunuri imobile│ │ │ │
│ │ │Mihai Sorin │ │situate în │ │Hotărârea │ │
│ │ │Rădulescu │ │strada Dr. │Hotărârea │definitivă │ │
│ │ │română 04/01/ │ │Lister nr. 61,│definitivă │din 16 │653.773 │
│12.│33.435/04 13│1946 Bucureşti │Mihai Sorin│Bucureşti │din 13 martie│decembrie │(648.773 + │
│ │/12/2003 │Radu Florin │Rădulescu │(apartamentele│2001 a Curţii│2003 a Curţii│5.000) │
│ │ │Rădulescu │ │nr. 1 şi 3, cu│de Apel │Supreme de │- │
│ │ │română 10/09/ │ │garaj aferent │Bucureşti │Justiţie │ │
│ │ │1947 Bucureşti │ │şi teren de │ │ │ │
│ │ │ │ │226,55 mp) │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │ │ │ │ │definitivă │ │
│ │ │ │ │ │ │din 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │octombrie │ │
│ │ │Eva Margaresta │ │Apartamentul │ │2004 a Curţii│ │
│ │ │Curticean │ │nr. 4 (134 mp)│ │de Apel │ │
│ │ │română n.: 11/ │ │şi │Hotărârea │Timişoara │ │
│ │ │04/1936 d.: 30/│ │apartamentul │definitivă │(apartamentul│161.749 │
│ │13.354/05 23│11/2006 │ │nr. 5 (84 mp),│din 8 │nr. 5 - │(156.749 + │
│13.│/03/2005 │continuată de │ │situate în │octombrie │fostul nr. 6)│5.000) │
│ │ │moştenitoare │ │strada Filimon│1998 a │Hotărârea │- │
│ │ │Sonia Curticean│ │Sârbu nr. 5A │Judecătoriei │definitivă │ │
│ │ │română 27/03/ │ │(Strada │Arad │din 25 │ │
│ │ │1958 Arad │ │Catedralei nr.│ │ianuarie 2005│ │
│ │ │ │ │6), Arad │ │a Curţii de │ │
│ │ │ │ │ │ │Apel │ │
│ │ │ │ │ │ │Timişoara │ │
│ │ │ │ │ │ │(apartamentul│ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4) │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Apartamentul │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │Doina Eugenia │Diana │nr. 13b, │definitivă │definitivă │39.000 │
│14.│15.652/05 21│Varna română 22│Alexandra │situat în │din 29 │din 29 │(34.000 + │
│ │/04/2005 │/06/1927 │Andraşoni │strada Horea │octombrie │octombrie │5.000) │
│ │ │Cluj-Napoca │ │nr. 4, │2004 a Curţii│2004 a Curţii│2.175 │
│ │ │ │ │Cluj-Napoca │de Apel Cluj │de Apel Cluj │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Jenica Guran │ │ │ │ │ │
│ │ │română n.: 01/ │ │ │ │ │ │
│ │ │02/1926 d.: 10/│ │ │ │ │ │
│ │ │09/2010 │ │ │ │ │ │
│ │ │continuată de │ │ │ │ │ │
│ │ │moştenitori: 1)│ │Apartamentele │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │Dumitru Dan │ │nr. 4 şi 5, │definitivă │definitivă │90.000 │
│ │6.947/07 20/│Guran română 04│Dumitru Dan│situate în │din 5 iulie │din 5 iulie │(85.000 + │
│15.│12/2006 │/10/1956 │Guran │strada Şerban │2006 a Curţii│2006 a Curţii│5.000) │
│ │ │Bucureşti │ │Vodă nr. 224, │de Apel │de Apel │- │
│ │ │2) Cristian │ │Bucureşti, │Bucureşti │Bucureşti │ │
│ │ │Mihail Guran │ │sectorul 4 │ │ │ │
│ │ │română 08/11/ │ │ │ │ │ │
│ │ │1951 Bucureşti │ │ │ │ │ │
│ │ │Aurelia Ionescu│ │ │ │ │ │
│ │ │română 23/07/ │ │ │ │ │ │
│ │ │1933 Bucureşti │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Casă şi teren │ │ │ │
│ │ │Michael Ehrmann│ │de 824 mp, │Hotărârea din│ │ │
│ │ │germană 15/11/ │ │situate în │3 octombrie │Hotărârea │ │
│ │ │1963 Töging am │Cezariana │Strada │2006 a Curţii│definitivă │ │
│16.│12.838/07 21│Inn │Ileana │Victoriei nr. │de Apel Alba │din octombrie│- │
│ │/02/2007 │Iohann Erhmann │Bogos │126, Valea │Iulia, │2006 a Curţii│- │
│ │ │germană 22/01/ │ │Lungă (CF 777/│recunoscând │de Apel Alba │ │
│ │ │1962 Töging am │ │b Valea Lungă,│dreptul la │Iulia │ │
│ │ │Inn │ │nr topo. 272, │despăgubiri │ │ │
│ │ │ │ │273) │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │Nicolae │ │ │ │ │ │
│ │ │Simizeanu │ │ │ │ │ │
│ │ │română n.: 11/ │ │ │ │ │ │
│ │ │07/1940 d.: 26/│ │ │ │ │ │
│ │ │04/2008 │ │ │ │ │ │
│ │ │continuată de │ │ │ │ │ │
│ │ │moştenitori │ │ │ │ │ │
│ │ │1) Simona Maria│ │ │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │Ciobanu română │ │Apartament şi │definitivă │definitivă │ │
│ │ │25/04/1968 │ │anexă, situate│din 26 │din 26 │83.000 │
│17.│35.547/07 14│Techirghiol │ │în strada Ion │februarie │februarie │(78.000 + │
│ │/08/2007 │2) Nina Vivance│ │Lahovari nr. │2007 a │2007 a │5.000) │
│ │ │Gabriela │ │83, Constanţa │Înaltei Curţi│Înaltei Curţi│2.150 │
│ │ │Simizeanu │ │ │de Casaţie şi│de Casaţie şi│ │
│ │ │română n.: 17/ │ │ │Justiţie │Justiţie │ │
│ │ │08/1946 d.: 02/│ │ │ │ │ │
│ │ │06/2016 │ │ │ │ │ │
│ │ │3) Radu Marius │ │ │ │ │ │
│ │ │Simizeanu │ │ │ │ │ │
│ │ │română 28/10/ │ │ │ │ │ │
│ │ │1969 │ │ │ │ │ │
│ │ │Techirghiol │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Apartamentul │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │Şerban Vlad │ │nr. 2, situat │definitivă │definitivă │50.000 │
│ │45.689/07 17│Bărcănescu │ │în strada │din 13 mai │din 5 martie │(45.000 + │
│18.│/07/2007 │română 06/07/ │ │Tunari nr. 83,│1998 a │2007 a Curţii│5.000) │
│ │ │1949 Bucureşti │ │Bucureşti, │Judecătoriei │de Apel │1.950 │
│ │ │ │ │sectorul 2 │Sectorului 2 │Bucureşti │ │
│ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │
├───┼────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Apartamentul │Hotărârea │Hotărârea │ │
│ │ │Marin Moise │ │nr. 15, situat│definitivă │definitivă │85.000 │
│19.│50.994/08 20│română 22/11/ │ │în Strada │din 26 mai │din 26 mai │(80.000 + │
│ │/10/2008 │1951 Bucureşti │ │Lutherană nr. │2008 a Curţii│2008 a Curţii│5.000) │
│ │ │ │ │5, Bucureşti, │de Apel │de Apel │- │
│ │ │ │ │sectorul 1 │Bucureşti │Bucureşti │ │
└───┴────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016